Sorted:

Tag: socialism

Nichita, Vasile. (1984). Semnificaţiile revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă pentru înaintarea României pe calea făuriri vieţii noi, socialiste. Viitorul Social, LXXVII(4), 312-321.

Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, Fulea, Maria, & Hoffman, Oscar. (1983). Concepţia şi strategia P.C.R. privind dinamica structurii sociale şi de clasă în România socialistă. Viitorul Social, LXXVI(5), 397-405.

Rădulescu, Gheorghe. (1983). Socialismul şi teoria puterii. Viitorul Social, LXXVI(3), 201-207.

Mitran, Ion. (1982). Socialismul din perspectiva relaţiei general-particular. Viitorul Social, LXXV(5), 585-595.

Constantinescu, N.N. (1982). Aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar – expresie a utilizării legilor obiective ale socialismului. Viitorul Social, XI(1), 5-21.

Șandor, Dorel. (1987). Abordarea comparativă a sistemelor politice din țările socialiste. Viitorul Social, LXXX(2), 143-151.

Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu – strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.

Copilaș, Emanuel. (2019). Generația anului 2000. Cultură și subculturi ale tineretului în România socialistă. Studiu de caz: Timișoara. București: Tritonic.

Trăsnea, Ovidiu. (1980). Cultura politică și stilul politic socialist. Viitorul Social, IX(1), 10-19.

Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român – forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.

Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.

Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.

Oprea, Gheorghe. (1976). Promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă a P.C.R. Viitorul Social, V(3), 416-422.

Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close