Echipa

Director onorific

Acad. Cătălin Zamfir

Cercetător Știinţific Principal I şi Director al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, sociolog, Membru al Academiei Române și inițiatorul BVS. Din 1990 este membru al unor comisii de specialişti ai Consiliului Europei, Uniunii Europene, UNDP şi UNICEF. A participat la numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale. A reconstituit Asociaţia Română a Sociologilor în 1990, al cărui preşedinte a fost în prima perioadă; în 2009 a fost reales preşedintele Asociaţiei. A întemeiat mai multe reviste, fiind, în diferite perioade, directorul acestora: „Sociologie Românească” (revistă a Asociaţiei Române de Sociologie) (din 1990); „Calitatea Vieţii” (ICCV, Academia Română) (din 1990); „Cercetări Sociale” (1998-2003), revista online „Inovaţia socială” (ICCV, Academia Română) (din 2009). A adus contribuţii ştiinţifice originale în domenii ca: teoria și metodologia sociologică, calitatea vieții, politici sociale, dezvoltarea socială proiectată, probleme sociale cum sunt sărăcia, situaţia romilor, a copiilor. Publicaţiile sale însumează: 19 cărţi de autor, 23 volume coordonate, o carte tradusă în străinătate, opt cărţi de coautor, 20 de publicaţii în străinătate, din care cele mai multe cărţi colective. Este autor al unui dicţionar de sociologie şi al unei enciclopedii a dezvoltării sociale, 89 de studii apărute în reviste de specialitate. Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara, al universităţilor din Craiova, Constanţa, Oradea și Târgu Jiu.

Director

Eugen Glăvan

este doctor în Sociologie din anul 2012 al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, cu o teză de doctorat intitulată „Imaginea spațiului rural în societatea românească”. Are studii postdoctorale în cadrul Academiei Române cu o temă referitoare la activitățile tradiționale asociate spațiului rural românesc. Lucrează în prezent ca cercetător științific III în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, având interese de cercetare în zona rețelelor sociale, sociologiei vizuale și studiilor rurale. A fost implicat în proiecte de cercetare din având ca domenii înțelegerea publică a științei (2008-2010), stratificarea socială (2008-2011), economia socială (2013-2014) sau incluziunea socială (2016). Printre publicațiile recente se numără studii referitoare la utilizarea imaginilor în spațiul public (Glăvan, E. (2014). Murales Bolognese: Visual Representation of Italian Urban Culture. Romanian Sociology, XVIII(3), 86–96.), activități economice tradiționale cum ar fi apicultura (Glăvan, E. (2014). Socio-economic aspects of beekeeping in Romania. Journal of Community Positive Practices, XIV(4), 95–112.) și educația (Glăvan, E. (2016). Dificultăți ale învățământului profesional și tehnic. Studiu de caz: Liceul „Dan Mateescu” Călărași. Quality of Life, XXVII(4), 414–430.).

Membri

 

Simona Maria Stănescu

Simona Maria Stănescu este sociolog, cercetător științific I în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, doctor în sociologie al Universității din București (2011). Simona a participat la implementarea a numeroase proiecte orientate spre reforma asistenței sociale în România, construcție instituțională în domeniul social, dezvoltarea serviciilor sociale, cercetarea economiei sociale și calitatea vieții persoanelor vârstnice. Simona are o vastă experiență în coordonarea echipelor de cercetare interdisciplinare, Simona este autor a peste 50 de articole în reviste academice și peste 80 de capitole în volume, autor a două cărți de autor, co-autor a trei volume și coordonator a altor 13. Volumul de autor „Statul bunăstării între supraviețuire, reformă și integrare europeană” (2013) a fost distins cu premiul Dimitrie Gusti în sociologie al Academiei Române. Este redactor șef al revistei academice Romanian Sociology, Secretar General al Asociației Române de Sociologie și co-coordonator al colecției de Științe psiho-sociale a editurii ProUniversitaria.

Alin Casapu

Alin este cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, fiind doctorand în domeniul sociologiei al SCOSAAR – Școala de Studii Avansate a Academiei Române. Agenda de activități este organizată pe trei mari teme: prima – Internetul și calitatea vieții; a doua – Locuirea în România; și a treia – Noile tehnologii. A publicat în revista Calitatea Vieţii şi în revista Jurnalul Practicilor Pozitive Comunitare.

Georgiana Bonea

Bonea Georgiana-Virginia este doctor în sociologie din anul 2012 (Şcoala Doctorală de Sociologie a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti), a obținut titlul de Lector Universitar Doctor în Sociologie în anul 2012, ținând cursuri la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB si la Universitatea Hyperion în perioada 2012 – 2016.

Mircea Dumitrana

Asistent cercetare, lucrează la ICCV din anul 1995. A fost implicat în numeroase proiecte ale institutului, începând de la preluarea şi prelucrarea datelor din teritoriu pentru sondaje ICCV până la editarea şi prelucrarea în scopul diseminării a studiilor legate de calitatea vieţii. Este parte a mai multor echipe de lucru în cadrul programelor de dezvoltare instituțională: Biblioteca Virtuală de Sociologie, Baze de date ICCV alături de Alexandra Deliu şi Sorin Cace sau programe specifice Secretariatului ştiinţific.

Viorica Rotaru

Mariana Țică

 

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close