Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste două sute de cărți din sociologia românească…

Alexandrescu, Filip. (2020). Social conflict and the making of a globalized place at Roşia Montană. Bucharest: Pro Universitaria.
Download 212 downloads
Bonea, Georgiana Virginia. (2020). Violenţa bazată pe gen: abordări teoretice esenţiale. Bucureşti Sigma Educational.
Download 455 downloads
Copilaș, Emanuel (Ed.). (2020). Lume și tehnică. Claude Karnoouh la 80 de ani. Timișoara: Editura Universităţii de Vest.
Download 52 downloads
Copilaș, Emanuel. (Ed.). (2020). Resurgența ideologiilor nedemocratice în România contemporană: volum dedicat profesorului Michael Shafir la împlinirea vârstei de 75 de ani. Timișoara: Editura Universității de Vest.
Download 188 downloads
Fitzek, Sebastian. (2020). Sacrul şi puterea politică: abordări psihosociale ale imaginarului colectiv. București: Pro Universitaria.
Download 57 downloads
Florian, Bogdan, & Țoc, Sebastian. (2020). Policy note: Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc.
Download 348 downloads
Hatos, Adrian. (2020). Resursele culturale și consumul cultural în județul Bihor. Analiza situației la sfârșitul anului 2019. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Download 51 downloads
ICCV. (2020). Pandemia şi standardul de viaţă. Politici de protecţie socială. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
Download 6822 downloads
ICCV. (2020). Stare de urgență pentru consumul populației. Recurs la reflecție asupra trebuințelor esențiale. Raport social al ICCV 2020. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
Download 149 downloads
Lup, Oana, & Mitrea, Elena Cristina. (2020). Învățământul universitar din România în contextul pandemiei Covid-19: experiențele studenților. Făgăraș: Institutul de Cercetare Făgăraș.
Download 120 downloads
Mihalache, Flavius. (2020). Mediul rural între 1990 și 2020. Transformări și decalaje. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Download 64 downloads
Voicu, Mălina. (Ed.) (2020). Pandemia COVID19 din perspectivă demografică. Raport Social al ICCV 2020. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
Download 461 downloads
Zamfir, Cătălin. (2020). 75 eseuri despre starea socială actuală a României: 2015-2020
Download 1351 downloads
Zamfir, Cătălin, & Zamfir, Elena. (2020). Calitatea vieţii în timpul pandemiei: probleme şi politici de răspuns. Un punct de vedere sintetic. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
Download 1131 downloads
Zamfir, Elena, Voicu, Mălina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2020). Politici sociale în România după 30 de ani: aşteptări şi răspunsuri. București: Editura Academiei Române.
Download 532 downloads
  Cibian, Ștefan, Silvia Fierascu, Svjetlana Knezevic, Karin Liebhart, Hannes Meissner, Laura Ranca, Mariya Yurukova & Christiana Weidel. (2019). Counter-strategies towards hate and disinformation. A practical guide for NGOs, activists and volunteers about democratic limits of freedom of expression, countering hate speech, fake news and intimidation. FreeEx – Responsibility. Freedom of Expression.
  Download 25 downloads
  Copilaș, Emanuel. (2019). Generația anului 2000. Cultură și subculturi ale tineretului în România socialistă. Studiu de caz: Timișoara. București: Tritonic.
  Download 168 downloads
  Filipescu, Iancu. (2019). Mărturii și mărturisiri.
  Download 186 downloads
  Ilie, Simona (Ed.), Tomescu, Cristina, & Rotariu, Lucian. (2019). Viața în detenție: sistem și calitate. București: Pro Universitaria.
  Download 52 downloads
  Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2019). Enciclopedia calității vieții în România. București: Editura Academiei Române.
  Download 574 downloads
  Oliveira, Sandra, Simões, Vítor, Tornóczi, Zsófia, & Cibian, Ștefan. (2019). Managementul impactului social. Instrumente pentru organizații din societatea civilă. Făgăraș: Editura Institutului de Cercetare Făgăraș.
  Download 37 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2019). Istoria socială a României (2 ed.). București: Editura Academiei Române.
  Download 1668 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2019). The Social History of Romania (2nd ed.). Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy.
  Download 129 downloads
   Krausz, Septimiu. (2018). O antologie a sociologiei în minerit 1968-2018. București: Matrix Rom.
   Download 450 downloads
   Petrescu, Claudia, (Ed.), Achimescu, Vlad, Glăvan, Eugen, Neagu, Gabriela, Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel, & Vladu, Cristina. (2018). Evaluare intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” (LRPS-2016-9125555) Octombrie 2014 - decembrie 2016. București: UNICEF.
   Download 409 downloads
   Petrescu, Claudia, (Ed.), Achimescu, Vlad, Glăvan, Eugen, Neagu, Gabriela, Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel, & Vladu, Cristina. (2018). Mid-Term Review of the ‘Social Inclusion through the Provision of Integrated Services at Community Level’ Model (LRPS-2016-9125555) October 2014 – December 2016. Bucharest: UNICEF.
   Download 218 downloads
   Precupeţu, Iuliana, Mihalache, Flavius, Petrescu, Claudia, Pop, Cosmina Elena, Tufă, Laura, & Vasile, Marian. (2018). Calitatea vieţii în România în context european. Raport de cercetare. București: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.
   Download 441 downloads
   Preoteasa, Ana Maria. (2018). Faţetele muncii precare în România. Multiple facets of precarious work in Romania. București: Pro Universitaria.
   Download 33 downloads
   Stănescu, Iulian. (2018). Calitatea vieţii în România 1918-2018. Working Paper. Institutul de Cercetare a Calității Vieții. București.
   Download 602 downloads
   Stegar, Irinel. (2018). Cultura nemuncii și șomajul versus educație. Petroșani: Focus.
   Download 415 downloads
   Țoc, Sebastian. (2018). Clasă şi educaţie: inegalitate şi reproducere socială în învăţământul românesc. București: Pro Universitaria.
   Download 342 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2018). Istoria socială a României. București: Editura Academiei Române.
   Download 269 downloads
   Zamfir, Elena, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2018). Calitatea vieții. Un proiect pentru România. București: Editura Academiei Române.
   Download 792 downloads
    Bonea, Georgiana V. (2017). Succintă analiză a legislaţiei româneşti cu privire la prevenirea şi combaterea abuzului asupra minorului. București: Sigma.
    Download 811 downloads
    Chelcea, Septimiu. (2017). Așa a fost? Așa îmi aduc aminte 1945-2015 (2nd ed.). Iași: Editura Universității „Al.I. Cuza”.
    Download 397 downloads
    Copilaș, Emanuel. (Ed.) (2017). Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului. Iași: Adenium.
    Download 158 downloads
    Otovescu, Dumitru. (2017). Sociologia culturii românești. Structuri teoretice și realizări publicistice. Craiova: Scrisul Românesc.
    Download 446 downloads
    Popescu, Mădălina Ecaterina, Militaru, Eva, Pele, Dan, Marinescu, Miruna Mazurencu, Vasile, Valentina, Ilie, Simona, Ilie, Mihăilescu, Adina, Șerban, Adela. (2017). Support for establishing a minimum wage-setting mechanism in Romania. Iași: Lumen.
    Download 14 downloads
    Zamfir, C. (Ed.), Cace, S., Zamfir, E., Deliu, A., Tudor, E., Anghel, I. M., Țoc., S., Bădoi, D., Mihăilescu, A., Glăvan, E. (2017). Raport social al ICCV 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. București: ICCV.
    Download 1015 downloads
    Zamfir, Cătălin (Ed.), Cace, Sorin, Zamfir, Elena, Deliu, Alexandra, Tudor, Elena, Anghel, Ionuț Marian, Bădoi, Delia, Țoc, Sebastian, Glăvan, Eugen. (2017). IQLR Social Report - 2017. Social Conditions in Romania. Quality of Life: Current Situation and Perspectives for 2038. Bucharest: ICCV.
    Download 320 downloads
     Adam, Matei Sorin, Dobrescu, Caius, & Copilaș, Emanuel. (Eds.) (2016). Liberalismul: pro și contra: o idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață. Iași: Adenium.
     Download 283 downloads
     Bălțătescu, Sergiu & Bacter, Claudia. (2016). Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internaţional "Lumea copiilor" (ISCWeB). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
     Download 167 downloads
     Bonea, Georgiana V. (2016). Violenţa între partenerii cuplului heterosexual: teoria ciclicităţii violenţei. București: Sigma.
     Download 810 downloads
     Buzărnescu, Ștefan. (2016). Modelul chinezesc de dezvoltare sustenabilă - un experiment social reușit. (manuscris nepublicat).
     Download 708 downloads
     Buzărnescu, Ștefan, Buzărnescu, Ana, & Galanton, Mihaela. (2016). Interculturalitatea - sursă de coeziune socială. Craiova: M. Duțescu.
     Download 597 downloads
     Otovescu, Dumitru. (2016). Sociologi români de azi. Generații, instituții și personalități. București: Editura Academiei Române.
     Download 369 downloads
     Scârneci-Domnișoru, Florentina. (2016). Datele vizuale în cercetarea socială. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
     Download 692 downloads
     Schifirneț, Constantin. (2016). Modernitatea tendențială. Reflecții despre evoluția modernă a societății. București: Tritonic.
     Download 553 downloads
     Tönnies, Ferdinand. ([1887] 2016). Comunitate și societate. Tratat despre comunism și socialism ca forme empirice de cultură. Craiova: Beladi.
     Download 536 downloads
     Zamfir, Cătălin, & Cace, Sorin. (Eds.). (2016). O strategie a relansării calității vieții în perspectiva 2035: Direcții. Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități. Priorități. ICCV. Academia Română. București.
     Download 734 downloads
     Zamfir, Cătălin, Cace, Sorin, Precupețu, Iuliana, Preoteasa, Ana Maria, Stănculescu, Manuela, & Zamfir, Elena. (2016). Calitatea vieții: România. Direcții și priorități. In I.-V. Vlad (Ed.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Vol. II, pp. 284-314). București: Editura Academiei Române.
     Download 1163 downloads
      Bonea, Georgiana V. (Ed.) (2015). Devianţa: viziuni contemporane. București: Sigma.
      Download 824 downloads
      Bulgaru, Maria, & Chistruga, Inga. (2015). Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chișinău: CEP USM.
      Download 409 downloads
      Croitoru, Alin. (2015). Antreprenoriatul în migrația românească. Sibiu: Editura Universtății „Lucian Blaga” din Sibiu.
      Download 846 downloads
      Krausz, Septimiu și Stegar, Irinel. (2015). Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată. București: Matrix Rom.
      Download 889 downloads
      Mărginean, Ioan, & Vasile, Marian. (Eds.). (2015) Dicționar de calitatea vieții. București: Editura Academiei.
      Download 674 downloads
      Marin, Monica. (2015). Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România. Iași: Lumen.
      Download 19 downloads
      Stănescu, Iulian & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (2015). România la răscruce. Opțiuni pentru viitor. București: Pro Universitaria
      Download 802 downloads
      Stănescu, Simona Maria. (2015). Social protection in the European Union: a comparative analysis. București: Pro Universitaria.
      Download 103 downloads
      Teșliuc, Emil, Grigoraș, Vlad, Stănculescu, Manuela, (Eds.). (2015). Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020. București: World Bank Group.
      Download 176 downloads
      Voicu, Bogdan, Rusu, Horațiu M., & Popa, Adela Elena. (Eds.) (2015). Este România altfel? Societatea și sociologia … încotro?. Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
      Download 630 downloads
      Zamfir, Cătălin (Ed.). (2015). Eficienţa energetică – prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie. București: ICCV, INSOC
      Download 578 downloads
      Zamfir, Cătălin, Filipescu, Iancu, Zamfir, Elena, Ilie, Simona, Stănescu, Simona Maria, & Iordache, Maria. (2015). Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială (C. Zamfir & I. Filipescu Eds.). Cluj-Napoca: Eikon
      Download 1044 downloads
      Zamfir, Elena, Stănescu, Simona Maria, & Arpinte, Daniel. (Eds.) (2015). Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției. Texte selectate. Cluj-Napoca: Eikon.
      Download 1585 downloads
       Bonea, Georgiana V. (2014). Atacul de panică și anxietatea: afecțiuni ale individului lumii contemporane. Întrebări și răspunsuri. București: Sigma.
       Download 810 downloads
       Bulgaru, Maria, & Bulgaru, Oleg. (2014). Etica în asistența socială. Chișinău: CEP USM.
       Download 333 downloads
       Copilaș, Emanuel. (2014). Incursiuni în istoria politică și intelectuală a secolului XX. Iași: Adenium.
       Download 106 downloads
       Gotea, Mihaela. (2014). Rețeaua socială și conflictul marital. Constrângeri și oportunități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
       Download 738 downloads
       Mihăilescu, Vintilă. (2014). Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai unui antropolog. București: Trei.
       Download 645 downloads
       Mihăilescu, Vintilă, & Matei, Petre. (Eds.) (2014). Condiţia romă şi schimbarea discursului. Iași: Polirom.
       Download 645 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2014). Mass-media, modernitate tendențială și europenizare în era Internetului. București: Tritonic.
       Download 464 downloads
       Stănescu, Iulian. (2014). Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism. București: Pro Universitaria.
       Download 1060 downloads
       Stegar, Irinel. (2014). Dezastrul programat al Văii Jiului. Petroșani: Focus.
       Download 741 downloads
       Tarnovschi, Daniela. (2014). Countering New forms of Roma Child Trafficking (CONFRONT). Country Report Romania.
       Download 21 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2014). Raport social: 2014 Evaluarea capacității Agenției Naționale pentru Romi. București: ICCV
       Download 551 downloads
        Bonea, Georgiana V. (2013). Aspecte teoretice introductive privind conflictul şi negocierea la locul de muncă. București: Sigma.
        Download 811 downloads
        Bonea, Georgiana V. (2013). Elemente introductive legislative româneşti privind agresorul familial. București: Sigma.
        Download 608 downloads
        Lambru, Mihaela. (2013). Organizațiile de ajutor reciproc. Iași: Polirom.
        Download 643 downloads
        Mărginean, Ioan. (Ed.). (2013). Profiluri teritoriale ale calității vieții în România. București: Editura Academiei Române.
        Download 351 downloads
        Pascaru, Mihai. (2013). Diagnoza problemelor sociale. Suport de curs. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
        Download 197 downloads
        Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Cooperativele din România: actori ai dezvoltării socio-economice. Iași: Polirom.
        Download 615 downloads
        Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Economia socială în contextul dezvoltării locale. Iași: Polirom.
        Download 598 downloads
        Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere: profil, evoluție, tendințe. Iași: Polirom.
        Download 521 downloads
        Precupețu, Iuliana, & Precupețu, Marius. (2013). Inequality in Romania: dimensions and trends. București: Editura Academiei Române.
        Download 89 downloads
        Schifirneţ, Constantin. (2013). Românii, cum au fost şi cum sunt. București: Tritonic.
        Download 439 downloads
        Stănescu, S. M. (Ed.), Alexandrescu, A. M., Ernu, S., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele de etnie romă. București: ADD Media Communication.
        Download 442 downloads
        Stănescu, S. M. (Ed.), Asiminei, R., & Vîrjan, D. (2013). Raport de recomandări al economiei sociale România 2013. București: ADD Media Communication.
        Download 406 downloads
        Stănescu, S. M. (Ed.), Bojincă, M., Alexandrescu, A. M., Ernu, S., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. București: ADD Media Communication.
        Download 451 downloads
        Stănescu, S. M. (Ed.), Ernu, S., Alexandrescu, A.-M., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. București: ADD Media Communication.
        Download 532 downloads
        Stănescu, S. M. (Ed.), Rădulescu, L., Alexandrescu, A., Bojincă, M., & Ernu, S. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat. București: ADD Media Communication.
        Download 441 downloads
        Stănescu, Simona Maria. (2013). Statul bunăstării între supraviețuire, reformă și integrare europeană. București: Pro Universitaria.
        Download 131 downloads
        Zamfir, Cătălin (Ed.), Alexandrescu, Filip, Arpinte, Daniel, Bădescu, Ciprian, Briciu, Cosmin, Ficeac, Bogdan, . . . Zamfir, Elena. (2013). Strategie politici sociale: România 2013-2020. București: ICCV.
        Download 149 downloads
         Anemțoaicei, Ovidiu, & Liapi, Maria. (Eds.) (2012). Abordarea integratoare de gen: un ghid pentru economia socială. București: Expert.
         Download 419 downloads
         Bonea, Georgiana V. (2012). Violenţa în relaţia de cuplu: victime şi agresori. București: Sigma.
         Download 1043 downloads
         Bulgaru, Maria. (2012). Asistența socială în contextul globalizării. Chișinău: CEP USM.
         Download 317 downloads
         Bulgaru, Maria, & Oceretnîi, Anastasia. (2012). Tineretul studios: dimensiuni ale identităţii sociale. Chișinău: CEP USM.
         Download 130 downloads
         Cace, Corina, Nicolăescu, Victor, Katsikaris, Loukas, & Parcharidis, Ioannis. (Eds.) (2012). Managementul resurselor umane implicate în economia socială. Manual de intervenție. București: Expert.
         Download 604 downloads
         Cace, Corina, Sfetcu, Lucian, Koumalasou, Eleftheria, & Nicolaescu, Victor. (Eds.) (2012). Incluziunea femeilor și grupurilor roma excluse sociale paradigma „de jos în sus”. Bune practici ale economiei sociale. București: Expert.
         Download 478 downloads
         Mihăilescu, Adina. (2012). Coșul de consum al populației României. București: Expert.
         Download 521 downloads
         Mocanu, Victor, Blajco, Vladimir, Călcâi, Gheorghe, Sali, Nicolae, Dumbrăveanu, Andrei, Cobzac, Iosif, . . . Rojco, Anatol. (2012). Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe. Chișinău: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice.
         Download 859 downloads
         Nicolăescu, Victor, Cace, Corina, & Hatzantonis, Dimitris. (Eds.) (2012). Finanțarea activităților de economie socială. Bcurești: Expert.
         Download 408 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2012). Filosofie românească în spațiul public. București: Tritonic.
         Download 402 downloads
         Stanciu, Mariana (Ed.). (2012). România în austeritate. Criza globală a consumismului pe credit. Brașov: Omnia UNI S.A.S.T.
         Download 473 downloads
         Stănescu, S. (Ed.), Asiminei, R., Rusu, O., & Vîrjan, D. (2012). Profit pentru oameni. Raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.
         Download 418 downloads
         Stănescu, Simona Maria, & Neguț, Diana Maria. (2012). De la idee la profit: Cum să înființezi o întreprindere socială în România? Manual de intervenție). București: Expert.
         Download 511 downloads
         Stegar, Irinel. (2012). Ghidul cercetării sociologice. Petroșani: Focus.
         Download 681 downloads
         Tarnovschi, Daniela (Ed.), Preoteasa, Ana Maria, & Șerban, Monica. (2012). Situația romilor în România, 2011. Între incluziune socială și migrație. Raport de țară. București: Fundația Soros România.
         Download 33 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2012). Ce fel de tranziție vrem? Analiza critică a tranziției II Raport Social. București: ICCV
         Download 543 downloads
         Zamfir, Elena & Burtea, Vasile (Eds.). (2012). Prezent și perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor și oamenilor de succes romi. CNCR Romano KHER.
         Download 506 downloads
         Ziomas, Dimitris, Arpinte, Daniel, Briciu, Cosmin, & Popescu, Raluca. (Eds.) (2012). Intervențiile economiei sociale în cadrul diferitelor activități economice. Manual de intervenție. București: Expert.
         Download 399 downloads
          Alexandrescu, Filip, & Mihalache, Flavius. (2011). Economia socială și cooperativele. Manual de intervenție. București: Expert.
          Download 492 downloads
          Botonogu, F. (Ed.), Stănescu, S. M., Nicolăescu, V., Presada, F., Berescu, C., Nicolae, V., Iancu, A. M., Oancea, G., Faur, A. S. M., Şerban, D., & Nicolăescu, D. (2011). Comunități ascunse Ferentari. București: Expert.
          Download 39 downloads
          Botonogu, F. (Ed.), Stănescu, S. M., Nicolăescu, V., Presada, F., Berescu, C., Nicolae, V., Iancu, A. M., Oancea, G., Faur, A. S. M., Şerban, D., & Nicolăescu, D. (2011). Hidden communities Ferentari. București: Expert.
          Download 27 downloads
          Filipescu, Iancu, & Ștefan, Bruno. (2011). Teoreticieni ai organizaţiilor şi managementului: dicţionar şi crestomaţie. București: Politehnica Press.
          Download 655 downloads
          Gârlan, Mictat. (2011). Metodologia cercetării etnopsihologice. Iași: Lumen.
          Download 579 downloads
          Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (2011). Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române.
          Download 352 downloads
          Mărginean, Ioan, Vasile, Marian, Mihalache, Flavius, & Neagu, Gabriela. (2011). Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma şi turcă din judeţul Constanţa. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 702 downloads
          Mihalache, Flavius, & Croitoru, Alin. (2011). Mediul rural românesc: evoluţii şi involuţii. Schimbare socială şi antreprenoriat. București: Expert.
          Download 50 downloads
          Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Preoteasa, Ana-Maria. (Eds.) (2011). Îmbunătățirea incluziunii sociale prin economia socială. Identificarea celor mai bune practici şi inovații sociale. București: Expert.
          Download 446 downloads
          Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2011). Economia socială. Analiză comparativă în opt state membre ale Uniunii Europene. București: Expert.
          Download 418 downloads
          Schifirneț, Constantin (Ed.), Boțan, Mădălina, Cârlan, Alexandru, Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu, Stavre, Ion, & Suciu, Arthur. (2011). Europenizarea societății românești și mass-media. București: Comunicare. ro.
          Download 330 downloads
          Stanciu, Mariana, & Mihăilescu, Adina. (2011). Starea sărăciei în România în context european (Vol. 4). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 1407 downloads
          Stănescu, Simona Maria, Cace, Sorin, & Alexandrescu, Filip (Eds.). (2011). Între oportunități și riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
          Download 457 downloads
          Stănescu, Simona Maria, & Cace, Sorin (Eds.). (2011). Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
          Download 462 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2011). Raport social al ICCV 2011. România: răspunsuri la criză. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 1475 downloads
          Zamfir, Cătălin. (Ed.) (2011). Romania: answers to the crisis. Social Report. Bucharest: IQLR.
          Download 435 downloads
           Cace, Sorin, Preoteasa, Ana Maria, Tomescu, Cristina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2010). Legal and equal on the labour market for the Roma communities. Diagnosis of the factors influencing the employment rate of the Roma population in Romania. Bucharest: Expert.
           Download 25 downloads
           Cace, Sorin, Preoteasa, Ana Maria, Tomescu, Cristina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2010). Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Diagnoza factorilor care influențează nivelul de ocupare la populația de romi din România. București: Expert.
           Download 35 downloads
           Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Ed.) (2010). Calitatea vieții în România 2010. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
           Download 1280 downloads
           Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2010). Diagnoza anuală a calității vieții. București: Expert.
           Download 72 downloads
           Oancea, Mircea. (Ed.). (2010). Comunicare și comportament organizațional. București: Printech.
           Download 452 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2010). Raportul ICCV: Analiza politicii salariale în domeniul cercetării ştiinţifice academice. București: ICCV
           Download 405 downloads
           Zamfir, Cătălin, Ilie, Simona, & Stănescu, Iulian. (2010). Raportul social al ICCV. După 20 de ani: opţiuni pentru România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
           Download 1321 downloads
           Zamfir, Cătălin, Stănescu, Simona, & Briciu, Cosmin. (Eds.). (2010). Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
           Download 407 downloads
            Arpinte, D., Cace, S., Preotesi, M., & Tomescu, C. (2009). Cornul și laptele - percepții, atitudini și eficiență. București: Expert.
            Download 349 downloads
            Bădescu, Ilie. (2009). Despre criză în lumina teoriei succesiunii coexistente. București: Editura Centrului de Informare și Documentare Economică.
            Download 29 downloads
            Bălţătescu, Sergiu. (2009). Bunăstarea subiectivă a elevilor de liceu şi studenţilor. Studiu folosind "Personal Wellbeing Index". Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţ” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VII, 147-157.
            Download 92 downloads
            Matei, Sorin Adam, & Momescu, Mona. (Eds.). (2009). Idolii forului. De ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei” intelectualilor publici. Indianapolis: InterAcademic Press.
            Download 343 downloads
            Scârneci, Florentina. (2009). Introducere în sociologia identității. Brașov: Universității Transilvania din Brașov.
            Download 1063 downloads
            Ștefan, Bruno. (2009). New Europe, Old Jails. The European Integration of Romanian Penitentiary Culture and Civilization. Indianapolis: InterAcademic Press/CreateSpace.
            Download 325 downloads
            Ștefan, Bruno. (2009). Secuii și românii. Evoluția unei neînțelegeri. Indianapolis: InterAcademic Press.
            Download 370 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2009). O istorie subiectivă în sociologia românească. Din 1946 până în prezent. Iași: Polirom
            Download 612 downloads
             Agabrian, Mircea. (2008). Strategii de comunicare eficientă. Iași: Institutul European.
             Download 777 downloads
             Fleck, Gábor, Rughiniș, Cosima (Eds.), Florea, Ioana, & Kiss, Dénes. (2008). Come Closer. Inclusion and Exclusion of Roma in Present-day Romanian Society. Bucharest: Human Dynamics.
             Download 15 downloads
             Fleck, Gábor, Rughiniș, Cosima (Eds.), Florea, Ioana, & Kiss, Dénes. (2008). Vino mai aproape. Incluziunea și excluziunea romilor în societatea românească de azi. București: Human Dynamics.
             Download 26 downloads
             Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.) (2008). Calitatea vieții și dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale. București: Expert.
             Download 1061 downloads
             Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Condiții de viață ale familiilor cu copii din România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
             Download 942 downloads
             Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri și servicii. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
             Download 684 downloads
              Cace, Sorin. (Ed.) (2007). Accesul romilor pe piața muncii - aspirații, factori și strategii de reușită. București: Expert.
              Download 841 downloads
              Krausz, Septimiu, & Stegar, Irinel. (2007). Metodologia și metodica sociologiei. București: Matrix Rom.
              Download 1540 downloads
              Larionescu, Maria, Mărginean, Ioan, & Neagu, Gabriela. (Eds.) (2007). Constituirea clasei mijlocii în România (2 ed.). București: Editura Economică.
              Download 419 downloads
              Rughiniș, Cosima. (2007). Explicația sociologică. Metodă și imaginație (versiunea manuscris). Iași: Polirom.
              Download 42 downloads
              Scârneci, Florentina. (Ed.) (2007). Cercetări calitative în asistența socială. Încercări studențești (Vol. I). Brașov: Universității Transilvania Brașov.
              Download 1168 downloads
              Schifirneț, Constantin. (2007). Formele fără fond: un brand românesc. București: comunicare.ro.
              Download 381 downloads
              Stegar, Irinel. (2007). Valea Jiului - probleme și politici sociale. Petroșani: Focus.
              Download 421 downloads
              Urse, Laureana. (2007). Populația feminină din România. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
              Download 662 downloads
              Zamfir, Cătălin, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2007). Enciclopedia dezvoltării sociale. Iași: Polirom.
              Download 970 downloads
              Zamfir, Cătălin, Stoica, Laura, & Stănculescu, Manuela Sofia. (Eds.) (2007). Dezvoltarea socială. Capacitatea instituțiilor - ghid de evaluare. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
              Download 949 downloads
               Agabrian, Mircea. (2006). Analiza de conținut. Iași: Polirom.
               Download 1078 downloads
               Agabrian, Mircea. (2006). Şcoala, familia, comunitatea: manual. Iași: Institutul European.
               Download 933 downloads
               Berescu, Cătălin, Celac, Mariana, Ciobanu, Oana, & Manolache, Cosmin. (2006). Housing and Extreme Poverty. The Case of Roma Communities (M. Teodorescu, Trans.). Bucharest: Ion Mincu University Press.
               Download 12 downloads
               Berescu, Cătălin, Ciobanu, Oana, Celac, Mariana, & Manolache, Cosmin. (2006). Locuirea și sărăcia extremă. Cazul romilor. București: Editura Universitară Ion Mincu.
               Download 21 downloads
               Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare în Europa Centrală și de Est. București: Expert.
               Download 688 downloads
               Costea, Ștefan (Ed.), Cristea, Irina, Dumitrescu, Dumitru, Larionescu, Maria, Stanciu, Lucian, & Tănăsescu, Florian. (2006). Istoria Sociologiei Românești (III ed.). București: Editura Fundaţiei România de Mâine.
               Download 34 downloads
               Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (Eds.). (2006). Employment Policies for Roma. Bucharest: Expert.
               Download 484 downloads
               Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare pentru romi. București: Expert.
               Download 706 downloads
               Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici publice pentru romi. Evoluții și perspective. București: Expert.
               Download 850 downloads
               Mărginean, Ioan, & Cojocaru, Ștefan. (Eds.) (2006). Services to children and families. lmpact of HOLT programs in Romania. Documentation of outcomes. Bucharest: Expert Projects.
               Download 360 downloads
               Mărginean, Ioan. (Ed.) (2006). First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
               Download 677 downloads
               Pasti, Vladimir. (2006). Noul capitalism românesc. Iași: Polirom.
               Download 883 downloads
               Scârneci, Florentina. (2006). Îndrumar de cercetare calitativă în științele socio-umane. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
               Download 1228 downloads
               Socol, Gheorghe, & Rădulescu, Dan Constantin. (2006). Civilizația rurală din România în perspectiva integrării în UE (Vol. I). București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
               Download 951 downloads
               Stanciu, Mariana. (Ed.) (2006). Accesul populației la serviciile publice. București: Centrul de Informare și Documentare Publică.
               Download 583 downloads
               Ștefan, Bruno. (2006). Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală. Iași: Institutul European.
               Download 523 downloads
               Voicu, Mălina, & Voicu, Bogdan. (Eds.). (2006). Satul românesc pe drumul către Europa. Iași: Polirom.
               Download 233 downloads
               Zamfir, Cătălin, & Stoica, Laura. (Eds.) (2006). O nouă provocare: dezvoltarea socială. Iași: Polirom.
               Download 776 downloads
                Agabrian, M., & Millea, V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz. Iași: Institutul European.
                Download 738 downloads
                Mărginean, Ioan. (2005). Condițiile de viață din mediul rural. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                Download 934 downloads
                Mărginean, Ioan, & Bălașa, Ana. (Eds.) (2005). Calitatea vieții în România. București: Expert.
                Download 1775 downloads
                Moldoveanu, Maria, Mucică, Delia, Vasile, Valentina, Ioan-Franc, Valeriu, & Nițulescu, Virgil. (2005). Cultură, culte, industrii culturale. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                Download 678 downloads
                Pop, Luana Miruna. (2005). Politici sociale. Elemente de teorie, analiză și evaluare a politicilor sociale. București: Editura Economică.
                Download 338 downloads
                Rusu, Horațiu, & Voicu, Bogdan (Eds.). (2005). EU Integration Process from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Proceedings from a round table for young social scientists. Sibiu: Psihomedia.
                Download 21 downloads
                Rusu, Horațiu, & Voicu, Bogdan (Eds.). (2005). Perspectives on the European postcommunist societies. Sibiu: Psihomedia.
                Download 16 downloads
                Ștefan, Ion. (2005). Introducere în sociologia educației fizice și sportului. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
                Download 737 downloads
                Voicu, Bogdan. (2005). Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Resursele (Vol. 2). Iași: Expert Projects.
                Download 225 downloads
                Voicu, Bogdan. (2005). Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Schimbarea socială și acțiunile indivizilor (Vol. 1). Iași: Expert Projects.
                Download 219 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2005). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Iași: Polirom.
                Download 878 downloads
                 Cace, Sorin. (2004). Statul bunăstării. Evoluții și tendințe. București: Expert.
                 Download 2609 downloads
                 Agabrian, Mircea. (2004). Cercetarea calitativă a socialului. Design şi performare. Iași: Institutul European.
                 Download 566 downloads
                 Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). Starea de sănătate a populației roma și accesul la serviciile de sănătate (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). București: Expert.
                 Download 812 downloads
                 Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). The Health Status of Rroma Population and their Access to Health Care Services (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). Bucharest: Expert.
                 Download 592 downloads
                 Krausz, Septimiu. (2004). Sociologia conducerii. Petroșani: Universitas.
                 Download 440 downloads
                 Lambru, Mihaela, & Mărginean, Ioan. (Eds.). (2004). Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale. București: Ziua.
                 Download 137 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2004). Politica socială. Studii 1990-2004. București: Expert.
                 Download 1639 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2004). Quality of Life in Romania. Bucharest: Expert.
                 Download 1009 downloads
                 Pasti, Vladimir. (2004). Sociologie politică. București: Ziua.
                 Download 1122 downloads
                 Schifirneț, Constantin. (2004). Sociologia profesiilor. București: SNSPA.
                 Download 52 downloads
                 Schifirneț, Constantin. (2004). Sociologie (III ed.). București: comunicare.ro.
                 Download 478 downloads
                 Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Impactul social diferențiat al creșterii costurilor utilităților publice asupra consumului populației. București: Centrul de Documentare și Informare Economică.
                 Download 578 downloads
                 Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Instituția protecției consumatorilor din România. București: ICCV.
                 Download 587 downloads
                 Stănculescu, Manuela Sofia, & Berevoescu, Ionica. (Eds.) (2004). Sărac lipit, caut altă viață! Fenomenul sărăciei extreme și al zonelor sărace în România 2001. București: Nemira.
                 Download 735 downloads
                 Vonica Răduțiu, Simona. (Ed.) (2004). Aderarea României la Uniunea Europeană: impactul asupra statului bunăstării românesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                 Download 622 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2004). A Critical Analysis of Transition. What it will be after?
                 Download 391 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2004). O analiză critică a tranziției: ce va fi „după”? Iași: Polirom.
                 Download 1344 downloads
                  Agabrian, Mircea. (2003). Introducere în știința politică. Cluj-Napoca: Napoca Star.
                  Download 366 downloads
                  Agabrian, Mircea. (2003). Sociologie generală. Iași: Institutul European.
                  Download 812 downloads
                  Krausz, Septimiu. (2003). Etica și deontologia profesiei de sociolog. Petroșani: Edyro Press.
                  Download 353 downloads
                  Pasti, Vladimir. (2003). Ultima inegalitate. Relațiile de gen din România. Iași: Polirom.
                  Download 1238 downloads
                  Schifirneț, Constantin. (2003). Sociologie. București: comunicare.ro.
                  Download 503 downloads
                   Berevoescu, Ionica, Cace, Sorin, Costin, Dana Sima, Ilie, Simona, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian Nicolae, . . . Zamfir, Cătălin. (2002). Indicatori privind comunitățile de romi din România. București: Expert.
                   Download 916 downloads
                   Comisia Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale. (2002). Planul național anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale. București: Guvernul României.
                   Download 115 downloads
                   Pop, Luana Miruna. (Ed.) (2002) Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                   Download 5837 downloads
                   Schifirneț, Constantin. (2002). Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale. In A. P. Iliescu (Ed.), Mentalităţi şi instituţii (pp. 121-139). București: Ars Docendi.
                   Download 315 downloads
                   Zamfir, Cătălin, & Preda, Marian. (Eds.) (2002). Romii în România. București: Expert.
                   Download 1095 downloads
                    Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Cercetări cu privire la minoritatea roma. București: Expert.
                    Download 882 downloads
                    Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Research on the Roma. București: Expert.
                    Download 719 downloads
                    Ștefan, Bruno. (Ed.) (2001). Dimensiunile urii interetnice în secuime. București: BCS.
                    Download 405 downloads
                    Ștefan, Bruno, Liță, Corneliu Ștefan, & Mihalcea, Andreea. (2001). Organizațiile sindicale și dilemele tranziției. Studii de psihosociologie organizațională. București: BCS.
                    Download 315 downloads
                    Ștefan, Bruno, Neveanu, Pavel Popescu, & Ghiuruțan, Maria Manuela. (2001). Atitudini și valori în administrația publică locală. București: BCS.
                    Download 265 downloads
                    Zamfir, Cătălin, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian-Nicolae, Ilie, Simona, Pop, Luana, Pop, Lucian, Pop, Preda, Marian, Socol, Gheorghe, Stanciu, Mariana, Teodorescu, Mihaela, Voicu, Bogdan. (2001). Poverty in Romania: causes, anti-poverty policies, recommendations for action. Bucharest: RIQL, UNDP.
                    Download 193 downloads
                    Zamfir, Cătălin, Postill, Kyoko, & Stan, Ruxandra. (Eds.) (2001). Situația sărăciei în România. București: ICCV, UNDP.
                    Download 1042 downloads
                     Agabrian, Mircea. (2000). Militarii și politica. O sociologie politică a corpului ofițerilor. Cluj Napoca: Napoca Star.
                     Download 346 downloads
                     Bulgaru, Maria, & Dilion, Marcela. (2000). Asistența socială în perioada de tranziție: probleme și modalități de soluționare. Chișinău: USM.
                     Download 639 downloads
                     Mărginean, Ioan. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom.
                     Download 3839 downloads
                     Moldoveanu, Maria, (Ed.), Ioan-Franc, Valeriu, & Antonescu, Romulus. (2000). Managementul culturii. Universul rural. București: Expert.
                     Download 88 downloads
                     Zamfir, Elena, Bădescu, Ilie, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (2000). Starea societății românești după 10 ani de tranziție. București: Expert.
                     Download 1282 downloads
                     Zamfir, Elena, & Preda, Marian. (Eds.) (2000). Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. București: Expert.
                     Download 1734 downloads
                     Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2000). Situația femeii in România. București: Expert.
                     Download 2937 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1999). Politica socială: România 1990-1998. București: Expert.
                      Download 2739 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1999). Sistemul de titluri universitare. București: Expert.
                      Download 642 downloads
                       Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metode și tehnici de evaluare a sărăciei. București: PNUD.
                       Download 625 downloads
                       Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metohods and instruments for poverty measurement. Bucharest: ICCV.
                       Download 265 downloads
                       Zamfir, Cătălin, Șandor, Dorel, Pasti, Vladimir, & Crowther, Warren. (1998). Strategia națională de prevenire și combatere a sărăciei. Recomandări și soluții alternative. București: PNUD.
                       Download 113 downloads
                       Zamfir, Cătălin, & Vlăsceanu, Lazăr. (Eds.). (1998) Dicționar de sociologie. București: Babel.
                       Download 2504 downloads
                        Schifirneț, Constantin. (1997). Educația adulților în schimbare. București: Fiat Lux.
                        Download 420 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Pentru o societate centrată pe copil. București: ICCV.
                        Download 685 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Toward a Child-Centered Society. Bucharest: ICCV.
                        Download 313 downloads
                         Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (1996). Social Policy. Romania in the European Context. Bucharest: Alternative.
                         Download 352 downloads
                          Pasti, Vladimir. (1995). România în tranziție. Căderea în viitor. București: Nemira.
                          Download 1032 downloads
                          Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (1995). Politici sociale. România în context european. București: Alternative.
                          Download 3888 downloads
                           Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1994). Dimensiuni ale sărăciei. București: Expert.
                           Download 2347 downloads
                           Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). România '89-'93 dinamica bunăstării și protecția socială. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Centrul Național de Dezvoltare a Copilului.
                           Download 104 downloads
                           Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). Romania '89-'93 Dynamics of Welfare and Social Protection (Vol. 1). Bucharest: Institute for Quality of Life Research, International Centre for Child Development.
                           Download 300 downloads
                            Zamfir, Cătălin. (1993). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese
                            Download 531 downloads
                            Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1993). Țiganii între ignorare și îngrijorare. București: Alternative.
                            Download 1316 downloads
                             Zamfir, Cătălin, Doru, Marcel & Socol, Gh. (Eds.) Bălașa, Ana, Costin, Cornelia, Kivu, Mircea, Lefter, Marius, Urse, Laureana, & Nicolau, Florina. (1992). Atitudini, valori și condiții de viață în mediul studențesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                             Download 103 downloads
                              Schifirneț, Constantin. (1991). Lectura și biblioteca publică. Raport de cercetare. București: Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”.
                              Download 261 downloads
                               Postolache, Tudorel. (1990). Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România. București: ICCV.
                               Download 534 downloads
                               Zamfir, Cătălin. (1990). Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică. București: Editura Științifică.
                               Download 2089 downloads
                                Schifirneț, Constantin. (1989). Youth as a New Element in the Evolution of Society. In Y. C. Simhadri (Ed.), Development Of Emerging World Youth. Delhi: Mittal Publications.
                                Download 209 downloads
                                 Schifirneț, Constantin. (1987). Instituțiile culturale și cerințele publicului tânăr, Îndrumar metodic nr. 3. București.
                                 Download 319 downloads
                                 Schifirneț, Constantin. (1987). Tineretul între permanență și înnoire. București: Editura Politică.
                                 Download 280 downloads
                                  Schifirneț, Constantin. (1985). Generație și cultură. București: Albatros.
                                  Download 289 downloads
                                   Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1984). Indicatori și surse de variație a calității vieții. București: Editura Academiei RSR.
                                   Download 816 downloads
                                    Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1982). Modul de viață și calitatea vieții. București: Editura Politică.
                                    Download 896 downloads
                                    Zamfir, Cătălin, & Filipescu, Iancu. (1982). Sociologie industrială. Curs și exerciții pentru seminar.
                                    Download 974 downloads
                                     Zamfir, Cătălin. (1981). Filozofia istoriei. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
                                     Download 512 downloads
                                      Zamfir, Cătălin. (1980). Un sociolog despre: muncă și statisfacție. București: Editura Politică.
                                      Download 1297 downloads
                                       Zamfir, Cătălin. (1977). Strategii ale dezvoltării sociale. București: Editura Politică.
                                       Download 1137 downloads
                                        Schifirneţ, Constantin. (1974). Adolescenții și teatrul. In C. Schifirneţ & D. Bazac (Eds.), Adolescentii şi cultura: optiuni pentru teatru şi lectură (pp. 11-96). București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
                                        Download 191 downloads
                                        Zamfir, Cătălin. (1974). Psihosociologia organizării și a conducerii. București: Politică.
                                        Download 1520 downloads
                                         Zamfir, Cătălin. (1972). Metoda normativă în psiho-sociologia organizării. București: Editura Științifică.
                                         Download 1083 downloads
                                          Herseni, Traian, (Ed.) et al. (1970). Industrializare și urbanizare. Cercetări de psihosociologie concretă la Boldești. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
                                          Download 185 downloads
                                           Cernea, Mihail, Micu, Maria, & Dumitrescu, Victoria. (1967). Mișcarea inovatorilor. Studiu sociologic. București: Editura Politică.
                                           Download 24 downloads
                                            Gusti, Dimitrie. (1923). Ființa și menirea academiilor. Discurs rostit la 10 iunie 1923 în ședință solemnă sub președinția A.S.R. Principelui moștenitor de Dimitrie Gusti. Cu răspunsul D-lui Vasile Pârvan, Secretar General al Academiei Române. București: Cultura Națională.
                                            Download 266 downloads