Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste două sute cincizeci de cărți din sociologia românească care acoperă o tematică foarte diversă:

Mihăilescu, Adina, Stanciu, Mariana, Ștefănescu, Livia, & Humă, Cristina. (2021). Raport Social. Standardul decent de viață pentru famillile cu copii de vârstă școlară. București: ICCV.
Download 223 downloads
Stănescu, Iulian, & Dumitru, Mihai. (2021). Pandemia COVID-19 şi vaccinarea: reprezentări sociale. București: ICCV.
Download 523 downloads
Stănescu, Simona, Voicu, Mălina, Mihaiu, Simona, & Cace, Sorin (Eds.). (2021). Dezvoltare şi schimbare socială proiectată: in honorem Cătălin Zamfir. București: Pro Universitaria.
Download 249 downloads
Stoiciu, Gina. (2021). 22 de eseuri despre starea socială actuală. București: România Socială.
Download 109 downloads
Țoc, Sebastian, & Guțu, Dinu. (2021). 24/7 Muncă de îngrijire și migrația femeilor românce și moldovence în Italia. București.
Download 67 downloads
Zamfir, Cătălin. (2021). 106 eseuri despre starea socială actuală a României: 2015-2021
Download 1722 downloads
  Alexandrescu, Filip. (2020). Social conflict and the making of a globalized place at Roşia Montană. Bucharest: Pro Universitaria.
  Download 316 downloads
  Bodogai, Simona Ioana. (2020). Asistența socială a persoanelor vârstnice. Metode actuale și construcție planificată. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 280 downloads
  Bonea, Georgiana Virginia. (2020). Violenţa bazată pe gen: abordări teoretice esenţiale. Bucureşti Sigma Educational.
  Download 652 downloads
  Bottyán, Bottond-Zsolt. (2020). Spre o paradigmă sociologică a ideologiei. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 67 downloads
  Copilaș, Emanuel (Ed.). (2020). Lume și tehnică. Claude Karnoouh la 80 de ani. Timișoara: Editura Universităţii de Vest.
  Download 134 downloads
  Copilaș, Emanuel. (Ed.). (2020). Resurgența ideologiilor nedemocratice în România contemporană: volum dedicat profesorului Michael Shafir la împlinirea vârstei de 75 de ani. Timișoara: Editura Universității de Vest.
  Download 345 downloads
  Fitzek, Sebastian. (2020). Sacrul şi puterea politică: abordări psihosociale ale imaginarului colectiv. București: Pro Universitaria.
  Download 185 downloads
  Florian, Bogdan, & Țoc, Sebastian. (2020). Policy note: Educația în timpul pandemiei. Răspunsuri la criza nesfârșită a sistemului educațional românesc.
  Download 542 downloads
  Hatos, Adrian. (2020). Resursele culturale și consumul cultural în județul Bihor. Analiza situației la sfârșitul anului 2019. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 112 downloads
  ICCV. (2020). Pandemia şi standardul de viaţă. Politici de protecţie socială. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
  Download 7522 downloads
  ICCV. (2020). Stare de urgență pentru consumul populației. Recurs la reflecție asupra trebuințelor esențiale. Raport social al ICCV 2020. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
  Download 236 downloads
  Lup, Oana, & Mitrea, Elena Cristina. (2020). Învățământul universitar din România în contextul pandemiei Covid-19: experiențele studenților. Făgăraș: Institutul de Cercetare Făgăraș.
  Download 297 downloads
  Mihalache, Flavius. (2020). Mediul rural între 1990 și 2020. Transformări și decalaje. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 180 downloads
  Voicu, Bogdan, Rusu, Horațiu, & Tufiș, Claudiu D. (Eds.). (2020). Atlasul valorilor sociale. România la 100 de ani. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 92 downloads
  Voicu, Mălina. (Ed.) (2020). Pandemia COVID19 din perspectivă demografică. Raport Social al ICCV 2020. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
  Download 560 downloads
  Zamfir, Cătălin, & Cace, Sorin (Eds.). (2020). Covid19 în România. Date, analize, evoluții și statistici. București: Expert.
  Download 260 downloads
  Zamfir, Cătălin, & Zamfir, Elena. (2020). Calitatea vieţii în timpul pandemiei: probleme şi politici de răspuns. Un punct de vedere sintetic. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
  Download 1363 downloads
  Zamfir, Elena, Voicu, Mălina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2020). Politici sociale în România după 30 de ani: aşteptări şi răspunsuri. București: Editura Academiei Române.
  Download 926 downloads
   Cibian, Ștefan, Silvia Fierascu, Svjetlana Knezevic, Karin Liebhart, Hannes Meissner, Laura Ranca, Mariya Yurukova & Christiana Weidel. (2019). Counter-strategies towards hate and disinformation. A practical guide for NGOs, activists and volunteers about democratic limits of freedom of expression, countering hate speech, fake news and intimidation. FreeEx – Responsibility. Freedom of Expression.
   Download 73 downloads
   Copilaș, Emanuel. (2019). Generația anului 2000. Cultură și subculturi ale tineretului în România socialistă. Studiu de caz: Timișoara. București: Tritonic.
   Download 252 downloads
   Filipescu, Iancu. (2019). Mărturii și mărturisiri.
   Download 254 downloads
   Ilie, Simona (Ed.), Tomescu, Cristina, & Rotariu, Lucian. (2019). Viața în detenție: sistem și calitate. București: Pro Universitaria.
   Download 122 downloads
   Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2019). Enciclopedia calității vieții în România. București: Editura Academiei Române.
   Download 891 downloads
   Oliveira, Sandra, Simões, Vítor, Tornóczi, Zsófia, & Cibian, Ștefan. (2019). Managementul impactului social. Instrumente pentru organizații din societatea civilă. Făgăraș: Editura Institutului de Cercetare Făgăraș.
   Download 99 downloads
   Otovescu, Dumitru. (2019). Cultură, personalitate, vocație în concepția lui Constantin Rădulescu-Motru. Craiova: Beladi.
   Download 67 downloads
   Rizescu, Victor. (2019). Statul bunăstării pe filiera românească. Fracturi ale dezvoltării și rupturi ale memoriei. București: Pro Universitaria.
   Download 34 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2019). Istoria socială a României (2 ed.). București: Editura Academiei Române.
   Download 1913 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2019). The Social History of Romania (2nd ed.). Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy.
   Download 180 downloads
    Krausz, Septimiu. (2018). O antologie a sociologiei în minerit 1968-2018. București: Matrix Rom.
    Download 515 downloads
    Petrescu, Claudia, (Ed.), Achimescu, Vlad, Glăvan, Eugen, Neagu, Gabriela, Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel, & Vladu, Cristina. (2018). Evaluare intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” (LRPS-2016-9125555) Octombrie 2014 - decembrie 2016. București: UNICEF.
    Download 486 downloads
    Petrescu, Claudia, (Ed.), Achimescu, Vlad, Glăvan, Eugen, Neagu, Gabriela, Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel, & Vladu, Cristina. (2018). Mid-Term Review of the ‘Social Inclusion through the Provision of Integrated Services at Community Level’ Model (LRPS-2016-9125555) October 2014 – December 2016. Bucharest: UNICEF.
    Download 261 downloads
    Precupeţu, Iuliana, Mihalache, Flavius, Petrescu, Claudia, Pop, Cosmina Elena, Tufă, Laura, & Vasile, Marian. (2018). Calitatea vieţii în România în context european. Raport de cercetare. București: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.
    Download 518 downloads
    Preoteasa, Ana Maria. (2018). Faţetele muncii precare în România. Multiple facets of precarious work in Romania. București: Pro Universitaria.
    Download 116 downloads
    Rizescu, Victor. (2018). Development, Left and Right: Ideological Entaglements of Reformist Projects in Pre-Communist Romania. București: Editura Universității din București.
    Download 25 downloads
    Stănescu, Iulian. (2018). Calitatea vieţii în România 1918-2018. Working Paper. Institutul de Cercetare a Calității Vieții. București.
    Download 682 downloads
    Stegar, Irinel. (2018). Cultura nemuncii și șomajul versus educație. Petroșani: Focus.
    Download 530 downloads
    Țoc, Sebastian. (2018). Clasă şi educaţie: inegalitate şi reproducere socială în învăţământul românesc. București: Pro Universitaria.
    Download 486 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2018). Istoria socială a României. București: Editura Academiei Române.
    Download 269 downloads
    Zamfir, Elena, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2018). Calitatea vieții. Un proiect pentru România. București: Editura Academiei Române.
    Download 920 downloads
     Bonea, Georgiana V. (2017). Succintă analiză a legislaţiei româneşti cu privire la prevenirea şi combaterea abuzului asupra minorului. București: Sigma.
     Download 969 downloads
     Chelcea, Septimiu. (2017). Așa a fost? Așa îmi aduc aminte 1945-2015 (2nd ed.). Iași: Editura Universității „Al.I. Cuza”.
     Download 489 downloads
     Copilaș, Emanuel. (Ed.) (2017). Marele jaf postcomunist. Spectacolul mărfii și revanșa capitalismului. Iași: Adenium.
     Download 229 downloads
     Otovescu, Dumitru. (2017). Sociologia culturii românești. Structuri teoretice și realizări publicistice. Craiova: Scrisul Românesc.
     Download 529 downloads
     Popescu, Mădălina Ecaterina, Militaru, Eva, Pele, Dan, Marinescu, Miruna Mazurencu, Vasile, Valentina, Ilie, Simona, Ilie, Mihăilescu, Adina, Șerban, Adela. (2017). Support for establishing a minimum wage-setting mechanism in Romania. Iași: Lumen.
     Download 58 downloads
     Zamfir, C. (Ed.), Cace, S., Zamfir, E., Deliu, A., Tudor, E., Anghel, I. M., Țoc., S., Bădoi, D., Mihăilescu, A., Glăvan, E. (2017). Raport social al ICCV 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. București: ICCV.
     Download 1097 downloads
     Zamfir, Cătălin (Ed.), Cace, Sorin, Zamfir, Elena, Deliu, Alexandra, Tudor, Elena, Anghel, Ionuț Marian, Bădoi, Delia, Țoc, Sebastian, Glăvan, Eugen. (2017). IQLR Social Report - 2017. Social Conditions in Romania. Quality of Life: Current Situation and Perspectives for 2038. Bucharest: ICCV.
     Download 364 downloads
      Adam, Matei Sorin, Dobrescu, Caius, & Copilaș, Emanuel. (Eds.) (2016). Liberalismul: pro și contra: o idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață. Iași: Adenium.
      Download 334 downloads
      Bălțătescu, Sergiu & Bacter, Claudia. (2016). Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internaţional "Lumea copiilor" (ISCWeB). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
      Download 252 downloads
      Bonea, Georgiana V. (2016). Violenţa între partenerii cuplului heterosexual: teoria ciclicităţii violenţei. București: Sigma.
      Download 915 downloads
      Buzărnescu, Ștefan. (2016). Modelul chinezesc de dezvoltare sustenabilă - un experiment social reușit. (manuscris nepublicat).
      Download 782 downloads
      Buzărnescu, Ștefan, Buzărnescu, Ana, & Galanton, Mihaela. (2016). Interculturalitatea - sursă de coeziune socială. Craiova: M. Duțescu.
      Download 649 downloads
      Otovescu, Dumitru. (2016). Sociologi români de azi. Generații, instituții și personalități. București: Editura Academiei Române.
      Download 447 downloads
      Scârneci-Domnișoru, Florentina. (2016). Datele vizuale în cercetarea socială. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
      Download 771 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2016). Modernitatea tendențială. Reflecții despre evoluția modernă a societății. București: Tritonic.
      Download 612 downloads
      Tönnies, Ferdinand. ([1887] 2016). Comunitate și societate. Tratat despre comunism și socialism ca forme empirice de cultură. Craiova: Beladi.
      Download 652 downloads
      Zamfir, Cătălin, & Cace, Sorin. (Eds.). (2016). O strategie a relansării calității vieții în perspectiva 2035: Direcții. Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități. Priorități. ICCV. Academia Română. București.
      Download 805 downloads
      Zamfir, Cătălin, Cace, Sorin, Precupețu, Iuliana, Preoteasa, Ana Maria, Stănculescu, Manuela, & Zamfir, Elena. (2016). Calitatea vieții: România. Direcții și priorități. In I.-V. Vlad (Ed.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Vol. II, pp. 284-314). București: Editura Academiei Române.
      Download 1261 downloads
       Bonea, Georgiana V. (Ed.) (2015). Devianţa: viziuni contemporane. București: Sigma.
       Download 932 downloads
       Bulgaru, Maria, & Chistruga, Inga. (2015). Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chișinău: CEP USM.
       Download 516 downloads
       Croitoru, Alin. (2015). Antreprenoriatul în migrația românească. Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
       Download 915 downloads
       Krausz, Septimiu și Stegar, Irinel. (2015). Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată. București: Matrix Rom.
       Download 943 downloads
       Mărginean, Ioan, & Vasile, Marian. (Eds.). (2015) Dicționar de calitatea vieții. București: Editura Academiei.
       Download 817 downloads
       Marin, Monica. (2015). Absorbţia fondurilor europene pentru comunele din România. Iași: Lumen.
       Download 70 downloads
       Stănescu, Iulian & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (2015). România la răscruce. Opțiuni pentru viitor. București: Pro Universitaria
       Download 860 downloads
       Stănescu, Simona Maria. (2015). Social protection in the European Union: a comparative analysis. București: Pro Universitaria.
       Download 144 downloads
       Teșliuc, Emil, Grigoraș, Vlad, Stănculescu, Manuela, (Eds.). (2015). Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020. București: World Bank Group.
       Download 316 downloads
       Voicu, Bogdan, Rusu, Horațiu M., & Popa, Adela Elena. (Eds.) (2015). Este România altfel? Societatea și sociologia … încotro?. Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
       Download 680 downloads
       Zamfir, Cătălin (Ed.). (2015). Eficienţa energetică – prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie. București: ICCV, INSOC
       Download 621 downloads
       Zamfir, Cătălin, Filipescu, Iancu, Zamfir, Elena, Ilie, Simona, Stănescu, Simona Maria, & Iordache, Maria. (2015). Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială (C. Zamfir & I. Filipescu Eds.). Cluj-Napoca: Eikon
       Download 1134 downloads
       Zamfir, Elena, Stănescu, Simona Maria, & Arpinte, Daniel. (Eds.) (2015). Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției. Texte selectate. Cluj-Napoca: Eikon.
       Download 1877 downloads
        Bonea, Georgiana V. (2014). Atacul de panică și anxietatea: afecțiuni ale individului lumii contemporane. Întrebări și răspunsuri. București: Sigma.
        Download 896 downloads
        Bulgaru, Maria, & Bulgaru, Oleg. (2014). Etica în asistența socială. Chișinău: CEP USM.
        Download 504 downloads
        Copilaș, Emanuel. (2014). Incursiuni în istoria politică și intelectuală a secolului XX. Iași: Adenium.
        Download 192 downloads
        Gotea, Mihaela. (2014). Rețeaua socială și conflictul marital. Constrângeri și oportunități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
        Download 800 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2014). Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai unui antropolog. București: Trei.
        Download 720 downloads
        Mihăilescu, Vintilă, & Matei, Petre. (Eds.) (2014). Condiţia romă şi schimbarea discursului. Iași: Polirom.
        Download 733 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2014). Mass-media, modernitate tendențială și europenizare în era Internetului. București: Tritonic.
        Download 517 downloads
        Stănescu, Iulian. (2014). Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism. București: Pro Universitaria.
        Download 1126 downloads
        Stegar, Irinel. (2014). Dezastrul programat al Văii Jiului. Petroșani: Focus.
        Download 786 downloads
        Tarnovschi, Daniela. (2014). Countering New forms of Roma Child Trafficking (CONFRONT). Country Report Romania.
        Download 60 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2014). Raport social: 2014 Evaluarea capacității Agenției Naționale pentru Romi. București: ICCV
        Download 606 downloads
         Bonea, Georgiana V. (2013). Aspecte teoretice introductive privind conflictul şi negocierea la locul de muncă. București: Sigma.
         Download 883 downloads
         Bonea, Georgiana V. (2013). Elemente introductive legislative româneşti privind agresorul familial. București: Sigma.
         Download 739 downloads
         Lambru, Mihaela. (2013). Organizațiile de ajutor reciproc. Iași: Polirom.
         Download 693 downloads
         Mărginean, Ioan. (Ed.). (2013). Profiluri teritoriale ale calității vieții în România. București: Editura Academiei Române.
         Download 449 downloads
         Pascaru, Mihai. (2013). Diagnoza problemelor sociale. Suport de curs. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
         Download 327 downloads
         Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Cooperativele din România: actori ai dezvoltării socio-economice. Iași: Polirom.
         Download 662 downloads
         Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Economia socială în contextul dezvoltării locale. Iași: Polirom.
         Download 661 downloads
         Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere: profil, evoluție, tendințe. Iași: Polirom.
         Download 557 downloads
         Precupețu, Iuliana, & Precupețu, Marius. (2013). Inequality in Romania: dimensions and trends. București: Editura Academiei Române.
         Download 133 downloads
         Schifirneţ, Constantin. (2013). Românii, cum au fost şi cum sunt. București: Tritonic.
         Download 500 downloads
         Stănescu, S. M. (Ed.), Alexandrescu, A. M., Ernu, S., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele de etnie romă. București: ADD Media Communication.
         Download 567 downloads
         Stănescu, S. M. (Ed.), Asiminei, R., & Vîrjan, D. (2013). Raport de recomandări al economiei sociale România 2013. București: ADD Media Communication.
         Download 444 downloads
         Stănescu, S. M. (Ed.), Bojincă, M., Alexandrescu, A. M., Ernu, S., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. București: ADD Media Communication.
         Download 508 downloads
         Stănescu, S. M. (Ed.), Ernu, S., Alexandrescu, A.-M., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. București: ADD Media Communication.
         Download 592 downloads
         Stănescu, S. M. (Ed.), Rădulescu, L., Alexandrescu, A., Bojincă, M., & Ernu, S. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat. București: ADD Media Communication.
         Download 565 downloads
         Stănescu, Simona Maria. (2013). Statul bunăstării între supraviețuire, reformă și integrare europeană. București: Pro Universitaria.
         Download 210 downloads
         Zamfir, Cătălin (Ed.), Alexandrescu, Filip, Arpinte, Daniel, Bădescu, Ciprian, Briciu, Cosmin, Ficeac, Bogdan, . . . Zamfir, Elena. (2013). Strategie politici sociale: România 2013-2020. București: ICCV.
         Download 229 downloads
          Anemțoaicei, Ovidiu, & Liapi, Maria. (Eds.) (2012). Abordarea integratoare de gen: un ghid pentru economia socială. București: Expert.
          Download 470 downloads
          Bonea, Georgiana V. (2012). Violenţa în relaţia de cuplu: victime şi agresori. București: Sigma.
          Download 1272 downloads
          Bulgaru, Maria. (2012). Asistența socială în contextul globalizării. Chișinău: CEP USM.
          Download 426 downloads
          Bulgaru, Maria, & Oceretnîi, Anastasia. (2012). Tineretul studios: dimensiuni ale identităţii sociale. Chișinău: CEP USM.
          Download 182 downloads
          Cace, Corina, Nicolăescu, Victor, Katsikaris, Loukas, & Parcharidis, Ioannis. (Eds.) (2012). Managementul resurselor umane implicate în economia socială. Manual de intervenție. București: Expert.
          Download 654 downloads
          Cace, Corina, Sfetcu, Lucian, Koumalasou, Eleftheria, & Nicolaescu, Victor. (Eds.) (2012). Incluziunea femeilor și grupurilor roma excluse sociale paradigma „de jos în sus”. Bune practici ale economiei sociale. București: Expert.
          Download 525 downloads
          Mihăilescu, Adina. (2012). Coșul de consum al populației României. București: Expert.
          Download 564 downloads
          Mocanu, Victor, Blajco, Vladimir, Călcâi, Gheorghe, Sali, Nicolae, Dumbrăveanu, Andrei, Cobzac, Iosif, . . . Rojco, Anatol. (2012). Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe. Chișinău: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice.
          Download 898 downloads
          Nicolăescu, Victor, Cace, Corina, & Hatzantonis, Dimitris. (Eds.) (2012). Finanțarea activităților de economie socială. Bcurești: Expert.
          Download 453 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2012). Filosofie românească în spațiul public. București: Tritonic.
          Download 458 downloads
          Stanciu, Mariana (Ed.). (2012). România în austeritate. Criza globală a consumismului pe credit. Brașov: Omnia UNI S.A.S.T.
          Download 514 downloads
          Stănescu, S. (Ed.), Asiminei, R., Rusu, O., & Vîrjan, D. (2012). Profit pentru oameni. Raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.
          Download 454 downloads
          Stănescu, Simona Maria, & Neguț, Diana Maria. (2012). De la idee la profit: Cum să înființezi o întreprindere socială în România? Manual de intervenție). București: Expert.
          Download 569 downloads
          Stegar, Irinel. (2012). Ghidul cercetării sociologice. Petroșani: Focus.
          Download 804 downloads
          Tarnovschi, Daniela (Ed.), Preoteasa, Ana Maria, & Șerban, Monica. (2012). Situația romilor în România, 2011. Între incluziune socială și migrație. Raport de țară. București: Fundația Soros România.
          Download 98 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2012). Ce fel de tranziție vrem? Analiza critică a tranziției II Raport Social. București: ICCV
          Download 603 downloads
          Zamfir, Elena & Burtea, Vasile (Eds.). (2012). Prezent și perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor și oamenilor de succes romi. CNCR Romano KHER.
          Download 557 downloads
          Ziomas, Dimitris, Arpinte, Daniel, Briciu, Cosmin, & Popescu, Raluca. (Eds.) (2012). Intervențiile economiei sociale în cadrul diferitelor activități economice. Manual de intervenție. București: Expert.
          Download 449 downloads
           Alexandrescu, Filip, & Mihalache, Flavius. (2011). Economia socială și cooperativele. Manual de intervenție. București: Expert.
           Download 534 downloads
           Botonogu, F. (Ed.), Stănescu, S. M., Nicolăescu, V., Presada, F., Berescu, C., Nicolae, V., Iancu, A. M., Oancea, G., Faur, A. S. M., Şerban, D., & Nicolăescu, D. (2011). Comunități ascunse Ferentari. București: Expert.
           Download 86 downloads
           Botonogu, F. (Ed.), Stănescu, S. M., Nicolăescu, V., Presada, F., Berescu, C., Nicolae, V., Iancu, A. M., Oancea, G., Faur, A. S. M., Şerban, D., & Nicolăescu, D. (2011). Hidden communities Ferentari. București: Expert.
           Download 63 downloads
           Filipescu, Iancu, & Ștefan, Bruno. (2011). Teoreticieni ai organizaţiilor şi managementului: dicţionar şi crestomaţie. București: Politehnica Press.
           Download 710 downloads
           Gârlan, Mictat. (2011). Metodologia cercetării etnopsihologice. Iași: Lumen.
           Download 637 downloads
           Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (2011). Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române.
           Download 456 downloads
           Mărginean, Ioan, Vasile, Marian, Mihalache, Flavius, & Neagu, Gabriela. (2011). Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma şi turcă din judeţul Constanţa. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
           Download 740 downloads
           Mihalache, Flavius, & Croitoru, Alin. (2011). Mediul rural românesc: evoluţii şi involuţii. Schimbare socială şi antreprenoriat. București: Expert.
           Download 113 downloads
           Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Preoteasa, Ana-Maria. (Eds.) (2011). Îmbunătățirea incluziunii sociale prin economia socială. Identificarea celor mai bune practici şi inovații sociale. București: Expert.
           Download 487 downloads
           Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2011). Economia socială. Analiză comparativă în opt state membre ale Uniunii Europene. București: Expert.
           Download 465 downloads
           Schifirneț, Constantin (Ed.), Boțan, Mădălina, Cârlan, Alexandru, Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu, Stavre, Ion, & Suciu, Arthur. (2011). Europenizarea societății românești și mass-media. București: Comunicare. ro.
           Download 367 downloads
           Stanciu, Mariana, & Mihăilescu, Adina. (2011). Starea sărăciei în România în context european (Vol. 4). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
           Download 1471 downloads
           Stănescu, Simona Maria, Cace, Sorin, & Alexandrescu, Filip (Eds.). (2011). Între oportunități și riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
           Download 492 downloads
           Stănescu, Simona Maria, & Cace, Sorin (Eds.). (2011). Alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
           Download 503 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2011). Raport social al ICCV 2011. România: răspunsuri la criză. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
           Download 1518 downloads
           Zamfir, Cătălin. (Ed.) (2011). Romania: answers to the crisis. Social Report. Bucharest: IQLR.
           Download 475 downloads
            Cace, Sorin, Preoteasa, Ana Maria, Tomescu, Cristina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2010). Legal and equal on the labour market for the Roma communities. Diagnosis of the factors influencing the employment rate of the Roma population in Romania. Bucharest: Expert.
            Download 59 downloads
            Cace, Sorin, Preoteasa, Ana Maria, Tomescu, Cristina, & Stănescu, Simona Maria (Eds.). (2010). Legal și egal pe piața muncii pentru comunitățile de romi. Diagnoza factorilor care influențează nivelul de ocupare la populația de romi din România. București: Expert.
            Download 77 downloads
            Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Ed.) (2010). Calitatea vieții în România 2010. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
            Download 1318 downloads
            Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2010). Diagnoza anuală a calității vieții. București: Expert.
            Download 135 downloads
            Oancea, Mircea. (Ed.). (2010). Comunicare și comportament organizațional. București: Printech.
            Download 512 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2010). Raportul ICCV: Analiza politicii salariale în domeniul cercetării ştiinţifice academice. București: ICCV
            Download 462 downloads
            Zamfir, Cătălin, Ilie, Simona, & Stănescu, Iulian. (2010). Raportul social al ICCV. După 20 de ani: opţiuni pentru România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
            Download 1382 downloads
            Zamfir, Cătălin, Stănescu, Simona, & Briciu, Cosmin. (Eds.). (2010). Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
            Download 467 downloads
             Arpinte, D., Cace, S., Preotesi, M., & Tomescu, C. (2009). Cornul și laptele - percepții, atitudini și eficiență. București: Expert.
             Download 387 downloads
             Bădescu, Ilie. (2009). Despre criză în lumina teoriei succesiunii coexistente. București: Editura Centrului de Informare și Documentare Economică.
             Download 70 downloads
             Bălţătescu, Sergiu. (2009). Bunăstarea subiectivă a elevilor de liceu şi studenţilor. Studiu folosind "Personal Wellbeing Index". Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţ” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VII, 147-157.
             Download 133 downloads
             Matei, Sorin Adam, & Momescu, Mona. (Eds.). (2009). Idolii forului. De ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei” intelectualilor publici. Indianapolis: InterAcademic Press.
             Download 392 downloads
             Scârneci, Florentina. (2009). Introducere în sociologia identității. Brașov: Universității Transilvania din Brașov.
             Download 1132 downloads
             Ștefan, Bruno. (2009). New Europe, Old Jails. The European Integration of Romanian Penitentiary Culture and Civilization. Indianapolis: InterAcademic Press/CreateSpace.
             Download 365 downloads
             Ștefan, Bruno. (2009). Secuii și românii. Evoluția unei neînțelegeri. Indianapolis: InterAcademic Press.
             Download 422 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2009). O istorie subiectivă în sociologia românească. Din 1946 până în prezent. Iași: Polirom
             Download 671 downloads
              Agabrian, Mircea. (2008). Strategii de comunicare eficientă. Iași: Institutul European.
              Download 901 downloads
              Fleck, Gábor, Rughiniș, Cosima (Eds.), Florea, Ioana, & Kiss, Dénes. (2008). Come Closer. Inclusion and Exclusion of Roma in Present-day Romanian Society. Bucharest: Human Dynamics.
              Download 52 downloads
              Fleck, Gábor, Rughiniș, Cosima (Eds.), Florea, Ioana, & Kiss, Dénes. (2008). Vino mai aproape. Incluziunea și excluziunea romilor în societatea românească de azi. București: Human Dynamics.
              Download 81 downloads
              Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.) (2008). Calitatea vieții și dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale. București: Expert.
              Download 1140 downloads
              Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Condiții de viață ale familiilor cu copii din România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
              Download 1023 downloads
              Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri și servicii. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
              Download 723 downloads
               Cace, Sorin. (Ed.) (2007). Accesul romilor pe piața muncii - aspirații, factori și strategii de reușită. București: Expert.
               Download 898 downloads
               Krausz, Septimiu, & Stegar, Irinel. (2007). Metodologia și metodica sociologiei. București: Matrix Rom.
               Download 1719 downloads
               Larionescu, Maria, Mărginean, Ioan, & Neagu, Gabriela. (Eds.) (2007). Constituirea clasei mijlocii în România (2 ed.). București: Editura Economică.
               Download 556 downloads
               Rughiniș, Cosima. (2007). Explicația sociologică. Metodă și imaginație (versiunea manuscris). Iași: Polirom.
               Download 124 downloads
               Scârneci, Florentina. (Ed.) (2007). Cercetări calitative în asistența socială. Încercări studențești (Vol. I). Brașov: Universității Transilvania Brașov.
               Download 1245 downloads
               Schifirneț, Constantin. (2007). Formele fără fond: un brand românesc. București: comunicare.ro.
               Download 430 downloads
               Stegar, Irinel. (2007). Valea Jiului - probleme și politici sociale. Petroșani: Focus.
               Download 475 downloads
               Urse, Laureana. (2007). Populația feminină din România. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
               Download 708 downloads
               Zamfir, Cătălin, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2007). Enciclopedia dezvoltării sociale. Iași: Polirom.
               Download 1108 downloads
               Zamfir, Cătălin, Stoica, Laura, & Stănculescu, Manuela Sofia. (Eds.) (2007). Dezvoltarea socială. Capacitatea instituțiilor - ghid de evaluare. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
               Download 996 downloads
                Agabrian, Mircea. (2006). Analiza de conținut. Iași: Polirom.
                Download 1237 downloads
                Agabrian, Mircea. (2006). Şcoala, familia, comunitatea: manual. Iași: Institutul European.
                Download 1089 downloads
                Berescu, Cătălin, Celac, Mariana, Ciobanu, Oana, & Manolache, Cosmin. (2006). Housing and Extreme Poverty. The Case of Roma Communities (M. Teodorescu, Trans.). Bucharest: Ion Mincu University Press.
                Download 52 downloads
                Berescu, Cătălin, Ciobanu, Oana, Celac, Mariana, & Manolache, Cosmin. (2006). Locuirea și sărăcia extremă. Cazul romilor. București: Editura Universitară Ion Mincu.
                Download 91 downloads
                Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare în Europa Centrală și de Est. București: Expert.
                Download 734 downloads
                Costea, Ștefan (Ed.), Cristea, Irina, Dumitrescu, Dumitru, Larionescu, Maria, Stanciu, Lucian, & Tănăsescu, Florian. (2006). Istoria Sociologiei Românești (III ed.). București: Editura Fundaţiei România de Mâine.
                Download 83 downloads
                Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (Eds.). (2006). Employment Policies for Roma. Bucharest: Expert.
                Download 521 downloads
                Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare pentru romi. București: Expert.
                Download 759 downloads
                Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici publice pentru romi. Evoluții și perspective. București: Expert.
                Download 897 downloads
                Mărginean, Ioan, & Cojocaru, Ștefan. (Eds.) (2006). Services to children and families. lmpact of HOLT programs in Romania. Documentation of outcomes. Bucharest: Expert Projects.
                Download 475 downloads
                Mărginean, Ioan. (Ed.) (2006). First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
                Download 717 downloads
                Pasti, Vladimir. (2006). Noul capitalism românesc. Iași: Polirom.
                Download 947 downloads
                Scârneci, Florentina. (2006). Îndrumar de cercetare calitativă în științele socio-umane. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
                Download 1314 downloads
                Socol, Gheorghe, & Rădulescu, Dan Constantin. (2006). Civilizația rurală din România în perspectiva integrării în UE (Vol. I). București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                Download 1005 downloads
                Stanciu, Mariana. (Ed.) (2006). Accesul populației la serviciile publice. București: Centrul de Informare și Documentare Publică.
                Download 623 downloads
                Ștefan, Bruno. (2006). Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală. Iași: Institutul European.
                Download 575 downloads
                Voicu, Mălina, & Voicu, Bogdan. (Eds.). (2006). Satul românesc pe drumul către Europa. Iași: Polirom.
                Download 304 downloads
                Zamfir, Cătălin, & Stoica, Laura. (Eds.) (2006). O nouă provocare: dezvoltarea socială. Iași: Polirom.
                Download 851 downloads
                 Agabrian, M., & Millea, V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz. Iași: Institutul European.
                 Download 970 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2005). Condițiile de viață din mediul rural. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                 Download 991 downloads
                 Mărginean, Ioan, & Bălașa, Ana. (Eds.) (2005). Calitatea vieții în România. București: Expert.
                 Download 1846 downloads
                 Moldoveanu, Maria, Mucică, Delia, Vasile, Valentina, Ioan-Franc, Valeriu, & Nițulescu, Virgil. (2005). Cultură, culte, industrii culturale. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                 Download 719 downloads
                 Pop, Luana Miruna. (2005). Politici sociale. Elemente de teorie, analiză și evaluare a politicilor sociale. București: Editura Economică.
                 Download 699 downloads
                 Rusu, Horațiu, & Voicu, Bogdan (Eds.). (2005). EU Integration Process from East to East: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World. Proceedings from a round table for young social scientists. Sibiu: Psihomedia.
                 Download 57 downloads
                 Rusu, Horațiu, & Voicu, Bogdan (Eds.). (2005). Perspectives on the European postcommunist societies. Sibiu: Psihomedia.
                 Download 53 downloads
                 Ștefan, Ion. (2005). Introducere în sociologia educației fizice și sportului. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
                 Download 779 downloads
                 Voicu, Bogdan. (2005). Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Resursele (Vol. 2). Iași: Expert Projects.
                 Download 265 downloads
                 Voicu, Bogdan. (2005). Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Schimbarea socială și acțiunile indivizilor (Vol. 1). Iași: Expert Projects.
                 Download 265 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2005). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Iași: Polirom.
                 Download 984 downloads
                  Cace, Sorin. (2004). Statul bunăstării. Evoluții și tendințe. București: Expert.
                  Download 2731 downloads
                  Agabrian, Mircea. (2004). Cercetarea calitativă a socialului. Design şi performare. Iași: Institutul European.
                  Download 698 downloads
                  Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). Starea de sănătate a populației roma și accesul la serviciile de sănătate (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). București: Expert.
                  Download 854 downloads
                  Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). The Health Status of Rroma Population and their Access to Health Care Services (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). Bucharest: Expert.
                  Download 627 downloads
                  Krausz, Septimiu. (2004). Sociologia conducerii. Petroșani: Universitas.
                  Download 506 downloads
                  Lambru, Mihaela, & Mărginean, Ioan. (Eds.). (2004). Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale. București: Ziua.
                  Download 283 downloads
                  Mărginean, Ioan. (2004). Politica socială. Studii 1990-2004. București: Expert.
                  Download 1772 downloads
                  Mărginean, Ioan. (2004). Quality of Life in Romania. Bucharest: Expert.
                  Download 1059 downloads
                  Pasti, Vladimir. (2004). Sociologie politică. București: Ziua.
                  Download 1186 downloads
                  Schifirneț, Constantin. (2004). Sociologia profesiilor. București: SNSPA.
                  Download 119 downloads
                  Schifirneț, Constantin. (2004). Sociologie (III ed.). București: comunicare.ro.
                  Download 585 downloads
                  Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Impactul social diferențiat al creșterii costurilor utilităților publice asupra consumului populației. București: Centrul de Documentare și Informare Economică.
                  Download 618 downloads
                  Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Instituția protecției consumatorilor din România. București: ICCV.
                  Download 624 downloads
                  Stănculescu, Manuela Sofia, & Berevoescu, Ionica. (Eds.) (2004). Sărac lipit, caut altă viață! Fenomenul sărăciei extreme și al zonelor sărace în România 2001. București: Nemira.
                  Download 875 downloads
                  Vonica Răduțiu, Simona. (Ed.) (2004). Aderarea României la Uniunea Europeană: impactul asupra statului bunăstării românesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                  Download 669 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2004). A Critical Analysis of Transition. What it will be after?
                  Download 433 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2004). O analiză critică a tranziției: ce va fi „după”? Iași: Polirom.
                  Download 1409 downloads
                   Agabrian, Mircea. (2003). Introducere în știința politică. Cluj-Napoca: Napoca Star.
                   Download 408 downloads
                   Agabrian, Mircea. (2003). Sociologie generală. Iași: Institutul European.
                   Download 914 downloads
                   Krausz, Septimiu. (2003). Etica și deontologia profesiei de sociolog. Petroșani: Edyro Press.
                   Download 428 downloads
                   Pasti, Vladimir. (2003). Ultima inegalitate. Relațiile de gen din România. Iași: Polirom.
                   Download 1297 downloads
                   Schifirneț, Constantin. (2003). Sociologie. București: comunicare.ro.
                   Download 568 downloads
                    Berevoescu, Ionica, Cace, Sorin, Costin, Dana Sima, Ilie, Simona, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian Nicolae, . . . Zamfir, Cătălin. (2002). Indicatori privind comunitățile de romi din România. București: Expert.
                    Download 964 downloads
                    Comisia Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale. (2002). Planul național anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale. București: Guvernul României.
                    Download 273 downloads
                    Pop, Luana Miruna. (Ed.) (2002) Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                    Download 6375 downloads
                    Schifirneț, Constantin. (2002). Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale. In A. P. Iliescu (Ed.), Mentalităţi şi instituţii (pp. 121-139). București: Ars Docendi.
                    Download 366 downloads
                    Zamfir, Cătălin, & Preda, Marian. (Eds.) (2002). Romii în România. București: Expert.
                    Download 1189 downloads
                     Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Cercetări cu privire la minoritatea roma. București: Expert.
                     Download 924 downloads
                     Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Research on the Roma. București: Expert.
                     Download 764 downloads
                     Schifirneț, Constantin. (2001). Geneza modernă a ideii naționale. București: Albatros.
                     Download 109 downloads
                     Ștefan, Bruno. (Ed.) (2001). Dimensiunile urii interetnice în secuime. București: BCS.
                     Download 532 downloads
                     Ștefan, Bruno, Liță, Corneliu Ștefan, & Mihalcea, Andreea. (2001). Organizațiile sindicale și dilemele tranziției. Studii de psihosociologie organizațională. București: BCS.
                     Download 350 downloads
                     Ștefan, Bruno, Neveanu, Pavel Popescu, & Ghiuruțan, Maria Manuela. (2001). Atitudini și valori în administrația publică locală. București: BCS.
                     Download 315 downloads
                     Zamfir, Cătălin, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian-Nicolae, Ilie, Simona, Pop, Luana, Pop, Lucian, Pop, Preda, Marian, Socol, Gheorghe, Stanciu, Mariana, Teodorescu, Mihaela, Voicu, Bogdan. (2001). Poverty in Romania: causes, anti-poverty policies, recommendations for action. Bucharest: RIQL, UNDP.
                     Download 230 downloads
                     Zamfir, Cătălin, Postill, Kyoko, & Stan, Ruxandra. (Eds.) (2001). Situația sărăciei în România. București: ICCV, UNDP.
                     Download 1100 downloads
                      Agabrian, Mircea. (2000). Militarii și politica. O sociologie politică a corpului ofițerilor. Cluj Napoca: Napoca Star.
                      Download 393 downloads
                      Bulgaru, Maria, & Dilion, Marcela. (2000). Asistența socială în perioada de tranziție: probleme și modalități de soluționare. Chișinău: USM.
                      Download 714 downloads
                      Mărginean, Ioan. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom.
                      Download 4714 downloads
                      Moldoveanu, Maria, (Ed.), Ioan-Franc, Valeriu, & Antonescu, Romulus. (2000). Managementul culturii. Universul rural. București: Expert.
                      Download 142 downloads
                      Zamfir, Elena, Bădescu, Ilie, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (2000). Starea societății românești după 10 ani de tranziție. București: Expert.
                      Download 1381 downloads
                      Zamfir, Elena, & Preda, Marian. (Eds.) (2000). Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. București: Expert.
                      Download 1857 downloads
                      Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2000). Situația femeii in România. București: Expert.
                      Download 3011 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1999). Politica socială: România 1990-1998. București: Expert.
                       Download 2846 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1999). Sistemul de titluri universitare. București: Expert.
                       Download 692 downloads
                        Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metode și tehnici de evaluare a sărăciei. București: PNUD.
                        Download 786 downloads
                        Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metohods and instruments for poverty measurement. Bucharest: ICCV.
                        Download 310 downloads
                        Zamfir, Cătălin, Șandor, Dorel, Pasti, Vladimir, & Crowther, Warren. (1998). Strategia națională de prevenire și combatere a sărăciei. Recomandări și soluții alternative. București: PNUD.
                        Download 187 downloads
                        Zamfir, Cătălin, & Vlăsceanu, Lazăr. (Eds.). (1998) Dicționar de sociologie. București: Babel.
                        Download 3633 downloads
                         Schifirneț, Constantin. (1997). Educația adulților în schimbare. București: Fiat Lux.
                         Download 478 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Pentru o societate centrată pe copil. București: ICCV.
                         Download 928 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Toward a Child-Centered Society. Bucharest: ICCV.
                         Download 454 downloads
                          Schifirneț, Constantin. (1996). Civilizație modernă și națiune. București: Editura Didactică şi Pedagogică.
                          Download 55 downloads
                          Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (1996). Social Policy. Romania in the European Context. Bucharest: Alternative.
                          Download 443 downloads
                           Pasti, Vladimir. (1995). România în tranziție. Căderea în viitor. București: Nemira.
                           Download 1091 downloads
                           Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (1995). Politici sociale. România în context european. București: Alternative.
                           Download 4448 downloads
                            Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1994). Dimensiuni ale sărăciei. București: Expert.
                            Download 2516 downloads
                            Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). România '89-'93 dinamica bunăstării și protecția socială. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Centrul Național de Dezvoltare a Copilului.
                            Download 167 downloads
                            Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). Romania '89-'93 Dynamics of Welfare and Social Protection (Vol. 1). Bucharest: Institute for Quality of Life Research, International Centre for Child Development.
                            Download 335 downloads
                             Zamfir, Cătălin. (1993). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese
                             Download 599 downloads
                             Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1993). Țiganii între ignorare și îngrijorare. București: Alternative.
                             Download 1383 downloads
                              Zamfir, Cătălin, Doru, Marcel & Socol, Gh. (Eds.) Bălașa, Ana, Costin, Cornelia, Kivu, Mircea, Lefter, Marius, Urse, Laureana, & Nicolau, Florina. (1992). Atitudini, valori și condiții de viață în mediul studențesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                              Download 153 downloads
                               Schifirneț, Constantin. (1991). Lectura și biblioteca publică. Raport de cercetare. București: Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”.
                               Download 301 downloads
                                Postolache, Tudorel. (1990). Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România. București: ICCV.
                                Download 596 downloads
                                Zamfir, Cătălin. (1990). Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică. București: Editura Științifică.
                                Download 2149 downloads
                                 Schifirneț, Constantin. (1989). Youth as a New Element in the Evolution of Society. In Y. C. Simhadri (Ed.), Development Of Emerging World Youth. Delhi: Mittal Publications.
                                 Download 260 downloads
                                  Schifirneț, Constantin. (1987). Instituțiile culturale și cerințele publicului tânăr, Îndrumar metodic nr. 3. București.
                                  Download 367 downloads
                                  Schifirneț, Constantin. (1987). Tineretul între permanență și înnoire. București: Editura Politică.
                                  Download 323 downloads
                                   Schifirneț, Constantin. (1985). Generație și cultură. București: Albatros.
                                   Download 331 downloads
                                    Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1984). Indicatori și surse de variație a calității vieții. București: Editura Academiei RSR.
                                    Download 997 downloads
                                     Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1982). Modul de viață și calitatea vieții. București: Editura Politică.
                                     Download 1037 downloads
                                     Zamfir, Cătălin, & Filipescu, Iancu. (1982). Sociologie industrială. Curs și exerciții pentru seminar.
                                     Download 1030 downloads
                                      Zamfir, Cătălin. (1981). Filozofia istoriei. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
                                      Download 582 downloads
                                       Zamfir, Cătălin. (1980). Un sociolog despre: muncă și statisfacție. București: Editura Politică.
                                       Download 1406 downloads
                                        Zamfir, Cătălin. (1977). Materialism istoric. Note de curs (Partea I). București: Facultatea de Filosofie.
                                        Download 108 downloads
                                        Zamfir, Cătălin. (1977). Strategii ale dezvoltării sociale. București: Editura Politică.
                                        Download 1290 downloads
                                         Schifirneţ, Constantin. (1974). Adolescenții și teatrul. In C. Schifirneţ & D. Bazac (Eds.), Adolescentii şi cultura: optiuni pentru teatru şi lectură (pp. 11-96). București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
                                         Download 234 downloads
                                         Zamfir, Cătălin. (1974). Psihosociologia organizării și a conducerii. București: Politică.
                                         Download 1674 downloads
                                          Zamfir, Cătălin. (1972). Metoda normativă în psiho-sociologia organizării. București: Editura Științifică.
                                          Download 1136 downloads
                                           Herseni, Traian, (Ed.) et al. (1970). Industrializare și urbanizare. Cercetări de psihosociologie concretă la Boldești. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
                                           Download 243 downloads
                                            Cernea, Mihail, Micu, Maria, & Dumitrescu, Victoria. (1967). Mișcarea inovatorilor. Studiu sociologic. București: Editura Politică.
                                            Download 141 downloads
                                             Gusti, Dimitrie. (1923). Ființa și menirea academiilor. Discurs rostit la 10 iunie 1923 în ședință solemnă sub președinția A.S.R. Principelui moștenitor de Dimitrie Gusti. Cu răspunsul D-lui Vasile Pârvan, Secretar General al Academiei Române. București: Cultura Națională.
                                             Download 418 downloads