Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste o mie de articole sociologice românești care acoperă o gamă variată de teme:

Ghețău, Vasile. (01 septembrie, 2020). Pandemia Covid-19 și speranța de viață. contributors.ro.
Download 152 downloads
Ghețău, Vasile. (27 iulie, 2020). Revenind la mortalitatea prin Covid-19 în țara noastră. contributors.ro.
Download 60 downloads
Ghețău, Vasile. (iunie 11, 2020). A crescut mortalitatea populației din România după declanșarea pandemiei COVID-19? contributors.ro.
Download 84 downloads
  Voicu, Malina, & Stanescu, Simona. (2019). Romanian welfare state: Lessons learned from 30 years of post-communist experience. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 47(4), 73-93.
  Download 61 downloads
   Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
   Download 274 downloads
    Sergiu Bălțătescu, Claudia Bacter, Krisztina Bernáth , & Rita Pásztor. (2017). Bunăstarea copiilor din județul Bihor. Cercetare cantitativă. In K. Bernáth (Ed.), Indicatori ai bunăstării copiilor din Județul Bihor (pp. 15-46). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
    Download 125 downloads
     Bottyan, Zsolt, & Bălțătescu, Sergiu. (2016). Identitate locală, regională, națională și europeană. Atitudini în județul Bihor. In A. Hatos & F. Chipea (Eds.), Bihorul în Europa: local, naţional şi european în transformările sociale regionale din perioada 1996-2015 (pp. 75-97). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
     Download 109 downloads
     Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
     Download 262 downloads
      Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
      Download 344 downloads
      Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
      Download 331 downloads
      Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
      Download 392 downloads
      George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
      Download 273 downloads
      Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
      Download 270 downloads
      Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
      Download 311 downloads
      Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
      Download 240 downloads
      Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
      Download 325 downloads
      Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
      Download 237 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
      Download 338 downloads
       Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
       Download 155 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
       Download 126 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
        Download 383 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
        Download 351 downloads
         Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
         Download 284 downloads
          Bălţătescu, Sergiu. (2010). Cele două feţe ale violenţei în şcoală: rolurile de victimă şi victimizator. In S. Bălţătescu, F. Chipea, I. Cioară, A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale (pp. 251-254). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
          Download 151 downloads
          Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (pp. 204-220). București: Expert.
          Download 316 downloads
          Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
          Download 151 downloads
          Ştefănescu, Florica, & Bălţătescu, Sergiu. (2010). Opinia publicului despre utilizarea eficientă şi responsabilă a resurselor de către administraţiile publice din mediul urban. Studiu în trei oraşe româneşti. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 27(3), 135-154.
          Download 68 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
          Download 332 downloads
           Bălţătescu, Sergiu. (2009). Determinanţi ai satisfacţiei cu şcoala. Studiu în rândul elevilor de liceu din Oradea. In A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România (pp. 215-226). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
           Download 116 downloads
           Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
           Download 208 downloads
           Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
           Download 269 downloads
           Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
           Download 233 downloads
           Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
           Download 213 downloads
            Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
            Download 175 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
            Download 694 downloads
             Bălţătescu, Sergiu. (2007). Inegalitate şi justiţie socială: consecinţe asupra calităţii subiective a vieţii la nivel naţional şi european. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, 6, 59-68.
             Download 101 downloads
             Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
             Download 253 downloads
             Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
             Download 217 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
             Download 479 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
             Download 478 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
             Download 531 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
             Download 619 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
             Download 618 downloads
              Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
              Download 215 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
              Download 774 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
              Download 489 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
              Download 414 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
              Download 418 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
              Download 629 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
              Download 511 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
               Download 553 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
               Download 579 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
               Download 648 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
                Download 482 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
                 Download 446 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
                 Download 457 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
                 Download 1107 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
                 Download 505 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
                  Download 444 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
                  Download 477 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
                  Download 615 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
                  Download 871 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
                  Download 712 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
                  Download 861 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
                  Download 697 downloads
                  Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                  Download 605 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                   Download 632 downloads
                    Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                    Download 597 downloads
                    Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                    Download 767 downloads
                    Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                    Download 457 downloads
                    Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                    Download 528 downloads
                    Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                    Download 409 downloads
                    Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                    Download 427 downloads
                    Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                    Download 397 downloads
                    Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                    Download 869 downloads
                    Bălţătescu, Sergiu. (2000). Spaţiul oraşului şi subculturile urbane. Revista Română de Geografie Politică, 2(2), 136-142.
                    Download 101 downloads
                    Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                    Download 770 downloads
                    Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                    Download 422 downloads
                    Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                    Download 568 downloads
                    Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                    Download 441 downloads
                    Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                    Download 415 downloads
                    Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                    Download 382 downloads
                    Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                    Download 404 downloads
                    Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                    Download 383 downloads
                    Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                    Download 373 downloads
                    Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                    Download 429 downloads
                    Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                    Download 449 downloads
                    Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                    Download 503 downloads
                    Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                    Download 393 downloads
                    Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                    Download 482 downloads
                    Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                    Download 396 downloads
                    Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                    Download 389 downloads
                    Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                    Download 344 downloads
                    Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                    Download 488 downloads
                    Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                    Download 432 downloads
                    Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                    Download 393 downloads
                    Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                    Download 358 downloads
                    Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                    Download 346 downloads
                    Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                    Download 447 downloads
                    Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                    Download 518 downloads
                    Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                    Download 408 downloads
                    Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                    Download 421 downloads
                    Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                    Download 364 downloads
                    Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                    Download 346 downloads
                    Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                    Download 410 downloads
                    Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                    Download 402 downloads
                    Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                    Download 435 downloads
                    Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                    Download 488 downloads
                    Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                    Download 430 downloads
                    Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                    Download 510 downloads
                    Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minoritate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                    Download 732 downloads
                    Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                    Download 516 downloads
                    Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                    Download 408 downloads
                    Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                    Download 438 downloads
                    Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                    Download 359 downloads
                    Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                    Download 426 downloads
                    Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                    Download 331 downloads
                    Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                    Download 415 downloads
                    Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                    Download 394 downloads
                    Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                    Download 407 downloads
                    Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                    Download 747 downloads
                    Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                    Download 431 downloads
                    Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                    Download 529 downloads
                    Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                    Download 359 downloads
                    Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                    Download 387 downloads
                    Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                    Download 401 downloads
                    Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                    Download 406 downloads
                    Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                    Download 464 downloads
                    Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                    Download 400 downloads
                    Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                    Download 403 downloads
                    Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                    Download 413 downloads
                    Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                    Download 478 downloads
                    Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                    Download 458 downloads
                    Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                    Download 442 downloads
                    Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                    Download 444 downloads
                    Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                    Download 467 downloads
                    Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                    Download 416 downloads
                    Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                    Download 426 downloads
                    Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                    Download 457 downloads
                    Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                    Download 455 downloads
                    Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                    Download 431 downloads
                    Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                    Download 417 downloads
                    Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                    Download 472 downloads
                    Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                    Download 450 downloads
                    Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                    Download 607 downloads
                    Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                    Download 444 downloads
                    Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                    Download 392 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                    Download 429 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                    Download 475 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                    Download 473 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                    Download 430 downloads
                    Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                    Download 366 downloads
                    Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                    Download 394 downloads
                    Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                    Download 565 downloads
                    Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                    Download 377 downloads
                    Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                    Download 435 downloads
                    Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                    Download 361 downloads
                    Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                    Download 514 downloads
                    George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                    Download 412 downloads
                    Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                    Download 415 downloads
                    Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                    Download 672 downloads
                    Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                    Download 397 downloads
                    Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                    Download 407 downloads
                    Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                    Download 369 downloads
                    Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                    Download 415 downloads
                    Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                    Download 414 downloads
                    Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                    Download 440 downloads
                    ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(5), 488-492.
                    Download 26 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                    Download 459 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                    Download 497 downloads
                    Deplasare spre dreapta în Germania? (1995). Revista de Cercetări Sociale, (2), 162-174.
                    Download 430 downloads
                    Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                    Download 414 downloads
                    Aligică, Dragoș. (1995). A treia cale: o economie socială de piață bazată pe o proprietate privată socială și un stat social susținut de o puternică societate civilă socială. Revista de Cercetări Sociale, (2), 175-182.
                    Download 399 downloads
                    Arpad, Antal, Iren, Godri, & Laszlo, Kovacs. (1995). Un secol de suicid în Racoș. Retrospectivă istorico-statistică de 100 de ani a cazurilor de suicid din Racoș (1895-1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 102-114.
                    Download 411 downloads
                    Bădescu, Ilie. (1995). Piața cărții: particularități și legi sociologice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 18-26.
                    Download 404 downloads
                    Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                    Download 424 downloads
                    Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                    Download 364 downloads
                    Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                    Download 428 downloads
                    Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                    Download 394 downloads
                    Bulai, Alfred. (1995). „Victoria” socialismului? Revista de Cercetări Sociale, (2), 152-161.
                    Download 433 downloads
                    Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                    Download 520 downloads
                    Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                    Download 418 downloads
                    Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                    Download 450 downloads
                    Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                    Download 474 downloads
                    Dogan, Mattei. (1995). Clasa politică franceză. Compoziție și profesionalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-17.
                    Download 407 downloads
                    Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                    Download 424 downloads
                    Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                    Download 381 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                    Download 468 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 107-109.
                    Download 403 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                    Download 416 downloads
                    Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                    Download 669 downloads
                    Condiții de viață și valori ale studenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-133.
                    Download 424 downloads
                    Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                    Download 462 downloads
                    Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                    Download 450 downloads
                    Mod și stil de viață: opinii studențești - 1982. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-115.
                    Download 439 downloads
                    Recenzii. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 169-184.
                    Download 414 downloads
                    Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                    Download 402 downloads
                    Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                    Download 396 downloads
                    Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                    Download 388 downloads
                    Bulai, Alfred. (1994). Schimbarea socială între economie și sociologie: „mitul economicului”. Revista de Cercetări Sociale, (2), 134-143.
                    Download 454 downloads
                    Bulai, Alfred. (1994). Tranziția televiziunii între tradiție și modernitate. Revista de Cercetări Sociale, (3), 54-66.
                    Download 463 downloads
                    Chelcea, Septimiu. (1994). Atitudinile etnice ale studenților în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-75.
                    Download 475 downloads
                    Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                    Download 395 downloads
                    Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                    Download 533 downloads
                    Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                    Download 368 downloads
                    Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                    Download 530 downloads
                    Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                    Download 1377 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                    Download 413 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                    Download 544 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                     Download 755 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                     Download 446 downloads
                     Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                     Download 458 downloads
                      Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                      Download 549 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                      Download 513 downloads
                       ***. (1989). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXXII(1), 85-88.
                       Download downloads
                       ***. (1989). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXXII(1), 66-76.
                       Download downloads
                       ***. (1989). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXII(1), 77-84.
                       Download 1 downloads
                       Banciu, Dan, & Rădulescu, Sorin M. (1989). Exigențe funcționale ale procesului de resocializare a minorilor cu comportament deviant. Viitorul Social, LXXXII(1), 29-36.
                       Download 2 downloads
                       Mărginean, Ioan. (1989). Analiza sociologică a structurii sociale. Viitorul Social, LXXXII(1), 55-65.
                       Download downloads
                       Neculau, Viorica. (1989). Rolul determinat al științei și învățământului în procesul economico-social al României. Viitorul Social, LXXXII(1), 3-10.
                       Download 3 downloads
                       Popescu, Livia. (1989). Semnificația și consecințele reformei lui Cuza în gândirea sociologică de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Viitorul Social, LXXXII(1), 37-44.
                       Download downloads
                       Stănoiu, Andrei. (1989). Familia în procesul transformărilor din structura socială a societății românești. Viitorul Social, LXXXII(1), 20-28.
                       Download downloads
                       Trebici, Vladimir. (1989). Demografia între istorie și sociologie. Viitorul Social, LXXXII(1), 45-54.
                       Download 1 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                       Download 449 downloads
                       Zărnescu, Vasile I. (1989). Mobilitatea forței de muncă și exigențele conducerii socio-economice contemporane. Viitorul Social, LXXXII(1), 11-19.
                       Download 2 downloads
                        ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
                        Download 36 downloads
                        ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
                        Download 39 downloads
                        ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
                        Download 41 downloads
                        ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
                        Download 35 downloads
                        ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
                        Download 46 downloads
                        ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
                        Download 40 downloads
                        ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
                        Download 38 downloads
                        ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
                        Download 40 downloads
                        ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
                        Download 43 downloads
                        ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
                        Download 34 downloads
                        ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
                        Download 34 downloads
                        ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
                        Download 38 downloads
                        Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
                        Download 40 downloads
                        Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
                        Download 38 downloads
                        Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
                        Download 44 downloads
                        Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
                        Download 34 downloads
                        Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(1), 43-50.
                        Download 45 downloads
                        Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
                        Download 95 downloads
                        Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
                        Download 36 downloads
                        Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
                        Download 41 downloads
                        ***. (1987). Comentarii. Viitorul Social, LXXX(4), 363-380.
                        Download 30 downloads
                        ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(1), 59-61.
                        Download 92 downloads
                        ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(2), 157-166.
                        Download 95 downloads
                        ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(5), 473-496.
                        Download 33 downloads
                        ***. (1987). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXX(6), 567-571.
                        Download 19 downloads
                        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(1), 62-75.
                        Download 47 downloads
                        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(2), 167-181.
                        Download 43 downloads
                        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(3), 268-286.
                        Download 38 downloads
                        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(4), 388-401.
                        Download 35 downloads
                        ***. (1987). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXX(6), 572-578.
                        Download 19 downloads
                        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(1), 76-82.
                        Download 37 downloads
                        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(2), 182-187.
                        Download 62 downloads
                        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(3), 287-296.
                        Download 45 downloads
                        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(4), 402-407.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(5), 497-500.
                        Download 30 downloads
                        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(6), 579-583.
                        Download 19 downloads
                        Abraham, Dorel. (1987). Dinamica orașelor României - o tipologie multicriterială a dezvoltării urbane. Viitorul Social, LXXX(4), 325-336.
                        Download 37 downloads
                        Badea-Dincă, N., & Țibuleac, D. (1987). Programul de cercetare și proiectare asistate pe calculator - un proiect interdisciplinar. Viitorul Social, LXXX(1), 53-58.
                        Download 104 downloads
                        Bălașa, Ana. (1987). Particularități ale procesului de secularizare în societatea socialistă. Viitorul Social, LXXX(3), 221-240.
                        Download 34 downloads
                        Berindei, Dan. (1987). Cucerirea independenței României, moment decisiv al istoriei naționale. Viitorul Social, LXXX(2), 91-99.
                        Download 36 downloads
                        ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(1), 55-66.
                        Download downloads
                        ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(2), 159-165.
                        Download 19 downloads
                        ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(3), 262-277.
                        Download 23 downloads
                        ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(4), 386-393.
                        Download 25 downloads
                        ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(5), 482-489.
                        Download 22 downloads
                        ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(6), 573-576.
                        Download 19 downloads
                        ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(1), 67-79.
                        Download downloads
                        ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(2), 166-178.
                        Download 25 downloads
                        ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(3), 278-283.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(4), 394-400.
                        Download 33 downloads
                        ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(5), 490-504.
                        Download 27 downloads
                        ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(6), 577-586.
                        Download 18 downloads
                        ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(1), 80-86.
                        Download 1 downloads
                        ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(2), 179-184.
                        Download 21 downloads
                        ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(3), 284-291.
                        Download 22 downloads
                        ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(4), 401-406.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(5), 505-509.
                        Download 23 downloads
                        ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(6), 587-592.
                        Download 20 downloads
                        Abraham, Dorel. (1986). Sociologia americană azi. Viitorul Social, LXXIX(4), 378-382.
                        Download 24 downloads
                        Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1986). Dinamica motivaţiei comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXIX(2), 153-158.
                        Download 36 downloads
                        ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 368-373.
                        Download 27 downloads
                        ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(1), 80-86.
                        Download 10 downloads
                        ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(2), 180-181.
                        Download 11 downloads
                        ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 465-478.
                        Download 20 downloads
                        ***. (1985). Noi direcţii în cercetarea social-politică. Viitorul Social, LXXVIII(1), 3-8.
                        Download 10 downloads
                        ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 374-387.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(1), 87-98.
                        Download 12 downloads
                        ***. (1985). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(2), 182-193.
                        Download 10 downloads
                        ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(3), 276-287.
                        Download 8 downloads
                        ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(5), 479-487.
                        Download 25 downloads
                        ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(6), 558-571.
                        Download 25 downloads
                        ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 388-394.
                        Download 27 downloads
                        ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(1), 99-102.
                        Download 10 downloads
                        ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(2), 194-202.
                        Download 10 downloads
                        ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(3), 188-195.
                        Download 9 downloads
                        ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(6), 572-576.
                        Download 20 downloads
                        Abraham, Dorel. (1985). Indicatori ai dezvoltării social-economice în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVII(4), 332-338.
                        Download 24 downloads
                        Alexandrescu, Petruş, & Tudor, Cornel. (1985). Analize de dependenţă în studiul fenomenului cultural în condiţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice. Viitorul Social, LXXVIII(6), 545-549.
                        Download 25 downloads
                        Ardeleanu, Ion. (1985). Două decenii, o epocă de progres. Viitorul Social, LXXVIII(2), 111-116.
                        Download 11 downloads
                        Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1985). Determinări sociologice ale comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXVIII(1), 64-68.
                        Download 18 downloads
                        ***. (1984). Comentarii. Viitorul Social, LXXVII(1), 58-73.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(1), 74-79.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(2), 171-175.
                        Download 20 downloads
                        ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(3), 272-276.
                        Download 19 downloads
                        ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 358-368.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(5), 467-470.
                        Download 31 downloads
                        ***. (1984). Mobilitate şi dezvoltare socială în România contemporană. Viitorul Social, LXXVII(5), 449-456.
                        Download 36 downloads
                        ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(1), 80-93.
                        Download 29 downloads
                        ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(2), 176-189.
                        Download 17 downloads
                        ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(3), 277-288.
                        Download 20 downloads
                        ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 369-383.
                        Download 45 downloads
                        ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(5), 471-482.
                        Download 33 downloads
                        ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(1), 94-99.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(2), 190-197.
                        Download 17 downloads
                        ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(3), 289-296.
                        Download 20 downloads
                        ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 384-389.
                        Download 25 downloads
                        ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(5), 483-489.
                        Download 28 downloads
                        Abraham, Dorel. (1984). Prognoza socială a aspiraţiilor de locuire. Viitorul Social, LXXVII(3), 225-231.
                        Download 20 downloads
                        Brucan, Silviu. (1984). Putere şi forţă. Viitorul Social, LXXVII(2), 131-138.
                        Download 17 downloads
                        Buciuman, Eugen. (1984). „Hrană pentru șase miliarde”. Viitorul Social, LXXVII(3), 256-265.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(1), 75-88.
                        Download 5 downloads
                        ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(2), 164-168.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(3), 254-259.
                        Download 25 downloads
                        ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 465-468.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(6), 561-563.
                        Download 2 downloads
                        ***. (1983). Dezbateri. Viitorul Social, LXXVI(5), 453-459.
                        Download 30 downloads
                        ***. (1983). Dialog cu cititorii. Viitorul Social, LXXVI(5), 460-464.
                        Download 31 downloads
                        ***. (1983). Fișier bibliografic. Viitorul Social, LXXVI(4), 382-386.
                        Download 20 downloads
                        ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(1), 89-96.
                        Download 9 downloads
                        ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(2), 169-181.
                        Download 28 downloads
                        ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(3), 260-271.
                        Download 34 downloads
                        ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(4), 364-377.
                        Download 18 downloads
                        ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(5), 469-480.
                        Download 38 downloads
                        ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(6), 564-576.
                        Download 1 downloads
                        ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(1), 97-102.
                        Download 9 downloads
                        ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(2), 182-187.
                        Download 22 downloads
                        ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(3), 272-275.
                        Download 29 downloads
                        ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(4), 378-381.
                        Download 23 downloads
                        ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(5), 481-486.
                        Download 22 downloads
                        ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(6), 577-581.
                        Download 2 downloads
                        ***. (1982). 75 de ani de la apariția revistei „Viitorul Social”. Viitorul Social, LXXV(6), 689-691.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(5), 644-649.
                        Download 30 downloads
                        ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(6), 742-745.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, XI(3), 445-450.
                        Download 20 downloads
                        ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, XI(4), 548-552.
                        Download 28 downloads
                        ***. (1982). Dezbateri. Viitorul Social, LXXV(5), 638-643.
                        Download 29 downloads
                        ***. (1982). Fișier bibliografic. Viitorul Social, XI(3), 475-479.
                        Download 18 downloads
                        ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(5), 650-663.
                        Download 31 downloads
                        ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(6), 746-759.
                        Download 30 downloads
                        ***. (1982). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, XI(1), 179-198.
                        Download 85 downloads
                        ***. (1982). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, XI(2), 348-372.
                        Download 52 downloads
                        ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, XI(3), 451-466.
                        Download 17 downloads
                        ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, XI(4), 553-565.
                        Download 34 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(5), 664-673.
                        Download 28 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(6), 760-764.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(1), 199-212.
                        Download 23 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(2), 373-380.
                        Download 17 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(3), 467-474.
                        Download 16 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(4), 566-576.
                        Download 31 downloads
                        ***. (1982). Un drum luminos. Viitorul Social, LXXV(6), 692-693.
                        Download 55 downloads
                        ***. (1981). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, X(6), 1165-1173.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(2), 153-170.
                        Download 32 downloads
                        ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(2), 345-375.
                        Download 31 downloads
                        ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(3), 529-561.
                        Download 100 downloads
                        ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(4), 757-794.
                        Download 34 downloads
                        ***. (1981). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, X(5), 956-991.
                        Download 29 downloads
                        ***. (1981). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, X(6), 1174-1197.
                        Download 30 downloads
                        ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(3), 562-572.
                        Download 32 downloads
                        ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(6), 1198-1209.
                        Download 26 downloads
                        ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(2), 137-152.
                        Download 27 downloads
                        ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(2), 331-344.
                        Download 33 downloads
                        ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(3), 513-527.
                        Download 35 downloads
                        ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(4), 741-756.
                        Download 31 downloads
                        ***. (1981). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, X(5), 950-955.
                        Download 31 downloads
                        Abraham, Dorel. (1981). Dinamica relației muncă-rezidență în dezvoltarea mediului urban. Viitorul Social, X(3), 460-469.
                        Download 40 downloads
                        Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1981). Tendinţe ale evoluţiei unor localităţi de la stadiul semiurban la cel urban. Viitorul Social, X(1), 58-69.
                        Download 34 downloads
                        Bădescu, Ilie. (1981). Civilizaţia modernă şi dinamica paradigmelor culturale. Viitorul Social, X(5), 904-910.
                        Download 37 downloads
                        Bazac, Ana. (1981). Impactul crizei de sistem asupra societăţii capitaliste. Viitorul Social, X(6), 1141-1144.
                        Download 31 downloads
                        Beliş, Mariana. (1981). Gândirea şi practica interdisciplinară - o revoluţie a secolului nostru. Viitorul Social, X(2), 203-210.
                        Download 33 downloads
                        Berar, Petru. (1981). Studiul social al religiei în Franţa, Interviu cu Michel Dion (C.N.R.S. Franţa). Viitorul Social, X(4), 733-739.
                        Download 33 downloads
                        ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
                        Download 104 downloads
                        ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
                        Download 160 downloads
                        ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
                        Download 176 downloads
                        ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
                        Download 84 downloads
                        ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
                        Download 119 downloads
                        ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
                        Download 153 downloads
                        ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
                        Download 162 downloads
                        ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
                        Download 89 downloads
                        ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
                        Download 83 downloads
                        ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
                        Download 92 downloads
                        ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
                        Download 86 downloads
                        Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
                        Download 63 downloads
                        Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
                        Download 61 downloads
                        Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
                        Download 71 downloads
                        Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
                        Download 64 downloads
                        Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
                        Download 68 downloads
                        Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
                        Download 66 downloads
                        Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
                        Download 96 downloads
                        Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
                        Download 72 downloads
                        Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
                        Download 62 downloads
                        ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
                        Download 91 downloads
                        ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
                        Download 183 downloads
                        ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
                        Download 84 downloads
                        ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
                        Download 79 downloads
                        ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
                        Download 86 downloads
                        ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
                        Download 87 downloads
                        ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
                        Download 129 downloads
                        ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
                        Download 88 downloads
                        ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
                        Download 184 downloads
                        ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
                        Download 81 downloads
                        ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
                        Download 117 downloads
                        ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
                        Download 98 downloads
                        Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
                        Download 70 downloads