Sorted:

Tag: socialism

Solomonescu, Olimpia. (1986). Locul şi rolul femeii în construcţia socialismului în România. Viitorul Social, LXXIX(1), 7-11.

Petrescu, Barbu Gh. (1986). Modernizarea structurilor economiei şi dezvoltarea socială în strategia de dezvoltare intensiv-calitativă a României. Viitorul Social, LXXIX(1), 12-17.

Nedelea, Marin. (1983). Stadiul actual şi perspectivele dezvoltării societăţii româneşti. Viitorul Social, LXXVI(1), 18-26.

Răduică, Ion. (1985). Dezvoltarea regională: imperativul unor noi politici pentru anii ’80. Viitorul Social, LXXVIII(3), 272-275.

Dordea, Liviu. (1985). Structuri ale asimilării normelor şi valorilor proprii societăţii socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(2), 134-141.

Duculescu, Victor. (1985). Democraţia muncitorească revoluţionară-expresie a superiorităţii orînduirii socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(2), 117-123.

Ardeleanu, Ion. (1985). Două decenii, o epocă de progres. Viitorul Social, LXXVIII(2), 111-116.

Creţoiu, Gheorghe. (1985). Perfecţionarea relaţiilor de producţie şi sociale în consens cu cerinţele dezvoltării multilaterale a ţării. Viitorul Social, LXXVIII(1), 18-26.

Iordăchel, Ion. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind noua calitate a muncii şi a vieţii în societatea socialistă şi comunistă. Viitorul Social, LXXVIII(1), 9-17.

***. (1985). Noi direcţii în cercetarea social-politică. Viitorul Social, LXXVIII(1), 3-8.

Lache, Ştefan. (1987). O evoluţie social-politică de patru decenii. Viitorul Social, LXXX(6), 509-519.

Nedelea, Marin. (1982). Întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea în actuala etapă de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, XI(2), 237-247.

Cosmaţchi, Aurelian, & Vinţanu, Nicolae. (1984). Învăţământul românesc în anii socialismului. Viitorul Social, LXXVII(5), 457-462.

Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close