CfP: Sesiunea Științifică Anuală, DCSU, Cluj-Napoca, 2020

Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca organizează Sesiunea Științifică Anuală, care va avea loc în zilele de 18-20 noiembrie 2020. Lucrările Sesiunii se vor desfășura online și vor beneficia de toate utilitățile platformei ZOOM. Cercetătorii selectați pentru participare vor primi în timp util link-ul de invitație pe adresa de email.

Titlul comunicării în limba română și într-o limbă de largă circulație și rezumatul acesteia (de maximum 250 de cuvinte, în limba străină aleasă) trebuie trimise prin e-mail la adresa dcsu@academia-cj.ro până la data de 09 noiembrie 2020.

Taxa de participare la sesiune este de 50 RON și poate fi achitată prin transfer bancar în contul RO19TREZ21620E330800XXXX, cu mențiunea: taxă Sesiune DCSU. Dovada plății taxei trebuie expediată la adresa dcsu@academia-cj.ro.

Persoane de contact:

Sub rezerva plății taxei de participare, a susținerii comunicării în cadrul lucrărilor sesiunii și a aprobării ei de către comitetul de redacție, textele comunicărilor vor fi publicate în volumul Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close