Anunț selecție experți proiect IER, 2019

Institutul European din România, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, are calitatea de partener 3 în cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”, cod SIPOCA/mySMIS. 400/115759.

În acest sens, Institutul European din România organizează selecție de experți-cercetători pentru realizarea a cinci analize tematice, și anume:

  1. Rolul și relevanța studiilor de impact în definirea pozițiilor naționale la nivel UE
  2. Simplificarea politicii de coeziune post-2020: posibile soluții pentru eficientizarea implementării
  3. Impactul digitalizării asupra arhitecturii și implementării politicilor europene vizând consolidarea Pieței Interne
  4. Inteligența artificială – impactul la nivel UE asupra productivității companiilor și pieței muncii (Studiu de caz: România)
  5. Modalități de aprofundare a Parteneriatului Estic după anul 2020

Activitatea se va derula în perioada octombrie 2019 – aprilie 2020.

Mai multe informații privind depunerea candidaturilor, procesul de selecție a echipelor de cercetare și detalii despre procesul de realizare a analizelor tematice se regăsesc mai jos.

Candidații vor transmite dosarul de candidatură în echipă:

  • prin e-mail, la adresa: mihai.sebe@ier.gov.ro până la data 18 septembrie 2019, cu mențiunea „Candidatură proiect POCA – [numărul analizei]”

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunț nu vor fi luate în considerare, iar candidaturile incomplete sau care nu respectă condițiile generale și/sau specifice vor fi respinse.

Pentru alte informații, îl puteți contacta pe dl Mihai Sebe, Șef a.i., Serviciul Studii Europene/Coordonator de proiect din partea IER, tel. 021 314 26 96/int 121 (de luni până joi, între orele 14.00 și 16.00).

Anunț selecție (integral)

Formular de înscriere

Descrierea activităților

Modalitatea de selecție

Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close