Sorted:

Tag: structură socială

Mitulescu, Sorin. (1989). Evoluții în structura socială și criza societății românești la sfârșitul deceniului 9. Viitorul Social, LXXXII(5), 449-454.

Stănoiu, Andrei. (1989). Familia în procesul transformărilor din structura socială a societății românești. Viitorul Social, LXXXII(1), 20-28.

Mărginean, Ioan. (1989). Analiza sociologică a structurii sociale. Viitorul Social, LXXXII(1), 55-65.

Mărginean, Ioan. (1985). Tendinţe ale evoluţiei structurii sociale din România. Viitorul Social, LXXVIII(3), 151-155.

Mitulescu, Sorin, & Ștefănescu, Poliana. (1986). Dimensiuni ale diferenţierii şi omogenizării sociale. Viitorul Social, LXXIX(3), 223-231.

Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, Fulea, Maria, & Hoffman, Oscar. (1983). Concepţia şi strategia P.C.R. privind dinamica structurii sociale şi de clasă în România socialistă. Viitorul Social, LXXVI(5), 397-405.

Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, & Hoffman, Oscar. (1982). Strategia evoluţiei structurii sociale în procesul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate în România. Viitorul Social, XI(1), 22-37.

Cazacu, Honorina. (1980). Modalități de abordare a structurii sociale în sociologia iugoslavă. Viitorul Social, IX(4), 732-736.

Mocean, Ion. (1980). Implicațiile schimbărilor din structura socială pentru conducerea politică în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 494-499.

Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.

Șilețchi, Mircea. (1974). Metodă de analiză și previziune a dinamicii structurii sociale. Viitorul Social, III(2), 367-374.

Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.

Vlăsceanu, Lazăr. (1978). Consecințe ale integrării învățământului cu cercetarea și producția în planul structurii sociale: un model ipotetic. Viitorul Social, VII(3), 519-526.

Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close