Sorted:

Tag: Nicolae Ceaușescu

Iordăchel, Ion. (1983). Teoria socială şi acţiunea politică în concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Viitorul social, LXXVI(1), 7-17.

Kallós, Nicolae. (1985). Contribuţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu la fundamentarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată. Viitorul Social, LXXVIII(3), 211-218.

Iordăchel, Ion. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind noua calitate a muncii şi a vieţii în societatea socialistă şi comunistă. Viitorul Social, LXXVIII(1), 9-17.

Văduva, Ilie. (1985). Concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar şi creşterea eficienţei economice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 407-414.

Giosan, Nicolae. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la creşterea rolului statului în conducerea întregii activităţi economico-sociale, la perfecţionarea continuă a democraţiei muncitoreşti revoluţionare după Congresul al IX-lea al P.C.R. Viitorul Social, LXXVIII(5), 403-406.

Florescu, Mihail. (1985). Concepţia României, a Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, privind viitorul, ştiinţa şi pacea. Viitorul Social, LXXVII(4), 314-320.

Florescu, Mihail. (1987). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică și socială a țării. Viitorul Social, LXXX(1), 3-12.

Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.

Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu – strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.

Duculescu, Victor, & Băiașu, Constantin. (1980). Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind raportul de forțe în epoca contemporană. Viitorul Social, IX(4), 635-636.

Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.

Prin continuarea utilizării site-ului sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close