Cercetarea Diagnoza calității vieții s‐a realizat anual în perioada 19901‐1999 și în anii 2003, 2006, 2010, fiind finanțată prin programul de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română. Cercetarea reprezintă un demers sistematic de analiză a variației calității vieții ce utilizează peste 100 de indicatori subiectivi și obiectivi. Scopul acesteia este de a descrie si explica percepțiile subiective ale oamenilor asupra calității vieții, de a identifica factorii care contribuie la variația lor precum si urmărirea modului in care aceste percepții variază in timp.