(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
Download 21 downloads
***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
Download 16 downloads
***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
Download 16 downloads
Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
Download 17 downloads
Datculescu, Petre. (1988). Caracteristici ale evoluției personalității tinerilor în societatea românească contemporană. Viitorul Social, LXXXI(4), 421-429.
Download 18 downloads
Florescu, Mihail. (1988). Natura omului. Viitorul Social, LXXXI(4), 435-442.
Download 15 downloads
Ghețău, Vasile. (1988). Încotro se îndreaptă populația Europei? Viitorul Social, LXXXI(4), 451-454.
Download 14 downloads
Mitulescu, Sorin, & Petre, Ioana. (1918). Dezvoltarea învățământului superior și problematica mobilității sociale. Viitorul Social, LXXXI(413-420).
Download 15 downloads
Preda, Dumitru. (1988). 1 Decembrie 1918 - piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român. Viitorul Social, LXXXI(4), 387-400.
Download 14 downloads
Șerbescu, Franc. (1988). Ipostaza creației valorilor umane din perspectiva interdisciplinarității. Viitorul Social, LXXXI(4), 430-434.
Download 17 downloads
Tănăsescu, Florin. (1988). Forțele sociale ale Marii Uniri din anul 1918 - analiză socio-politică. Viitorul Social, LXXXI(4), 401-412.
Download 15 downloads
Trebici, Vladimir. (1988). Vîrsta și activitatea profesională. Viitorul Social, LXXXI(4), 455-458.
Download 14 downloads
  ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
  Download 16 downloads
  ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
  Download 18 downloads
  Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
  Download 19 downloads
  Heljoni, Dionisie. (1988). Orientarea și integrarea socio-profesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXI(3), 217-230.
  Download 21 downloads
  Mărginean, Ioan. (1988). Strategii explicative în sociologie. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-258.
  Download 15 downloads
  Rusu, Dorina N. (1988). Epoca modernă și revoluția democratică română din 1848. Viitorul Social, LXXXI(3), 207-216.
  Download 13 downloads
  Sandu, Dumitru. (1988). Alternative și opțiuni ale analizei statistice în sociologia contemporană. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-253.
  Download 18 downloads
   ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
   Download 20 downloads
   ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
   Download 21 downloads
   ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
   Download 15 downloads
   Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
   Download 18 downloads
   Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
   Download 22 downloads
   Ghețău, Vasile. (1988). Valențele scenariului demografic (I). Viitorul Social, LXXXI(2), 147-156.
   Download 14 downloads
   Neagu, Florea. (1988). Energetica la sfârșit de secol. Viitorul Social, LXXXI(2), 135-146.
   Download 14 downloads
   Nedelea, Marin. (1988). Făurirea Partidului Muncitoresc Unic prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat. Viitorul Social, LXXXI(2), 115-125.
   Download 16 downloads
   Pintilie, Constantin, & Pintilie, Andrei. (1988). Paradigma conducerii și dezvoltării intensive a țării noastre în etapa actuală. Viitorul Social, LXXXI(2), 164-180.
   Download 14 downloads
    ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
    Download 19 downloads
    ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
    Download 19 downloads
    ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
    Download 18 downloads
    ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
    Download 16 downloads
    Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(43-50).
    Download 21 downloads
    Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
    Download 22 downloads
    Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
    Download 15 downloads
    Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
    Download 18 downloads
    Florian, Alexandru R. (1988). Dimensiuni ale dezvoltării socio-economice a ruralului și modul de locuire. Viitorul Social, LXXXI(1), 51-63.
    Download 21 downloads
    Furtună, Carmen, & Jelea-Vancea, Gabriela. (1988). Etapele evoluției culturale a unui sat din Cîmpia Bărăganului. Viitorul Social, LXXXI(1), 64-67.
    Download 14 downloads
    Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.
    Download 14 downloads
    Trebici, Vladimir. (1988). Demografia între știință și acțiune socială. Viitorul Social, LXXXI(1), 69-74.
    Download 15 downloads

      

     ***. (1981). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, X(5), 950-955.
     Download 7 downloads
     ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(5), 473-496.
     Download 9 downloads
     ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(5), 497-500.
     Download 9 downloads
     Brașoveanu, N. (1987). Coordonate social-economice ale ruralului montan. Viitorul Social, LXXX(5), 423-431.
     Download 11 downloads
     Ciotea, Florin. (1987). Proiectul de viață și modurile de adaptare socială a tineretului. Viitorul Social, LXXX(5), 432-441.
     Download 8 downloads
     Diaconu, Ion. (1987). Dezarmarea în contextul securității europene. Viitorul Social, LXXX(5), 417-422.
     Download 9 downloads
     Geană, Gheorghiță. (1987). Testări paremiologice în trei sate din Vrancea. Viitorul Social, LXXX(5), 442-451.
     Download 8 downloads
     Moldovan, Roman. (1987). Fenomene și procese caracteristice lumii contemporane. Viitorul Social, LXXX(5), 460-464.
     Download 8 downloads
     Munteanu, Costea. (1987). François Perroux și științele sociale. Viitorul Social, LXXX(457-459).
     Download 7 downloads
     Radu, Caliopia. (1987). Mass-media și difuzarea cunoștințelor culturale, științifice și tehnice. Viitorul Social, LXXX(5), 452-456.
     Download 11 downloads
     Radu, Nicolae, & Radu, Mircea. (1987). Computerul și școala peste hotare. Viitorul Social, LXXX(5), 465-472.
     Download 8 downloads
      ***. (1987). Comentarii. Viitorul Social, LXXX(4), 363-380.
      Download 11 downloads
      ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(4), 388-401.
      Download 10 downloads
      ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(4), 402-407.
      Download 9 downloads
      Abraham, Dorel. (1987). Dinamica orașelor României - o tipologie multicriterială a dezvoltării urbane. Viitorul Social, LXXX(4), 325-336.
      Download 11 downloads
      Cazacu, Honorina. (1987). Mobilitatea socială: procese și tendințe. Viitorul Social, LXXX(4), 313-324.
      Download 13 downloads
      Mitran, Ion. (1987). Dialectica raportului național-internațional în dezvoltarea istorică. Viitorul Social, LXXX(4), 305-312.
      Download 7 downloads
      Popescu, Grigore. (1987). Dimensiuni social-economice ale profesiei medicale. Viitorul Social, LXXX(4), 337-346.
      Download 14 downloads
      Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Familia în tranziție. „Criza familiei” în dezbaterile sociologice contemporane. Viitorul Social, LXXX(4), 355-362.
      Download 16 downloads
      Voicana, Mircea. (1987). I.D. Ștefănescu - istoric, filosof și sociolog al artei și culturii. Viitorul Social, LXXX(347-354).
      Download 12 downloads
       ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(3), 268-286.
       Download 18 downloads
       ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(3), 287-296.
       Download 24 downloads
       Bălașa, Ana. (1987). Particularități ale procesului de secularizare în societatea socialistă. Viitorul Social, LXXX(3), 221-240.
       Download 16 downloads
       Bușe, Constantin. (1987). Gîndirea social-politică a lui Simon Bolivar și Europa. Viitorul Social, LXXX(3), 249-254.
       Download 16 downloads
       Chelcea, Septimiu. (1987). Priorități actuale în cercetarea sociologică din R.D. Germană. Viitorul Social, LXXX(3), 255-263.
       Download 15 downloads
       Cotigaru, B., Stanciu, C., Căldăraru, Fl., & Petrescu, V. (1987). Produsul „antropic” - între necesitate și responsabilitate. Viitorul Social, LXXX(3), 264-267.
       Download 11 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1987). O artă a deschiderii. Viitorul Social, LXXX(3), 206-210.
       Download 14 downloads
       Holban, Ion. (1987). Fundamentul democratic al educației moderne. Viitorul Social, LXXX(3), 197-205.
       Download 15 downloads
       Jucovschi, Vl., Ghenciu, Gh., Balaci, M., & Popescu, C. (1987). Gerontologia socială și demografia vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(3), 211-220.
       Download 14 downloads
       Rotariu, Traian. (1987). Influența fertilității asupra evoluției demografice a României. Viitorul Social, LXXX(3), 241-248.
       Download 18 downloads
        ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(2), 157-166.
        Download 22 downloads
        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(2), 167-181.
        Download 21 downloads
        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(2), 182-187.
        Download 18 downloads
        Berindei, Dan. (1987). Cucerirea independenței României, moment decisiv al istoriei naționale. Viitorul Social, LXXX(2), 91-99.
        Download 16 downloads
        Cernescu, Trăilă, Gânju, Marilena, & Turcu, Dorina. (1987). Aspecte sociologice ale locuirii în satul românesc. Viitorul Social, LXXX(2), 108-116.
        Download 17 downloads
        Chițimia, I.C. (1987). Spătarul Nicolae Milescu, enciclopedist și personalitate de valoare universală. Viitorul Social, LXXX(2), 117-121.
        Download 14 downloads
        Ioniță, Gheorghe I. (1987). Independența României - istorie și contemporaneitate. Viitorul Social, LXXX(2), 100-107.
        Download 13 downloads
        Mezei, Smaranda. (1987). Ciclul de viață familială: probleme sociologice și demografice. Viitorul Social, LXXX(2), 138-142.
        Download 26 downloads
        Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Cercetarea sociologică în R.P. Bulgaria. Viitorul Social, LXXX(154-156).
        Download 21 downloads
        Șandor, Dorel. (1987). Abordarea comparativă a sistemelor politice din țările socialiste. Viitorul Social, LXXX(2), 143-151.
        Download 15 downloads
        Sandu, Dumitru. (1987). Profilul epistemologic al noțiunii de fenomen în demografie și în sociologie. Viitorul Social, LXXX(2), 128-137.
        Download 14 downloads
        Stanciu, Lucian. (1987). Nicolae Milescu - un mare european. Viitorul Social, LXXX(2), 122-127.
        Download 14 downloads
        Ungureanu, Ion. (1987). Sociologia în R.S. Cehoslovacia - preocupări actuale. Viitorul Social, LXXX(2), 152-154.
        Download 17 downloads
         ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(1), 59-61.
         Download 20 downloads
         ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(1), 62-75.
         Download 21 downloads
         ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(1), 76-82.
         Download 18 downloads
         Badea-Dincă, N., & Țibuleac, D. (1987). Programul de cercetare și proiectare asistate pe calculator - un proiect interdisciplinar. Viitorul Social, LXXX(1), 53-58.
         Download 32 downloads
         Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1987). Aspecte sociologice ale vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(1), 20-27.
         Download 17 downloads
         Cobianu-Băcanu, Maria. (1987). Poiana Mărului - o comunitate de muncă și de viață. Viitorul Social, LXXX(1), 13-19.
         Download 19 downloads
         Costea, Ștefan. (1987). Un congres care nu a mai avut loc. Viitorul Social, LXXX(1), 28-35.
         Download 14 downloads
         Florescu, Mihail. (1987). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică și socială a țării. Viitorul Social, LXXX(1), 3-12.
         Download 13 downloads
         Otovescu, Dumitru. (1987). C. Rădulescu-Motru despre rolul și funcțiile culturii în viața socială. Viitorul Social, LXXX(1), 36-43.
         Download 20 downloads
         Trebici, Vladimir. (1987). Demografie și etnografie: pentru o abordare multidisciplinară a populației. Viitorul Social, LXXX(1), 44-52.
         Download 13 downloads

           

          ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(2), 159-165.
          Download downloads
          ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(2), 166-178.
          Download downloads
          Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1986). Dinamica motivaţiei comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXIX(2), 153-158.
          Download downloads
          Larionescu, Maria. (1986). Problema ţărănească: opţiuni sociologice în gândirea social-politică românească din perioada 1821-1918. Viitorul Social, LXXIX(2), 140-149.
          Download downloads
          Pecican, Eugen. (1986). Aplicarea unei metode de grupare a datelor numerice bazate pe analiza dispersională. Viitorul Social, LXXIX(2), 150-152.
          Download downloads
           ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(2), 179-184.
           Download downloads

             

            ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(6), 558-571.
            Download 2 downloads
            ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(6), 572-576.
            Download 1 downloads
            Alexandrescu, Petruş, & Tudor, Cornel. (1985). Analize de dependenţă în studiul fenomenului cultural în condiţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice. Viitorul Social, LXXVIII(6), 545-549.
            Download 1 downloads
            Cazacu, Honorina. (1985). Prestigiul ocupaţional în perspectivă comparativă internaţională. Viitorul Social, LXXVIII(6), 525-534.
            Download 1 downloads
            Dunăre, Nicolae. (1985). Științele etnologice și antropologice la Universitatea din Lodz (Polonia). Viitorul Social, LXXVIII(6), 556-557.
            Download 1 downloads
            Ene, Haralambie. (1985). Specificitatea proceselor entropice în sistemele sociale. Viitorul Social, LXXVIII(6), 550-555.
            Download 1 downloads
            Gheţău, Vasile. (1985). Procesul de îmbătrânire demografică în ţările europene. Viitorul Social, LXXVIII(6), 535-544.
            Download 1 downloads
            Ploştinaru, Iulian. (1985). Autoconducerea muncitorească şi autogestiunea - puternice instrumente pentru înfăptuirea planului în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVIII(6), 501-505.
            Download 7 downloads
            Stahl, Henri H. (1985). P.S. Aurelian şi ştiinţele social-politice româneşti. Viitorul Social, LXXVIII(6), 514-524.
            Download 8 downloads
            Trăsnea, Ovidiu. (1985). Statul şi interacţiunea sa cu societatea naţională şi internaţională - Confruntări de idei la al VIII-lea Congres mondial al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţă Politică. Viitorul Social, LXXVIII(6), 506-513.
            Download 6 downloads
             ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 465-478.
             Download 2 downloads
             ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(5), 479-487.
             Download downloads
             ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(5), 488-492.
             Download 2 downloads
             Abraham, Dorel. (1985). Indicatori ai dezvoltării social-economice în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVII(4), 332-338.
             Download 1 downloads
             Ciotea, Florin, Pepelea, Petru, & Rus, Ioan. (1985). Metode şi tehnici de analiză a stilului de conducere. Viitorul Social, LXXVIII(5), 426-434.
             Download 1 downloads
             Giosan, Nicolae. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la creşterea rolului statului în conducerea întregii activităţi economico-sociale, la perfecţionarea continuă a democraţiei muncitoreşti revoluţionare după Congresul al IX-lea al P.C.R. Viitorul Social, LXXVIII(5), 403-406.
             Download 1 downloads
             Luca, Ilie. (1985). Conducere politică şi creativitate. Viitorul Social, LXXVIII(5), 415-419.
             Download 3 downloads
             Măgureanu, Virgil. (1985). Putere şi autoritate. Viitorul Social, LXXVIII(5), 461-464.
             Download 1 downloads
             Rotariu, Traian. (1985). Concepţia acţionalistă a lui Raymond Boudon. Viitorul Social, LXXVIII(5), 445-457.
             Download 3 downloads
             Samochiș, B., Plăiaș, I., & Lazăr, I. (1985). Resursele funciare, agricole din ecosistemul zonei Munților Apuseni. Viitorul Social, LXXVIII(5), 435-444.
             Download 1 downloads
             Sandu, Dumitru. (1985). Prognoza locuirii urbane în ţara nostră. Viitorul Social, LXXVIII(5), 420-425.
             Download 3 downloads
             Trebici, Vladimir. (1985). Demografie - azi, al XX-lea Congres al Uniunii Internaţionale pentru Studiul Ştiinţific al Populaţiei - Florenţa, 1985. Viitorul Social, LXXVIII(5), 458-460.
             Download downloads
             Văduva, Ilie. (1985). Concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar şi creşterea eficienţei economice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 407-414.
             Download 11 downloads
              ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 368-373.
              Download 4 downloads
              ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 374-387.
              Download 2 downloads
              ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 388-394.
              Download 4 downloads
              Carazo, Rodrigo. (1985). Progresul uman, noi viziuni asupra păcii. Viitorul Social, LXXVII(4), 321-323.
              Download 3 downloads
              Cordoş, Gheorghe. (1985). Cercetarea socială concretă în concepţia lui Karl Marx. Viitorul Social, LXXVII(4), 339-344.
              Download 5 downloads
              Drăgan, Ioan. (1985). Orientări şi rezultate ale cercetării sociologice în perioada istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXVII(4), 305-313.
              Download 12 downloads
              Florescu, Mihail. (1985). Concepţia României, a Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, privind viitorul, ştiinţa şi pacea. Viitorul Social, LXXVII(4), 314-320.
              Download 4 downloads
              Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1985). „Declinul urban” ca simptom al tranziției de la orașul de tip industrial la orașul postindustrial. Viitorul Social, LXXVII(4), 365-367.
              Download 1 downloads
              Gheţău, Vasile. (1985). Raportul dintre structură şi fluxurile de evenimente demografice. Viitorul Social, LXXVII(4), 360-364.
              Download 2 downloads
              Isăroiu, Angela. (1985). Tineretul şi dezvoltarea socială. Viitorul Social, LXXVII(4), 324-331.
              Download 1 downloads
              Trăsnea, Ovidiu. (1985). Critica fascismului în lucrările lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Viitorul Social, LXXVII(4), 345-351.
              Download 3 downloads
              Ungureanu, Ion. (1985). Instituţionarea crizei sociologiei occidentale şi adaptarea ei funcţională. Viitorul Social, LXXVII(4), 352-359.
              Download 4 downloads

                

               ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(5), 467-470.
               Download 6 downloads
               ***. (1984). Mobilitate şi dezvoltare socială în România contemporană. Viitorul Social, LXXVII(5), 449-456.
               Download 14 downloads
               ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(5), 471-482.
               Download 5 downloads
               ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(5), 483-489.
               Download 4 downloads
               Cosmaţchi, Aurelian, & Vinţanu, Nicolae. (1984). Învăţământul românesc în anii socialismului. Viitorul Social, LXXVII(5), 457-462.
               Download 4 downloads
               Costea, Ştefan. (1984). Ştiinţele sociale şi progresul multilateral al societăţii româneşti contemporane. Viitorul Social, LXXVII(5), 408-412.
               Download 4 downloads
               Firuţă, Argentina. (1984). Cultura politică şi socializare politică. Aspecte privind autoconducerea muncitorească. Viitorul Social, LXXVII(5), 413-419.
               Download 5 downloads
               Larionescu, Maria. (1984). Nicolae Petrescu: sociologie comparată. Viitorul Social, LXXVII(5), 428-436.
               Download 4 downloads
               Mihăilescu, Vintilă. (1984). Migraţie şi co-adaptare - observaţii de "psihologia populaţiilor" în zona Rovinari. Viitorul Social, LXXVII(5), 420-427.
               Download 3 downloads
               Popescu, Viorel. (1984). Revoluţie socialistă şi proces revoluţionar. Viitorul Social, LXXVII(5), 399-407.
               Download 16 downloads
               Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1984). Fenomenul de devianţă în contextul teoriilor contemporane ale "problemelor sociale". Viitorul Social, LXXVII(5), 463-466.
               Download 7 downloads
               Trebici, Vladimir. (1984). Populaţia ca resursă limitată. Viitorul Social, LXXVII(5), 442-448.
               Download 3 downloads
               Ungureanu, Ion. (1984). Ştefan Odobleja, cibernetică generală - psihologie consonantistă. Viitorul Social, LXXVII(5), 437-441.
               Download 5 downloads
                ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 358-368.
                Download 5 downloads
                ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 369-383.
                Download 5 downloads
                ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 384-389.
                Download 5 downloads
                Dunăre, Nicolae. (1984). O determinare interdisciplinară a vetrelor etnoculturale. Viitorul Social, LXXVII(4), 353-357.
                Download 6 downloads
                Gheţău, Vasile. (1984). Populaţia în vârstă de muncă la orizontul anului 2000. Viitorul Social, LXXVII(4), 342-347.
                Download 5 downloads
                Mitulescu, Sorin. (1984). Comun şi specific în procesul participării oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor. Viitorul Social, LXXVII(4), 330-337.
                Download 5 downloads
                Neculau, Adrian. (1984). Schimbare socioumană şi educaţie permanentă. Viitorul Social, LXXVII(4), 347-352.
                Download 5 downloads
                Nichita, Vasile. (1984). Semnificaţiile revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă pentru înaintarea României pe calea făuriri vieţii noi, socialiste. Viitorul Social, LXXVII(4), 312-321.
                Download 13 downloads
                Rădulescu, Gheorghe. (1984). Cerinţe esenţiale ale confirmării progresului nostru economic şi social. Viitorul Social, LXXVII(4), 305-311.
                Download 13 downloads
                Sandi, Ana Maria, & Ionescu-Siseşti, Ileana. (1984). Progres ştiinţific şi tehnologic - dezvoltare socială. Viitorul Social, LXXVII(4), 322-329.
                Download 4 downloads
                Tiţa, Ion Călin. (1984). Policalificarea - o soluţie de optimizare a diviziunii muncii în industrie. Viitorul Social, LXXVII(4), 338-341.
                Download 5 downloads
                 ***. (1984). Comentarii. Viitorul Social, LXXVII(1), 58-73.
                 Download 5 downloads
                 ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(1), 74-79.
                 Download 5 downloads
                 ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(1), 80-93.
                 Download 6 downloads
                 ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(1), 94-99.
                 Download 7 downloads
                 Dolgu, Gheorghe, Ecobescu, Nicolae, Popescu, Maria, & Paşcu, Ioan. (1984). O zonă denuclearizată în Balcani, contribuţie la o Europă paşnică. Viitorul Social, LXXVII(1), 9-20.
                 Download 5 downloads
                 Tiţa, Ion Călin. (1984). Aspecte disfuncţionale ale integrării socioprofesionale - absenteismul în muncă. Viitorul Social, LXXVII(1), 30-38.
                 Download 5 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1984). Model demografic naţional şi submodele regionale. Viitorul Social, LXXVII(1), 49-57.
                 Download 5 downloads
                 Verona, Sergiu. (1984). Tehnologia în slujba înarmărilor. Viitorul Social, LXXVII(1), 21-29.
                 Download 4 downloads
                 Vlăsceanu, Mihaela. (1984). Valori şi valorizare în raporturile interumane. Viitorul Social, LXXVII(1), 39-48.
                 Download 7 downloads
                 Zub, Alexandru. (1984). Conştiinţa unităţii româneşti. Viitorul Social, LXXVII(1), 3-8.
                 Download 14 downloads

                   

                  ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 465-468.
                  Download 6 downloads
                  ***. (1983). Dezbateri. Viitorul Social, LXXVI(5), 453-459.
                  Download 7 downloads
                  ***. (1983). Dialog cu cititorii. Viitorul Social, LXXVI(5), 460-464.
                  Download 7 downloads
                  ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(5), 469-480.
                  Download 17 downloads
                  ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(5), 481-486.
                  Download 6 downloads
                  Cernescu, Trăilă. (1983). Familia tânără și serviciile sociale specifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 416-423.
                  Download 9 downloads
                  Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, Fulea, Maria, & Hoffman, Oscar. (1983). Concepţia şi strategia P.C.R. privind dinamica structurii sociale şi de clasă în România socialistă. Viitorul Social, LXXVI(5), 397-405.
                  Download 5 downloads
                  Maier, Aurel, & Rotariu, Traian. (1983). Schimbări sociodemocrafice în profil zonal. Viitorul Social, LXXVI(5), 406-415.
                  Download 7 downloads
                  Mureşan, Valentin. (1983). Analiza eficienței educației politice din perspectiva praxiologiei. Viitorul Social, LXXVI(5), 429-434.
                  Download 22 downloads
                  Otovescu, Dumitru. (1983). Preocupări sociologice în opera lui C. Rădulescu-Motru. Viitorul Social, LXXVI(5), 435-441.
                  Download 5 downloads
                  Rădulescu, Sorin M., Banciu, Dan, & Voicu, Marin. (1983). Etiologia manifestărilor antisociale în rândul tineretului. Cercetare şi prevenire. Viitorul Social, LXXVI(5), 442-447.
                  Download 7 downloads
                  Roman, Ileana. (1983). Abordarea sistemică în cunoaşterea socială. Viitorul Social, LXXVI(5), 424-428.
                  Download 14 downloads
                  Văcar, Lucreţia. (1983). Surse obiective ale tendinţei de radicalizare a intelectualităţii din ţările capitaliste dezvoltate. Viitorul Social, LXXVI(5), 448-452.
                  Download 18 downloads
                   ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(3), 254-259.
                   Download 6 downloads
                   ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(3), 260-271.
                   Download 14 downloads
                   ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(3), 272-275.
                   Download 12 downloads
                   Gheorghiu, Mihnea. (1983). Marx şi România. Viitorul Social, LXXVI(3), 208-213.
                   Download 7 downloads
                   Ionescu, Constantin, & Matei, Ioan. (1983). Dezvoltarea sistematizată rural-urban şi creşterea avuţiei naţionale. Viitorul Social, LXXVI(3), 214-221.
                   Download 5 downloads
                   Iordăchel, Ion, & Gheorghe, Nicolae. (1983). Interviu - Viitorul oraşelor americane în societatea "post-urbană". Viitorul Social, LXXVI(3), 250-253.
                   Download 8 downloads
                   Marian, Felicia. (1983). Socialitatea artei în gândirea estetică interbelică. Viitorul Social, LXXVI(3), 239-244.
                   Download 7 downloads
                   Mihăilescu, Ioan. (1983). Satul românesc şi sociologia rurală. Viitorul Social, LXXVI(3), 230-238.
                   Download 5 downloads
                   Rădulescu, Gheorghe. (1983). Socialismul şi teoria puterii. Viitorul Social, LXXVI(3), 201-207.
                   Download 4 downloads
                   Sandu, Dumitru. (1983). Procese de modernizare a comunităţilor rurale româneşti. Viitorul Social, LXXVI(3), 222-229.
                   Download 5 downloads
                   Velea, Ioan. (1983). Locul femeilor în diviziunea socială a muncii - problemă mondială majoră. Viitorul Social, LXXVI(3), 245-249.
                   Download 7 downloads
                    ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(2), 164-168.
                    Download 6 downloads
                    ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(2), 169-181.
                    Download 6 downloads
                    ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(2), 182-187.
                    Download 5 downloads
                    Ardeleanu, Ion. (1983). Făurirea partidului politic unic al clasei muncitoare din România. Viitorul Social, LXXVI(2), 111-116.
                    Download 7 downloads
                    Chelcea, Septimiu, & Filipescu, Iancu. (1983). Interviu - Ion Clopoţel la 90 de ani. Viitorul Social, LXXVI(2), 156-163.
                    Download 6 downloads
                    Clim, Mihail. (1982). Structura socioprofesională şi balanţa forţei de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVI(2), 145-150.
                    Download 10 downloads
                    Hoffman, O. (1983). Cultură şi schimbare socială în ţările în curs de dezvoltare. Viitorul Social, LXXVI(2), 151-155.
                    Download 7 downloads
                    Holban, Ion. (1983). Metode de calificare profesională - conţinut şi funcţii. Viitorul Social, LXXVI(2), 126-134.
                    Download 7 downloads
                    Iosif, Gh. (1983). Formarea şi calificarea profesională în condiţiile producţiei automatizate. Viitorul Social, LXXVI(2), 135-137.
                    Download 5 downloads
                    Păcuraru, Paul, & Ciuntu, Emil. (1983). Calificarea forţei de muncă - factor esenţial al productivităţii muncii. Viitorul Social, LXXVI(2), 138-144.
                    Download 6 downloads
                    Vlad, Constantin, & Nica, Constantin. (1983). Marx şi problemele puterii politice şi democraţiei. Viitorul Social, LXXVI(2), 117-125.
                    Download 5 downloads

                      

                     ***. (1982). 75 de ani de la apariția revistei „Viitorul Social”. Viitorul Social, LXXV(6), 689-691.
                     Download 6 downloads
                     ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(6), 742-745.
                     Download 6 downloads
                     ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(6), 746-759.
                     Download 8 downloads
                     ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(6), 760-764.
                     Download 7 downloads
                     ***. (1982). Un drum luminos. Viitorul Social, LXXV(6), 692-693.
                     Download 9 downloads
                     Ardeleanu, Ion. (1982). "Viitorul social" şi revistele teoretice ale mişcării revoluţionare şi democratice din România. Viitorul Social, LXXV(6), 704-710.
                     Download 6 downloads
                     Ceterchi, Ioan, & Duculescu, Victor. (1982). Elemente de gândire şi acţiune politică în paginile revistei "Viitorul social". Viitorul Social, LXXV(6), 711-718.
                     Download 7 downloads
                     Costea, Ştefan, & Larionescu, Maria. (1982). Societatea şi problemele sociale româneşti oglindite în revista "Viitorul social". Viitorul Social, LXXV(6), 719-732.
                     Download 8 downloads
                     Gheorghiu, Mihnea. (1982). Ştiinţă - politică: o falsă antinomie. Viitorul Social, LXXV(6), 683-688.
                     Download 6 downloads
                     Mănescu, Manea. (1982). Politica economică şi cercetarea socială. Viitorul Social, LXXV(6), 733-741.
                     Download 7 downloads
                     Roman, Moldovan. (1982). "Viitorul social" o publicaţie revoluţionară cu bogate tradiţii. Viitorul Social, LXXV(6), 699-703.
                     Download 7 downloads
                      ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(5), 644-649.
                      Download 9 downloads
                      ***. (1982). Dezbateri. Viitorul Social, LXXV(5), 638-643.
                      Download 8 downloads
                      ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(5), 650-663.
                      Download 9 downloads
                      ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(5), 664-673.
                      Download 7 downloads
                      Chebeleu, Traian. (1982). Imperativul creşterii rolului O.N.U. în viaţa internaţională. Viitorul Social, LXXV(5), 602-614.
                      Download 8 downloads
                      Hoffman, Oscar. (1982). Schimbări în conţinutul muncii şi apropierea dintre clasa muncitoare şi intelectualitatea tehnică. Viitorul Social, LXXV(5), 615-622.
                      Download 8 downloads
                      Mitran, Ion. (1982). Socialismul din perspectiva relaţiei general-particular. Viitorul Social, LXXV(5), 585-595.
                      Download 8 downloads
                      Ovidiu, Trăsnea. (1982). Democraţia socialistă în perspectiva dialecticii istoriei. Viitorul Social, LXXV(5), 596-601.
                      Download 7 downloads
                      Ruja, Gh. (1982). Contribuţia Institutului Social Banat-Crişana la dezvoltarea sociologiei. Viitorul Social, LXXV(5), 631-637.
                      Download 12 downloads
                      Sandu, Dumitru. (1982). Structura satisfacţiei în muncă - dimensiune a calităţii vieţii profesionale. Viitorul Social, LXXV(5), 623-630.
                      Download 13 downloads
                       ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, XI(4), 548-552.
                       Download 10 downloads
                       ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, XI(4), 553-565.
                       Download 9 downloads
                       ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(4), 566-576.
                       Download 8 downloads
                       Ceterchi, Ioan. (1982). Pacea, securitatea, dezarmarea - premise de bază ale afirmării drepturilor omului. Viitorul Social, XI(4), 489-493.
                       Download 10 downloads
                       Drăgănescu, Mihai. (1982). Relaţia dintre ştiinţă, cultură, pace. Viitorul Social, XI(4), 494-497.
                       Download 10 downloads
                       Fabri, Marcel Y. (1982). Interdisciplinaritatea, concept şi aplicare. Viitorul Social, XI(4), 506-513.
                       Download 9 downloads
                       Nicolaescu, Mircea. (1982). Conceptul românesc privind noua ordine internaţională. Viitorul Social, XI(4), 522-529.
                       Download 5 downloads
                       Proca, Eugen. (1982). Perspectivele ocrotirii sănătăţii în următoarele decenii. Viitorul Social, XI(4), 498-505.
                       Download 9 downloads
                       Teodorescu, Alin. (1982). Cercetare şi politică demografică. Interviu cu Gerard Calot - Directorul Institutului de național de studii demografice - Franța. Viitorul Social, XI(4), 544-547.
                       Download 8 downloads
                       Wilson, Bryan. (1982). Noi misiuni pentru vechii credincioşi. Viitorul Social, XI(4), 630-543.
                       Download 10 downloads
                       Zanc, Ioan. (1982). Informaţie şi dezvoltare socială. Viitorul Social, XI(4), 514-521.
                       Download 9 downloads
                        ***. (1982). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, XI(1), 179-198.
                        Download 10 downloads
                        ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(1), 199-212.
                        Download 6 downloads
                        ***. (1982). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, XI(1), 163-198.
                        Download 5 downloads
                        Ciotea, Florin, & Sfâriac, Iustin. (1982). Impactul dezvoltării şi modernizării asupra structurii sociale rurale. Viitorul Social, XI(1), 48-55.
                        Download 9 downloads
                        Constantinescu, N.N. (1982). Aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar - expresie a utilizării legilor obiective ale socialismului. Viitorul Social, XI(1), 5-21.
                        Download 8 downloads
                        Cornu, Gerard. (1982). Tendinţe actuale ale dreptului francez al familiei. Viitorul Social, XI(1), 73-88.
                        Download 11 downloads
                        Drăgan, Ion. (1982). Pasiunea cercetării şi acţiunii sociale - Prof. H.H. Stahl la 80 de ani. Viitorul Social, XI(1), 147-149.
                        Download 6 downloads
                        Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, & Hoffman, Oscar. (1982). Strategia evoluţiei structurii sociale în procesul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate în România. Viitorul Social, XI(1), 22-37.
                        Download 6 downloads
                        Longo, V. Clara. (1982). Divorţul în Italia - legislaţie şi probleme. Viitorul Social, XI(1), 89-98.
                        Download 5 downloads
                        Marinescu, Ion. (1982). Sistemul de indicatori privind planificarea dezvoltării socio-economice în profil teritorial. Viitorul Social, XI(1), 38-47.
                        Download 6 downloads
                        Mihuţ, Liliana. (1982). Omogenizarea socială din perspectiva generaţiilor. Viitorul Social, XI(1), 99-103.
                        Download 7 downloads
                        Mitulescu, Sorin, Niculcea, Cornelia, & Stan, Maria. (1982). Aspecte socio-psihologice ale producerii accidentelor de muncă. Viitorul Social, XI(1), 141-147.
                        Download 8 downloads
                        Neacşu, Ion, & Cristea, Dumitru. (1982). Integrarea socioprofesională a tinerilor din unele ramuri industriale. Viitorul Social, XI(1), 108-113.
                        Download 7 downloads
                        Petre, Ioana, & Băcănaru, Maria. (1982). Factori motivaţionali în comportamentul tineretului rural. Viitorul Social, XI(1), 104-107.
                        Download 6 downloads
                        Popa-Micşan, Florin. (1982). Necesitatea şi oportunitatea reluării unor cercetări monografice interbelice. Viitorul Social, XI(1), 135-140.
                        Download 5 downloads
                        Radu, Caliopia. (1982). Utilizarea selectivă a mijloacelor comunicării de masă în formarea comportamentelor culturale. Viitorul Social, XI(1), 114-118.
                        Download 8 downloads
                        Șerban, Eugenia. (1982). Limba și cultura în confruntările de idei contemporane. Viitorul Social, XI(1), 158-162.
                        Download 9 downloads
                        Ungureanu, Ion. (1982). Relevanţa sociologică a sociobiologiei. Viitorul Social, XI(1), 126-134.
                        Download 6 downloads
                        Voiculescu, Elena, & Voiculescu, Marin. (1982). Confruntări în gândirea politică africană. Viitorul Social, XI(1), 119-125.
                        Download 5 downloads
                        Živković, Miroslav. (1982). Valorizarea rețelei orașelor. Viitorul Social, XI(1), 150-157.
                        Download 10 downloads

                         

                        ***. (1981). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, X(6), 1165-1173.
                        Download 8 downloads
                        ***. (1981). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, X(6), 1174-1197.
                        Download 8 downloads
                        ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(6), 1198-1209.
                        Download 8 downloads
                        Bazac, Ana. (1981). Impactul crizei de sistem asupra societăţii capitaliste. Viitorul Social, X(6), 1141-1144.
                        Download 10 downloads
                        Ciocan, Aneta, Calangiu, Gabriel, & Popescu, Paul. (1981). Particularităţi ale procesului demografic în judeţul Dolj. Viitorul Social, X(6), 1120-1123.
                        Download 9 downloads
                        Dobrin, Tamara Maria, & Stoleru-Constantinescu, Paula. (1981). Noul umanism şi expresiile sale în sistemul de educaţie şi învăţământ. Viitorul Social, X(6), 1009-1022.
                        Download 7 downloads
                        Dragomirescu, Ioana, & Sisești, Ileana Ionescu. (1981). Masă rotundă internaţională cu tema: Tendinţe viitoare în ştiinţă şi tehnologie vizând o dezvoltare socială şi umană - Bucureşti, 2-3 septembrie 1981. Viitorul Social, X(6), 1148-1165.
                        Download 8 downloads
                        Duculescu, Victor. (1981). Pacea şi umanizarea relaţiilor internaţionale - cerinţă a epocii contemporane. Viitorul Social, X(6), 1023-1034.
                        Download 9 downloads
                        Firuţă, Argentina. (1981). Aspecte contradictorii ale comportamentului politic în S.U.A. Viitorul Social, X(6), 1104-1114.
                        Download 7 downloads
                        Iliescu, Ion. (1981). Apa - factor de mediu şi vector al dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, X(6), 1043-1058.
                        Download 12 downloads
                        Milcu, Ştefan. (1981). Unitatea problematică a ştiinţei. Viitorul Social, X(6), 1035-1042.
                        Download 8 downloads
                        Pintilie, C., Virgil, Fl., & Sabin, Nica. (1981). Pregătirea ştiinţifico-tehnică şi profesională a lucrărilor din agricultură în condiţiile revoluţiei agrare. Viitorul Social, X(6), 1059-1066.
                        Download 9 downloads
                        Roman, Ileana. (1981). Factori demografici în strategia dezvoltării socio-economice a judeţului Dolj. Viitorul Social, X(6), 1115-1119.
                        Download 8 downloads
                        Sandi, Ana Maria. (1981). Clubul de la Roma despre problemele globale. Interviu cu Aurelio Peccei - Italia. Viitorul Social, X(6), 1145-1147.
                        Download 7 downloads
                        Şimăndan, Matei. (1981). Procesul de învăţare socială a participării tineretului la autoconducere. Viitorul Social, X(6), 1078-1086.
                        Download 10 downloads
                        Suian, Pavel. (1981). Relaţiile internaţionale ca disciplină ştiinţifică. Viitorul Social, X(6), 1133-1140.
                        Download 12 downloads
                        Topală, Eugen. (1981). Prognoza formării profesionale şi utilizarea forţei de muncă - componentă a sistemului de prognoze. Viitorul Social, X(6), 1067-1071.
                        Download 8 downloads
                        Trăsnea, Ovidiu. (1981). Ideea de progres în dezbaterile ideologice actuale. Viitorul Social, X(6), 1087-1103.
                        Download 7 downloads
                        Voicu, Victor. (1981). Calitatea relaţiilor umane şi stabilitatea forţei de muncă. Viitorul Social, X(6), 1072-1077.
                        Download 9 downloads
                        Zanc, Grigore. (1981). Politicul şi cultura în concepţia sociologică a lui Petre Andrei. Viitorul Social, X(6), 1124-1132.
                        Download 11 downloads
                         ***. (1981). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, X(5), 956-991.
                         Download 12 downloads
                         Bădescu, Ilie. (1981). Civilizaţia modernă şi dinamica paradigmelor culturale. Viitorul Social, X(5), 904-910.
                         Download 10 downloads
                         Biriş, Ion. (1981). Criza valorilor social-politice în capitalismul contemporan. Viitorul Social, X(5), 911-918.
                         Download 9 downloads
                         Constantinescu, N.N. (1981). Raportul raţional dintre industrie şi agricultură în condiţiile României. Viitorul Social, X(5), 803-809.
                         Download 7 downloads
                         Dăianu, Daniel, & Minţi, Hari. (1981). Structura şi mobilitatea nevoilor sociale. Viitorul Social, X(5), 919-925.
                         Download 10 downloads
                         Dinorel-Stănciulescu, Traian. (1981). Perspective sociologice în procesul de urbanizare a cadrului construit rural. Viitorul Social, X(5), 815-826.
                         Download 8 downloads
                         Duma, Aurel. (1981). Consideraţii privind unele probleme politice ale păcii în anii '80. Viitorul Social, X(5), 793-802.
                         Download 7 downloads
                         Horja, Gavril. (1981). 100 de ani de la apariția revistei „Contemporanul”. Viitorul Social, X(5), 945-949.
                         Download 9 downloads
                         Isaroiu, Angela, & Ciotea, Florin. (1981). Şcoala şi familia în procesul de educaţie a tineretului. Viitorul Social, X(5), 858-867.
                         Download 15 downloads
                         Meehan, Eugene J. (1981). Valorile sociale şi cunoaşterea politică. Viitorul Social, X(5), 932-944.
                         Download 10 downloads
                         Moldovan, Roman. (1981). Cauzele inflaţiei: de la explicaţii economice la explicaţii sociale. Viitorul Social, X(5), 897-903.
                         Download 8 downloads
                         Mureşan, Petru. (1981). Fertilitatea populaţiei feminine din R.S. România. Viitorul Social, X(5), 888-896.
                         Download 9 downloads
                         Păcuraru, Paul. (1981). Rolul cadrelor cu studii superioare în creşterea eficienţei economice. Viitorul Social, X(5), 837-844.
                         Download 7 downloads
                         Papainopol, Ion. (1981). Autoconducere muncitorească şi responsabilitate socială. Viitorul Social, X(5), 815-826.
                         Download 8 downloads
                         Popescu, Maria D. (1981). Caracteristici ale noii revoluţii agrare în contextul valorificării superioare a resurselor regenerabile. Viitorul Social, X(5), 810-814.
                         Download 9 downloads
                         Schifirneţ, Constantin. (1981). Subcultura şi dinamica socială. Viitorul Social, X(5), 926-931.
                         Download 11 downloads
                         Smirnov, Ioana, & Marghescu, Georgeta. (1981). Orientarea socioprofesională a studenţilor. Viitorul Social, X(5), 845-854.
                         Download 7 downloads
                         Teodorescu, Alin. (1981). Evoluţia modelelor integrării sociale în cercetările sociologice româneşti. Viitorul Social, X(5), 868-879.
                         Download 8 downloads
                         Tiţa-Călin, Ion. (1981). Schema operaţională de analiză a integrării socioprofesionale. Viitorul Social, X(5), 880-887.
                         Download 8 downloads
                         Zamfir, Dumitru. (1981). Dimensiuni ale eficienţei pregătirii cadrelor prin învăţământul liceal. Viitorul Social, X(5), 855-857.
                         Download 10 downloads
                          ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(4), 757-794.
                          Download 10 downloads
                          ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(4), 741-756.
                          Download 9 downloads
                          Berar, Petru. (1981). Studiul social al religiei în Franţa, Interviu cu Michel Dion (C.N.R.S. Franţa). Viitorul Social, X(4), 733-739.
                          Download 11 downloads
                          Bodea, Gheorghe I. (1981). Mişcarea de rezistenţă antifascistă în partea de nord-vest a României: 1940-1944. Viitorul Social, X(4), 681-698.
                          Download 10 downloads
                          Costea, Ştefan, & Ungureanu, Ion. (1981). Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei sociologice. Viitorul Social, X(4), 611-626.
                          Download 12 downloads
                          Croitoru, Nicolae. (1981). Dimensiuni valorice în conştiinţa tinerei generaţii. Viitorul Social, X(4), 720-727.
                          Download 8 downloads
                          Giosan, Nicolae. (1981). Conţinutul şi obiectivele fundamentale ale noii revoluţii agrare în România. Viitorul Social, X(4), 585-592.
                          Download 9 downloads
                          Miculescu, Angelo. (1981). Locul şi rolul agriculturii în economia socialistă. Mecanismul economic şi financiar în agricultură. Viitorul Social, X(4), 593-602.
                          Download 6 downloads
                          Mihu, Achim. (1981). Menirea actuală a ştiinţelor socio-umane în România. Viitorul Social, X(4), 603-610.
                          Download 9 downloads
                          Petrescu, Paul. (1981). Etnologia românească în perspectivă istorică. Viitorul Social, X(4), 667-680.
                          Download 8 downloads
                          Popescu, Sofia, & Iliescu, Dragoş. (1981). Tradiţie şi înnoire în dezvoltarea ştiinţei juridice româneşti. Viitorul Social, X(4), 641-650.
                          Download 8 downloads
                          Roman, Valter. (1981). Interrelaţia ştiinţă-tehnică şi dialectica dezvoltării forţelor şi relaţiilor de producţie. Viitorul Social, X(4), 707-712.
                          Download 8 downloads
                          Stahl, H. H. (1981). Note pentru sociologie a feudalismului românesc. Viitorul Social, X(4), 699-706.
                          Download 7 downloads
                          Tamaş, Georgeta. (1981). Integrarea şi participarea tinerelor muncitoare. Viitorul Social, X(4), 728-732.
                          Download 9 downloads
                          Trăsnea, Ovidiu. (1981). Ştiinţa politică românească în context universal. Viitorul Social, X(4), 627-640.
                          Download 8 downloads
                          Trebici, Vladimir. (1981). Dezvoltarea demografiei ca ştiinţă în România. Viitorul Social, X(4), 651-666.
                          Download 10 downloads
                          Vlad, Constantin. (1981). Unele caracteristici actuale ale confruntărilor ideologice în politologie. Viitorul Social, X(4), 713-719.
                          Download 8 downloads
                           ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(3), 529-561.
                           Download 30 downloads
                           ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(3), 562-572.
                           Download 16 downloads
                           ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(3), 513-527.
                           Download 19 downloads
                           Abraham, Dorel. (1981). Dinamica relației muncă-rezidență în dezvoltarea mediului urban. Viitorul Social, X(3), 460-469.
                           Download 19 downloads
                           Bordei, Adrian. (1981). Integrarea învățământului superior cu cercetarea și producția. Viitorul Social, X(3), 470-474.
                           Download 21 downloads
                           Burloiu, Petre. (1981). Probleme actuale și de perspectivă ale perfecționări resurselor umane în procesul dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, X(3), 419-428.
                           Download 20 downloads
                           Doman, Petre. (1981). Integrarea socioprofesională a muncitorilor navetiști din Municipiul București. Viitorul Social, X(3), 443-453.
                           Download 18 downloads
                           Florescu, Mihail. (1981). Cerințe și exigențe noi în domeniul integrării învățământului cu cercetarea și practica economico-socială. Viitorul Social, X(3), 412-416.
                           Download 17 downloads
                           Gheorghiu, Mihnea. (1981). Domensiunea psihosocială a omului nou. Viitorul Social, X(3), 397-401.
                           Download 17 downloads
                           Grigorescu, Constantin. (1981). Modul de viață și consumul în România. Probleme teoretice și metodologice. Viitorul Social, X(3), 487-495.
                           Download 20 downloads
                           Lăzărescu, Cezar. (1981). Educație și urbanizare. Viitorul Social, X(3), 417-418.
                           Download 25 downloads
                           Mărginean, Ioan. (1981). Cunoaștere și participare în procesul autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, X(3), 429-442.
                           Download 17 downloads
                           Mihoc, Gheorghe. (1981). Revoluția științifico-tehnică și învățământul matematicii. Viitorul Social, X(3), 408-411.
                           Download 19 downloads
                           Pelinescu, Costin. (1981). Relația dintre balanța forței de muncă și rețeaua învățământului liceal și profesional. Viitorul Social, X(3), 475-477.
                           Download 26 downloads
                           Pencea, Grigore. (1981). Stabilitatea forței de muncă și structura economico-socială a marilor unități industriale. Viitorul Social, X(3), 454-459.
                           Download 14 downloads
                           Popescu-Puțuri, Ion. (1981). Importanța istorică a făuririi Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea luptei revoluționare a maselor muncitorești din România. Viitorul Social, X(3), 391-395.
                           Download 16 downloads
                           Sandu, Dumitru. (1981). Evaluarea caracterului problematic al problemelor sociale. Viitorul Social, X(3), 496-504.
                           Download 43 downloads
                           Sion, Ion Gr. (1981). Internaționalizarea unei noi valori: „educația relativă la mediu”. Viitorul Social, X(3), 505-511.
                           Download 17 downloads
                           Spornic, Aneta. (1981). Educație și dezvoltare în etapa actuală a țării noastre. Viitorul Social, X(3), 402-407.
                           Download 24 downloads
                           Velea, Ioan. (1981). Procese sociodemografice în România contemporană. Viitorul Social, X(3), 479-486.
                           Download 15 downloads
                            ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(2), 345-375.
                            Download 7 downloads
                            ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(2), 331-344.
                            Download 8 downloads
                            Beliş, Mariana. (1981). Gândirea şi practica interdisciplinară - o revoluţie a secolului nostru. Viitorul Social, X(2), 203-210.
                            Download 9 downloads
                            Chelcea, Septimiu. (1981). Utilizarea documentelor personale în cercetarea sociologică. Viitorul Social, X(2), 265-274.
                            Download 10 downloads
                            Culda, Lucian. (1981). Antroposfera - obiect de analiză sociologică. Viitorul Social, X(2), 300-305.
                            Download 7 downloads
                            Drăgan, Marioara. (1981). Calificarea şi integrarea forţei de muncă în întreprinderi ale industriei uşoare. Viitorul Social, X(2), 245-256.
                            Download 9 downloads
                            Drăguț, Aurel. (1981). „Exodul de inteligență” și perspectivele subdezvoltării. Viitorul Social, X(2), 313-319.
                            Download 6 downloads
                            Ecobescu, Nicolae, & Bolintineanu, Alexandru. (1981). Realizarea dreptului popoarelor la viaţă, libertate, independenţă şi pace - cerinţă imperativă a epocii contemporane. Viitorul Social, X(2), 192-202.
                            Download 8 downloads
                            Gheorghiu, Mihnea. (1981). Din lunga istorie a partidului. Viitorul Social, X(2), 181-191.
                            Download 15 downloads
                            Hoffman, Oscar. (1981). Determinismul social ca tip al determinismului societal global. Viitorul Social, X(2), 293-299.
                            Download 8 downloads
                            Iordăchel, Ion. (1981). Locul sociologiei în societatea iugoslavă contemporană. Viitorul Social, X(2), 289-291.
                            Download 9 downloads
                            Lisievici-Brezeanu, Ana Rodica. (1981). Mobilitatea teritorială a populaţiei în contextul dezvoltării economico-sociale a judeţului Constanţa. Viitorul Social, X(2), 281-288.
                            Download 9 downloads
                            Milca, Mihai. (1981). Stat, hegemonie, revoluție - confruntări contemporane în jurul sociologiei politice gramsciene. Viitorul Social, X(2), 320-325.
                            Download 9 downloads
                            Murgescu, Costin. (1981). Probleme actuale ale revoluţiei industriale în ţările în curs de dezvoltare. Viitorul Social, X(2), 225-232.
                            Download 5 downloads
                            Radu, Nicolae, & Radu, Petre. (1981). Modele de analiză a atitudinii faţă de muncă. Viitorul Social, X(2), 275-280.
                            Download 7 downloads
                            Roman, Valter. (1981). Revoluţiile industriale în istoria societăţii. Viitorul Social, X(2), 211-224.
                            Download 8 downloads
                            Ronnas, Per. (1981). Suedia la capătul procesului de urbanizare. Viitorul Social, X(2), 326-330.
                            Download 8 downloads
                            Sanfiroiu, I., Lăcătuşu, I., & Niţu, C. (1981). Indicatori sociali ai calităţii vieţii în societatea socialistă. Viitorul Social, X(2), 233-244.
                            Download 11 downloads
                            Secăreș, Vasile. (1981). O perspectivă globală asupra cursei înarmărilor: ordinea militară mondială. Viitorul Social, 306-312.
                            Download 7 downloads
                            Trestieni, Ion Dan. (1981). Disciplina muncii - condiţie a integrării socioprofesionale a tinerilor. Viitorul Social, X(2), 257-264.
                            Download 8 downloads
                             ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(2), 153-170.
                             Download 8 downloads
                             ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(2), 137-152.
                             Download 8 downloads
                             Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1981). Tendinţe ale evoluţiei unor localităţi de la stadiul semiurban la cel urban. Viitorul Social, X(1), 58-69.
                             Download 9 downloads
                             Butaru, Gheorghe. (1981). Organizaţiile de masă şi obsteşti în sistemul politic al Republicii Socialiste România. Viitorul Social, X(1), 26-34.
                             Download 9 downloads
                             Ciotea, Florin, & Vecsei, Carol. (1981). Implicaţii socioumane ale profesionalizării forţei de muncă prin şcolile agroindustriale. Viitorul Social, X(1), 70-78.
                             Download 10 downloads
                             Gemenel, Dumitru. (1981). Conceptul de reformă şi revoluţie în gândirea sociologică românească. Viitorul Social, X(1), 79-87.
                             Download 9 downloads
                             Gheţău, Vasile. (1981). O abordare longitudinală a evoluţiei fertilităţii în România. Viitorul Social, X(1), 102-118.
                             Download 9 downloads
                             Hăgan, Trofin. (1981). Politica şi ştiinţa. Viitorul Social, X(1), 119-123.
                             Download 12 downloads
                             Moldovan, Roman. (1981). Edificarea noii ordini economice internaţionale şi utilizarea formei de muncă naţională. Viitorul Social, X(1), 3-11.
                             Download 9 downloads
                             Neculau, Adrian. (1981). Grupul - mediul şi mijloc de formare psihosocială. Viitorul Social, X(1), 95-101.
                             Download 9 downloads
                             Nica, Constantin. (1981). Evoluţia alianţelor dintre partide în lupta pentru putere în unele ţări vest-europene. Viitorul Social, X(1), 130-136.
                             Download 7 downloads
                             Rădulescu, Sorin M. (1981). Ipoteza ştiinţifică şi problema obiectivităţii în cunoaşterea sociologică. Viitorul Social, X(1), 47-57.
                             Download 11 downloads
                             Trăsnea, Ovidiu. (1981). Vocaţia actuală a filozofiei politice. Viitorul Social, X(1), 35-46.
                             Download 10 downloads
                             Trebici, Vladimir. (1981). Populaţia României şi politica demografică. Viitorul Social, X(1), 12-25.
                             Download 11 downloads
                             Ungureanu, Ion. (1981). O evaluare a dezbaterii sociologice româneşti privind schimbarea socială (1860-1910). Viitorul Social, X(1), 88-94.
                             Download 12 downloads
                             Văideanu, George. (1981). Educaţia şi evoluţia sa în următoarele două decenii. Viitorul Social, X(1), 124-129.
                             Download 10 downloads

                               

                              ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
                              Download 97 downloads
                              ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
                              Download 82 downloads
                              ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
                              Download 63 downloads
                              Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
                              Download 45 downloads
                              Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
                              Download 46 downloads
                              Bărbat, Al. (1980). Un sat de navetiști: Drăguș (Făgăraș). Contribuții la o nouă tipologie a satului românesc. Viitorul Social, IX(4), 705-720.
                              Download 44 downloads
                              Bobonete, Vasile. (1980). Politica demografică și prognoza evoluției structurii populației în zona Dolj. Viitorul Social, IX(4), 721-731.
                              Download 42 downloads
                              Cazacu, Honorina. (1980). Modalități de abordare a structurii sociale în sociologia iugoslavă. Viitorul Social, IX(4), 732-736.
                              Download 37 downloads
                              Duculescu, Victor, & Băiașu, Constantin. (1980). Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind raportul de forțe în epoca contemporană. Viitorul Social, IX(4), 635-636.
                              Download 42 downloads
                              Fasolă, Petru. (1980). Adunarea generală a oamenilor muncii - expresie a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(4), 685-688.
                              Download 39 downloads
                              Koncz, Alexandru. (1980). Autoconducerea muncitorească în sistemul democrației socialiste. Viitorul Social, IX(4), 679-684.
                              Download 36 downloads
                              Păun, Gheorghe. (1980). O teorie de imposibilitate privind agregarea indicatorilor sociali. Viitorul Social, IX(4), 674-678.
                              Download 42 downloads
                              Pupeză, Viorel. (1980). Calitatea vieții profesionale și satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, IX(4), 689-692.
                              Download 52 downloads
                              Soare, Nicolae. (1980). Procesul de urbanizare și dezvoltare social-economică în județul Ialomița. Viitorul Social, IX(4), 693-697.
                              Download 56 downloads
                              Stahl, H.H. (1980). Traian Herseni (1907-1980). O evocare. Viitorul Social, IX(4), 698-704.
                              Download 47 downloads
                              Vociulescu, Marin. (1980). Suveranitatea în confruntările ideologice contemporane. Viitorul Social, IX(4), 656-665.
                              Download 45 downloads
                               ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
                               Download 85 downloads
                               ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
                               Download 78 downloads
                               ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
                               Download 59 downloads
                               Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
                               Download 38 downloads
                               Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
                               Download 44 downloads
                               Bogdan, Cornelia. (1980). Coexistență și destindere. Viitorul Social, IX(3), 461-468.
                               Download 44 downloads
                               Cauc, Ion, & Leau, Ilie. (1980). Model socio-informatic pentru planificarea, formarea și utilizarea rațională a forței de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 508-519.
                               Download 47 downloads
                               Cernescu, Trăilă. (1980). Caracteristici ale organizării rețelei de dotări și servicii în București. Viitorul Social, IX(3), 520-530.
                               Download 42 downloads
                               Chelcea, Ion. (1980). Vrancea ca „țară” între celelalte (schiță etnosociologică). Viitorul Social, IX(3), 531-537.
                               Download 45 downloads
                               Ghețău, Vasile. (1980). Evoluții recente și perspective ale populației R.P. Chineze. Viitorul Social, IX(3), 550-557.
                               Download 39 downloads
                               Mamali, Cătălin, & Păun, Gheorghe. (1980). Clasificare și ierarhizare în câmpuri motivaționale: vectori ai coevoluției. Viitorul Social, IX(3), 538-549.
                               Download 40 downloads
                               Miftode, Vasile, & Carpinschi, Anton. (1980). Complementaritatea funcțiilor rural-urbane în condițiile dezvoltării socialiste a României. Viitorul Social, IX(3), 482-493.
                               Download 57 downloads
                               Mitran, Ion. (1980). Perfecționarea conducerii politice și dezvoltarea economico-socială. Viitorul Social, IX(3), 439-449.
                               Download 52 downloads
                               Mocean, Ion. (1980). Implicațiile schimbărilor din structura socială pentru conducerea politică în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 494-499.
                               Download 43 downloads
                               Pascu, Ștefan. (1980). 2050 de ani de existență statală la geto-daci, daco-români și români. Viitorul Social, IX(3), 469-481.
                               Download 44 downloads
                                ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
                                Download 64 downloads
                                ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
                                Download 70 downloads
                                ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
                                Download 53 downloads
                                Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
                                Download 51 downloads
                                Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
                                Download 53 downloads
                                Ciotea, Florin, Belciug, Pompei, & Vécsei, Carol. (1980). Analiza proiectivă a stabilizării forței de muncă tânără în agricultură. Viitorul Social, IX(2), 294-302.
                                Download 37 downloads
                                Costea, Ștefan. (1980). Direcții, obiective și sarcini ale cercetării sociologice românești în lumina documentelor programatice ale partidului. Viitorul Social, IX(2), 286-293.
                                Download 61 downloads
                                Donea, Valerica. (1980). Estimarea probabilității practicării unor meserii deficitare în Municipiul București. Viitorul Social, IX(2), 334-341.
                                Download 41 downloads
                                Drăgan, Ion. (1980). Contribuția lui Dimitrie Gusti la crearea unor instituții moderne de învățământ, cercetare și acțiune socială. Viitorul Social, IX(2), 267-273.
                                Download 47 downloads
                                Focșa, Gh. (1980). Școala sociologică de la București și Muzeul Satului. Viitorul Social, IX(2), 227-239.
                                Download 44 downloads
                                Giurgiu, Natalia, Vorszak, Magdalena, & Butură, Elena. (1980). Utilizarea forței de muncă feminine la unele întreprinderi din Municipiul Cluj-Napoca. Viitorul Social, IX(2), 328-333.
                                Download 45 downloads
                                Iordăchel, Ion. (1980). Coordonate teoretice și metodologice ale sistemului sociologic gustian. Viitorul Social, IX(2), 240-259.
                                Download 48 downloads
                                Mare, Călina. (1980). Ideea de sistem și interdisciplinaritate în opera și activitatea lui D. Gusti. Viitorul Social, IX(2), 260-266.
                                Download 47 downloads
                                Popescu, Ion-Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1980). Relații între trei categorii de indici ai satisfacției în muncă. Viitorul Social, IX(2), 308-314.
                                Download 42 downloads
                                Stahl, H.H. (1980). Actualitatea sociologiei lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 215-226.
                                Download 51 downloads
                                Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.
                                Download 51 downloads
                                Trebici, Vladimir. (1980). Demografia teritorială a României. Viitorul Social, IX(2), 342-353.
                                Download 58 downloads
                                 ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
                                 Download 62 downloads
                                 ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
                                 Download 63 downloads
                                 Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
                                 Download 44 downloads
                                 Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
                                 Download 52 downloads
                                 Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
                                 Download