(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
Download 3 downloads
***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
Download 4 downloads
***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
Download 4 downloads
Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
Download 2 downloads
Datculescu, Petre. (1988). Caracteristici ale evoluției personalității tinerilor în societatea românească contemporană. Viitorul Social, LXXXI(4), 421-429.
Download 1 downloads
Florescu, Mihail. (1988). Natura omului. Viitorul Social, LXXXI(4), 435-442.
Download 1 downloads
Ghețău, Vasile. (1988). Încotro se îndreaptă populația Europei? Viitorul Social, LXXXI(4), 451-454.
Download 1 downloads
Mitulescu, Sorin, & Petre, Ioana. (1918). Dezvoltarea învățământului superior și problematica mobilității sociale. Viitorul Social, LXXXI(413-420).
Download 1 downloads
Preda, Dumitru. (1988). 1 Decembrie 1918 - piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român. Viitorul Social, LXXXI(4), 387-400.
Download 1 downloads
Șerbescu, Franc. (1988). Ipostaza creației valorilor umane din perspectiva interdisciplinarității. Viitorul Social, LXXXI(4), 430-434.
Download 1 downloads
Tănăsescu, Florin. (1988). Forțele sociale ale Marii Uniri din anul 1918 - analiză socio-politică. Viitorul Social, LXXXI(4), 401-412.
Download 1 downloads
Trebici, Vladimir. (1988). Vîrsta și activitatea profesională. Viitorul Social, LXXXI(4), 455-458.
Download 1 downloads
  ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
  Download 4 downloads
  ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
  Download 3 downloads
  Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
  Download 4 downloads
  Heljoni, Dionisie. (1988). Orientarea și integrarea socio-profesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXI(3), 217-230.
  Download 5 downloads
  Mărginean, Ioan. (1988). Strategii explicative în sociologie. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-258.
  Download 3 downloads
  Rusu, Dorina N. (1988). Epoca modernă și revoluția democratică română din 1848. Viitorul Social, LXXXI(3), 207-216.
  Download 2 downloads
  Sandu, Dumitru. (1988). Alternative și opțiuni ale analizei statistice în sociologia contemporană. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-253.
  Download 4 downloads
   ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
   Download 4 downloads
   ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
   Download 5 downloads
   ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
   Download 4 downloads
   Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
   Download 4 downloads
   Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
   Download 4 downloads
   Ghețău, Vasile. (1988). Valențele scenariului demografic (I). Viitorul Social, LXXXI(2), 147-156.
   Download 3 downloads
   Neagu, Florea. (1988). Energetica la sfârșit de secol. Viitorul Social, LXXXI(2), 135-146.
   Download 3 downloads
   Nedelea, Marin. (1988). Făurirea Partidului Muncitoresc Unic prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat. Viitorul Social, LXXXI(2), 115-125.
   Download 3 downloads
   Pintilie, Constantin, & Pintilie, Andrei. (1988). Paradigma conducerii și dezvoltării intensive a țării noastre în etapa actuală. Viitorul Social, LXXXI(2), 164-180.
   Download 2 downloads
    ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
    Download 4 downloads
    ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
    Download 4 downloads
    ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
    Download 4 downloads
    ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
    Download 4 downloads
    Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(43-50).
    Download 3 downloads
    Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
    Download 3 downloads
    Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
    Download 3 downloads
    Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
    Download 3 downloads
    Florian, Alexandru R. (1988). Dimensiuni ale dezvoltării socio-economice a ruralului și modul de locuire. Viitorul Social, LXXXI(1), 51-63.
    Download 5 downloads
    Furtună, Carmen, & Jelea-Vancea, Gabriela. (1988). Etapele evoluției culturale a unui sat din Cîmpia Bărăganului. Viitorul Social, LXXXI(1), 64-67.
    Download 4 downloads
    Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.
    Download 4 downloads
    Trebici, Vladimir. (1988). Demografia între știință și acțiune socială. Viitorul Social, LXXXI(1), 69-74.
    Download 2 downloads

      

     ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(3), 529-561.
     Download 4 downloads
     ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(3), 562-572.
     Download 4 downloads
     ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(3), 513-527.
     Download 4 downloads
     Abraham, Dorel. (1981). Dinamica relației muncă-rezidență în dezvoltarea mediului urban. Viitorul Social, X(3), 460-469.
     Download 4 downloads
     Bordei, Adrian. (1981). Integrarea învățământului superior cu cercetarea și producția. Viitorul Social, X(3), 470-474.
     Download 4 downloads
     Burloiu, Petre. (1981). Probleme actuale și de perspectivă ale perfecționări resurselor umane în procesul dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, X(3), 419-428.
     Download 4 downloads
     Doman, Petre. (1981). Integrarea socioprofesională a muncitorilor navetiști din Municipiul București. Viitorul Social, X(3), 443-453.
     Download 5 downloads
     Florescu, Mihail. (1981). Cerințe și exigențe noi în domeniul integrării învățământului cu cercetarea și practica economico-socială. Viitorul Social, X(3), 412-416.
     Download 3 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1981). Domensiunea psihosocială a omului nou. Viitorul Social, X(3), 397-401.
     Download 5 downloads
     Grigorescu, Constantin. (1981). Modul de viață și consumul în România. Probleme teoretice și metodologice. Viitorul Social, X(3), 487-495.
     Download 4 downloads
     Lăzărescu, Cezar. (1981). Educație și urbanizare. Viitorul Social, X(3), 417-418.
     Download 4 downloads
     Mărginean, Ioan. (1981). Cunoaștere și participare în procesul autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, X(3), 429-442.
     Download 4 downloads
     Mihoc, Gheorghe. (1981). Revoluția științifico-tehnică și învățământul matematicii. Viitorul Social, X(3), 408-411.
     Download 4 downloads
     Pelinescu, Costin. (1981). Relația dintre balanța forței de muncă și rețeaua învățământului liceal și profesional. Viitorul Social, X(3), 475-477.
     Download 3 downloads
     Pencea, Grigore. (1981). Stabilitatea forței de muncă și structura economico-socială a marilor unități industriale. Viitorul Social, X(3), 454-459.
     Download 5 downloads
     Popescu-Puțuri, Ion. (1981). Importanța istorică a făuririi Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea luptei revoluționare a maselor muncitorești din România. Viitorul Social, X(3), 391-395.
     Download 5 downloads
     Sandu, Dumitru. (1981). Evaluarea caracterului problematic al problemelor sociale. Viitorul Social, X(3), 496-504.
     Download 6 downloads
     Sion, Ion Gr. (1981). Internaționalizarea unei noi valori: „educația relativă la mediu”. Viitorul Social, X(3), 505-511.
     Download 3 downloads
     Spornic, Aneta. (1981). Educație și dezvoltare în etapa actuală a țării noastre. Viitorul Social, X(3), 402-407.
     Download 4 downloads
     Velea, Ioan. (1981). Procese sociodemografice în România contemporană. Viitorul Social, X(3), 479-486.
     Download 3 downloads

       

      ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
      Download 49 downloads
      ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
      Download 43 downloads
      ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
      Download 47 downloads
      Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
      Download 31 downloads
      Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
      Download 36 downloads
      Bărbat, Al. (1980). Un sat de navetiști: Drăguș (Făgăraș). Contribuții la o nouă tipologie a satului românesc. Viitorul Social, IX(4), 705-720.
      Download 31 downloads
      Bobonete, Vasile. (1980). Politica demografică și prognoza evoluției structurii populației în zona Dolj. Viitorul Social, IX(4), 721-731.
      Download 30 downloads
      Cazacu, Honorina. (1980). Modalități de abordare a structurii sociale în sociologia iugoslavă. Viitorul Social, IX(4), 732-736.
      Download 29 downloads
      Duculescu, Victor, & Băiașu, Constantin. (1980). Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind raportul de forțe în epoca contemporană. Viitorul Social, IX(4), 635-636.
      Download 32 downloads
      Fasolă, Petru. (1980). Adunarea generală a oamenilor muncii - expresie a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(4), 685-688.
      Download 29 downloads
      Koncz, Alexandru. (1980). Autoconducerea muncitorească în sistemul democrației socialiste. Viitorul Social, IX(4), 679-684.
      Download 29 downloads
      Păun, Gheorghe. (1980). O teorie de imposibilitate privind agregarea indicatorilor sociali. Viitorul Social, IX(4), 674-678.
      Download 31 downloads
      Pupeză, Viorel. (1980). Calitatea vieții profesionale și satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, IX(4), 689-692.
      Download 32 downloads
      Soare, Nicolae. (1980). Procesul de urbanizare și dezvoltare social-economică în județul Ialomița. Viitorul Social, IX(4), 693-697.
      Download 35 downloads
      Stahl, H.H. (1980). Traian Herseni (1907-1980). O evocare. Viitorul Social, IX(4), 698-704.
      Download 35 downloads
      Vociulescu, Marin. (1980). Suveranitatea în confruntările ideologice contemporane. Viitorul Social, IX(4), 656-665.
      Download 30 downloads
       ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
       Download 44 downloads
       ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
       Download 37 downloads
       ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
       Download 46 downloads
       Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
       Download 28 downloads
       Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
       Download 33 downloads
       Bogdan, Cornelia. (1980). Coexistență și destindere. Viitorul Social, IX(3), 461-468.
       Download 34 downloads
       Cauc, Ion, & Leau, Ilie. (1980). Model socio-informatic pentru planificarea, formarea și utilizarea rațională a forței de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 508-519.
       Download 38 downloads
       Cernescu, Trăilă. (1980). Caracteristici ale organizării rețelei de dotări și servicii în București. Viitorul Social, IX(3), 520-530.
       Download 30 downloads
       Chelcea, Ion. (1980). Vrancea ca „țară” între celelalte (schiță etnosociologică). Viitorul Social, IX(3), 531-537.
       Download 32 downloads
       Ghețău, Vasile. (1980). Evoluții recente și perspective ale populației R.P. Chineze. Viitorul Social, IX(3), 550-557.
       Download 28 downloads
       Mamali, Cătălin, & Păun, Gheorghe. (1980). Clasificare și ierarhizare în câmpuri motivaționale: vectori ai coevoluției. Viitorul Social, IX(3), 538-549.
       Download 28 downloads
       Miftode, Vasile, & Carpinschi, Anton. (1980). Complementaritatea funcțiilor rural-urbane în condițiile dezvoltării socialiste a României. Viitorul Social, IX(3), 482-493.
       Download 42 downloads
       Mitran, Ion. (1980). Perfecționarea conducerii politice și dezvoltarea economico-socială. Viitorul Social, IX(3), 439-449.
       Download 42 downloads
       Mocean, Ion. (1980). Implicațiile schimbărilor din structura socială pentru conducerea politică în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 494-499.
       Download 29 downloads
       Pascu, Ștefan. (1980). 2050 de ani de existență statală la geto-daci, daco-români și români. Viitorul Social, IX(3), 469-481.
       Download 33 downloads
        ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
        Download 47 downloads
        ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
        Download 41 downloads
        ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
        Download 40 downloads
        Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
        Download 37 downloads
        Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
        Download 40 downloads
        Ciotea, Florin, Belciug, Pompei, & Vécsei, Carol. (1980). Analiza proiectivă a stabilizării forței de muncă tânără în agricultură. Viitorul Social, IX(2), 294-302.
        Download 28 downloads
        Costea, Ștefan. (1980). Direcții, obiective și sarcini ale cercetării sociologice românești în lumina documentelor programatice ale partidului. Viitorul Social, IX(2), 286-293.
        Download 48 downloads
        Donea, Valerica. (1980). Estimarea probabilității practicării unor meserii deficitare în Municipiul București. Viitorul Social, IX(2), 334-341.
        Download 30 downloads
        Drăgan, Ion. (1980). Contribuția lui Dimitrie Gusti la crearea unor instituții moderne de învățământ, cercetare și acțiune socială. Viitorul Social, IX(2), 267-273.
        Download 33 downloads
        Focșa, Gh. (1980). Școala sociologică de la București și Muzeul Satului. Viitorul Social, IX(2), 227-239.
        Download 32 downloads
        Giurgiu, Natalia, Vorszak, Magdalena, & Butură, Elena. (1980). Utilizarea forței de muncă feminine la unele întreprinderi din Municipiul Cluj-Napoca. Viitorul Social, IX(2), 328-333.
        Download 33 downloads
        Iordăchel, Ion. (1980). Coordonate teoretice și metodologice ale sistemului sociologic gustian. Viitorul Social, IX(2), 240-259.
        Download 40 downloads
        Mare, Călina. (1980). Ideea de sistem și interdisciplinaritate în opera și activitatea lui D. Gusti. Viitorul Social, IX(2), 260-266.
        Download 35 downloads
        Popescu, Ion-Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1980). Relații între trei categorii de indici ai satisfacției în muncă. Viitorul Social, IX(2), 308-314.
        Download 32 downloads
        Stahl, H.H. (1980). Actualitatea sociologiei lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 215-226.
        Download 39 downloads
        Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.
        Download 34 downloads
        Trebici, Vladimir. (1980). Demografia teritorială a României. Viitorul Social, IX(2), 342-353.
        Download 44 downloads
         ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
         Download 45 downloads
         ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
         Download 50 downloads
         Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
         Download 29 downloads
         Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
         Download 40 downloads
         Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
         Download 28 downloads
         Cauc, Ion, & Bărbulescu, Gheorghe. (1980). Dezvoltarea urbană a localităților rurale și dinamica structurilor socioprofesionale în zonele de influență a acestora. Viitorul Social, IX(1), 88-95.
         Download 53 downloads
         Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
         Download 40 downloads
         Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
         Download 35 downloads
         Cristea, Petre, Mărginean, Ioan, & Mustăcilă, Constantin. (1980). Participarea - trăsătură esențială a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(1), 81-87.
         Download 33 downloads
         Dumitru, Florica, & Păcuraru, I. (1980). Caracteristici și tendințe ale populației potențial active din zona demo-economică Muntenia. Viitorul Social, IX(1), 123-128.
         Download 36 downloads
         Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
         Download 39 downloads
         Ghișe, Dumitru, & Petre, Constantin. (1980). Afirmarea concepției științifice despre lume, dezvoltarea conștiinței socialiste, formarea omului nou - obiective esențiale ale cercetării în științele sociale și umane. Viitorul Social, IX(1), 47-57.
         Download 50 downloads
         Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
         Download 35 downloads
         Malița, Mircea. (1980). Potențialul de învățare a omenirii. Viitorul Social, IX(1), 133-163.
         Download 51 downloads
         Pecican, Eugen. (1980). Un algoritm de măsurare a variabilelor calitative. Viitorul Social, IX(1), 65-69.
         Download 42 downloads
         Petrescu, N. (1980). Variabilitatea ocupației agricole a populației active în România. Viitorul Social, IX(1), 129-132.
         Download 32 downloads
         Popescu, Grigore. (1980). Probleme sociale și juridice ale medicinei. Viitorul Social, IX(1), 156-163.
         Download 35 downloads
         Potorac, Elena, & Itu, Maria. (1980). Proiectele și realizările profesionale într-o colectivitate de tineri. Viitorul Social, IX(1), 105-111.
         Download 33 downloads
         Radu, N., Sterian, S., & Stoian, R. (1980). Probleme ale integrării tinerilor în producție. Viitorul Social, IX(1), 96-104.
         Download 48 downloads
         Roman, Valter. (1980). Limite sau cotitură? Viitorul Social, IX(1), 145-152.
         Download 38 downloads

          

         ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
         Download 57 downloads
         ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
         Download 42 downloads
         ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
         Download 43 downloads
         ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
         Download 43 downloads
         Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
         Download 43 downloads
         Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
         Download 35 downloads
         Ciotea, Florin, & Dobrescu, Vasile. (1979). Din activitatea de cercetare socială a „ASTREI” - 1861-1918. Viitorul Social, VIII(4), 757-761.
         Download 34 downloads
         Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.
         Download 37 downloads
         Drăgan, Ion. (1979). Propaganda - factor de transformare revoluționară a conștiinței sociale. Viitorul Social, VIII(4), 693-703.
         Download 44 downloads
         Larionescu, Maria. (1979). Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică. Viitorul Social, VIII(4), 750-756.
         Download 151 downloads
         Nedelea, Marin. (1979). Autonomie, solidaritate, progres social. Viitorul Social, VIII(4), 669-679.
         Download 34 downloads
         Rădulescu, Sorin M. (1979). Relația dintre ipoteză și problema științifică. Viitorul Social, VIII(4), 731-738.
         Download 36 downloads
         Simionescu, Cristofor. (1979). Știința și tehnica - factori activi în procesul de dezvoltare economico-socială a țării. Viitorul Social, VIII(4), 663-668.
         Download 38 downloads
         Stahovschi, Nadia. (1979). „Strategia familiei” în structura unui model antropologic-sistemic al acesteia. Viitorul Social, VIII(4), 739-749.
         Download 43 downloads
         Țibrea, Clementa, Duda, René, & Dabija, Doina. (1979). Sistemul de asistență socială a populației vârstnice din mediul rural. Viitorul Social, VIII(4), 724-730.
         Download 75 downloads
         Trebici, Vladimir. (1979). Nupțialitatea populației României. Viitorul Social, VIII(4), 762-770.
         Download 41 downloads
         Vlăsceanu, Mihaela. (1979). O modalitate experimentală de cercetare a eficienței propagandei. Viitorul Social, VIII(4), 704-713.
         Download 44 downloads
          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
          Download 48 downloads
          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
          Download 46 downloads
          Cioabă, Aristide. (1979). Cu privire la noțiunea de funcție ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală. Viitorul Social, VIII(3), 594-600.
          Download 36 downloads
          Cobianu-Băcanu, Maria. (1979). Calitate și modernizare în prestările de servicii pentru populație. Viitorul Social, VIII(3), 582-586.
          Download 40 downloads
          Dăianu, Daniel. (1979). Autoconducerea și optimizarea funcționării subsistemelor economice. Viitorul Social, VIII(475-484).
          Download 36 downloads
          Doman, Petre. (1979). Implicațiile economico-sociale ale navetismului în activitatea întreprinderilor sociale. Viitorul Social, VIII(3), 493-502.
          Download 39 downloads
          Gheorghiu, Mihnea. (1979). Dimensiunea umană a cunoașterii. Viitorul Social, VIII(3).
          Download 37 downloads
          Ioniță, Gheorghe. (1979). 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă organizată și condusă de Partidul Comunist Român. Viitorul Social, VIII(3), 431-442.
          Download 38 downloads
          Jinga, Ioan. (1979). Educație, cultură, viață cotidiană. Viitorul Social, VIII(3), 570-575.
          Download 52 downloads
          Mâciu, Mircea. (1979). Lectura - factor principal în formarea personalității umane. Viitorul Social, VIII(3), 576-581.
          Download 36 downloads
          Miftode, Vasile. (1979). Ghidul de observație sociologică. Viitorul Social, VIII(3), 485-492.
          Download 39 downloads
          Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.
          Download 41 downloads
          Nichita, Ioan, & Daraban, Gheorghe. (1979). Mobilitatea socioocupațională și implicațiile ei asupra dimensiunii familiei. Viitorul Social, VIII(3), 560-569.
          Download 39 downloads
          Pătulea, Vasile. (1979). Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. Viitorul Social, VIII(3), 606-610.
          Download 36 downloads
          Popa, Nicolae. (1979). Responsabilitatea socială și responsabilitatea juridică. Viitorul Social, VIII(3), 601-605.
          Download 37 downloads
          Schifirneț, Constantin. (1979). Motivații și condiții ale alegerii profesiei de către studenți. Viitorul Social, VIII(3), 515-523.
          Download 37 downloads
          Stănoiu, Andrei. (1979). Politica demografică și dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(3), 554-559.
          Download 41 downloads
          Szepessy, Tiberiu. (1979). Cadrul instituțional democratic al participării naționalităților conlocuitoare la activitatea economico-social și politică a țării noastre. Viitorul Social, VIII(3), 503-514.
          Download 42 downloads
          Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.
          Download 36 downloads
          Tudose, Maria. (1979). Dinamica integrării socioprofesionale a absolvenților școlilor profesionale. Viitorul Social, VIII(3), 524-531.
          Download 41 downloads
          ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
          Download 44 downloads
          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
          Download 47 downloads
          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
          Download 42 downloads
          Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
          Download 39 downloads
          Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
          Download 42 downloads
          Drăgan, Ion. (1979). U.N.E.S.C.O. și problemele educației pentru participare și dezvoltare. Viitorul Social, VIII(2), 368-374.
          Download 49 downloads
          Drăguț, Aurel. (1979). Migrația tineretului spre orașe. Viitorul Social, VIII(2), 310-319.
          Download 55 downloads
          Floareș, Alecu Al. (1979). Modificări și tendințe în structura clasei muncitoare din zona Iași sub impactul revoluției științifice și tehnice. Viitorul Social, VIII(2).
          Download 41 downloads
          Golu, Pantelimon. (1979). Social și psihologic în structura modului de viață. Viitorul Social, VIII(2), 361-367.
          Download 39 downloads
          Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1979). Revoluția tehnico-științifică și pregătirea muncitorilor. Viitorul Social, VIII(2), 297-304.
          Download 41 downloads
          Lache, Ștefan. (1979). Demonstrația antifscistă de la 1 Mai 1939 - expresie a hotărârii poporului român de apărare a indenpendenței naționale. Viitorul Social, VIII(2), 252-261.
          Download 41 downloads
          Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1979). Elemente pentru o analiză sociologică a comportamentului cultural-urban. Viitorul Social, VIII(2), 379-383.
          Download 44 downloads
          Novelli, Diego. (1979). Probleme sociale ale dezvoltării marilor orașe. Viitorul Social, VIII(2), 352-355.
          Download 48 downloads
          Popa-Micșan, Florian. (1979). Analiza sociologică a personalului operativ din ramura serviciilor poștale (D.P.M.B.). Viitorul Social, VIII(2), 320-328.
          Download 42 downloads
          Popescu, Grigore. (1979). Unele considerații asupra sociologiei sexualității și comportamentului demografic. Viitorul Social, VIII(2), 375-378.
          Download 37 downloads
          Popescu, Ion-Andrei. (1979). Analiza comparativă două tipuri de scale ordinale. Viitorul Social, VIII(2), 283-287.
          Download 36 downloads
          Popescu, Virgil. (1979). Fundamentarea științifică a dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, VIII(2), 235-245.
          Download 45 downloads
          Stahl, Henri H. (1979). Formațiunile tribale și comunitățile agrare. Viitorul Social, VIII(2), 343-351.
          Download 42 downloads
          Stan, Constantin, & Rența, Dumitru. (1979). Personalitatea și competența maistrului în procesul de producție. Viitorul Social, VIII(2), 305-309.
          Download 39 downloads
          Ștefănescu, Ion Traian. (1979). Relația profesor-elev în perspectiva cultivării și afirmării spiritului creator, revoluționar al tineretului. Viitorul Social, VIII(2), 246-251.
          Download 44 downloads
          ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
          Download 49 downloads
          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
          Download 46 downloads
          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
          Download 63 downloads
          Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
          Download 54 downloads
          Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
          Download 40 downloads
          Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
          Download 47 downloads
          Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
          Download 33 downloads
          Chelcea, Septimiu. (1979). Satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, VIII(1), 91-100.
          Download 37 downloads
          Gheorghiu, Mihnea. (1979). Științele sociale și dezvoltarea economică în România. Viitorul Social, VIII(1), 3-11.
          Download 46 downloads
          Ghețău, Vasile. (1979). O proiectare normativă a populației României. Viitorul Social, VIII(1), 138-148.
          Download 43 downloads
          Ghidu, Ion. (1979). Aspecte ale mobilității spațiale a populației rurale din județul Bacău. Viitorul Social, VIII(1), 149-153.
          Download 45 downloads
          Glodeanu, Eugen. (1979). Integrarea socio-culturală a intelectualilor din mediul urban (Cazul orașul Slobozia). Viitorul Social, VIII(1), 122-127.
          Download 45 downloads
          Malița, Mircea. (1979). Comunicarea transdisciplinară: o prioritate a informației științifice. Viitorul Social, VIII(1), 71-78.
          Download 44 downloads
          Mamali, Cătălin. (1979). Nivele ale cercetării coparticipative a tineretului (Democratizarea procesului de cunoaștere - acțiune socială). Viitorul Social, VIII(1), 79-86.
          Download 40 downloads
          Moldovan, Roman. (1979). Relațiile economice externe, ca element de potențare a factorilor interni în dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(1), 12-19.
          Download 39 downloads
          Silard, Andrei. (1979). Elemente fundamentale de știință politică în activitatea teoretico-practică a lui Antonio Gramsci. Viitorul Social, VIII(1), 128-137.
          Download 34 downloads
          Suian, Pavel. (1979). Independență, interdependență, dependență și nevoia restructurării raporturilor internaționale. Viitorul Social, VIII(1), 36-49.
          Download 37 downloads
          Trăsnea, Ovidiu. (1979). Democratizarea relațiilor internaționale în lumina principiilor echității și justiției. Viitorul Social, VIII(1), 20-35.
          Download 42 downloads
          Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1970). Perfecționarea stilului de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, VIII(1), 101-105.
          Download 37 downloads

            

           ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
           Download 151 downloads
           ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
           Download 183 downloads
           ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
           Download 175 downloads
           Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
           Download 174 downloads
           Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
           Download 142 downloads
           Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
           Download 128 downloads
           Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
           Download 164 downloads
           Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
           Download 178 downloads
           Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
           Download 126 downloads
           Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
           Download 179 downloads
           Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
           Download 129 downloads
           Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
           Download 167 downloads
           Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
           Download 129 downloads
           Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
           Download 184 downloads
           Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
           Download 184 downloads
           Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
           Download 179 downloads
           Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
           Download 154 downloads
            ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
            Download 179 downloads
            ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
            Download 142 downloads
            Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
            Download 164 downloads
            Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
            Download 164 downloads
            Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
            Download 148 downloads
            Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
            Download 110 downloads
            Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
            Download 173 downloads
            Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
            Download 148 downloads
            Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
            Download 119 downloads
            Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
            Download 163 downloads
            Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
            Download 180 downloads
            Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
            Download 126 downloads
            Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
            Download 126 downloads
            Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
            Download 182 downloads
            Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
            Download 128 downloads
            Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
            Download 124 downloads
            Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
            Download 189 downloads
            Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
            Download 146 downloads
            Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
            Download 190 downloads
            Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
            Download 147 downloads
            ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
            Download 122 downloads
            ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
            Download 176 downloads
            ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
            Download 143 downloads
            Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
            Download 122 downloads
            Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
            Download 121 downloads
            Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
            Download 166 downloads
            Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
            Download 155 downloads
            Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
            Download 104 downloads
            Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
            Download 163 downloads
            Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
            Download 160 downloads
            Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
            Download 153 downloads
            Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
            Download 109 downloads
            Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
            Download 168 downloads
            Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
            Download 118 downloads
            Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
            Download 147 downloads
            Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
            Download 152 downloads
            Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
            Download 175 downloads
            Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
            Download 115 downloads
            Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
            Download 108 downloads
            Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
            Download 177 downloads
            ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
            Download 125 downloads
            ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
            Download 178 downloads
            ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
            Download 174 downloads
            Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
            Download 150 downloads
            Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
            Download 152 downloads
            Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
            Download 189 downloads
            Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
            Download 115 downloads
            Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
            Download 122 downloads
            Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
            Download 162 downloads
            Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
            Download 132 downloads
            Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
            Download 111 downloads
            Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
            Download 169 downloads
            Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
            Download 142 downloads
            Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
            Download 175 downloads
            Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
            Download 169 downloads
            Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
            Download 114 downloads
            Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
            Download 141 downloads
            Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
            Download 179 downloads
            Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
            Download 121 downloads

              

             ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
             Download 122 downloads
             ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
             Download 166 downloads
             ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
             Download 116 downloads
             ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
             Download 121 downloads
             Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
             Download 166 downloads
             Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
             Download 140 downloads
             Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
             Download 192 downloads
             Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
             Download 127 downloads
             Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
             Download 122 downloads
             Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
             Download 121 downloads
             Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
             Download 125 downloads
             Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
             Download 127 downloads
             Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
             Download 114 downloads
             Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
             Download 174 downloads
             Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
             Download 153 downloads
             Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
             Download 126 downloads
             Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
             Download 575 downloads
             Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
             Download 119 downloads
              ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
              Download 167 downloads
              ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
              Download 175 downloads
              ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
              Download 169 downloads
              Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
              Download 147 downloads
              Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
              Download 149 downloads
              Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
              Download 189 downloads
              Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
              Download 145 downloads
              Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
              Download 160 downloads
              Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
              Download 151 downloads
              Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
              Download 170 downloads
              Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
              Download 162 downloads
              Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
              Download 170 downloads
              Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
              Download 153 downloads
              Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
              Download 164 downloads
              Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
              Download 178 downloads
              Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
              Download 141 downloads
              Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
              Download 198 downloads
              Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
              Download 155 downloads
              Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
              Download 154 downloads
              Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
              Download 172 downloads
              ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
              Download 149 downloads
              ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
              Download 186 downloads
              ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
              Download 126 downloads
              ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
              Download 147 downloads
              Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
              Download 116 downloads
              Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
              Download 163 downloads
              Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
              Download 107 downloads
              Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
              Download 140 downloads
              Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
              Download 109 downloads
              Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
              Download 165 downloads
              Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
              Download 123 downloads
              Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
              Download 125 downloads
              Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
              Download 178 downloads
              Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
              Download 167 downloads
              Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
              Download 118 downloads
              Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
              Download 167 downloads
              Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
              Download 126 downloads
              Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
              Download 125 downloads
               ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
               Download 199 downloads
               ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
               Download 182 downloads
               Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
               Download 164 downloads
               Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
               Download 177 downloads
               Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
               Download 159 downloads
               Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
               Download 167 downloads
               Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
               Download 186 downloads
               Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
               Download 185 downloads
               Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
               Download 208 downloads
               Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
               Download 160 downloads
               Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
               Download 396 downloads
               Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
               Download 164 downloads
               Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
               Download 169 downloads
               Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
               Download 151 downloads
               Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
               Download 400 downloads
               Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
               Download 166 downloads
               Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
               Download 164 downloads
               Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
               Download 180 downloads
               Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
               Download 199 downloads
               Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
               Download 155 downloads