(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

 

***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
Download 46 downloads
***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
Download 43 downloads
***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
Download 38 downloads
Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
Download 34 downloads
Datculescu, Petre. (1988). Caracteristici ale evoluției personalității tinerilor în societatea românească contemporană. Viitorul Social, LXXXI(4), 421-429.
Download 39 downloads
Florescu, Mihail. (1988). Natura omului. Viitorul Social, LXXXI(4), 435-442.
Download 34 downloads
Ghețău, Vasile. (1988). Încotro se îndreaptă populația Europei? Viitorul Social, LXXXI(4), 451-454.
Download 32 downloads
Mitulescu, Sorin, & Petre, Ioana. (1988). Dezvoltarea învățământului superior și problematica mobilității sociale. Viitorul Social, LXXXI(4), 413-420.
Download 40 downloads
Preda, Dumitru. (1988). 1 Decembrie 1918 - piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român. Viitorul Social, LXXXI(4), 387-400.
Download 32 downloads
Șerbescu, Franc. (1988). Ipostaza creației valorilor umane din perspectiva interdisciplinarității. Viitorul Social, LXXXI(4), 430-434.
Download 37 downloads
Tănăsescu, Florin. (1988). Forțele sociale ale Marii Uniri din anul 1918 - analiză socio-politică. Viitorul Social, LXXXI(4), 401-412.
Download 38 downloads
Trebici, Vladimir. (1988). Vîrsta și activitatea profesională. Viitorul Social, LXXXI(4), 455-458.
Download 33 downloads
  ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
  Download 35 downloads
  ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
  Download 40 downloads
  Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
  Download 38 downloads
  Heljoni, Dionisie. (1988). Orientarea și integrarea socio-profesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXI(3), 217-230.
  Download 43 downloads
  Mărginean, Ioan. (1988). Strategii explicative în sociologie. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-258.
  Download 34 downloads
  Rusu, Dorina N. (1988). Epoca modernă și revoluția democratică română din 1848. Viitorul Social, LXXXI(3), 207-216.
  Download 32 downloads
  Sandu, Dumitru. (1988). Alternative și opțiuni ale analizei statistice în sociologia contemporană. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-253.
  Download 37 downloads
   ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
   Download 41 downloads
   ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
   Download 38 downloads
   ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
   Download 34 downloads
   Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
   Download 40 downloads
   Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
   Download 44 downloads
   Ghețău, Vasile. (1988). Valențele scenariului demografic (I). Viitorul Social, LXXXI(2), 147-156.
   Download 30 downloads
   Neagu, Florea. (1988). Energetica la sfârșit de secol. Viitorul Social, LXXXI(2), 135-146.
   Download 29 downloads
   Nedelea, Marin. (1988). Făurirea Partidului Muncitoresc Unic prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat. Viitorul Social, LXXXI(2), 115-125.
   Download 33 downloads
   Pintilie, Constantin, & Pintilie, Andrei. (1988). Paradigma conducerii și dezvoltării intensive a țării noastre în etapa actuală. Viitorul Social, LXXXI(2), 164-180.
   Download 33 downloads
    ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
    Download 36 downloads
    ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
    Download 39 downloads
    ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
    Download 40 downloads
    ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
    Download 34 downloads
    Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(1), 43-50.
    Download 45 downloads
    Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
    Download 95 downloads
    Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
    Download 36 downloads
    Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
    Download 41 downloads
    Florian, Alexandru R. (1988). Dimensiuni ale dezvoltării socio-economice a ruralului și modul de locuire. Viitorul Social, LXXXI(1), 51-63.
    Download 42 downloads
    Furtună, Carmen, & Jelea-Vancea, Gabriela. (1988). Etapele evoluției culturale a unui sat din Cîmpia Bărăganului. Viitorul Social, LXXXI(1), 64-67.
    Download 38 downloads
    Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.
    Download 32 downloads
    Trebici, Vladimir. (1988). Demografia între știință și acțiune socială. Viitorul Social, LXXXI(1), 69-74.
    Download 43 downloads

      

     ***. (1987). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXX(6), 567-571.
     Download 19 downloads
     ***. (1987). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXX(6), 572-578.
     Download 19 downloads
     ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(6), 579-583.
     Download 19 downloads
     Dăianu, Daniel. (1987). Echilibrul şi performanţa sistemului social-economic - unele consideraţii. Viitorul Social, LXXX(6), 557-566.
     Download 37 downloads
     Gheţău, Vasile. (1987). Fertilitatea unor generaţii feminine în România. Viitorul Social, LXXX(6), 548-556.
     Download 43 downloads
     Ionescu, Constantin, & Bădescu, Ilie. (1987). Dimensiuni sociologice ale activităţii ştiinţifice a lui Virgil Madgearu. Viitorul Social, LXXX(6), 540-547.
     Download 16 downloads
     Lache, Ştefan. (1987). O evoluţie social-politică de patru decenii. Viitorul Social, LXXX(6), 509-519.
     Download 18 downloads
     Mihăilescu, Ioan. (1987). Consolidarea coeziunii familiale şi rata divorţialităţii. Viitorul Social, LXXX(6), 520-528.
     Download 19 downloads
     Stanciu, Lucian. (1987). Modelul socio-cultural românesc şi programul revoluţionar al lui Ioan Heliade Rădulescu. Viitorul Social, LXXX(6), 529-539.
     Download 21 downloads
      ***. (1981). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, X(5), 950-955.
      Download 31 downloads
      ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(5), 473-496.
      Download 33 downloads
      ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(5), 497-500.
      Download 30 downloads
      Brașoveanu, N. (1987). Coordonate social-economice ale ruralului montan. Viitorul Social, LXXX(5), 423-431.
      Download 34 downloads
      Ciotea, Florin. (1987). Proiectul de viață și modurile de adaptare socială a tineretului. Viitorul Social, LXXX(5), 432-441.
      Download 32 downloads
      Diaconu, Ion. (1987). Dezarmarea în contextul securității europene. Viitorul Social, LXXX(5), 417-422.
      Download 41 downloads
      Geană, Gheorghiță. (1987). Testări paremiologice în trei sate din Vrancea. Viitorul Social, LXXX(5), 442-451.
      Download 27 downloads
      Moldovan, Roman. (1987). Fenomene și procese caracteristice lumii contemporane. Viitorul Social, LXXX(5), 460-464.
      Download 26 downloads
      Munteanu, Costea. (1987). François Perroux și științele sociale. Viitorul Social, LXXX(5), 457-459.
      Download 30 downloads
      Radu, Caliopia. (1987). Mass-media și difuzarea cunoștințelor culturale, științifice și tehnice. Viitorul Social, LXXX(5), 452-456.
      Download 30 downloads
      Radu, Nicolae, & Radu, Mircea. (1987). Computerul și școala peste hotare. Viitorul Social, LXXX(5), 465-472.
      Download 25 downloads
       ***. (1987). Comentarii. Viitorul Social, LXXX(4), 363-380.
       Download 30 downloads
       ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(4), 388-401.
       Download 35 downloads
       ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(4), 402-407.
       Download 26 downloads
       Abraham, Dorel. (1987). Dinamica orașelor României - o tipologie multicriterială a dezvoltării urbane. Viitorul Social, LXXX(4), 325-336.
       Download 37 downloads
       Cazacu, Honorina. (1987). Mobilitatea socială: procese și tendințe. Viitorul Social, LXXX(4), 313-324.
       Download 42 downloads
       Mitran, Ion. (1987). Dialectica raportului național-internațional în dezvoltarea istorică. Viitorul Social, LXXX(4), 305-312.
       Download 27 downloads
       Popescu, Grigore. (1987). Dimensiuni social-economice ale profesiei medicale. Viitorul Social, LXXX(4), 337-346.
       Download 32 downloads
       Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Familia în tranziție. „Criza familiei” în dezbaterile sociologice contemporane. Viitorul Social, LXXX(4), 355-362.
       Download 38 downloads
       Voicana, Mircea. (1987). I.D. Ștefănescu - istoric, filosof și sociolog al artei și culturii. Viitorul Social, LXXX(4), 347-354.
       Download 35 downloads
        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(3), 268-286.
        Download 38 downloads
        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(3), 287-296.
        Download 45 downloads
        Bălașa, Ana. (1987). Particularități ale procesului de secularizare în societatea socialistă. Viitorul Social, LXXX(3), 221-240.
        Download 34 downloads
        Bușe, Constantin. (1987). Gîndirea social-politică a lui Simon Bolivar și Europa. Viitorul Social, LXXX(3), 249-254.
        Download 36 downloads
        Chelcea, Septimiu. (1987). Priorități actuale în cercetarea sociologică din R.D. Germană. Viitorul Social, LXXX(3), 255-263.
        Download 35 downloads
        Cotigaru, B., Stanciu, C., Căldăraru, Fl., & Petrescu, V. (1987). Produsul „antropic” - între necesitate și responsabilitate. Viitorul Social, LXXX(3), 264-267.
        Download 37 downloads
        Gheorghiu, Mihnea. (1987). O artă a deschiderii. Viitorul Social, LXXX(3), 206-210.
        Download 32 downloads
        Holban, Ion. (1987). Fundamentul democratic al educației moderne. Viitorul Social, LXXX(3), 197-205.
        Download 36 downloads
        Jucovschi, Vl., Ghenciu, Gh., Balaci, M., & Popescu, C. (1987). Gerontologia socială și demografia vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(3), 211-220.
        Download 33 downloads
        Rotariu, Traian. (1987). Influența fertilității asupra evoluției demografice a României. Viitorul Social, LXXX(3), 241-248.
        Download 34 downloads
         ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(2), 157-166.
         Download 95 downloads
         ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(2), 167-181.
         Download 43 downloads
         ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(2), 182-187.
         Download 62 downloads
         Berindei, Dan. (1987). Cucerirea independenței României, moment decisiv al istoriei naționale. Viitorul Social, LXXX(2), 91-99.
         Download 36 downloads
         Cernescu, Trăilă, Gânju, Marilena, & Turcu, Dorina. (1987). Aspecte sociologice ale locuirii în satul românesc. Viitorul Social, LXXX(2), 108-116.
         Download 36 downloads
         Chițimia, I.C. (1987). Spătarul Nicolae Milescu, enciclopedist și personalitate de valoare universală. Viitorul Social, LXXX(2), 117-121.
         Download 30 downloads
         Ioniță, Gheorghe I. (1987). Independența României - istorie și contemporaneitate. Viitorul Social, LXXX(2), 100-107.
         Download 29 downloads
         Mezei, Smaranda. (1987). Ciclul de viață familială: probleme sociologice și demografice. Viitorul Social, LXXX(2), 138-142.
         Download 49 downloads
         Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Cercetarea sociologică în R.P. Bulgaria. Viitorul Social, LXXX(2), 154-156.
         Download 126 downloads
         Șandor, Dorel. (1987). Abordarea comparativă a sistemelor politice din țările socialiste. Viitorul Social, LXXX(2), 143-151.
         Download 87 downloads
         Sandu, Dumitru. (1987). Profilul epistemologic al noțiunii de fenomen în demografie și în sociologie. Viitorul Social, LXXX(2), 128-137.
         Download 31 downloads
         Stanciu, Lucian. (1987). Nicolae Milescu - un mare european. Viitorul Social, LXXX(2), 122-127.
         Download 34 downloads
         Ungureanu, Ion. (1987). Sociologia în R.S. Cehoslovacia - preocupări actuale. Viitorul Social, LXXX(2), 152-154.
         Download 95 downloads
          ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(1), 59-61.
          Download 92 downloads
          ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(1), 62-75.
          Download 47 downloads
          ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(1), 76-82.
          Download 37 downloads
          Badea-Dincă, N., & Țibuleac, D. (1987). Programul de cercetare și proiectare asistate pe calculator - un proiect interdisciplinar. Viitorul Social, LXXX(1), 53-58.
          Download 104 downloads
          Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1987). Aspecte sociologice ale vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(1), 20-27.
          Download 48 downloads
          Cobianu-Băcanu, Maria. (1987). Poiana Mărului - o comunitate de muncă și de viață. Viitorul Social, LXXX(1), 13-19.
          Download 45 downloads
          Costea, Ștefan. (1987). Un congres care nu a mai avut loc. Viitorul Social, LXXX(1), 28-35.
          Download 34 downloads
          Florescu, Mihail. (1987). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică și socială a țării. Viitorul Social, LXXX(1), 3-12.
          Download 32 downloads
          Otovescu, Dumitru. (1987). C. Rădulescu-Motru despre rolul și funcțiile culturii în viața socială. Viitorul Social, LXXX(1), 36-43.
          Download 41 downloads
          Trebici, Vladimir. (1987). Demografie și etnografie: pentru o abordare multidisciplinară a populației. Viitorul Social, LXXX(1), 44-52.
          Download 35 downloads

            

           ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(6), 573-576.
           Download 19 downloads
           ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(6), 577-586.
           Download 18 downloads
           ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(6), 587-592.
           Download 20 downloads
           Bogdan, Corneliu. (1986). Responsabilitatea umană în făurirea societăţii. Viitorul Social, LXXIX(6), 561-567.
           Download 54 downloads
           Cârţină, Corneliu. (1986). Aspecte psiho-sociale ale integrării forţei de muncă din construcţii. Viitorul Social, LXXIX(6), 526-532.
           Download 19 downloads
           Dobrescu, Vasile. (1986). "ASTRA" în viaţa socio-economică a românilor. Viitorul Social, LXXIX(6), 539-546.
           Download 16 downloads
           Duculescu, Victor. (1986). Anul internaţional al păcii - contribuţie prestigioasă la cauza încrederii şi colaborării între popoare. Viitorul Social, LXXIX(6), 519-525.
           Download 23 downloads
           Filipescu, Iancu, & Chelcea, Septimiu. (1986). Ion C. Clopoţel - sociolog şi publicist patriot. Viitorul Social, LXXIX(6), 556-560.
           Download 16 downloads
           Sandi, Ana-Maria. (1986). Etape în dezvoltarea teoriei sistemelor. Viitorul Social, LXXIX(6), 568-572.
           Download 18 downloads
           Talabă, Ion. (1986). Cercetări privind resursele turistice ale Carpaţilor Orientali. Viitorul Social, LXXIX(6), 533-538.
           Download 17 downloads
           Vasile, Gheţău. (1986). Conjunctura demografică în ţările europene. Viitorul Social, LXXIX(6), 547-555.
           Download 17 downloads
            ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(5), 482-489.
            Download 22 downloads
            ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(5), 490-504.
            Download 27 downloads
            ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(5), 505-509.
            Download 23 downloads
            Bălaşa, Ana. (1986). Marginalizarea sistemelor axiologice şi normative religioase. Viitorul Social, LXXIX(5), 441-447.
            Download 23 downloads
            Ciotea, Florin. (1986). Formarea şi educarea comportamentului familial şi socio-demografic. Viitorul Social, LXXIX(5), 448-457.
            Download 22 downloads
            Constantiniu, Florin. (1986). Mircea cel Mare, personalitate strălucită a istoriei poporului român. Viitorul Social, LXXIX(5), 429-435.
            Download 22 downloads
            Drăgan, Ion, & Ungureanu, Ion. (1986). Realizări şi perspective ale sociologiei româneşti. Viitorul Social, LXXIX(5), 421-428.
            Download 25 downloads
            Gheorghiu, Mihai Dinu. (1986). Introducere în economia bunurilor simbolice. Viitorul Social, LXXIX(5), 477-481.
            Download 24 downloads
            Nedelcu, Mihai, Mardare, Mariana, & Mîrşu, Coralia. (1986). Locul unor factori psiho-sociali în patologia medicală. Viitorul Social, LXXIX(5), 458-466.
            Download 18 downloads
            Popescu, Ioan Iovuţ. (1986). Perfecţionarea învăţământului superior în condiţiile actualei revoluţii tehnico-ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(5), 415-420.
            Download 26 downloads
            Trăsnea, Ovidiu. (1986). Concepţia politică a lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, LXXIX(5), 436-440.
            Download 25 downloads
            Trebici, Vladimir. (1986). Familia, stabilitatea şi divorţurile. Viitorul Social, LXXIX(5), 467-476.
            Download 21 downloads
             ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(4), 386-393.
             Download 25 downloads
             ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(4), 394-400.
             Download 33 downloads
             ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(4), 401-406.
             Download 24 downloads
             Abraham, Dorel. (1986). Sociologia americană azi. Viitorul Social, LXXIX(4), 378-382.
             Download 24 downloads
             Bulgaru, Mircea. (1986). Explozie şi implozie demografică - optimul resurselor umane. Viitorul Social, LXXIX(4), 358-371.
             Download 21 downloads
             Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1986). Aspecte sociologice privind vârsta a treia. Viitorul Social, LXXIX(4), 372-377.
             Download 18 downloads
             Iordăchel, Ion. (1986). Teoria sociologică şi strategia dezvoltării sociale. Viitorul Social, LXXIX(4), 313-322.
             Download 24 downloads
             Mărginean, Ioan. (1986). Tradiţional şi modern în structurarea preferinţelor culturale ale populaţiei. Viitorul Social, LXXIX(4), 323-330.
             Download 23 downloads
             Neculau, Viorica. (1986). Exigenţe în domeniul formării şi perfecţionării forţei de muncă. Viitorul Social, LXXIX(4), 301-304.
             Download 27 downloads
             Petrescu, G., Ţibuleac, D., & Vlad, L. (1986). Informatica în ştiinţă şi tehnologie. Viitorul Social, LXXIX(4), 305-312.
             Download 20 downloads
             Popa-Micşan, Florin. (1986). Calitatea unor servicii pentru populaţie. Viitorul Social, LXXIX(4), 338-346.
             Download 19 downloads
             Spiridon, Monica. (1986). Mircea Eliade: vocaţia sintezei. Viitorul Social, LXXIX(4), 347-357.
             Download 63 downloads
             Stanca, Iustin. (1986). Prevenirea delincvenţei juvenile. Viitorul Social, LXXIX(4), 331-337.
             Download 21 downloads
             Tănăsescu, Florian. (1986). Locul muzeelor etnografice în cultura contemporană. Viitorul Social, LXXIX(4), 383-385.
             Download 28 downloads
              ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(3), 262-277.
              Download 23 downloads
              ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(3), 278-283.
              Download 26 downloads
              ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(3), 284-291.
              Download 22 downloads
              Bondrea, Aurelian. (1986). Politica culturală a partidului şi conţinutul valoric al spiritualităţii socialiste. Viitorul Social, LXXIX(3), 203-207.
              Download 33 downloads
              Duculescu, Victor, & Popescu, Mircea Dan. (1986). Politica, dreptul şi calitatea vieţii în concepţia Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXIX(3), 198-202.
              Download 22 downloads
              Gheţău, Vasile. (1986). Durata căsătoriei și fertilitatea. Viitorul Social, LXXIX(3), 249-256.
              Download 21 downloads
              Hoffman, O. (1986). Implicații sociale și umane ale tehnologiilor de vârf. Viitorul Social, LXXIX(3), 257-261.
              Download 22 downloads
              Iordăchel, Ion. (1986). Normele şi valorile umanismului în sistemul educaţiei şi acţiunii practice de edificare a societăţii socialiste şi comuniste. Viitorul Social, LXXIX(3), 208-212.
              Download 30 downloads
              Isăroiu, Angela. (1986). Factori instituţionali de socializare a tineretului. Viitorul Social, LXXIX(3), 213-222.
              Download 24 downloads
              Mitulescu, Sorin, & Ștefănescu, Poliana. (1986). Dimensiuni ale diferenţierii şi omogenizării sociale. Viitorul Social, LXXIX(3), 223-231.
              Download 20 downloads
              Muntean, George. (1986). Mioriţa - expresie a spiritualităţii româneşti. Viitorul Social, LXXIX(3), 232-238.
              Download 25 downloads
              Roman, Ileana. (1986). Considerații asupra operației de tipologizare. Viitorul Social, LXXIX(3), 245-248.
              Download 22 downloads
              Ungureanu, Ion. (1986). Raționalitarea acțiunii sociale în sociologia contemporană și contribuțiile sociologiei românești. Viitorul Social, LXXIX(3), 239-244.
              Download 28 downloads
               ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(2), 159-165.
               Download 19 downloads
               ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(2), 166-178.
               Download 25 downloads
               ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(2), 179-184.
               Download 21 downloads
               Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1986). Dinamica motivaţiei comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXIX(2), 153-158.
               Download 36 downloads
               Ciotea, Florin. (1986). Acțiunea culturală și integrarea socială în mediul rural. Viitorul Social, LXXIX(2), 115-124.
               Download 27 downloads
               Larionescu, Maria. (1986). Problema ţărănească: opţiuni sociologice în gândirea social-politică românească din perioada 1821-1918. Viitorul Social, LXXIX(2), 140-149.
               Download 23 downloads
               Mamali, Cătălin. (1986). Relevanţa personală şi societală a etapelor de dezvoltare şi a ciclurilor de viaţă. Viitorul Social, LXXIX(2), 125-131.
               Download 23 downloads
               Miftode, Vasile. (1986). Perspectivă sociologică asupra zonei alpine. Viitorul Social, LXXIX(2), 106-114.
               Download 19 downloads
               Mitran, Ion. (1986). Partidul Comunist Român - centrul vital al societăţii socialiste româneşti. Viitorul Social, LXXIX(2), 95-105.
               Download 23 downloads
               Pecican, Eugen. (1986). Aplicarea unei metode de grupare a datelor numerice bazate pe analiza dispersională. Viitorul Social, LXXIX(2), 150-152.
               Download 22 downloads
               Radu, Nicolae, Furtună, Carmen, & Grămadă, Carmen. (1986). Modernizarea tranziţiei şi apariţia unor structuri culturale noi. Viitorul Social, LXXIX(1), 47-54.
               Download downloads
               Sandu, Dumitru. (1986). O topologie demografică a judeţelor României. Viitorul Social, LXXIX(2), 132-139.
               Download 27 downloads
               Trebici, Vladimir. (1986). Nupţialitatea şi modelul cultural. Viitorul Social, LXXIX(1), 39-46.
               Download downloads
                ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(1), 55-66.
                Download downloads
                ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(1), 67-79.
                Download downloads
                ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(1), 80-86.
                Download 1 downloads
                Constantinescu, N.N. (1986). Structura relaţiei de proprietate socialistă şi autoconducerea muncitorească. Viitorul Social, LXXIX(1), 18-21.
                Download 3 downloads
                Gheorghiu, Alex. (1986). Evaluarea impactului social al dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei. Viitorul Social, LXXIX(1), 22-28.
                Download 1 downloads
                Holtier, Senino, & Macavescu, Mihai. (1986). Analiza Q aplicată în cercetări sociale. Viitorul Social, LXXIX(1), 29-33.
                Download downloads
                Petrescu, Barbu Gh. (1986). Modernizarea structurilor economiei şi dezvoltarea socială în strategia de dezvoltare intensiv-calitativă a României. Viitorul Social, LXXIX(1), 12-17.
                Download 3 downloads
                Rădulescu, Sorin, & Banciu, Dan. (1986). Implicaţii metodologice ale evaluării şi predicţiei fenomenului de delincvenţa juvenilă. Viitorul Social, LXXIX(1), 34-38.
                Download downloads
                Solomonescu, Olimpia. (1986). Locul şi rolul femeii în construcţia socialismului în România. Viitorul Social, LXXIX(1), 7-11.
                Download 3 downloads

                  

                 ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(6), 558-571.
                 Download 25 downloads
                 ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(6), 572-576.
                 Download 20 downloads
                 Alexandrescu, Petruş, & Tudor, Cornel. (1985). Analize de dependenţă în studiul fenomenului cultural în condiţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice. Viitorul Social, LXXVIII(6), 545-549.
                 Download 25 downloads
                 Cazacu, Honorina. (1985). Prestigiul ocupaţional în perspectivă comparativă internaţională. Viitorul Social, LXXVIII(6), 525-534.
                 Download 70 downloads
                 Dunăre, Nicolae. (1985). Științele etnologice și antropologice la Universitatea din Lodz (Polonia). Viitorul Social, LXXVIII(6), 556-557.
                 Download 19 downloads
                 Ene, Haralambie. (1985). Specificitatea proceselor entropice în sistemele sociale. Viitorul Social, LXXVIII(6), 550-555.
                 Download 24 downloads
                 Gheţău, Vasile. (1985). Procesul de îmbătrânire demografică în ţările europene. Viitorul Social, LXXVIII(6), 535-544.
                 Download 24 downloads
                 Ploştinaru, Iulian. (1985). Autoconducerea muncitorească şi autogestiunea - puternice instrumente pentru înfăptuirea planului în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVIII(6), 501-505.
                 Download 26 downloads
                 Stahl, Henri H. (1985). P.S. Aurelian şi ştiinţele social-politice româneşti. Viitorul Social, LXXVIII(6), 514-524.
                 Download 35 downloads
                 Trăsnea, Ovidiu. (1985). Statul şi interacţiunea sa cu societatea naţională şi internaţională - Confruntări de idei la al VIII-lea Congres mondial al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţă Politică. Viitorul Social, LXXVIII(6), 506-513.
                 Download 23 downloads
                  ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 465-478.
                  Download 20 downloads
                  ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(5), 479-487.
                  Download 25 downloads
                  ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(5), 488-492.
                  Download 26 downloads
                  Abraham, Dorel. (1985). Indicatori ai dezvoltării social-economice în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVII(4), 332-338.
                  Download 24 downloads
                  Ciotea, Florin, Pepelea, Petru, & Rus, Ioan. (1985). Metode şi tehnici de analiză a stilului de conducere. Viitorul Social, LXXVIII(5), 426-434.
                  Download 25 downloads
                  Giosan, Nicolae. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la creşterea rolului statului în conducerea întregii activităţi economico-sociale, la perfecţionarea continuă a democraţiei muncitoreşti revoluţionare după Congresul al IX-lea al P.C.R. Viitorul Social, LXXVIII(5), 403-406.
                  Download 23 downloads
                  Luca, Ilie. (1985). Conducere politică şi creativitate. Viitorul Social, LXXVIII(5), 415-419.
                  Download 27 downloads
                  Măgureanu, Virgil. (1985). Putere şi autoritate. Viitorul Social, LXXVIII(5), 461-464.
                  Download 21 downloads
                  Rotariu, Traian. (1985). Concepţia acţionalistă a lui Raymond Boudon. Viitorul Social, LXXVIII(5), 445-457.
                  Download 32 downloads
                  Samochiș, B., Plăiaș, I., & Lazăr, I. (1985). Resursele funciare, agricole din ecosistemul zonei Munților Apuseni. Viitorul Social, LXXVIII(5), 435-444.
                  Download 24 downloads
                  Sandu, Dumitru. (1985). Prognoza locuirii urbane în ţara noastră. Viitorul Social, LXXVIII(5), 420-425.
                  Download 36 downloads
                  Trebici, Vladimir. (1985). Demografie - azi, al XX-lea Congres al Uniunii Internaţionale pentru Studiul Ştiinţific al Populaţiei - Florenţa, 1985. Viitorul Social, LXXVIII(5), 458-460.
                  Download 19 downloads
                  Văduva, Ilie. (1985). Concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar şi creşterea eficienţei economice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 407-414.
                  Download 30 downloads
                   ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 368-373.
                   Download 27 downloads
                   ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 374-387.
                   Download 24 downloads
                   ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 388-394.
                   Download 27 downloads
                   Carazo, Rodrigo. (1985). Progresul uman, noi viziuni asupra păcii. Viitorul Social, LXXVII(4), 321-323.
                   Download 25 downloads
                   Cordoş, Gheorghe. (1985). Cercetarea socială concretă în concepţia lui Karl Marx. Viitorul Social, LXXVII(4), 339-344.
                   Download 28 downloads
                   Drăgan, Ioan. (1985). Orientări şi rezultate ale cercetării sociologice în perioada istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXVII(4), 305-313.
                   Download 30 downloads
                   Florescu, Mihail. (1985). Concepţia României, a Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, privind viitorul, ştiinţa şi pacea. Viitorul Social, LXXVII(4), 314-320.
                   Download 22 downloads
                   Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1985). „Declinul urban” ca simptom al tranziției de la orașul de tip industrial la orașul postindustrial. Viitorul Social, LXXVII(4), 365-367.
                   Download 23 downloads
                   Gheţău, Vasile. (1985). Raportul dintre structură şi fluxurile de evenimente demografice. Viitorul Social, LXXVII(4), 360-364.
                   Download 29 downloads
                   Isăroiu, Angela. (1985). Tineretul şi dezvoltarea socială. Viitorul Social, LXXVII(4), 324-331.
                   Download 74 downloads
                   Trăsnea, Ovidiu. (1985). Critica fascismului în lucrările lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Viitorul Social, LXXVII(4), 345-351.
                   Download 21 downloads
                   Ungureanu, Ion. (1985). Instituţionalizarea crizei sociologiei occidentale şi adaptarea ei funcţională. Viitorul Social, LXXVII(4), 352-359.
                   Download 31 downloads
                    ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(3), 276-287.
                    Download 8 downloads
                    ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(3), 188-195.
                    Download 9 downloads
                    Gheorghiu, Mihai Dinu. (1985). Însemnări cu privire la începuturile sociologiei româneşti. Viitorul Social, LXXVIII(3), 256-262.
                    Download 15 downloads
                    Holban, Ion. (1985). Sistemul integrat învățământ-cercetare-producție. Viitorul Social, LXXVIII(3), 234-242.
                    Download 14 downloads
                    Kallós, Nicolae. (1985). Contribuţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu la fundamentarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată. Viitorul Social, LXXVIII(3), 211-218.
                    Download 14 downloads
                    Mărginean, Ioan. (1985). Tendinţe ale evoluţiei structurii sociale din România. Viitorul Social, LXXVIII(3), 151-155.
                    Download 13 downloads
                    Nichita, Vasile, & Rădulescu, Ilie. (1985). Elemente noi în dezvoltarea statului socialist român în lumina Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXVIII(3), 219-227.
                    Download 7 downloads
                    Papainopol, Ioan. (1985). Autoconducerea şi responsabilitatea socială-dimensiuni ale democraţiei socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(3), 228-233.
                    Download 11 downloads
                    Pecican, Eugen. (1985). Generaţiile anilor cu natalitate sporită şi aportul lor la dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, LXXVIII(3), 266-271.
                    Download 9 downloads
                    Petre, Ioana, & Ștefănescu, Șt. (1985). Tineretul urban în procesele de mobilitate socială. Viitorul Social, LXXVIII(3), 243-250.
                    Download 13 downloads
                    Răduică, Ion. (1985). Dezvoltarea regională: imperativul unor noi politici pentru anii '80. Viitorul Social, LXXVIII(3), 272-275.
                    Download 6 downloads
                    Rădulescu, Sorin M., Banciu, Dan, & Voicu, Marin. (1985). Direcţii şi orientări metodologice în cercetarea delincvenţei juvenile. Viitorul Social, LXXVIII(3), 263-265.
                    Download 10 downloads
                     ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(2), 180-181.
                     Download 11 downloads
                     ***. (1985). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(2), 182-193.
                     Download 10 downloads
                     ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(2), 194-202.
                     Download 10 downloads
                     Ardeleanu, Ion. (1985). Două decenii, o epocă de progres. Viitorul Social, LXXVIII(2), 111-116.
                     Download 11 downloads
                     Dordea, Liviu. (1985). Structuri ale asimilării normelor şi valorilor proprii societăţii socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(2), 134-141.
                     Download 9 downloads
                     Duculescu, Victor. (1985). Democraţia muncitorească revoluţionară-expresie a superiorităţii orînduirii socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(2), 117-123.
                     Download 9 downloads
                     Geană, Gheorghiţă. (1985). Modernizare şi deschidere demografică în zona Vrancei. Viitorul Social, LXXVIII(2), 149-156.
                     Download 8 downloads
                     Marcus, Solomon. (1985). Matematică, societate, cultură. Viitorul Social, LXXVIII(2), 173-179.
                     Download 22 downloads
                     Mihai, Vasile. (1985). Stabilitate şi consens în ancheta Delphi. Viitorul Social, LXXVIII(2), 163-167.
                     Download 18 downloads
                     Savu, Al. Gh. (1985). Contribuţia poporului român la marea victorie din mai 1945. Viitorul Social, LXXVIII(2), 124-133.
                     Download 7 downloads
                     Ştefănescu, Ştefan. (1985). Prelucrarea automată a datelor: cerințe ale abordării informatice. Viitorul Social, LXXVIII(2), 157-162.
                     Download 11 downloads
                     Trebici, Vladimir. (1985). Anton Galopenția (1909-1951) - eminent statistician și demograf. Viitorul Social, LXXVIII(2), 168-172.
                     Download 15 downloads
                      ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(1), 80-86.
                      Download 10 downloads
                      ***. (1985). Noi direcţii în cercetarea social-politică. Viitorul Social, LXXVIII(1), 3-8.
                      Download 10 downloads
                      ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(1), 87-98.
                      Download 12 downloads
                      ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(1), 99-102.
                      Download 10 downloads
                      Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1985). Determinări sociologice ale comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXVIII(1), 64-68.
                      Download 18 downloads
                      Caliopia, Radu. (1985). Comportamentul profesional al ţăranilor-muncitori. Viitorul Social, LXXVIII(2), 142-148.
                      Download 8 downloads
                      Cobianu-Băcanu, Maria. (1985). Mutaţii în structura socioprofesională a întreprinderilor cu profil de cercetare-producţie. Viitorul Social, LXXVIII(1), 35-43.
                      Download 19 downloads
                      Creţoiu, Gheorghe. (1985). Perfecţionarea relaţiilor de producţie şi sociale în consens cu cerinţele dezvoltării multilaterale a ţării. Viitorul Social, LXXVIII(1), 18-26.
                      Download 8 downloads
                      Iordăchel, Ion. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind noua calitate a muncii şi a vieţii în societatea socialistă şi comunistă. Viitorul Social, LXXVIII(1), 9-17.
                      Download 9 downloads
                      Micşan, Florin-Popa. (1985). Conducerea colectivă în unităţiile economico-sociale. Viitorul Social, LXXVIII(1), 27-34.
                      Download 8 downloads
                      Rădulescu, Gheorghe. (1985). Profesorul Virgil N. Madgearu. Viitorul Social, LXXVIII(1), 54-63.
                      Download 13 downloads
                      Raşeev, Simona. (1985). Intelectualitate. Valori şi practici sociale. Viitorul Social, LXXVIII(1), 69-72.
                      Download 18 downloads
                      Sorin M., Rădulescu. (1985). Declarația asupra populației și dezvoltării, adoptată de conferința internațională asupra populației, Mexic, 14 august 2014. Viitorul Social, LXXVIII(1), 77-79.
                      Download 9 downloads
                      Trebici, Vladimir. (1985). Conferința internațională asupra populației, Mexic, 6-14 august 1984. Viitorul Social, LXXVIII(1), 73-79.
                      Download 17 downloads
                      Vasilescu, Adrian, & Popescu, Ion Andrei. (1985). Implicaţiile sociale ale dezvoltării tehnologiilor bazate pe utilizarea surselor regenerabile de energie. Viitorul Social, LXXVIII(1), 44-53.
                      Download 25 downloads

                        

                       ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(5), 467-470.
                       Download 31 downloads
                       ***. (1984). Mobilitate şi dezvoltare socială în România contemporană. Viitorul Social, LXXVII(5), 449-456.
                       Download 36 downloads
                       ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(5), 471-482.
                       Download 33 downloads
                       ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(5), 483-489.
                       Download 28 downloads
                       Cosmaţchi, Aurelian, & Vinţanu, Nicolae. (1984). Învăţământul românesc în anii socialismului. Viitorul Social, LXXVII(5), 457-462.
                       Download 24 downloads
                       Costea, Ştefan. (1984). Ştiinţele sociale şi progresul multilateral al societăţii româneşti contemporane. Viitorul Social, LXXVII(5), 408-412.
                       Download 24 downloads
                       Firuţă, Argentina. (1984). Cultura politică şi socializare politică. Aspecte privind autoconducerea muncitorească. Viitorul Social, LXXVII(5), 413-419.
                       Download 24 downloads
                       Larionescu, Maria. (1984). Nicolae Petrescu: sociologie comparată. Viitorul Social, LXXVII(5), 428-436.
                       Download 27 downloads
                       Mihăilescu, Vintilă. (1984). Migraţie şi co-adaptare - observaţii de "psihologia populaţiilor" în zona Rovinari. Viitorul Social, LXXVII(5), 420-427.
                       Download 30 downloads
                       Popescu, Viorel. (1984). Revoluţie socialistă şi proces revoluţionar. Viitorul Social, LXXVII(5), 399-407.
                       Download 34 downloads
                       Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1984). Fenomenul de devianţă în contextul teoriilor contemporane ale "problemelor sociale". Viitorul Social, LXXVII(5), 463-466.
                       Download 32 downloads
                       Trebici, Vladimir. (1984). Populaţia ca resursă limitată. Viitorul Social, LXXVII(5), 442-448.
                       Download 24 downloads
                       Ungureanu, Ion. (1984). Ştefan Odobleja, cibernetică generală - psihologie consonantistă. Viitorul Social, LXXVII(5), 437-441.
                       Download 24 downloads
                        ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 358-368.
                        Download 24 downloads
                        ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 369-383.
                        Download 45 downloads
                        ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 384-389.
                        Download 25 downloads
                        Dunăre, Nicolae. (1984). O determinare interdisciplinară a vetrelor etnoculturale. Viitorul Social, LXXVII(4), 353-357.
                        Download 30 downloads
                        Gheţău, Vasile. (1984). Populaţia în vârstă de muncă la orizontul anului 2000. Viitorul Social, LXXVII(4), 342-347.
                        Download 28 downloads
                        Mitulescu, Sorin. (1984). Comun şi specific în procesul participării oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor. Viitorul Social, LXXVII(4), 330-337.
                        Download 29 downloads
                        Neculau, Adrian. (1984). Schimbare socioumană şi educaţie permanentă. Viitorul Social, LXXVII(4), 347-352.
                        Download 30 downloads
                        Nichita, Vasile. (1984). Semnificaţiile revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă pentru înaintarea României pe calea făuriri vieţii noi, socialiste. Viitorul Social, LXXVII(4), 312-321.
                        Download 29 downloads
                        Rădulescu, Gheorghe. (1984). Cerinţe esenţiale ale confirmării progresului nostru economic şi social. Viitorul Social, LXXVII(4), 305-311.
                        Download 30 downloads
                        Sandi, Ana Maria, & Ionescu-Siseşti, Ileana. (1984). Progres ştiinţific şi tehnologic - dezvoltare socială. Viitorul Social, LXXVII(4), 322-329.
                        Download 24 downloads
                        Tiţa, Ion Călin. (1984). Policalificarea - o soluţie de optimizare a diviziunii muncii în industrie. Viitorul Social, LXXVII(4), 338-341.
                        Download 26 downloads
                         ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(3), 272-276.
                         Download 19 downloads
                         ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(3), 277-288.
                         Download 20 downloads
                         ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(3), 289-296.
                         Download 20 downloads
                         Abraham, Dorel. (1984). Prognoza socială a aspiraţiilor de locuire. Viitorul Social, LXXVII(3), 225-231.
                         Download 20 downloads
                         Buciuman, Eugen. (1984). „Hrană pentru șase miliarde”. Viitorul Social, LXXVII(3), 256-265.
                         Download 24 downloads
                         Edroiu, Nicolae. (1984). Semnificaţia internă şi europeană a răscoalei lui Horea (1784). Viitorul Social, LXXVII(3), 207-212.
                         Download 16 downloads
                         Gáll, Ernö. (1984). „Cîmpul intelectual” în era informaticii. Viitorul Social, LXXVII(3), 266-271.
                         Download 14 downloads
                         Iordăchel, Ion. (1984). Populaţie şi dezvoltare. Interviu cu Mohammed Mazouz, Directorul Centrului demografic ONU-România (CEDOR). Viitorul Social, LXXVII(3), 249-255.
                         Download 14 downloads
                         Ţenovici, Dinu. (1984). Stiluri de viaţă alternative şi comportamente personale. Viitorul Social, LXXVII(3), 213-219.
                         Download 14 downloads
                         Teodorescu, Alin. (1984). Analiza structurilor latente: algoritm şi aplicaţie în cazul dihotomic. Viitorul Social, LXXVII(3), 232-240.
                         Download 15 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1984). Probleme teoretico-ideologice ale analizei sistemului politic al capitalismului contemporan. Viitorul Social, LXXVII(3), 241-248.
                         Download 13 downloads
                         Voicu, Victor. (1984). Relaţiile interpersonale şi stabilitatea forţei de muncă. Viitorul Social, LXXVII(3), 220-224.
                         Download 14 downloads
                          ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(2), 171-175.
                          Download 20 downloads
                          ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(2), 176-189.
                          Download 17 downloads
                          ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(2), 190-197.
                          Download 17 downloads
                          Brucan, Silviu. (1984). Putere şi forţă. Viitorul Social, LXXVII(2), 131-138.
                          Download 17 downloads
                          Călina, Nicolae. (1984). Mişcarea ţărilor nealiniate în sistemul relaţiilor internaţionale contemporane. Viitorul Social, LXXVII(2), 139-146.
                          Download 15 downloads
                          Iliescu, Ion. (1984). Ecologie şi dezvoltare: utilizarea raţională a resurselor hidrologice. Viitorul Social, LXXVII(2), 117-122.
                          Download 21 downloads
                          Moraru, Ion. (1984). Aptitudine, aspiraţie şi stil de conducere. Viitorul Social, LXXVII(2), 153-159.
                          Download 18 downloads
                          Sandu, Dumitru. (1984). Populaţie şi cadrul construit. Viitorul Social, LXXVII(2), 160-163.
                          Download 15 downloads
                          Schifirneţ, Constantin. (1984). Vârsta şi cultura. Viitorul Social, LXXVII(2), 164-170.
                          Download 17 downloads
                          Solomonescu, Olimpia. (1984). Tendinţe recente şi de perspectivă în evoluţia populaţiei României. Viitorul Social, LXXVII(2), 109-116.
                          Download 21 downloads
                          Vlad, Constantin. (1984). O relaţie organică: dezarmare - dezvoltare. Viitorul Social, LXXVII(2), 123-130.
                          Download 13 downloads
                          Zară, Ion. (1984). Cunoaştere şi conducere ştiinţifică. Viitorul Social, LXXVII(2), 147-152.
                          Download 14 downloads
                           ***. (1984). Comentarii. Viitorul Social, LXXVII(1), 58-73.
                           Download 24 downloads
                           ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(1), 74-79.
                           Download 26 downloads
                           ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(1), 80-93.
                           Download 29 downloads
                           ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(1), 94-99.
                           Download 26 downloads
                           Dolgu, Gheorghe, Ecobescu, Nicolae, Popescu, Maria, & Paşcu, Ioan. (1984). O zonă denuclearizată în Balcani, contribuţie la o Europă paşnică. Viitorul Social, LXXVII(1), 9-20.
                           Download 22 downloads
                           Tiţa, Ion Călin. (1984). Aspecte disfuncţionale ale integrării socioprofesionale - absenteismul în muncă. Viitorul Social, LXXVII(1), 30-38.
                           Download 27 downloads
                           Trebici, Vladimir. (1984). Model demografic naţional şi submodele regionale. Viitorul Social, LXXVII(1), 49-57.
                           Download 23 downloads
                           Verona, Sergiu. (1984). Tehnologia în slujba înarmărilor. Viitorul Social, LXXVII(1), 21-29.
                           Download 74 downloads
                           Vlăsceanu, Mihaela. (1984). Valori şi valorizare în raporturile interumane. Viitorul Social, LXXVII(1), 39-48.
                           Download 23 downloads
                           Zub, Alexandru. (1984). Conştiinţa unităţii româneşti. Viitorul Social, LXXVII(1), 3-8.
                           Download 61 downloads

                             

                            ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(6), 561-563.
                            Download 2 downloads
                            ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(6), 564-576.
                            Download 1 downloads
                            ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(6), 577-581.
                            Download 2 downloads
                            Archer, Margaret S. (1983). Curente tradiţionale şi moderne în sociologia educaţiei. Viitorul Social, LXXVI(6), 507-514.
                            Download 7 downloads
                            Bădescu, Ilie. (1983). Ecouri americane ale Şcolii sociologice de la Bucureşti. Viitorul Social, LXXVI(6), 541-547.
                            Download 2 downloads
                            Firuţă, Argentina. (1983). Conştientizare şi participare în sistemul autoconducerii muncitoreşti. Viitorul Social, LXXVI(6), 528-535.
                            Download 2 downloads
                            Larionescu, Maria. (1983). Contribuţii ale sociologiei româneşti la dezvoltarea sociologiei ştiinţei. Viitorul Social, LXXVI(6), 536-540.
                            Download 3 downloads
                            Mahler, Fred. (1983). Ipoteza unui model al sociologiei educaţiei. Viitorul Social, LXXVI(6), 500-506.
                            Download 10 downloads
                            Marinescu, Dumitru, & Duculescu, Victor. (1983). Permanenţa suveranităţii şi independenţei naţionale. Viitorul Social, LXXVI(6), 553-557.
                            Download 2 downloads
                            Meier, Artur. (1983). Sociologia educaţiei. Viitorul Social, LXXVI(6), 515-521.
                            Download 1 downloads
                            Mureşan, Camil. (1983). Unirea din 1918 şi semnificaţiile sale în dezvoltarea României moderne. Viitorul Social, LXXVI(6), 495-499.
                            Download 4 downloads
                            Popescu, Mircea-Dan. (1983). Dinamica democraţiei româneşti. Viitorul Social, LXXVI(6), 522-527.
                            Download 2 downloads
                            Urquidi, Victor L. (1983). Independența economică globală și schimbarea socială. Viitorul Social, LXXVI(6), 558-560.
                            Download 1 downloads
                            Vasile, Gheţău. (1983). Evoluţii recente ale duratei medii de viaţă în România. Viitorul Social, LXXVI(6), 547-552.
                            Download 2 downloads
                             ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 465-468.
                             Download 26 downloads
                             ***. (1983). Dezbateri. Viitorul Social, LXXVI(5), 453-459.
                             Download 30 downloads
                             ***. (1983). Dialog cu cititorii. Viitorul Social, LXXVI(5), 460-464.
                             Download 31 downloads
                             ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(5), 469-480.
                             Download 39 downloads
                             ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(5), 481-486.
                             Download 22 downloads
                             Cernescu, Trăilă. (1983). Familia tânără și serviciile sociale specifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 416-423.
                             Download 31 downloads
                             Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, Fulea, Maria, & Hoffman, Oscar. (1983). Concepţia şi strategia P.C.R. privind dinamica structurii sociale şi de clasă în România socialistă. Viitorul Social, LXXVI(5), 397-405.
                             Download 26 downloads
                             Maier, Aurel, & Rotariu, Traian. (1983). Schimbări sociodemocrafice în profil zonal. Viitorul Social, LXXVI(5), 406-415.
                             Download 26 downloads
                             Mureşan, Valentin. (1983). Analiza eficienței educației politice din perspectiva praxiologiei. Viitorul Social, LXXVI(5), 429-434.
                             Download 37 downloads
                             Otovescu, Dumitru. (1983). Preocupări sociologice în opera lui C. Rădulescu-Motru. Viitorul Social, LXXVI(5), 435-441.
                             Download 24 downloads
                             Rădulescu, Sorin M., Banciu, Dan, & Voicu, Marin. (1983). Etiologia manifestărilor antisociale în rândul tineretului. Cercetare şi prevenire. Viitorul Social, LXXVI(5), 442-447.
                             Download 28 downloads
                             Roman, Ileana. (1983). Abordarea sistemică în cunoaşterea socială. Viitorul Social, LXXVI(5), 424-428.
                             Download 29 downloads
                             Văcar, Lucreţia. (1983). Surse obiective ale tendinţei de radicalizare a intelectualităţii din ţările capitaliste dezvoltate. Viitorul Social, LXXVI(5), 448-452.
                             Download 34 downloads
                              ***. (1983). Fișier bibliografic. Viitorul Social, LXXVI(4), 382-386.
                              Download 20 downloads
                              ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(4), 364-377.
                              Download 18 downloads
                              ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(4), 378-381.
                              Download 23 downloads
                              Atanasescu-Țugui, Rodica. (1983). Spre o conștiință critică a culturii. Viitorul Social, LXXVI(4), 346-351.
                              Download 21 downloads
                              Furtună, Carmen. (1983). Mediul comunitar şi expresia sa culturală. Viitorul Social, LXXVI(4), 304-310.
                              Download 25 downloads
                              Mamali, Cătălin. (1983). Justiţia socială: o perspectivă psihosocială. Viitorul Social, LXXVI(4), 338-345.
                              Download 17 downloads
                              Mihai, Vasile. (1983). Metoda impactului încrucişat şi aplicarea ei în studiul factorilor socioculturali. Viitorul Social, LXXVI(4), 331-337.
                              Download 17 downloads
                              Negru, Andrei. (1983). Revista „Societatea de mâine" şi cultura românească. Viitorul Social, LXXVI(4), 322-330.
                              Download 17 downloads
                              Parciu, Elena. (1983). Orientări în studiul sociologic și antropologic comparativ al culturilor. Viitorul Social, LXXVI(4), 352-357.
                              Download 19 downloads
                              Radu, Nicolae. (1983). Progresul tehnic şi participarea culturală. Viitorul Social, LXXVI(4), 295-303.
                              Download 17 downloads
                              Stănciulescu, Traian Dinorel. (1983). Valorile culturale în arhitectura satului românesc. Viitorul Social, LXXVI(4), 311-321.
                              Download 15 downloads
                              Ştefănescu, Ion T. (1983). Dimensiuni ale politicii culturale în etapa actuală. Viitorul Social, LXXVI(4), 289-294.
                              Download 15 downloads
                              Stoichițoiu, Adriana. (1983). Limbajul juridic-administrativ și cercetarea interdisciplinară. Viitorul Social, LXXVI(4), 358-363.
                              Download 14 downloads
                               ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(3), 254-259.
                               Download 25 downloads
                               ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(3), 260-271.
                               Download 34 downloads
                               ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(3), 272-275.
                               Download 29 downloads
                               Gheorghiu, Mihnea. (1983). Marx şi România. Viitorul Social, LXXVI(3), 208-213.
                               Download 24 downloads
                               Ionescu, Constantin, & Matei, Ioan. (1983). Dezvoltarea sistematizată rural-urban şi creşterea avuţiei naţionale. Viitorul Social, LXXVI(3), 214-221.
                               Download 27 downloads
                               Iordăchel, Ion, & Gheorghe, Nicolae. (1983). Interviu - Viitorul oraşelor americane în societatea "post-urbană". Viitorul Social, LXXVI(3), 250-253.
                               Download 25 downloads
                               Marian, Felicia. (1983). Socialitatea artei în gândirea estetică interbelică. Viitorul Social, LXXVI(3), 239-244.
                               Download 21 downloads
                               Mihăilescu, Ioan. (1983). Satul românesc şi sociologia rurală. Viitorul Social, LXXVI(3), 230-238.
                               Download 23 downloads
                               Rădulescu, Gheorghe. (1983). Socialismul şi teoria puterii. Viitorul Social, LXXVI(3), 201-207.
                               Download 25 downloads
                               Sandu, Dumitru. (1983). Procese de modernizare a comunităţilor rurale româneşti. Viitorul Social, LXXVI(3), 222-229.
                               Download 23 downloads
                               Velea, Ioan. (1983). Locul femeilor în diviziunea socială a muncii - problemă mondială majoră. Viitorul Social, LXXVI(3), 245-249.
                               Download 27 downloads
                                ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(2), 164-168.
                                Download 24 downloads
                                ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(2), 169-181.
                                Download 28 downloads
                                ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(2), 182-187.
                                Download 22 downloads
                                Ardeleanu, Ion. (1983). Făurirea partidului politic unic al clasei muncitoare din România. Viitorul Social, LXXVI(2), 111-116.
                                Download 26 downloads
                                Chelcea, Septimiu, & Filipescu, Iancu. (1983). Interviu - Ion Clopoţel la 90 de ani. Viitorul Social, LXXVI(2), 156-163.
                                Download 28 downloads
                                Clim, Mihail. (1982). Structura socioprofesională şi balanţa forţei de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVI(2), 145-150.
                                Download 33 downloads
                                Hoffman, O. (1983). Cultură şi schimbare socială în ţările în curs de dezvoltare. Viitorul Social, LXXVI(2), 151-155.
                                Download 31 downloads
                                Holban, Ion. (1983). Metode de calificare profesională - conţinut şi funcţii. Viitorul Social, LXXVI(2), 126-134.
                                Download 29 downloads
                                Iosif, Gh. (1983). Formarea şi calificarea profesională în condiţiile producţiei automatizate. Viitorul Social, LXXVI(2), 135-137.
                                Download 30 downloads
                                Păcuraru, Paul, & Ciuntu, Emil. (1983). Calificarea forţei de muncă - factor esenţial al productivităţii muncii. Viitorul Social, LXXVI(2), 138-144.
                                Download 23 downloads
                                Vlad, Constantin, & Nica, Constantin. (1983). Marx şi problemele puterii politice şi democraţiei. Viitorul Social, LXXVI(2), 117-125.
                                Download 21 downloads
                                 ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(1), 75-88.
                                 Download 5 downloads
                                 ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(1), 89-96.
                                 Download 9 downloads
                                 ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(1), 97-102.
                                 Download 9 downloads
                                 Abraham, Dorel, & Milca, Mihai. (1983). Dimensiuni sociologice ale modului de viaţă şi politica urbană. Viitorul Social, LXXVI(1), 57-65.
                                 Download 13 downloads
                                 Cioculescu, Şerban. (1983). Vocaţia păcii în literatura nostră. Viitorul Social, LXXVI(1), 36-41.
                                 Download 11 downloads
                                 Iordăchel, Ion. (1983). Teoria socială şi acţiunea politică în concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Viitorul social, LXXVI(1), 7-17.
                                 Download 8 downloads
                                 Macovescu, George. (1983). Sport-loisir-societate. Viitorul Social, LXXVI(1), 71-74.
                                 Download 18 downloads
                                 Mărginean, Ioan. (1983). Specificul muncii politico-educative în colectivităţi de muncă industriale. Viitorul Social, LXXVI(1), 51-56.
                                 Download 19 downloads
                                 Năstase, Adrian. (1983). Concepţii şi controverse în domeniul drepturilor omului. Viitorul Social, LXXVI(1), 42-50.
                                 Download 19 downloads
                                 Nedelea, Marin. (1983). Stadiul actual şi perspectivele dezvoltării societăţii româneşti. Viitorul Social, LXXVI(1), 18-26.
                                 Download 9 downloads
                                 Trăsnea, Ovidiu. (1983). Dialectica dezvoltării istorice a democraţiei. Viitorul Social, LXXVI(1), 27-35.
                                 Download 7 downloads
                                 Trebici, Vladimir. (1983). Demografia în Republica federală Germană. Viitorul Social, LXXVI(1), 66-70.
                                 Download 9 downloads

                                   

                                  ***. (1982). 75 de ani de la apariția revistei „Viitorul Social”. Viitorul Social, LXXV(6), 689-691.
                                  Download 26 downloads
                                  ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(6), 742-745.
                                  Download 26 downloads
                                  ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(6), 746-759.
                                  Download 30 downloads
                                  ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(6), 760-764.
                                  Download 26 downloads
                                  ***. (1982). Un drum luminos. Viitorul Social, LXXV(6), 692-693.
                                  Download 55 downloads
                                  Ardeleanu, Ion. (1982). "Viitorul social" şi revistele teoretice ale mişcării revoluţionare şi democratice din România. Viitorul Social, LXXV(6), 704-710.
                                  Download 25 downloads
                                  Ceterchi, Ioan, & Duculescu, Victor. (1982). Elemente de gândire şi acţiune politică în paginile revistei "Viitorul social". Viitorul Social, LXXV(6), 711-718.
                                  Download 27 downloads
                                  Costea, Ştefan, & Larionescu, Maria. (1982). Societatea şi problemele sociale româneşti oglindite în revista "Viitorul social". Viitorul Social, LXXV(6), 719-732.
                                  Download 34 downloads
                                  Gheorghiu, Mihnea. (1982). Ştiinţă - politică: o falsă antinomie. Viitorul Social, LXXV(6), 683-688.
                                  Download 25 downloads
                                  Mănescu, Manea. (1982). Politica economică şi cercetarea socială. Viitorul Social, LXXV(6), 733-741.
                                  Download 24 downloads
                                  Roman, Moldovan. (1982). "Viitorul social" o publicaţie revoluţionară cu bogate tradiţii. Viitorul Social, LXXV(6), 699-703.
                                  Download 33 downloads
                                   ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(5), 644-649.
                                   Download 30 downloads
                                   ***. (1982). Dezbateri. Viitorul Social, LXXV(5), 638-643.
                                   Download 29 downloads
                                   ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(5), 650-663.
                                   Download 31 downloads
                                   ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(5), 664-673.
                                   Download 28 downloads
                                   Chebeleu, Traian. (1982). Imperativul creşterii rolului O.N.U. în viaţa internaţională. Viitorul Social, LXXV(5), 602-614.
                                   Download 34 downloads
                                   Hoffman, Oscar. (1982). Schimbări în conţinutul muncii şi apropierea dintre clasa muncitoare şi intelectualitatea tehnică. Viitorul Social, LXXV(5), 615-622.
                                   Download 31 downloads
                                   Mitran, Ion. (1982). Socialismul din perspectiva relaţiei general-particular. Viitorul Social, LXXV(5), 585-595.
                                   Download 24 downloads
                                   Ovidiu, Trăsnea. (1982). Democraţia socialistă în perspectiva dialecticii istoriei. Viitorul Social, LXXV(5), 596-601.
                                   Download 33 downloads
                                   Ruja, Gh. (1982). Contribuţia Institutului Social Banat-Crişana la dezvoltarea sociologiei. Viitorul Social, LXXV(5), 631-637.
                                   Download 38 downloads
                                   Sandu, Dumitru. (1982). Structura satisfacţiei în muncă - dimensiune a calităţii vieţii profesionale. Viitorul Social, LXXV(5), 623-630.
                                   Download 37 downloads
                                    ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, XI(4), 548-552.
                                    Download 28 downloads
                                    ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, XI(4), 553-565.
                                    Download 34 downloads
                                    ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(4), 566-576.
                                    Download 31 downloads
                                    Ceterchi, Ioan. (1982). Pacea, securitatea, dezarmarea - premise de bază ale afirmării drepturilor omului. Viitorul Social, XI(4), 489-493.
                                    Download 30 downloads
                                    Drăgănescu, Mihai. (1982). Relaţia dintre ştiinţă, cultură, pace. Viitorul Social, XI(4), 494-497.
                                    Download 33 downloads
                                    Fabri, Marcel Y. (1982). Interdisciplinaritatea, concept şi aplicare. Viitorul Social, XI(4), 506-513.
                                    Download 26 downloads
                                    Nicolaescu, Mircea. (1982). Conceptul românesc privind noua ordine internaţională. Viitorul Social, XI(4), 522-529.
                                    Download 25 downloads
                                    Proca, Eugen. (1982). Perspectivele ocrotirii sănătăţii în următoarele decenii. Viitorul Social, XI(4), 498-505.
                                    Download 35 downloads
                                    Teodorescu, Alin. (1982). Cercetare şi politică demografică. Interviu cu Gerard Calot - Directorul Institutului de național de studii demografice - Franța. Viitorul Social, XI(4), 544-547.
                                    Download 31 downloads
                                    Wilson, Bryan. (1982). Noi misiuni pentru vechii credincioşi. Viitorul Social, XI(4), 630-543.
                                    Download 29 downloads
                                    Zanc, Ioan. (1982). Informaţie şi dezvoltare socială. Viitorul Social, XI(4), 514-521.
                                    Download 27 downloads
                                     ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, XI(3), 445-450.
                                     Download 20 downloads
                                     ***. (1982). Fișier bibliografic. Viitorul Social, XI(3), 475-479.
                                     Download 18 downloads
                                     ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, XI(3), 451-466.
                                     Download 17 downloads
                                     ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(3), 467-474.
                                     Download 16 downloads
                                     Constantinescu, Virgil, & Ilieş, Gheorghe. (1982). Calificarea profesională prin liceele agroindustriale. Viitorul Social, XI(3), 429-438.
                                     Download 18 downloads
                                     Drăgănescu, Mihai. (1982). Relaţia dintre tehnologie şi civilizaţie. Viitorul Social, XI(3), 395-399.
                                     Download 23 downloads
                                     Dumitru, Florica. (1982). Evaluarea ratelor de înlocuire în rândul resurselor de muncă. Viitorul Social, XI(3), 423-428.
                                     Download 22 downloads
                                     Mărginean, Ioan. (1982). Modernizarea structurii socioocupaţionale. Viitorul Social, XI(3), 416-422.
                                     Download 20 downloads