Stănescu, Iulian & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (2015). România la răscruce. Opțiuni pentru viitor. București: Pro Universitaria

Cuprins

Lista tabelelor … 7

Lista figurilor … 9

Introducere … 10

Capitolul 1
Spre o nouă teorie a tranziţiei … 15
Cătălin Zamfir

Capitolul 2
Procesul de regionalizare – descentralizare: o analiză critică … 44
Iulian Stănescu

Capitolul 3
Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? … 81
Cristian Anghel

Capitolul 4
Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică … 124
Dan Constantin Rădulescu

Capitolul 5
Un sfert de secol de declin demografic … 162
Traian Rotariu

Capitolul 6
Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990 … 196
Flavius Mihalache

Capitolul 7
Experienţe sociale ale inegalităţii economice … 210
Mihai Dumitru

Capitolul 8
Localităţile rurale în contextul reformei administrative … 225
Flavius Mihalache

Capitolul 9
Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă … 240
Ionuţ Anghel

Capitolul 10
Dezvoltarea regională în context european … 253
Christopher George Dina

Bibliografie … 271