CfP Sesiune științifică anuală DCSU Cluj-Napoca, 2018

Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie ,,George Barițiu” din Cluj-Napoca vă invită să luați parte între zilele de 23 octombrie și 2 noiembrie 2018 la Sesiunea științifică anuală a Departamentului, care va avea loc in cadrul Zilelor Academice Clujene după următorul program: Sectorul de Filosofie, 23 octombrie a.c., Sectorul de Sociologie, 23 și 25 octombrie a.c., Sectorul de Psihologie și Științe ale Educației, 26 octombrie și 2 noiembrie a.c.

Titlul comunicării Dvs. (in limba română și într-o limbă de largă circulație) și rezumatul acesteia (in limba străină aleasă, de maximum 250 de cuvinte) trebuie trimise prin e-mail (adresa: dcsu@academia-cj.ro) până la data de 8 octombrie 2018. Rezumatele vor fi cuprinse într-o broșură anexată programului manifestării, iar textele comunicărilor vor fi publicate in volumul Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, cu condiția plății taxei de participare, a susținerii comunicării in cadrul acestor manifestări și a aprobării sale de către comitetul de redacție.

Taxa de participare este de 50 RON și poate fi achitată fie la secretariatul Sesiunii științifice, fie pentru Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, CUI 4378905, în contul R019TREZ21620E330800XXXX, cu mențiunea: taxă participare Sesiune științifică anuală DCSU Cluj.

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ,,George Barițiu”. Departamentul de Cercetări Socio-Umane
Str. M. Kogălniceanu, nr. 8, 400084, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40264592783, Email: dcsu@academia-cj.ro

Persoane de contact:

  • pentru filosofie: Ionuț Isac, tel./fax: 0264-592783, e-mail: isac.ionut@cluj.astral.ro
  • pentru sociologie, economie și științe juridice: Silviu G. Totelecan, tel./fax: 0264-592783, e-mail: silviu.totelecan@gmail.com
  • pentru psihologie și științele educației: Monica Albu, tel.: 0264-597343, e-mail: albu _ monica _ 24@yahoo.com

Şantierele muncii intelectuale – între apropriere şi inapropriabil

Departamentul de Cercetari Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie “George Barițiu” al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în colaborare cu Cercul de Dreptul Proprietății Intelectuale, Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale și Pergam – Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice organizează evenimentul „Şantierele muncii intelectuale – între apropriere şi inapropriabil” în 18 noiembrie 2017 la Cluj-Napoca.

Se încearcă prin această invitaţie continuarea şi permanentizarea dezbaterii multiperspectivală pe axa dreptului proprietății intelectuale, de această dată atingând condiția autorului angajat.

Aşa după cum unii dintre dumneavoastră au avut prilejul să constate la întâlnirile anterioare, dezbaterea propusă pentru 18 noiembrie vrea să deschidă cu ajutorul invitaților noștri noi direcţii de investigaţie și posibile răspunsuri la numeroasele întrebări generate de tema întâlnirii.

Panelul este format din:

– dr. Aristița I. Albăcan (regizor, expert în teatru Universitatea din Hull);
– dr. Marius Bența (jurnalist şi cadru didactic asociat UBB);
– dr. Kocsis József (lector UBB şi avocat); 
– dr. Adrian T. Sirbu (CSIII în filosofie şi lector UAD);
– dr. Silviu G. Totelecan (CS II în socio-antropologie şi jurist);
– dr. Paul Popovici (conferenţiar UCDC şi avocat).

Se vor dezbate experienţe specifice domeniilor în care activează fiecare dintre noi, generate de multiplele procese de expunere, prezentare, comunicare, receptare a „operei”.