Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (2011). Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române.

CUPRINS 

Cuvânt-înainte … 9

Introducere, Ioan Mărginean, Iuliana Precupețu … 11

 

Capitolul 1. Conținutul paradigmei calității vieții, Ioan Mărginean … 15

Capitolul 2. Abordări recente ale calității vieții, Iuliana Precupețu … 39

Capitolul 3. Măsurarea șanselor de acces la educație, Gabriela Neagu … 65

Capitolul 4. Calitatea ocupării, Ana Maria Preoteasa … 89

Capitolul 5. Abordări metodologice privind calitatea vieții de familie, Raluca Popescu … 101

Capitolul 6. Cercetarea stilului de viață, Marian Vasile … 111

Capitolul 7. Calitatea vieții comunitare, Flavius Mihalache … 131

Capitolul 8. Bunăstarea subiectivă, Iuliana Precupețu … 141

Capitolul 9. Cercetarea modelelor de consum, Mariana Stanciu … 165

Capitolul 10. Costul vieții, Adina Mihăilescu … 183

Capitolul 11. Inegalitate, sărăcie și polarizarea veniturilor, Ștefan Ștefănescu … 197

Capitolul 12. Contribuții românești la metodologia cercetării calității vieții, Mihai Dumitru … 217

 

Anexa 1. Chestionarul de Diagnoza calității vieții ……………………………………………. 227

Anexa 2. Distribuții de frecvențe și valori medii ale indicatorilor de Diagnoza calității vieții în România (1990–2010) ………………………………………………. 239

 

Summary………………………………………………………………………………………………………. 263

Despre autori ………………………………………………………………………………………………… 269

Raportul Social al ICCV 2017, Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038

În luna martie 2017, Institutul de Cercetare a Calității Vieții lansează Raportul Social al ICCV 2017, Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. Raportul, parte din programul Academiei Române Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, prezintă o diagnoză a stării sociale a României și ținte posibile pentru 2038. Sunt utilizați principalii indicatori ai calității vieții: satisfacția cu viața, standardul de viață, ocupare, venituri, contribuția statului la echilibrarea bunăstării, evaluarea calității societății, inegalități economice și sociale, sărăcie etc.

Raportul oferă o înțelegere mai bună a stării sociale a țării noastre și a oportunităților pentru viitorii 20 de ani. Raportul Social al ICCV 2017 este disponibil pentru consultare, în variantă print la Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții, precum și online la http://iccv.ro/node/580 și în cadrul Bibliotecii Virtuale de Sociologie.