Revista Calitatea Vieții nr. 3/2017 și Numărul special „Zilele Fr. I. Rainer”

A fost publicat nr. 3/2017 și Numărul special „Zilele Fr. I. Rainer” al Revistei Calitatea Vieții. Varianta electronică a numărului 3/2017 poate fi descărcată dând click aici. Varianta electronică a numărului special „Zilele Fr. I. Rainer” poate fi descărcată dând click aici. Din cuprins:

STUDII
CALITATEA VIEȚII

Precupețu, Iuliana, Cosmina-Elena Pop. 2017. „Pentru o abordare socială în domeniul sănătății. Factorii structurali ai determinării stării de sănătate.” Calitatea Vieții XXVIII(3):219-242. (RIS)

Ilie, Simona, Ana Maria Preoteasa. 2017. „O perspectivă asupra ocupării atipice: România în comparație europeană.” Calitatea Vieții XXVIII(3):243-266. (RIS)

Bonea, Georgiana Virginia. 2017. „Abuzul asupra copilului.” Calitatea Vieții XXVIII(3):267-282. (RIS)

Leovaridis, Cristina, Roxana Antimiu. 2017. „Modalități de petrecere a timpului liber pentru tinerii din țara noastră.” Calitatea Vieții XXVIII(3):283-312. (RIS)

Rotună, Carmen Ionela, Carmen Elena Cîrnu, Alexandru Gheorghiță. 2017. „Implementing smart city solutions: Smart City Map and City Drop.” Calitatea Vieții XXVIII(3):313-327. (RIS)

COMENTARII
Mărginean, Ioan. 2017. „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani.” Calitatea Vieții XXVIII(3):328-338. (RIS)

Stănescu, Simona Maria. 2017. „Infograficul Calitatea Vieții.” Calitatea Vieții XXVIII(3):339-341. (RIS)

VIAȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
Lăzărescu, Luciana. 2017. „Școala de vară CDCDI – Advocacy în politicile de migrație.” Calitatea Vieții XXVIII(3):342-345. (RIS)

Revista Calitatea Vieții, Vol. XXVIII, nr. 2/2017

Semnalăm apariția nr. 2/2017 al Revistei Calitatea Vieții. Din cuprins:

STUDII
CALITATEA VIEȚII
Cristina HUMĂ – Consecințe și riscuri asupra calității vieții asociate schimbărilor climatice, p.117 (RIS)
Ștefan LIPAN – Îngrijind copiii instituționalizați: percepția personalului din apartamentele de tip familial din București asupra muncii lor, p. 139 (RIS)
Adina MIHĂILESCU – Fenomenul sărăciei în rândul generațiilor actuale de copii din România, p.159 (RIS)
Mariana STANCIU – Tendințe actuale ale gospodăriilor populației din România, p.173 (RIS)
Maria Livia ȘTEFĂNESCU – Raporturile dintre statele Uniunii Europene în funcție de consum, p.191 (RIS)

VIAȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
Ioan MĂRGINEAN – Simpozionul național cu participare internațională „Zilele Francisc I. Rainer” – 2017, p.211 (RIS)

RECENZII
Constantin SCHIFIRNEȚ, Modernitatea tendențială, București, Editura Tritonic, 2016 (Iulian Stănescu), p.213 (RIS)

International Review of Social Research, Vol. 7, nr. 1 (Mai 2017)

Semnalăm lansarea volumului 7, nr. 1 (Mai 2017) al International Review of Social Research – DeGruyter Open, coordonat de Anda Becuț și Katia Lurbe Puerto, pe tema „Food history and identity: Food and eating practices as elements of cultural heritage, identity and social creativity”. Din cuprins:

Raportul Social al ICCV 2017, Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038

În luna martie 2017, Institutul de Cercetare a Calității Vieții lansează Raportul Social al ICCV 2017, Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. Raportul, parte din programul Academiei Române Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, prezintă o diagnoză a stării sociale a României și ținte posibile pentru 2038. Sunt utilizați principalii indicatori ai calității vieții: satisfacția cu viața, standardul de viață, ocupare, venituri, contribuția statului la echilibrarea bunăstării, evaluarea calității societății, inegalități economice și sociale, sărăcie etc.

Raportul oferă o înțelegere mai bună a stării sociale a țării noastre și a oportunităților pentru viitorii 20 de ani. Raportul Social al ICCV 2017 este disponibil pentru consultare, în variantă print la Biblioteca Institutului de Cercetare a Calității Vieții, precum și online la http://iccv.ro/node/580 și în cadrul Bibliotecii Virtuale de Sociologie.

Compaso Issue 2 / 2016 Living With(in) Digital Technology

We would like to bring to your attention the latest issue of Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology – Compaso, available online at http://compaso.eu/archive/issue-2-2016-living-within-digital-tehnology/. This is a special issue on Living with(in) digital technology and includes the following articles:

Special issue on Living with(in) digital technology
Bianca Balea / The role of smartphones in increasing digital and social inequalities among Romanian children
Anca Mihai, Georgiana-Cristina Rentea, Daniela Gaba, Florin Lazar & Shari Munch / Connectivity and discontinuity in social work practice: Challenges and opportunities of the implementation of an e-social work system in Romania
Carlos Gámez-Pérez / New affective models of knowledge transmission: The Medialab-Prado as a trading zone
Ioana-Alexandra Rusu / Exchanging health advice in a virtual community: A story of tribalization
Oana Mara Stan / Cryonics suspension – debating life finitude, extending time capital and cancelling death
Gyöngyvér Tokés / Digital practices in everyday lives of 4 to 6 years old Romanian children

Other research articles
Alexandra Ciocanel / “A remedy that suits me”: Classification of people and individualization in homeopathic prescribing
Julie Rausenberger / ¿Mi cuerpo? ¡Mi vida! Voicing Latin American transgenders in Antwerp’s sex industry

Book review
Kris Decker / Starosielski, N. (2015) The Undersea Network. Durham: Duke University Press Book review

Apariții editoriale în domeniul carceral

O radiografie socială a unui penitenciar
dr. Lucian Rotariu
Editura Universității din București Ars Docendi.

cover-rotariu-jilavaLucrarea, elaborată cu originalitate și pricepere de dr. Lucian Rotariu, dedicată unor secvențe penitenciare ale închisorii Jilava, reprezintă o realizare științifică impor­tantă în domeniul cunoașterii și explicării universului penitenciar, constituindu-se într-o veritabilă radiografie, cu multiple valențe metodologice și predic­tive, a instituției penitenciare, în general, a celei din țara noastră, în special. Pe parcursul ei, autorul face dovada unor reale și certe calități de cercetător și fin observator al mediului carceral, reușind să definească și să explice principalele roluri și mecanis­me ale penitenciarului și să prezinte o serie de secvențe relevante ale acestui mediu.

Contribuțiile științifice și originale ale lui Lucian Rotariu se bazează pe o cercetare realizată de acesta în cadrul penitencia­rului București-Jilava asupra unui lot de persoane private de libertate aflat în custodia instituției.

(din Prefață, de Prof.univ.dr. Dan Banciu)

Studii și aspecte teoretice în universul penitenciar
dr. Lucian Rotariu
Editura Universității din București Ars Docendi

cover-rotariu-penitenciarLucrarea reprezintă o contribuție științifică remarcabilă la cunoașterea și explicarea aspectelor teoretice și conceptuale ale universului carceral, încercând și reușind să ofere răspuns la o serie de întrebări legate de funcționarea instituției penitenciare și, mai ales, de evoluția schimbărilor intervenite în sistemul de sancțiuni și pedepse privative de libertate, cum ar fi, de pildă: „de ce atât de mulți indivizi intră în conflict cu legea penală?”; „de ce închisoarea nu conduce la scăderea ratei criminalității?”; „care sunt rațiunile pentru care există încă închisori?” etc.
Meritul acestei cărți și, implicit, al autorului este acela că a reușit să prezinte într-un mod coerent și logic o serie de concepte și noțiuni teoretice ale universului penitenciar și să le adapteze la realitățile cotidiene ale acestuia, precum și prin operaționalizarea unor teorii etiologice vehiculate în socio­logia devianței și crimina­lității, sociologia și psihologia penitenciară, cum ar fi: teoria dezorganizării sociale, teoria asocierilor diferenți­ale, teoria conflictelor cadrelor culturale, teoria subcul­turilor delicvente, teoria controlului social, teoria etichetării comportamentului deviant etc.
(din Prefaţă, de Prof. univ. dr. Dan Banciu)
 
Pentru informații suplimentare sau pentru a comanda cărțile puteți contacta Editura Ars Docendi telefonic (0764.528.954/021.410.25.75) sau prin e-mail (office@arsdocendi.roarsdocendi@yahoo.com).