Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
Download 131 downloads
  George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
  Download 121 downloads
  Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
  Download 130 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
  Download 138 downloads
  Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
  Download 150 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
  Download 124 downloads
  Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
  Download 146 downloads
  Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
  Download 110 downloads
  Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
  Download 130 downloads
  Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
  Download 113 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
  Download 146 downloads
   Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
   Download 27 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
    Download 164 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
    Download 155 downloads
     Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
     Download 113 downloads
      Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
      Download 31 downloads
      Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
      Download 93 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
      Download 184 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
       Download 81 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
       Download 81 downloads
       Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
       Download 123 downloads
       Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
       Download 96 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
        Download 62 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
        Download 558 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
         Download 85 downloads
         Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
         Download 98 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
         Download 422 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
         Download 452 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
         Download 367 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
         Download 322 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
         Download 331 downloads
          Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
          Download 91 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
          Download 367 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
          Download 489 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
          Download 285 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
          Download 283 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
          Download 359 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
          Download 575 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
           Download 487 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
           Download 401 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
           Download 428 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
            Download 303 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
             Download 386 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
             Download 320 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
             Download 307 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
             Download 842 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
              Download 543 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
              Download 310 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
              Download 280 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
              Download 497 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
              Download 412 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
              Download 463 downloads
              Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
              Download 428 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
              Download 620 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
               Download 432 downloads
                Tufiș, Claudiu. (2000). A critique of Inglehart’s theory of postmaterialism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 149-157.
                Download 142 downloads
                Mărginean, Ioan. (2000). Consolidarea democrației în Europa Centrală și de Est. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 147-148.
                Download 157 downloads
                Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                Download 300 downloads
                Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                Download 160 downloads
                Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                Download 221 downloads
                Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                Download 328 downloads
                Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                Download 182 downloads
                Rughiniș, Cosima. (2000). Proiecte de dezvoltare în comunități de romi: echilibrarea unei relații asimetrice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 77-96.
                Download 212 downloads
                Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                Download 234 downloads
                Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                Download 153 downloads
                Onuț, Gheorghe, & Palada, Mirel. (2000). Certificat de calitate pentru sondajele de opinie. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 47-51.
                Download 158 downloads
                Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                Download 241 downloads
                Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                Download 196 downloads
                Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
                Download 197 downloads
                n.d. (2000). Mattei Dogan: professional biography and bibliography. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 150-169.
                Download 191 downloads
                Pantelimon, Corina. (2000). Gravitatea unui diagnostic - gigantismul urban. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 144-149.
                Download 208 downloads
                Vonica, Simona. (2000). Conflictul politic: cum a evitat Franța războiul civil. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 135-143.
                Download 149 downloads
                Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                Download 209 downloads
                Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                Download 200 downloads
                Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                Download 176 downloads
                Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                Download 176 downloads
                Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                Download 181 downloads
                Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                Download 167 downloads
                Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                Download 177 downloads
                Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                Download 145 downloads
                Voicu, Mălina. (1999). Legitimitatea politicilor de suport pentru femei în societatea românească. Între cratiță și Parlament. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 70-98.
                Download 163 downloads
                Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                Download 182 downloads
                Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                Download 177 downloads
                Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                Download 134 downloads
                Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                Download 161 downloads
                Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                Download 153 downloads
                Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                Download 173 downloads
                Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                Download 196 downloads
                Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                Download 251 downloads
                Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                Download 244 downloads
                Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                Download 198 downloads
                Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                Download 142 downloads
                Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                Download 150 downloads
                Voicu, Mălina. (1999). În căutarea identității. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 68-78.
                Download 177 downloads
                Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                Download 141 downloads
                Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                Download 203 downloads
                Zamfir, Cătălin et al. (1998). Probleme sociale și nivel de trai. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 189-224.
                Download 268 downloads
                Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                Download 218 downloads
                Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                Download 166 downloads
                Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                Download 242 downloads
                Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                Download 178 downloads
                Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                Download 220 downloads
                Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                Download 159 downloads
                Voicu, Bogdan. (1998). Schimb social, schimburi sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 142-162.
                Download 160 downloads
                Wallerstein, Immanuel. (1998). Patru dezbateri de actualitate. Revista de Cercetări Sociale (2), 132-141.
                Download 155 downloads
                Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                Download 213 downloads
                Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                Download 156 downloads
                Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                Download 182 downloads
                Ștefănescu, Poliana. (1998). Studiul mobilității sociale în cadrul noilor promoții de asistenți sociali. Revista de Cercetări Sociale (2), 80-92.
                Download 161 downloads
                Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1998). Biserica și societatea în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale (2), 64-79.
                Download 174 downloads
                Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                Download 365 downloads
                Stănculescu, Manuela Sofia. (1998). Între sărăcie absolută și bunăstare. Revista de Cercetări Sociale (2), 15-51.
                Download 228 downloads
                Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                Download 177 downloads
                Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                Download 159 downloads
                Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                Download 210 downloads
                Schifirneţ, Constantin. (1997). Studentul, agent al schimbării în câmpul universitar. In A. Neculau (Ed.), Câmpul universitar şi actorii săi (pp. 231-240). Iaşi: Polirom.
                Download 36 downloads
                Mihăilescu, Vintilă. (1997). Mărturii despre martor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 176-177.
                Download 309 downloads
                Rughiniș, Cosima. (1997). Concurență, conflict și cooperare. Analiză conceptuală. Revista de Cercetări Sociale, (4), 170-175.
                Download 265 downloads
                Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                Download 224 downloads
                Tudor, Danii. (1997). Cele trei sondaje. Revista de Cercetări Sociale, (4), 134-142.
                Download 241 downloads
                Novak, Andrei. (1997). Activitatea serviciilor și instituțiilor publice și reflectarea ei în calitatea prestațiilor către populație. Revista de Cercetări Sociale, (4), 114-133.
                Download 302 downloads
                Pasti, Vladimir. (1997). Politica împortiva economiei. De la guvernarea ostilă, la restructurarea politicii românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 78-113.
                Download 266 downloads
                Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                Download 281 downloads
                Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1997). Atitudini religioase în rândul populației romano-catolice și protestante din zonele rurale și urbane din Transilvania. Revista de Cercetări Sociale, (4), 29-44.
                Download 267 downloads
                Vlădescu, Cristian. (1997). Descentralizarea: concept general și forme specifice sectorului sănătății. Revista de Cercetări Sociale, (4), 11-28.
                Download 177 downloads
                Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                Download 207 downloads
                Mihăilescu, Vintilă. (1997). Antropologie și ideologie. Revista de Cercetări Sociale, (3), 148-159.
                Download 225 downloads
                Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                Download 214 downloads
                Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                Download 183 downloads
                Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                Download 201 downloads
                Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                Download 221 downloads
                Sebe, S.G. (1997). Diagnoza calității vieții. Analiza temporală a dimensiunilor globale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 79-94.
                Download 198 downloads
                Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                Download 191 downloads
                Pop, Luana. (1997). O posibilă metodologie de analiză a proceselor de constituire și instituționalizare a politicilor sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 29-60.
                Download 186 downloads
                Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                Download 180 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                Download 200 downloads
                Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                Download 165 downloads
                Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                Download 207 downloads
                Văsi, Bogdan, & Bohîltea, Adela. (1996). Drogurile și devianța: o cercetare în mediul copiilor străzii. Revista de Cercetări Sociale, (4), 39-145.
                Download 261 downloads
                Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                Download 191 downloads
                Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                Download 351 downloads
                Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                Download 184 downloads
                Pilat, Vasile. (1996). Integrarea în structurile economice europene: o dură provocare pentru economia și societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 46-93.
                Download 168 downloads
                Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                Download 194 downloads
                Touraine, Alain. (1996). Formarea subiectului. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-18.
                Download 173 downloads
                Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                Download 174 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                Download 214 downloads
                Negrițoiu, Mișu. (1996). Despre economie de piață și tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-151.
                Download 180 downloads
                Trebici, Vladimir. (1996). Minoritățile naționale din România: prezent și estimație de prospectivă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 106-123.
                Download 189 downloads
                Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                Download 198 downloads
                Mareș, Luana. (1996). Riscurile. Un nou domeniu al cercetării sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 56-76.
                Download 168 downloads
                Voicu, Gheorghe. (1996). Sistemele de partide în democrațiile occidentale. De la ontic la normativ. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-55.
                Download 170 downloads
                Novak, Andrei. (1996). Așteptările populației Bucureștiului față de autoritățile publice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 49-65.
                Download 176 downloads
                Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                Download 173 downloads
                Mihăilescu, Vintilă. (1996). Două sate în tranziție. Tipuri strategice dominante în lumea rurală. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-24.
                Download 194 downloads
                Larionescu, Cosima. (1995). O logică a păgânismului. Revista de Cercetări Sociale, (4), 169-171.
                Download 176 downloads
                Stoica, Cătălin Augustin. (1995). Un sociolog printre antropologi. Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-168.
                Download 209 downloads
                Novak, Andrei. (1995). Percepția calității instituțiilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 152-164.
                Download 192 downloads
                Miroiu, Adrian. (1995). Democrația într-o lume a diferențelor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 135-151.
                Download 188 downloads
                Neculau, Adrian. (1995). Reprezentările sociale - dezvoltări actuale. Revista de Cercetări Sociale, (4), 116-134.
                Download 310 downloads
                Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                Download 208 downloads
                Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                Download 202 downloads
                Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                Download 172 downloads
                Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                Download 196 downloads
                Ionete, Constantin. (1995). Spre o paradigmă a tranziției la economia de piață în Europa de est. Revista de Cercetări Sociale, (4), 24-34.
                Download 162 downloads
                Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                Download 227 downloads
                Mihalache, Adrian. (1995). Mutațiile puterii. Revista de Cercetări Sociale, (3), 157-161.
                Download 165 downloads
                Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                Download 251 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                Download 234 downloads
                Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                Download 210 downloads
                Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                Download 174 downloads
                Trebici, Vladimir. (1995). Commentaria in demographiam. Revista de Cercetări Sociale, (3), 116-138.
                Download 235 downloads
                Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                Download 194 downloads
                Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                Download 208 downloads
                Surdu, Mihai. (1995). Jocurile de noroc și semnificație socială a hazardului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-94.
                Download 237 downloads
                Zamfir, Elena. (1994). Asociația Română pentru Promovarea Asistenței Sociale (A.R.P.A.S.) și Federația Internațională a Asistenților Sociali. Revista de Cercetări Sociale, (4), 181-186.
                Download 196 downloads
                Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                Download 205 downloads
                Marga, Andrei. (1994). Studiile europene: o schimbare de paradigmă. Revista de Cercetări Sociale, (4), 166-173.
                Download 188 downloads
                Merfea, Mihai. (1994). Cu privire la originea și istoria țiganilor/romilor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-165.
                Download 282 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                Download 456 downloads
                Mihăilescu, Vintilă. (1994). Polemica Stahl-Blaga atunci și acum. Revista de Cercetări Sociale, (4), 138-144.
                Download 308 downloads
                Grunberg, Ludwig. (1994). Reducționismul scientist și mirajul culturii non-filosofice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 121-137.
                Download 160 downloads
                Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                Download 192 downloads
                Zhao, Xiaoyan. (1994). Sondaj de opinie publică despre democrație în Rusia. Revista de Cercetări Sociale, (4), 103-116.
                Download 198 downloads
                Schoppner, Hans Peter. (1994). Atitudini și opinii ale populaților cehă, slovacă și poloneză privind procesul de democratizare economică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 97-102.
                Download 184 downloads
                Rose, Richard, & Haerpfer, Christian W. (1994). Reacția maselor la transformările din societățile post-comuniste. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-96.
                Download 184 downloads
                Fenn, Jeanne M., & Keil, Thomas J. (1994). Îngrijorarea față de creșterea fenomenului criminalității în România post-revoluționară 1990-1992. Revista de Cercetări Sociale, (4), 51-71.
                Download 173 downloads
                Ferreol, Gilles. (1994). Reprezentările sociale și sociologia actelor cotidiene. Revista de Cercetări Sociale, (4), 42-50.
                Download 193 downloads
                Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                Download 296 downloads
                Solcan, Mihail-Radu. (1994). După revoluție. Infrastructura opțiunilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 22-29.
                Download 188 downloads
                Kivu, Mircea. (1994). O abordare empirică a relației dintre români și maghiari. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-21.
                Download 189 downloads
                Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                Download 233 downloads
                Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                Download 237 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                Download 227 downloads
                Trebici, Vladimir. (1994). Despre generație, vârstă... et quibusdam aliis. Revista de Cercetări Sociale, (3), 134-142.
                Download 162 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                Download 413 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                Download 259 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                 Download 299 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                 Download 594 downloads
                 Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                 Download 323 downloads
                  Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                  Download 427 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                  Download 379 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                   Download 307 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                    Download 298 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                     Download 350 downloads
                     Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                     Download 542 downloads
                     Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                     Download 507 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                      Download 402 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                      Download 370 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                      Download 236 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                       Download 348 downloads
                        Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                        Download 2 downloads
                        Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
                        Download 2 downloads
                        Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
                        Download 2 downloads
                        Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
                        Download 2 downloads
                        Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                        Download 2 downloads
                        Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
                        Download 2 downloads
                        Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
                        Download 2 downloads
                        Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
                        Download 3 downloads
                        Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
                        Download 2 downloads
                        Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
                        Download 3 downloads
                        ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
                        Download 5 downloads
                        ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
                        Download 5 downloads
                        ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
                        Download 5 downloads
                        Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
                        Download 4 downloads
                        Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
                        Download 4 downloads
                        Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
                        Download 3 downloads
                        Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
                        Download 10 downloads
                        Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
                        Download 10 downloads
                        Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
                        Download 12 downloads
                        Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
                        Download 9 downloads
                        ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                        Download 14 downloads
                        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                        Download 15 downloads
                        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                        Download 13 downloads
                        ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                        Download 10 downloads
                        Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
                        Download 10 downloads
                        Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
                        Download 13 downloads
                        Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
                        Download 13 downloads
                        Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
                        Download 14 downloads
                        Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
                        Download 10 downloads
                        Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                        Download 10 downloads
                        Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
                        Download 13 downloads
                        Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                        Download 13 downloads
                        Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
                        Download 10 downloads
                        Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
                        Download 13 downloads
                        Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
                        Download 14 downloads
                        Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
                        Download 10 downloads
                        Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
                        Download 12 downloads
                        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
                        Download 12 downloads
                        ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
                        Download 14 downloads
                        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
                        Download 14 downloads
                        ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
                        Download 13 downloads
                        ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
                        Download 13 downloads
                        ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
                        Download 12 downloads
                        ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
                        Download 12 downloads
                        ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
                        Download 11 downloads
                        Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
                        Download 12 downloads
                        Țincu, Bucur. (1972). Virgil I. Bărbat - sociolog al culturii și civilizației. Viitorul Social, 1(4), 1256-1264.
                        Download 12 downloads
                        Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
                        Download 12 downloads
                        Zamfirescu, Ion. (1972). Idee și acțiune în creația de teatru. Viitorul Social, 1(4), 1235-1244.
                        Download 15 downloads
                        Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
                        Download 14 downloads
                        Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
                        Download 13 downloads
                        Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
                        Download 15 downloads
                        Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
                        Download 14 downloads
                        Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
                        Download 14 downloads
                        Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
                        Download 15 downloads
                        Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
                        Download 13 downloads
                        Zlate, Camelia, & Zlate, Mielu. (1972). Influența unor componente ale timpului profesional și extraprofesional asupra capacității de muncă a muncitorilor. Viitorul Social, 1(4), 1168-1180.
                        Download 15 downloads
                        ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
                        Download 13 downloads
                        Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
                        Download 12 downloads
                        Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
                        Download 14 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                        Download 331 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                        Download 469 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                        Download 322 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                         Download 445 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                         Download 243 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                         Download 286 downloads

                          Lasă un răspuns

                          Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

                          Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.