Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
Download 48 downloads
  Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
  Download 160 downloads
   George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
   Download 161 downloads
   Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
   Download 169 downloads
   Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
   Download 166 downloads
   Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
   Download 187 downloads
   Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
   Download 157 downloads
   Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
   Download 179 downloads
   Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
   Download 145 downloads
   Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
   Download 171 downloads
   Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
   Download 140 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
   Download 186 downloads
    Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
    Download 21 downloads
    Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
    Download 54 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
     Download 208 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
     Download 188 downloads
      Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
      Download 154 downloads
       Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
       Download 63 downloads
       Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
       Download 133 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
       Download 218 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
        Download 121 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
        Download 108 downloads
        Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
        Download 151 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
        Download 121 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
         Download 89 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
         Download 581 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
          Download 117 downloads
          Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
          Download 134 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
          Download 459 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
          Download 486 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
          Download 389 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
          Download 347 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
          Download 357 downloads
           Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
           Download 118 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
           Download 386 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
           Download 505 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
           Download 302 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
           Download 305 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
           Download 386 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
           Download 598 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
            Download 529 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
            Download 428 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
            Download 453 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
             Download 322 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
              Download 406 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
              Download 337 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
              Download 328 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
              Download 880 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
               Download 566 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
               Download 347 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
               Download 301 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
               Download 555 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
               Download 481 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
               Download 488 downloads
               Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
               Download 469 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
               Download 668 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                Download 463 downloads
                 Tufiș, Claudiu. (2000). A critique of Inglehart’s theory of postmaterialism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 149-157.
                 Download 159 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2000). Consolidarea democrației în Europa Centrală și de Est. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 147-148.
                 Download 183 downloads
                 Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                 Download 356 downloads
                 Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                 Download 194 downloads
                 Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                 Download 267 downloads
                 Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                 Download 412 downloads
                 Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                 Download 214 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (2000). Proiecte de dezvoltare în comunități de romi: echilibrarea unei relații asimetrice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 77-96.
                 Download 251 downloads
                 Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                 Download 524 downloads
                 Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                 Download 186 downloads
                 Onuț, Gheorghe, & Palada, Mirel. (2000). Certificat de calitate pentru sondajele de opinie. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 47-51.
                 Download 174 downloads
                 Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                 Download 286 downloads
                 Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                 Download 244 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
                 Download 222 downloads
                 n.d. (2000). Mattei Dogan: professional biography and bibliography. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 150-169.
                 Download 210 downloads
                 Pantelimon, Corina. (2000). Gravitatea unui diagnostic - gigantismul urban. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 144-149.
                 Download 238 downloads
                 Vonica, Simona. (2000). Conflictul politic: cum a evitat Franța războiul civil. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 135-143.
                 Download 166 downloads
                 Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                 Download 254 downloads
                 Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                 Download 234 downloads
                 Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                 Download 213 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                 Download 214 downloads
                 Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                 Download 219 downloads
                 Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                 Download 199 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                 Download 214 downloads
                 Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                 Download 172 downloads
                 Voicu, Mălina. (1999). Legitimitatea politicilor de suport pentru femei în societatea românească. Între cratiță și Parlament. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 70-98.
                 Download 187 downloads
                 Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                 Download 219 downloads
                 Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                 Download 210 downloads
                 Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                 Download 163 downloads
                 Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                 Download 182 downloads
                 Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                 Download 174 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                 Download 202 downloads
                 Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                 Download 230 downloads
                 Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                 Download 279 downloads
                 Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                 Download 274 downloads
                 Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                 Download 222 downloads
                 Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                 Download 171 downloads
                 Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                 Download 168 downloads
                 Voicu, Mălina. (1999). În căutarea identității. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 68-78.
                 Download 205 downloads
                 Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                 Download 169 downloads
                 Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                 Download 233 downloads
                 Zamfir, Cătălin et al. (1998). Probleme sociale și nivel de trai. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 189-224.
                 Download 294 downloads
                 Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                 Download 249 downloads
                 Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                 Download 197 downloads
                 Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                 Download 288 downloads
                 Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                 Download 206 downloads
                 Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                 Download 249 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                 Download 175 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1998). Schimb social, schimburi sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 142-162.
                 Download 190 downloads
                 Wallerstein, Immanuel. (1998). Patru dezbateri de actualitate. Revista de Cercetări Sociale (2), 132-141.
                 Download 185 downloads
                 Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                 Download 261 downloads
                 Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                 Download 169 downloads
                 Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                 Download 200 downloads
                 Ștefănescu, Poliana. (1998). Studiul mobilității sociale în cadrul noilor promoții de asistenți sociali. Revista de Cercetări Sociale (2), 80-92.
                 Download 200 downloads
                 Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1998). Biserica și societatea în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale (2), 64-79.
                 Download 210 downloads
                 Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                 Download 406 downloads
                 Stănculescu, Manuela Sofia. (1998). Între sărăcie absolută și bunăstare. Revista de Cercetări Sociale (2), 15-51.
                 Download 257 downloads
                 Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                 Download 206 downloads
                 Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                 Download 173 downloads
                 Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                 Download 232 downloads
                 Schifirneţ, Constantin. (1997). Studentul, agent al schimbării în câmpul universitar. In A. Neculau (Ed.), Câmpul universitar şi actorii săi (pp. 231-240). Iaşi: Polirom.
                 Download 55 downloads
                 Mihăilescu, Vintilă. (1997). Mărturii despre martor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 176-177.
                 Download 323 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (1997). Concurență, conflict și cooperare. Analiză conceptuală. Revista de Cercetări Sociale, (4), 170-175.
                 Download 298 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                 Download 253 downloads
                 Tudor, Danii. (1997). Cele trei sondaje. Revista de Cercetări Sociale, (4), 134-142.
                 Download 269 downloads
                 Novak, Andrei. (1997). Activitatea serviciilor și instituțiilor publice și reflectarea ei în calitatea prestațiilor către populație. Revista de Cercetări Sociale, (4), 114-133.
                 Download 322 downloads
                 Pasti, Vladimir. (1997). Politica împortiva economiei. De la guvernarea ostilă, la restructurarea politicii românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 78-113.
                 Download 291 downloads
                 Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                 Download 336 downloads
                 Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1997). Atitudini religioase în rândul populației romano-catolice și protestante din zonele rurale și urbane din Transilvania. Revista de Cercetări Sociale, (4), 29-44.
                 Download 288 downloads
                 Vlădescu, Cristian. (1997). Descentralizarea: concept general și forme specifice sectorului sănătății. Revista de Cercetări Sociale, (4), 11-28.
                 Download 204 downloads
                 Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                 Download 230 downloads
                 Mihăilescu, Vintilă. (1997). Antropologie și ideologie. Revista de Cercetări Sociale, (3), 148-159.
                 Download 246 downloads
                 Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                 Download 242 downloads
                 Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                 Download 213 downloads
                 Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                 Download 225 downloads
                 Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                 Download 257 downloads
                 Sebe, S.G. (1997). Diagnoza calității vieții. Analiza temporală a dimensiunilor globale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 79-94.
                 Download 215 downloads
                 Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                 Download 210 downloads
                 Pop, Luana. (1997). O posibilă metodologie de analiză a proceselor de constituire și instituționalizare a politicilor sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 29-60.
                 Download 204 downloads
                 Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                 Download 211 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                 Download 227 downloads
                 Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                 Download 193 downloads
                 Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                 Download 235 downloads
                 Văsi, Bogdan, & Bohîltea, Adela. (1996). Drogurile și devianța: o cercetare în mediul copiilor străzii. Revista de Cercetări Sociale, (4), 39-145.
                 Download 290 downloads
                 Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                 Download 206 downloads
                 Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                 Download 411 downloads
                 Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                 Download 209 downloads
                 Pilat, Vasile. (1996). Integrarea în structurile economice europene: o dură provocare pentru economia și societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 46-93.
                 Download 178 downloads
                 Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                 Download 223 downloads
                 Touraine, Alain. (1996). Formarea subiectului. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-18.
                 Download 197 downloads
                 Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                 Download 194 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                 Download 233 downloads
                 Negrițoiu, Mișu. (1996). Despre economie de piață și tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-151.
                 Download 207 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1996). Minoritățile naționale din România: prezent și estimație de prospectivă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 106-123.
                 Download 216 downloads
                 Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                 Download 224 downloads
                 Mareș, Luana. (1996). Riscurile. Un nou domeniu al cercetării sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 56-76.
                 Download 186 downloads
                 Voicu, Gheorghe. (1996). Sistemele de partide în democrațiile occidentale. De la ontic la normativ. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-55.
                 Download 197 downloads
                 Novak, Andrei. (1996). Așteptările populației Bucureștiului față de autoritățile publice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 49-65.
                 Download 194 downloads
                 Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                 Download 200 downloads
                 Mihăilescu, Vintilă. (1996). Două sate în tranziție. Tipuri strategice dominante în lumea rurală. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-24.
                 Download 222 downloads
                 Larionescu, Cosima. (1995). O logică a păgânismului. Revista de Cercetări Sociale, (4), 169-171.
                 Download 199 downloads
                 Stoica, Cătălin Augustin. (1995). Un sociolog printre antropologi. Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-168.
                 Download 234 downloads
                 Novak, Andrei. (1995). Percepția calității instituțiilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 152-164.
                 Download 211 downloads
                 Miroiu, Adrian. (1995). Democrația într-o lume a diferențelor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 135-151.
                 Download 209 downloads
                 Neculau, Adrian. (1995). Reprezentările sociale - dezvoltări actuale. Revista de Cercetări Sociale, (4), 116-134.
                 Download 347 downloads
                 Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                 Download 241 downloads
                 Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                 Download 230 downloads
                 Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                 Download 185 downloads
                 Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                 Download 227 downloads
                 Ionete, Constantin. (1995). Spre o paradigmă a tranziției la economia de piață în Europa de est. Revista de Cercetări Sociale, (4), 24-34.
                 Download 192 downloads
                 Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                 Download 258 downloads
                 Mihalache, Adrian. (1995). Mutațiile puterii. Revista de Cercetări Sociale, (3), 157-161.
                 Download 189 downloads
                 Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                 Download 272 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                 Download 260 downloads
                 Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                 Download 232 downloads
                 Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                 Download 194 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1995). Commentaria in demographiam. Revista de Cercetări Sociale, (3), 116-138.
                 Download 258 downloads
                 Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                 Download 212 downloads
                 Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                 Download 235 downloads
                 Surdu, Mihai. (1995). Jocurile de noroc și semnificație socială a hazardului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-94.
                 Download 262 downloads
                 Zamfir, Elena. (1994). Asociația Română pentru Promovarea Asistenței Sociale (A.R.P.A.S.) și Federația Internațională a Asistenților Sociali. Revista de Cercetări Sociale, (4), 181-186.
                 Download 223 downloads
                 Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                 Download 228 downloads
                 Marga, Andrei. (1994). Studiile europene: o schimbare de paradigmă. Revista de Cercetări Sociale, (4), 166-173.
                 Download 203 downloads
                 Merfea, Mihai. (1994). Cu privire la originea și istoria țiganilor/romilor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-165.
                 Download 315 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                 Download 473 downloads
                 Mihăilescu, Vintilă. (1994). Polemica Stahl-Blaga atunci și acum. Revista de Cercetări Sociale, (4), 138-144.
                 Download 325 downloads
                 Grunberg, Ludwig. (1994). Reducționismul scientist și mirajul culturii non-filosofice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 121-137.
                 Download 190 downloads
                 Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                 Download 205 downloads
                 Zhao, Xiaoyan. (1994). Sondaj de opinie publică despre democrație în Rusia. Revista de Cercetări Sociale, (4), 103-116.
                 Download 242 downloads
                 Schoppner, Hans Peter. (1994). Atitudini și opinii ale populaților cehă, slovacă și poloneză privind procesul de democratizare economică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 97-102.
                 Download 200 downloads
                 Rose, Richard, & Haerpfer, Christian W. (1994). Reacția maselor la transformările din societățile post-comuniste. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-96.
                 Download 200 downloads
                 Fenn, Jeanne M., & Keil, Thomas J. (1994). Îngrijorarea față de creșterea fenomenului criminalității în România post-revoluționară 1990-1992. Revista de Cercetări Sociale, (4), 51-71.
                 Download 196 downloads
                 Ferreol, Gilles. (1994). Reprezentările sociale și sociologia actelor cotidiene. Revista de Cercetări Sociale, (4), 42-50.
                 Download 212 downloads
                 Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                 Download 332 downloads
                 Solcan, Mihail-Radu. (1994). După revoluție. Infrastructura opțiunilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 22-29.
                 Download 204 downloads
                 Kivu, Mircea. (1994). O abordare empirică a relației dintre români și maghiari. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-21.
                 Download 209 downloads
                 Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                 Download 255 downloads
                 Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                 Download 251 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                 Download 242 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1994). Despre generație, vârstă... et quibusdam aliis. Revista de Cercetări Sociale, (3), 134-142.
                 Download 182 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                 Download 439 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                 Download 288 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                  Download 316 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                  Download 630 downloads
                  Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                  Download 341 downloads
                   Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                   Download 448 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                   Download 398 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                    Download 326 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                     Download 317 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                      Download 376 downloads
                      Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                      Download 584 downloads
                      Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                      Download 531 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                       Download 418 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                       Download 385 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                       Download 250 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                        Download 365 downloads
                         ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
                         Download 22 downloads
                         ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
                         Download 23 downloads
                         ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
                         Download 23 downloads
                         Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
                         Download 23 downloads
                         Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
                         Download 19 downloads
                         Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
                         Download 23 downloads
                         Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
                         Download 16 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
                         Download 15 downloads
                         Tulea, Gitta, & Ungureanu, Ion. (1978). Considerații metodologice privind cercetarea sociologiei românești postbelice. Viitorul Social, VII(2), 307-311.
                         Download 21 downloads
                         Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
                         Download 21 downloads
                         Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
                         Download 18 downloads
                         Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                         Download 32 downloads
                         Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
                         Download 27 downloads
                         Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
                         Download 24 downloads
                         Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
                         Download 27 downloads
                         Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                         Download 32 downloads
                         Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
                         Download 21 downloads
                         Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
                         Download 29 downloads
                         Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
                         Download 21 downloads
                         Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
                         Download 23 downloads
                         ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                         Download 29 downloads
                         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                         Download 35 downloads
                         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                         Download 25 downloads
                         ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                         Download 24 downloads
                         Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
                         Download 30 downloads
                         Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
                         Download 32 downloads
                         Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
                         Download 27 downloads
                         Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
                         Download 32 downloads
                         Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
                         Download 41 downloads
                         Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                         Download 36 downloads
                         Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
                         Download 33 downloads
                         Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                         Download 31 downloads
                         Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
                         Download 23 downloads
                         Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
                         Download 30 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
                         Download 33 downloads
                         Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
                         Download 27 downloads
                         Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
                         Download 41 downloads
                         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
                         Download 46 downloads
                         ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
                         Download 35 downloads
                         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
                         Download 49 downloads
                         Ristea, N., & Lucuț, Gr. (1974). Probleme ale sistemului indicatorilor sociali. Viitorul Social, III(2), 357-366.
                         Download downloads
                         Tamaș, Sergiu. (1974). Știința conducerii și ecologia dezvoltării sociale. Viitorul Social, III(350-356).
                         Download downloads
                         Federici, Nora. (1974). Demografia. Viitorul Social, III(2), 341-349.
                         Download downloads
                         Mesaroș, Emil. (1974). Rolul factorilor social-economici și al celor biologici în reproducerea populației. Viitorul Social, III(2), 334-340.
                         Download downloads
                         Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
                         Download 1 downloads
                         Gulian, C.I. (1974). Kant și problema alienării. Viitorul Social, III(2), 320-326.
                         Download 1 downloads
                         Iliescu, Ion. (1974). Cursul de sociologie al lui Constantin Dimitrescu Iași. Viitorul Social, III(2), 311-319.
                         Download 1 downloads
                         Grozea, Traian. (1974). Considerații privind încărcătura politică a actului militar contemporan. Viitorul Social, III(2), 301-310.
                         Download 1 downloads
                         Florian, Radu. (1974). Note specifice ale contradicțiilor societății noastre. Viitorul Social, III(2), 289-300.
                         Download 1 downloads
                         Gáll, Ernő. (1974). Creativitatea intelectuală și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, III(2), 278-288.
                         Download 1 downloads
                         Răduleț, Remus. (1974). Necesitatea unei politici a științei și tehnicii în condițiile revoluției tehnice-științifice contemporane. Viitorul Social, III(2), 267-277.
                         Download 1 downloads
                         Gheorghiu, Mihnea. (1974). Progresul științelor sociale și politice. Viitorul Social, III(2), 249-266.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
                         Download 1 downloads
                         Cernea, Mihail. (1974). Bibliografia sociologiei românești. Viitorul Social, III(1), 210-213.
                         Download 2 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
                         Download 1 downloads
                         Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
                         Download 2 downloads
                         Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
                         Download 1 downloads
                         Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
                         Download 2 downloads
                         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
                         Download 1 downloads
                         Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
                         Download 2 downloads
                         Tulea, Gitta. (1973). Resurecția evoluționismului și semnificația sa. Viitorul Social, II(4), 959-967.
                         Download 1 downloads
                         Secăreș, Vasile. (1973). Instituția militară contemporană: realități și perspective organizaționale. Viitorul Social, II(4), 948-958.
                         Download 1 downloads
                         Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
                         Download 1 downloads
                         Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
                         Download 1 downloads
                         Sebestién, Gh. (1973). O problemă de prognoză: relația dintre urbanizare și navetism. Viitorul Social, II(4), 916-926.
                         Download 3 downloads
                         Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
                         Download 2 downloads
                         Vrejba, Sergiu, & Rusovici, Alexandru. (1973). Cu privire la natura relațiilor din interiorul sistemului „om-mașină”. Viitorul Social, II(4), 892-902.
                         Download 1 downloads
                         Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
                         Download 2 downloads
                         Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
                         Download 1 downloads
                         Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
                         Download 1 downloads
                         Tamaș, Sergiu. (1973). O cercetare-pilot în domeniul științei conducerii societății. Viitorul Social, II(4), 838-860.
                         Download 2 downloads
                         Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
                         Download 3 downloads
                         Roth, Andrei. (1973). Individ și societate în „Bazele criticii economiei politice” a lui Marx. Viitorul Social, II(4), 815-824.
                         Download 2 downloads
                         Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
                         Download 2 downloads
                         ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
                         Download 27 downloads
                         ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
                         Download 25 downloads
                         ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
                         Download 27 downloads
                         ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
                         Download 30 downloads
                         ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
                         Download 29 downloads
                         Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
                         Download 30 downloads
                         Țincu, Bucur. (1972). Virgil I. Bărbat - sociolog al culturii și civilizației. Viitorul Social, 1(4), 1256-1264.
                         Download 28 downloads
                         Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
                         Download 32 downloads
                         Zamfirescu, Ion. (1972). Idee și acțiune în creația de teatru. Viitorul Social, 1(4), 1235-1244.
                         Download 28 downloads
                         Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
                         Download 30 downloads
                         Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
                         Download 30 downloads
                         Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
                         Download 33 downloads
                         Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
                         Download 28 downloads
                         Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
                         Download 24 downloads
                         Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
                         Download 28 downloads
                         Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
                         Download 33 downloads
                         Zlate, Camelia, & Zlate, Mielu. (1972). Influența unor componente ale timpului profesional și extraprofesional asupra capacității de muncă a muncitorilor. Viitorul Social, 1(4), 1168-1180.
                         Download 29 downloads
                         ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
                         Download 25 downloads
                         Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
                         Download 29 downloads
                         Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
                         Download 32 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                         Download 357 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                         Download 480 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                         Download 337 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                          Download 456 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                          Download 258 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                          Download 299 downloads

                           Lasă un răspuns

                           Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *