Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
Download 111 downloads
  Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
  Download 171 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
   Download 238 downloads
   Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
   Download 150 downloads
   Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
   Download 242 downloads
   Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
   Download 155 downloads
   Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
   Download 234 downloads
   Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
   Download 170 downloads
   Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
   Download 273 downloads
   Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
   Download 214 downloads
   Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
   Download 222 downloads
   George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
   Download 175 downloads
    Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
    Download 64 downloads
    Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
    Download 29 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
     Download 232 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
     Download 263 downloads
      Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
      Download 178 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
       Download 231 downloads
       Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (pp. 204-220). București: Expert.
       Download 172 downloads
       Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
       Download 71 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
        Download 129 downloads
        Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
        Download 167 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
        Download 117 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
        Download 133 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
         Download 592 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
         Download 100 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
          Download 373 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
          Download 360 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
          Download 426 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
          Download 520 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
          Download 470 downloads
          Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
          Download 144 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
          Download 127 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
           Download 659 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
           Download 398 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
           Download 318 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
           Download 313 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
           Download 520 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
           Download 399 downloads
           Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
           Download 127 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
            Download 463 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
            Download 484 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
            Download 544 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
             Download 374 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
              Download 966 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
              Download 340 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
              Download 347 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
              Download 414 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
               Download 686 downloads
               Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
               Download 490 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
               Download 507 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
               Download 531 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
               Download 574 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
               Download 310 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
               Download 357 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
               Download 605 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                Download 517 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2000). Perspectivele dezvoltării umane și obiective pentru România anului 2010. Raportul dezvoltării umane (pp. 1-20). București.
                 Download 287 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2000). Elemente pentru o strategie anti-sărăcie în România. In E. Zamfir (Ed.), Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitară (pp. 1-67). București: Expert.
                 Download 621 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2001). O istorie subiectivă a mea ca sociolog Sociologie, etică şi politică socială, Volum omagial Cătălin Zamfir (pp. 1-28). Pitești: Editura Universităţii din Piteşti.
                 Download 349 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                 Download 319 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                 Download 275 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                 Download 257 downloads
                 Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                 Download 277 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                 Download 303 downloads
                 Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                 Download 293 downloads
                 Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                 Download 272 downloads
                 Milca, Mihai. (2000). Argumente pentru o sociologie a elitelor politice. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 96-108.
                 Download 249 downloads
                 Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                 Download 295 downloads
                 Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                 Download 325 downloads
                 Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                 Download 330 downloads
                 Vonica, Simona. (2000). Conflictul politic: cum a evitat Franța războiul civil. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 135-143.
                 Download 251 downloads
                 Pantelimon, Corina. (2000). Gravitatea unui diagnostic - gigantismul urban. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 144-149.
                 Download 312 downloads
                 n.d. (2000). Mattei Dogan: professional biography and bibliography. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 150-169.
                 Download 261 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
                 Download 317 downloads
                 Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                 Download 328 downloads
                 Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                 Download 386 downloads
                 Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                 Download 283 downloads
                 Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                 Download 243 downloads
                 Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                 Download 246 downloads
                 Voicu, Mălina. (1999). În căutarea identității. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 68-78.
                 Download 285 downloads
                 Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                 Download 256 downloads
                 Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                 Download 242 downloads
                 Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                 Download 316 downloads
                 Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                 Download 369 downloads
                 Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                 Download 375 downloads
                 Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                 Download 321 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                 Download 287 downloads
                 Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                 Download 263 downloads
                 Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                 Download 272 downloads
                 Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                 Download 252 downloads
                 Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                 Download 301 downloads
                 Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                 Download 309 downloads
                 Voicu, Mălina. (1999). Legitimitatea politicilor de suport pentru femei în societatea românească. Între cratiță și Parlament. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 70-98.
                 Download 276 downloads
                 Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                 Download 255 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                 Download 303 downloads
                 Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                 Download 294 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1998). Poverty alleviation programs at the community level.
                 Download 239 downloads
                 Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                 Download 323 downloads
                 Vasiliu, Florica. (1998). Reconstrucția sindicalismului în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 25-52.
                 Download 258 downloads
                 Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                 Download 295 downloads
                 Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                 Download 311 downloads
                 Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                 Download 287 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                 Download 289 downloads
                 Wallerstein, Immanuel. (1998). Raportul Președintelui Asociației Internaționale de Sociologie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 107-113.
                 Download 243 downloads
                 Zamfir, Elena. (1998). Conferința Națională pentru Promovarea Asistenței Sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 114-120.
                 Download 290 downloads
                 Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                 Download 336 downloads
                 Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                 Download 302 downloads
                 Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                 Download 232 downloads
                 Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                 Download 283 downloads
                 Stănculescu, Manuela Sofia. (1998). Între sărăcie absolută și bunăstare. Revista de Cercetări Sociale (2), 15-51.
                 Download 351 downloads
                 Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                 Download 512 downloads
                 Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1998). Biserica și societatea în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale (2), 64-79.
                 Download 279 downloads
                 Ștefănescu, Poliana. (1998). Studiul mobilității sociale în cadrul noilor promoții de asistenți sociali. Revista de Cercetări Sociale (2), 80-92.
                 Download 271 downloads
                 Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                 Download 287 downloads
                 Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                 Download 258 downloads
                 Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                 Download 339 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1997). Institutul de Cercetare a Calității Vieții: filosofie și strategie. Calitatea Vieții, 8(1-2), 3-14.
                 Download 410 downloads
                 Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                 Download 312 downloads
                 Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                 Download 346 downloads
                 Scurtu, Ioan. (1997). Opțiunile electoratului românesc în primul deceniu interbelic (1918-1928). Revista de Cercetări Sociale, (1), 98-108.
                 Download 261 downloads
                 Ștefănescu, Poliana. (1997). Studiul conceptului de sărăcie subiectivă în contextul actual al societății românești. Revista de Cercetări Sociale, (1), 109-125.
                 Download 284 downloads
                 Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                 Download 330 downloads
                 Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                 Download 299 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1997). De la reforma socială la politici sociale: o nouă direcție a sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 144-147.
                 Download 296 downloads
                 Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                 Download 289 downloads
                 Miroiu, Adrian. (1997). Logica birocratică a doctoratului. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-168.
                 Download 267 downloads
                 Roth, Andrei. (1997). Monografia deportării sașilor din România (1945-1949). Revista de Cercetări Sociale, (1), 169-177.
                 Download 240 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                 Download 339 downloads
                 Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                 Download 348 downloads
                 Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                 Download 294 downloads
                 Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                 Download 314 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1997). Darul: funcții, structură, comportamente. Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-132.
                 Download 283 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1997). Geopolitica românească rediviva! Rolul sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (2), 133-138.
                 Download 217 downloads
                 Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                 Download 288 downloads
                 Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                 Download 277 downloads
                 Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                 Download 302 downloads
                 Stănculescu, Manuela. (1996). Profiluri atitudinale ale tinerilor din România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 66-108.
                 Download 292 downloads
                 Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                 Download 400 downloads
                 Olaru, Costel. (1996). Între ruptură și parcurs. Muzica și cristalizarea identității personale a adolescenților, la Paris și la București. Revista de Cercetări Sociale, (1), 120-153.
                 Download 297 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                 Download 341 downloads
                 Zulean, Marian. (1996). Emergența elitei antreprenoriale în societatea românească postcomunistă. O explorare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-15.
                 Download 306 downloads
                 Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                 Download 368 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                 Download 310 downloads
                 Stănescu, Mircea. (1996). Discursul actual al Bisericii Ortodoxe Române. O anchetă orală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 67-104.
                 Download 268 downloads
                 Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                 Download 271 downloads
                 Negrițoiu, Mișu. (1996). Modernizarea societății și economiei românești. Sistemul producției naționale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 119-127.
                 Download 270 downloads
                 Vlădescu, Cristian. (1996). Raționalizarea serviciilor medicale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-138.
                 Download 470 downloads
                 George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                 Download 304 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1996). Istoria demografiei românești. Note. Revista de Cercetări Sociale, (2), 146-153.
                 Download 295 downloads
                 Stănciulescu, Elisabeta. (1996). O perspectivă etnologică asupra socializării în familiile românești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 154-163.
                 Download 326 downloads
                 Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                 Download 275 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                 Download 336 downloads
                 Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                 Download 259 downloads
                 Mihăilescu, Vintilă. (1996). Două sate în tranziție. Tipuri strategice dominante în lumea rurală. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-24.
                 Download 312 downloads
                 Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                 Download 289 downloads
                 Novak, Andrei. (1996). Așteptările populației Bucureștiului față de autoritățile publice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 49-65.
                 Download 279 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1995). Academia Română (1989-1994). Aspecte demografice. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-12.
                 Download 283 downloads
                 Sandu, Dumitru. (1995). Arii culturale și probleme sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 13-37.
                 Download 355 downloads
                 Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                 Download 318 downloads
                 Rotariu, Traian, Dan, Maria, Mezei, Elemer, & Vereș, Eniko. (1995). Învățământul superior între inerție și schimbare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 51-64.
                 Download 277 downloads
                 Negrițoiu, Mișu. (1995). Priorități economice ale etapei actuale în viziunea unor partide și formațiuni politice parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 65-76.
                 Download 283 downloads
                 Ionete, Constantin. (1995). Politica fiscală. Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-86.
                 Download 271 downloads
                 Rădulescu, Eugen, Botel, Cezar, Drăgulin, Ion, & Lazea, Valentin. (1995). Politica monetară în România postcomunistă: o privire critică. Revista de Cercetări Sociale, (1), 87-111.
                 Download 302 downloads
                 Zamfir, Elena. (1995). Statul bunăstării. Mecanismele producerii bunăstării într-o societate modernă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 112-132.
                 Download 434 downloads
                 Vlăsceanu, Lazăr. (1995). Reforma, guvernarea și politicile sociale: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 133-155.
                 Download 357 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1995). Politica de protecție socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 156-172.
                 Download 370 downloads
                 Mărginean, Ioan. (1995). Asigurările sociale din România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 173-186.
                 Download 311 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                 Download 375 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1995). Cartea de demografie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 191-195.
                 Download 343 downloads
                 Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
                 Download 316 downloads
                 Popescu, Livia. (1995). Clasa mijlocie și proiectul modernizării României (1900-1940). Revista de Cercetări Sociale, (2), 18-30.
                 Download 291 downloads
                 Larionescu, Maria. (1995). Strategia „supraviețuirilor” în cercetarea schimbării sociale rurale. Depășirea unor clișee teoretice. Revista de Cercetări Sociale, (2), 31-41.
                 Download 262 downloads
                 Jinga, Florin. (1995). Nuclee socio-culturale „personalizate”: o opțiune arhitecturală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 42-50.
                 Download 230 downloads
                 Stănescu, Mircea. (1995). Reeducarea totală. Fenomenul Pitești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 51-59.
                 Download 310 downloads
                 Mihăeș, Mircea. (1995). Jurnalul intim și moartea. Jurnale de dincolo de mormânt. Revista de Cercetări Sociale, (2), 60-81.
                 Download 286 downloads
                 Voicu, Gheorghe. (1995). Sinucidere și anomie. Socio-politică a autodistructivității. Revista de Cercetări Sociale, (2), 82-101.
                 Download 284 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
                 Download 415 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Ipoteze cu privire la explicația unui paradox. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
                 Download 272 downloads
                 Ghețău, Vasile. (1994). Tranziția și impactul său demografic. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-42.
                 Download 266 downloads
                 Vlăsceanu, Lazăr. (1994). Ieșirea din utopie: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 5-16.
                 Download 285 downloads
                 Datculescu, Petre. (1994). Cum a votat România. O analiză a alegerilor generale și prezidențiale de la 27 septembrie 1992. Revista de Cercetări Sociale, (1), 43-61.
                 Download 258 downloads
                 Neculau, Adrian. (1994). Construirea câmpului de putere și transmiterea moștenirii în instituțiile de învățământ superior. Revista de Cercetări Sociale, (1), 62-69.
                 Download 267 downloads
                 Mihăilescu, Vintilă, Nicolau, Viorica, Gheorghiu, Mircea, & Olaru, Costel. (1994). Blocul între loc și locuire. Teme și probleme de etnologie urbană. Revista de Cercetări Sociale, (1), 70-89.
                 Download 436 downloads
                 Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                 Download 254 downloads
                 Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                 Download 292 downloads
                 Miroiu, Adrian. (1994). Tergiversarea ca sindrom. Revista de Cercetări Sociale, (1), 102-107.
                 Download 273 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                 Download 349 downloads
                 Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                 Download 285 downloads
                 Mureșan, Valentin. (1994). Restaurația invizibilă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-129.
                 Download 260 downloads
                 Zamfir, Elena. (1994). Secția de Asistență Socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 141-150.
                 Download 358 downloads
                 Socol, Gheorghe. (1994). O privire sintetică asupra bunăstării și protecției sociale în România postrevoluționară. Revista de Cercetări Sociale, (1), 151-162.
                 Download 275 downloads
                 Pânzaru, Petru. (1994). Impactul mass media asupra tranziției. Revista de Cercetări Sociale, (1), 163-171.
                 Download 280 downloads
                 Stegăroiu, Dan. (1994). (Recenzie) Țiganii între ignorare și îngrijorare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 172-174.
                 Download 282 downloads
                 Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                 Download 1197 downloads
                 Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                 Download 411 downloads
                 Preda, Marian. (1994). Starea tineretului român - 1994. Revista de Cercetări Sociale, (1), 181-185.
                 Download 280 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                 Download 297 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                 Download 447 downloads
                  Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                  Download 347 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                  Download 641 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                  Download 344 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                   Download 406 downloads
                   Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                   Download 456 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                    Download 339 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                     Download 323 downloads
                      Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                      Download 541 downloads
                      Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                      Download 597 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                      Download 384 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                       Download 314 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                       Download 393 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                       Download 427 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                        Download 371 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1978). Condițiile eficienței gândirii colective. In A. Botez (Ed.), Euristică și structură în știință (pp. 1-15). București: Academiei.
                         Download 541 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1978). Unitate și diversitate în dezvoltarea științelor sociale. In I. Pârvu (Ed.), Concepții asupra dezvoltării științei. Direcții de reconstrucție și modele sistematice ale evoluției științei (pp. 187-211). București: Politică.
                         Download 305 downloads
                         Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1978). Umanizarea muncii factor al calității vieții. 13-15.
                         Download 171 downloads
                         Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
                         Download 133 downloads
                         Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
                         Download 127 downloads
                         Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                         Download 119 downloads
                         Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
                         Download 137 downloads
                         Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
                         Download 143 downloads
                         Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                         Download 90 downloads
                         Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
                         Download 80 downloads
                         Sârbu, Mariana. (1978). Conducerea colectivă și participarea la conducere. Viitorul Social, VII(3), 482-489.
                         Download 63 downloads
                         Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
                         Download 99 downloads
                         Zlate, Camelia. (1978). Căi de optimizare a structurii și funcționalității bugetului de timp al navetiștilor. Viitorul Social, VII(3), 495-504.
                         Download 50 downloads
                         Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                         Download 128 downloads
                         Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                         Download 109 downloads
                         Vlăsceanu, Lazăr. (1978). Consecințe ale integrării învățământului cu cercetarea și producția în planul structurii sociale: un model ipotetic. Viitorul Social, VII(3), 519-526.
                         Download 56 downloads
                         Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
                         Download 104 downloads
                         Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                         Download 60 downloads
                         Stahl, Henri H. (1978). Analiza sociologică a orînduirii „tributale” românești. Viitorul Social, VII(3), 534-541.
                         Download 75 downloads
                         Roz, Alexandru. (1978). Activitatea lui Ioan Slavici pentru crearea cercului umanitarist din România. Viitorul Social, VII(3), 542-547.
                         Download 25 downloads
                         Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
                         Download 515 downloads
                         Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
                         Download 105 downloads
                         Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
                         Download 115 downloads
                         Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
                         Download 108 downloads
                         Voiculescu, Marin, & Florea, Elena. (1977). Independența și suveranitatea națională în concepția Partidului Comunist Român. Viitorul Social, VI(1), 40-47.
                         Download 56 downloads
                         Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
                         Download 112 downloads
                         Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
                         Download 111 downloads
                         Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
                         Download 107 downloads
                         Stan, Constantin, & Oprișiu, Elena. (1977). Integrarea socio-profesională a tinerilor angajați. Viitorul Social, VII(1), 69-74.
                         Download 45 downloads
                         Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
                         Download 119 downloads
                         Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
                         Download 111 downloads
                         Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
                         Download 118 downloads
                         Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
                         Download 124 downloads
                         Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
                         Download 128 downloads
                         Tulea, Gitta. (1977). Lupta de idei în sociologia americană a deceniului 8. Viitorul Social, VI(1), 107-113.
                         Download 53 downloads
                         Voiculescu, Elena. (1977). Personalitatea culturală africană. Viitorul Social, VI(1), 114-119.
                         Download 42 downloads
                         Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
                         Download 129 downloads
                         Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
                         Download 120 downloads
                         Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
                         Download 147 downloads
                         Sion, Ion. (1977). Factorii de mediu și calitatea habitatului. Viitorul Social, VI(1), 137-143.
                         Download 65 downloads
                         Petrescu, Mihai M. (1975). Partidul - centrul vital al națiunii noastre socialiste. Viitorul Social, IV(1), 5-14.
                         Download 3 downloads
                         Constantinescu, N.N. (1975). Strategia dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IV(1), 15-26.
                         Download 2 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1975). Probleme teoretice și metodologice ale dinamicii sistemului nostru politic în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IV(1), 27-40.
                         Download 4 downloads
                         Gheorghiu, Mihnea. (1975). Câteva considerații privind cercetarea în științele politice, în „cincinalul revoluției tehnico-științifice”. Viitorul Social, IV(1), 41-45.
                         Download 4 downloads
                         Roman, Valter. (1975). Corelația societate-natură în condițiile revoluției științifice și tehnice (Revoluția științifică-tehnică și revoluția ecologică). Viitorul Social, IV(1), 46-60.
                         Download 3 downloads
                         Malița, Mircea. (1975). Metoda sistemelor în științele sociale. Viitorul Social, IV(1), 61-70.
                         Download 3 downloads
                         Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
                         Download 4 downloads
                         Grozea, Traian. (1975). Modele contemporane ale relației politică-strategie militară. Viitorul Social, IV(1), 80-88.
                         Download 2 downloads
                         Hoffman, O. (1975). Valoarea metodologică și gnoseologică a conceptelor operaționale în cercetarea sociologică. Viitorul Social, IV(1), 89-97.
                         Download 4 downloads
                         Chelcea, Septimiu. (1975). Analiza logică a ipotezelor în cercetarea sociologică empirică. Viitorul Social, IV(1), 98-106.
                         Download 6 downloads
                         Dumitru, Florica, Chepeș, Gh., & Lățea, Constantin. (1975). Determinarea grupelor omogene ale populației din Capitală în funcție de caracteristici socio-demografice. Viitorul Social, IV(1), 107-118.
                         Download 4 downloads
                         Sârbu, Mariana. (1975). Integrarea tinerilor în noile întreprinderi industriale. Viitorul Social, IV(1), 119-126.
                         Download 5 downloads
                         Stănescu, Ileana. (1975). Resursele de muncă din agricultură în zona Ialomița. Viitorul Social, IV(1), 127-136.
                         Download 1 downloads
                         Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
                         Download 1 downloads
                         Damian, Natalia. (1975). Locuirea în mediul urban - indicator al calității vieții. Viitorul Social, IV(1), 146-153.
                         Download 2 downloads
                         Iacovișac, Constantin. (1975). Rolul școlii în acțiunea de prevenire a comportamentelor antisociale la copii. Viitorul Social, IV(1), 154-161.
                         Download 2 downloads
                         Malacopol, T. (1975). Revoluția științifică și tehnică (IV). Viitorul Social, IV(1), 162-172.
                         Download 2 downloads
                         ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
                         Download 2 downloads
                         ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
                         Download 2 downloads
                         Moldovan, Roman. (1975). Populația, factor activ al creșterii economice. Viitorul Social, IV(2), 216-227.
                         Download 1 downloads
                         Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1974). Suveranitatea și cooperarea statelor. Viitorul Social, III(1), 24-34.
                         Download 86 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1974). Grupele de presiune: precizări terminologice. Viitorul Social, III(1), 35-47.
                         Download 44 downloads
                         Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
                         Download 44 downloads
                         Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
                         Download 83 downloads
                         Verona, Sergiu. (1974). Unele considerații asupra raportului strategie - politică în știința politică americană. Viitorul Social, III(1), 58-69.
                         Download 4 downloads
                         Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
                         Download 45 downloads
                         Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
                         Download 45 downloads
                         Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
                         Download 85 downloads
                         Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
                         Download 92 downloads
                         Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
                         Download 83 downloads
                         Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
                         Download 45 downloads
                         Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
                         Download 70 downloads
                         Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
                         Download 45 downloads
                         Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
                         Download 86 downloads
                         Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
                         Download 85 downloads
                         Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
                         Download 83 downloads
                         ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
                         Download 44 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
                         Download 44 downloads
                         Cernea, Mihail. (1974). Bibliografia sociologiei românești. Viitorul Social, III(1), 210-213.
                         Download 77 downloads
                         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
                         Download 86 downloads
                         Blajovici, Petre. (1973). Probleme actuale ale sistematizării. Viitorul Social, II(1), 5-17.
                         Download 63 downloads
                         Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
                         Download 96 downloads
                         Șteflea, Nicolae. (1973). Teoria politicii externe. Viitorul Social, II(2), 31-41.
                         Download 55 downloads
                         Velea, Ioan. (1973). Democrația muncitorească și conducerea întreprinderilor industriale. Viitorul Social, II(1), 42-52.
                         Download 97 downloads
                         Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
                         Download 64 downloads
                         Constantinescu, Paul. (1973). Model pentru elaborarea variantelor de plan și de actualizare a planului. Viitorul Social, II(1), 61-64.
                         Download 53 downloads
                         Racoveanu, Nicolae. (1973). Simularea sistemelor sociale dinamice. Viitorul Social, II(1), 65-77.
                         Download 19 downloads
                         Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
                         Download 104 downloads
                         Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
                         Download 97 downloads
                         Vâlceanu, Grigore, & Constantin, Romeo. (1973). Valorificarea forței de muncă în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, II(1), 94-103.
                         Download 15 downloads
                         Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
                         Download 63 downloads
                         Radu, N., Ioniță, M., Martin, V., & Predescu, A. (1973). Statutul perceput și problemele educative pe care le ridică. Viitorul Social, II(1), 117-125.
                         Download 98 downloads
                         Runceanu, Emilia. (1973). Serviciile sociale pentru copii. Viitorul Social, II(1), 126-134.
                         Download 22 downloads
                         Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
                         Download 103 downloads
                         Schifirneț, Constantin. (1973). Coordonatele psihosociale ale motivării frecventării teatrului. Viitorul Social, II(1), 144-154.
                         Download 89 downloads
                         Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
                         Download 58 downloads
                         Topor, Rodica. (1973). Mass-media și cultura de masă. Viitorul Social, II(2), 445-452.
                         Download 53 downloads
                         Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
                         Download 51 downloads
                         Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
                         Download 90 downloads
                         Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
                         Download 86 downloads
                         Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
                         Download 252 downloads
                         Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
                         Download 286 downloads
                         Roman, Valter. (1972). Știința și puterea. Viitorul Social, (1), 22-36.
                         Download 119 downloads
                         Vlad, Constantin. (1972). Democrație, creație și acțiune socială. Viitorul Social, (1), 37-45.
                         Download 107 downloads
                         Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
                         Download 231 downloads
                         Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
                         Download 213 downloads
                         Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
                         Download 225 downloads
                         Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
                         Download 206 downloads
                         Vaida, Dragoș. (1972). Informatica în științele sociale. Viitorul Social, (1), 87-96.
                         Download 117 downloads
                         Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
                         Download 270 downloads
                         Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
                         Download 261 downloads
                         Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
                         Download 231 downloads
                         Trebici, V. (1972). Îmbătrânirea demografică a populației României. Viitorul Social, 1, 176–194.
                         Download 171 downloads
                         Popescu, M. (1972). Probleme în dezbatere ale sociologiei artei moderne. Viitorul Social, (1), 195–201.
                         Download 162 downloads
                         Zamfirescu, I. (1972). Cu privire la publicul contemporan de teatru. Viitorul Social, 1, 202–213.
                         Download 139 downloads
                         Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
                         Download 275 downloads
                         Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
                         Download 206 downloads
                         Stahl, H. H., Tulea, G., Mahler, F., Apostol, P., Topor, R., & Constantinescu, V. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1, 252–256.
                         Download 112 downloads
                         Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
                         Download 219 downloads
                         Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
                         Download 218 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                         Download 343 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                         Download 487 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                         Download 363 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                          Download 264 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                          Download 304 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                          Download 462 downloads