Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
Download 131 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
  Download 146 downloads
  Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
  Download 113 downloads
  Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
  Download 130 downloads
  Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
  Download 110 downloads
  Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
  Download 146 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
  Download 124 downloads
  Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
  Download 150 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
  Download 138 downloads
  Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
  Download 130 downloads
  George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
  Download 121 downloads
   Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
   Download 27 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
    Download 155 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
    Download 164 downloads
     Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
     Download 113 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
      Download 184 downloads
      Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
      Download 93 downloads
      Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
      Download 31 downloads
       Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
       Download 96 downloads
       Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
       Download 123 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
       Download 81 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
       Download 81 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
        Download 558 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
        Download 62 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
         Download 331 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
         Download 322 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
         Download 367 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
         Download 452 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
         Download 422 downloads
         Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
         Download 98 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
         Download 85 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
          Download 575 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
          Download 359 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
          Download 283 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
          Download 285 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
          Download 489 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
          Download 367 downloads
          Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
          Download 91 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
           Download 428 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
           Download 401 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
           Download 487 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
            Download 303 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
             Download 842 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
             Download 307 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
             Download 320 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
             Download 386 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
              Download 620 downloads
              Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
              Download 428 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
              Download 463 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
              Download 412 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
              Download 497 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
              Download 280 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
              Download 310 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
              Download 543 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
               Download 432 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2000). Perspectivele dezvoltării umane și obiective pentru România anului 2010. Raportul dezvoltării umane (pp. 1-20). București.
                Download 264 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2000). Elemente pentru o strategie anti-sărăcie în România. In E. Zamfir (Ed.), Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitară (pp. 1-67). București: Expert.
                Download 493 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2001). O istorie subiectivă a mea ca sociolog Sociologie, etică şi politică socială, Volum omagial Cătălin Zamfir (pp. 1-28). Pitești: Editura Universităţii din Piteşti.
                Download 329 downloads
                Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                Download 199 downloads
                Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                Download 158 downloads
                Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                Download 165 downloads
                Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                Download 170 downloads
                Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                Download 191 downloads
                Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                Download 182 downloads
                Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                Download 156 downloads
                Milca, Mihai. (2000). Argumente pentru o sociologie a elitelor politice. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 96-108.
                Download 141 downloads
                Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                Download 176 downloads
                Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                Download 200 downloads
                Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                Download 209 downloads
                Vonica, Simona. (2000). Conflictul politic: cum a evitat Franța războiul civil. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 135-143.
                Download 149 downloads
                Pantelimon, Corina. (2000). Gravitatea unui diagnostic - gigantismul urban. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 144-149.
                Download 208 downloads
                n.d. (2000). Mattei Dogan: professional biography and bibliography. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 150-169.
                Download 191 downloads
                Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
                Download 197 downloads
                Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                Download 196 downloads
                Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                Download 241 downloads
                Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                Download 180 downloads
                Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                Download 142 downloads
                Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                Download 141 downloads
                Voicu, Mălina. (1999). În căutarea identității. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 68-78.
                Download 177 downloads
                Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                Download 150 downloads
                Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                Download 142 downloads
                Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                Download 198 downloads
                Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                Download 244 downloads
                Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                Download 251 downloads
                Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                Download 196 downloads
                Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                Download 173 downloads
                Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                Download 153 downloads
                Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                Download 161 downloads
                Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                Download 134 downloads
                Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                Download 177 downloads
                Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                Download 182 downloads
                Voicu, Mălina. (1999). Legitimitatea politicilor de suport pentru femei în societatea românească. Între cratiță și Parlament. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 70-98.
                Download 163 downloads
                Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                Download 145 downloads
                Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                Download 177 downloads
                Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                Download 167 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1998). Poverty alleviation programs at the community level.
                Download 221 downloads
                Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                Download 221 downloads
                Vasiliu, Florica. (1998). Reconstrucția sindicalismului în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 25-52.
                Download 157 downloads
                Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                Download 191 downloads
                Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                Download 209 downloads
                Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                Download 186 downloads
                Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                Download 176 downloads
                Wallerstein, Immanuel. (1998). Raportul Președintelui Asociației Internaționale de Sociologie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 107-113.
                Download 159 downloads
                Zamfir, Elena. (1998). Conferința Națională pentru Promovarea Asistenței Sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 114-120.
                Download 188 downloads
                Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                Download 220 downloads
                Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                Download 210 downloads
                Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                Download 159 downloads
                Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                Download 177 downloads
                Stănculescu, Manuela Sofia. (1998). Între sărăcie absolută și bunăstare. Revista de Cercetări Sociale (2), 15-51.
                Download 228 downloads
                Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                Download 365 downloads
                Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1998). Biserica și societatea în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale (2), 64-79.
                Download 174 downloads
                Ștefănescu, Poliana. (1998). Studiul mobilității sociale în cadrul noilor promoții de asistenți sociali. Revista de Cercetări Sociale (2), 80-92.
                Download 161 downloads
                Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                Download 182 downloads
                Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                Download 156 downloads
                Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                Download 213 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1997). Institutul de Cercetare a Calității Vieții: filosofie și strategie. Calitatea Vieții, 8(1-2), 3-14.
                Download 390 downloads
                Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                Download 197 downloads
                Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                Download 227 downloads
                Scurtu, Ioan. (1997). Opțiunile electoratului românesc în primul deceniu interbelic (1918-1928). Revista de Cercetări Sociale, (1), 98-108.
                Download 162 downloads
                Ștefănescu, Poliana. (1997). Studiul conceptului de sărăcie subiectivă în contextul actual al societății românești. Revista de Cercetări Sociale, (1), 109-125.
                Download 185 downloads
                Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                Download 194 downloads
                Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                Download 211 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1997). De la reforma socială la politici sociale: o nouă direcție a sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 144-147.
                Download 214 downloads
                Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                Download 180 downloads
                Miroiu, Adrian. (1997). Logica birocratică a doctoratului. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-168.
                Download 154 downloads
                Roth, Andrei. (1997). Monografia deportării sașilor din România (1945-1949). Revista de Cercetări Sociale, (1), 169-177.
                Download 174 downloads
                Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                Download 220 downloads
                Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                Download 223 downloads
                Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                Download 177 downloads
                Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                Download 198 downloads
                Voicu, Bogdan. (1997). Darul: funcții, structură, comportamente. Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-132.
                Download 177 downloads
                Trebici, Vladimir. (1997). Geopolitica românească rediviva! Rolul sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (2), 133-138.
                Download 149 downloads
                Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                Download 190 downloads
                Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                Download 182 downloads
                Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                Download 180 downloads
                Stănculescu, Manuela. (1996). Profiluri atitudinale ale tinerilor din România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 66-108.
                Download 189 downloads
                Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                Download 268 downloads
                Olaru, Costel. (1996). Între ruptură și parcurs. Muzica și cristalizarea identității personale a adolescenților, la Paris și la București. Revista de Cercetări Sociale, (1), 120-153.
                Download 192 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                Download 232 downloads
                Zulean, Marian. (1996). Emergența elitei antreprenoriale în societatea românească postcomunistă. O explorare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-15.
                Download 193 downloads
                Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                Download 247 downloads
                Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                Download 191 downloads
                Stănescu, Mircea. (1996). Discursul actual al Bisericii Ortodoxe Române. O anchetă orală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 67-104.
                Download 161 downloads
                Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                Download 166 downloads
                Negrițoiu, Mișu. (1996). Modernizarea societății și economiei românești. Sistemul producției naționale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 119-127.
                Download 186 downloads
                Vlădescu, Cristian. (1996). Raționalizarea serviciilor medicale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-138.
                Download 278 downloads
                George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                Download 189 downloads
                Trebici, Vladimir. (1996). Istoria demografiei românești. Note. Revista de Cercetări Sociale, (2), 146-153.
                Download 195 downloads
                Stănciulescu, Elisabeta. (1996). O perspectivă etnologică asupra socializării în familiile românești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 154-163.
                Download 213 downloads
                Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                Download 185 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                Download 239 downloads
                Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                Download 190 downloads
                Mihăilescu, Vintilă. (1996). Două sate în tranziție. Tipuri strategice dominante în lumea rurală. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-24.
                Download 194 downloads
                Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                Download 173 downloads
                Novak, Andrei. (1996). Așteptările populației Bucureștiului față de autoritățile publice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 49-65.
                Download 176 downloads
                Trebici, Vladimir. (1995). Academia Română (1989-1994). Aspecte demografice. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-12.
                Download 178 downloads
                Sandu, Dumitru. (1995). Arii culturale și probleme sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 13-37.
                Download 239 downloads
                Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                Download 214 downloads
                Rotariu, Traian, Dan, Maria, Mezei, Elemer, & Vereș, Eniko. (1995). Învățământul superior între inerție și schimbare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 51-64.
                Download 170 downloads
                Negrițoiu, Mișu. (1995). Priorități economice ale etapei actuale în viziunea unor partide și formațiuni politice parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 65-76.
                Download 187 downloads
                Ionete, Constantin. (1995). Politica fiscală. Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-86.
                Download 163 downloads
                Rădulescu, Eugen, Botel, Cezar, Drăgulin, Ion, & Lazea, Valentin. (1995). Politica monetară în România postcomunistă: o privire critică. Revista de Cercetări Sociale, (1), 87-111.
                Download 194 downloads
                Zamfir, Elena. (1995). Statul bunăstării. Mecanismele producerii bunăstării într-o societate modernă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 112-132.
                Download 294 downloads
                Vlăsceanu, Lazăr. (1995). Reforma, guvernarea și politicile sociale: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 133-155.
                Download 246 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1995). Politica de protecție socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 156-172.
                Download 252 downloads
                Mărginean, Ioan. (1995). Asigurările sociale din România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 173-186.
                Download 204 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                Download 250 downloads
                Trebici, Vladimir. (1995). Cartea de demografie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 191-195.
                Download 247 downloads
                Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
                Download 205 downloads
                Popescu, Livia. (1995). Clasa mijlocie și proiectul modernizării României (1900-1940). Revista de Cercetări Sociale, (2), 18-30.
                Download 175 downloads
                Larionescu, Maria. (1995). Strategia „supraviețuirilor” în cercetarea schimbării sociale rurale. Depășirea unor clișee teoretice. Revista de Cercetări Sociale, (2), 31-41.
                Download 175 downloads
                Jinga, Florin. (1995). Nuclee socio-culturale „personalizate”: o opțiune arhitecturală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 42-50.
                Download 161 downloads
                Stănescu, Mircea. (1995). Reeducarea totală. Fenomenul Pitești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 51-59.
                Download 199 downloads
                Mihăeș, Mircea. (1995). Jurnalul intim și moartea. Jurnale de dincolo de mormânt. Revista de Cercetări Sociale, (2), 60-81.
                Download 178 downloads
                Voicu, Gheorghe. (1995). Sinucidere și anomie. Socio-politică a autodistructivității. Revista de Cercetări Sociale, (2), 82-101.
                Download 172 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
                Download 319 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Ipoteze cu privire la explicația unui paradox. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
                Download 162 downloads
                Ghețău, Vasile. (1994). Tranziția și impactul său demografic. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-42.
                Download 181 downloads
                Vlăsceanu, Lazăr. (1994). Ieșirea din utopie: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 5-16.
                Download 194 downloads
                Datculescu, Petre. (1994). Cum a votat România. O analiză a alegerilor generale și prezidențiale de la 27 septembrie 1992. Revista de Cercetări Sociale, (1), 43-61.
                Download 159 downloads
                Neculau, Adrian. (1994). Construirea câmpului de putere și transmiterea moștenirii în instituțiile de învățământ superior. Revista de Cercetări Sociale, (1), 62-69.
                Download 168 downloads
                Mihăilescu, Vintilă, Nicolau, Viorica, Gheorghiu, Mircea, & Olaru, Costel. (1994). Blocul între loc și locuire. Teme și probleme de etnologie urbană. Revista de Cercetări Sociale, (1), 70-89.
                Download 296 downloads
                Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                Download 178 downloads
                Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                Download 178 downloads
                Miroiu, Adrian. (1994). Tergiversarea ca sindrom. Revista de Cercetări Sociale, (1), 102-107.
                Download 185 downloads
                Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                Download 267 downloads
                Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                Download 177 downloads
                Mureșan, Valentin. (1994). Restaurația invizibilă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-129.
                Download 180 downloads
                Zamfir, Elena. (1994). Secția de Asistență Socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 141-150.
                Download 232 downloads
                Socol, Gheorghe. (1994). O privire sintetică asupra bunăstării și protecției sociale în România postrevoluționară. Revista de Cercetări Sociale, (1), 151-162.
                Download 180 downloads
                Pânzaru, Petru. (1994). Impactul mass media asupra tranziției. Revista de Cercetări Sociale, (1), 163-171.
                Download 178 downloads
                Stegăroiu, Dan. (1994). (Recenzie) Țiganii între ignorare și îngrijorare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 172-174.
                Download 170 downloads
                Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                Download 981 downloads
                Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                Download 292 downloads
                Preda, Marian. (1994). Starea tineretului român - 1994. Revista de Cercetări Sociale, (1), 181-185.
                Download 175 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                Download 259 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                Download 413 downloads
                 Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                 Download 323 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                 Download 594 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                 Download 299 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                  Download 379 downloads
                  Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                  Download 427 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                   Download 307 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                    Download 298 downloads
                     Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                     Download 507 downloads
                     Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                     Download 542 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                     Download 350 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                      Download 236 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                      Download 370 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                      Download 402 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                       Download 348 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1978). Condițiile eficienței gândirii colective. In A. Botez (Ed.), Euristică și structură în știință (pp. 1-15). București: Academiei.
                        Download 524 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1978). Unitate și diversitate în dezvoltarea științelor sociale. In I. Pârvu (Ed.), Concepții asupra dezvoltării științei. Direcții de reconstrucție și modele sistematice ale evoluției științei (pp. 187-211). București: Politică.
                        Download 288 downloads
                        Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1978). Umanizarea muncii factor al calității vieții. 13-15.
                        Download 67 downloads
                        Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
                        Download 44 downloads
                        Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
                        Download 40 downloads
                        Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                        Download 50 downloads
                        Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
                        Download 50 downloads
                        Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
                        Download 48 downloads
                        Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                        Download 34 downloads
                        Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
                        Download 32 downloads
                        Sârbu, Mariana. (1978). Conducerea colectivă și participarea la conducere. Viitorul Social, VII(3), 482-489.
                        Download 31 downloads
                        Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
                        Download 34 downloads
                        Zlate, Camelia. (1978). Căi de optimizare a structurii și funcționalității bugetului de timp al navetiștilor. Viitorul Social, VII(3), 495-504.
                        Download 28 downloads
                        Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                        Download 30 downloads
                        Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                        Download 34 downloads
                        Vlăsceanu, Lazăr. (1978). Consecințe ale integrării învățământului cu cercetarea și producția în planul structurii sociale: un model ipotetic. Viitorul Social, VII(3), 519-526.
                        Download 29 downloads
                        Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
                        Download 13 downloads
                        Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                        Download 13 downloads
                        Stahl, Henri H. (1978). Analiza sociologică a orînduirii „tributale” românești. Viitorul Social, VII(3), 534-541.
                        Download 9 downloads
                        Roz, Alexandru. (1978). Activitatea lui Ioan Slavici pentru crearea cercului umanitarist din România. Viitorul Social, VII(3), 542-547.
                        Download 7 downloads
                        Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
                        Download 458 downloads
                        Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
                        Download 59 downloads
                        Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
                        Download 61 downloads
                        Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
                        Download 52 downloads
                        Voiculescu, Marin, & Florea, Elena. (1977). Independența și suveranitatea națională în concepția Partidului Comunist Român. Viitorul Social, VI(1), 40-47.
                        Download 33 downloads
                        Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
                        Download 55 downloads
                        Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
                        Download 48 downloads
                        Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
                        Download 57 downloads
                        Stan, Constantin, & Oprișiu, Elena. (1977). Integrarea socio-profesională a tinerilor angajați. Viitorul Social, VII(1), 69-74.
                        Download 31 downloads
                        Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
                        Download 55 downloads
                        Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
                        Download 54 downloads
                        Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
                        Download 54 downloads
                        Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
                        Download 55 downloads
                        Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
                        Download 56 downloads
                        Tulea, Gitta. (1977). Lupta de idei în sociologia americană a deceniului 8. Viitorul Social, VI(1), 107-113.
                        Download 30 downloads
                        Voiculescu, Elena. (1977). Personalitatea culturală africană. Viitorul Social, VI(1), 114-119.
                        Download 28 downloads
                        Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
                        Download 54 downloads
                        Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
                        Download 57 downloads
                        Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
                        Download 58 downloads
                        Sion, Ion. (1977). Factorii de mediu și calitatea habitatului. Viitorul Social, VI(1), 137-143.
                        Download 36 downloads
                        Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
                        Download 188 downloads
                        Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
                        Download 179 downloads
                        Roman, Valter. (1972). Știința și puterea. Viitorul Social, (1), 22-36.
                        Download 105 downloads
                        Vlad, Constantin. (1972). Democrație, creație și acțiune socială. Viitorul Social, (1), 37-45.
                        Download 93 downloads
                        Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
                        Download 167 downloads
                        Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
                        Download 155 downloads
                        Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
                        Download 158 downloads
                        Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
                        Download 160 downloads
                        Vaida, Dragoș. (1972). Informatica în științele sociale. Viitorul Social, (1), 87-96.
                        Download 104 downloads
                        Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
                        Download 212 downloads
                        Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
                        Download 198 downloads
                        Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
                        Download 165 downloads
                        Trebici, V. (1972). Îmbătrânirea demografică a populației României. Viitorul Social, 1, 176–194.
                        Download 149 downloads
                        Popescu, M. (1972). Probleme în dezbatere ale sociologiei artei moderne. Viitorul Social, (1), 195–201.
                        Download 135 downloads
                        Zamfirescu, I. (1972). Cu privire la publicul contemporan de teatru. Viitorul Social, 1, 202–213.
                        Download 120 downloads
                        Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
                        Download 211 downloads
                        Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
                        Download 148 downloads
                        Stahl, H. H., Tulea, G., Mahler, F., Apostol, P., Topor, R., & Constantinescu, V. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1, 252–256.
                        Download 97 downloads
                        Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
                        Download 161 downloads
                        Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
                        Download 164 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                        Download 322 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                        Download 469 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                        Download 331 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                         Download 243 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                         Download 286 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                         Download 445 downloads

                          Lasă un răspuns

                          Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

                          Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.