Studii

Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
Download 61 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
  Download 75 downloads
  Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
  Download 48 downloads
  Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
  Download 62 downloads
  Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
  Download 47 downloads
  Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
  Download 76 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
  Download 57 downloads
  Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
  Download 74 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
  Download 68 downloads
  Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
  Download 60 downloads
  George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
  Download 53 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
   Download 90 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
   Download 93 downloads
    Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
    Download 47 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
     Download 117 downloads
     Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
     Download 20 downloads
      Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
      Download 35 downloads
      Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
      Download 54 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
      Download 7 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
      Download 8 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
       Download 503 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
        Download 263 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
        Download 250 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
        Download 303 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
        Download 387 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
        Download 358 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
        Download 37 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
        Download 10 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
         Download 503 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
         Download 295 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
         Download 220 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
         Download 223 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
         Download 430 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
         Download 303 downloads
         Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
         Download 34 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
          Download 372 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
          Download 341 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
          Download 431 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
           Download 241 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
            Download 780 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
            Download 251 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
            Download 261 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
            Download 327 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
             Download 556 downloads
             Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
             Download 357 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
             Download 396 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
             Download 333 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
             Download 420 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
             Download 224 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
             Download 255 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
             Download 482 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
              Download 373 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2000). Perspectivele dezvoltării umane și obiective pentru România anului 2010. Raportul dezvoltării umane (pp. 1-20). București.
               Download 231 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2000). Elemente pentru o strategie anti-sărăcie în România. In E. Zamfir (Ed.), Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitară (pp. 1-67). București: Expert.
               Download 408 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2001). O istorie subiectivă a mea ca sociolog Sociologie, etică şi politică socială, Volum omagial Cătălin Zamfir (pp. 1-28). Pitești: Editura Universităţii din Piteşti.
               Download 297 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
               Download 140 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
               Download 101 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
               Download 106 downloads
               Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
               Download 114 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
               Download 135 downloads
               Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
               Download 123 downloads
               Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
               Download 101 downloads
               Milca, Mihai. (2000). Argumente pentru o sociologie a elitelor politice. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 96-108.
               Download 94 downloads
               Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
               Download 117 downloads
               Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
               Download 141 downloads
               Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
               Download 146 downloads
               Vonica, Simona. (2000). Conflictul politic: cum a evitat Franța războiul civil. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 135-143.
               Download 94 downloads
               Pantelimon, Corina. (2000). Gravitatea unui diagnostic - gigantismul urban. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 144-149.
               Download 158 downloads
               n.d. (2000). Mattei Dogan: professional biography and bibliography. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 150-169.
               Download 144 downloads
               Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
               Download 128 downloads
               Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
               Download 124 downloads
               Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
               Download 168 downloads
               Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
               Download 124 downloads
               Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
               Download 84 downloads
               Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
               Download 84 downloads
               Voicu, Mălina. (1999). În căutarea identității. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 68-78.
               Download 126 downloads
               Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
               Download 96 downloads
               Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
               Download 88 downloads
               Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
               Download 137 downloads
               Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
               Download 153 downloads
               Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
               Download 191 downloads
               Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
               Download 136 downloads
               Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
               Download 112 downloads
               Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
               Download 88 downloads
               Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
               Download 101 downloads
               Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
               Download 80 downloads
               Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
               Download 117 downloads
               Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
               Download 121 downloads
               Voicu, Mălina. (1999). Legitimitatea politicilor de suport pentru femei în societatea românească. Între cratiță și Parlament. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 70-98.
               Download 111 downloads
               Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
               Download 87 downloads
               Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
               Download 116 downloads
               Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
               Download 106 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1998). Poverty alleviation programs at the community level.
               Download 189 downloads
               Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
               Download 161 downloads
               Vasiliu, Florica. (1998). Reconstrucția sindicalismului în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 25-52.
               Download 109 downloads
               Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
               Download 129 downloads
               Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
               Download 148 downloads
               Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
               Download 132 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
               Download 117 downloads
               Wallerstein, Immanuel. (1998). Raportul Președintelui Asociației Internaționale de Sociologie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 107-113.
               Download 114 downloads
               Zamfir, Elena. (1998). Conferința Națională pentru Promovarea Asistenței Sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 114-120.
               Download 138 downloads
               Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
               Download 164 downloads
               Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
               Download 154 downloads
               Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
               Download 106 downloads
               Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
               Download 122 downloads
               Stănculescu, Manuela Sofia. (1998). Între sărăcie absolută și bunăstare. Revista de Cercetări Sociale (2), 15-51.
               Download 171 downloads
               Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
               Download 289 downloads
               Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1998). Biserica și societatea în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale (2), 64-79.
               Download 118 downloads
               Ștefănescu, Poliana. (1998). Studiul mobilității sociale în cadrul noilor promoții de asistenți sociali. Revista de Cercetări Sociale (2), 80-92.
               Download 107 downloads
               Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
               Download 122 downloads
               Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
               Download 100 downloads
               Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
               Download 144 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1997). Institutul de Cercetare a Calității Vieții: filosofie și strategie. Calitatea Vieții, 8(1-2), 3-14.
               Download 353 downloads
               Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
               Download 134 downloads
               Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
               Download 168 downloads
               Scurtu, Ioan. (1997). Opțiunile electoratului românesc în primul deceniu interbelic (1918-1928). Revista de Cercetări Sociale, (1), 98-108.
               Download 113 downloads
               Ștefănescu, Poliana. (1997). Studiul conceptului de sărăcie subiectivă în contextul actual al societății românești. Revista de Cercetări Sociale, (1), 109-125.
               Download 128 downloads
               Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
               Download 128 downloads
               Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
               Download 147 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1997). De la reforma socială la politici sociale: o nouă direcție a sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 144-147.
               Download 154 downloads
               Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
               Download 126 downloads
               Miroiu, Adrian. (1997). Logica birocratică a doctoratului. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-168.
               Download 103 downloads
               Roth, Andrei. (1997). Monografia deportării sașilor din România (1945-1949). Revista de Cercetări Sociale, (1), 169-177.
               Download 122 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
               Download 161 downloads
               Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
               Download 164 downloads
               Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
               Download 122 downloads
               Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
               Download 140 downloads
               Voicu, Bogdan. (1997). Darul: funcții, structură, comportamente. Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-132.
               Download 131 downloads
               Trebici, Vladimir. (1997). Geopolitica românească rediviva! Rolul sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (2), 133-138.
               Download 101 downloads
               Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
               Download 131 downloads
               Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
               Download 121 downloads
               Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
               Download 121 downloads
               Stănculescu, Manuela. (1996). Profiluri atitudinale ale tinerilor din România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 66-108.
               Download 137 downloads
               Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
               Download 201 downloads
               Olaru, Costel. (1996). Între ruptură și parcurs. Muzica și cristalizarea identității personale a adolescenților, la Paris și la București. Revista de Cercetări Sociale, (1), 120-153.
               Download 140 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
               Download 168 downloads
               Zulean, Marian. (1996). Emergența elitei antreprenoriale în societatea românească postcomunistă. O explorare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-15.
               Download 139 downloads
               Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
               Download 182 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
               Download 132 downloads
               Stănescu, Mircea. (1996). Discursul actual al Bisericii Ortodoxe Române. O anchetă orală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 67-104.
               Download 116 downloads
               Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
               Download 112 downloads
               Negrițoiu, Mișu. (1996). Modernizarea societății și economiei românești. Sistemul producției naționale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 119-127.
               Download 136 downloads
               Vlădescu, Cristian. (1996). Raționalizarea serviciilor medicale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-138.
               Download 211 downloads
               George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
               Download 130 downloads
               Trebici, Vladimir. (1996). Istoria demografiei românești. Note. Revista de Cercetări Sociale, (2), 146-153.
               Download 140 downloads
               Stănciulescu, Elisabeta. (1996). O perspectivă etnologică asupra socializării în familiile românești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 154-163.
               Download 161 downloads
               Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
               Download 128 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
               Download 177 downloads
               Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
               Download 132 downloads
               Mihăilescu, Vintilă. (1996). Două sate în tranziție. Tipuri strategice dominante în lumea rurală. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-24.
               Download 130 downloads
               Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
               Download 114 downloads
               Novak, Andrei. (1996). Așteptările populației Bucureștiului față de autoritățile publice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 49-65.
               Download 120 downloads
               Trebici, Vladimir. (1995). Academia Română (1989-1994). Aspecte demografice. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-12.
               Download 132 downloads
               Sandu, Dumitru. (1995). Arii culturale și probleme sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 13-37.
               Download 187 downloads
               Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
               Download 153 downloads
               Rotariu, Traian, Dan, Maria, Mezei, Elemer, & Vereș, Eniko. (1995). Învățământul superior între inerție și schimbare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 51-64.
               Download 116 downloads
               Negrițoiu, Mișu. (1995). Priorități economice ale etapei actuale în viziunea unor partide și formațiuni politice parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 65-76.
               Download 143 downloads
               Ionete, Constantin. (1995). Politica fiscală. Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-86.
               Download 120 downloads
               Rădulescu, Eugen, Botel, Cezar, Drăgulin, Ion, & Lazea, Valentin. (1995). Politica monetară în România postcomunistă: o privire critică. Revista de Cercetări Sociale, (1), 87-111.
               Download 149 downloads
               Zamfir, Elena. (1995). Statul bunăstării. Mecanismele producerii bunăstării într-o societate modernă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 112-132.
               Download 203 downloads
               Vlăsceanu, Lazăr. (1995). Reforma, guvernarea și politicile sociale: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 133-155.
               Download 195 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1995). Politica de protecție socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 156-172.
               Download 195 downloads
               Mărginean, Ioan. (1995). Asigurările sociale din România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 173-186.
               Download 150 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
               Download 185 downloads
               Trebici, Vladimir. (1995). Cartea de demografie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 191-195.
               Download 194 downloads
               Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
               Download 144 downloads
               Popescu, Livia. (1995). Clasa mijlocie și proiectul modernizării României (1900-1940). Revista de Cercetări Sociale, (2), 18-30.
               Download 126 downloads
               Larionescu, Maria. (1995). Strategia „supraviețuirilor” în cercetarea schimbării sociale rurale. Depășirea unor clișee teoretice. Revista de Cercetări Sociale, (2), 31-41.
               Download 130 downloads
               Jinga, Florin. (1995). Nuclee socio-culturale „personalizate”: o opțiune arhitecturală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 42-50.
               Download 111 downloads
               Stănescu, Mircea. (1995). Reeducarea totală. Fenomenul Pitești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 51-59.
               Download 151 downloads
               Mihăeș, Mircea. (1995). Jurnalul intim și moartea. Jurnale de dincolo de mormânt. Revista de Cercetări Sociale, (2), 60-81.
               Download 130 downloads
               Voicu, Gheorghe. (1995). Sinucidere și anomie. Socio-politică a autodistructivității. Revista de Cercetări Sociale, (2), 82-101.
               Download 126 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
               Download 284 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Ipoteze cu privire la explicația unui paradox. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
               Download 117 downloads
               Ghețău, Vasile. (1994). Tranziția și impactul său demografic. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-42.
               Download 132 downloads
               Vlăsceanu, Lazăr. (1994). Ieșirea din utopie: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 5-16.
               Download 147 downloads
               Datculescu, Petre. (1994). Cum a votat România. O analiză a alegerilor generale și prezidențiale de la 27 septembrie 1992. Revista de Cercetări Sociale, (1), 43-61.
               Download 109 downloads
               Neculau, Adrian. (1994). Construirea câmpului de putere și transmiterea moștenirii în instituțiile de învățământ superior. Revista de Cercetări Sociale, (1), 62-69.
               Download 117 downloads
               Mihăilescu, Vintilă, Nicolau, Viorica, Gheorghiu, Mircea, & Olaru, Costel. (1994). Blocul între loc și locuire. Teme și probleme de etnologie urbană. Revista de Cercetări Sociale, (1), 70-89.
               Download 234 downloads
               Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
               Download 118 downloads
               Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
               Download 120 downloads
               Miroiu, Adrian. (1994). Tergiversarea ca sindrom. Revista de Cercetări Sociale, (1), 102-107.
               Download 137 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
               Download 208 downloads
               Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
               Download 121 downloads
               Mureșan, Valentin. (1994). Restaurația invizibilă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-129.
               Download 135 downloads
               Zamfir, Elena. (1994). Secția de Asistență Socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 141-150.
               Download 166 downloads
               Socol, Gheorghe. (1994). O privire sintetică asupra bunăstării și protecției sociale în România postrevoluționară. Revista de Cercetări Sociale, (1), 151-162.
               Download 134 downloads
               Pânzaru, Petru. (1994). Impactul mass media asupra tranziției. Revista de Cercetări Sociale, (1), 163-171.
               Download 132 downloads
               Stegăroiu, Dan. (1994). (Recenzie) Țiganii între ignorare și îngrijorare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 172-174.
               Download 125 downloads
               Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
               Download 765 downloads
               Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
               Download 209 downloads
               Preda, Marian. (1994). Starea tineretului român - 1994. Revista de Cercetări Sociale, (1), 181-185.
               Download 124 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
               Download 200 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
               Download 356 downloads
                Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                Download 270 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                Download 540 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                Download 244 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                 Download 324 downloads
                 Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                 Download 373 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                  Download 248 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                   Download 240 downloads
                    Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                    Download 450 downloads
                    Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                    Download 474 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                    Download 297 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                     Download 179 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                     Download 316 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                     Download 348 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                      Download 297 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1978). Condițiile eficienței gândirii colective. In A. Botez (Ed.), Euristică și structură în știință (pp. 1-15). București: Academiei.
                       Download 472 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1978). Unitate și diversitate în dezvoltarea științelor sociale. In I. Pârvu (Ed.), Concepții asupra dezvoltării științei. Direcții de reconstrucție și modele sistematice ale evoluției științei (pp. 187-211). București: Politică.
                       Download 239 downloads
                       Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1978). Umanizarea muncii factor al calității vieții. 13-15.
                       Download 15 downloads
                        Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
                        Download 425 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                         Download 273 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                         Download 419 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                         Download 279 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                          Download 197 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                          Download 235 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                          Download 397 downloads

                           Lasă un răspuns

                           Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *