Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Zamfir, Cătălin. (1994). Proiectul de lege cu privire la ajutorul social. Revista de Cercetări Sociale, (3), 121-133.
Download 289 downloads
Zamfir, Elena. (1994). Asociația Română pentru Promovarea Asistenței Sociale (A.R.P.A.S.) și Federația Internațională a Asistenților Sociali. Revista de Cercetări Sociale, (4), 181-186.
Download 287 downloads
Zamfir, Elena. (1994). Secția de Asistență Socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 141-150.
Download 347 downloads
Zamfirescu, Elena. (1994). „Fuga” din Balcani. Revista de Cercetări Sociale, (3), 76-88.
Download 242 downloads
Zhao, Xiaoyan. (1994). Sondaj de opinie publică despre democrație în Rusia. Revista de Cercetări Sociale, (4), 103-116.
Download 303 downloads
Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
Download 114 downloads
Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
Download 87 downloads
Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
Download 139 downloads
Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
Download 129 downloads
Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
Download 111 downloads
Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
Download 86 downloads
Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
Download 121 downloads
Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
Download 58 downloads
Roz, Alexandru. (1978). Activitatea lui Ioan Slavici pentru crearea cercului umanitarist din România. Viitorul Social, VII(3), 542-547.
Download 23 downloads
Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
Download 121 downloads
Sârbu, Mariana. (1978). Conducerea colectivă și participarea la conducere. Viitorul Social, VII(3), 482-489.
Download 60 downloads
Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
Download 52 downloads
Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
Download 78 downloads
Stahl, Henri H. (1978). Analiza sociologică a orînduirii „tributale” românești. Viitorul Social, VII(3), 534-541.
Download 72 downloads
Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
Download 116 downloads
Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
Download 101 downloads
Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
Download 56 downloads
Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
Download 105 downloads
Tulea, Gitta, & Ungureanu, Ion. (1978). Considerații metodologice privind cercetarea sociologiei românești postbelice. Viitorul Social, VII(2), 307-311.
Download 91 downloads
Ungureanu, Ion. (1978). Raționalitatea socială în abordarea sociologică marxistă. Viitorul Social, VII(3), 554-557.
Download 57 downloads
Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
Download 139 downloads
Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
Download 134 downloads
Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
Download 102 downloads
Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
Download 102 downloads
Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
Download 70 downloads
Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
Download 112 downloads
Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
Download 103 downloads
Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
Download 114 downloads
Sion, Ion. (1977). Factorii de mediu și calitatea habitatului. Viitorul Social, VI(1), 137-143.
Download 62 downloads
Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
Download 74 downloads
Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la sociologia răscoalelor țărănești. Viitorul Social, VI(3), 513-516.
Download 78 downloads
Stan, Constantin, & Oprișiu, Elena. (1977). Integrarea socio-profesională a tinerilor angajați. Viitorul Social, VII(1), 69-74.
Download 42 downloads
Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
Download 68 downloads
Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
Download 113 downloads
Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
Download 69 downloads
Tulea, Gitta. (1977). Lupta de idei în sociologia americană a deceniului 8. Viitorul Social, VI(1), 107-113.
Download 50 downloads
Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
Download 99 downloads
Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
Download 69 downloads
Voiculescu, Elena. (1977). Personalitatea culturală africană. Viitorul Social, VI(1), 114-119.
Download 40 downloads
Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
Download 68 downloads
Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
Download 80 downloads
Silard, Andrei. (1974). Mutații specific contemporane în procesul de muncă. Viitorul Social, III(2), 416-422.
Download 77 downloads
Șilețchi, Mircea. (1974). Metodă de analiză și previziune a dinamicii structurii sociale. Viitorul Social, III(2), 367-374.
Download 1 downloads
Stănescu, Maria. (1974). Agricultura și factorii sociali. Viitorul Social, III(3), 593-602.
Download 40 downloads
Strungariu, Despina. (1974). Participarea cooperatorilor la activitatea de conducere. Viitorul Social, III(4), 749-758.
Download 75 downloads
Surpat, Gheorghe. (1974). Rolul conducător al clasei muncitoare - factor fundamental al societății noastre socialiste. Viitorul Social, III(3), 499-507.
Download 40 downloads
Tamaș, Sergiu. (1974). Știința conducerii și ecologia dezvoltării sociale. Viitorul Social, III(350-356).
Download 39 downloads
Trăistaru, Elisabeta. (1974). Factorii economici și psihosociali ai stabilității forței de muncă în întreprinderile industriale. Viitorul Social, III(2), 375-385.
Download 42 downloads
Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
Download 42 downloads
Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
Download 42 downloads
Trăsnea, Ovidiu. (1974). Grupele de presiune: precizări terminologice. Viitorul Social, III(1), 35-47.
Download 42 downloads
Trăsnea, Ovidiu. (1974). Programul partidului - călăuză pentru întregul popor. Viitorul Social, III(4), 698-707.
Download 41 downloads
Trebici, Vladimir. (1974). Fertilitatea și statutul social al femeii. Viitorul Social, III(3), 564-573.
Download 2 downloads
Velisar, C., & Merfea, M. (1974). Perspective demografice în dezvoltarea urbană a județului Bacău. Viitorul Social, III(4), 779-787.
Download 74 downloads
Verona, Sergiu. (1974). Unele considerații asupra raportului strategie - politică în știința politică americană. Viitorul Social, III(1), 58-69.
Download 2 downloads
Zlate, Mielu, & Vlăsceanu, Lazăr. (1974). Considerații metodologice asupra teoriei disonanței cognitive - Cu aplicații la procesul educațional. Viitorul Social, III(3), 611-622.
Download 80 downloads
Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
Download 43 downloads
Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
Download 93 downloads
Maciu, Vasile. (1973). Forțele sociale și politice ale revoluției române de la 1848. Viitorul Social, II(3), 530-534.
Download 47 downloads
Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
Download 41 downloads
Mahler, Fred. (1973). Formarea etosului socialist și actualitatea sociologiei moralei. Viitorul Social, II(1), 210-218.
Download 88 downloads
Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
Download 41 downloads
Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
Download 87 downloads
Mesaroș, Emil. (1973). Politica demografică. Definiție - Conținut - Obiective. Viitorul Social, II(3), 663-674.
Download 88 downloads
Mihu, Achim. (1973). Matematica și specificarea conceptelor sociologice. Viitorul Social, II(3), 585-600.
Download 45 downloads
Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
Download 81 downloads
Milcu, Ștefan. (1973). Implicațiile sociale ale modificărilor mediului ambiant în civilizația industrială. Viitorul Social, II(3), 564-571.
Download 7 downloads
Moldovan, Roman. (1973). Tendințe actuale în conținutul tematic și în metoda științelor sociale. Viitorul Social, II(4), 783-788.
Download 30 downloads
Neculau, Eugen D. (1973). Experimentul social-pedagogic de la Ungureni. Viitorul Social, II(3), 706-713.
Download 3 downloads
Negrițoiu, Valentina. (1873). Forme de conviețuire interetnică în județul Mureș. Viitorul Social, II(3), 640-650.
Download 6 downloads
Nicolescu, Miron. (1973). Personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, II(4), 773-782.
Download 37 downloads
Nicolescu, Ovidiu. (1973). Abordarea multidisciplinară a organizării structurale a unităților industriale. Viitorul Social, II(2), 337-345.
Download 50 downloads
Pânzaru, Petru. (1973). Omul în relațiile sociale. Note pe marginea unor discuții. Viitorul Social, II(2), 319-328.
Download 49 downloads
Pascadi, Ion. (1973). Statutul social al operei de artă. Viitorul Social, II(3), 689-698.
Download 5 downloads
Pîrlog, Mihai. (1973). Statutul profesional al sociologiului. Viitorul Social, II(2), 470-473.
Download 47 downloads
Rachieru, Adrian. (1973). Dar sociologul din întreprindere? Viitorul Social, II(3), 714-717.
Download 4 downloads
Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
Download 92 downloads
Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
Download 227 downloads
Hoffman, O. (1972). Integrarea și stabilitatea în muncă. Viitorul Social, 1(3), 795-806.
Download 82 downloads
Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
Download 198 downloads
Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
Download 104 downloads
Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
Download 236 downloads
Krausz, S., & Krausz, S. (1972). Realități și deziderate în exercitarea funcției inginerești. Viitorul Social, 2, 451–462.
Download 162 downloads
Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
Download 207 downloads
Mamali, C. (1972). Indicatori sociali ai integrării tinerilor din industrie. Viitorul Social, 2, 439–450.
Download 227 downloads
Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
Download 282 downloads
Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
Download 305 downloads
Marica, G.Em. (1972). Sociologia națiunii la Alexandru Macioni și Aurel C. Popovici. Viitorul Social, 1(3), 775-783.
Download 55 downloads
Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
Download 229 downloads
Merfea, Mihai. (1972). Adaptarea populației agricole la mediul de muncă industrial. Viitorul Social, 1(3), 807-816.
Download 70 downloads
Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
Download 121 downloads
Mihu, G., Moraru, I., Făgărășan, G., Geust, M., Ștefănescu, D., Șoacă, S., Timanu, T., Popa, G. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, (2), 723–727.
Download 93 downloads
Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
Download 74 downloads
Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
Download 98 downloads
Paginile cititorilor. (1972). Viitorul Social, 1, 283–284.
Download 104 downloads
Petrescu, P. (1972). Arhitectura populară și problema sistematizării rurale. Viitorul Social, 2, 603–608.
Download 144 downloads

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *