Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Stoicea, Ana-Luana. (1995). Identitate națională și conștiință europeană în Franța anilor 90. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-151.
Download 176 downloads
Surdu, Mihai. (1995). Jocurile de noroc și semnificație socială a hazardului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-94.
Download 258 downloads
Trebici, Vladimir. (1995). Academia Română (1989-1994). Aspecte demografice. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-12.
Download 194 downloads
Trebici, Vladimir. (1995). Cartea de demografie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 191-195.
Download 265 downloads
Trebici, Vladimir. (1995). Commentaria in demographiam. Revista de Cercetări Sociale, (3), 116-138.
Download 257 downloads
Vlăsceanu, Lazăr. (1995). Reforma, guvernarea și politicile sociale: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 133-155.
Download 267 downloads
Voicu, Gheorghe. (1995). Sinucidere și anomie. Socio-politică a autodistructivității. Revista de Cercetări Sociale, (2), 82-101.
Download 192 downloads
Zamfir, Cătălin. (1995). Politica de protecție socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 156-172.
Download 271 downloads
Zamfir, Elena. (1995). Statul bunăstării. Mecanismele producerii bunăstării într-o societate modernă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 112-132.
Download 319 downloads
Miroiu, Mihaela. (1994). Ieșirea din vrajă. Revista de Cercetări Sociale, (2), 144-157.
Download 193 downloads
Mureșan, Valentin. (1994). Fluxul istoriei. Revista de Cercetări Sociale, (3), 89-106.
Download 210 downloads
Mureșan, Valentin. (1994). Restaurația invizibilă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-129.
Download 198 downloads
Neculau, Adrian. (1994). Construirea câmpului de putere și transmiterea moștenirii în instituțiile de învățământ superior. Revista de Cercetări Sociale, (1), 62-69.
Download 182 downloads
Neculau, Radu. (1994). Reinventarea tradiției. Revista de Cercetări Sociale, (2), 86-92.
Download 199 downloads
Pânzaru, Petru. (1994). Impactul mass media asupra tranziției. Revista de Cercetări Sociale, (1), 163-171.
Download 198 downloads
Pasti, Vladimir. (1994). Tranziția politică: o evaluare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 93-97.
Download 208 downloads
Preda, Marian. (1994). Partidele politice din România: clasificare și relații parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
Download 199 downloads
Preda, Marian. (1994). Starea tineretului român - 1994. Revista de Cercetări Sociale, (1), 181-185.
Download 189 downloads
Rose, Richard, & Haerpfer, Christian W. (1994). Reacția maselor la transformările din societățile post-comuniste. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-96.
Download 199 downloads
Schoppner, Hans Peter. (1994). Atitudini și opinii ale populaților cehă, slovacă și poloneză privind procesul de democratizare economică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 97-102.
Download 199 downloads
Socol, Gheorghe. (1994). O privire sintetică asupra bunăstării și protecției sociale în România postrevoluționară. Revista de Cercetări Sociale, (1), 151-162.
Download 195 downloads
Solcan, Mihail-Radu. (1994). După revoluție. Infrastructura opțiunilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 22-29.
Download 203 downloads
Stegăroiu, Dan. (1994). (Recenzie) Țiganii între ignorare și îngrijorare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 172-174.
Download 192 downloads
Trebici, Vladimir. (1994). Despre generație, vârstă... et quibusdam aliis. Revista de Cercetări Sociale, (3), 134-142.
Download 181 downloads
Trebici, Vladimir. (1994). Este necesară o politică demografică în România? Revista de Cercetări Sociale, (2), 47-58.
Download 180 downloads
Vlăsceanu, Lazăr. (1994). Ieșirea din utopie: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 5-16.
Download 221 downloads
Vlăsceanu, Mihaela. (1994). Premise pentru analiza economică a organizațiilor nonprofit. Revista de Cercetări Sociale, (2), 30-46.
Download 174 downloads
Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Ipoteze cu privire la explicația unui paradox. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
Download 183 downloads
Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
Download 329 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
Download 60 downloads
Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
Download 29 downloads
Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
Download 38 downloads
Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
Download 29 downloads
Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
Download 26 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 36 downloads
Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
Download 17 downloads
Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
Download 20 downloads
Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
Download 22 downloads
Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
Download 50 downloads
Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
Download 34 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 38 downloads
Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
Download 58 downloads
Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
Download 34 downloads
Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
Download 36 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 40 downloads
Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
Download 24 downloads
Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
Download 47 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 34 downloads
Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
Download 67 downloads
Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
Download 59 downloads
Furtună, Carmen. (1977). Gheorghe D. Scraba - promotor al sociologiei românești la începutul secolului XX. Viitorul Social, VI(2), 304-307.
Download 23 downloads
Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
Download 80 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
Download 23 downloads
Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
Download 29 downloads
Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
Download 30 downloads
Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
Download 30 downloads
Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
Download 29 downloads
Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
Download 66 downloads
Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
Download 29 downloads
Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
Download 26 downloads
Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
Download 76 downloads
Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
Download 76 downloads
Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
Download 69 downloads
Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
Download 66 downloads
Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
Download 74 downloads
Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
Download 72 downloads
Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
Download 31 downloads
Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
Download 28 downloads
Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
Download 61 downloads
Copoiu, Nicolae. (1973). Unele aspecte din viața social-economică și politică a României oglindite în revista „Viitorul Social” (1907-1908, 1913-1916). Viitorul Social, II(3), 551-563.
Download 4 downloads
Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
Download 2 downloads
Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
Download 3 downloads
Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
Download 4 downloads
Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
Download 3 downloads
Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
Download 9 downloads
Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
Download 4 downloads
Demetrescu, M.C. (1973). Conducere și marketing. Viitorul Social, II(3), 572-584.
Download 4 downloads
Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
Download 19 downloads
Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
Download 5 downloads
Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
Download 14 downloads
Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
Download 4 downloads
Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
Download 7 downloads
Georgescu, Ștefan. (1973). Despre politica în domeniul științei. Viitorul Social, II(2), 300-307.
Download 6 downloads
Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
Download 4 downloads
Hurezeanu, Damian. (1973). 1848 în confruntările de idei din România. Viitorul Social, II(3), 535-550.
Download 5 downloads
Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
Download 10 downloads
Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
Download 5 downloads
Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
Download 8 downloads
Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
Download 6 downloads
Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
Download 187 downloads
Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
Download 28 downloads
Culea, H. (1972). Viața sociologiei în revista „Steaua”. Viitorul Social, 2, 695–698.
Download 164 downloads
Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
Download 173 downloads
Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
Download 175 downloads
Damian, L. (1972). Evaluări individuale și institutionale ale timpului. Viitorul Social, 2, 463–469.
Download 186 downloads
Damian, N. (1972). Perspective de abordare structural-sociologică a grupurilor familiale. Viitorul Social, 1, 137–145.
Download 152 downloads
Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
Download 23 downloads
Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
Download 187 downloads
Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
Download 194 downloads
Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
Download 174 downloads
Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
Download 170 downloads
Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
Download 31 downloads
Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
Download 29 downloads
Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
Download 169 downloads
Fulea, M., Stănescu, M., Vâlceanu, G., & Stănoiu, A. (1972). Acordul global în cooperativele agricole de producție. Un experiment social. Viitorul Social, 2, 470–479.
Download 190 downloads
Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
Download 26 downloads
Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
Download 183 downloads
Grigorescu, P., Golu, M., Golu, P., Verza, E., & Voinea, M. (1972). Aspirații profesionale și satisfacții în muncă la tineretul industrial. Viitorul Social, 2, 428–438.
Download 188 downloads
Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
Download 175 downloads

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *