Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Stoicea, Ana-Luana. (1995). Identitate națională și conștiință europeană în Franța anilor 90. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-151.
Download 245 downloads
Surdu, Mihai. (1995). Jocurile de noroc și semnificație socială a hazardului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-94.
Download 359 downloads
Trebici, Vladimir. (1995). Academia Română (1989-1994). Aspecte demografice. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-12.
Download 277 downloads
Trebici, Vladimir. (1995). Cartea de demografie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 191-195.
Download 337 downloads
Trebici, Vladimir. (1995). Commentaria in demographiam. Revista de Cercetări Sociale, (3), 116-138.
Download 303 downloads
Vlăsceanu, Lazăr. (1995). Reforma, guvernarea și politicile sociale: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 133-155.
Download 351 downloads
Voicu, Gheorghe. (1995). Sinucidere și anomie. Socio-politică a autodistructivității. Revista de Cercetări Sociale, (2), 82-101.
Download 277 downloads
Zamfir, Cătălin. (1995). Politica de protecție socială. Revista de Cercetări Sociale, (1), 156-172.
Download 363 downloads
Zamfir, Elena. (1995). Statul bunăstării. Mecanismele producerii bunăstării într-o societate modernă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 112-132.
Download 428 downloads
Miroiu, Mihaela. (1994). Ieșirea din vrajă. Revista de Cercetări Sociale, (2), 144-157.
Download 268 downloads
Mureșan, Valentin. (1994). Fluxul istoriei. Revista de Cercetări Sociale, (3), 89-106.
Download 293 downloads
Mureșan, Valentin. (1994). Restaurația invizibilă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-129.
Download 257 downloads
Neculau, Adrian. (1994). Construirea câmpului de putere și transmiterea moștenirii în instituțiile de învățământ superior. Revista de Cercetări Sociale, (1), 62-69.
Download 263 downloads
Neculau, Radu. (1994). Reinventarea tradiției. Revista de Cercetări Sociale, (2), 86-92.
Download 256 downloads
Pânzaru, Petru. (1994). Impactul mass media asupra tranziției. Revista de Cercetări Sociale, (1), 163-171.
Download 277 downloads
Pasti, Vladimir. (1994). Tranziția politică: o evaluare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 93-97.
Download 303 downloads
Preda, Marian. (1994). Partidele politice din România: clasificare și relații parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
Download 281 downloads
Preda, Marian. (1994). Starea tineretului român - 1994. Revista de Cercetări Sociale, (1), 181-185.
Download 275 downloads
Rose, Richard, & Haerpfer, Christian W. (1994). Reacția maselor la transformările din societățile post-comuniste. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-96.
Download 284 downloads
Schoppner, Hans Peter. (1994). Atitudini și opinii ale populaților cehă, slovacă și poloneză privind procesul de democratizare economică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 97-102.
Download 253 downloads
Socol, Gheorghe. (1994). O privire sintetică asupra bunăstării și protecției sociale în România postrevoluționară. Revista de Cercetări Sociale, (1), 151-162.
Download 271 downloads
Solcan, Mihail-Radu. (1994). După revoluție. Infrastructura opțiunilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 22-29.
Download 281 downloads
Stegăroiu, Dan. (1994). (Recenzie) Țiganii între ignorare și îngrijorare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 172-174.
Download 277 downloads
Trebici, Vladimir. (1994). Despre generație, vârstă... et quibusdam aliis. Revista de Cercetări Sociale, (3), 134-142.
Download 255 downloads
Trebici, Vladimir. (1994). Este necesară o politică demografică în România? Revista de Cercetări Sociale, (2), 47-58.
Download 256 downloads
Vlăsceanu, Lazăr. (1994). Ieșirea din utopie: premise pentru o opțiune. Revista de Cercetări Sociale, (1), 5-16.
Download 281 downloads
Vlăsceanu, Mihaela. (1994). Premise pentru analiza economică a organizațiilor nonprofit. Revista de Cercetări Sociale, (2), 30-46.
Download 240 downloads
Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Ipoteze cu privire la explicația unui paradox. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
Download 268 downloads
Zamfir, Cătălin. (1994). Politica socială în România în tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 17-37.
Download 413 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
Download 127 downloads
Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
Download 111 downloads
Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
Download 75 downloads
Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
Download 71 downloads
Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
Download 71 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 118 downloads
Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
Download 92 downloads
Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
Download 99 downloads
Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
Download 64 downloads
Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
Download 76 downloads
Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
Download 114 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 80 downloads
Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
Download 121 downloads
Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
Download 71 downloads
Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
Download 75 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 104 downloads
Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
Download 109 downloads
Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
Download 89 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 75 downloads
Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
Download 132 downloads
Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
Download 99 downloads
Furtună, Carmen. (1977). Gheorghe D. Scraba - promotor al sociologiei românești la începutul secolului XX. Viitorul Social, VI(2), 304-307.
Download 56 downloads
Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
Download 112 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
Download 64 downloads
Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
Download 112 downloads
Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
Download 71 downloads
Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
Download 71 downloads
Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
Download 66 downloads
Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
Download 105 downloads
Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
Download 109 downloads
Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
Download 67 downloads
Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
Download 99 downloads
Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
Download 113 downloads
Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
Download 106 downloads
Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
Download 107 downloads
Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
Download 119 downloads
Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
Download 119 downloads
Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
Download 106 downloads
Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
Download 70 downloads
Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
Download 92 downloads
Gulian, C.I. (1974). Kant și problema alienării. Viitorul Social, III(2), 320-326.
Download 42 downloads
Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
Download 41 downloads
Iliescu, Ion. (1974). Cursul de sociologie al lui Constantin Dimitrescu Iași. Viitorul Social, III(2), 311-319.
Download 83 downloads
Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
Download 81 downloads
Iordăchel, Ion. (1974). Sociologia și practica socială. Viitorul Social, III(3), 537-542.
Download 75 downloads
Iosif, Petre. (1974). Reflecții asupra fascismului vechi și actual. Viitorul Social, III(3), 623-629.
Download 41 downloads
Lăzărescu, Cezar. (1974). Urbanizarea și implicațiile ei. Viitorul Social, III(3), 543-546.
Download 40 downloads
Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică - Cibernetica și bionica. Viitorul Social, III(3), 635-647.
Download 41 downloads
Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
Download 80 downloads
Mamali, Cătălin. (1974). Relații între cunoașterea științifică și cunoașterea cotidiană în cercetarea participativă. Tehnica situațiilor simetrice. Viitorul Social, III(4), 740-748.
Download 37 downloads
Marinescu, Ion. (1974). Dezvoltarea economică și socială a României în anii construcției socialiste. Viitorul Social, III(3), 491-498.
Download 79 downloads
Mesaroș, Emil. (1974). Rolul factorilor social-economici și al celor biologici în reproducerea populației. Viitorul Social, III(2), 334-340.
Download 79 downloads
Mustăcilă, Constantin. (1974). Consultarea muncitorilor - factor esențial al perfecționării democrației economice. Viitorul Social, III(3), 585-592.
Download 40 downloads
Olah, Maria, Marica, G.Em., & Cordoș, Gh. (1974). Aplicarea acordului global în cooperativele agricole de producție. Viitorul Social, III(4), 759-767.
Download 45 downloads
Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
Download 80 downloads
Rachieru, Adrian. (1974). Dar sociologul din întreprindere? (II). Viitorul Social, III(2), 423-429.
Download 40 downloads
Răduleț, Remus. (1974). Necesitatea unei politici a științei și tehnicii în condițiile revoluției tehnice-științifice contemporane. Viitorul Social, III(2), 267-277.
Download 41 downloads
Rîmneanțu, P. (1974). Premise contemporane ale creșterii populației. Viitorul Social, III(3), 558-563.
Download 70 downloads
Ristea, N., & Lucuț, Gr. (1974). Probleme ale sistemului indicatorilor sociali. Viitorul Social, III(2), 357-366.
Download 43 downloads
Roman, Valter. (1974). Omul - mașina - știința. Viitorul Social, III(3), 528-536.
Download 40 downloads
Copoiu, Nicolae. (1973). Unele aspecte din viața social-economică și politică a României oglindite în revista „Viitorul Social” (1907-1908, 1913-1916). Viitorul Social, II(3), 551-563.
Download 45 downloads
Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
Download 87 downloads
Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
Download 81 downloads
Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
Download 92 downloads
Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
Download 83 downloads
Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
Download 50 downloads
Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
Download 46 downloads
Demetrescu, M.C. (1973). Conducere și marketing. Viitorul Social, II(3), 572-584.
Download 84 downloads
Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
Download 61 downloads
Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
Download 86 downloads
Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
Download 94 downloads
Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
Download 44 downloads
Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
Download 49 downloads
Georgescu, Ștefan. (1973). Despre politica în domeniul științei. Viitorul Social, II(2), 300-307.
Download 47 downloads
Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
Download 47 downloads
Hurezeanu, Damian. (1973). 1848 în confruntările de idei din România. Viitorul Social, II(3), 535-550.
Download 47 downloads
Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
Download 96 downloads
Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
Download 44 downloads
Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
Download 31 downloads
Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
Download 46 downloads
Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
Download 229 downloads
Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
Download 60 downloads
Culea, H. (1972). Viața sociologiei în revista „Steaua”. Viitorul Social, 2, 695–698.
Download 206 downloads
Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
Download 216 downloads
Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
Download 204 downloads
Damian, L. (1972). Evaluări individuale și institutionale ale timpului. Viitorul Social, 2, 463–469.
Download 231 downloads
Damian, N. (1972). Perspective de abordare structural-sociologică a grupurilor familiale. Viitorul Social, 1, 137–145.
Download 158 downloads
Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
Download 110 downloads
Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
Download 232 downloads
Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
Download 236 downloads
Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
Download 215 downloads
Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
Download 208 downloads
Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
Download 78 downloads
Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
Download 104 downloads
Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
Download 206 downloads
Fulea, M., Stănescu, M., Vâlceanu, G., & Stănoiu, A. (1972). Acordul global în cooperativele agricole de producție. Un experiment social. Viitorul Social, 2, 470–479.
Download 274 downloads
Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
Download 62 downloads
Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
Download 224 downloads
Grigorescu, P., Golu, M., Golu, P., Verza, E., & Voinea, M. (1972). Aspirații profesionale și satisfacții în muncă la tineretul industrial. Viitorul Social, 2, 428–438.
Download 266 downloads
Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
Download 213 downloads

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *