Studii

Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Mărginean, Ioan. (2000). Consolidarea democrației în Europa Centrală și de Est. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 147-148.
Download 232 downloads
Milca, Mihai. (2000). Argumente pentru o sociologie a elitelor politice. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 96-108.
Download 242 downloads
n.d. (2000). Mattei Dogan: professional biography and bibliography. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 150-169.
Download 257 downloads
Onuț, Gheorghe, & Palada, Mirel. (2000). Certificat de calitate pentru sondajele de opinie. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 47-51.
Download 250 downloads
Pantelimon, Corina. (2000). Gravitatea unui diagnostic - gigantismul urban. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 144-149.
Download 306 downloads
Rughiniș, Cosima. (2000). Proiecte de dezvoltare în comunități de romi: echilibrarea unei relații asimetrice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 77-96.
Download 337 downloads
Tufiș, Claudiu. (2000). A critique of Inglehart’s theory of postmaterialism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 149-157.
Download 237 downloads
Vonica, Simona. (2000). Conflictul politic: cum a evitat Franța războiul civil. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 135-143.
Download 244 downloads
Zamfir, Cătălin. (2000). Elemente pentru o strategie anti-sărăcie în România. In E. Zamfir (Ed.), Strategii antisărăcie și dezvoltare comunitară (pp. 1-67). București: Expert.
Download 613 downloads
Zamfir, Cătălin. (2000). Perspectivele dezvoltării umane și obiective pentru România anului 2010. Raportul dezvoltării umane (pp. 1-20). București.
Download 283 downloads
Zamfir, Cătălin. (2001). O istorie subiectivă a mea ca sociolog Sociologie, etică şi politică socială, Volum omagial Cătălin Zamfir (pp. 1-28). Pitești: Editura Universităţii din Piteşti.
Download 347 downloads
Voicu, Mălina. (1999). În căutarea identității. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 68-78.
Download 281 downloads
Voicu, Mălina. (1999). Legitimitatea politicilor de suport pentru femei în societatea românească. Între cratiță și Parlament. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 70-98.
Download 270 downloads
Stănculescu, Manuela Sofia. (1998). Între sărăcie absolută și bunăstare. Revista de Cercetări Sociale (2), 15-51.
Download 344 downloads
Ștefănescu, Poliana. (1998). Studiul mobilității sociale în cadrul noilor promoții de asistenți sociali. Revista de Cercetări Sociale (2), 80-92.
Download 264 downloads
Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1998). Biserica și societatea în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale (2), 64-79.
Download 273 downloads
Vasiliu, Florica. (1998). Reconstrucția sindicalismului în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 25-52.
Download 253 downloads
Voicu, Bogdan. (1998). Schimb social, schimburi sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 142-162.
Download 269 downloads
Wallerstein, Immanuel. (1998). Patru dezbateri de actualitate. Revista de Cercetări Sociale (2), 132-141.
Download 252 downloads
Wallerstein, Immanuel. (1998). Raportul Președintelui Asociației Internaționale de Sociologie. Revista de Cercetări Sociale, (1), 107-113.
Download 238 downloads
Zamfir, Cătălin. (1998). Poverty alleviation programs at the community level.
Download 236 downloads
Zamfir, Cătălin et al. (1998). Probleme sociale și nivel de trai. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 189-224.
Download 379 downloads
Zamfir, Elena. (1998). Conferința Națională pentru Promovarea Asistenței Sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 114-120.
Download 280 downloads
Mihăilescu, Vintilă. (1997). Antropologie și ideologie. Revista de Cercetări Sociale, (3), 148-159.
Download 312 downloads
Mihăilescu, Vintilă. (1997). Mărturii despre martor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 176-177.
Download 392 downloads
Miroiu, Adrian. (1997). Logica birocratică a doctoratului. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-168.
Download 259 downloads
Novak, Andrei. (1997). Activitatea serviciilor și instituțiilor publice și reflectarea ei în calitatea prestațiilor către populație. Revista de Cercetări Sociale, (4), 114-133.
Download 367 downloads
Pasti, Vladimir. (1997). Politica împortiva economiei. De la guvernarea ostilă, la restructurarea politicii românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 78-113.
Download 336 downloads
Pop, Luana. (1997). O posibilă metodologie de analiză a proceselor de constituire și instituționalizare a politicilor sociale în România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 29-60.
Download 286 downloads
Roth, Andrei. (1997). Monografia deportării sașilor din România (1945-1949). Revista de Cercetări Sociale, (1), 169-177.
Download 233 downloads
Rughiniș, Cosima. (1997). Concurență, conflict și cooperare. Analiză conceptuală. Revista de Cercetări Sociale, (4), 170-175.
Download 372 downloads
Schifirneţ, Constantin. (1997). Studentul, agent al schimbării în câmpul universitar. In A. Neculau (Ed.), Câmpul universitar şi actorii săi (pp. 231-240). Iaşi: Polirom.
Download 57 downloads
Scurtu, Ioan. (1997). Opțiunile electoratului românesc în primul deceniu interbelic (1918-1928). Revista de Cercetări Sociale, (1), 98-108.
Download 255 downloads
Sebe, S.G. (1997). Diagnoza calității vieții. Analiza temporală a dimensiunilor globale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 79-94.
Download 283 downloads
Ștefănescu, Poliana. (1997). Studiul conceptului de sărăcie subiectivă în contextul actual al societății românești. Revista de Cercetări Sociale, (1), 109-125.
Download 275 downloads
Szilagyi, Georgina, & Flora, Gavril. (1997). Atitudini religioase în rândul populației romano-catolice și protestante din zonele rurale și urbane din Transilvania. Revista de Cercetări Sociale, (4), 29-44.
Download 336 downloads
Trebici, Vladimir. (1997). Geopolitica românească rediviva! Rolul sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (2), 133-138.
Download 212 downloads
Tudor, Danii. (1997). Cele trei sondaje. Revista de Cercetări Sociale, (4), 134-142.
Download 337 downloads
Vlădescu, Cristian. (1997). Descentralizarea: concept general și forme specifice sectorului sănătății. Revista de Cercetări Sociale, (4), 11-28.
Download 275 downloads
Voicu, Bogdan. (1997). Darul: funcții, structură, comportamente. Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-132.
Download 278 downloads
Zamfir, Cătălin. (1997). De la reforma socială la politici sociale: o nouă direcție a sociologiei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 144-147.
Download 289 downloads
Zamfir, Cătălin. (1997). Institutul de Cercetare a Calității Vieții: filosofie și strategie. Calitatea Vieții, 8(1-2), 3-14.
Download 407 downloads
Mareș, Luana. (1996). Riscurile. Un nou domeniu al cercetării sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 56-76.
Download 270 downloads
Mihăilescu, Vintilă. (1996). Două sate în tranziție. Tipuri strategice dominante în lumea rurală. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-24.
Download 307 downloads
Negrițoiu, Mișu. (1996). Despre economie de piață și tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (1), 124-151.
Download 286 downloads
Negrițoiu, Mișu. (1996). Modernizarea societății și economiei românești. Sistemul producției naționale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 119-127.
Download 266 downloads
Novak, Andrei. (1996). Așteptările populației Bucureștiului față de autoritățile publice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 49-65.
Download 274 downloads
Olaru, Costel. (1996). Între ruptură și parcurs. Muzica și cristalizarea identității personale a adolescenților, la Paris și la București. Revista de Cercetări Sociale, (1), 120-153.
Download 292 downloads
Pilat, Vasile. (1996). Integrarea în structurile economice europene: o dură provocare pentru economia și societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 46-93.
Download 261 downloads
Stănciulescu, Elisabeta. (1996). O perspectivă etnologică asupra socializării în familiile românești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 154-163.
Download 320 downloads
Stănculescu, Manuela. (1996). Profiluri atitudinale ale tinerilor din România. Revista de Cercetări Sociale, (3), 66-108.
Download 288 downloads
Stănescu, Mircea. (1996). Discursul actual al Bisericii Ortodoxe Române. O anchetă orală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 67-104.
Download 263 downloads
Touraine, Alain. (1996). Formarea subiectului. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-18.
Download 279 downloads
Trebici, Vladimir. (1996). Istoria demografiei românești. Note. Revista de Cercetări Sociale, (2), 146-153.
Download 289 downloads
Trebici, Vladimir. (1996). Minoritățile naționale din România: prezent și estimație de prospectivă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 106-123.
Download 292 downloads
Văsi, Bogdan, & Bohîltea, Adela. (1996). Drogurile și devianța: o cercetare în mediul copiilor străzii. Revista de Cercetări Sociale, (4), 39-145.
Download 367 downloads
Vlădescu, Cristian. (1996). Raționalizarea serviciilor medicale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-138.
Download 466 downloads
Voicu, Gheorghe. (1996). Sistemele de partide în democrațiile occidentale. De la ontic la normativ. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-55.
Download 277 downloads
Zulean, Marian. (1996). Emergența elitei antreprenoriale în societatea românească postcomunistă. O explorare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-15.
Download 300 downloads
Ionete, Constantin. (1995). Politica fiscală. Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-86.
Download 265 downloads
Ionete, Constantin. (1995). Spre o paradigmă a tranziției la economia de piață în Europa de est. Revista de Cercetări Sociale, (4), 24-34.
Download 274 downloads
Jinga, Florin. (1995). Nuclee socio-culturale „personalizate”: o opțiune arhitecturală. Revista de Cercetări Sociale, (2), 42-50.
Download 226 downloads
Larionescu, Cosima. (1995). O logică a păgânismului. Revista de Cercetări Sociale, (4), 169-171.
Download 274 downloads
Larionescu, Maria. (1995). Strategia „supraviețuirilor” în cercetarea schimbării sociale rurale. Depășirea unor clișee teoretice. Revista de Cercetări Sociale, (2), 31-41.
Download 257 downloads
Mareș, Vladimir. (1995). Încredere și procese de instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 27-66.
Download 265 downloads
Mărginean, Ioan. (1995). Asigurările sociale din România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 173-186.
Download 304 downloads
Mihăeș, Mircea. (1995). Jurnalul intim și moartea. Jurnale de dincolo de mormânt. Revista de Cercetări Sociale, (2), 60-81.
Download 282 downloads
Mihalache, Adrian. (1995). Mutațiile puterii. Revista de Cercetări Sociale, (3), 157-161.
Download 249 downloads
Miroiu, Adrian. (1995). Democrația într-o lume a diferențelor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 135-151.
Download 290 downloads
Neculau, Adrian. (1995). Reprezentările sociale - dezvoltări actuale. Revista de Cercetări Sociale, (4), 116-134.
Download 434 downloads
Neculau, Radu. (1995). Deplasare spre dreapta în Germania? Revista de Cercetări Sociale, (2), 135-144.
Download 262 downloads
Negrițoiu, Mișu. (1995). Priorități economice ale etapei actuale în viziunea unor partide și formațiuni politice parlamentare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 65-76.
Download 279 downloads
Novak, Andrei. (1995). Percepția calității instituțiilor publice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 152-164.
Download 293 downloads
Popescu, Livia. (1995). Clasa mijlocie și proiectul modernizării României (1900-1940). Revista de Cercetări Sociale, (2), 18-30.
Download 287 downloads
Rădulescu, Eugen, Botel, Cezar, Drăgulin, Ion, & Lazea, Valentin. (1995). Politica monetară în România postcomunistă: o privire critică. Revista de Cercetări Sociale, (1), 87-111.
Download 295 downloads
Rotariu, Traian, Dan, Maria, Mezei, Elemer, & Vereș, Eniko. (1995). Învățământul superior între inerție și schimbare. Revista de Cercetări Sociale, (1), 51-64.
Download 272 downloads
Sandu, Dumitru. (1995). Arii culturale și probleme sociale. Revista de Cercetări Sociale, (1), 13-37.
Download 347 downloads
Stănescu, Mircea. (1995). Reeducarea totală. Fenomenul Pitești. Revista de Cercetări Sociale, (2), 51-59.
Download 306 downloads
Stoica, Cătălin Augustin. (1995). Un sociolog printre antropologi. Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-168.
Download 295 downloads
Datculescu, Petre. (1994). Cum a votat România. O analiză a alegerilor generale și prezidențiale de la 27 septembrie 1992. Revista de Cercetări Sociale, (1), 43-61.
Download 254 downloads
Dogan, Mattei. (1994). Comparând declinul naționalismelor în Europa occidentală: dinamica generațională. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-29.
Download 268 downloads
Fenn, Jeanne M., & Keil, Thomas J. (1994). Îngrijorarea față de creșterea fenomenului criminalității în România post-revoluționară 1990-1992. Revista de Cercetări Sociale, (4), 51-71.
Download 274 downloads
Ferreol, Gilles. (1994). Reprezentările sociale și sociologia actelor cotidiene. Revista de Cercetări Sociale, (4), 42-50.
Download 278 downloads
Ghețău, Vasile. (1994). Tranziția și impactul său demografic. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-42.
Download 262 downloads
Grunberg, Ludwig. (1994). Feminismul între mutismul naturii și glasul culturii. Revista de Cercetări Sociale, (2), 158-164.
Download 290 downloads
Grunberg, Ludwig. (1994). Reducționismul scientist și mirajul culturii non-filosofice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 121-137.
Download 273 downloads
Heath, Anthony, Evans, Geoffrey, & Mărginean, Ioan. (1994). Clasa socială și politica în Europa de Est. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-67.
Download 221 downloads
Kivu, Mircea. (1994). O abordare empirică a relației dintre români și maghiari. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-21.
Download 287 downloads
Mareș, Luana. (1994). Neoinstituționalismul: o schimbare de paradigmă în analiza instituțională. Revista de Cercetări Sociale, (3), 29-53.
Download 304 downloads
Mareș, Vlad. (1994). Privatizarea: o analiză instituțională. Revista de Cercetări Sociale, (2), 68-78.
Download 286 downloads
Marga, Andrei. (1994). Ideea unificării europene. Revista de Cercetări Sociale, (2), 79-85.
Download 262 downloads
Marga, Andrei. (1994). Studiile europene: o schimbare de paradigmă. Revista de Cercetări Sociale, (4), 166-173.
Download 276 downloads
Merfea, Mihai. (1994). Cu privire la originea și istoria țiganilor/romilor. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-165.
Download 389 downloads
Mihăilescu, Vintilă. (1994). Polemica Stahl-Blaga atunci și acum. Revista de Cercetări Sociale, (4), 138-144.
Download 378 downloads
Mihăilescu, Vintilă, Nicolau, Viorica, Gheorghiu, Mircea, & Olaru, Costel. (1994). Blocul între loc și locuire. Teme și probleme de etnologie urbană. Revista de Cercetări Sociale, (1), 70-89.
Download 428 downloads
Mihu, Achim. (1994). Fenomenul Caritas în contextul tranziției. Revista de Cercetări Sociale, (3), 107-120.
Download 276 downloads
Miroiu, Adrian. (1994). Cum să evaluăm tranziția politică? Revista de Cercetări Sociale, (2), 98-106.
Download 246 downloads
Miroiu, Adrian. (1994). Despre diferențe. Revista de Cercetări Sociale, (2), 165-168.
Download 326 downloads
Miroiu, Adrian. (1994). Tergiversarea ca sindrom. Revista de Cercetări Sociale, (1), 102-107.
Download 269 downloads
Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
Download 100 downloads
Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
Download 87 downloads
Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
Download 108 downloads
Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
Download 102 downloads
Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
Download 58 downloads
Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
Download 100 downloads
Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
Download 101 downloads
Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
Download 76 downloads
Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
Download 101 downloads
Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
Download 60 downloads
Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
Download 94 downloads
Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
Download 115 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
Download 112 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
Download 57 downloads
Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
Download 75 downloads
Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
Download 65 downloads
Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
Download 100 downloads
Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
Download 116 downloads
Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
Download 95 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
Download 74 downloads
Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
Download 115 downloads
Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
Download 97 downloads
Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
Download 121 downloads
Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
Download 105 downloads
Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
Download 109 downloads
Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
Download 110 downloads
Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
Download 120 downloads
Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
Download 123 downloads
Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
Download 99 downloads
Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
Download 57 downloads
Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
Download 127 downloads
Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
Download 143 downloads
Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
Download 122 downloads
Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
Download 112 downloads
Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
Download 81 downloads
Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
Download 112 downloads
Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
Download 80 downloads
Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
Download 101 downloads
Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
Download 104 downloads
Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
Download 108 downloads
Constantinescu, Miron. (1974). Unele efecte ale revoluției științifice și tehnice contemporane asupra esenței umane. Viitorul Social, III(3), 525-527.
Download 33 downloads
Cosma, Doru. (1974). Elaborarea codurilor de deontologie profesională - un imperativ etic actual. Viitorul Social, III(3), 630-634.
Download 41 downloads
Costake, Nicolae. (1974). Perfecționarea structurilor organizatorice și a sistemului informațional economico-social. Viitorul Social, III(3), 574-584.
Download 40 downloads
Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
Download 41 downloads
Damian, Liviu, & Dobrescu, E. (1974). Noile ansambluri de locuit și ameliorarea relațiilor umane. Viitorul Social, III(2), 394-404.
Download 41 downloads
Damian, Natalia. (1974). Probleme sociologice ale locuirii în marile ansambluri urbane. Viitorul Social, III(3), 603-611.
Download 41 downloads
Deliman, E., Mureșan, C., Cozea, I., Todoca, I., & Litschel, I. (1974). Integrarea intelectualității dintr-o zonă a județului Bihor, III(4), 768-778.
Download 40 downloads
Drăgan, Ion. (1974). Propaganda politică și rolul ei în condițiile societății socialiste. Viitorul Social, III(4), 708-719.
Download 84 downloads
Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
Download 42 downloads
Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
Download 82 downloads
Ene, Haralambie. (1974). Dinamica structurilor în sistemele de acțiune socială. Viitorul Social, III(4), 720-728.
Download 42 downloads
Federici, Nora. (1974). Demografia. Viitorul Social, III(2), 341-349.
Download 80 downloads
Florian, Radu. (1974). Note specifice ale contradicțiilor societății noastre. Viitorul Social, III(2), 289-300.
Download 41 downloads
Gáll, Ernő. (1974). Creativitatea intelectuală și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, III(2), 278-288.
Download 43 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1974). Noi și statul. Viitorul Social, III(4), 693-697.
Download 68 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1974). Progresul științelor sociale și politice. Viitorul Social, III(2), 249-266.
Download 41 downloads
Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
Download 42 downloads
Grigorescu, Pompiliu. (1974). Evoluție demografică și mobilitate în mediul urban. Viitorul Social, III(3), 547-557.
Download 80 downloads
Grozea, Traian. (1974). Considerații privind încărcătura politică a actului militar contemporan. Viitorul Social, III(2), 301-310.
Download 41 downloads
Gulian, C.I. (1974). Dezvoltarea personalității în societatea noastră socialistă. Viitorul Social, III(3), 517-524.
Download 79 downloads
Beuran, Nicolae. (1973). Perspectivele urbanizării județului Cluj. Viitorul Social, II(3), 652-662.
Download 50 downloads
Blajovici, Petre. (1973). Probleme actuale ale sistematizării. Viitorul Social, II(1), 5-17.
Download 60 downloads
Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
Download 56 downloads
Botez, Mihai C., & Diaconescu, Gr. (1973). „Amenajarea teritoriului” ca prognoză integrată. Viitorul Social, II(2), 436-444.
Download 45 downloads
Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
Download 48 downloads
Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
Download 70 downloads
Brucan, Silviu. (1973). Tendințe în sociologia politică americană. Viitorul Social, II(3), 718-722.
Download 44 downloads
Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
Download 83 downloads
Căpitănescu, Vladimir. (1973). Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana. Viitorul Social, II(3), 624-630.
Download 52 downloads
Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
Download 100 downloads
Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
Download 82 downloads
Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
Download 59 downloads
Chelcea, Septimiu. (1973). Navetismul și adaptarea la munca industrială. Viitorul Social, II(2), 391-402.
Download 95 downloads
Chepeș, Gh., Damian, L., Dumitru, Fl., Macavescu, M., & Mihalache, G. (1973). Elemente sociale privind progresul de restaurare urbană a zonei Pantelimon. Viitorul Social, II(3), 611-623.
Download 46 downloads
Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
Download 43 downloads
Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
Download 41 downloads
Clopoțel, Ion. (1973). Sociografie și sociologie. O grupă de probleme din depresiunea carpatică Bran. Viitorul Social, II(2), 429-435.
Download 47 downloads
Constantinescu, Mircea. (1973). Circuitul socio-cultural al creației literare. Viitorul Social, II(3), 699-705.
Download 43 downloads
Constantinescu, Miron. (1973). Retrospectivă și perspectivă sociologică. Viitorul Social, II(3), 525-529.
Download 29 downloads
Constantinescu, Paul. (1973). Model pentru elaborarea variantelor de plan și de actualizare a planului. Viitorul Social, II(1), 61-64.
Download 50 downloads
Bulgaru, Valeriu. (1972). Aspecte sociologice ale problemelor calității în producția de bunuri și servicii. Viitorul Social, 1(3), 753-762.
Download 66 downloads
Cantacuzino, I., Ciulei, L., Cornea, P., Oproiu, E., Pascadi, I., Rotar, M., & Stoian, I. (1972). Discții pe marginea filmului ”Love Story”. Viitorul Social, 2, 621–342.
Download 238 downloads
Cazacu, Aculin. (1972). Analiza învățământului ca tip de sistem deschis. Viitorul Social, 1(3), 967-978.
Download 71 downloads
Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
Download 266 downloads
Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
Download 237 downloads
Cernea, M. (1972). Sociologia americană azi: „ASA Convention 1971”. Viitorul Social, 2, 658–670.
Download 250 downloads
Chelcea, S. (1972). Metoda ”observației directe” în studiul complex al muncii. Viitorul Social, 2, 643–652.
Download 271 downloads
Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
Download 71 downloads
Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
Download 257 downloads
Chepeș, G., Popescu, T., Krausz, S., Câmpeanu, P., Larionescu, M., Negrițoiu, V.,Berciu, A., C., S. (1972). Viața Științifică Internă și Internațională. Viitorul Social, 2, 677–694.
Download 226 downloads
Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
Download 204 downloads
Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
Download 217 downloads
Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
Download 197 downloads
Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
Download 217 downloads
Constantinescu, M. (1972). Sociologia literaturii? Viitorul Social, 1, 218–219.
Download 136 downloads
Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
Download 248 downloads
Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
Download 221 downloads
Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
Download 269 downloads
Cornea, Paul. (1972). Fundamentarea esteticului în sociologia literaturii lui Lucien Goldmann. Viitorul Social, 1(3), 979-989.
Download 71 downloads
Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
Download 178 downloads

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *