Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
Download 140 downloads
  Sergiu Bălțătescu, Claudia Bacter, Krisztina Bernáth , & Rita Pásztor. (2017). Bunăstarea copiilor din județul Bihor. Cercetare cantitativă. In K. Bernáth (Ed.), Indicatori ai bunăstării copiilor din Județul Bihor (pp. 15-46). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 16 downloads
   Bottyan, Zsolt, & Bălțătescu, Sergiu. (2016). Identitate locală, regională, națională și europeană. Atitudini în județul Bihor. In A. Hatos & F. Chipea (Eds.), Bihorul în Europa: local, naţional şi european în transformările sociale regionale din perioada 1996-2015 (pp. 75-97). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
   Download 12 downloads
   Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
   Download 192 downloads
    Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
    Download 263 downloads
    Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
    Download 245 downloads
    Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
    Download 294 downloads
    George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
    Download 194 downloads
    Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
    Download 189 downloads
    Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
    Download 228 downloads
    Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
    Download 168 downloads
    Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
    Download 250 downloads
    Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
    Download 165 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
    Download 262 downloads
     Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
     Download 78 downloads
     Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
     Download 46 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
      Download 286 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
      Download 251 downloads
       Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
       Download 199 downloads
        Bălţătescu, Sergiu. (2010). Cele două feţe ale violenţei în şcoală: rolurile de victimă şi victimizator. In S. Bălţătescu, F. Chipea, I. Cioară, A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale (pp. 251-254). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
        Download 14 downloads
        Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (pp. 204-220). București: Expert.
        Download 198 downloads
        Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
        Download 82 downloads
        Ştefănescu, Florica, & Bălţătescu, Sergiu. (2010). Opinia publicului despre utilizarea eficientă şi responsabilă a resurselor de către administraţiile publice din mediul urban. Studiu în trei oraşe româneşti. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 27(3), 135-154.
        Download 11 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
        Download 255 downloads
         Bălţătescu, Sergiu. (2009). Determinanţi ai satisfacţiei cu şcoala. Studiu în rândul elevilor de liceu din Oradea. In A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România (pp. 215-226). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
         Download 10 downloads
         Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
         Download 142 downloads
         Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
         Download 182 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
         Download 146 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
         Download 131 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
          Download 113 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
          Download 608 downloads
           Bălţătescu, Sergiu. (2007). Inegalitate şi justiţie socială: consecinţe asupra calităţii subiective a vieţii la nivel naţional şi european. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, 6, 59-68.
           Download 17 downloads
           Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
           Download 156 downloads
           Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
           Download 139 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
           Download 387 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
           Download 379 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
           Download 444 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
           Download 535 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
           Download 497 downloads
            Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
            Download 142 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
            Download 675 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
            Download 414 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
            Download 335 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
            Download 331 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
            Download 537 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
            Download 416 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
             Download 480 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
             Download 501 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
             Download 560 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
              Download 390 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
               Download 356 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
               Download 366 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
               Download 987 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
               Download 432 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
                Download 332 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
                Download 378 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
                Download 524 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
                Download 718 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
                Download 627 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
                Download 606 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
                Download 596 downloads
                Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                Download 509 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                 Download 544 downloads
                  Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                  Download 438 downloads
                  Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                  Download 539 downloads
                  Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                  Download 358 downloads
                  Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                  Download 390 downloads
                  Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                  Download 314 downloads
                  Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                  Download 312 downloads
                  Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                  Download 316 downloads
                  Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                  Download 721 downloads
                  Bălţătescu, Sergiu. (2000). Spaţiul oraşului şi subculturile urbane. Revista Română de Geografie Politică, 2(2), 136-142.
                  Download 12 downloads
                  Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                  Download 589 downloads
                  Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                  Download 332 downloads
                  Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                  Download 420 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                  Download 342 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                  Download 325 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                  Download 281 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                  Download 299 downloads
                  Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                  Download 293 downloads
                  Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                  Download 290 downloads
                  Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                  Download 340 downloads
                  Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                  Download 360 downloads
                  Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                  Download 394 downloads
                  Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                  Download 283 downloads
                  Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                  Download 354 downloads
                  Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                  Download 300 downloads
                  Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                  Download 303 downloads
                  Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                  Download 264 downloads
                  Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                  Download 357 downloads
                  Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                  Download 342 downloads
                  Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                  Download 293 downloads
                  Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                  Download 268 downloads
                  Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                  Download 268 downloads
                  Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                  Download 339 downloads
                  Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                  Download 404 downloads
                  Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                  Download 323 downloads
                  Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                  Download 329 downloads
                  Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                  Download 279 downloads
                  Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                  Download 259 downloads
                  Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                  Download 319 downloads
                  Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                  Download 314 downloads
                  Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                  Download 330 downloads
                  Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                  Download 364 downloads
                  Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                  Download 339 downloads
                  Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                  Download 364 downloads
                  Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                  Download 360 downloads
                  Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                  Download 363 downloads
                  Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                  Download 310 downloads
                  Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                  Download 347 downloads
                  Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                  Download 276 downloads
                  Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                  Download 326 downloads
                  Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                  Download 250 downloads
                  Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                  Download 330 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                  Download 316 downloads
                  Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                  Download 311 downloads
                  Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                  Download 559 downloads
                  Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                  Download 325 downloads
                  Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                  Download 413 downloads
                  Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                  Download 278 downloads
                  Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                  Download 308 downloads
                  Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                  Download 307 downloads
                  Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                  Download 319 downloads
                  Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                  Download 370 downloads
                  Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                  Download 310 downloads
                  Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                  Download 314 downloads
                  Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                  Download 312 downloads
                  Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                  Download 342 downloads
                  Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                  Download 367 downloads
                  Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                  Download 329 downloads
                  Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                  Download 355 downloads
                  Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                  Download 371 downloads
                  Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                  Download 319 downloads
                  Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                  Download 331 downloads
                  Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                  Download 348 downloads
                  Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                  Download 332 downloads
                  Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                  Download 335 downloads
                  Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                  Download 319 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                  Download 364 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                  Download 365 downloads
                  Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                  Download 451 downloads
                  Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                  Download 320 downloads
                  Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                  Download 307 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                  Download 339 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                  Download 368 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                  Download 366 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                  Download 329 downloads
                  Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                  Download 276 downloads
                  Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                  Download 301 downloads
                  Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                  Download 446 downloads
                  Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                  Download 292 downloads
                  Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                  Download 336 downloads
                  Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                  Download 273 downloads
                  Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                  Download 393 downloads
                  George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                  Download 322 downloads
                  Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                  Download 325 downloads
                  Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                  Download 537 downloads
                  Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                  Download 302 downloads
                  Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                  Download 313 downloads
                  Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                  Download 293 downloads
                  Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                  Download 318 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                  Download 327 downloads
                  Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                  Download 338 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                  Download 355 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                  Download 401 downloads
                  Deplasare spre dreapta în Germania? (1995). Revista de Cercetări Sociale, (2), 162-174.
                  Download 347 downloads
                  Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                  Download 334 downloads
                  Aligică, Dragoș. (1995). A treia cale: o economie socială de piață bazată pe o proprietate privată socială și un stat social susținut de o puternică societate civilă socială. Revista de Cercetări Sociale, (2), 175-182.
                  Download 305 downloads
                  Arpad, Antal, Iren, Godri, & Laszlo, Kovacs. (1995). Un secol de suicid în Racoș. Retrospectivă istorico-statistică de 100 de ani a cazurilor de suicid din Racoș (1895-1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 102-114.
                  Download 324 downloads
                  Bădescu, Ilie. (1995). Piața cărții: particularități și legi sociologice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 18-26.
                  Download 295 downloads
                  Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                  Download 335 downloads
                  Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                  Download 289 downloads
                  Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                  Download 338 downloads
                  Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                  Download 295 downloads
                  Bulai, Alfred. (1995). „Victoria” socialismului? Revista de Cercetări Sociale, (2), 152-161.
                  Download 332 downloads
                  Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                  Download 402 downloads
                  Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                  Download 336 downloads
                  Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                  Download 361 downloads
                  Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                  Download 372 downloads
                  Dogan, Mattei. (1995). Clasa politică franceză. Compoziție și profesionalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-17.
                  Download 314 downloads
                  Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                  Download 336 downloads
                  Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                  Download 299 downloads
                  Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
                  Download 342 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                  Download 377 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 107-109.
                  Download 304 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                  Download 325 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                  Download 573 downloads
                  Condiții de viață și valori ale studenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-133.
                  Download 324 downloads
                  Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                  Download 362 downloads
                  Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                  Download 340 downloads
                  Mod și stil de viață: opinii studențești - 1982. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-115.
                  Download 322 downloads
                  Recenzii. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 169-184.
                  Download 315 downloads
                  Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                  Download 309 downloads
                  Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                  Download 308 downloads
                  Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                  Download 299 downloads
                  Bulai, Alfred. (1994). Schimbarea socială între economie și sociologie: „mitul economicului”. Revista de Cercetări Sociale, (2), 134-143.
                  Download 350 downloads
                  Bulai, Alfred. (1994). Tranziția televiziunii între tradiție și modernitate. Revista de Cercetări Sociale, (3), 54-66.
                  Download 321 downloads
                  Chelcea, Septimiu. (1994). Atitudinile etnice ale studenților în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-75.
                  Download 378 downloads
                  Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                  Download 315 downloads
                  Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                  Download 424 downloads
                  Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                  Download 270 downloads
                  Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                  Download 432 downloads
                  Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                  Download 1225 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                  Download 318 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                  Download 461 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                   Download 662 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                   Download 361 downloads
                   Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                   Download 363 downloads
                    Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                    Download 473 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                    Download 427 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                     Download 357 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                      Download 340 downloads
                       Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                       Download 615 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                       Download 398 downloads
                       Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                       Download 558 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                        Download 405 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                        Download 441 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                        Download 335 downloads
                         Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
                         Download 3 downloads
                         Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
                         Download 3 downloads
                         Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
                         Download 2 downloads
                         Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
                         Download downloads
                         Siminiceanu, Ion, & Clim, Mihail. (1980). Conducerea social-politică în profil teritorial în noua etapă de dezvoltare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, IX(1), 5-9.
                         Download 6 downloads
                         Trăsnea, Ovidiu. (1980). Cultura politică și stilul politic socialist. Viitorul Social, IX(1), 10-19.
                         Download 1 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                         Download 383 downloads
                          ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
                          Download 11 downloads
                          ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
                          Download 5 downloads
                          ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
                          Download 6 downloads
                          ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
                          Download 6 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
                          Download 13 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
                          Download 8 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
                          Download 7 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
                          Download 13 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
                          Download 8 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
                          Download 7 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
                          Download 6 downloads
                          Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
                          Download 5 downloads
                          Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
                          Download 5 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
                          Download 10 downloads
                          Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
                          Download 7 downloads
                          Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
                          Download 12 downloads
                          Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
                          Download 12 downloads
                          Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
                          Download 11 downloads
                          Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
                          Download 84 downloads
                          ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
                          Download 80 downloads
                          ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
                          Download 102 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
                          Download 135 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
                          Download 127 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
                          Download 138 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
                          Download 145 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
                          Download 138 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
                          Download 128 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
                          Download 101 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
                          Download 104 downloads
                          Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                          Download 130 downloads
                          Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                          Download 133 downloads
                          Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                          Download 105 downloads
                          Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                          Download 74 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
                          Download 140 downloads
                          Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                          Download 91 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
                          Download 109 downloads
                          Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                          Download 91 downloads
                          Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                          Download 143 downloads
                          ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
                          Download 111 downloads
                          ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                          Download 86 downloads
                          ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
                          Download 121 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
                          Download 159 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
                          Download 147 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
                          Download 140 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                          Download 122 downloads
                          ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
                          Download 93 downloads
                          ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                          Download 81 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
                          Download 150 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
                          Download 112 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
                          Download 137 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                          Download 89 downloads
                          Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
                          Download 116 downloads
                          Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
                          Download 115 downloads
                          Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
                          Download 141 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
                          Download 87 downloads
                          Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                          Download 132 downloads
                          Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                          Download 103 downloads
                          Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
                          Download 127 downloads
                          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
                          Download 14 downloads
                          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(4), 725-730.
                          Download 10 downloads
                          ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(3), 550-555.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(4), 736-740.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
                          Download 20 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
                          Download 17 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(3), 572-595.
                          Download 15 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(4), 756-784.
                          Download 14 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
                          Download 18 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
                          Download 15 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(3), 556-571.
                          Download 13 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(4), 744-755.
                          Download 11 downloads
                          Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
                          Download 16 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
                          Download 13 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
                          Download 9 downloads
                          Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
                          Download 19 downloads
                          Cazacu, H., Mărginean, Ioan, Lățea, C., & Glodeanu, I. (1976). Manifest și latent în mobilitatea interuzinală a forței de muncă. Analiza structurii latente. Viitorul Social, V(4), 690-698.
                          Download 12 downloads
                          Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
                          Download 12 downloads
                          Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
                          Download 21 downloads
                          Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
                          Download 22 downloads
                          ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
                          Download 16 downloads
                          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
                          Download 21 downloads
                          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(3), 586-590.
                          Download 19 downloads
                          ***. (1975). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IV(4), 768-781.
                          Download 20 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
                          Download 21 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
                          Download 22 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(3), 568-585.
                          Download 21 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
                          Download 21 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
                          Download 20 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(3), 556-567.
                          Download 16 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(4), 750-767.
                          Download 18 downloads
                          Abraham, Dorel. (1975). Suburbanul - zonă de tranziție a ruralului spre urban. Viitorul Social, IV(3), 510-516.
                          Download 21 downloads
                          Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
                          Download 15 downloads
                          Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1975). Tendințe în evoluția populației din județul Iași. Viitorul Social, IV(3), 500-509.
                          Download 20 downloads
                          Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
                          Download 20 downloads
                          Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
                          Download 27 downloads
                          Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
                          Download 33 downloads
                          Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
                          Download 21 downloads
                          Cazacu, Honorina. (1975). Industrializare socialistă și mobilitatea forței de muncă. Viitorul Social, IV(4), 689-698.
                          Download 14 downloads
                          Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
                          Download 20 downloads
                          ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
                          Download 57 downloads
                          ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
                          Download 56 downloads
                          ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
                          Download 15 downloads
                          ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
                          Download 13 downloads
                          ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
                          Download 105 downloads
                          ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(4), 835-840.
                          Download 24 downloads
                          ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
                          Download 38 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
                          Download 94 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
                          Download 104 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
                          Download 105 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(4), 827-834.
                          Download 23 downloads
                          ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
                          Download 104 downloads
                          ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
                          Download 102 downloads
                          ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
                          Download 101 downloads
                          Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
                          Download 56 downloads
                          Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
                          Download 112 downloads
                          Bărbat, Al. (1974). Elemente ale noului în rural. Viitorul Social, III(4), 729-739.
                          Download 102 downloads
                          Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
                          Download 91 downloads
                          Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
                          Download 105 downloads
                          Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
                          Download 60 downloads