Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
Download 124 downloads
  Sergiu Bălțătescu, Claudia Bacter, Krisztina Bernáth , & Rita Pásztor. (2017). Bunăstarea copiilor din județul Bihor. Cercetare cantitativă. In K. Bernáth (Ed.), Indicatori ai bunăstării copiilor din Județul Bihor (pp. 15-46). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 7 downloads
   Bottyan, Zsolt, & Bălțătescu, Sergiu. (2016). Identitate locală, regională, națională și europeană. Atitudini în județul Bihor. In A. Hatos & F. Chipea (Eds.), Bihorul în Europa: local, naţional şi european în transformările sociale regionale din perioada 1996-2015 (pp. 75-97). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
   Download 5 downloads
   Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
   Download 187 downloads
    Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
    Download 253 downloads
    Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
    Download 233 downloads
    Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
    Download 284 downloads
    George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
    Download 184 downloads
    Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
    Download 183 downloads
    Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
    Download 223 downloads
    Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
    Download 161 downloads
    Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
    Download 242 downloads
    Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
    Download 159 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
    Download 251 downloads
     Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
     Download 71 downloads
     Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
     Download 40 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
      Download 272 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
      Download 241 downloads
       Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
       Download 189 downloads
        Bălţătescu, Sergiu. (2010). Cele două feţe ale violenţei în şcoală: rolurile de victimă şi victimizator. In S. Bălţătescu, F. Chipea, I. Cioară, A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale (pp. 251-254). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
        Download 3 downloads
        Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (pp. 204-220). București: Expert.
        Download 185 downloads
        Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
        Download 79 downloads
        Ştefănescu, Florica, & Bălţătescu, Sergiu. (2010). Opinia publicului despre utilizarea eficientă şi responsabilă a resurselor de către administraţiile publice din mediul urban. Studiu în trei oraşe româneşti. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 27(3), 135-154.
        Download 3 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
        Download 246 downloads
         Bălţătescu, Sergiu. (2009). Determinanţi ai satisfacţiei cu şcoala. Studiu în rândul elevilor de liceu din Oradea. In A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România (pp. 215-226). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
         Download 3 downloads
         Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
         Download 137 downloads
         Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
         Download 177 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
         Download 141 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
         Download 126 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
          Download 109 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
          Download 600 downloads
           Bălţătescu, Sergiu. (2007). Inegalitate şi justiţie socială: consecinţe asupra calităţii subiective a vieţii la nivel naţional şi european. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, 6, 59-68.
           Download 4 downloads
           Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
           Download 151 downloads
           Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
           Download 135 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
           Download 382 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
           Download 370 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
           Download 439 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
           Download 530 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
           Download 485 downloads
            Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
            Download 137 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
            Download 669 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
            Download 406 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
            Download 326 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
            Download 324 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
            Download 532 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
            Download 411 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
             Download 473 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
             Download 496 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
             Download 554 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
              Download 384 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
               Download 350 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
               Download 358 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
               Download 979 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
               Download 424 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
                Download 323 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
                Download 370 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
                Download 515 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
                Download 695 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
                Download 614 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
                Download 554 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
                Download 586 downloads
                Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                Download 502 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                 Download 530 downloads
                  Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                  Download 404 downloads
                  Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                  Download 479 downloads
                  Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                  Download 342 downloads
                  Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                  Download 343 downloads
                  Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                  Download 303 downloads
                  Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                  Download 297 downloads
                  Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                  Download 305 downloads
                  Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                  Download 673 downloads
                  Bălţătescu, Sergiu. (2000). Spaţiul oraşului şi subculturile urbane. Revista Română de Geografie Politică, 2(2), 136-142.
                  Download 3 downloads
                  Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                  Download 526 downloads
                  Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                  Download 291 downloads
                  Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                  Download 379 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                  Download 329 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                  Download 314 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                  Download 268 downloads
                  Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                  Download 286 downloads
                  Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                  Download 285 downloads
                  Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                  Download 280 downloads
                  Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                  Download 314 downloads
                  Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                  Download 338 downloads
                  Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                  Download 378 downloads
                  Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                  Download 265 downloads
                  Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                  Download 327 downloads
                  Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                  Download 285 downloads
                  Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                  Download 294 downloads
                  Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                  Download 254 downloads
                  Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                  Download 333 downloads
                  Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                  Download 321 downloads
                  Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                  Download 276 downloads
                  Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                  Download 256 downloads
                  Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                  Download 261 downloads
                  Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                  Download 322 downloads
                  Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                  Download 385 downloads
                  Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                  Download 310 downloads
                  Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                  Download 313 downloads
                  Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                  Download 268 downloads
                  Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                  Download 251 downloads
                  Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                  Download 305 downloads
                  Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                  Download 300 downloads
                  Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                  Download 317 downloads
                  Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                  Download 353 downloads
                  Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                  Download 318 downloads
                  Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                  Download 349 downloads
                  Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                  Download 334 downloads
                  Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                  Download 344 downloads
                  Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                  Download 292 downloads
                  Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                  Download 333 downloads
                  Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                  Download 266 downloads
                  Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                  Download 306 downloads
                  Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                  Download 241 downloads
                  Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                  Download 321 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                  Download 303 downloads
                  Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                  Download 298 downloads
                  Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                  Download 523 downloads
                  Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                  Download 304 downloads
                  Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                  Download 394 downloads
                  Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                  Download 265 downloads
                  Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                  Download 297 downloads
                  Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                  Download 294 downloads
                  Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                  Download 310 downloads
                  Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                  Download 358 downloads
                  Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                  Download 298 downloads
                  Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                  Download 307 downloads
                  Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                  Download 301 downloads
                  Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                  Download 328 downloads
                  Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                  Download 359 downloads
                  Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                  Download 316 downloads
                  Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                  Download 341 downloads
                  Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                  Download 360 downloads
                  Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                  Download 312 downloads
                  Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                  Download 324 downloads
                  Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                  Download 326 downloads
                  Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                  Download 320 downloads
                  Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                  Download 311 downloads
                  Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                  Download 310 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                  Download 350 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                  Download 353 downloads
                  Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                  Download 441 downloads
                  Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                  Download 294 downloads
                  Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                  Download 288 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                  Download 325 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                  Download 355 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                  Download 354 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                  Download 314 downloads
                  Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                  Download 268 downloads
                  Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                  Download 287 downloads
                  Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                  Download 411 downloads
                  Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                  Download 282 downloads
                  Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                  Download 324 downloads
                  Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                  Download 267 downloads
                  Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                  Download 380 downloads
                  George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                  Download 312 downloads
                  Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                  Download 319 downloads
                  Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                  Download 521 downloads
                  Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                  Download 292 downloads
                  Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                  Download 303 downloads
                  Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                  Download 285 downloads
                  Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                  Download 309 downloads
                  Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                  Download 318 downloads
                  Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                  Download 328 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                  Download 339 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                  Download 387 downloads
                  Deplasare spre dreapta în Germania? (1995). Revista de Cercetări Sociale, (2), 162-174.
                  Download 341 downloads
                  Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                  Download 323 downloads
                  Aligică, Dragoș. (1995). A treia cale: o economie socială de piață bazată pe o proprietate privată socială și un stat social susținut de o puternică societate civilă socială. Revista de Cercetări Sociale, (2), 175-182.
                  Download 293 downloads
                  Arpad, Antal, Iren, Godri, & Laszlo, Kovacs. (1995). Un secol de suicid în Racoș. Retrospectivă istorico-statistică de 100 de ani a cazurilor de suicid din Racoș (1895-1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 102-114.
                  Download 314 downloads
                  Bădescu, Ilie. (1995). Piața cărții: particularități și legi sociologice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 18-26.
                  Download 288 downloads
                  Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                  Download 327 downloads
                  Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                  Download 282 downloads
                  Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                  Download 324 downloads
                  Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                  Download 285 downloads
                  Bulai, Alfred. (1995). „Victoria” socialismului? Revista de Cercetări Sociale, (2), 152-161.
                  Download 321 downloads
                  Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                  Download 386 downloads
                  Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                  Download 327 downloads
                  Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                  Download 347 downloads
                  Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                  Download 362 downloads
                  Dogan, Mattei. (1995). Clasa politică franceză. Compoziție și profesionalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-17.
                  Download 303 downloads
                  Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                  Download 328 downloads
                  Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                  Download 294 downloads
                  Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
                  Download 328 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                  Download 362 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 107-109.
                  Download 291 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                  Download 309 downloads
                  Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                  Download 558 downloads
                  Condiții de viață și valori ale studenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-133.
                  Download 311 downloads
                  Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                  Download 354 downloads
                  Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                  Download 325 downloads
                  Mod și stil de viață: opinii studențești - 1982. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-115.
                  Download 314 downloads
                  Recenzii. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 169-184.
                  Download 308 downloads
                  Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                  Download 300 downloads
                  Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                  Download 300 downloads
                  Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                  Download 293 downloads
                  Bulai, Alfred. (1994). Schimbarea socială între economie și sociologie: „mitul economicului”. Revista de Cercetări Sociale, (2), 134-143.
                  Download 339 downloads
                  Bulai, Alfred. (1994). Tranziția televiziunii între tradiție și modernitate. Revista de Cercetări Sociale, (3), 54-66.
                  Download 309 downloads
                  Chelcea, Septimiu. (1994). Atitudinile etnice ale studenților în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-75.
                  Download 362 downloads
                  Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                  Download 304 downloads
                  Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                  Download 414 downloads
                  Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                  Download 263 downloads
                  Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                  Download 421 downloads
                  Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                  Download 1210 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                  Download 309 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                  Download 456 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                   Download 655 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                   Download 355 downloads
                   Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                   Download 359 downloads
                    Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                    Download 465 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                    Download 418 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                     Download 350 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                      Download 332 downloads
                       Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                       Download 608 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                       Download 392 downloads
                       Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                       Download 552 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                        Download 401 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                        Download 435 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                        Download 328 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                         Download 379 downloads
                          ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
                          Download 77 downloads
                          ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
                          Download 73 downloads
                          ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
                          Download 96 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
                          Download 125 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
                          Download 115 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
                          Download 131 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
                          Download 139 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
                          Download 131 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
                          Download 120 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
                          Download 95 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
                          Download 97 downloads
                          Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                          Download 121 downloads
                          Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                          Download 128 downloads
                          Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                          Download 98 downloads
                          Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                          Download 68 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
                          Download 129 downloads
                          Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                          Download 85 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
                          Download 98 downloads
                          Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                          Download 85 downloads
                          Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                          Download 136 downloads
                          ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
                          Download 104 downloads
                          ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                          Download 80 downloads
                          ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
                          Download 115 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
                          Download 151 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
                          Download 140 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
                          Download 135 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                          Download 113 downloads
                          ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
                          Download 86 downloads
                          ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                          Download 76 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
                          Download 141 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
                          Download 105 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
                          Download 129 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                          Download 81 downloads
                          Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
                          Download 105 downloads
                          Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
                          Download 108 downloads
                          Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
                          Download 131 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
                          Download 79 downloads
                          Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                          Download 121 downloads
                          Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                          Download 90 downloads
                          Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
                          Download 115 downloads
                          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
                          Download 3 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
                          Download 7 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
                          Download 7 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
                          Download 5 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
                          Download 7 downloads
                          Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
                          Download 1 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
                          Download 3 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
                          Download downloads
                          Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
                          Download 5 downloads
                          Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
                          Download 4 downloads
                          Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
                          Download 8 downloads
                          Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
                          Download 7 downloads
                          Constantinescu, Virgil. (1976). Acordul global în dinamica relației dintre individ și grup. Viitorul Social, V(1), 82-90.
                          Download 4 downloads
                          Drăgan, Ion. (1976). Întărirea spiritului militant și a caracterului aplicativ în cercetarea socială. Viitorul Social, V(3), 407-415.
                          Download 10 downloads
                          Fulea, Maria. (1976). Asigurarea Cooperativelor Agricole de Producție cu forță de muncă. Viitorul Social, V(2), 301-309.
                          Download 5 downloads
                          Gheorghiu, Mihnea. (1976). Progres și suveranitate. Viitorul Social, V(3), 442-456.
                          Download 1 downloads
                          Gheorghiu, Mihnea. (1976). Reflecții asupra unității dintre teoria și practica social-istorică în construcția noastră socialistă. Viitorul Social, V(2), 224-238.
                          Download 6 downloads
                          Ghețău, Vasile. (1976). Considerații asupra fertilității după durata căsătoriei în țara noastră. Viitorul Social, V(3), 495-501.
                          Download downloads
                          Grigorescu, P.A., & Mișu, Marilena. (1976). Funcționalitatea și dinamica procesului de integrare socio-profesională. Viitorul Social, V(1), 73-80.
                          Download 6 downloads
                          Grozea, Traian. (1976). Corelații între securitatea europeană, dezarmare și dezangajare militară. Viitorul Social, V(1), 267-277.
                          Download 3 downloads
                          ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(3), 586-590.
                          Download 6 downloads
                          ***. (1975). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IV(4), 768-781.
                          Download 8 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
                          Download 11 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
                          Download 12 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(3), 568-585.
                          Download 7 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
                          Download 11 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(3), 556-567.
                          Download 5 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(4), 750-767.
                          Download 7 downloads
                          Abraham, Dorel. (1975). Suburbanul - zonă de tranziție a ruralului spre urban. Viitorul Social, IV(3), 510-516.
                          Download 6 downloads
                          Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
                          Download 9 downloads
                          Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1975). Tendințe în evoluția populației din județul Iași. Viitorul Social, IV(3), 500-509.
                          Download 7 downloads
                          Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
                          Download 9 downloads
                          Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
                          Download 15 downloads
                          Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
                          Download 19 downloads
                          Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
                          Download 9 downloads
                          Cazacu, Honorina. (1975). Industrializare socialistă și mobilitatea forței de muncă. Viitorul Social, IV(4), 689-698.
                          Download 5 downloads
                          Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
                          Download 11 downloads
                          ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
                          Download 52 downloads
                          ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
                          Download 50 downloads
                          ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
                          Download 9 downloads
                          ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
                          Download 7 downloads
                          ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
                          Download 93 downloads
                          ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(4), 835-840.
                          Download 11 downloads
                          ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
                          Download 33 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
                          Download 83 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
                          Download 94 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
                          Download 94 downloads
                          ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(4), 827-834.
                          Download 10 downloads
                          ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
                          Download 95 downloads
                          ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
                          Download 92 downloads
                          ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
                          Download 91 downloads
                          Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
                          Download 50 downloads
                          Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
                          Download 103 downloads
                          Bărbat, Al. (1974). Elemente ale noului în rural. Viitorul Social, III(4), 729-739.
                          Download 92 downloads
                          Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
                          Download 81 downloads
                          Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
                          Download 94 downloads
                          Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
                          Download 54 downloads
                          ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
                          Download 61 downloads
                          ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
                          Download 55 downloads
                          ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
                          Download 55 downloads
                          ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
                          Download 54 downloads
                          ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
                          Download 95 downloads
                          ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
                          Download 76 downloads
                          ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
                          Download 51 downloads
                          ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
                          Download 41 downloads
                          ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
                          Download 51 downloads
                          ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
                          Download 52 downloads
                          ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
                          Download 106 downloads
                          ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
                          Download 100 downloads
                          ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
                          Download 96 downloads
                          ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
                          Download 92 downloads
                          ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
                          Download 105 downloads
                          ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
                          Download 98 downloads
                          ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
                          Download 94 downloads
                          ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
                          Download 99 downloads
                          Bădina, Ovidiu. (1973). Dimitrie Cantemir - precursor al sociologiei românești. Viitorul Social, II(2), 293-299.
                          Download 62 downloads
                          Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
                          Download 98 downloads
                          ***. (1972). A III-a Conferință mondială de cercetare a viitorului: „Viitorul comun al oamenilor”. Viitorul Social, 1(3), 741-746.
                          Download 80 downloads
                          ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
                          Download 81 downloads
                          ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
                          Download 60 downloads
                          ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
                          Download 79 downloads
                          ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
                          Download 81 downloads
                          ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
                          Download 87 downloads
                          ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
                          Download 108 downloads
                          ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
                          Download 76 downloads
                          ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
                          Download 70 downloads
                          ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
                          Download 85 downloads
                          ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
                          Download 78 downloads
                          ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
                          Download 80 downloads
                          ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
                          Download 121 downloads
                          ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
                          Download 81 downloads
                          Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
                          Download 88 downloads
                          Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
                          Download 244 downloads
                          Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
                          Download 84 downloads
                          Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
                          Download 246 downloads
                          Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
                          Download 247 downloads
                          Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
                          Download 75 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                          Download 352 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                          Download 497 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                          Download 373 downloads
                           Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                           Download 313 downloads
                           Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                           Download 273 downloads
                           Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                           Download 469 downloads