Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste cinci sute de articole sociologice românești…

Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
Download 113 downloads
  Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
  Download 174 downloads
   Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
   Download 242 downloads
   Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
   Download 222 downloads
   Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
   Download 273 downloads
   George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
   Download 176 downloads
   Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
   Download 170 downloads
   Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
   Download 214 downloads
   Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
   Download 155 downloads
   Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
   Download 236 downloads
   Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
   Download 152 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
   Download 240 downloads
    Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
    Download 65 downloads
    Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
    Download 32 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
     Download 263 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
     Download 232 downloads
      Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
      Download 179 downloads
       Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (pp. 204-220). București: Expert.
       Download 173 downloads
       Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
       Download 71 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
       Download 231 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
        Download 130 downloads
        Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
        Download 167 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
        Download 134 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
        Download 118 downloads
         Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
         Download 102 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
         Download 592 downloads
          Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
          Download 144 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
          Download 128 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
          Download 373 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
          Download 361 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
          Download 427 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
          Download 521 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
          Download 472 downloads
           Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
           Download 129 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
           Download 659 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
           Download 400 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
           Download 319 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
           Download 314 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
           Download 521 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
           Download 402 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
            Download 464 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
            Download 485 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
            Download 545 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
             Download 375 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
              Download 340 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
              Download 348 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
              Download 966 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
              Download 416 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
               Download 310 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
               Download 360 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
               Download 508 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
               Download 687 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
               Download 605 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
               Download 532 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
               Download 575 downloads
               Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
               Download 491 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                Download 517 downloads
                 Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                 Download 386 downloads
                 Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                 Download 464 downloads
                 Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                 Download 331 downloads
                 Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                 Download 329 downloads
                 Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                 Download 294 downloads
                 Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                 Download 288 downloads
                 Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                 Download 296 downloads
                 Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                 Download 659 downloads
                 Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                 Download 516 downloads
                 Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                 Download 281 downloads
                 Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                 Download 363 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                 Download 319 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                 Download 304 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                 Download 257 downloads
                 Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                 Download 276 downloads
                 Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                 Download 279 downloads
                 Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                 Download 273 downloads
                 Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                 Download 301 downloads
                 Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                 Download 326 downloads
                 Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
                 Download 319 downloads
                 Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                 Download 369 downloads
                 Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                 Download 255 downloads
                 Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                 Download 317 downloads
                 Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                 Download 273 downloads
                 Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                 Download 284 downloads
                 Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                 Download 243 downloads
                 Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                 Download 323 downloads
                 Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                 Download 310 downloads
                 Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                 Download 263 downloads
                 Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                 Download 248 downloads
                 Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                 Download 252 downloads
                 Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                 Download 310 downloads
                 Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                 Download 376 downloads
                 Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                 Download 301 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                 Download 304 downloads
                 Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                 Download 257 downloads
                 Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                 Download 242 downloads
                 Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                 Download 295 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                 Download 289 downloads
                 Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                 Download 307 downloads
                 Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                 Download 340 downloads
                 Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                 Download 307 downloads
                 Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                 Download 339 downloads
                 Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                 Download 325 downloads
                 Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                 Download 336 downloads
                 Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                 Download 283 downloads
                 Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                 Download 324 downloads
                 Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                 Download 259 downloads
                 Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                 Download 296 downloads
                 Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                 Download 233 downloads
                 Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                 Download 312 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                 Download 290 downloads
                 Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                 Download 288 downloads
                 Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                 Download 512 downloads
                 Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                 Download 294 downloads
                 Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                 Download 384 downloads
                 Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                 Download 255 downloads
                 Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                 Download 287 downloads
                 Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                 Download 286 downloads
                 Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                 Download 302 downloads
                 Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                 Download 350 downloads
                 Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                 Download 289 downloads
                 Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                 Download 294 downloads
                 Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                 Download 290 downloads
                 Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                 Download 318 downloads
                 Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                 Download 348 downloads
                 Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                 Download 304 downloads
                 Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                 Download 331 downloads
                 Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                 Download 347 downloads
                 Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                 Download 304 downloads
                 Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                 Download 314 downloads
                 Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                 Download 316 downloads
                 Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                 Download 312 downloads
                 Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                 Download 302 downloads
                 Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                 Download 300 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                 Download 339 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                 Download 343 downloads
                 Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                 Download 429 downloads
                 Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                 Download 283 downloads
                 Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                 Download 277 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                 Download 310 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                 Download 342 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                 Download 338 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                 Download 300 downloads
                 Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                 Download 260 downloads
                 Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                 Download 273 downloads
                 Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                 Download 400 downloads
                 Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                 Download 273 downloads
                 Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                 Download 313 downloads
                 Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                 Download 259 downloads
                 Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                 Download 371 downloads
                 George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                 Download 305 downloads
                 Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                 Download 312 downloads
                 Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                 Download 507 downloads
                 Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                 Download 279 downloads
                 Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                 Download 290 downloads
                 Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                 Download 275 downloads
                 Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                 Download 298 downloads
                 Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                 Download 311 downloads
                 Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                 Download 316 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                 Download 323 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                 Download 376 downloads
                 Deplasare spre dreapta în Germania? (1995). Revista de Cercetări Sociale, (2), 162-174.
                 Download 332 downloads
                 Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                 Download 311 downloads
                 Aligică, Dragoș. (1995). A treia cale: o economie socială de piață bazată pe o proprietate privată socială și un stat social susținut de o puternică societate civilă socială. Revista de Cercetări Sociale, (2), 175-182.
                 Download 281 downloads
                 Arpad, Antal, Iren, Godri, & Laszlo, Kovacs. (1995). Un secol de suicid în Racoș. Retrospectivă istorico-statistică de 100 de ani a cazurilor de suicid din Racoș (1895-1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 102-114.
                 Download 305 downloads
                 Bădescu, Ilie. (1995). Piața cărții: particularități și legi sociologice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 18-26.
                 Download 281 downloads
                 Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                 Download 315 downloads
                 Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                 Download 275 downloads
                 Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                 Download 312 downloads
                 Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                 Download 275 downloads
                 Bulai, Alfred. (1995). „Victoria” socialismului? Revista de Cercetări Sociale, (2), 152-161.
                 Download 311 downloads
                 Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                 Download 377 downloads
                 Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                 Download 319 downloads
                 Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                 Download 335 downloads
                 Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                 Download 354 downloads
                 Dogan, Mattei. (1995). Clasa politică franceză. Compoziție și profesionalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-17.
                 Download 292 downloads
                 Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                 Download 321 downloads
                 Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                 Download 285 downloads
                 Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
                 Download 317 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                 Download 350 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 107-109.
                 Download 278 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                 Download 295 downloads
                 Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                 Download 547 downloads
                 Condiții de viață și valori ale studenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-133.
                 Download 302 downloads
                 Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                 Download 345 downloads
                 Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                 Download 315 downloads
                 Mod și stil de viață: opinii studențești - 1982. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-115.
                 Download 303 downloads
                 Recenzii. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 169-184.
                 Download 300 downloads
                 Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                 Download 292 downloads
                 Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                 Download 293 downloads
                 Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                 Download 285 downloads
                 Bulai, Alfred. (1994). Schimbarea socială între economie și sociologie: „mitul economicului”. Revista de Cercetări Sociale, (2), 134-143.
                 Download 327 downloads
                 Bulai, Alfred. (1994). Tranziția televiziunii între tradiție și modernitate. Revista de Cercetări Sociale, (3), 54-66.
                 Download 301 downloads
                 Chelcea, Septimiu. (1994). Atitudinile etnice ale studenților în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-75.
                 Download 352 downloads
                 Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                 Download 295 downloads
                 Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                 Download 406 downloads
                 Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                 Download 254 downloads
                 Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                 Download 411 downloads
                 Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                 Download 1198 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                 Download 297 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                 Download 447 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                  Download 641 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                  Download 344 downloads
                  Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                  Download 348 downloads
                   Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                   Download 456 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                   Download 406 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                    Download 340 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                     Download 325 downloads
                      Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                      Download 597 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                      Download 384 downloads
                      Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                      Download 542 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                       Download 393 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                       Download 427 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                       Download 314 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                        Download 372 downloads
                         ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
                         Download 71 downloads
                         ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
                         Download 67 downloads
                         ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
                         Download 87 downloads
                         ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
                         Download 115 downloads
                         ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
                         Download 103 downloads
                         ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
                         Download 123 downloads
                         ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
                         Download 131 downloads
                         ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
                         Download 123 downloads
                         ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
                         Download 111 downloads
                         ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
                         Download 87 downloads
                         ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
                         Download 88 downloads
                         Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                         Download 110 downloads
                         Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                         Download 120 downloads
                         Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                         Download 91 downloads
                         Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                         Download 62 downloads
                         Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
                         Download 120 downloads
                         Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                         Download 78 downloads
                         Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
                         Download 85 downloads
                         Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                         Download 77 downloads
                         Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                         Download 128 downloads
                         ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
                         Download 98 downloads
                         ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                         Download 71 downloads
                         ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
                         Download 108 downloads
                         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
                         Download 142 downloads
                         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
                         Download 131 downloads
                         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
                         Download 127 downloads
                         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                         Download 100 downloads
                         ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
                         Download 80 downloads
                         ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                         Download 69 downloads
                         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
                         Download 133 downloads
                         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
                         Download 94 downloads
                         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
                         Download 121 downloads
                         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                         Download 72 downloads
                         Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
                         Download 96 downloads
                         Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
                         Download 99 downloads
                         Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
                         Download 124 downloads
                         Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
                         Download 70 downloads
                         Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                         Download 111 downloads
                         Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                         Download 85 downloads
                         Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
                         Download 108 downloads
                         ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
                         Download 4 downloads
                         ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
                         Download 2 downloads
                         ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
                         Download 3 downloads
                         ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
                         Download 1 downloads
                         ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
                         Download 3 downloads
                         ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
                         Download 2 downloads
                         Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
                         Download 4 downloads
                         Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
                         Download 3 downloads
                         Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
                         Download 4 downloads
                         Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
                         Download 6 downloads
                         Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
                         Download 2 downloads
                         Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
                         Download 2 downloads
                         Chelcea, Septimiu. (1975). Analiza logică a ipotezelor în cercetarea sociologică empirică. Viitorul Social, IV(1), 98-106.
                         Download 6 downloads
                         Coman, Ion. (1975). Retrospectivă asupra unui eveniment memorabil: victoria de la 9 mai 1945. Viitorul Social, IV(2), 260-266.
                         Download 1 downloads
                         Constantinescu, N.N. (1975). Strategia dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IV(1), 15-26.
                         Download 3 downloads
                         Constantinescu, Virgil. (1975). Sociologia ca domeniu al acțiunii sociale în gîndirea lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social, IV(2), 361-366.
                         Download 3 downloads
                         Cristea, Petru. (1975). Cercetarea zonală și optimizarea proceselor de conducere locală. Viitorul Social, IV(2), 267-276.
                         Download 2 downloads
                         Damian, Natalia. (1975). Locuirea în mediul urban - indicator al calității vieții. Viitorul Social, IV(1), 146-153.
                         Download 2 downloads
                         Drăgan, Ion. (1975). Sociologia - o știință și o profesie. Viitorul Social, IV(2), 239-249.
                         Download 2 downloads
                         Dumitru, Florica, Chepeș, Gh., & Lățea, Constantin. (1975). Determinarea grupelor omogene ale populației din Capitală în funcție de caracteristici socio-demografice. Viitorul Social, IV(1), 107-118.
                         Download 4 downloads
                         ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
                         Download 44 downloads
                         ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
                         Download 44 downloads
                         ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
                         Download 4 downloads
                         ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
                         Download 3 downloads
                         ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
                         Download 86 downloads
                         ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(4), 835-840.
                         Download 4 downloads
                         ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
                         Download 26 downloads
                         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
                         Download 73 downloads
                         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
                         Download 84 downloads
                         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
                         Download 85 downloads
                         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(4), 827-834.
                         Download 3 downloads
                         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
                         Download 86 downloads
                         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
                         Download 83 downloads
                         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
                         Download 84 downloads
                         Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
                         Download 44 downloads
                         Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
                         Download 92 downloads
                         Bărbat, Al. (1974). Elemente ale noului în rural. Viitorul Social, III(4), 729-739.
                         Download 83 downloads
                         Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
                         Download 70 downloads
                         Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
                         Download 85 downloads
                         Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
                         Download 47 downloads
                         ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
                         Download 54 downloads
                         ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
                         Download 47 downloads
                         ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
                         Download 49 downloads
                         ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
                         Download 48 downloads
                         ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
                         Download 87 downloads
                         ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
                         Download 69 downloads
                         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
                         Download 46 downloads
                         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
                         Download 36 downloads
                         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
                         Download 45 downloads
                         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
                         Download 46 downloads
                         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
                         Download 98 downloads
                         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
                         Download 92 downloads
                         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
                         Download 87 downloads
                         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
                         Download 84 downloads
                         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
                         Download 95 downloads
                         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
                         Download 88 downloads
                         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
                         Download 84 downloads
                         ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
                         Download 90 downloads
                         Bădina, Ovidiu. (1973). Dimitrie Cantemir - precursor al sociologiei românești. Viitorul Social, II(2), 293-299.
                         Download 56 downloads
                         Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
                         Download 91 downloads
                         ***. (1972). A III-a Conferință mondială de cercetare a viitorului: „Viitorul comun al oamenilor”. Viitorul Social, 1(3), 741-746.
                         Download 71 downloads
                         ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
                         Download 74 downloads
                         ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
                         Download 54 downloads
                         ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
                         Download 74 downloads
                         ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
                         Download 74 downloads
                         ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
                         Download 78 downloads
                         ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
                         Download 100 downloads
                         ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
                         Download 70 downloads
                         ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
                         Download 66 downloads
                         ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
                         Download 75 downloads
                         ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
                         Download 70 downloads
                         ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
                         Download 72 downloads
                         ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
                         Download 113 downloads
                         ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
                         Download 73 downloads
                         Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
                         Download 79 downloads
                         Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
                         Download 232 downloads
                         Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
                         Download 75 downloads
                         Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
                         Download 238 downloads
                         Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
                         Download 239 downloads
                         Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
                         Download 69 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                         Download 343 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                         Download 487 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                         Download 363 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                          Download 305 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                          Download 264 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                          Download 462 downloads