Studii

Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
Download 70 downloads
  Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
  Download 71 downloads
  Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
  Download 74 downloads
  Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
  Download 86 downloads
  George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
  Download 63 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
  Download 69 downloads
  Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
  Download 81 downloads
  Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
  Download 58 downloads
  Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
  Download 91 downloads
  Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
  Download 57 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
  Download 89 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
   Download 105 downloads
   Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
   Download 98 downloads
    Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
    Download 55 downloads
     Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
     Download 35 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
     Download 127 downloads
      Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
      Download 46 downloads
      Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
      Download 64 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
      Download 20 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
      Download 19 downloads
       Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
       Download 5 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
       Download 510 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
        Download 46 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
        Download 22 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
        Download 273 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
        Download 264 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
        Download 313 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
        Download 396 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
        Download 370 downloads
         Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
         Download 42 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
         Download 514 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
         Download 302 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
         Download 228 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
         Download 232 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
         Download 438 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
         Download 314 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
          Download 378 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
          Download 348 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
          Download 438 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
           Download 250 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
            Download 258 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
            Download 270 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
            Download 787 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
            Download 334 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
             Download 232 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
             Download 262 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
             Download 406 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
             Download 566 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
             Download 490 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
             Download 347 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
             Download 432 downloads
             Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
             Download 371 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
              Download 380 downloads
               Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
               Download 177 downloads
               Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
               Download 231 downloads
               Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
               Download 153 downloads
               Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
               Download 132 downloads
               Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
               Download 130 downloads
               Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
               Download 104 downloads
               Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
               Download 124 downloads
               Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
               Download 163 downloads
               Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
               Download 245 downloads
               Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
               Download 125 downloads
               Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
               Download 151 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
               Download 147 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
               Download 141 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
               Download 115 downloads
               Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
               Download 107 downloads
               Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
               Download 122 downloads
               Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
               Download 107 downloads
               Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
               Download 96 downloads
               Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
               Download 151 downloads
               Mărginean, Ioan. (2000). Clasa mijlocie în fostele țări socialiste. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-7.
               Download 136 downloads
               Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
               Download 167 downloads
               Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
               Download 95 downloads
               Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
               Download 146 downloads
               Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
               Download 109 downloads
               Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
               Download 131 downloads
               Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
               Download 91 downloads
               Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
               Download 144 downloads
               Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
               Download 130 downloads
               Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
               Download 96 downloads
               Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
               Download 91 downloads
               Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
               Download 87 downloads
               Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
               Download 129 downloads
               Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
               Download 199 downloads
               Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
               Download 124 downloads
               Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
               Download 124 downloads
               Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
               Download 103 downloads
               Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
               Download 95 downloads
               Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
               Download 115 downloads
               Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
               Download 123 downloads
               Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
               Download 124 downloads
               Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
               Download 155 downloads
               Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
               Download 150 downloads
               Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
               Download 172 downloads
               Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
               Download 170 downloads
               Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
               Download 172 downloads
               Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
               Download 129 downloads
               Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
               Download 172 downloads
               Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
               Download 108 downloads
               Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
               Download 138 downloads
               Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
               Download 115 downloads
               Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
               Download 158 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
               Download 123 downloads
               Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
               Download 141 downloads
               Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
               Download 301 downloads
               Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
               Download 131 downloads
               Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
               Download 186 downloads
               Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
               Download 109 downloads
               Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
               Download 130 downloads
               Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
               Download 118 downloads
               Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
               Download 161 downloads
               Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
               Download 169 downloads
               Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
               Download 140 downloads
               Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
               Download 129 downloads
               Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
               Download 135 downloads
               Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
               Download 162 downloads
               Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
               Download 173 downloads
               Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
               Download 143 downloads
               Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
               Download 140 downloads
               Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
               Download 175 downloads
               Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
               Download 129 downloads
               Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
               Download 148 downloads
               Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
               Download 141 downloads
               Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
               Download 143 downloads
               Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
               Download 152 downloads
               Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
               Download 158 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
               Download 169 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
               Download 176 downloads
               Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
               Download 218 downloads
               Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
               Download 133 downloads
               Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
               Download 128 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
               Download 158 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
               Download 175 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
               Download 186 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
               Download 144 downloads
               Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
               Download 139 downloads
               Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
               Download 138 downloads
               Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
               Download 208 downloads
               Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
               Download 119 downloads
               Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
               Download 140 downloads
               Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
               Download 113 downloads
               Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
               Download 192 downloads
               George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
               Download 139 downloads
               Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
               Download 142 downloads
               Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
               Download 285 downloads
               Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
               Download 122 downloads
               Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
               Download 121 downloads
               Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
               Download 134 downloads
               Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
               Download 130 downloads
               Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
               Download 138 downloads
               Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
               Download 157 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
               Download 177 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
               Download 193 downloads
               Deplasare spre dreapta în Germania? (1995). Revista de Cercetări Sociale, (2), 162-174.
               Download 164 downloads
               Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
               Download 143 downloads
               Aligică, Dragoș. (1995). A treia cale: o economie socială de piață bazată pe o proprietate privată socială și un stat social susținut de o puternică societate civilă socială. Revista de Cercetări Sociale, (2), 175-182.
               Download 130 downloads
               Arpad, Antal, Iren, Godri, & Laszlo, Kovacs. (1995). Un secol de suicid în Racoș. Retrospectivă istorico-statistică de 100 de ani a cazurilor de suicid din Racoș (1895-1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 102-114.
               Download 122 downloads
               Bădescu, Ilie. (1995). Piața cărții: particularități și legi sociologice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 18-26.
               Download 123 downloads
               Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
               Download 153 downloads
               Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
               Download 124 downloads
               Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
               Download 160 downloads
               Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
               Download 143 downloads
               Bulai, Alfred. (1995). „Victoria” socialismului? Revista de Cercetări Sociale, (2), 152-161.
               Download 143 downloads
               Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
               Download 197 downloads
               Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
               Download 153 downloads
               Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
               Download 159 downloads
               Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
               Download 171 downloads
               Dogan, Mattei. (1995). Clasa politică franceză. Compoziție și profesionalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-17.
               Download 135 downloads
               Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
               Download 159 downloads
               Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
               Download 126 downloads
               Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
               Download 151 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
               Download 216 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 107-109.
               Download 154 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
               Download 173 downloads
               Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
               Download 400 downloads
               Condiții de viață și valori ale studenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-133.
               Download 159 downloads
               Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
               Download 180 downloads
               Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
               Download 186 downloads
               Mod și stil de viață: opinii studențești - 1982. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-115.
               Download 161 downloads
               Recenzii. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 169-184.
               Download 137 downloads
               Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
               Download 156 downloads
               Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
               Download 130 downloads
               Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
               Download 130 downloads
               Bulai, Alfred. (1994). Schimbarea socială între economie și sociologie: „mitul economicului”. Revista de Cercetări Sociale, (2), 134-143.
               Download 146 downloads
               Bulai, Alfred. (1994). Tranziția televiziunii între tradiție și modernitate. Revista de Cercetări Sociale, (3), 54-66.
               Download 147 downloads
               Chelcea, Septimiu. (1994). Atitudinile etnice ale studenților în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-75.
               Download 178 downloads
               Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
               Download 141 downloads
               Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
               Download 238 downloads
               Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
               Download 125 downloads
               Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
               Download 223 downloads
               Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
               Download 804 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
               Download 207 downloads
               Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
               Download 362 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                Download 546 downloads
                Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                Download 251 downloads
                Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                Download 275 downloads
                 Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                 Download 380 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                 Download 329 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                  Download 258 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                   Download 247 downloads
                    Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                    Download 481 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                    Download 302 downloads
                    Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                    Download 456 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                     Download 321 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                     Download 354 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                     Download 187 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1980). Evoluția socială. O reconsiderare din perspectiva teoriilor actuale ale deciziei. Revista de Filozofie, (1), 72-80.
                      Download 303 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1978). Condițiile eficienței gândirii colective. In A. Botez (Ed.), Euristică și structură în știință (pp. 1-15). București: Academiei.
                       Download 478 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1978). Unitate și diversitate în dezvoltarea științelor sociale. In I. Pârvu (Ed.), Concepții asupra dezvoltării științei. Direcții de reconstrucție și modele sistematice ale evoluției științei (pp. 187-211). București: Politică.
                       Download 245 downloads
                       Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1978). Umanizarea muncii factor al calității vieții. 13-15.
                       Download 20 downloads
                        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
                        Download downloads
                        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
                        Download downloads
                        Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
                        Download 1 downloads
                        Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
                        Download downloads
                        Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
                        Download downloads
                        Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
                        Download 2 downloads
                        Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
                        Download downloads
                        Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
                        Download 2 downloads
                        Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
                        Download 2 downloads
                        Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
                        Download 12 downloads
                        Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
                        Download downloads
                        Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
                        Download 4 downloads
                        Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
                        Download 2 downloads
                        Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
                        Download 3 downloads
                        Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
                        Download 12 downloads
                        Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
                        Download downloads
                        Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
                        Download 4 downloads
                        Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
                        Download 0 downloads
                        Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
                        Download 2 downloads
                        Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
                        Download 4 downloads
                        Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
                        Download 122 downloads
                        Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
                        Download 144 downloads
                        Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
                        Download 131 downloads
                        Cantacuzino, I., Ciulei, L., Cornea, P., Oproiu, E., Pascadi, I., Rotar, M., & Stoian, I. (1972). Discții pe marginea filmului ”Love Story”. Viitorul Social, 2, 621–342.
                        Download 123 downloads
                        Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
                        Download 161 downloads
                        Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
                        Download 127 downloads
                        Cernea, M. (1972). Sociologia americană azi: „ASA Convention 1971”. Viitorul Social, 2, 658–670.
                        Download 134 downloads
                        Chelcea, S. (1972). Metoda ”observației directe” în studiul complex al muncii. Viitorul Social, 2, 643–652.
                        Download 135 downloads
                        Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
                        Download 147 downloads
                        Chepeș, G., Popescu, T., Krausz, S., Câmpeanu, P., Larionescu, M., Negrițoiu, V.,Berciu, A., C., S. (1972). Viața Științifică Internă și Internațională. Viitorul Social, 2, 677–694.
                        Download 116 downloads
                        Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
                        Download 106 downloads
                        Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
                        Download 119 downloads
                        Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
                        Download 115 downloads
                        Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
                        Download 116 downloads
                        Constantinescu, M. (1972). Sociologia literaturii? Viitorul Social, 1, 218–219.
                        Download 82 downloads
                        Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
                        Download 143 downloads
                        Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
                        Download 111 downloads
                        Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
                        Download 162 downloads
                        Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
                        Download 77 downloads
                        Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
                        Download 123 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Discursul normativ și discursul explicativ. Revista de filozofie, 18(6), 693-708.
                        Download 279 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Raționalitatea în perspectiva teoriei organizațiilor: Studii. Știința conducerii societății (pp. 328-353). București: Editura Politică.
                        Download 426 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1971). Trei nivele ale teoriei sociologice. Revista de Filozofie, 18(3), 249-259.
                        Download 286 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Critica filozofică. Contemporanul.
                         Download 241 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Marxismul și sociologia, Cronica.
                         Download 202 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1968). Reflexii pe marginea unei lucrări. Relaţia dintre cibernetică şi celelalte domenii ale cunoaşterii. Revista de Filozofie, 17(1), 841-847.
                         Download 403 downloads

                          Lasă un răspuns

                          Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *