Biblioteca Virtuală de Sociologie publică peste o mie de articole sociologice românești care acoperă o gamă variată de teme:

Voicu, Malina, & Stanescu, Simona. (2019). Romanian welfare state: Lessons learned from 30 years of post-communist experience. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 47(4), 73-93.
Download 3 downloads
  Schifirneț, Constantin. (2018). Sociologia și știința națiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti. Revista Română de Sociologie, XXIX(1-2), 135-168.
  Download 193 downloads
   Sergiu Bălțătescu, Claudia Bacter, Krisztina Bernáth , & Rita Pásztor. (2017). Bunăstarea copiilor din județul Bihor. Cercetare cantitativă. In K. Bernáth (Ed.), Indicatori ai bunăstării copiilor din Județul Bihor (pp. 15-46). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
   Download 61 downloads
    Bottyan, Zsolt, & Bălțătescu, Sergiu. (2016). Identitate locală, regională, națională și europeană. Atitudini în județul Bihor. In A. Hatos & F. Chipea (Eds.), Bihorul în Europa: local, naţional şi european în transformările sociale regionale din perioada 1996-2015 (pp. 75-97). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
    Download 51 downloads
    Mihăilescu, Vintilă. (2016). The double bind of audit culture in Romania. ANUAC, 5(1), 51-54.
    Download 219 downloads
     Anghel, Cristian. (2015). Descentralizarea în România. Un proiect politic tergiversat, nefinalizat sau eşuat? In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 81-123). București: Pro Universitaria.
     Download 292 downloads
     Anghel, Ionuț. (2015). Guvernanţa multinivel şi rolul statului în era (post)modernă. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 240-252). București: Pro Universitaria.
     Download 284 downloads
     Dumitru, Mihai. (2015). Experienţe sociale ale inegalităţii economice. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 210-224). București: Pro Universitaria.
     Download 335 downloads
     George, Cristopher. (2015). Dezvoltarea regională în context european. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 253-270). București: Pro Universitaria.
     Download 229 downloads
     Mihalache, Flavius. (2015). Dimensiuni ale diferenţierii demografice în mediul rural după 1990. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 196-209). București: Pro Universitaria.
     Download 219 downloads
     Mihalache, Flavius. (2015). Localităţile rurale în contextul reformei administrative. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 225-239). București: Pro Universitaria.
     Download 258 downloads
     Rădulescu, Dan Constantin. (2015). Evoluţia unităţilor administrativ-teritoriale în România din perspectivă istorică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 124-161). București: Pro Universitaria.
     Download 193 downloads
     Rotariu, Traian. (2015). Un sfert de secol de declin demografic. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 162-195). București: Pro Universitaria.
     Download 281 downloads
     Stănescu, Iulian. (2015). Procesul de regionalizare - descentralizare: o analiză critică. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 44-80). București: Pro Universitaria.
     Download 195 downloads
     Zamfir, Cătălin. (2015). Spre o nouă teorie a tranziției. In I. Stănescu & C. Zamfir (Eds.), România la răscruce: opţiuni pentru viitor (pp. 15-43). București: Pro Universitaria.
     Download 290 downloads
      Rotariu, Traian. (2014). Conversation with Raymond Boudon. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Sociologia, 59(1), 13-18.
      Download 103 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2014). Spiru Haret, education and school legislation reform. Revista Română de Sociologie, XXV(3-4), 311-326.
      Download 76 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2012). O analiză critică a tranziției II. România în ianuarie 2012 - Către ce ne îndreptăm? București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
       Download 316 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2012). Un alt mod de a interpreta datele de evaluare. Lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de sociologie, Oradea.
       Download 281 downloads
        Mihăilescu, Vintilă. (2011). De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-socialism. International Review of Social Research, 1(2), 35-63
        Download 231 downloads
         Bălţătescu, Sergiu. (2010). Cele două feţe ale violenţei în şcoală: rolurile de victimă şi victimizator. In S. Bălţătescu, F. Chipea, I. Cioară, A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţie şi schimbare socială. Perspective sociologice şi comunicaţionale (pp. 251-254). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
         Download 70 downloads
         Glăvan, Eugen. (2010). Politici sociale în mediul rural. În C. Zamfir, S. Stănescu & C. Briciu (Eds.) Politici de incluziune socială în perioada de criză economică (pp. 204-220). București: Expert.
         Download 247 downloads
         Rotariu, Traian. (2010). Nonmarital Births in Romania versus Other European Countries - A Few Considerations. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 55(2), 37-60.
         Download 103 downloads
         Ştefănescu, Florica, & Bălţătescu, Sergiu. (2010). Opinia publicului despre utilizarea eficientă şi responsabilă a resurselor de către administraţiile publice din mediul urban. Studiu în trei oraşe româneşti. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 27(3), 135-154.
         Download 30 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2010). Cum analizăm universul spiritual al românilor: consideraţii teoretice şi metodologice. Inovația Socială, II(2), 1-13
         Download 291 downloads
          Bălţătescu, Sergiu. (2009). Determinanţi ai satisfacţiei cu şcoala. Studiu în rândul elevilor de liceu din Oradea. In A. Hatos & S. Săveanu (Eds.), Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România (pp. 215-226). Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
          Download 51 downloads
          Mihăilescu, Vintilă. (2009). Domestication of the Market? Householding and Post-Peasant Society in Romania CAS Sofia Working Paper Series. Sofia: Centre for Advanced Study.
          Download 164 downloads
          Mihăilescu, Vintilă, & Iancu, Bogdan. (2009). „Produsele de calitate” şi patrimonializarea gustului în România. Sociologie Românească, VII(3), 37-50.
          Download 220 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2009). Identitatea românească în contextul modernității tendențiale. Revista Română de Sociologie, XX(5-6), 461-480.
          Download 175 downloads
          Schifirneț, Constantin. (2009). The mass media and tendentious modernity in the transition process from the national society to the European Community. Civitas, 9(1), 50-64.
          Download 164 downloads
           Schifirneț, Constantin. (2008) Profesionistul ca finalitate a personalismului energetic. Secvenţe semio-logice: Vol. X. Analele ştiinţifice ale Institutului de studii europene ,,Ştefan Lupaşcu” (pp. 99-108). Iași: Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu”.
           Download 131 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2008). Decision-making under persistent uncertainty. A New paradigm of decision-making and its multiple explanatory capacity. Calitatea Vieții, XIX(1-2), 1-8.
           Download 646 downloads
            Bălţătescu, Sergiu. (2007). Inegalitate şi justiţie socială: consecinţe asupra calităţii subiective a vieţii la nivel naţional şi european. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, 6, 59-68.
            Download 53 downloads
            Mihăilescu, Vintilă. (2007). Autochtonism and national ethnology in Romania. CAS Working Paper Series (Vol. 1, pp. 3-26). Sofia: Centre for Advanced Study.
            Download 189 downloads
            Schifirneț, Constantin. (2013). Orthodoxy, church, state and national identity in the context of tendential modernity. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12(34), 173-208.
            Download 171 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2007). Profesia de sociolog: politica Facultății de Sociologie și Asistență Socială și politica Ministerului Educației. Sociologie Românească, V(1), 1-4.
            Download 422 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2007). Reflecții pe marginea unei cărți pe care am citit-o pe nerăsuflate. Sociologie Românească, V(1), 1-2.
            Download 409 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia între universal și contextual. Criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
            Download 476 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2007). Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României. Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice. Sociologie Românească, V, 1-5.
            Download 566 downloads
            Zamfir, Cătălin. (2007). Tematica deciziei în psihologia socială și sociologie.
            Download 544 downloads
             Agabrian, Mircea. (2006). Relationships Between School and Family: The Adolescents' Perspective. Qualitative Social Research, 8 (1, Art. 20), 1-24.
             Download 170 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2006). Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice. In C. Zamfir & L. Stoica (Eds.), O nouă provocare: dezvoltarea socială (pp. 1-19). Iași: Polirom.
             Download 715 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2006). Este o problemă cu lirismul sociologic? Sociologie Românească, IV(2), 170-175.
             Download 447 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2006). Interviu luat de Septimiu Chelcea la împlinirea a 65 de ani. Sociologie Românească, IV(1), 1-6.
             Download 372 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2006). Învinovățirea ca instrument al normalizării sociale, dar și al opresiunii: 10 critici la o nouă utopie. Paper presented at the Sesiune Științifică, Oradea.
             Download 364 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2006). Punctele critice ale sociologiei românești actuale. Sociologie Românească, IV(2), 1-8.
             Download 571 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2006). Schimbarea de paradigmă. Contribuția profesorului V.V. Caramelea la reconstruirea sociologiei. Sociologie Românească, IV(1), 1-3.
             Download 454 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
              Download 510 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2005). 9 ipoteze pentru o analiză sociologic-epistemologică a sociologiei românești în perioada comunistă: 1944-1989. Sociologie Românească, III(1), 53-71.
              Download 532 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2005). Ce a lăsat Dimitrie Gusti sociologiei postbelice? Sociologie Românească, III(2), 11-14.
              Download 601 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2004). Politica dezvoltării sociale în România după 1989 (pp. 1-3). Oradea: Universitatea din Oradea.
               Download 427 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2003). Cum am cunoscut opera lui R.K. Merton?
                Download 397 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2003). Direcții de dezvoltare a sociologiei ca disciplină, sistem de învățământ și profesie. Sociologie Românească, (3), 1-6.
                Download 400 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2003). Problema romilor: o nouă considerare a relației dintre etnic și modernizare. Revista de Asistență Socială, 4-5, 1-9.
                Download 1043 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2003). The Political Process in the Romanian Transition: A Structural Explanation. Romanian Journal of Sociology, XIV(1-2), 1-29.
                Download 461 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Cele 72 de ore.
                 Download 385 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Direcții de politică în domeniul populației.
                 Download 425 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Evoluția tematicii calității vieții: o analiză sociologică. In I. Mărginean & A. Bălașa (Eds.), Calitatea vieții în România (pp. 11-23). București: Expert.
                 Download 565 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Liniamentele sistemului național de servicii de asistență socială. Revista de Asistență Socială, 2, 1-9.
                 Download 776 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Memorandum: Liniamentele Sistemului național de asistență socială, Plan de implementare a Sistemului național de asistență socială: 2002-2003.
                 Download 660 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Nevoia de asistență socială. In L. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-4). București: Expert.
                 Download 694 downloads
                 Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială în România în tranziție. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale (pp. 1-17). București: Expert.
                 Download 629 downloads
                 Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2002). Politica socială a regimului socialist român. In L. M. Pop (Ed.), Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                 Download 547 downloads
                  Zamfir, Cătălin. (2001). Națiunea și grupurile etnice: o perspectivă după 11 Septembrie. Revista Socială, 1-6.
                  Download 584 downloads
                   Abraham, Dorel. (2000). Sondajele de opinie și comportamentul de vot. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 26-46.
                   Download 512 downloads
                   Agabrian, Mircea. (2000). O paradigmă sociologică de analiză a problemelor sociale. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 137-146.
                   Download 659 downloads
                   Alexandrescu, Filip Mihai. (2000). Configurația sistemului politic românesc în perioada interbelică și după 1989. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 125-134.
                   Download 397 downloads
                   Bădescu, Ilie. (2000). Problemele și fricile românilor spre finele deceniului zece. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 8-25.
                   Download 460 downloads
                   Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Lotreanu, N., Mărginean, Ioan, & Zamfir, Cătălin. (2000). Personalitatea lui Mattei Dogan în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 73-78.
                   Download 355 downloads
                   Balahur, Doina. (2000). Pluralism normativ și alternative socio-juridice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 127-136.
                   Download 365 downloads
                   Baltasiu, Radu. (2000). Mattei Dogan și economia mixtă - critica critica neocorporatismului occidental. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 109-118.
                   Download 352 downloads
                   Bălțătescu, Sergiu. (2000). Satisfacția vieții în România (1990-2001). O cercetare comparativă asupra a două serii de date. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 63-76.
                   Download 794 downloads
                   Bălţătescu, Sergiu. (2000). Spaţiul oraşului şi subculturile urbane. Revista Română de Geografie Politică, 2(2), 136-142.
                   Download 37 downloads
                   Batâr, Dumitru. (2000). Subcultura tinerilor. Posibilități de definire și manifestare în societate. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 103-108.
                   Download 686 downloads
                   Coposescu, Silviu. (2000). Relativismul critic – o nouă strategie de abordare a culturii românești. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 97-102.
                   Download 372 downloads
                   Dinică, Răzvan C. (2000). Modele de dezvoltare socială. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 109-126.
                   Download 486 downloads
                   Dogan, Mattei. (2000). Are there paradigms in the social sciences? Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 3-9.
                   Download 388 downloads
                   Dogan, Mattei. (2000). Giant cities as maritime gateways. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 54-72.
                   Download 364 downloads
                   Dogan, Mattei. (2000). Marginality and creativity. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 28-34.
                   Download 330 downloads
                   Dogan, Mattei. (2000). Sociology among the social sciences. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 10-27.
                   Download 342 downloads
                   Dogan, Mattei, & Higley, John. (2000). Elites, crises, and regimes in comparative analysis. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 35-53.
                   Download 326 downloads
                   Dumitru, Mihai. (2000). Logica științei sociale la Mattei Dogan. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 79-95.
                   Download 329 downloads
                   Iordache, Marcel. (2000). Portretul „ideal” al candidatului la președinția României, din perspectiva electoratului din Timișoara. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 52-62.
                   Download 375 downloads
                   Jderu, Gabriel. (2000). „Democrația pluralistă” - între criza de încredere în principalele sale instituții și legitimitate. Revista de Cercetări Sociale, 7 (1-2), 119-124.
                   Download 402 downloads
                   Alexiu, Teodor Mircea. (1999). Contribuții la studierea profilului social al părinților care își încredințează copii ocrotirii de tip instituțional. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 126-149.
                   Download 445 downloads
                   Beciu, Camelia. (1999). Mediatizarea fenomenului corupției: practici instituționale în jurnalismul de investigație din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 99-111.
                   Download 341 downloads
                   Beciu, Camelia. (1999). Modele de analiză socială. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 115-125.
                   Download 420 downloads
                   Cristea, Irina. (1999). Frauen in der soziologie: neun porträts. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 202-206.
                   Download 342 downloads
                   Dogan, Mattei. (1999). Status incongruence. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 3-10.
                   Download 341 downloads
                   Fudulu, Paul. (1999). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 41-52.
                   Download 297 downloads
                   Gheorghiu, Elena Iulia. (1999). Migrația est-vest între mit și realitate. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 179-192.
                   Download 420 downloads
                   Hatos, Adrian, & Chioncel, Nicoleta. (1999). Către o sociologie a meditațiilor: un „rău” necesar. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 54-69.
                   Download 384 downloads
                   Ivan, Loredana. (1999). Puterea unei sintagme: invenția societății primitive. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 196-201.
                   Download 338 downloads
                   Juncu, Bogdan. (1999). Teoria protecționismului industrial: o evaluare teoretică. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 53-67.
                   Download 307 downloads
                   Lee, Hye Kyung. (1999). Developement of the welfare state in the authoritarian capitalist society: the korean experience. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-28.
                   Download 298 downloads
                   Olah, Șerban. (1999). Elitele economice. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 141-177.
                   Download 388 downloads
                   Popescu, Andrei. (1999). Stereotipuri interetnice și modele identitare. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 150-178.
                   Download 458 downloads
                   Preotesi, Mihnea. (1999). Fenomenul privilegial în România anilor '90. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 29-53.
                   Download 363 downloads
                   Rughiniș, Cosima. (1999). Despre limitele proiectării sociale și utilitatea lor. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 112-133.
                   Download 374 downloads
                   Simu, Ioan. (1999). Analiza opțiunilor conjugate: o metodă cantitativă de modelare a preferințelor. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 79-98.
                   Download 315 downloads
                   Stănciulescu, Elisabeta. (1999). Suspiciune structurală și strategii demonstrative. Studiu asupra comportamentului demonstrativ ca produs necesar al pluralismului structural. Revista de Cercetări Sociale (1-2), 99-114.
                   Download 294 downloads
                   Szilagyi, Georgina. (1999). Politici sociale ecleziastice. Enciclicele catolice. Modelul „Caritas”. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 134-140.
                   Download 360 downloads
                   Voicu, Bogdan. (1999). Care istorie? Revista de Cercetări Sociale (1-2), 193-195.
                   Download 356 downloads
                   Voicu, Bogdan. (1999). Modernitatea între tranziție și post-modernism. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 179-204.
                   Download 380 downloads
                   Atanasiu, Daniela. (1998). Tezele de doctorat în sociologie din 1969 până în prezent. Revista de Cercetări Sociale (2), 126-131.
                   Download 412 downloads
                   Bălașa, Ana. (1998). Barometru de Opinie - Tineret. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 225-241.
                   Download 385 downloads
                   Berevoescu, Ionica et al. (1998). Situația socială a rromilor din județul Buzău. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 3-97.
                   Download 415 downloads
                   Burtea, Vasile. (1998). Rromii - o nouă „minotitate națională”, sau o etnie europeană? Revista de Cercetări Sociale (3-4), 180-188.
                   Download 656 downloads
                   Codul deontologic al asistentului social. (1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 121-127.
                   Download 419 downloads
                   Dogan, Mattei. (1998). Declinul valorilor tradiționale în Europa vestică. Revista de Cercetări Sociale (2), 3-14.
                   Download 355 downloads
                   Dogan, Mattei. (1998). Erodarea încrederii în democrațiile avansate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-24.
                   Download 389 downloads
                   Fudulu, Paul. (1998). Power maximization, economic theory and its relevance for possible consequences on EU enlargement. Revista de Cercetări Sociale (2), 113-125.
                   Download 306 downloads
                   Georgescu, Maria-Ana. (1998). Origine - educație - destinație, o traiectorie exclusiv meritocratică? Revista de Cercetări Sociale, (1), 53-62.
                   Download 373 downloads
                   Ion, Cristina. (1998). Buletin Științific. Revista de Cercetări Sociale, (1), 132-134.
                   Download 286 downloads
                   Juncu, Bogdan Mihail. (1998). Geneza revoluției române din 1989. Revista de Cercetări Sociale, (1), 63-81.
                   Download 369 downloads
                   Lăzăroiu, Sebastian. (1998). Barometrul de Opinie Publică: o analiză retrospectivă (1990-1998). Revista de Cercetări Sociale, (1), 95-106.
                   Download 349 downloads
                   Mărginean, Ioan, & Mureanu, Carmen. (1998). Consolidarea democrației. Revista de Cercetări Sociale, (1), 82-94.
                   Download 359 downloads
                   Popescu, Marciana. (1998). Violența intrafamilială: tendințe actuale în politicile sociale. Revista de Cercetări Sociale (2), 52-63.
                   Download 640 downloads
                   Preda, Marian, & Rughiniș, Cosima. (1998). Zăbrăuți: diferențe și divergențe într-o comunitate urbană. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 98-124.
                   Download 374 downloads
                   Roth, Andrei. (1998). O minoritate marginală: romii din România. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 125-150.
                   Download 475 downloads
                   Rughiniș, Cosima. (1998). Tăcerile pudice, dialogul surzilor și declarațiile de război. Revista de Cercetări Sociale (2), 163-166.
                   Download 311 downloads
                   Sebe, S.G. (1998). Legea cubului. Revista de Cercetări Sociale (2), 93-112.
                   Download 347 downloads
                   Șerban, Monica. (1998). Aspecte ale atașamentului față de comunitatea locală. Revista de Cercetări Sociale (3-4), 151-179.
                   Download 347 downloads
                   Șerban, Stelu. (1998). Social Anthropology. Revista de Cercetări Sociale, (1), 128-131.
                   Download 352 downloads
                   Bălășescu, Alexandru. (1997). Romii - construcție identitară. Cazul comunei Cristian, Județul Sibiu. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-117.
                   Download 414 downloads
                   Bălășescu, Alexandru. (1997). Uniunea Europeană: mitologie sau instituționalizare. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-144.
                   Download 352 downloads
                   Beciu, Camelia. (1997). Circulația mediatizată a ofertei candidaților în campania electorală '96. Discursul televizual. Revista de Cercetări Sociale, (2), 59-93.
                   Download 354 downloads
                   Bîrzea, Cezar. (1997). Dilemele reformei învățământului din România: terapie de șoc, infuzie de inovație sau decomunizare culturală? Revista de Cercetări Sociale, (1), 148-154.
                   Download 355 downloads
                   Burtea, Vasile. (1997). Șansele populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 141-147.
                   Download 406 downloads
                   Chelcea, Liviu. (1997). Naționalism și regionalism în Banat în perioada interbelică: competiție pentru resurse, elite și discursuri culturale. Revista de Cercetări Sociale, (2), 26-58.
                   Download 408 downloads
                   Chipea, Floare, & Hatos, Adrian. (1997). Infracționalitatea judecată și condamnată. Anchetă sociologică realizată în penitenciarul din Oradea. Revista de Cercetări Sociale, (3), 61-78.
                   Download 385 downloads
                   Coman, Cristina. (1997). Perspective teoretice asupra rolului relațiilor publice în managementul crizei. Revista de Cercetări Sociale, (1), 126-138.
                   Download 403 downloads
                   Dogan, Mattei. (1997). Criza de încredere în democrațiile pluraliste. Revista de Cercetări Sociale, (1), 86-97.
                   Download 416 downloads
                   Dogan, Mattei. (1997). Științele politice și celelalte științe sociale. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-28.
                   Download 364 downloads
                   Frunză, Mălina. (1997). Implicare religioasă și peer-grupuri. Revista de Cercetări Sociale, (2), 94-109.
                   Download 375 downloads
                   Frunză, Mălina, & Voicu, Bogdan. (1997). Statul și țăranul român. Un studiu de caz. Revista de Cercetări Sociale, (3), 118-130.
                   Download 399 downloads
                   Ghețău, Vasile. (1997). Evoluția fertilității în România. Revista de Cercetări Sociale, (1), 4-85.
                   Download 387 downloads
                   Ionete, Constantin. (1997). Decalaje în modernizarea economiei românești. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-10.
                   Download 377 downloads
                   Lățea, Puiu. (1997). Traducând „Vestul”: România către democrația liberală și economia de piață. Revista de Cercetări Sociale, (1), 139-143.
                   Download 359 downloads
                   Lăzăroiu, Sebastian. (1997). Majorități fictive, minorități perverse. Revista de Cercetări Sociale, (2), 3-25.
                   Download 421 downloads
                   Lăzăroiu, Sebastian, & Stoica, Cătălin. (1997). Exerciții metodologice. Revista de Cercetări Sociale, (4), 143-169.
                   Download 406 downloads
                   Manea, Livius. (1997). Relevanta unor teorii sociologice asupra handicapului ca problemă socială. Revista de Cercetări Sociale, (4), 45-77.
                   Download 521 downloads
                   Mărcuș, Carmen. (1997). Efectele psiho-sociale ale practicii yoga. Revista de Cercetări Sociale, (3), 131-140.
                   Download 386 downloads
                   Mihăeș, Mircea. (1997). Carlyle, croitorașul cel viteaz sau arta de a-ți da în petic. Revista de Cercetări Sociale, (2), 145-155.
                   Download 349 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (1), 152-154.
                   Download 388 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (3), 154-156.
                   Download 414 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 168-170.
                   Download 414 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (4), 165-167.
                   Download 375 downloads
                   Premiile SSS-UB. (1996). Revista de Cercetări Sociale, (2), 171-182.
                   Download 317 downloads
                   Bălășescu, Alexandru. (1996). Privindu-i pe telespectatori. Revista de Cercetări Sociale, (4), 130-138.
                   Download 347 downloads
                   Burtea, Vasile. (1996). Marginalizare istorică și cooperare socială în cazul populației de rromi. Revista de Cercetări Sociale, (3), 109-119.
                   Download 496 downloads
                   Csepeli, Gyorgy, & Orkeny, Antal. (1996). Aspecte schimbătoare ale naționalismului maghiar. Revista de Cercetări Sociale, (2), 105-118.
                   Download 330 downloads
                   Dăianu, Daniel. (1996). Mersul transformării. Revista de Cercetări Sociale, (4), 19-45.
                   Download 378 downloads
                   Diminescu, Dana. (1996). Alain Touraine - Dana Diminescu. 6 mai 1996, Paris. Revista de Cercetări Sociale, (4), 156-164.
                   Download 313 downloads
                   Diminescu, Dana. (1996). Deplasările oșenilor în străinătate, un nou model de migrație. Revista de Cercetări Sociale, (2), 16-32.
                   Download 438 downloads
                   George, Alexandru. (1996). România față cu naționalismul. Revista de Cercetări Sociale, (2), 139-145.
                   Download 361 downloads
                   Ghețău, Vasile. (1996). O proiectare condițională a populației României pe principalele naționalități (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, (1), 77-105.
                   Download 368 downloads
                   Grunberg, Laura. (1996). Stereotipuri de gen în educație: cazul unor manuale de ciclu primar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 123-129.
                   Download 599 downloads
                   Ioniță, Sorin. (1996). Capitalismul românesc. O dezbatere fără sfârșit. Revista de Cercetări Sociale, (1), 155-166.
                   Download 346 downloads
                   Ioniță, Sorin. (1996). Creștinism țărănesc. Practici religioase la Crăsani - Ialomița. Revista de Cercetări Sociale, (3), 25-48.
                   Download 350 downloads
                   Larionescu, Cosima. (1996). Instaurează contractul social o societate deschisă? Problema voinței generale la Rousseau. Revista de Cercetări Sociale, (2), 164-167.
                   Download 327 downloads
                   Lățea, Puiu, Cristea, Octav, & Chelcea, Liviu. (1996). Dincolo de iluzia unității. Mecanisme identitare și de percepție a alterității în comuna Sîntana. Revista de Cercetări Sociale, (4), 94-122.
                   Download 364 downloads
                   Lăzăroiu, Sebastian. (1996). Normativism, raționalitate, participare. Perspective asupra votului. Revista de Cercetări Sociale, (2), 33-66.
                   Download 364 downloads
                   Lucian, Constantin. (1996). Paradigme ale concepției elitiste în sociologia românească. Revista de Cercetări Sociale, (4), 146-155.
                   Download 381 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-154.
                   Download 406 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1995). Revista de Cercetări Sociale, (1), 187-190.
                   Download 449 downloads
                   Deplasare spre dreapta în Germania? (1995). Revista de Cercetări Sociale, (2), 162-174.
                   Download 388 downloads
                   Albu, Lucian-Liviu. (1995). Probleme teoretico-metodologice ale abordării economiei ascunse. Revista de Cercetări Sociale, (4), 35-47.
                   Download 374 downloads
                   Aligică, Dragoș. (1995). A treia cale: o economie socială de piață bazată pe o proprietate privată socială și un stat social susținut de o puternică societate civilă socială. Revista de Cercetări Sociale, (2), 175-182.
                   Download 352 downloads
                   Arpad, Antal, Iren, Godri, & Laszlo, Kovacs. (1995). Un secol de suicid în Racoș. Retrospectivă istorico-statistică de 100 de ani a cazurilor de suicid din Racoș (1895-1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 102-114.
                   Download 371 downloads
                   Bădescu, Ilie. (1995). Piața cărții: particularități și legi sociologice. Revista de Cercetări Sociale, (3), 18-26.
                   Download 341 downloads
                   Băleanu, Cristian M. (1995). Un model operațional al organizației. Revista de Cercetări Sociale, (3), 95-110.
                   Download 376 downloads
                   Beciu, Camelia. (1995). Reconstrucția discursivă a campaniei electorale din România 92. Discursul presei. Revista de Cercetări Sociale, (4), 48-71.
                   Download 325 downloads
                   Boșcaiu, Voicu. (1995). Sondajele de opinie publică. Revista de Cercetări Sociale, (3), 145-150.
                   Download 373 downloads
                   Buică, Cristina, Popescu, Marina, & Tomescu, Odette. (1995). Bucureștiul văzut de bucureșteni. Reprezentări sociale ale spațiului urban. Revista de Cercetări Sociale, (3), 111-115.
                   Download 340 downloads
                   Bulai, Alfred. (1995). „Victoria” socialismului? Revista de Cercetări Sociale, (2), 152-161.
                   Download 374 downloads
                   Chelcea, Liviu. (1995). O recuperare a cotidianului comunist. Revista de Cercetări Sociale, (3), 155-157.
                   Download 457 downloads
                   Claudiu, Niculae. (1995). Serviciul social ca alternativă la serviciul militar. Revista de Cercetări Sociale, (4), 72-102.
                   Download 378 downloads
                   Cobianu, Elena. (1995). Dimensiunea morală a relațiilor interetnice. Climatul moral și rolul factorului subiectiv. Revista de Cercetări Sociale(4), 103-115.
                   Download 402 downloads
                   Dogan, Mattei. (199). Dansul electoral în România interbelică. Revista de Cercetări Sociale, (4), 3-23.
                   Download 419 downloads
                   Dogan, Mattei. (1995). Clasa politică franceză. Compoziție și profesionalizare. Revista de Cercetări Sociale, (3), 3-17.
                   Download 350 downloads
                   Geană, Gheorghiță. (1995). Descoperirea omenirii ca întreg. Geneza antropologiei culturale, în oglinzi hegeliene. Revista de Cercetări Sociale, (1), 38-50.
                   Download 378 downloads
                   Geană, Gheorghiță. (1995). Ispita senzaționalului și ticăloșirea condeiului. Revista de Cercetări Sociale, (3), 139-144.
                   Download 337 downloads
                   Guțu, Vladimir. (1995). Relațiile interetnice: realități și probleme. Revista de Cercetări Sociale, (1), 3-17.
                   Download 390 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (1), 108-117.
                   Download 423 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 107-109.
                   Download 348 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 143-146.
                   Download 369 downloads
                   Barometrul Opiniei Publice. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (4), 145-155.
                   Download 619 downloads
                   Condiții de viață și valori ale studenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 128-133.
                   Download 372 downloads
                   Diverse. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 151-175.
                   Download 407 downloads
                   Experiența de viață a adolescenților. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (3), 147-150.
                   Download 394 downloads
                   Mod și stil de viață: opinii studențești - 1982. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 110-115.
                   Download 380 downloads
                   Recenzii. (1994). Revista de Cercetări Sociale, (2), 169-184.
                   Download 361 downloads
                   Aligică, Dragoș. (1994). Economie și sociologie: evoluția frontierei disciplinare. Revista de Cercetări Sociale, (4), 174-180.
                   Download 351 downloads
                   Aligică, Dragoș. (1994). Socio-economia: o alternativă la teoria economică neoclasică. revista de Cercetări Sociale, (1), 95-101.
                   Download 347 downloads
                   Antonesei, Liviu. (1994). Cultura politică și terapie socială în România post-comunistă. Revista de Cercetări Sociale, (1), 118-123.
                   Download 337 downloads
                   Bulai, Alfred. (1994). Schimbarea socială între economie și sociologie: „mitul economicului”. Revista de Cercetări Sociale, (2), 134-143.
                   Download 398 downloads
                   Bulai, Alfred. (1994). Tranziția televiziunii între tradiție și modernitate. Revista de Cercetări Sociale, (3), 54-66.
                   Download 411 downloads
                   Chelcea, Septimiu. (1994). Atitudinile etnice ale studenților în perioada de tranziție. Revista de Cercetări Sociale, (3), 67-75.
                   Download 427 downloads
                   Churilov, N. (1994). Comportamentul electoral al populației Ukrainei în campania electorală din 1994. Revista de Cercetări Sociale, (4), 117-120.
                   Download 354 downloads
                   Coman, Mihai. (1994). Piața Universității: dimensiunile unui ritual liminal. Revista de Cercetări Sociale, (4), 30-41.
                   Download 484 downloads
                   Constantinescu, Virgiliu N.G. (1994). Academia Română în societatea românească. Revista de Cercetări Sociale, (1), 90-94.
                   Download 319 downloads
                   Cornescu, Viorel. (1994). (Recenzie) Managementul organizațiilor. Revista de Cercetări Sociale, (1), 178-180.
                   Download 478 downloads
                   Cucoș, Constantin. (1994). (Recenzie) Pedagogia socială - în actualitate. Revista de Cercetări Sociale, (1), 175-177.
                   Download 1316 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (I). Forum, (9-10), 41-51.
                   Download 358 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1993). Starea actuală a sociologiei și perspectivele ei (II). Forum, (11-12), 10-18.
                   Download 497 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1992). Determinanți ai calității vieții. Calitatea Vieții, 3(3-4), 219-229.
                    Download 703 downloads
                    Zamfir, Cătălin. (1992). Reflecții asupra complexului sociologiei române postrevoluționare. Sociologie Românească, III(1), 5-9.
                    Download 393 downloads
                    Zamfir, Cătălin, Popescu, Ion-Andrei, Codin, Mihaela, Gheorghe, Camelia, & Lefter, Marius. (1992). Liniamente ale politicii de protecție socială pentru România anilor '90 Politica socială și calitatea vieții (Vol. 1, pp. 1-37). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
                    Download 392 downloads
                     Postolache, Tudorel. (1990). Cadrul general al politicii sociale. In T. Postolache (Ed.), Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România (pp. 22-26). București: ICCV.
                     Download 505 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1990). Cooperare și incertitudine. In S. Chelcea (Ed.), Psihosociologia cooperării și a întrajutorării umane (pp. 1-16). București: Militară.
                     Download 458 downloads
                      Zamfir, Cătălin. (1989). Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. 33-54.
                      Download 392 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (1983). Tehnic și politic. Un punct de vedere sociologic asupra rolului intelectualității în sistemul democrației socialiste. 81-95.
                       Download 374 downloads
                        Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (1982). Calitatea vieții și modul de viață. Schiță a unei prognoze a evoluției lor în următoarele decenii. In I. Rebedeu & C. Zamfir (Eds.), Calitatea vieții și modul de viață. București: Editura Politică.
                        Download 659 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1982). Dinamica modului de viață în societatea noastră. Ipoteze generale. 64-95.
                        Download 431 downloads
                        Zamfir, Elena, Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1982). Stilul de viață studențesc. 291-329.
                        Download 607 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1981). Cum poate fi măsurată creativitatea socială. Revista de Filozofie, (2), 173-177.
                         Download 442 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1981). Dinamica modului de viață al principalelor categorii socio-profesionale în țara noastră. Revista de Filozofie, (6), 654-669.
                         Download 473 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1981). Sociologia românească, încotro? Era Socialistă, 18, 1-13.
                         Download 380 downloads
                          ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
                          Download 41 downloads
                          ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
                          Download 36 downloads
                          ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
                          Download 39 downloads
                          ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
                          Download 43 downloads
                          ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
                          Download 37 downloads
                          ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
                          Download 32 downloads
                          ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
                          Download 38 downloads
                          ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
                          Download 44 downloads
                          ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
                          Download 38 downloads
                          ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
                          Download 37 downloads
                          ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
                          Download 40 downloads
                          Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
                          Download 26 downloads
                          Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
                          Download 26 downloads
                          Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
                          Download 35 downloads
                          Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
                          Download 29 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
                          Download 28 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
                          Download 25 downloads
                          Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
                          Download 36 downloads
                          Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
                          Download 36 downloads
                          Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
                          Download 23 downloads
                          ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
                          Download 47 downloads
                          ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
                          Download 51 downloads
                          ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
                          Download 41 downloads
                          ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
                          Download 39 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
                          Download 44 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
                          Download 45 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
                          Download 45 downloads
                          ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
                          Download 39 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
                          Download 58 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
                          Download 38 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
                          Download 42 downloads
                          ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
                          Download 39 downloads
                          Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
                          Download 40 downloads
                          Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
                          Download 32 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
                          Download 37 downloads
                          Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
                          Download 40 downloads
                          Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
                          Download 48 downloads
                          Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
                          Download 37 downloads
                          Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
                          Download 44 downloads
                          Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
                          Download 31 downloads
                          ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
                          Download 120 downloads
                          ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
                          Download 117 downloads
                          ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
                          Download 142 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
                          Download 172 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
                          Download 169 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
                          Download 175 downloads
                          ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
                          Download 178 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
                          Download 170 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
                          Download 165 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
                          Download 134 downloads
                          ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
                          Download 137 downloads
                          Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                          Download 160 downloads
                          Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                          Download 159 downloads
                          Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                          Download 140 downloads
                          Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                          Download 103 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
                          Download 170 downloads
                          Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                          Download 118 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
                          Download 138 downloads
                          Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                          Download 116 downloads
                          Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                          Download 169 downloads
                          ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
                          Download 141 downloads
                          ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                          Download 116 downloads
                          ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
                          Download 160 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
                          Download 195 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
                          Download 181 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
                          Download 172 downloads
                          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                          Download 159 downloads
                          ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
                          Download 121 downloads
                          ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                          Download 110 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
                          Download 178 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
                          Download 142 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
                          Download 165 downloads
                          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                          Download 116 downloads
                          Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
                          Download 142 downloads
                          Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
                          Download 145 downloads
                          Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
                          Download 180 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
                          Download 111 downloads
                          Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                          Download 159 downloads
                          Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                          Download 134 downloads
                          Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
                          Download 157 downloads
                          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
                          Download 43 downloads
                          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(4), 725-730.
                          Download 41 downloads
                          ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(3), 550-555.
                          Download 32 downloads
                          ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(4), 736-740.
                          Download 44 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
                          Download 58 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
                          Download 50 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(3), 572-595.
                          Download 46 downloads
                          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(4), 756-784.
                          Download 54 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
                          Download 41 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
                          Download 40 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(3), 556-571.
                          Download 47 downloads
                          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(4), 744-755.
                          Download 47 downloads
                          Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
                          Download 46 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
                          Download 41 downloads
                          Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
                          Download 39 downloads
                          Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
                          Download 56 downloads
                          Cazacu, H., Mărginean, Ioan, Lățea, C., & Glodeanu, I. (1976). Manifest și latent în mobilitatea interuzinală a forței de muncă. Analiza structurii latente. Viitorul Social, V(4), 690-698.
                          Download 39 downloads
                          Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
                          Download 34 downloads
                          Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
                          Download 49 downloads
                          Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
                          Download 51 downloads
                          ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
                          Download 51 downloads
                          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
                          Download 47 downloads
                          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(3), 586-590.
                          Download 44 downloads
                          ***. (1975). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IV(4), 768-781.
                          Download 52 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
                          Download 54 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
                          Download 55 downloads
                          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(3), 568-585.
                          Download 60 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
                          Download 44 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
                          Download 47 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(3), 556-567.
                          Download 40 downloads
                          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(4), 750-767.
                          Download 43 downloads
                          Abraham, Dorel. (1975). Suburbanul - zonă de tranziție a ruralului spre urban. Viitorul Social, IV(3), 510-516.
                          Download 49 downloads
                          Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
                          Download 55 downloads
                          Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1975). Tendințe în evoluția populației din județul Iași. Viitorul Social, IV(3), 500-509.
                          Download 58 downloads
                          Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
                          Download 46 downloads
                          Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
                          Download 55 downloads
                          Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
                          Download 81 downloads
                          Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
                          Download 47 downloads
                          Cazacu, Honorina. (1975). Industrializare socialistă și mobilitatea forței de muncă. Viitorul Social, IV(4), 689-698.
                          Download 44 downloads
                          Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
                          Download 46 downloads
                          ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
                          Download 83 downloads
                          ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
                          Download 86 downloads
                          ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
                          Download 39 downloads
                          ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
                          Download 31 downloads