Viitorul Social

***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
Download 45 downloads
***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
Download 39 downloads
***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
Download 46 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 35 downloads
Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
Download 41 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 38 downloads
Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
Download 41 downloads
Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
Download 40 downloads
Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
Download 44 downloads
Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
Download 36 downloads
Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
Download 32 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 40 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
Download 33 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
Download 33 downloads
Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
Download 36 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 41 downloads
Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
Download 39 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
  Download 38 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
  Download 45 downloads
  Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
  Download 36 downloads
  Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
  Download 39 downloads
  Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
  Download 39 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
  Download 30 downloads
  Zamfir, Elena. (1978). Dezvoltarea economică și eficiența acțiunii umane. Viitorul Social, VII(3), 567-572.
  Download 25 downloads
  Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
  Download 40 downloads
  Voiculescu, Elena. (1978). Filozofia socială africană. Viitorul Social, VII(3), 558-563.
  Download 25 downloads
  Ungureanu, Ion. (1978). Raționalitatea socială în abordarea sociologică marxistă. Viitorul Social, VII(3), 554-557.
  Download 26 downloads
  Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
  Download 37 downloads
  Roz, Alexandru. (1978). Activitatea lui Ioan Slavici pentru crearea cercului umanitarist din România. Viitorul Social, VII(3), 542-547.
  Download 22 downloads
  Stahl, Henri H. (1978). Analiza sociologică a orînduirii „tributale” românești. Viitorul Social, VII(3), 534-541.
  Download 36 downloads
  Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
  Download 32 downloads
  Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
  Download 35 downloads
  Vlăsceanu, Lazăr. (1978). Consecințe ale integrării învățământului cu cercetarea și producția în planul structurii sociale: un model ipotetic. Viitorul Social, VII(3), 519-526.
  Download 50 downloads
  Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
  Download 64 downloads
  Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
  Download 52 downloads
  Zlate, Camelia. (1978). Căi de optimizare a structurii și funcționalității bugetului de timp al navetiștilor. Viitorul Social, VII(3), 495-504.
  Download 44 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
  Download 62 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
  Download 22 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
  Download 23 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
  Download 23 downloads
  Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
  Download 23 downloads
  Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
  Download 19 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
  Download 24 downloads
  Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
  Download 17 downloads
  Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
  Download 16 downloads
  Tulea, Gitta, & Ungureanu, Ion. (1978). Considerații metodologice privind cercetarea sociologiei românești postbelice. Viitorul Social, VII(2), 307-311.
  Download 21 downloads
  Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
  Download 22 downloads
  Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
  Download 18 downloads
  Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
  Download 33 downloads
  Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
  Download 29 downloads
  Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
  Download 24 downloads
  Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
  Download 28 downloads
  Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
  Download 33 downloads
  Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
  Download 21 downloads
  Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
  Download 29 downloads
  Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
  Download 21 downloads
  Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
  Download 23 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
  Download 31 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
  Download 27 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
  Download 27 downloads
  Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
  Download 31 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
  Download 34 downloads
  Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
  Download 23 downloads
  Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
  Download 27 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
  Download 41 downloads
  Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
  Download 30 downloads
  Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
  Download 31 downloads
  Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
  Download 49 downloads
  Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
  Download 30 downloads
  Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
  Download 42 downloads
  Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
  Download 42 downloads
  Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
  Download 35 downloads
  Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
  Download 32 downloads
  Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
  Download 33 downloads
  Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
  Download 29 downloads
  Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
  Download 44 downloads

   ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
   Download 29 downloads
   ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
   Download 35 downloads
   ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
   Download 28 downloads
   ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
   Download 26 downloads
   Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
   Download 30 downloads
   Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
   Download 32 downloads
   Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
   Download 28 downloads
   Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
   Download 33 downloads
   Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
   Download 41 downloads
   Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
   Download 37 downloads
   Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
   Download 33 downloads
   Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
   Download 31 downloads
   Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
   Download 23 downloads
   Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
   Download 30 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
   Download 33 downloads
   Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
   Download 27 downloads
   Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
   Download 41 downloads
   Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
   Download 476 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
    Download 80 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
    Download 74 downloads
    ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
    Download 66 downloads
    Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
    Download 66 downloads
    Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
    Download 63 downloads
    Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
    Download 73 downloads
    Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
    Download 68 downloads
    Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
    Download 73 downloads
    Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la sociologia răscoalelor țărănești. Viitorul Social, VI(3), 513-516.
    Download 53 downloads
    Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
    Download 68 downloads
    Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
    Download 82 downloads
    Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
    Download 60 downloads
    Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
    Download 71 downloads
    Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
    Download 76 downloads
    Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
    Download 69 downloads
    Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
    Download 68 downloads
    Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
    Download 68 downloads
    Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
    Download 62 downloads
    Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
    Download 64 downloads
    Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
    Download 77 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
    Download 46 downloads
    ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
    Download 35 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
    Download 50 downloads
    ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
    Download 54 downloads
    Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
    Download 33 downloads
    Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
    Download 30 downloads
    Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
    Download 32 downloads
    Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
    Download 40 downloads
    Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
    Download 28 downloads
    Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
    Download 31 downloads
    Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
    Download 30 downloads
    Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
    Download 30 downloads
    Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
    Download 25 downloads
    Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
    Download 30 downloads
    Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
    Download 31 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
    Download 24 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
    Download 30 downloads
    Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
    Download 29 downloads
     ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
     Download 95 downloads
     ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
     Download 92 downloads
     Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
     Download 83 downloads
     Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
     Download 96 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
     Download 80 downloads
     Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
     Download 84 downloads
     Sion, Ion. (1977). Factorii de mediu și calitatea habitatului. Viitorul Social, VI(1), 137-143.
     Download 60 downloads
     Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
     Download 84 downloads
     Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
     Download 83 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
     Download 82 downloads
     Voiculescu, Elena. (1977). Personalitatea culturală africană. Viitorul Social, VI(1), 114-119.
     Download 39 downloads
     Tulea, Gitta. (1977). Lupta de idei în sociologia americană a deceniului 8. Viitorul Social, VI(1), 107-113.
     Download 49 downloads
     Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
     Download 79 downloads
     Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
     Download 76 downloads
     Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
     Download 78 downloads
     Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
     Download 73 downloads
     Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
     Download 77 downloads
     Stan, Constantin, & Oprișiu, Elena. (1977). Integrarea socio-profesională a tinerilor angajați. Viitorul Social, VII(1), 69-74.
     Download 41 downloads
     Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
     Download 78 downloads
     Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
     Download 68 downloads

     Drăgan, Ion. (1974). Propaganda politică și rolul ei în condițiile societății socialiste. Viitorul Social, III(4), 708-719.
     Download 3 downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1974). Programul partidului - călăuză pentru întregul popor. Viitorul Social, III(4), 698-707.
     Download 1 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1974). Noi și statul. Viitorul Social, III(4), 693-697.
     Download 2 downloads
      ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
      Download 2 downloads
      ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
      Download 1 downloads
      ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
      Download downloads
      Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică - Cibernetica și bionica. Viitorul Social, III(3), 635-647.
      Download downloads
      Cosma, Doru. (1974). Elaborarea codurilor de deontologie profesională - un imperativ etic actual. Viitorul Social, III(3), 630-634.
      Download downloads
      Iosif, Petre. (1974). Reflecții asupra fascismului vechi și actual. Viitorul Social, III(3), 623-629.
      Download 1 downloads
      Zlate, Mielu, & Vlăsceanu, Lazăr. (1974). Considerații metodologice asupra teoriei disonanței cognitive - Cu aplicații la procesul educațional. Viitorul Social, III(3), 611-622.
      Download 1 downloads
      Damian, Natalia. (1974). Probleme sociologice ale locuirii în marile ansambluri urbane. Viitorul Social, III(3), 603-611.
      Download downloads
      Stănescu, Maria. (1974). Agricultura și factorii sociali. Viitorul Social, III(3), 593-602.
      Download downloads
      Mustăcilă, Constantin. (1974). Consultarea muncitorilor - factor esențial al perfecționării democrației economice. Viitorul Social, III(3), 585-592.
      Download downloads
      Costake, Nicolae. (1974). Perfecționarea structurilor organizatorice și a sistemului informațional economico-social. Viitorul Social, III(3), 574-584.
      Download downloads
      Trebici, Vladimir. (1974). Fertilitatea și statutul social al femeii. Viitorul Social, III(3), 564-573.
      Download downloads
      Rîmneanțu, P. (1974). Premise contemporane ale creșterii populației. Viitorul Social, III(3), 558-563.
      Download downloads
      Grigorescu, Pompiliu. (1974). Evoluție demografică și mobilitate în mediul urban. Viitorul Social, III(3), 547-557.
      Download downloads
      Lăzărescu, Cezar. (1974). Urbanizarea și implicațiile ei. Viitorul Social, III(3), 543-546.
      Download 1 downloads
      Iordăchel, Ion. (1974). Sociologia și practica socială. Viitorul Social, III(3), 537-542.
      Download 1 downloads
      Roman, Valter. (1974). Omul - mașina - știința. Viitorul Social, III(3), 528-536.
      Download downloads
      Constantinescu, Miron. (1974). Unele efecte ale revoluției științifice și tehnice contemporane asupra esenței umane. Viitorul Social, III(3), 525-527.
      Download downloads
      Gulian, C.I. (1974). Dezvoltarea personalității în societatea noastră socialistă. Viitorul Social, III(3), 517-524.
      Download downloads
      Busuioc, Ioan. (1974). Organele cu dublă natură - de partid și de stat. Viitorul Social, III(3), 508-516.
      Download downloads
      ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
      Download downloads
      ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
      Download downloads
      ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
      Download downloads
      ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
      Download downloads
      Rachieru, Adrian. (1974). Dar sociologul din întreprindere? (II). Viitorul Social, III(2), 423-429.
      Download downloads
      Silard, Andrei. (1974). Mutații specific contemporane în procesul de muncă. Viitorul Social, III(2), 416-422.
      Download downloads
      Cazacu, Aculin. (1974). Natura sistemului-macro integrator cercetare-învățământ-producție - o perspectivă sistemică. Viitorul Social, III(2), 405-415.
      Download 1 downloads
      Damian, Liviu, & Dobrescu, E. (1974). Noile ansambluri de locuit și ameliorarea relațiilor umane. Viitorul Social, III(2), 394-404.
      Download downloads
      Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
      Download downloads
      Trăistaru, Elisabeta. (1974). Factorii economici și psihosociali ai stabilității forței de muncă în întreprinderile industriale. Viitorul Social, III(2), 375-385.
      Download 2 downloads
      Șilețchi, Mircea. (1974). Metodă de analiză și previziune a dinamicii structurii sociale. Viitorul Social, III(2), 367-374.
      Download downloads
      Ristea, N., & Lucuț, Gr. (1974). Probleme ale sistemului indicatorilor sociali. Viitorul Social, III(2), 357-366.
      Download 3 downloads
      Tamaș, Sergiu. (1974). Știința conducerii și ecologia dezvoltării sociale. Viitorul Social, III(350-356).
      Download 1 downloads
      Federici, Nora. (1974). Demografia. Viitorul Social, III(2), 341-349.
      Download 1 downloads
      Mesaroș, Emil. (1974). Rolul factorilor social-economici și al celor biologici în reproducerea populației. Viitorul Social, III(2), 334-340.
      Download downloads
      Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
      Download 2 downloads
      Gulian, C.I. (1974). Kant și problema alienării. Viitorul Social, III(2), 320-326.
      Download 2 downloads
      Iliescu, Ion. (1974). Cursul de sociologie al lui Constantin Dimitrescu Iași. Viitorul Social, III(2), 311-319.
      Download 3 downloads
      Grozea, Traian. (1974). Considerații privind încărcătura politică a actului militar contemporan. Viitorul Social, III(2), 301-310.
      Download 1 downloads
      Florian, Radu. (1974). Note specifice ale contradicțiilor societății noastre. Viitorul Social, III(2), 289-300.
      Download 1 downloads
      ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
      Download 1 downloads
      ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
      Download 2 downloads
      Cernea, Mihail. (1974). Bibliografia sociologiei românești. Viitorul Social, III(1), 210-213.
      Download 4 downloads
      Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
      Download 1 downloads
      ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
      Download 1 downloads
      Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
      Download 3 downloads
      Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
      Download 1 downloads
      Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
      Download 1 downloads
      Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
      Download 1 downloads
      Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
      Download 2 downloads
      Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
      Download 1 downloads
      Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
      Download 2 downloads
      Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
      Download 9 downloads
      Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
      Download 1 downloads
      Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
      Download 2 downloads
      Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
      Download 2 downloads
      Verona, Sergiu. (1974). Unele considerații asupra raportului strategie - politică în știința politică americană. Viitorul Social, III(1), 58-69.
      Download 1 downloads
      Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
      Download 1 downloads
      Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
      Download 1 downloads
      Trăsnea, Ovidiu. (1974). Grupele de presiune: precizări terminologice. Viitorul Social, III(1), 35-47.
      Download 2 downloads

      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
      Download 1 downloads
      ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
      Download 2 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
      Download 2 downloads
      ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
      Download 1 downloads
      ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
      Download 1 downloads
      Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
      Download 2 downloads
      Tulea, Gitta. (1973). Resurecția evoluționismului și semnificația sa. Viitorul Social, II(4), 959-967.
      Download 2 downloads
      Secăreș, Vasile. (1973). Instituția militară contemporană: realități și perspective organizaționale. Viitorul Social, II(4), 948-958.
      Download 2 downloads
      Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
      Download 1 downloads
      Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
      Download 3 downloads
      Sebestién, Gh. (1973). O problemă de prognoză: relația dintre urbanizare și navetism. Viitorul Social, II(4), 916-926.
      Download 3 downloads
      Vrejba, Sergiu, & Rusovici, Alexandru. (1973). Cu privire la natura relațiilor din interiorul sistemului „om-mașină”. Viitorul Social, II(4), 892-902.
      Download 4 downloads
      Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
      Download 3 downloads
      Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
      Download 1 downloads
      Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
      Download 1 downloads
      Tamaș, Sergiu. (1973). O cercetare-pilot în domeniul științei conducerii societății. Viitorul Social, II(4), 838-860.
      Download 2 downloads
      Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
      Download 4 downloads
      Roth, Andrei. (1973). Individ și societate în „Bazele criticii economiei politice” a lui Marx. Viitorul Social, II(4), 815-824.
      Download 3 downloads
      Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
      Download 2 downloads
      Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
      Download 5 downloads
      Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
      Download 2 downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
      Download 5 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
      Download 4 downloads
      ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
      Download 5 downloads
      ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
      Download 4 downloads
      Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
      Download 6 downloads
      Brucan, Silviu. (1973). Tendințe în sociologia politică americană. Viitorul Social, II(3), 718-722.
      Download 8 downloads
      Rachieru, Adrian. (1973). Dar sociologul din întreprindere? Viitorul Social, II(3), 714-717.
      Download 3 downloads
      Neculau, Eugen D. (1973). Experimentul social-pedagogic de la Ungureni. Viitorul Social, II(3), 706-713.
      Download 2 downloads
      Constantinescu, Mircea. (1973). Circuitul socio-cultural al creației literare. Viitorul Social, II(3), 699-705.
      Download 3 downloads
      Pascadi, Ion. (1973). Statutul social al operei de artă. Viitorul Social, II(3), 689-698.
      Download 4 downloads
      Stănoiu, Andrei, & Mihăilescu, Ioan. (1973). Județul Olt - realități și perspective. Viitorul Social, II(3), 682-688.
      Download 1 downloads
      Trebici, Vladimir. (1973). Demografie și cooperare internațională. Viitorul Social, II(3), 675-681.
      Download 9 downloads
      Mesaroș, Emil. (1973). Politica demografică. Definiție - Conținut - Obiective. Viitorul Social, II(3), 663-674.
      Download 9 downloads
      Beuran, Nicolae. (1973). Perspectivele urbanizării județului Cluj. Viitorul Social, II(3), 652-662.
      Download 9 downloads
      Negrițoiu, Valentina. (1873). Forme de conviețuire interetnică în județul Mureș. Viitorul Social, II(3), 640-650.
      Download 5 downloads
      Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
      Download 9 downloads
      Căpitănescu, Vladimir. (1973). Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana. Viitorul Social, II(3), 624-630.
      Download 12 downloads
      Chepeș, Gh., Damian, L., Dumitru, Fl., Macavescu, M., & Mihalache, G. (1973). Elemente sociale privind progresul de restaurare urbană a zonei Pantelimon. Viitorul Social, II(3), 611-623.
      Download 6 downloads
      Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
      Download 6 downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
      Download 11 downloads
      ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
      Download 11 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
      Download 10 downloads
      ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
      Download 7 downloads
      Pîrlog, Mihai. (1973). Statutul profesional al sociologiului. Viitorul Social, II(2), 470-473.
      Download 6 downloads
      Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
      Download 6 downloads
      Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
      Download 4 downloads
      Botez, Mihai C., & Diaconescu, Gr. (1973). „Amenajarea teritoriului” ca prognoză integrată. Viitorul Social, II(2), 436-444.
      Download 6 downloads
      Clopoțel, Ion. (1973). Sociografie și sociologie. O grupă de probleme din depresiunea carpatică Bran. Viitorul Social, II(2), 429-435.
      Download 7 downloads
      Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
      Download 5 downloads
      Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
      Download 7 downloads
      Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
      Download 6 downloads
      Chelcea, Septimiu. (1973). Navetismul și adaptarea la munca industrială. Viitorul Social, II(2), 391-402.
      Download 15 downloads
      Stănoiu, Andrei. (1973). Mobilitatea socială și mobilitatea teritorială a populației din zona Argeș. Viitorul Social, II(2), 382-390.
      Download 5 downloads
      Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
      Download 6 downloads
      Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
      Download 10 downloads
      Șilețchi, Mircea. (1973). Modelarea dinamicii sistemelor sociale. Viitorul Social, II(2), 346-356.
      Download 8 downloads
      Nicolescu, Ovidiu. (1973). Abordarea multidisciplinară a organizării structurale a unităților industriale. Viitorul Social, II(2), 337-345.
      Download 10 downloads
      Tamaș, Sergiu. (1973). Dimensiunea social-politică a științei conducerii. Viitorul Social, II(2), 329-336.
      Download 7 downloads
      Pânzaru, Petru. (1973). Omul în relațiile sociale. Note pe marginea unor discuții. Viitorul Social, II(2), 319-328.
      Download 8 downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
      Download 12 downloads
      ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
      Download 8 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
      Download 16 downloads
      ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
      Download 12 downloads
      ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
      Download 10 downloads
      Mahler, Fred. (1973). Formarea etosului socialist și actualitatea sociologiei moralei. Viitorul Social, II(1), 210-218.
      Download 9 downloads
      Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
      Download 7 downloads
      Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
      Download 9 downloads
      Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
      Download 10 downloads
      Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
      Download 11 downloads
      Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
      Download 8 downloads
      Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
      Download 17 downloads
      Schifirneț, Constantin. (1973). Coordonatele psihosociale ale motivării frecventării teatrului. Viitorul Social, II(1), 144-154.
      Download 8 downloads
      Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
      Download 14 downloads
      Runceanu, Emilia. (1973). Serviciile sociale pentru copii. Viitorul Social, II(1), 126-134.
      Download 15 downloads
      Radu, N., Ioniță, M., Martin, V., & Predescu, A. (1973). Statutul perceput și problemele educative pe care le ridică. Viitorul Social, II(1), 117-125.
      Download 15 downloads
      Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
      Download 17 downloads
      Vâlceanu, Grigore, & Constantin, Romeo. (1973). Valorificarea forței de muncă în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, II(1), 94-103.
      Download 11 downloads
      Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
      Download 14 downloads
      Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
      Download 21 downloads

      ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
      Download 27 downloads
      ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
      Download 25 downloads
      ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
      Download 27 downloads
      ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
      Download 30 downloads
      ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
      Download 29 downloads
      Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
      Download 31 downloads
      Țincu, Bucur. (1972). Virgil I. Bărbat - sociolog al culturii și civilizației. Viitorul Social, 1(4), 1256-1264.
      Download 29 downloads
      Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
      Download 32 downloads
      Zamfirescu, Ion. (1972). Idee și acțiune în creația de teatru. Viitorul Social, 1(4), 1235-1244.
      Download 29 downloads
      Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
      Download 30 downloads
      Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
      Download 30 downloads
      Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
      Download 33 downloads
      Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
      Download 28 downloads
      Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
      Download 24 downloads
      Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
      Download 28 downloads
      Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
      Download 33 downloads
      Zlate, Camelia, & Zlate, Mielu. (1972). Influența unor componente ale timpului profesional și extraprofesional asupra capacității de muncă a muncitorilor. Viitorul Social, 1(4), 1168-1180.
      Download 29 downloads
      ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
      Download 26 downloads
      Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
      Download 29 downloads
      Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
      Download 33 downloads
      ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
      Download 35 downloads
      ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
      Download 36 downloads
      ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
      Download 35 downloads
      ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
      Download 32 downloads
      ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
      Download 30 downloads
      Tulea, Gitta. (1972). Curentul critic în sociologia americană. Viitorul Social, 1(3), 990-998.
      Download 31 downloads
      Cornea, Paul. (1972). Fundamentarea esteticului în sociologia literaturii lui Lucien Goldmann. Viitorul Social, 1(3), 979-989.
      Download 30 downloads
      Cazacu, Aculin. (1972). Analiza învățământului ca tip de sistem deschis. Viitorul Social, 1(3), 967-978.
      Download 30 downloads
      Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
      Download 34 downloads
      Tudose, Dumitru. (1972). Experiența C.A.P. Stoicănești în creșterea producției și ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Viitorul Social, 1(3), 947-954.
      Download 31 downloads
      ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
      Download 31 downloads
      Ungureanu, Al. (1972). Problema zonelor de influență ale orașului Iași. Viitorul Social, 1(3), 815-822.
      Download 32 downloads
      Merfea, Mihai. (1972). Adaptarea populației agricole la mediul de muncă industrial. Viitorul Social, 1(3), 807-816.
      Download 35 downloads
      Hoffman, O. (1972). Integrarea și stabilitatea în muncă. Viitorul Social, 1(3), 795-806.
      Download 42 downloads
      Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
      Download 31 downloads
      Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
      Download 32 downloads
      Marica, G.Em. (1972). Sociologia națiunii la Alexandru Macioni și Aurel C. Popovici. Viitorul Social, 1(3), 775-783.
      Download 31 downloads
      Popovici, Elena. (1972). Unitatea dintre sociologia cunoașterii și gnoseologie în gândirea lui Marx. Viitorul Social, 1(3), 763-774.
      Download 37 downloads
      Bulgaru, Valeriu. (1972). Aspecte sociologice ale problemelor calității în producția de bunuri și servicii. Viitorul Social, 1(3), 753-762.
      Download 28 downloads
      Vîlcu, Vasile. (1972). Conducerea de către partid a procesului de dezvoltare a agriculturii corporatiste în județul Constanța. Viitorul Social, 1(3), 747-752.
      Download 38 downloads
      Furtună, Carmen. (1977). Gheorghe D. Scraba - promotor al sociologiei românești la începutul secolului XX. Viitorul Social, VI(2), 304-307.
      Download 26 downloads
      Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
      Download 185 downloads
      Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
      Download 196 downloads
      Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
      Download 188 downloads
      Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
      Download 180 downloads
      Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
      Download 194 downloads
      Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
      Download 193 downloads
      Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
      Download 211 downloads
      Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
      Download 145 downloads
      Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
      Download 178 downloads
      Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
      Download 192 downloads
      Petrescu, P. (1972). Arhitectura populară și problema sistematizării rurale. Viitorul Social, 2, 603–608.
      Download 142 downloads
      Voicana, M. (1972). Spre o sociologie a muzicii. Viitorul Social, 2, 609–620.
      Download 169 downloads
      Sandu, D. (1972). „Integrarea socială”. Analiză conceptuală parțială. Viitorul Social, 2, 653–657.
      Download 136 downloads
      Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
      Download 157 downloads
      Tudose, M., Lungu, T., Stanciu, M., & Secăreș, V. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 2, 699–709.
      Download 118 downloads
      Schileru, E., D-B, Z., Grigorescu, P., Mihăilescu, I., St., H. H., Ghețău, V., Mahler, F., & Constantinescu, M. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 2, 710–721.
      Download 95 downloads
      Mihu, G., Moraru, I., Făgărășan, G., Geust, M., Ștefănescu, D., Șoacă, S., Timanu, T., Popa, G. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, (2), 723–727.
      Download 92 downloads
      Popescu, M. (1972). Interesul pentru activitatea economică a întreprinderii. Viitorul Social, 2, 419–427.
      Download 127 downloads
      Mamali, C. (1972). Indicatori sociali ai integrării tinerilor din industrie. Viitorul Social, 2, 439–450.
      Download 151 downloads
      Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
      Download 184 downloads
      Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
      Download 174 downloads
      Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
      Download 190 downloads
      Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
      Download 171 downloads
      Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
      Download 171 downloads
      Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
      Download 237 downloads
      Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
      Download 182 downloads
      Paginile cititorilor. (1972). Viitorul Social, 1, 283–284.
      Download 103 downloads
      Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
      Download 177 downloads
      Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
      Download 175 downloads
      Stahl, H. H., Tulea, G., Mahler, F., Apostol, P., Topor, R., & Constantinescu, V. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1, 252–256.
      Download 108 downloads
      Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
      Download 161 downloads
      Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
      Download 230 downloads
      Zamfirescu, I. (1972). Cu privire la publicul contemporan de teatru. Viitorul Social, 1, 202–213.
      Download 133 downloads
      Popescu, M. (1972). Probleme în dezbatere ale sociologiei artei moderne. Viitorul Social, (1), 195–201.
      Download 153 downloads
      Trebici, V. (1972). Îmbătrânirea demografică a populației României. Viitorul Social, 1, 176–194.
      Download 163 downloads
      Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
      Download 189 downloads
      Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
      Download 220 downloads
      Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
      Download 232 downloads
      Vaida, Dragoș. (1972). Informatica în științele sociale. Viitorul Social, (1), 87-96.
      Download 114 downloads

      Lasă un răspuns

      Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *