Viitorul Social

Vlăsceanu, Lazăr. (1978). Consecințe ale integrării învățământului cu cercetarea și producția în planul structurii sociale: un model ipotetic. Viitorul Social, VII(3), 519-526.
Download 16 downloads
Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
Download 17 downloads
Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
Download 17 downloads
Zlate, Camelia. (1978). Căi de optimizare a structurii și funcționalității bugetului de timp al navetiștilor. Viitorul Social, VII(3), 495-504.
Download 17 downloads
Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
Download 18 downloads
Sârbu, Mariana. (1978). Conducerea colectivă și participarea la conducere. Viitorul Social, VII(3), 482-489.
Download 17 downloads
Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
Download 18 downloads
Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
Download 17 downloads
Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
Download 29 downloads
Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
Download 33 downloads
Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
Download 33 downloads
Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
Download 28 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
Download 26 downloads

   

  ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
  Download 37 downloads
  ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
  Download 36 downloads
  ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
  Download 32 downloads
  Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
  Download 32 downloads
  Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
  Download 29 downloads
  Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
  Download 32 downloads
  Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
  Download 32 downloads
  Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
  Download 39 downloads
  Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la sociologia răscoalelor țărănești. Viitorul Social, VI(3), 513-516.
  Download 17 downloads
  Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
  Download 39 downloads
  Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
  Download 34 downloads
  Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
  Download 35 downloads
  Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
  Download 35 downloads
  Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
  Download 33 downloads
  Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
  Download 31 downloads
  Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
  Download 35 downloads
  Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
  Download 35 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
  Download 34 downloads
  Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
  Download 35 downloads
  Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
  Download 38 downloads
  ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
  Download 47 downloads
  ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
  Download 44 downloads
  Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
  Download 41 downloads
  Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
  Download 45 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
  Download 42 downloads
  Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
  Download 43 downloads
  Sion, Ion. (1977). Factorii de mediu și calitatea habitatului. Viitorul Social, VI(1), 137-143.
  Download 27 downloads
  Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
  Download 43 downloads
  Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
  Download 42 downloads
  Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
  Download 39 downloads
  Voiculescu, Elena. (1977). Personalitatea culturală africană. Viitorul Social, VI(1), 114-119.
  Download 20 downloads
  Tulea, Gitta. (1977). Lupta de idei în sociologia americană a deceniului 8. Viitorul Social, VI(1), 107-113.
  Download 22 downloads
  Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
  Download 42 downloads
  Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
  Download 39 downloads
  Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
  Download 39 downloads
  Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
  Download 39 downloads
  Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
  Download 39 downloads
  Stan, Constantin, & Oprișiu, Elena. (1977). Integrarea socio-profesională a tinerilor angajați. Viitorul Social, VII(1), 69-74.
  Download 21 downloads
  Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
  Download 41 downloads
  Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
  Download 38 downloads

   

  Zamfirescu, Ion. (1972). Idee și acțiune în creația de teatru. Viitorul Social, 1(4), 1235-1244.
  Download downloads
  Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
  Download downloads
  Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
  Download downloads
  Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
  Download downloads
  Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
  Download downloads
  Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
  Download 2 downloads
  Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
  Download 2 downloads
  Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
  Download 2 downloads
  Zlate, Camelia, & Zlate, Mielu. (1972). Influența unor componente ale timpului profesional și extraprofesional asupra capacității de muncă a muncitorilor. Viitorul Social, 1(4), 1168-1180.
  Download 2 downloads
  ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
  Download 2 downloads
  Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
  Download 2 downloads
  Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
  Download 1 downloads
  Zamfir, Cătălin. (1972). Satisfacția participării ca problemă socială. Viitorul Social, 1(4), 1131-1141.
  Download 1 downloads
  Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
  Download 1 downloads
  Trebici, Vladimir. (1972). Contabilitatea socială și indicatorii sociali. Viitorul Social, 1(4), 1102-1117.
  Download 3 downloads
  Roman, Valter. (1972). Știință - politică - viitor. Viitorul Social, 1(4), 1086-1101.
  Download 1 downloads
  ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
  Download 1 downloads
   ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
   Download 1 downloads
   ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
   Download 1 downloads
   ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
   Download downloads
   ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
   Download downloads
   ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
   Download downloads
   Tulea, Gitta. (1972). Curentul critic în sociologia americană. Viitorul Social, 1(3), 990-998.
   Download downloads
   Cornea, Paul. (1972). Fundamentarea esteticului în sociologia literaturii lui Lucien Goldmann. Viitorul Social, 1(3), 979-989.
   Download downloads
   Cazacu, Aculin. (1972). Analiza învățământului ca tip de sistem deschis. Viitorul Social, 1(3), 967-978.
   Download downloads
   Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
   Download 1 downloads
   Tudose, Dumitru. (1972). Experiența C.A.P. Stoicănești în creșterea producției și ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Viitorul Social, 1(3), 947-954.
   Download 1 downloads
   ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
   Download 2 downloads
   Ungureanu, Al. (1972). Problema zonelor de influență ale orașului Iași. Viitorul Social, 1(3), 815-822.
   Download 1 downloads
   Merfea, Mihai. (1972). Adaptarea populației agricole la mediul de muncă industrial. Viitorul Social, 1(3), 807-816.
   Download 1 downloads
   Hoffman, O. (1972). Integrarea și stabilitatea în muncă. Viitorul Social, 1(3), 795-806.
   Download 3 downloads
   Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
   Download 3 downloads
   Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
   Download 7 downloads
   Marica, G.Em. (1972). Sociologia națiunii la Alexandru Macioni și Aurel C. Popovici. Viitorul Social, 1(3), 775-783.
   Download 3 downloads
   Popovici, Elena. (1972). Unitatea dintre sociologia cunoașterii și gnoseologie în gândirea lui Marx. Viitorul Social, 1(3), 763-774.
   Download 3 downloads
   Bulgaru, Valeriu. (1972). Aspecte sociologice ale problemelor calității în producția de bunuri și servicii. Viitorul Social, 1(3), 753-762.
   Download 3 downloads
   Vîlcu, Vasile. (1972). Conducerea de către partid a procesului de dezvoltare a agriculturii corporatiste în județul Constanța. Viitorul Social, 1(3), 747-752.
   Download 8 downloads
   Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
   Download 155 downloads
   Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
   Download 164 downloads
   Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
   Download 150 downloads
   Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
   Download 148 downloads
   Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
   Download 159 downloads
   Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
   Download 161 downloads
   Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
   Download 175 downloads
   Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
   Download 112 downloads
   Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
   Download 146 downloads
   Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
   Download 152 downloads
   Petrescu, P. (1972). Arhitectura populară și problema sistematizării rurale. Viitorul Social, 2, 603–608.
   Download 119 downloads
   Voicana, M. (1972). Spre o sociologie a muzicii. Viitorul Social, 2, 609–620.
   Download 123 downloads
   Sandu, D. (1972). „Integrarea socială”. Analiză conceptuală parțială. Viitorul Social, 2, 653–657.
   Download 117 downloads
   Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
   Download 128 downloads
   Tudose, M., Lungu, T., Stanciu, M., & Secăreș, V. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 2, 699–709.
   Download 101 downloads
   Schileru, E., D-B, Z., Grigorescu, P., Mihăilescu, I., St., H. H., Ghețău, V., Mahler, F., & Constantinescu, M. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 2, 710–721.
   Download 80 downloads
   Mihu, G., Moraru, I., Făgărășan, G., Geust, M., Ștefănescu, D., Șoacă, S., Timanu, T., Popa, G. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, (2), 723–727.
   Download 76 downloads
   Popescu, M. (1972). Interesul pentru activitatea economică a întreprinderii. Viitorul Social, 2, 419–427.
   Download 109 downloads
   Mamali, C. (1972). Indicatori sociali ai integrării tinerilor din industrie. Viitorul Social, 2, 439–450.
   Download 127 downloads
   Krausz, S., & Krausz, S. (1972). Realități și deziderate în exercitarea funcției inginerești. Viitorul Social, 2, 451–462.
   Download 136 downloads
   Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
   Download 150 downloads
   Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
   Download 145 downloads
   Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
   Download 156 downloads
   Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
   Download 142 downloads
   Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
   Download 140 downloads
   Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
   Download 159 downloads
   Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
   Download 157 downloads
   Paginile cititorilor. (1972). Viitorul Social, 1, 283–284.
   Download 88 downloads
   Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
   Download 153 downloads
   Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
   Download 146 downloads
   Stahl, H. H., Tulea, G., Mahler, F., Apostol, P., Topor, R., & Constantinescu, V. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1, 252–256.
   Download 92 downloads
   Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
   Download 137 downloads
   Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
   Download 193 downloads
   Zamfirescu, I. (1972). Cu privire la publicul contemporan de teatru. Viitorul Social, 1, 202–213.
   Download 112 downloads
   Popescu, M. (1972). Probleme în dezbatere ale sociologiei artei moderne. Viitorul Social, (1), 195–201.
   Download 128 downloads
   Trebici, V. (1972). Îmbătrânirea demografică a populației României. Viitorul Social, 1, 176–194.
   Download 141 downloads
   Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
   Download 153 downloads
   Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
   Download 180 downloads
   Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
   Download 195 downloads
   Vaida, Dragoș. (1972). Informatica în științele sociale. Viitorul Social, (1), 87-96.
   Download 98 downloads

   Lasă un răspuns

   Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *