(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
Download 1 downloads
Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
Download 1 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
Download 1 downloads
Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
Download downloads
Siminiceanu, Ion, & Clim, Mihail. (1980). Conducerea social-politică în profil teritorial în noua etapă de dezvoltare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, IX(1), 5-9.
Download 6 downloads
Trăsnea, Ovidiu. (1980). Cultura politică și stilul politic socialist. Viitorul Social, IX(1), 10-19.
Download downloads

   

  ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
  Download 5 downloads
  ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
  Download 6 downloads
  ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
  Download 7 downloads
  ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
  Download 6 downloads
  Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
  Download 5 downloads
  Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
  Download 4 downloads
  Ciotea, Florin, & Dobrescu, Vasile. (1979). Din activitatea de cercetare socială a „ASTREI” - 1861-1918. Viitorul Social, VIII(4), 757-761.
  Download 4 downloads
  Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.
  Download 9 downloads
  Drăgan, Ion. (1979). Propaganda - factor de transformare revoluționară a conștiinței sociale. Viitorul Social, VIII(4), 693-703.
  Download 5 downloads
  Larionescu, Maria. (1979). Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică. Viitorul Social, VIII(4), 750-756.
  Download 8 downloads
  Nedelea, Marin. (1979). Autonomie, solidaritate, progres social. Viitorul Social, VIII(4), 669-679.
  Download 4 downloads
  Rădulescu, Sorin M. (1979). Relația dintre ipoteză și problema științifică. Viitorul Social, VIII(4), 731-738.
  Download 4 downloads
  Simionescu, Cristofor. (1979). Știința și tehnica - factori activi în procesul de dezvoltare economico-socială a țării. Viitorul Social, VIII(4), 663-668.
  Download 5 downloads
  Stahovschi, Nadia. (1979). „Strategia familiei” în structura unui model antropologic-sistemic al acesteia. Viitorul Social, VIII(4), 739-749.
  Download 6 downloads
  Țibrea, Clementa, Duda, René, & Dabija, Doina. (1979). Sistemul de asistență socială a populației vârstnice din mediul rural. Viitorul Social, VIII(4), 724-730.
  Download 7 downloads
  Trebici, Vladimir. (1979). Nupțialitatea populației României. Viitorul Social, VIII(4), 762-770.
  Download 4 downloads
  Vlăsceanu, Mihaela. (1979). O modalitate experimentală de cercetare a eficienței propagandei. Viitorul Social, VIII(4), 704-713.
  Download 5 downloads
   ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
   Download 9 downloads
   ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
   Download 7 downloads
   Cioabă, Aristide. (1979). Cu privire la noțiunea de funcție ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală. Viitorul Social, VIII(3), 594-600.
   Download 5 downloads
   Cobianu-Băcanu, Maria. (1979). Calitate și modernizare în prestările de servicii pentru populație. Viitorul Social, VIII(3), 582-586.
   Download 6 downloads
   Dăianu, Daniel. (1979). Autoconducerea și optimizarea funcționării subsistemelor economice. Viitorul Social, VIII(475-484).
   Download 6 downloads
   Doman, Petre. (1979). Implicațiile economico-sociale ale navetismului în activitatea întreprinderilor sociale. Viitorul Social, VIII(3), 493-502.
   Download 5 downloads
   Gheorghiu, Mihnea. (1979). Dimensiunea umană a cunoașterii. Viitorul Social, VIII(3).
   Download 5 downloads
   Ioniță, Gheorghe. (1979). 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă organizată și condusă de Partidul Comunist Român. Viitorul Social, VIII(3), 431-442.
   Download 7 downloads
   Jinga, Ioan. (1979). Educație, cultură, viață cotidiană. Viitorul Social, VIII(3), 570-575.
   Download 6 downloads
   Mâciu, Mircea. (1979). Lectura - factor principal în formarea personalității umane. Viitorul Social, VIII(3), 576-581.
   Download 5 downloads
   Miftode, Vasile. (1979). Ghidul de observație sociologică. Viitorul Social, VIII(3), 485-492.
   Download 5 downloads
   Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.
   Download 6 downloads
   Nichita, Ioan, & Daraban, Gheorghe. (1979). Mobilitatea socioocupațională și implicațiile ei asupra dimensiunii familiei. Viitorul Social, VIII(3), 560-569.
   Download 6 downloads
   Pătulea, Vasile. (1979). Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. Viitorul Social, VIII(3), 606-610.
   Download 5 downloads
   Popa, Nicolae. (1979). Responsabilitatea socială și responsabilitatea juridică. Viitorul Social, VIII(3), 601-605.
   Download 5 downloads
   Schifirneț, Constantin. (1979). Motivații și condiții ale alegerii profesiei de către studenți. Viitorul Social, VIII(3), 515-523.
   Download 6 downloads
   Stănoiu, Andrei. (1979). Politica demografică și dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(3), 554-559.
   Download 7 downloads
   Szepessy, Tiberiu. (1979). Cadrul instituțional democratic al participării naționalităților conlocuitoare la activitatea economico-social și politică a țării noastre. Viitorul Social, VIII(3), 503-514.
   Download 6 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.
   Download 6 downloads
   Tudose, Maria. (1979). Dinamica integrării socioprofesionale a absolvenților școlilor profesionale. Viitorul Social, VIII(3), 524-531.
   Download 6 downloads
   ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
   Download 6 downloads
   ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
   Download 8 downloads
   ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
   Download 8 downloads
   Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
   Download 9 downloads
   Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
   Download 7 downloads
   Drăgan, Ion. (1979). U.N.E.S.C.O. și problemele educației pentru participare și dezvoltare. Viitorul Social, VIII(2), 368-374.
   Download 7 downloads
   Drăguț, Aurel. (1979). Migrația tineretului spre orașe. Viitorul Social, VIII(2), 310-319.
   Download 9 downloads
   Floareș, Alecu Al. (1979). Modificări și tendințe în structura clasei muncitoare din zona Iași sub impactul revoluției științifice și tehnice. Viitorul Social, VIII(2).
   Download 9 downloads
   Golu, Pantelimon. (1979). Social și psihologic în structura modului de viață. Viitorul Social, VIII(2), 361-367.
   Download 5 downloads
   Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1979). Revoluția tehnico-științifică și pregătirea muncitorilor. Viitorul Social, VIII(2), 297-304.
   Download 7 downloads
   Lache, Ștefan. (1979). Demonstrația antifscistă de la 1 Mai 1939 - expresie a hotărârii poporului român de apărare a indenpendenței naționale. Viitorul Social, VIII(2), 252-261.
   Download 6 downloads
   Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1979). Elemente pentru o analiză sociologică a comportamentului cultural-urban. Viitorul Social, VIII(2), 379-383.
   Download 8 downloads
   Novelli, Diego. (1979). Probleme sociale ale dezvoltării marilor orașe. Viitorul Social, VIII(2), 352-355.
   Download 8 downloads
   Popa-Micșan, Florian. (1979). Analiza sociologică a personalului operativ din ramura serviciilor poștale (D.P.M.B.). Viitorul Social, VIII(2), 320-328.
   Download 5 downloads
   Popescu, Grigore. (1979). Unele considerații asupra sociologiei sexualității și comportamentului demografic. Viitorul Social, VIII(2), 375-378.
   Download 6 downloads
   Popescu, Ion-Andrei. (1979). Analiza comparativă două tipuri de scale ordinale. Viitorul Social, VIII(2), 283-287.
   Download 8 downloads
   Popescu, Virgil. (1979). Fundamentarea științifică a dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, VIII(2), 235-245.
   Download 8 downloads
   Stahl, Henri H. (1979). Formațiunile tribale și comunitățile agrare. Viitorul Social, VIII(2), 343-351.
   Download 5 downloads
   Stan, Constantin, & Rența, Dumitru. (1979). Personalitatea și competența maistrului în procesul de producție. Viitorul Social, VIII(2), 305-309.
   Download 7 downloads
   Ștefănescu, Ion Traian. (1979). Relația profesor-elev în perspectiva cultivării și afirmării spiritului creator, revoluționar al tineretului. Viitorul Social, VIII(2), 246-251.
   Download 9 downloads
   ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
   Download 10 downloads
   ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
   Download 13 downloads
   ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
   Download 12 downloads
   Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
   Download 11 downloads
   Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
   Download 10 downloads
   Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
   Download 11 downloads
   Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
   Download 9 downloads
   Chelcea, Septimiu. (1979). Satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, VIII(1), 91-100.
   Download 8 downloads
   Gheorghiu, Mihnea. (1979). Științele sociale și dezvoltarea economică în România. Viitorul Social, VIII(1), 3-11.
   Download 14 downloads
   Ghețău, Vasile. (1979). O proiectare normativă a populației României. Viitorul Social, VIII(1), 138-148.
   Download 11 downloads
   Ghidu, Ion. (1979). Aspecte ale mobilității spațiale a populației rurale din județul Bacău. Viitorul Social, VIII(1), 149-153.
   Download 10 downloads
   Glodeanu, Eugen. (1979). Integrarea socio-culturală a intelectualilor din mediul urban (Cazul orașul Slobozia). Viitorul Social, VIII(1), 122-127.
   Download 9 downloads
   Malița, Mircea. (1979). Comunicarea transdisciplinară: o prioritate a informației științifice. Viitorul Social, VIII(1), 71-78.
   Download 8 downloads
   Mamali, Cătălin. (1979). Nivele ale cercetării coparticipative a tineretului (Democratizarea procesului de cunoaștere - acțiune socială). Viitorul Social, VIII(1), 79-86.
   Download 10 downloads
   Moldovan, Roman. (1979). Relațiile economice externe, ca element de potențare a factorilor interni în dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(1), 12-19.
   Download 10 downloads
   Silard, Andrei. (1979). Elemente fundamentale de știință politică în activitatea teoretico-practică a lui Antonio Gramsci. Viitorul Social, VIII(1), 128-137.
   Download 6 downloads
   Suian, Pavel. (1979). Independență, interdependență, dependență și nevoia restructurării raporturilor internaționale. Viitorul Social, VIII(1), 36-49.
   Download 7 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1979). Democratizarea relațiilor internaționale în lumina principiilor echității și justiției. Viitorul Social, VIII(1), 20-35.
   Download 7 downloads
   Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1970). Perfecționarea stilului de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, VIII(1), 101-105.
   Download 7 downloads

     

    ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
    Download 102 downloads
    ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
    Download 145 downloads
    ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
    Download 138 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
    Download 138 downloads
    Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
    Download 109 downloads
    Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
    Download 93 downloads
    Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
    Download 130 downloads
    Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
    Download 140 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
    Download 92 downloads
    Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
    Download 141 downloads
    Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
    Download 95 downloads
    Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
    Download 132 downloads
    Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
    Download 92 downloads
    Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
    Download 150 downloads
    Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
    Download 142 downloads
    Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
    Download 144 downloads
    Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
    Download 118 downloads
     ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
     Download 138 downloads
     ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
     Download 104 downloads
     Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
     Download 129 downloads
     Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
     Download 133 downloads
     Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
     Download 105 downloads
     Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
     Download 74 downloads
     Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
     Download 143 downloads
     Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
     Download 113 downloads
     Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
     Download 82 downloads
     Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
     Download 127 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
     Download 148 downloads
     Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
     Download 95 downloads
     Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
     Download 93 downloads
     Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
     Download 146 downloads
     Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
     Download 90 downloads
     Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
     Download 91 downloads
     Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
     Download 155 downloads
     Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
     Download 112 downloads
     Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
     Download 156 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
     Download 111 downloads
     ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
     Download 80 downloads
     ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
     Download 127 downloads
     ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
     Download 101 downloads
     Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
     Download 90 downloads
     Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
     Download 90 downloads
     Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
     Download 130 downloads
     Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
     Download 118 downloads
     Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
     Download 73 downloads
     Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
     Download 125 downloads
     Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
     Download 121 downloads
     Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
     Download 121 downloads
     Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
     Download 74 downloads
     Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
     Download 119 downloads
     Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
     Download 85 downloads
     Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
     Download 111 downloads
     Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
     Download 120 downloads
     Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
     Download 134 downloads
     Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
     Download 73 downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
     Download 71 downloads
     Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
     Download 125 downloads
     ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
     Download 84 downloads
     ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
     Download 135 downloads
     ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
     Download 127 downloads
     Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
     Download 116 downloads
     Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
     Download 111 downloads
     Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
     Download 143 downloads
     Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
     Download 71 downloads
     Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
     Download 89 downloads
     Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
     Download 129 downloads
     Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
     Download 89 downloads
     Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
     Download 78 downloads
     Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
     Download 131 downloads
     Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
     Download 108 downloads
     Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
     Download 139 downloads
     Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
     Download 130 downloads
     Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
     Download 75 downloads
     Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
     Download 99 downloads
     Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
     Download 141 downloads
     Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
     Download 85 downloads

       

      ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
      Download 86 downloads
      ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
      Download 122 downloads
      ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
      Download 81 downloads
      ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
      Download 88 downloads
      Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
      Download 132 downloads
      Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
      Download 103 downloads
      Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
      Download 143 downloads
      Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
      Download 95 downloads
      Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
      Download 85 downloads
      Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
      Download 81 downloads
      Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
      Download 84 downloads
      Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
      Download 90 downloads
      Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
      Download 83 downloads
      Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
      Download 132 downloads
      Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
      Download 118 downloads
      Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
      Download 89 downloads
      Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
      Download 531 downloads
      Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
      Download 82 downloads
       ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
       Download 121 downloads
       ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
       Download 140 downloads
       ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
       Download 137 downloads
       Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
       Download 115 downloads
       Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
       Download 115 downloads
       Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
       Download 141 downloads
       Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
       Download 111 downloads
       Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
       Download 126 downloads
       Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
       Download 116 downloads
       Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
       Download 138 downloads
       Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
       Download 122 downloads
       Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
       Download 125 downloads
       Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
       Download 120 downloads
       Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
       Download 126 downloads
       Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
       Download 137 downloads
       Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
       Download 109 downloads
       Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
       Download 162 downloads
       Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
       Download 126 downloads
       Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
       Download 121 downloads
       Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
       Download 138 downloads
       ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
       Download 111 downloads
       ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
       Download 147 downloads
       ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
       Download 93 downloads
       ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
       Download 112 downloads
       Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
       Download 86 downloads
       Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
       Download 127 downloads
       Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
       Download 74 downloads
       Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
       Download 101 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
       Download 78 downloads
       Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
       Download 131 downloads
       Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
       Download 90 downloads
       Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
       Download 87 downloads
       Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
       Download 132 downloads
       Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
       Download 129 downloads
       Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
       Download 86 downloads
       Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
       Download 132 downloads
       Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
       Download 87 downloads
       Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
       Download 87 downloads
        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
        Download 159 downloads
        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
        Download 150 downloads
        Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
        Download 131 downloads
        Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
        Download 139 downloads
        Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
        Download 122 downloads
        Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
        Download 131 downloads
        Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
        Download 141 downloads
        Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
        Download 148 downloads
        Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
        Download 162 downloads
        Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
        Download 126 downloads
        Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
        Download 129 downloads
        Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
        Download 126 downloads
        Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
        Download 133 downloads
        Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
        Download 118 downloads
        Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
        Download 122 downloads
        Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
        Download 134 downloads
        Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
        Download 128 downloads
        Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
        Download 140 downloads
        Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
        Download 162 downloads
        Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
        Download 120 downloads

         

        ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(4), 725-730.
        Download 10 downloads
        ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(4), 736-740.
        Download 9 downloads
        ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(4), 756-784.
        Download 14 downloads
        ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(4), 744-755.
        Download 11 downloads
        Cazacu, H., Mărginean, Ioan, Lățea, C., & Glodeanu, I. (1976). Manifest și latent în mobilitatea interuzinală a forței de muncă. Analiza structurii latente. Viitorul Social, V(4), 690-698.
        Download 12 downloads
        Damian, Liviu, Popescu-Criveanu, Șerban, & Panciu, Luminița. (1976). Aspecte ale imaginii populației despre centrul orașului București. Viitorul Social, V(4), 652-663.
        Download 8 downloads
        Duculescu, Victor. (1976). Suveranitatea și independența națională, cadru fundamental al desfășurării raporturilor dintre state în epoca contemporană. Viitorul Social, V(4), 619-628.
        Download 8 downloads
        Grigoroșcuță, Grigore. (1976). Dimensiunile navetismului în zona Balș. Viitorul Social, V(4), 664-672.
        Download 10 downloads
        Ioniță, Gheorghe I. (1976). România la centenarul independenței sale de stat. Viitorul Social, V(641-651).
        Download 12 downloads
        Marinescu, Ion. (1976). O amplă și complexă investigare socială. Recensământul populației și al locuințelor. Viitorul Social, V(4), 611-618.
        Download 12 downloads
        Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale procesului de modernizare a economiei noastre naționale, în perioada 1976-1980. Viitorul Social, V(4), 605-610.
        Download 12 downloads
        Ozunu, Dumitru, & Pop, Emil. (1976). Factori ai direcționării elevilor spre liceele industriale. Viitorul Social, V(4), 673-682.
        Download 9 downloads
        Popa, Cornel. (1976). Logica cooperării, eficiența acțiunilor și conceptul de eroare practică. Viitorul Social, V(4), 699-707.
        Download 9 downloads
        Stahl, H.H. (1976). Pentru o reanalizare a „Teoriei Gherea”. Viitorul Social, V(4), 708-716.
        Download 11 downloads
        Stoica, Dumitru, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1976). Mobilitate teritorială în zona colinară a județului Vâlcea. Viitorul Social, V(4).
        Download 9 downloads
        Trăsnea, Ovidiu. (1976). Democrația - în optica ideologilor burghezi contemporani. Viitorul Social, V(4), 717-725.
        Download 13 downloads
        Voiculescu, Marin. (1976). Democratizarea relațiilor internaționale - cerință logică a progresului. Viitorul Social, V(4), 629-640.
        Download 8 downloads
         ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(3), 550-555.
         Download 9 downloads
         ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(3), 572-595.
         Download 15 downloads
         ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(3), 556-571.
         Download 13 downloads
         Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
         Download 16 downloads
         Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
         Download 9 downloads
         Drăgan, Ion. (1976). Întărirea spiritului militant și a caracterului aplicativ în cercetarea socială. Viitorul Social, V(3), 407-415.
         Download 18 downloads
         Gheorghiu, Mihnea. (1976). Progres și suveranitate. Viitorul Social, V(3), 442-456.
         Download 9 downloads
         Ghețău, Vasile. (1976). Considerații asupra fertilității după durata căsătoriei în țara noastră. Viitorul Social, V(3), 495-501.
         Download 13 downloads
         Hațegan, Tatiana. (1976). Opinii privind activitatea sociologului într-o intreprindere industrială. Viitorul Social, V(3), 548-549.
         Download 8 downloads
         Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1976). O abordare sociologică a comunicării politice. Viitorul Social, V(3), 502-508.
         Download 7 downloads
         Moldovan, Roman. (1976). Societatea socialistă multilateral dezvoltată, etapă superioară în construirea noii orânduiri. Viitorul Social, V(3), 433-441.
         Download 9 downloads
         Nedelea, Marin. (1976). Independență și interdependență în lumea contemporană. Viitorul Social, V(3), 457-465.
         Download 8 downloads
         Niculescu, Paul. (1976). Politica partidului în domeniul dezvoltării învățământului, educării și formării tinerei generații. Viitorul Social, V(423-432).
         Download 12 downloads
         Oprea, Gheorghe. (1976). Promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă a P.C.R. Viitorul Social, V(3), 416-422.
         Download 14 downloads
         Pandele, Enache. (1976). Acțiunea culturală și cunoașterea științifică. Viitorul Social, V(3), 488-494.
         Download 13 downloads
         Rambaud, Placide. (1976). Un model inovator pentru organizarea muncii agricole. Viitorul Social, V(3), 539-547.
         Download 10 downloads
         Stahl, H.H. (1976). Tipologia modalităților de exploatare a comunităților sătești (II). Viitorul Social, V(3), 466-475.
         Download 11 downloads
         Trăsnea, Ovidiu. (1976). Gândirea politică a „Declarației de independență”. Viitorul Social, V(3), 524-531.
         Download 14 downloads
         Turcu, Liviu. (1976). Grupe de interese și grupe de presiune în sistemul capitalist contemporan (delimitări conceptuale). Viitorul Social, V(3), 532-538.
         Download 11 downloads
         Zamfir, Cătălin. (1976). Indicatori sociali de „stare” și indicatori sociali de satisfacție. Viitorul Social, V(3), 509-515.
         Download 11 downloads
          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
          Download 13 downloads
          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
          Download 17 downloads
          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
          Download 15 downloads
          Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
          Download 13 downloads
          Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
          Download 19 downloads
          Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
          Download 12 downloads
          Fulea, Maria. (1976). Asigurarea Cooperativelor Agricole de Producție cu forță de muncă. Viitorul Social, V(2), 301-309.
          Download 18 downloads
          Gheorghiu, Mihnea. (1976). Reflecții asupra unității dintre teoria și practica social-istorică în construcția noastră socialistă. Viitorul Social, V(2), 224-238.
          Download 17 downloads
          Grozea, Traian. (1976). Corelații între securitatea europeană, dezarmare și dezangajare militară. Viitorul Social, V(1), 267-277.
          Download 11 downloads
          Iordăchel, Ion. (1976). Politica ecologică din perspectiva socialistă. Viitorul Social, V(2), 251-258.
          Download 19 downloads
          Macovescu, George. (1976). Contribuția politicii externe a României socialiste la definirea principiilor unei lumi mai bune și mai drepte. Viitorul Social, V(2), 215-223.
          Download 14 downloads
          Măgureanu, Virgil. (1976). Trăsături specifice ale conceptului de autoritate. Viitorul Social, V(2), 330-341.
          Download 8 downloads
          Radulian, Virgiliu. (1976). Educația tinerei generații în lumina programului ideologic al partidului. Viitorul Social, V(2), 239-250.
          Download 15 downloads
          Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (II). Viitorul Social, V(2), 259-266.
          Download 16 downloads
          Stahl, H.H. (1976). Schema unui „model” de analiză a comunităților sătești. Viitorul Social, V(2), 278-288.
          Download 11 downloads
          Velea, Ion. (1976). Sociologie industrială - obiect și direcții de cercetare. Viitorul Social, V(2), 321-329.
          Download 15 downloads
          Voiculescu, Elena. (1976). Umanismul în gândirea social-politică africană. Viitorul Social, V(2), 342-355.
          Download 12 downloads
           ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
           Download 20 downloads
           ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
           Download 17 downloads
           Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
           Download 21 downloads
           Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
           Download 21 downloads
           Constantinescu, Virgil. (1976). Acordul global în dinamica relației dintre individ și grup. Viitorul Social, V(1), 82-90.
           Download 10 downloads
           Grigorescu, P.A., & Mișu, Marilena. (1976). Funcționalitatea și dinamica procesului de integrare socio-profesională. Viitorul Social, V(1), 73-80.
           Download 16 downloads
           Hoffman, O. (1976). Sistemul conceptual operațional și regulile relațiilor dintre indicatori. Viitorul Social, V(1), 60-66.
           Download 12 downloads
           Iacovișac, Constantin. (1976). Aspecte sociologice ale acțiunii de recuperare socială a minorilor infractori. Viitorul Social, V(1), 113-121.
           Download 11 downloads
           Lăzărescu, Cezar. (1976). Probleme actuale ale sistematizării teritoriului național și așezărilor umane în România. Viitorul Social, V(1), 31-38.
           Download 15 downloads
           Malița, Mircea. (1976). Probleme de redistribuție în noua ordine economică internațională (II). Viitorul Social, V(1), 39-49.
           Download 12 downloads
           Measnicov, Ioan. (1976). Un model matematic al migrației interne în România. Viitorul Social, V(1), 50-59.
           Download 17 downloads
           Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale dezvoltării social-economice reflectate prin prevederile de plan pe anul 1976. Viitorul Social, V(1), 3-10.
           Download 19 downloads
           Okonjo, Onokanma. (1976). „Tribalism” și relații familiale. Viitorul Social, V(1), 139-144.
           Download 17 downloads
           Pîrlog, Mihail. (1976). Un ilustru om de știință și sociolog român. Viitorul Social, V(1), 132-138.
           Download 9 downloads
           Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (I). Viitorul Social, V(1), 19-30.
           Download 10 downloads
           Sârbu, Mariana. (1976). Opinia publică și formarea conștiinței moral-politice într-o zonă minieră. Viitorul Social, V(1), 98-112.
           Download 13 downloads
           Trebici, Vladimir. (1976). Creșterea și concentrarea urbană în România. Viitorul Social, V(1), 122-131.
           Download 19 downloads
           Vlăsceanu, Mihaela. (1976). Probleme metodologice ale cercetării empirice și construcției teoretice. Viitorul Social, V(167-72).
           Download 14 downloads

             

            ***. (1975). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IV(4), 768-781.
            Download 20 downloads
            ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(4), 750-767.
            Download 18 downloads
            Cazacu, Honorina. (1975). Industrializare socialistă și mobilitatea forței de muncă. Viitorul Social, IV(4), 689-698.
            Download 14 downloads
            Dobre, Gh. (1975). Din avatarurile elaborării monografiei lui Ion Ionescu de la Brad. Agricultura română în județul Mehedinți - 1868. Viitorul Social, IV(4), 740-743.
            Download 10 downloads
            Dobrin, Tamara. (1975). Aspecte ale integrării femeii în viața social-economică contemporană. Viitorul Social, IV(4), 634-641.
            Download 17 downloads
            Ioanid, Virgil. (1975). Elemente metodologice pentru prognoza noilor centre populate cu profil urban. Viitorul Social, IV(4), 672-682.
            Download 20 downloads
            Ion, Ghidu. (1975). Implicațiile navestismului aupra calității procesului de instrucție, asistenței sanitare și producției agricole. Viitorul Social, IV(4), 711-715.
            Download 11 downloads
            Ionescu, Elena, Țenovici, Dinu, & Borcea, Armand. (1975). Reinserția socio-profesională a deficienților psihici. Viitorul Social, IV(4), 725-732.
            Download 8 downloads
            Ioniță, Gh.I. (1975). Un moment memorabil: patru decenii de la încheierea acordului de la Țebea. Viitorul Social, IV(4), 733-739.
            Download 10 downloads
            Jinga, Ioan. (1975). Conducerea științifică în domeniul activității cultural-educative de masă. Viitorul Social, IV(4), 642-653.
            Download 19 downloads
            Malița, Mircea. (1975). Probleme de redistribuție în noua ordine economică și politică mondială (I). Viitorul Social, IV(4), 614-623.
            Download 10 downloads
            Mamali, Cătălin. (1975). Precizări conceptuale și ipoteze de lucru în studiul fluctuației și satisfacției în muncă a tinerilor din industrie. Viitorul Social, IV(4), 663-671.
            Download 14 downloads
            Mărginean, Ioan. (1975). Factori comuni și variabile relevante ale stabilității forței de muncă feminine dintr-o unitate industrială. Viitorul Social, IV(4), 699-710.
            Download 12 downloads
            Marian, Silviu. (1975). Exigențele edificării unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa. Viitorul Social, IV(4), 607-613.
            Download 17 downloads
            Mesaroș, Emil. (1975). Considerații socio-demografice asupra familiei românești contemporane. Viitorul Social, IV(4), 683-688.
            Download 20 downloads
            Popescu-Puțuri, Ion. (1975). Un luptător hotărât pentru cauza socialismului în România: Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954). Viitorul Social, IV(4), 624-633.
            Download 15 downloads
            Tănase, Al. (1975). Rolul muncii în geneza și dezvoltarea existenței sociale (Georg Lukács, Ontologia existenței sociale, București, Ed. politică, 1975). Viitorul Social, IV(4), 744-749.
            Download 19 downloads
            Trăsnea, Ovidiu. (1975). Procesul revoluționar mondial. Viitorul Social, IV(4), 654-662.
            Download 9 downloads
            Turcu, Liviu. (1975). Particularități ale activității contractuale desfășurate în cadrul procesului de integrare la Universitatea București. Viitorul Social, IV(4), 716-724.
            Download 14 downloads
             ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(3), 586-590.
             Download 19 downloads
             ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(3), 568-585.
             Download 21 downloads
             ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(3), 556-567.
             Download 16 downloads
             Abraham, Dorel. (1975). Suburbanul - zonă de tranziție a ruralului spre urban. Viitorul Social, IV(3), 510-516.
             Download 20 downloads
             Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
             Download 15 downloads
             Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1975). Tendințe în evoluția populației din județul Iași. Viitorul Social, IV(3), 500-509.
             Download 20 downloads
             Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
             Download 33 downloads
             Damian, Natalia, Chelcea, Septimiu, Constantinescu, I., Popescu, I., & Ștefănescu, Ștefan. (1975). Cerințe sociale ale culturii de masă. Viitorul Social, IV(3), 527-538.
             Download 11 downloads
             Ecobescu, Nicolae, & Duculescu, Victor. (1975). Considerații privind conceptul noii ordini economice și politice mondiale (II). Viitorul Social, IV(3), 403-416.
             Download 20 downloads
             Ene, Haralambie, & Leca, Vasile. (1975). Participarea maselor la decizie - componentă esențială a conducerii politice. Viitorul Social, IV(3), 447-454.
             Download 23 downloads
             Hristache, Ilie, & Trebici, Vladimir. (1975). Urbanizare și demografie diferențială în România. Viitorul Social, IV(3), 489-499.
             Download 20 downloads
             Ionescu, Vasile G. (1975). Cinci decenii de la constituirea Blocului muncitoresc-țărănesc. Viitorul Social, IV(3), 550-555.
             Download 9 downloads
             Pietraru, Ion. (1975). Dimensiunea axiologică a normativității politice. Viitorul Social, IV(3), 417-426.
             Download 18 downloads
             Popescu, Tiberiu. (1975). Imaginea despre viitor a tineretului școlar. Viitorul Social, IV(3), 539-547
             Download 18 downloads
             Sandu, Dumitru. (1975). O tehnică pentru măsurarea percepției situațiilor sociale ierarhice. Viitorul Social, IV(3), 478-488.
             Download 16 downloads
             Secăreș, Vasile. (1975). Tendințe contemporane în studiul războiului și păcii. Viitorul Social, IV(3), 427-437.
             Download 11 downloads
             Viederman, Stephen. (1975). Învățămintele unor conferințe. Viitorul Social, IV(3), 548-549.
             Download 13 downloads
             Vlăsceanu, Mihaela. (1975). Potențialul cultural-educativ și artistic pentru promovarea principiilor etice și echității socialiste. Viitorul Social, IV(3), 517-526.
             Download 15 downloads
             Zamfir, Cătălin, Zară, Ion, & Sitaru, Cornel. (1975). Stilul de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, IV(3), 468-477.
             Download 16 downloads
              ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
              Download 16 downloads
              ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
              Download 21 downloads
              ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
              Download 22 downloads
              ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
              Download 20 downloads
              Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
              Download 20 downloads
              Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
              Download 20 downloads
              Coman, Ion. (1975). Retrospectivă asupra unui eveniment memorabil: victoria de la 9 mai 1945. Viitorul Social, IV(2), 260-266.
              Download 10 downloads
              Constantinescu, Virgil. (1975). Sociologia ca domeniu al acțiunii sociale în gîndirea lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social, IV(2), 361-366.
              Download 10 downloads
              Cristea, Petru. (1975). Cercetarea zonală și optimizarea proceselor de conducere locală. Viitorul Social, IV(2), 267-276.
              Download 20 downloads
              Drăgan, Ion. (1975). Sociologia - o știință și o profesie. Viitorul Social, IV(2), 239-249.
              Download 16 downloads
              Ecobescu, Nicolae, & Duculescu, Victor. (1975). Considerații privind conceptul noii ordini economice și politice mondiale (I). Viitorul Social, IV(2), 250-259.
              Download 15 downloads
              Krausz, Septimiu, Simionescu, Aurelian, & Noaghi, Traian. (1975). Modelarea matematică a calității vieții în centrul muncitoresc. Viitorul Social, IV(2), 282-291.
              Download 20 downloads
              Lörincz, Ladislau. (1975). Puterea de stat și sistemul politic instituționalizat. Viitorul Social, IV(2), 228-238.
              Download 21 downloads
              Mogey, John, Black, Harbey, & Gitter, Goerge. (1975). Tipologia familiei. Deciziile și trebuințele personalității. Viitorul Social, IV(2), 292-301.
              Download 17 downloads
              Moldovan, Roman. (1975). Populația, factor activ al creșterii economice. Viitorul Social, IV(2), 216-227.
              Download 18 downloads
              Popescu, Grigore, Profeta, Alfons, Rădulescu, Sorin, Popescu, Aurel, & Mihăilescu, Dan. (1975). Elemente pentru un studiu prospectiv al modelului de îngrijire medicală. Viitorul Social, IV(2), 331-340.
              Download 14 downloads
              Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1975). Interferențe ale eticului, politicului și juridicului la nivelul conștiinței individuale. Viitorul Social, IV(2), 322-330.
              Download 12 downloads
              Racoveanu, N. (1975). Teoria reglajului și unele aplicații posibile în științele sociale. Viitorul Social, IV(2), 277-281.
              Download 11 downloads