***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
Download 87 downloads
***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
Download 131 downloads
***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
Download 123 downloads
Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
Download 120 downloads
Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
Download 85 downloads
Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
Download 81 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
Download 117 downloads
Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
Download 122 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
Download 83 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 123 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 86 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 110 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 79 downloads
Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
Download 134 downloads
Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
Download 128 downloads
Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
Download 130 downloads
Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
Download 106 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
  Download 123 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
  Download 88 downloads
  Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
  Download 110 downloads
  Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
  Download 120 downloads
  Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
  Download 91 downloads
  Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
  Download 62 downloads
  Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
  Download 128 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
  Download 99 downloads
  Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
  Download 72 downloads
  Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
  Download 104 downloads
  Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
  Download 133 downloads
  Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
  Download 80 downloads
  Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
  Download 81 downloads
  Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
  Download 128 downloads
  Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
  Download 77 downloads
  Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
  Download 81 downloads
  Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
  Download 137 downloads
  Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
  Download 94 downloads
  Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
  Download 144 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
  Download 93 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
  Download 67 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
  Download 103 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
  Download 87 downloads
  Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
  Download 78 downloads
  Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
  Download 77 downloads
  Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
  Download 112 downloads
  Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
  Download 106 downloads
  Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
  Download 63 downloads
  Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
  Download 105 downloads
  Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
  Download 105 downloads
  Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
  Download 105 downloads
  Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
  Download 65 downloads
  Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
  Download 100 downloads
  Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
  Download 75 downloads
  Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
  Download 98 downloads
  Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
  Download 104 downloads
  Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
  Download 117 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
  Download 57 downloads
  Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
  Download 61 downloads
  Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
  Download 112 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
  Download 71 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
  Download 115 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
  Download 111 downloads
  Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
  Download 107 downloads
  Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
  Download 91 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
  Download 125 downloads
  Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
  Download 62 downloads
  Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
  Download 80 downloads
  Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
  Download 115 downloads
  Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
  Download 77 downloads
  Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
  Download 67 downloads
  Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
  Download 120 downloads
  Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
  Download 97 downloads
  Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
  Download 119 downloads
  Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
  Download 116 downloads
  Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
  Download 63 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
  Download 84 downloads
  Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
  Download 122 downloads
  Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
  Download 75 downloads

    

   ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
   Download 71 downloads
   ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
   Download 100 downloads
   ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
   Download 69 downloads
   ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
   Download 72 downloads
   Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
   Download 111 downloads
   Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
   Download 85 downloads
   Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
   Download 125 downloads
   Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
   Download 86 downloads
   Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
   Download 71 downloads
   Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
   Download 71 downloads
   Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
   Download 75 downloads
   Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
   Download 80 downloads
   Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
   Download 74 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
   Download 118 downloads
   Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
   Download 105 downloads
   Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
   Download 72 downloads
   Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
   Download 517 downloads
   Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
   Download 71 downloads
    ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
    Download 108 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
    Download 127 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
    Download 121 downloads
    Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
    Download 96 downloads
    Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
    Download 99 downloads
    Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
    Download 124 downloads
    Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
    Download 102 downloads
    Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
    Download 114 downloads
    Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
    Download 104 downloads
    Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
    Download 128 downloads
    Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
    Download 107 downloads
    Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
    Download 111 downloads
    Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
    Download 104 downloads
    Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
    Download 115 downloads
    Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
    Download 127 downloads
    Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
    Download 97 downloads
    Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
    Download 140 downloads
    Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
    Download 109 downloads
    Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
    Download 112 downloads
    Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
    Download 121 downloads
    ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
    Download 98 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
    Download 131 downloads
    ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
    Download 80 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
    Download 94 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
    Download 70 downloads
    Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
    Download 108 downloads
    Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
    Download 61 downloads
    Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
    Download 85 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
    Download 68 downloads
    Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
    Download 117 downloads
    Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
    Download 76 downloads
    Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
    Download 76 downloads
    Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
    Download 114 downloads
    Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
    Download 111 downloads
    Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
    Download 76 downloads
    Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
    Download 117 downloads
    Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
    Download 75 downloads
    Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
    Download 73 downloads
     ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
     Download 142 downloads
     ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
     Download 133 downloads
     Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
     Download 120 downloads
     Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
     Download 128 downloads
     Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
     Download 111 downloads
     Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
     Download 115 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
     Download 131 downloads
     Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
     Download 134 downloads
     Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
     Download 147 downloads
     Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
     Download 116 downloads
     Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
     Download 118 downloads
     Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
     Download 113 downloads
     Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
     Download 118 downloads
     Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
     Download 109 downloads
     Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
     Download 105 downloads
     Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
     Download 119 downloads
     Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
     Download 112 downloads
     Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
     Download 124 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
     Download 144 downloads
     Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
     Download 107 downloads

      

     Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
     Download 4 downloads
     Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
     Download 6 downloads
     Ecobescu, Nicolae, & Duculescu, Victor. (1975). Considerații privind conceptul noii ordini economice și politice mondiale (II). Viitorul Social, IV(3403-416).
     Download 1 downloads
     Ene, Haralambie, & Leca, Vasile. (1975). Participarea maselor la decizie - componentă esențială a conducerii politice. Viitorul Social, IV(3), 447-454.
     Download 3 downloads
     Pietraru, Ion. (1975). Dimensiunea axiologică a normativității politice. Viitorul Social, IV(3), 417-426.
     Download 2 downloads
     Secăreș, Vasile. (1975). Tendințe contemporane în studiul războiului și păcii. Viitorul Social, IV(3), 427-437.
     Download 3 downloads
     Zamfir, Cătălin, Zară, Ion, & Sitaru, Cornel. (1975). Stilul de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, IV(3), 468-477.
     Download 2 downloads
      ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
      Download 4 downloads
      ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
      Download 2 downloads
      ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
      Download 1 downloads
      ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
      Download 2 downloads
      Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
      Download 3 downloads
      Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
      Download 2 downloads
      Coman, Ion. (1975). Retrospectivă asupra unui eveniment memorabil: victoria de la 9 mai 1945. Viitorul Social, IV(2), 260-266.
      Download 1 downloads
      Constantinescu, Virgil. (1975). Sociologia ca domeniu al acțiunii sociale în gîndirea lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social, IV(2), 361-366.
      Download 3 downloads
      Cristea, Petru. (1975). Cercetarea zonală și optimizarea proceselor de conducere locală. Viitorul Social, IV(2), 267-276.
      Download 2 downloads
      Drăgan, Ion. (1975). Sociologia - o știință și o profesie. Viitorul Social, IV(2), 239-249.
      Download 2 downloads
      Ecobescu, Nicolae, & Duculescu, Victor. (1975). Considerații privind conceptul noii ordini economice și politice mondiale (I). Viitorul Social, IV(2), 250-259.
      Download 2 downloads
      Krausz, Septimiu, Simionescu, Aurelian, & Noaghi, Traian. (1975). Modelarea matematică a calității vieții în centrul muncitoresc. Viitorul Social, IV(2), 282-291.
      Download 2 downloads
      Lörincz, Ladislau. (1975). Puterea de stat și sistemul politic instituționalizat. Viitorul Social, IV(2), 228-238.
      Download 3 downloads
      Mogey, John, Black, Harbey, & Gitter, Goerge. (1975). Tipologia familiei. Deciziile și trebuințele personalității. Viitorul Social, IV(2), 292-301.
      Download 3 downloads
      Moldovan, Roman. (1975). Populația, factor activ al creșterii economice. Viitorul Social, IV(2), 216-227.
      Download 2 downloads
      Popescu, Grigore, Profeta, Alfons, Rădulescu, Sorin, Popescu, Aurel, & Mihăilescu, Dan. (1975). Elemente pentru un studiu prospectiv al modelului de îngrijire medicală. Viitorul Social, IV(2), 331-340.
      Download 3 downloads
      Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1975). Interferențe ale eticului, politicului și juridicului la nivelul conștiinței individuale. Viitorul Social, IV(2), 322-330.
      Download 3 downloads
      Racoveanu, N. (1975). Teoria reglajului și unele aplicații posibile în științele sociale. Viitorul Social, IV(2), 277-281.
      Download 2 downloads
      Ungureanu, Ion. (1975). Matematica în sociologia lui Vilfredo Pareto. Viitorul Social, IV(2), 302-310.
      Download 3 downloads
       ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
       Download 3 downloads
       ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
       Download 3 downloads
       Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
       Download 4 downloads
       Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
       Download 2 downloads
       Chelcea, Septimiu. (1975). Analiza logică a ipotezelor în cercetarea sociologică empirică. Viitorul Social, IV(1), 98-106.
       Download 6 downloads
       Constantinescu, N.N. (1975). Strategia dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IV(1), 15-26.
       Download 3 downloads
       Damian, Natalia. (1975). Locuirea în mediul urban - indicator al calității vieții. Viitorul Social, IV(1), 146-153.
       Download 2 downloads
       Dumitru, Florica, Chepeș, Gh., & Lățea, Constantin. (1975). Determinarea grupelor omogene ale populației din Capitală în funcție de caracteristici socio-demografice. Viitorul Social, IV(1), 107-118.
       Download 4 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1975). Câteva considerații privind cercetarea în științele politice, în „cincinalul revoluției tehnico-științifice”. Viitorul Social, IV(1), 41-45.
       Download 4 downloads
       Grozea, Traian. (1975). Modele contemporane ale relației politică-strategie militară. Viitorul Social, IV(1), 80-88.
       Download 3 downloads
       Hoffman, O. (1975). Valoarea metodologică și gnoseologică a conceptelor operaționale în cercetarea sociologică. Viitorul Social, IV(1), 89-97.
       Download 5 downloads
       Iacovișac, Constantin. (1975). Rolul școlii în acțiunea de prevenire a comportamentelor antisociale la copii. Viitorul Social, IV(1), 154-161.
       Download 2 downloads
       Malacopol, T. (1975). Revoluția științifică și tehnică (IV). Viitorul Social, IV(1), 162-172.
       Download 3 downloads
       Malița, Mircea. (1975). Metoda sistemelor în științele sociale. Viitorul Social, IV(1), 61-70.
       Download 3 downloads
       Petrescu, Mihai M. (1975). Partidul - centrul vital al națiunii noastre socialiste. Viitorul Social, IV(1), 5-14.
       Download 3 downloads
       Roman, Valter. (1975). Corelația societate-natură în condițiile revoluției științifice și tehnice (Revoluția științifică-tehnică și revoluția ecologică). Viitorul Social, IV(1), 46-60.
       Download 4 downloads
       Sârbu, Mariana. (1975). Integrarea tinerilor în noile întreprinderi industriale. Viitorul Social, IV(1), 119-126.
       Download 6 downloads
       Stănescu, Ileana. (1975). Resursele de muncă din agricultură în zona Ialomița. Viitorul Social, IV(1), 127-136.
       Download 2 downloads
       Trăsnea, Ovidiu. (1975). Probleme teoretice și metodologice ale dinamicii sistemului nostru politic în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IV(1), 27-40.
       Download 4 downloads

         

        ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
        Download 4 downloads
        ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
        Download 3 downloads
        ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(4), 835-840.
        Download 4 downloads
        ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(4), 827-834.
        Download 3 downloads
        Bărbat, Al. (1974). Elemente ale noului în rural. Viitorul Social, III(4), 729-739.
        Download 83 downloads
        Deliman, E., Mureșan, C., Cozea, I., Todoca, I., & Litschel, I. (1974). Integrarea intelectualității dintr-o zonă a județului Bihor, III(4), 768-778.
        Download 44 downloads
        Drăgan, Ion. (1974). Propaganda politică și rolul ei în condițiile societății socialiste. Viitorul Social, III(4), 708-719.
        Download 90 downloads
        Ene, Haralambie. (1974). Dinamica structurilor în sistemele de acțiune socială. Viitorul Social, III(4), 720-728.
        Download 48 downloads
        Gheorghiu, Mihnea. (1974). Noi și statul. Viitorul Social, III(4), 693-697.
        Download 73 downloads
        Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică (III). Viitorul Social, III(4), 788-798.
        Download 3 downloads
        Mamali, Cătălin. (1974). Relații între cunoașterea științifică și cunoașterea cotidiană în cercetarea participativă. Tehnica situațiilor simetrice. Viitorul Social, III(4), 740-748.
        Download 43 downloads
        Olah, Maria, Marica, G.Em., & Cordoș, Gh. (1974). Aplicarea acordului global în cooperativele agricole de producție. Viitorul Social, III(4), 759-767.
        Download 50 downloads
        Strungariu, Despina. (1974). Participarea cooperatorilor la activitatea de conducere. Viitorul Social, III(4), 749-758.
        Download 79 downloads
        Trăsnea, Ovidiu. (1974). Programul partidului - călăuză pentru întregul popor. Viitorul Social, III(4), 698-707.
        Download 45 downloads
        Velisar, C., & Merfea, M. (1974). Perspective demografice în dezvoltarea urbană a județului Bacău. Viitorul Social, III(4), 779-787.
        Download 79 downloads
         ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
         Download 86 downloads
         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
         Download 85 downloads
         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
         Download 84 downloads
         Busuioc, Ioan. (1974). Organele cu dublă natură - de partid și de stat. Viitorul Social, III(3), 508-516.
         Download 47 downloads
         Constantinescu, Miron. (1974). Unele efecte ale revoluției științifice și tehnice contemporane asupra esenței umane. Viitorul Social, III(3), 525-527.
         Download 36 downloads
         Cosma, Doru. (1974). Elaborarea codurilor de deontologie profesională - un imperativ etic actual. Viitorul Social, III(3), 630-634.
         Download 45 downloads
         Costake, Nicolae. (1974). Perfecționarea structurilor organizatorice și a sistemului informațional economico-social. Viitorul Social, III(3), 574-584.
         Download 43 downloads
         Damian, Natalia. (1974). Probleme sociologice ale locuirii în marile ansambluri urbane. Viitorul Social, III(3), 603-611.
         Download 44 downloads
         Grigorescu, Pompiliu. (1974). Evoluție demografică și mobilitate în mediul urban. Viitorul Social, III(3), 547-557.
         Download 83 downloads
         Gulian, C.I. (1974). Dezvoltarea personalității în societatea noastră socialistă. Viitorul Social, III(3), 517-524.
         Download 83 downloads
         Iordăchel, Ion. (1974). Sociologia și practica socială. Viitorul Social, III(3), 537-542.
         Download 79 downloads
         Iosif, Petre. (1974). Reflecții asupra fascismului vechi și actual. Viitorul Social, III(3), 623-629.
         Download 45 downloads
         Lăzărescu, Cezar. (1974). Urbanizarea și implicațiile ei. Viitorul Social, III(3), 543-546.
         Download 44 downloads
         Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică - Cibernetica și bionica. Viitorul Social, III(3), 635-647.
         Download 44 downloads
         Marinescu, Ion. (1974). Dezvoltarea economică și socială a României în anii construcției socialiste. Viitorul Social, III(3), 491-498.
         Download 82 downloads
         Mustăcilă, Constantin. (1974). Consultarea muncitorilor - factor esențial al perfecționării democrației economice. Viitorul Social, III(3), 585-592.
         Download 44 downloads
         Rîmneanțu, P. (1974). Premise contemporane ale creșterii populației. Viitorul Social, III(3), 558-563.
         Download 74 downloads
         Roman, Valter. (1974). Omul - mașina - știința. Viitorul Social, III(3), 528-536.
         Download 43 downloads
         Stănescu, Maria. (1974). Agricultura și factorii sociali. Viitorul Social, III(3), 593-602.
         Download 44 downloads
         Surpat, Gheorghe. (1974). Rolul conducător al clasei muncitoare - factor fundamental al societății noastre socialiste. Viitorul Social, III(3), 499-507.
         Download 43 downloads
         ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
         Download 44 downloads
         ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
         Download 26 downloads
         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
         Download 84 downloads
         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
         Download 83 downloads
         Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
         Download 44 downloads
         Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
         Download 47 downloads
         Cazacu, Aculin. (1974). Natura sistemului-macro integrator cercetare-învățământ-producție - o perspectivă sistemică. Viitorul Social, III(2), 405-415.
         Download 84 downloads
         Damian, Liviu, & Dobrescu, E. (1974). Noile ansambluri de locuit și ameliorarea relațiilor umane. Viitorul Social, III(2), 394-404.
         Download 45 downloads
         Federici, Nora. (1974). Demografia. Viitorul Social, III(2), 341-349.
         Download 84 downloads
         Florian, Radu. (1974). Note specifice ale contradicțiilor societății noastre. Viitorul Social, III(2), 289-300.
         Download 44 downloads
         Gáll, Ernő. (1974). Creativitatea intelectuală și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, III(2), 278-288.
         Download 47 downloads
         Gheorghiu, Mihnea. (1974). Progresul științelor sociale și politice. Viitorul Social, III(2), 249-266.
         Download 44 downloads
         Grozea, Traian. (1974). Considerații privind încărcătura politică a actului militar contemporan. Viitorul Social, III(2), 301-310.
         Download 44 downloads
         Gulian, C.I. (1974). Kant și problema alienării. Viitorul Social, III(2), 320-326.
         Download 46 downloads
         Iliescu, Ion. (1974). Cursul de sociologie al lui Constantin Dimitrescu Iași. Viitorul Social, III(2), 311-319.
         Download 86 downloads
         Mesaroș, Emil. (1974). Rolul factorilor social-economici și al celor biologici în reproducerea populației. Viitorul Social, III(2), 334-340.
         Download 82 downloads
         Rachieru, Adrian. (1974). Dar sociologul din întreprindere? (II). Viitorul Social, III(2), 423-429.
         Download 44 downloads
         Răduleț, Remus. (1974). Necesitatea unei politici a științei și tehnicii în condițiile revoluției tehnice-științifice contemporane. Viitorul Social, III(2), 267-277.
         Download 44 downloads
         Ristea, N., & Lucuț, Gr. (1974). Probleme ale sistemului indicatorilor sociali. Viitorul Social, III(2), 357-366.
         Download 47 downloads
         Silard, Andrei. (1974). Mutații specific contemporane în procesul de muncă. Viitorul Social, III(2), 416-422.
         Download 81 downloads
         ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
         Download 44 downloads
         ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
         Download 73 downloads
         ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
         Download 86 downloads
         Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
         Download 92 downloads
         Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
         Download 70 downloads
         Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
         Download 85 downloads
         Cernea, Mihail. (1974). Bibliografia sociologiei românești. Viitorul Social, III(1), 210-213.
         Download 78 downloads
         Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1974). Suveranitatea și cooperarea statelor. Viitorul Social, III(1), 24-34.
         Download 86 downloads
         Constantinescu, Miron. (1974). Palmiro Toglatti eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Viitorul Social, III(1), 5-15.
         Download 83 downloads
         Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
         Download 44 downloads
         Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
         Download 45 downloads
         Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
         Download 86 downloads
         Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
         Download 45 downloads
         Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
         Download 45 downloads
         Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
         Download 84 downloads
         Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
         Download 83 downloads
         Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
         Download 86 downloads
         Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
         Download 83 downloads
         Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
         Download 46 downloads
         Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
         Download 45 downloads

          

         ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
         Download 47 downloads
         ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
         Download 69 downloads
         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
         Download 46 downloads
         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
         Download 84 downloads
         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
         Download 84 downloads
         Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
         Download 91 downloads
         Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
         Download 74 downloads
         Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
         Download 47 downloads
         Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
         Download 44 downloads
         Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
         Download 90 downloads
         Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
         Download 47 downloads
         Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
         Download 45 downloads
         Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
         Download 44 downloads
         Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
         Download 85 downloads
         Moldovan, Roman. (1973). Tendințe actuale în conținutul tematic și în metoda științelor sociale. Viitorul Social, II(4), 783-788.
         Download 33 downloads
         Nicolescu, Miron. (1973). Personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, II(4), 773-782.
         Download 41 downloads
         Roth, Andrei. (1973). Individ și societate în „Bazele criticii economiei politice” a lui Marx. Viitorul Social, II(4), 815-824.
         Download 47 downloads
         Sebestién, Gh. (1973). O problemă de prognoză: relația dintre urbanizare și navetism. Viitorul Social, II(4), 916-926.
         Download 46 downloads
         Secăreș, Vasile. (1973). Instituția militară contemporană: realități și perspective organizaționale. Viitorul Social, II(4), 948-958.
         Download 46 downloads
         Tamaș, Sergiu. (1973). O cercetare-pilot în domeniul științei conducerii societății. Viitorul Social, II(4), 838-860.
         Download 85 downloads
         ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
         Download 49 downloads
         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
         Download 45 downloads
         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
         Download 87 downloads
         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
         Download 88 downloads
         Beuran, Nicolae. (1973). Perspectivele urbanizării județului Cluj. Viitorul Social, II(3), 652-662.
         Download 53 downloads
         Brucan, Silviu. (1973). Tendințe în sociologia politică americană. Viitorul Social, II(3), 718-722.
         Download 48 downloads
         Căpitănescu, Vladimir. (1973). Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana. Viitorul Social, II(3), 624-630.
         Download 55 downloads
         Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
         Download 89 downloads
         Chepeș, Gh., Damian, L., Dumitru, Fl., Macavescu, M., & Mihalache, G. (1973). Elemente sociale privind progresul de restaurare urbană a zonei Pantelimon. Viitorul Social, II(3), 611-623.
         Download 49 downloads
         Constantinescu, Mircea. (1973). Circuitul socio-cultural al creației literare. Viitorul Social, II(3), 699-705.
         Download 47 downloads
         Constantinescu, Miron. (1973). Retrospectivă și perspectivă sociologică. Viitorul Social, II(3), 525-529.
         Download 32 downloads
         Copoiu, Nicolae. (1973). Unele aspecte din viața social-economică și politică a României oglindite în revista „Viitorul Social” (1907-1908, 1913-1916). Viitorul Social, II(3), 551-563.
         Download 49 downloads
         Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
         Download 85 downloads
         Demetrescu, M.C. (1973). Conducere și marketing. Viitorul Social, II(3), 572-584.
         Download 87 downloads
         Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
         Download 53 downloads
         Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
         Download 51 downloads
         Hurezeanu, Damian. (1973). 1848 în confruntările de idei din România. Viitorul Social, II(3), 535-550.
         Download 50 downloads
         Maciu, Vasile. (1973). Forțele sociale și politice ale revoluției române de la 1848. Viitorul Social, II(3), 530-534.
         Download 51 downloads
         Mesaroș, Emil. (1973). Politica demografică. Definiție - Conținut - Obiective. Viitorul Social, II(3), 663-674.
         Download 91 downloads
         Mihu, Achim. (1973). Matematica și specificarea conceptelor sociologice. Viitorul Social, II(3), 585-600.
         Download 49 downloads
         ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
         Download 48 downloads
         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
         Download 36 downloads
         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
         Download 92 downloads
         ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
         Download 90 downloads
         Bădina, Ovidiu. (1973). Dimitrie Cantemir - precursor al sociologiei românești. Viitorul Social, II(2), 293-299.
         Download 56 downloads
         Botez, Mihai C., & Diaconescu, Gr. (1973). „Amenajarea teritoriului” ca prognoză integrată. Viitorul Social, II(2), 436-444.
         Download 48 downloads
         Chelcea, Septimiu. (1973). Navetismul și adaptarea la munca industrială. Viitorul Social, II(2), 391-402.
         Download 100 downloads
         Clopoțel, Ion. (1973). Sociografie și sociologie. O grupă de probleme din depresiunea carpatică Bran. Viitorul Social, II(2), 429-435.
         Download 50 downloads
         Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
         Download 87 downloads
         Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
         Download 53 downloads
         Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
         Download 50 downloads
         Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
         Download 89 downloads
         Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
         Download 46 downloads
         Georgescu, Ștefan. (1973). Despre politica în domeniul științei. Viitorul Social, II(2), 300-307.
         Download 51 downloads
         Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
         Download 48 downloads
         Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
         Download 50 downloads
         Nicolescu, Ovidiu. (1973). Abordarea multidisciplinară a organizării structurale a unităților industriale. Viitorul Social, II(2), 337-345.
         Download 54 downloads
         Pânzaru, Petru. (1973). Omul în relațiile sociale. Note pe marginea unor discuții. Viitorul Social, II(2), 319-328.
         Download 53 downloads
         Pîrlog, Mihai. (1973). Statutul profesional al sociologiului. Viitorul Social, II(2), 470-473.
         Download 51 downloads
         Șilețchi, Mircea. (1973). Modelarea dinamicii sistemelor sociale. Viitorul Social, II(2), 346-356.
         Download 51 downloads
         ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
         Download 54 downloads
         ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
         Download 87 downloads
         ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
         Download 46 downloads
         ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
         Download 98 downloads
         ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
         Download 95 downloads
         Blajovici, Petre. (1973). Probleme actuale ale sistematizării. Viitorul Social, II(1), 5-17.
         Download 63 downloads
         Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
         Download 59 downloads
         Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
         Download 52 downloads
         Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
         Download 87 downloads
         Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
         Download 104 downloads
         Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
         Download 63 downloads
         Constantinescu, Paul. (1973). Model pentru elaborarea variantelor de plan și de actualizare a planului. Viitorul Social, II(1), 61-64.
         Download 53 downloads
         Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
         Download 95 downloads
         Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
         Download 64 downloads
         Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
         Download 97 downloads
         Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
         Download 103 downloads
         Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
         Download 34 downloads
         Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
         Download 98 downloads
         Mahler, Fred. (1973). Formarea etosului socialist și actualitatea sociologiei moralei. Viitorul Social, II(1), 210-218.
         Download 92 downloads
         Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
         Download 90 downloads

          

         ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
         Download 54 downloads
         ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
         Download 74 downloads
         ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
         Download 100 downloads
         ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
         Download 66 downloads
         ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
         Download 70 downloads
         ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
         Download 72 downloads
         ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
         Download 73 downloads
         Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
         Download 75 downloads
         Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
         Download 69 downloads
         Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
         Download 74 downloads
         Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
         Download 62 downloads
         Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
         Download 113 downloads
         Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
         Download 66 downloads
         Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
         Download 96 downloads
         Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
         Download 108 downloads
         Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
         Download 124 downloads
         Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
         Download 77 downloads
         Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
         Download 102 downloads
         Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
         Download 73 downloads
         Roman, Valter. (1972). Știință - politică - viitor. Viitorul Social, 1(4), 1086-1101.
         Download 72 downloads
         ***. (1972). A III-a Conferință mondială de cercetare a viitorului: „Viitorul comun al oamenilor”. Viitorul Social, 1(3), 741-746.
         Download 71 downloads
         ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
         Download 74 downloads
         ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
         Download 74 downloads
         ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
         Download 78 downloads
         ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
         Download 70 downloads
         ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
         Download 75 downloads
         ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
         Download 113 downloads
         Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
         Download 79 downloads
         Bulgaru, Valeriu. (1972). Aspecte sociologice ale problemelor calității în producția de bunuri și servicii. Viitorul Social, 1(3), 753-762.
         Download 70 downloads
         Cazacu, Aculin. (1972). Analiza învățământului ca tip de sistem deschis. Viitorul Social, 1(3), 967-978.
         Download 74 downloads
         Cornea, Paul. (1972). Fundamentarea esteticului în sociologia literaturii lui Lucien Goldmann. Viitorul Social, 1(3), 979-989.
         Download 74 downloads
         Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
         Download 82 downloads
         Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
         Download 108 downloads
         Hoffman, O. (1972). Integrarea și stabilitatea în muncă. Viitorul Social, 1(3), 795-806.
         Download 86 downloads
         Marica, G.Em. (1972). Sociologia națiunii la Alexandru Macioni și Aurel C. Popovici. Viitorul Social, 1(3), 775-783.
         Download 58 downloads
         Merfea, Mihai. (1972). Adaptarea populației agricole la mediul de muncă industrial. Viitorul Social, 1(3), 807-816.
         Download 73 downloads
         Popovici, Elena. (1972). Unitatea dintre sociologia cunoașterii și gnoseologie în gândirea lui Marx. Viitorul Social, 1(3), 763-774.
         Download 81 downloads
         Tudose, Dumitru. (1972). Experiența C.A.P. Stoicănești în creșterea producției și ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Viitorul Social, 1(3), 947-954.
         Download 58 downloads
         Tulea, Gitta. (1972). Curentul critic în sociologia americană. Viitorul Social, 1(3), 990-998.
         Download 74 downloads
         Ungureanu, Al. (1972). Problema zonelor de influență ale orașului Iași. Viitorul Social, 1(3), 815-822.
         Download 60 downloads
         Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
         Download 238 downloads
         Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
         Download 239 downloads
         Cantacuzino, I., Ciulei, L., Cornea, P., Oproiu, E., Pascadi, I., Rotar, M., & Stoian, I. (1972). Discții pe marginea filmului ”Love Story”. Viitorul Social, 2, 621–342.
         Download 242 downloads
         Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
         Download 240 downloads
         Cernea, M. (1972). Sociologia americană azi: „ASA Convention 1971”. Viitorul Social, 2, 658–670.
         Download 253 downloads
         Chelcea, S. (1972). Metoda ”observației directe” în studiul complex al muncii. Viitorul Social, 2, 643–652.
         Download 275 downloads
         Chepeș, G., Popescu, T., Krausz, S., Câmpeanu, P., Larionescu, M., Negrițoiu, V.,Berciu, A., C., S. (1972). Viața Științifică Internă și Internațională. Viitorul Social, 2, 677–694.
         Download 229 downloads
         Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
         Download 221 downloads
         Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
         Download 181 downloads
         Culea, H. (1972). Viața sociologiei în revista „Steaua”. Viitorul Social, 2, 695–698.
         Download 210 downloads
         Damian, L. (1972). Evaluări individuale și institutionale ale timpului. Viitorul Social, 2, 463–469.
         Download 234 downloads
         Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
         Download 236 downloads
         Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
         Download 240 downloads
         Fulea, M., Stănescu, M., Vâlceanu, G., & Stănoiu, A. (1972). Acordul global în cooperativele agricole de producție. Un experiment social. Viitorul Social, 2, 470–479.
         Download 278 downloads
         Furtună, Carmen. (1977). Gheorghe D. Scraba - promotor al sociologiei românești la începutul secolului XX. Viitorul Social, VI(2), 304-307.
         Download 60 downloads
         Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
         Download 227 downloads
         Grigorescu, P., Golu, M., Golu, P., Verza, E., & Voinea, M. (1972). Aspirații profesionale și satisfacții în muncă la tineretul industrial. Viitorul Social, 2, 428–438.
         Download 269 downloads
         Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
         Download 218 downloads
         Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
         Download 201 downloads
         Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
         Download 240 downloads
         Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
         Download 232 downloads
         Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
         Download 270 downloads
         Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
         Download 261 downloads
         Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
         Download 207 downloads
         Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
         Download 221 downloads
         Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
         Download 201 downloads
         Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
         Download 252 downloads
         Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
         Download 225 downloads
         Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
         Download 277 downloads
         Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
         Download 232 downloads
         Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
         Download 220 downloads
         Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
         Download 207 downloads
         Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
         Download 219 downloads
         Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
         Download 213 downloads
         Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
         Download 210 downloads
         Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
         Download 232 downloads
         Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
         Download 211 downloads
         Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
         Download 286 downloads
         Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
         Download 310 downloads
         Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
         Download 233 downloads