(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
Download 17 downloads
***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
Download 12 downloads
***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
Download 13 downloads
Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
Download 13 downloads
Datculescu, Petre. (1988). Caracteristici ale evoluției personalității tinerilor în societatea românească contemporană. Viitorul Social, LXXXI(4), 421-429.
Download 14 downloads
Florescu, Mihail. (1988). Natura omului. Viitorul Social, LXXXI(4), 435-442.
Download 10 downloads
Ghețău, Vasile. (1988). Încotro se îndreaptă populația Europei? Viitorul Social, LXXXI(4), 451-454.
Download 11 downloads
Mitulescu, Sorin, & Petre, Ioana. (1918). Dezvoltarea învățământului superior și problematica mobilității sociale. Viitorul Social, LXXXI(413-420).
Download 11 downloads
Preda, Dumitru. (1988). 1 Decembrie 1918 - piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român. Viitorul Social, LXXXI(4), 387-400.
Download 10 downloads
Șerbescu, Franc. (1988). Ipostaza creației valorilor umane din perspectiva interdisciplinarității. Viitorul Social, LXXXI(4), 430-434.
Download 14 downloads
Tănăsescu, Florin. (1988). Forțele sociale ale Marii Uniri din anul 1918 - analiză socio-politică. Viitorul Social, LXXXI(4), 401-412.
Download 9 downloads
Trebici, Vladimir. (1988). Vîrsta și activitatea profesională. Viitorul Social, LXXXI(4), 455-458.
Download 11 downloads
  ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
  Download 12 downloads
  ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
  Download 10 downloads
  Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
  Download 12 downloads
  Heljoni, Dionisie. (1988). Orientarea și integrarea socio-profesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXI(3), 217-230.
  Download 18 downloads
  Mărginean, Ioan. (1988). Strategii explicative în sociologie. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-258.
  Download 10 downloads
  Rusu, Dorina N. (1988). Epoca modernă și revoluția democratică română din 1848. Viitorul Social, LXXXI(3), 207-216.
  Download 11 downloads
  Sandu, Dumitru. (1988). Alternative și opțiuni ale analizei statistice în sociologia contemporană. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-253.
  Download 12 downloads
   ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
   Download 16 downloads
   ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
   Download 17 downloads
   ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
   Download 12 downloads
   Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
   Download 14 downloads
   Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
   Download 16 downloads
   Ghețău, Vasile. (1988). Valențele scenariului demografic (I). Viitorul Social, LXXXI(2), 147-156.
   Download 11 downloads
   Neagu, Florea. (1988). Energetica la sfârșit de secol. Viitorul Social, LXXXI(2), 135-146.
   Download 12 downloads
   Nedelea, Marin. (1988). Făurirea Partidului Muncitoresc Unic prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat. Viitorul Social, LXXXI(2), 115-125.
   Download 12 downloads
   Pintilie, Constantin, & Pintilie, Andrei. (1988). Paradigma conducerii și dezvoltării intensive a țării noastre în etapa actuală. Viitorul Social, LXXXI(2), 164-180.
   Download 9 downloads
    ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
    Download 15 downloads
    ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
    Download 14 downloads
    ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
    Download 15 downloads
    ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
    Download 13 downloads
    Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(43-50).
    Download 17 downloads
    Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
    Download 12 downloads
    Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
    Download 12 downloads
    Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
    Download 14 downloads
    Florian, Alexandru R. (1988). Dimensiuni ale dezvoltării socio-economice a ruralului și modul de locuire. Viitorul Social, LXXXI(1), 51-63.
    Download 18 downloads
    Furtună, Carmen, & Jelea-Vancea, Gabriela. (1988). Etapele evoluției culturale a unui sat din Cîmpia Bărăganului. Viitorul Social, LXXXI(1), 64-67.
    Download 10 downloads
    Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.
    Download 10 downloads
    Trebici, Vladimir. (1988). Demografia între știință și acțiune socială. Viitorul Social, LXXXI(1), 69-74.
    Download 11 downloads

      

     ***. (1981). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, X(5), 950-955.
     Download 2 downloads
     ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(5), 473-496.
     Download 4 downloads
     ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(5), 497-500.
     Download 5 downloads
     Brașoveanu, N. (1987). Coordonate social-economice ale ruralului montan. Viitorul Social, LXXX(5), 423-431.
     Download 6 downloads
     Ciotea, Florin. (1987). Proiectul de viață și modurile de adaptare socială a tineretului. Viitorul Social, LXXX(5), 432-441.
     Download 4 downloads
     Diaconu, Ion. (1987). Dezarmarea în contextul securității europene. Viitorul Social, LXXX(5), 417-422.
     Download 3 downloads
     Geană, Gheorghiță. (1987). Testări paremiologice în trei sate din Vrancea. Viitorul Social, LXXX(5), 442-451.
     Download 2 downloads
     Moldovan, Roman. (1987). Fenomene și procese caracteristice lumii contemporane. Viitorul Social, LXXX(5), 460-464.
     Download 5 downloads
     Munteanu, Costea. (1987). François Perroux și științele sociale. Viitorul Social, LXXX(457-459).
     Download 3 downloads
     Radu, Caliopia. (1987). Mass-media și difuzarea cunoștințelor culturale, științifice și tehnice. Viitorul Social, LXXX(5), 452-456.
     Download 5 downloads
     Radu, Nicolae, & Radu, Mircea. (1987). Computerul și școala peste hotare. Viitorul Social, LXXX(5), 465-472.
     Download 1 downloads
      ***. (1987). Comentarii. Viitorul Social, LXXX(4), 363-380.
      Download 5 downloads
      ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(4), 388-401.
      Download 5 downloads
      ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(4), 402-407.
      Download 4 downloads
      Abraham, Dorel. (1987). Dinamica orașelor României - o tipologie multicriterială a dezvoltării urbane. Viitorul Social, LXXX(4), 325-336.
      Download 4 downloads
      Cazacu, Honorina. (1987). Mobilitatea socială: procese și tendințe. Viitorul Social, LXXX(4), 313-324.
      Download 5 downloads
      Mitran, Ion. (1987). Dialectica raportului național-internațional în dezvoltarea istorică. Viitorul Social, LXXX(4), 305-312.
      Download 3 downloads
      Popescu, Grigore. (1987). Dimensiuni social-economice ale profesiei medicale. Viitorul Social, LXXX(4), 337-346.
      Download 4 downloads
      Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Familia în tranziție. „Criza familiei” în dezbaterile sociologice contemporane. Viitorul Social, LXXX(4), 355-362.
      Download 6 downloads
      Voicana, Mircea. (1987). I.D. Ștefănescu - istoric, filosof și sociolog al artei și culturii. Viitorul Social, LXXX(347-354).
      Download 5 downloads
       ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(3), 268-286.
       Download 13 downloads
       ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(3), 287-296.
       Download 19 downloads
       Bălașa, Ana. (1987). Particularități ale procesului de secularizare în societatea socialistă. Viitorul Social, LXXX(3), 221-240.
       Download 12 downloads
       Bușe, Constantin. (1987). Gîndirea social-politică a lui Simon Bolivar și Europa. Viitorul Social, LXXX(3), 249-254.
       Download 10 downloads
       Chelcea, Septimiu. (1987). Priorități actuale în cercetarea sociologică din R.D. Germană. Viitorul Social, LXXX(3), 255-263.
       Download 9 downloads
       Cotigaru, B., Stanciu, C., Căldăraru, Fl., & Petrescu, V. (1987). Produsul „antropic” - între necesitate și responsabilitate. Viitorul Social, LXXX(3), 264-267.
       Download 8 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1987). O artă a deschiderii. Viitorul Social, LXXX(3), 206-210.
       Download 8 downloads
       Holban, Ion. (1987). Fundamentul democratic al educației moderne. Viitorul Social, LXXX(3), 197-205.
       Download 12 downloads
       Jucovschi, Vl., Ghenciu, Gh., Balaci, M., & Popescu, C. (1987). Gerontologia socială și demografia vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(3), 211-220.
       Download 10 downloads
       Rotariu, Traian. (1987). Influența fertilității asupra evoluției demografice a României. Viitorul Social, LXXX(3), 241-248.
       Download 13 downloads
        ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(2), 157-166.
        Download 12 downloads
        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(2), 167-181.
        Download 15 downloads
        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(2), 182-187.
        Download 11 downloads
        Berindei, Dan. (1987). Cucerirea independenței României, moment decisiv al istoriei naționale. Viitorul Social, LXXX(2), 91-99.
        Download 10 downloads
        Cernescu, Trăilă, Gânju, Marilena, & Turcu, Dorina. (1987). Aspecte sociologice ale locuirii în satul românesc. Viitorul Social, LXXX(2), 108-116.
        Download 14 downloads
        Chițimia, I.C. (1987). Spătarul Nicolae Milescu, enciclopedist și personalitate de valoare universală. Viitorul Social, LXXX(2), 117-121.
        Download 9 downloads
        Ioniță, Gheorghe I. (1987). Independența României - istorie și contemporaneitate. Viitorul Social, LXXX(2), 100-107.
        Download 8 downloads
        Mezei, Smaranda. (1987). Ciclul de viață familială: probleme sociologice și demografice. Viitorul Social, LXXX(2), 138-142.
        Download 19 downloads
        Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Cercetarea sociologică în R.P. Bulgaria. Viitorul Social, LXXX(154-156).
        Download 11 downloads
        Șandor, Dorel. (1987). Abordarea comparativă a sistemelor politice din țările socialiste. Viitorul Social, LXXX(2), 143-151.
        Download 9 downloads
        Sandu, Dumitru. (1987). Profilul epistemologic al noțiunii de fenomen în demografie și în sociologie. Viitorul Social, LXXX(2), 128-137.
        Download 9 downloads
        Stanciu, Lucian. (1987). Nicolae Milescu - un mare european. Viitorul Social, LXXX(2), 122-127.
        Download 10 downloads
        Ungureanu, Ion. (1987). Sociologia în R.S. Cehoslovacia - preocupări actuale. Viitorul Social, LXXX(2), 152-154.
        Download 9 downloads
         ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(1), 59-61.
         Download 11 downloads
         ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(1), 62-75.
         Download 16 downloads
         ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(1), 76-82.
         Download 12 downloads
         Badea-Dincă, N., & Țibuleac, D. (1987). Programul de cercetare și proiectare asistate pe calculator - un proiect interdisciplinar. Viitorul Social, LXXX(1), 53-58.
         Download 21 downloads
         Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1987). Aspecte sociologice ale vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(1), 20-27.
         Download 14 downloads
         Cobianu-Băcanu, Maria. (1987). Poiana Mărului - o comunitate de muncă și de viață. Viitorul Social, LXXX(1), 13-19.
         Download 11 downloads
         Costea, Ștefan. (1987). Un congres care nu a mai avut loc. Viitorul Social, LXXX(1), 28-35.
         Download 9 downloads
         Florescu, Mihail. (1987). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică și socială a țării. Viitorul Social, LXXX(1), 3-12.
         Download 11 downloads
         Otovescu, Dumitru. (1987). C. Rădulescu-Motru despre rolul și funcțiile culturii în viața socială. Viitorul Social, LXXX(1), 36-43.
         Download 17 downloads
         Trebici, Vladimir. (1987). Demografie și etnografie: pentru o abordare multidisciplinară a populației. Viitorul Social, LXXX(1), 44-52.
         Download 10 downloads

           

          ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXV(5), 644-649.
          Download 3 downloads
          ***. (1982). Dezbateri. Viitorul Social, LXXV(5), 638-643.
          Download 2 downloads
          ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXV(5), 650-663.
          Download 3 downloads
          ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXV(5), 664-673.
          Download 3 downloads
          Chebeleu, Traian. (1982). Imperativul creşterii rolului O.N.U. în viaţa internaţională. Viitorul Social, LXXV(5), 602-614.
          Download 2 downloads
          Hoffman, Oscar. (1982). Schimbări în conţinutul muncii şi apropierea dintre clasa muncitoare şi intelectualitatea tehnică. Viitorul Social, LXXV(5), 615-622.
          Download 2 downloads
          Mitran, Ion. (1982). Socialismul din perspectiva relaţiei general-particular. Viitorul Social, LXXV(5), 585-595.
          Download 2 downloads
          Ovidiu, Trăsnea. (1982). Democraţia socialistă în perspectiva dialecticii istoriei. Viitorul Social, LXXV(5), 596-601.
          Download downloads
          Ruja, Gh. (1982). Contribuţia Institutului Social Banat-Crişana la dezvoltarea sociologiei. Viitorul Social, LXXV(5), 631-637.
          Download 5 downloads
          Sandu, Dumitru. (1982). Structura satisfacţiei în muncă - dimensiune a calităţii vieţii profesionale. Viitorul Social, LXXV(5), 623-630.
          Download 5 downloads
           ***. (1982). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, XI(4), 548-552.
           Download 3 downloads
           ***. (1982). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, XI(4), 553-565.
           Download 3 downloads
           ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(4), 566-576.
           Download 4 downloads
           Ceterchi, Ioan. (1982). Pacea, securitatea, dezarmarea - premise de bază ale afirmării drepturilor omului. Viitorul Social, XI(4), 489-493.
           Download 3 downloads
           Drăgănescu, Mihai. (1982). Relaţia dintre ştiinţă, cultură, pace. Viitorul Social, XI(4), 494-497.
           Download 3 downloads
           Fabri, Marcel Y. (1982). Interdisciplinaritatea, concept şi aplicare. Viitorul Social, XI(4), 506-513.
           Download 3 downloads
           Nicolaescu, Mircea. (1982). Conceptul românesc privind noua ordine internaţională. Viitorul Social, XI(4), 522-529.
           Download 2 downloads
           Proca, Eugen. (1982). Perspectivele ocrotirii sănătăţii în următoarele decenii. Viitorul Social, XI(4), 498-505.
           Download 2 downloads
           Teodorescu, Alin. (1982). Cercetare şi politică demografică. Interviu cu Gerard Calot - Directorul Institutului de național de studii demografice - Franța. Viitorul Social, XI(4), 544-547.
           Download 2 downloads
           Wilson, Bryan. (1982). Noi misiuni pentru vechii credincioşi. Viitorul Social, XI(4), 630-543.
           Download 2 downloads
           Zanc, Ioan. (1982). Informaţie şi dezvoltare socială. Viitorul Social, XI(4), 514-521.
           Download 2 downloads
            ***. (1982). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, XI(1), 179-198.
            Download 3 downloads
            ***. (1982). Revista revistelor. Viitorul Social, XI(1), 199-212.
            Download 1 downloads
            ***. (1982). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, XI(1), 163-198.
            Download 1 downloads
            Ciotea, Florin, & Sfâriac, Iustin. (1982). Impactul dezvoltării şi modernizării asupra structurii sociale rurale. Viitorul Social, XI(1), 48-55.
            Download 3 downloads
            Constantinescu, N.N. (1982). Aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar - expresie a utilizării legilor obiective ale socialismului. Viitorul Social, XI(1), 5-21.
            Download 1 downloads
            Cornu, Gerard. (1982). Tendinţe actuale ale dreptului francez al familiei. Viitorul Social, XI(1), 73-88.
            Download 1 downloads
            Drăgan, Ion. (1982). Pasiunea cercetării şi acţiunii sociale - Prof. H.H. Stahl la 80 de ani. Viitorul Social, XI(1), 147-149.
            Download 1 downloads
            Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, & Hoffman, Oscar. (1982). Strategia evoluţiei structurii sociale în procesul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate în România. Viitorul Social, XI(1), 22-37.
            Download 1 downloads
            Longo, V. Clara. (1982). Divorţul în Italia - legislaţie şi probleme. Viitorul Social, XI(1), 89-98.
            Download downloads
            Marinescu, Ion. (1982). Sistemul de indicatori privind planificarea dezvoltării socio-economice în profil teritorial. Viitorul Social, XI(1), 38-47.
            Download downloads
            Mihuţ, Liliana. (1982). Omogenizarea socială din perspectiva generaţiilor. Viitorul Social, XI(1), 99-103.
            Download downloads
            Mitulescu, Sorin, Niculcea, Cornelia, & Stan, Maria. (1982). Aspecte socio-psihologice ale producerii accidentelor de muncă. Viitorul Social, XI(1), 141-147.
            Download 1 downloads
            Neacşu, Ion, & Cristea, Dumitru. (1982). Integrarea socioprofesională a tinerilor din unele ramuri industriale. Viitorul Social, XI(1), 108-113.
            Download downloads
            Petre, Ioana, & Băcănaru, Maria. (1982). Factori motivaţionali în comportamentul tineretului rural. Viitorul Social, XI(1), 104-107.
            Download downloads
            Popa-Micşan, Florin. (1982). Necesitatea şi oportunitatea reluării unor cercetări monografice interbelice. Viitorul Social, XI(1), 135-140.
            Download downloads
            Radu, Caliopia. (1982). Utilizarea selectivă a mijloacelor comunicării de masă în formarea comportamentelor culturale. Viitorul Social, XI(1), 114-118.
            Download downloads
            Șerban, Eugenia. (1982). Limba și cultura în confruntările de idei contemporane. Viitorul Social, XI(1), 158-162.
            Download 2 downloads
            Ungureanu, Ion. (1982). Relevanţa sociologică a sociobiologiei. Viitorul Social, XI(1), 126-134.
            Download downloads
            Voiculescu, Elena, & Voiculescu, Marin. (1982). Confruntări în gândirea politică africană. Viitorul Social, XI(1), 119-125.
            Download downloads
            Živković, Miroslav. (1982). Valorizarea rețelei orașelor. Viitorul Social, XI(1), 150-157.
            Download 2 downloads

             

            ***. (1981). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, X(6), 1165-1173.
            Download 2 downloads
            ***. (1981). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, X(6), 1174-1197.
            Download 2 downloads
            ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(6), 1198-1209.
            Download 2 downloads
            Bazac, Ana. (1981). Impactul crizei de sistem asupra societăţii capitaliste. Viitorul Social, X(6), 1141-1144.
            Download 2 downloads
            Ciocan, Aneta, Calangiu, Gabriel, & Popescu, Paul. (1981). Particularităţi ale procesului demografic în judeţul Dolj. Viitorul Social, X(6), 1120-1123.
            Download 1 downloads
            Dobrin, Tamara Maria, & Stoleru-Constantinescu, Paula. (1981). Noul umanism şi expresiile sale în sistemul de educaţie şi învăţământ. Viitorul Social, X(6), 1009-1022.
            Download 1 downloads
            Dragomirescu, Ioana, & Sisești, Ileana Ionescu. (1981). Masă rotundă internaţională cu tema: Tendinţe viitoare în ştiinţă şi tehnologie vizând o dezvoltare socială şi umană - Bucureşti, 2-3 septembrie 1981. Viitorul Social, X(6), 1148-1165.
            Download 1 downloads
            Duculescu, Victor. (1981). Pacea şi umanizarea relaţiilor internaţionale - cerinţă a epocii contemporane. Viitorul Social, X(6), 1023-1034.
            Download 1 downloads
            Firuţă, Argentina. (1981). Aspecte contradictorii ale comportamentului politic în S.U.A. Viitorul Social, X(6), 1104-1114.
            Download 1 downloads
            Iliescu, Ion. (1981). Apa - factor de mediu şi vector al dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, X(6), 1043-1058.
            Download 1 downloads
            Milcu, Ştefan. (1981). Unitatea problematică a ştiinţei. Viitorul Social, X(6), 1035-1042.
            Download 1 downloads
            Pintilie, C., Virgil, Fl., & Sabin, Nica. (1981). Pregătirea ştiinţifico-tehnică şi profesională a lucrărilor din agricultură în condiţiile revoluţiei agrare. Viitorul Social, X(6), 1059-1066.
            Download 2 downloads
            Roman, Ileana. (1981). Factori demografici în strategia dezvoltării socio-economice a judeţului Dolj. Viitorul Social, X(6), 1115-1119.
            Download 1 downloads
            Sandi, Ana Maria. (1981). Clubul de la Roma despre problemele globale. Interviu cu Aurelio Peccei - Italia. Viitorul Social, X(6), 1145-1147.
            Download 3 downloads
            Şimăndan, Matei. (1981). Procesul de învăţare socială a participării tineretului la autoconducere. Viitorul Social, X(6), 1078-1086.
            Download 1 downloads
            Suian, Pavel. (1981). Relaţiile internaţionale ca disciplină ştiinţifică. Viitorul Social, X(6), 1133-1140.
            Download 4 downloads
            Topală, Eugen. (1981). Prognoza formării profesionale şi utilizarea forţei de muncă - componentă a sistemului de prognoze. Viitorul Social, X(6), 1067-1071.
            Download 1 downloads
            Trăsnea, Ovidiu. (1981). Ideea de progres în dezbaterile ideologice actuale. Viitorul Social, X(6), 1087-1103.
            Download 3 downloads
            Voicu, Victor. (1981). Calitatea relaţiilor umane şi stabilitatea forţei de muncă. Viitorul Social, X(6), 1072-1077.
            Download 1 downloads
            Zanc, Grigore. (1981). Politicul şi cultura în concepţia sociologică a lui Petre Andrei. Viitorul Social, X(6), 1124-1132.
            Download 4 downloads
             ***. (1981). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, X(5), 956-991.
             Download 2 downloads
             Bădescu, Ilie. (1981). Civilizaţia modernă şi dinamica paradigmelor culturale. Viitorul Social, X(5), 904-910.
             Download 2 downloads
             Biriş, Ion. (1981). Criza valorilor social-politice în capitalismul contemporan. Viitorul Social, X(5), 911-918.
             Download 1 downloads
             Constantinescu, N.N. (1981). Raportul raţional dintre industrie şi agricultură în condiţiile României. Viitorul Social, X(5), 803-809.
             Download 2 downloads
             Dăianu, Daniel, & Minţi, Hari. (1981). Structura şi mobilitatea nevoilor sociale. Viitorul Social, X(5), 919-925.
             Download 5 downloads
             Dinorel-Stănciulescu, Traian. (1981). Perspective sociologice în procesul de urbanizare a cadrului construit rural. Viitorul Social, X(5), 815-826.
             Download 1 downloads
             Duma, Aurel. (1981). Consideraţii privind unele probleme politice ale păcii în anii '80. Viitorul Social, X(5), 793-802.
             Download 1 downloads
             Horja, Gavril. (1981). 100 de ani de la apariția revistei „Contemporanul”. Viitorul Social, X(5), 945-949.
             Download 5 downloads
             Isaroiu, Angela, & Ciotea, Florin. (1981). Şcoala şi familia în procesul de educaţie a tineretului. Viitorul Social, X(5), 858-867.
             Download 3 downloads
             Meehan, Eugene J. (1981). Valorile sociale şi cunoaşterea politică. Viitorul Social, X(5), 932-944.
             Download 2 downloads
             Moldovan, Roman. (1981). Cauzele inflaţiei: de la explicaţii economice la explicaţii sociale. Viitorul Social, X(5), 897-903.
             Download 1 downloads
             Mureşan, Petru. (1981). Fertilitatea populaţiei feminine din R.S. România. Viitorul Social, X(5), 888-896.
             Download 1 downloads
             Păcuraru, Paul. (1981). Rolul cadrelor cu studii superioare în creşterea eficienţei economice. Viitorul Social, X(5), 837-844.
             Download 1 downloads
             Papainopol, Ion. (1981). Autoconducere muncitorească şi responsabilitate socială. Viitorul Social, X(5), 815-826.
             Download 1 downloads
             Popescu, Maria D. (1981). Caracteristici ale noii revoluţii agrare în contextul valorificării superioare a resurselor regenerabile. Viitorul Social, X(5), 810-814.
             Download 2 downloads
             Schifirneţ, Constantin. (1981). Subcultura şi dinamica socială. Viitorul Social, X(5), 926-931.
             Download 1 downloads
             Smirnov, Ioana, & Marghescu, Georgeta. (1981). Orientarea socioprofesională a studenţilor. Viitorul Social, X(5), 845-854.
             Download 1 downloads
             Teodorescu, Alin. (1981). Evoluţia modelelor integrării sociale în cercetările sociologice româneşti. Viitorul Social, X(5), 868-879.
             Download 1 downloads
             Tiţa-Călin, Ion. (1981). Schema operaţională de analiză a integrării socioprofesionale. Viitorul Social, X(5), 880-887.
             Download 2 downloads
             Zamfir, Dumitru. (1981). Dimensiuni ale eficienţei pregătirii cadrelor prin învăţământul liceal. Viitorul Social, X(5), 855-857.
             Download 3 downloads
              ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(4), 757-794.
              Download 5 downloads
              ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(4), 741-756.
              Download 5 downloads
              Berar, Petru. (1981). Studiul social al religiei în Franţa, Interviu cu Michel Dion (C.N.R.S. Franţa). Viitorul Social, X(4), 733-739.
              Download 3 downloads
              Bodea, Gheorghe I. (1981). Mişcarea de rezistenţă antifascistă în partea de nord-vest a României: 1940-1944. Viitorul Social, X(4), 681-698.
              Download 1 downloads
              Costea, Ştefan, & Ungureanu, Ion. (1981). Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei sociologice. Viitorul Social, X(4), 611-626.
              Download 4 downloads
              Croitoru, Nicolae. (1981). Dimensiuni valorice în conştiinţa tinerei generaţii. Viitorul Social, X(4), 720-727.
              Download 2 downloads
              Giosan, Nicolae. (1981). Conţinutul şi obiectivele fundamentale ale noii revoluţii agrare în România. Viitorul Social, X(4), 585-592.
              Download 3 downloads
              Miculescu, Angelo. (1981). Locul şi rolul agriculturii în economia socialistă. Mecanismul economic şi financiar în agricultură. Viitorul Social, X(4), 593-602.
              Download 1 downloads
              Mihu, Achim. (1981). Menirea actuală a ştiinţelor socio-umane în România. Viitorul Social, X(4), 603-610.
              Download 3 downloads
              Petrescu, Paul. (1981). Etnologia românească în perspectivă istorică. Viitorul Social, X(4), 667-680.
              Download 2 downloads
              Popescu, Sofia, & Iliescu, Dragoş. (1981). Tradiţie şi înnoire în dezvoltarea ştiinţei juridice româneşti. Viitorul Social, X(4), 641-650.
              Download 1 downloads
              Roman, Valter. (1981). Interrelaţia ştiinţă-tehnică şi dialectica dezvoltării forţelor şi relaţiilor de producţie. Viitorul Social, X(4), 707-712.
              Download 2 downloads
              Stahl, H. H. (1981). Note pentru sociologie a feudalismului românesc. Viitorul Social, X(4), 699-706.
              Download 2 downloads
              Tamaş, Georgeta. (1981). Integrarea şi participarea tinerelor muncitoare. Viitorul Social, X(4), 728-732.
              Download 2 downloads
              Trăsnea, Ovidiu. (1981). Ştiinţa politică românească în context universal. Viitorul Social, X(4), 627-640.
              Download 2 downloads
              Trebici, Vladimir. (1981). Dezvoltarea demografiei ca ştiinţă în România. Viitorul Social, X(4), 651-666.
              Download 6 downloads
              Vlad, Constantin. (1981). Unele caracteristici actuale ale confruntărilor ideologice în politologie. Viitorul Social, X(4), 713-719.
              Download 2 downloads
               ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(3), 529-561.
               Download 20 downloads
               ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(3), 562-572.
               Download 11 downloads
               ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(3), 513-527.
               Download 15 downloads
               Abraham, Dorel. (1981). Dinamica relației muncă-rezidență în dezvoltarea mediului urban. Viitorul Social, X(3), 460-469.
               Download 14 downloads
               Bordei, Adrian. (1981). Integrarea învățământului superior cu cercetarea și producția. Viitorul Social, X(3), 470-474.
               Download 15 downloads
               Burloiu, Petre. (1981). Probleme actuale și de perspectivă ale perfecționări resurselor umane în procesul dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, X(3), 419-428.
               Download 16 downloads
               Doman, Petre. (1981). Integrarea socioprofesională a muncitorilor navetiști din Municipiul București. Viitorul Social, X(3), 443-453.
               Download 11 downloads
               Florescu, Mihail. (1981). Cerințe și exigențe noi în domeniul integrării învățământului cu cercetarea și practica economico-socială. Viitorul Social, X(3), 412-416.
               Download 13 downloads
               Gheorghiu, Mihnea. (1981). Domensiunea psihosocială a omului nou. Viitorul Social, X(3), 397-401.
               Download 12 downloads
               Grigorescu, Constantin. (1981). Modul de viață și consumul în România. Probleme teoretice și metodologice. Viitorul Social, X(3), 487-495.
               Download 15 downloads
               Lăzărescu, Cezar. (1981). Educație și urbanizare. Viitorul Social, X(3), 417-418.
               Download 22 downloads
               Mărginean, Ioan. (1981). Cunoaștere și participare în procesul autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, X(3), 429-442.
               Download 11 downloads
               Mihoc, Gheorghe. (1981). Revoluția științifico-tehnică și învățământul matematicii. Viitorul Social, X(3), 408-411.
               Download 14 downloads
               Pelinescu, Costin. (1981). Relația dintre balanța forței de muncă și rețeaua învățământului liceal și profesional. Viitorul Social, X(3), 475-477.
               Download 22 downloads
               Pencea, Grigore. (1981). Stabilitatea forței de muncă și structura economico-socială a marilor unități industriale. Viitorul Social, X(3), 454-459.
               Download 10 downloads
               Popescu-Puțuri, Ion. (1981). Importanța istorică a făuririi Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea luptei revoluționare a maselor muncitorești din România. Viitorul Social, X(3), 391-395.
               Download 13 downloads
               Sandu, Dumitru. (1981). Evaluarea caracterului problematic al problemelor sociale. Viitorul Social, X(3), 496-504.
               Download 31 downloads
               Sion, Ion Gr. (1981). Internaționalizarea unei noi valori: „educația relativă la mediu”. Viitorul Social, X(3), 505-511.
               Download 13 downloads
               Spornic, Aneta. (1981). Educație și dezvoltare în etapa actuală a țării noastre. Viitorul Social, X(3), 402-407.
               Download 20 downloads
               Velea, Ioan. (1981). Procese sociodemografice în România contemporană. Viitorul Social, X(3), 479-486.
               Download 12 downloads
                ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(2), 345-375.
                Download 3 downloads
                ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(2), 331-344.
                Download 3 downloads
                Beliş, Mariana. (1981). Gândirea şi practica interdisciplinară - o revoluţie a secolului nostru. Viitorul Social, X(2), 203-210.
                Download 5 downloads
                Chelcea, Septimiu. (1981). Utilizarea documentelor personale în cercetarea sociologică. Viitorul Social, X(2), 265-274.
                Download 5 downloads
                Culda, Lucian. (1981). Antroposfera - obiect de analiză sociologică. Viitorul Social, X(2), 300-305.
                Download 1 downloads
                Drăgan, Marioara. (1981). Calificarea şi integrarea forţei de muncă în întreprinderi ale industriei uşoare. Viitorul Social, X(2), 245-256.
                Download 4 downloads
                Drăguț, Aurel. (1981). „Exodul de inteligență” și perspectivele subdezvoltării. Viitorul Social, X(2), 313-319.
                Download 1 downloads
                Ecobescu, Nicolae, & Bolintineanu, Alexandru. (1981). Realizarea dreptului popoarelor la viaţă, libertate, independenţă şi pace - cerinţă imperativă a epocii contemporane. Viitorul Social, X(2), 192-202.
                Download 1 downloads
                Gheorghiu, Mihnea. (1981). Din lunga istorie a partidului. Viitorul Social, X(2), 181-191.
                Download 4 downloads
                Hoffman, Oscar. (1981). Determinismul social ca tip al determinismului societal global. Viitorul Social, X(2), 293-299.
                Download 3 downloads
                Iordăchel, Ion. (1981). Locul sociologiei în societatea iugoslavă contemporană. Viitorul Social, X(2), 289-291.
                Download 4 downloads
                Lisievici-Brezeanu, Ana Rodica. (1981). Mobilitatea teritorială a populaţiei în contextul dezvoltării economico-sociale a judeţului Constanţa. Viitorul Social, X(2), 281-288.
                Download 3 downloads
                Milca, Mihai. (1981). Stat, hegemonie, revoluție - confruntări contemporane în jurul sociologiei politice gramsciene. Viitorul Social, X(2), 320-325.
                Download 2 downloads
                Murgescu, Costin. (1981). Probleme actuale ale revoluţiei industriale în ţările în curs de dezvoltare. Viitorul Social, X(2), 225-232.
                Download 1 downloads
                Radu, Nicolae, & Radu, Petre. (1981). Modele de analiză a atitudinii faţă de muncă. Viitorul Social, X(2), 275-280.
                Download 1 downloads
                Roman, Valter. (1981). Revoluţiile industriale în istoria societăţii. Viitorul Social, X(2), 211-224.
                Download 2 downloads
                Ronnas, Per. (1981). Suedia la capătul procesului de urbanizare. Viitorul Social, X(2), 326-330.
                Download 3 downloads
                Sanfiroiu, I., Lăcătuşu, I., & Niţu, C. (1981). Indicatori sociali ai calităţii vieţii în societatea socialistă. Viitorul Social, X(2), 233-244.
                Download 2 downloads
                Secăreș, Vasile. (1981). O perspectivă globală asupra cursei înarmărilor: ordinea militară mondială. Viitorul Social, 306-312.
                Download 1 downloads
                Trestieni, Ion Dan. (1981). Disciplina muncii - condiţie a integrării socioprofesionale a tinerilor. Viitorul Social, X(2), 257-264.
                Download 1 downloads
                 ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(2), 153-170.
                 Download 4 downloads
                 ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(2), 137-152.
                 Download 6 downloads
                 Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1981). Tendinţe ale evoluţiei unor localităţi de la stadiul semiurban la cel urban. Viitorul Social, X(1), 58-69.
                 Download 5 downloads
                 Butaru, Gheorghe. (1981). Organizaţiile de masă şi obsteşti în sistemul politic al Republicii Socialiste România. Viitorul Social, X(1), 26-34.
                 Download 4 downloads
                 Ciotea, Florin, & Vecsei, Carol. (1981). Implicaţii socioumane ale profesionalizării forţei de muncă prin şcolile agroindustriale. Viitorul Social, X(1), 70-78.
                 Download 3 downloads
                 Gemenel, Dumitru. (1981). Conceptul de reformă şi revoluţie în gândirea sociologică românească. Viitorul Social, X(1), 79-87.
                 Download 4 downloads
                 Gheţău, Vasile. (1981). O abordare longitudinală a evoluţiei fertilităţii în România. Viitorul Social, X(1), 102-118.
                 Download 4 downloads
                 Hăgan, Trofin. (1981). Politica şi ştiinţa. Viitorul Social, X(1), 119-123.
                 Download 5 downloads
                 Moldovan, Roman. (1981). Edificarea noii ordini economice internaţionale şi utilizarea formei de muncă naţională. Viitorul Social, X(1), 3-11.
                 Download 4 downloads
                 Neculau, Adrian. (1981). Grupul - mediul şi mijloc de formare psihosocială. Viitorul Social, X(1), 95-101.
                 Download 4 downloads
                 Nica, Constantin. (1981). Evoluţia alianţelor dintre partide în lupta pentru putere în unele ţări vest-europene. Viitorul Social, X(1), 130-136.
                 Download 3 downloads
                 Rădulescu, Sorin M. (1981). Ipoteza ştiinţifică şi problema obiectivităţii în cunoaşterea sociologică. Viitorul Social, X(1), 47-57.
                 Download 4 downloads
                 Trăsnea, Ovidiu. (1981). Vocaţia actuală a filozofiei politice. Viitorul Social, X(1), 35-46.
                 Download 4 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1981). Populaţia României şi politica demografică. Viitorul Social, X(1), 12-25.
                 Download 5 downloads
                 Ungureanu, Ion. (1981). O evaluare a dezbaterii sociologice româneşti privind schimbarea socială (1860-1910). Viitorul Social, X(1), 88-94.
                 Download 5 downloads
                 Văideanu, George. (1981). Educaţia şi evoluţia sa în următoarele două decenii. Viitorul Social, X(1), 124-129.
                 Download 5 downloads

                   

                  ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
                  Download 87 downloads
                  ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
                  Download 73 downloads
                  ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
                  Download 61 downloads
                  Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
                  Download 42 downloads
                  Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
                  Download 44 downloads
                  Bărbat, Al. (1980). Un sat de navetiști: Drăguș (Făgăraș). Contribuții la o nouă tipologie a satului românesc. Viitorul Social, IX(4), 705-720.
                  Download 41 downloads
                  Bobonete, Vasile. (1980). Politica demografică și prognoza evoluției structurii populației în zona Dolj. Viitorul Social, IX(4), 721-731.
                  Download 38 downloads
                  Cazacu, Honorina. (1980). Modalități de abordare a structurii sociale în sociologia iugoslavă. Viitorul Social, IX(4), 732-736.
                  Download 35 downloads
                  Duculescu, Victor, & Băiașu, Constantin. (1980). Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind raportul de forțe în epoca contemporană. Viitorul Social, IX(4), 635-636.
                  Download 40 downloads
                  Fasolă, Petru. (1980). Adunarea generală a oamenilor muncii - expresie a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(4), 685-688.
                  Download 36 downloads
                  Koncz, Alexandru. (1980). Autoconducerea muncitorească în sistemul democrației socialiste. Viitorul Social, IX(4), 679-684.
                  Download 34 downloads
                  Păun, Gheorghe. (1980). O teorie de imposibilitate privind agregarea indicatorilor sociali. Viitorul Social, IX(4), 674-678.
                  Download 39 downloads
                  Pupeză, Viorel. (1980). Calitatea vieții profesionale și satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, IX(4), 689-692.
                  Download 47 downloads
                  Soare, Nicolae. (1980). Procesul de urbanizare și dezvoltare social-economică în județul Ialomița. Viitorul Social, IX(4), 693-697.
                  Download 51 downloads
                  Stahl, H.H. (1980). Traian Herseni (1907-1980). O evocare. Viitorul Social, IX(4), 698-704.
                  Download 44 downloads
                  Vociulescu, Marin. (1980). Suveranitatea în confruntările ideologice contemporane. Viitorul Social, IX(4), 656-665.
                  Download 42 downloads
                   ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
                   Download 76 downloads
                   ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
                   Download 69 downloads
                   ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
                   Download 57 downloads
                   Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
                   Download 35 downloads
                   Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
                   Download 42 downloads
                   Bogdan, Cornelia. (1980). Coexistență și destindere. Viitorul Social, IX(3), 461-468.
                   Download 42 downloads
                   Cauc, Ion, & Leau, Ilie. (1980). Model socio-informatic pentru planificarea, formarea și utilizarea rațională a forței de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 508-519.
                   Download 45 downloads
                   Cernescu, Trăilă. (1980). Caracteristici ale organizării rețelei de dotări și servicii în București. Viitorul Social, IX(3), 520-530.
                   Download 36 downloads
                   Chelcea, Ion. (1980). Vrancea ca „țară” între celelalte (schiță etnosociologică). Viitorul Social, IX(3), 531-537.
                   Download 42 downloads
                   Ghețău, Vasile. (1980). Evoluții recente și perspective ale populației R.P. Chineze. Viitorul Social, IX(3), 550-557.
                   Download 36 downloads
                   Mamali, Cătălin, & Păun, Gheorghe. (1980). Clasificare și ierarhizare în câmpuri motivaționale: vectori ai coevoluției. Viitorul Social, IX(3), 538-549.
                   Download 37 downloads
                   Miftode, Vasile, & Carpinschi, Anton. (1980). Complementaritatea funcțiilor rural-urbane în condițiile dezvoltării socialiste a României. Viitorul Social, IX(3), 482-493.
                   Download 55 downloads
                   Mitran, Ion. (1980). Perfecționarea conducerii politice și dezvoltarea economico-socială. Viitorul Social, IX(3), 439-449.
                   Download 48 downloads
                   Mocean, Ion. (1980). Implicațiile schimbărilor din structura socială pentru conducerea politică în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 494-499.
                   Download 36 downloads
                   Pascu, Ștefan. (1980). 2050 de ani de existență statală la geto-daci, daco-români și români. Viitorul Social, IX(3), 469-481.
                   Download 41 downloads
                    ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
                    Download 59 downloads
                    ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
                    Download 62 downloads
                    ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
                    Download 49 downloads
                    Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
                    Download 45 downloads
                    Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
                    Download 50 downloads
                    Ciotea, Florin, Belciug, Pompei, & Vécsei, Carol. (1980). Analiza proiectivă a stabilizării forței de muncă tânără în agricultură. Viitorul Social, IX(2), 294-302.
                    Download 35 downloads
                    Costea, Ștefan. (1980). Direcții, obiective și sarcini ale cercetării sociologice românești în lumina documentelor programatice ale partidului. Viitorul Social, IX(2), 286-293.
                    Download 54 downloads
                    Donea, Valerica. (1980). Estimarea probabilității practicării unor meserii deficitare în Municipiul București. Viitorul Social, IX(2), 334-341.
                    Download 35 downloads
                    Drăgan, Ion. (1980). Contribuția lui Dimitrie Gusti la crearea unor instituții moderne de învățământ, cercetare și acțiune socială. Viitorul Social, IX(2), 267-273.
                    Download 42 downloads
                    Focșa, Gh. (1980). Școala sociologică de la București și Muzeul Satului. Viitorul Social, IX(2), 227-239.
                    Download 40 downloads
                    Giurgiu, Natalia, Vorszak, Magdalena, & Butură, Elena. (1980). Utilizarea forței de muncă feminine la unele întreprinderi din Municipiul Cluj-Napoca. Viitorul Social, IX(2), 328-333.
                    Download 41 downloads
                    Iordăchel, Ion. (1980). Coordonate teoretice și metodologice ale sistemului sociologic gustian. Viitorul Social, IX(2), 240-259.
                    Download 44 downloads
                    Mare, Călina. (1980). Ideea de sistem și interdisciplinaritate în opera și activitatea lui D. Gusti. Viitorul Social, IX(2), 260-266.
                    Download 42 downloads
                    Popescu, Ion-Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1980). Relații între trei categorii de indici ai satisfacției în muncă. Viitorul Social, IX(2), 308-314.
                    Download 39 downloads
                    Stahl, H.H. (1980). Actualitatea sociologiei lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 215-226.
                    Download 46 downloads
                    Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.
                    Download 45 downloads
                    Trebici, Vladimir. (1980). Demografia teritorială a României. Viitorul Social, IX(2), 342-353.
                    Download 52 downloads
                     ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
                     Download 56 downloads
                     ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
                     Download 58 downloads
                     Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
                     Download 38 downloads
                     Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
                     Download 47 downloads
                     Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
                     Download 37 downloads
                     Cauc, Ion, & Bărbulescu, Gheorghe. (1980). Dezvoltarea urbană a localităților rurale și dinamica structurilor socioprofesionale în zonele de influență a acestora. Viitorul Social, IX(1), 88-95.
                     Download 77 downloads
                     Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
                     Download 49 downloads
                     Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
                     Download 43 downloads
                     Cristea, Petre, Mărginean, Ioan, & Mustăcilă, Constantin. (1980). Participarea - trăsătură esențială a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(1), 81-87.
                     Download 42 downloads
                     Dumitru, Florica, & Păcuraru, I. (1980). Caracteristici și tendințe ale populației potențial active din zona demo-economică Muntenia. Viitorul Social, IX(1), 123-128.
                     Download 47 downloads
                     Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
                     Download 47 downloads
                     Ghișe, Dumitru, & Petre, Constantin. (1980). Afirmarea concepției științifice despre lume, dezvoltarea conștiinței socialiste, formarea omului nou - obiective esențiale ale cercetării în științele sociale și umane. Viitorul Social, IX(1), 47-57.
                     Download 64 downloads
                     Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
                     Download 45 downloads
                     Malița, Mircea. (1980). Potențialul de învățare a omenirii. Viitorul Social, IX(1), 133-163.
                     Download 59 downloads
                     Pecican, Eugen. (1980). Un algoritm de măsurare a variabilelor calitative. Viitorul Social, IX(1), 65-69.
                     Download 49 downloads
                     Petrescu, N. (1980). Variabilitatea ocupației agricole a populației active în România. Viitorul Social, IX(1), 129-132.
                     Download 45 downloads
                     Popescu, Grigore. (1980). Probleme sociale și juridice ale medicinei. Viitorul Social, IX(1), 156-163.
                     Download 40 downloads
                     Potorac, Elena, & Itu, Maria. (1980). Proiectele și realizările profesionale într-o colectivitate de tineri. Viitorul Social, IX(1), 105-111.
                     Download 43 downloads
                     Radu, N., Sterian, S., & Stoian, R. (1980). Probleme ale integrării tinerilor în producție. Viitorul Social, IX(1), 96-104.
                     Download 56 downloads
                     Roman, Valter. (1980). Limite sau cotitură? Viitorul Social, IX(1), 145-152.
                     Download 45 downloads

                      

                     ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
                     Download 90 downloads
                     ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
                     Download 54 downloads
                     ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
                     Download 55 downloads
                     ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
                     Download 56 downloads
                     Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
                     Download 51 downloads
                     Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
                     Download 43 downloads
                     Ciotea, Florin, & Dobrescu, Vasile. (1979). Din activitatea de cercetare socială a „ASTREI” - 1861-1918. Viitorul Social, VIII(4), 757-761.
                     Download 39 downloads
                     Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.
                     Download 45 downloads
                     Drăgan, Ion. (1979). Propaganda - factor de transformare revoluționară a conștiinței sociale. Viitorul Social, VIII(4), 693-703.
                     Download 52 downloads
                     Larionescu, Maria. (1979). Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică. Viitorul Social, VIII(4), 750-756.
                     Download 160 downloads
                     Nedelea, Marin. (1979). Autonomie, solidaritate, progres social. Viitorul Social, VIII(4), 669-679.
                     Download 40 downloads
                     Rădulescu, Sorin M. (1979). Relația dintre ipoteză și problema științifică. Viitorul Social, VIII(4), 731-738.
                     Download 46 downloads
                     Simionescu, Cristofor. (1979). Știința și tehnica - factori activi în procesul de dezvoltare economico-socială a țării. Viitorul Social, VIII(4), 663-668.
                     Download 46 downloads
                     Stahovschi, Nadia. (1979). „Strategia familiei” în structura unui model antropologic-sistemic al acesteia. Viitorul Social, VIII(4), 739-749.
                     Download 51 downloads
                     Țibrea, Clementa, Duda, René, & Dabija, Doina. (1979). Sistemul de asistență socială a populației vârstnice din mediul rural. Viitorul Social, VIII(4), 724-730.
                     Download 123 downloads
                     Trebici, Vladimir. (1979). Nupțialitatea populației României. Viitorul Social, VIII(4), 762-770.
                     Download 50 downloads
                     Vlăsceanu, Mihaela. (1979). O modalitate experimentală de cercetare a eficienței propagandei. Viitorul Social, VIII(4), 704-713.
                     Download 53 downloads
                      ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
                      Download 73 downloads
                      ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
                      Download 66 downloads
                      Cioabă, Aristide. (1979). Cu privire la noțiunea de funcție ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală. Viitorul Social, VIII(3), 594-600.
                      Download 44 downloads
                      Cobianu-Băcanu, Maria. (1979). Calitate și modernizare în prestările de servicii pentru populație. Viitorul Social, VIII(3), 582-586.
                      Download 50 downloads
                      Dăianu, Daniel. (1979). Autoconducerea și optimizarea funcționării subsistemelor economice. Viitorul Social, VIII(475-484).
                      Download 46 downloads
                      Doman, Petre. (1979). Implicațiile economico-sociale ale navetismului în activitatea întreprinderilor sociale. Viitorul Social, VIII(3), 493-502.
                      Download 48 downloads
                      Gheorghiu, Mihnea. (1979). Dimensiunea umană a cunoașterii. Viitorul Social, VIII(3).
                      Download 67 downloads
                      Ioniță, Gheorghe. (1979). 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă organizată și condusă de Partidul Comunist Român. Viitorul Social, VIII(3), 431-442.
                      Download 67 downloads
                      Jinga, Ioan. (1979). Educație, cultură, viață cotidiană. Viitorul Social, VIII(3), 570-575.
                      Download 64 downloads
                      Mâciu, Mircea. (1979). Lectura - factor principal în formarea personalității umane. Viitorul Social, VIII(3), 576-581.
                      Download 45 downloads
                      Miftode, Vasile. (1979). Ghidul de observație sociologică. Viitorul Social, VIII(3), 485-492.
                      Download 48 downloads
                      Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.
                      Download 47 downloads
                      Nichita, Ioan, & Daraban, Gheorghe. (1979). Mobilitatea socioocupațională și implicațiile ei asupra dimensiunii familiei. Viitorul Social, VIII(3), 560-569.
                      Download 47 downloads
                      Pătulea, Vasile. (1979). Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. Viitorul Social, VIII(3), 606-610.
                      Download 43 downloads
                      Popa, Nicolae. (1979). Responsabilitatea socială și responsabilitatea juridică. Viitorul Social, VIII(3), 601-605.
                      Download 46 downloads
                      Schifirneț, Constantin. (1979). Motivații și condiții ale alegerii profesiei de către studenți. Viitorul Social, VIII(3), 515-523.
                      Download 46 downloads
                      Stănoiu, Andrei. (1979). Politica demografică și dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(3), 554-559.
                      Download 57 downloads
                      Szepessy, Tiberiu. (1979). Cadrul instituțional democratic al participării naționalităților conlocuitoare la activitatea economico-social și politică a țării noastre. Viitorul Social, VIII(3), 503-514.
                      Download 65 downloads
                      Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.
                      Download 66 downloads
                      Tudose, Maria. (1979). Dinamica integrării socioprofesionale a absolvenților școlilor profesionale. Viitorul Social, VIII(3), 524-531.
                      Download 49 downloads
                      ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
                      Download 58 downloads
                      ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
                      Download 56 downloads
                      ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
                      Download 52 downloads
                      Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
                      Download 48 downloads
                      Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
                      Download 55 downloads
                      Drăgan, Ion. (1979). U.N.E.S.C.O. și problemele educației pentru participare și dezvoltare. Viitorul Social, VIII(2), 368-374.
                      Download 61 downloads
                      Drăguț, Aurel. (1979). Migrația tineretului spre orașe. Viitorul Social, VIII(2), 310-319.
                      Download 70 downloads