Viitorul Social

***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
Download 43 downloads
***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
Download 41 downloads
***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
Download 35 downloads
Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
Download 37 downloads
Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
Download 34 downloads
Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
Download 35 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
Download 32 downloads
Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
Download 35 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
Download 32 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 36 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 38 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 40 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 34 downloads
Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
Download 41 downloads
Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
Download 37 downloads
Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
Download 37 downloads
Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
Download 31 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
  Download 37 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
  Download 42 downloads
  Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
  Download 62 downloads
  Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
  Download 67 downloads
  Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
  Download 53 downloads
  Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
  Download 31 downloads
  Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
  Download 50 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
  Download 60 downloads
  Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
  Download 35 downloads
  Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
  Download 34 downloads
  Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
  Download 60 downloads
  Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
  Download 38 downloads
  Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
  Download 50 downloads
  Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
  Download 58 downloads
  Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
  Download 34 downloads
  Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
  Download 36 downloads
  Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
  Download 67 downloads
  Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
  Download 38 downloads
  Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
  Download 61 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
  Download 29 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
  Download 21 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
  Download 21 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
  Download 22 downloads
  Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
  Download 30 downloads
  Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
  Download 31 downloads
  Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
  Download 27 downloads
  Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
  Download 20 downloads
  Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
  Download 15 downloads
  Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
  Download 20 downloads
  Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
  Download 20 downloads
  Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
  Download 22 downloads
  Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
  Download 18 downloads
  Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
  Download 23 downloads
  Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
  Download 26 downloads
  Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
  Download 17 downloads
  Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
  Download 20 downloads
  Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
  Download 24 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
  Download 22 downloads
  Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
  Download 14 downloads
  Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
  Download 21 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
  Download 26 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
  Download 30 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
  Download 25 downloads
  Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
  Download 29 downloads
  Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
  Download 43 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
  Download 30 downloads
  Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
  Download 26 downloads
  Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
  Download 41 downloads
  Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
  Download 29 downloads
  Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
  Download 29 downloads
  Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
  Download 22 downloads
  Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
  Download 34 downloads
  Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
  Download 47 downloads
  Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
  Download 32 downloads
  Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
  Download 29 downloads
  Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
  Download 27 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
  Download 37 downloads
  Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
  Download 41 downloads
  Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
  Download 27 downloads

    

   ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
   Download 23 downloads
   ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
   Download 34 downloads
   ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
   Download 28 downloads
   ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
   Download 23 downloads
   Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
   Download 28 downloads
   Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
   Download 33 downloads
   Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
   Download 39 downloads
   Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
   Download 40 downloads
   Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
   Download 29 downloads
   Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
   Download 26 downloads
   Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
   Download 28 downloads
   Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
   Download 31 downloads
   Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
   Download 31 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
   Download 32 downloads
   Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
   Download 28 downloads
   Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
   Download 26 downloads
   Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
   Download 474 downloads
   Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
   Download 22 downloads
    ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
    Download 65 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
    Download 78 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
    Download 72 downloads
    Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
    Download 67 downloads
    Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
    Download 67 downloads
    Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
    Download 76 downloads
    Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
    Download 72 downloads
    Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
    Download 67 downloads
    Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
    Download 64 downloads
    Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
    Download 81 downloads
    Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
    Download 62 downloads
    Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
    Download 63 downloads
    Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
    Download 59 downloads
    Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
    Download 69 downloads
    Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
    Download 72 downloads
    Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
    Download 61 downloads
    Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
    Download 74 downloads
    Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
    Download 68 downloads
    Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
    Download 60 downloads
    Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
    Download 66 downloads
    ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
    Download 50 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
    Download 44 downloads
    ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
    Download 34 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
    Download 48 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
    Download 29 downloads
    Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
    Download 27 downloads
    Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
    Download 24 downloads
    Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
    Download 37 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
    Download 23 downloads
    Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
    Download 29 downloads
    Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
    Download 30 downloads
    Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
    Download 30 downloads
    Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
    Download 29 downloads
    Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
    Download 31 downloads
    Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
    Download 28 downloads
    Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
    Download 30 downloads
    Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
    Download 29 downloads
    Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
    Download 28 downloads
     ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
     Download 93 downloads
     ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
     Download 89 downloads
     Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
     Download 82 downloads
     Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
     Download 76 downloads
     Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
     Download 72 downloads
     Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
     Download 82 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
     Download 81 downloads
     Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
     Download 93 downloads
     Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
     Download 81 downloads
     Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
     Download 77 downloads
     Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
     Download 77 downloads
     Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
     Download 69 downloads
     Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
     Download 80 downloads
     Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
     Download 66 downloads
     Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
     Download 76 downloads
     Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
     Download 76 downloads
     Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
     Download 66 downloads
     Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
     Download 74 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
     Download 78 downloads
     Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
     Download 77 downloads

      

     Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
     Download downloads
     Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
     Download downloads
     Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1974). Suveranitatea și cooperarea statelor. Viitorul Social, III(1), 24-34.
     Download downloads
     Constantinescu, Miron. (1974). Palmiro Toglatti eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Viitorul Social, III(1), 5-15.
     Download downloads
     Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
     Download downloads
     Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
     Download downloads
     Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
     Download downloads
     Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
     Download downloads
     Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
     Download downloads
     Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
     Download downloads
     Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
     Download downloads
     Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
     Download downloads
     Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
     Download downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1974). Grupele de presiune: precizări terminologice. Viitorul Social, III(1), 35-47.
     Download downloads
     Verona, Sergiu. (1974). Unele considerații asupra raportului strategie - politică în știința politică americană. Viitorul Social, III(1), 58-69.
     Download downloads

       

      ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
      Download downloads
      ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
      Download downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
      Download downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
      Download downloads
      ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
      Download downloads
      Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
      Download 2 downloads
      Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
      Download 1 downloads
      Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
      Download downloads
      Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
      Download downloads
      Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
      Download 2 downloads
      Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
      Download downloads
      Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
      Download downloads
      Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
      Download downloads
      Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
      Download downloads
      Moldovan, Roman. (1973). Tendințe actuale în conținutul tematic și în metoda științelor sociale. Viitorul Social, II(4), 783-788.
      Download 2 downloads
      Nicolescu, Miron. (1973). Personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, II(4), 773-782.
      Download 3 downloads
      Roth, Andrei. (1973). Individ și societate în „Bazele criticii economiei politice” a lui Marx. Viitorul Social, II(4), 815-824.
      Download 1 downloads
      Sebestién, Gh. (1973). O problemă de prognoză: relația dintre urbanizare și navetism. Viitorul Social, II(4), 916-926.
      Download 1 downloads
      Secăreș, Vasile. (1973). Instituția militară contemporană: realități și perspective organizaționale. Viitorul Social, II(4), 948-958.
      Download downloads
      Tamaș, Sergiu. (1973). O cercetare-pilot în domeniul științei conducerii societății. Viitorul Social, II(4), 838-860.
      Download downloads
      ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
      Download 3 downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
      Download 3 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
      Download 2 downloads
      ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
      Download 3 downloads
      Beuran, Nicolae. (1973). Perspectivele urbanizării județului Cluj. Viitorul Social, II(3), 652-662.
      Download 7 downloads
      Brucan, Silviu. (1973). Tendințe în sociologia politică americană. Viitorul Social, II(3), 718-722.
      Download 4 downloads
      Căpitănescu, Vladimir. (1973). Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana. Viitorul Social, II(3), 624-630.
      Download 11 downloads
      Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
      Download downloads
      Chepeș, Gh., Damian, L., Dumitru, Fl., Macavescu, M., & Mihalache, G. (1973). Elemente sociale privind progresul de restaurare urbană a zonei Pantelimon. Viitorul Social, II(3), 611-623.
      Download 5 downloads
      Constantinescu, Mircea. (1973). Circuitul socio-cultural al creației literare. Viitorul Social, II(3), 699-705.
      Download 1 downloads
      Constantinescu, Miron. (1973). Retrospectivă și perspectivă sociologică. Viitorul Social, II(3), 525-529.
      Download 5 downloads
      Copoiu, Nicolae. (1973). Unele aspecte din viața social-economică și politică a României oglindite în revista „Viitorul Social” (1907-1908, 1913-1916). Viitorul Social, II(3), 551-563.
      Download 4 downloads
      Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
      Download 3 downloads
      Demetrescu, M.C. (1973). Conducere și marketing. Viitorul Social, II(3), 572-584.
      Download 4 downloads
      Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
      Download 7 downloads
      Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
      Download 4 downloads
      Hurezeanu, Damian. (1973). 1848 în confruntările de idei din România. Viitorul Social, II(3), 535-550.
      Download 5 downloads
      Maciu, Vasile. (1973). Forțele sociale și politice ale revoluției române de la 1848. Viitorul Social, II(3), 530-534.
      Download 5 downloads
      Mesaroș, Emil. (1973). Politica demografică. Definiție - Conținut - Obiective. Viitorul Social, II(3), 663-674.
      Download 6 downloads
      Mihu, Achim. (1973). Matematica și specificarea conceptelor sociologice. Viitorul Social, II(3), 585-600.
      Download 4 downloads
      ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
      Download 9 downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
      Download 8 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
      Download 8 downloads
      ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
      Download 6 downloads
      Bădina, Ovidiu. (1973). Dimitrie Cantemir - precursor al sociologiei românești. Viitorul Social, II(2), 293-299.
      Download 10 downloads
      Botez, Mihai C., & Diaconescu, Gr. (1973). „Amenajarea teritoriului” ca prognoză integrată. Viitorul Social, II(2), 436-444.
      Download 5 downloads
      Chelcea, Septimiu. (1973). Navetismul și adaptarea la munca industrială. Viitorul Social, II(2), 391-402.
      Download 12 downloads
      Clopoțel, Ion. (1973). Sociografie și sociologie. O grupă de probleme din depresiunea carpatică Bran. Viitorul Social, II(2), 429-435.
      Download 6 downloads
      Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
      Download 3 downloads
      Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
      Download 9 downloads
      Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
      Download 4 downloads
      Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
      Download 5 downloads
      Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
      Download 4 downloads
      Georgescu, Ștefan. (1973). Despre politica în domeniul științei. Viitorul Social, II(2), 300-307.
      Download 6 downloads
      Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
      Download 5 downloads
      Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
      Download 6 downloads
      Nicolescu, Ovidiu. (1973). Abordarea multidisciplinară a organizării structurale a unităților industriale. Viitorul Social, II(2), 337-345.
      Download 8 downloads
      Pânzaru, Petru. (1973). Omul în relațiile sociale. Note pe marginea unor discuții. Viitorul Social, II(2), 319-328.
      Download 6 downloads
      Pîrlog, Mihai. (1973). Statutul profesional al sociologiului. Viitorul Social, II(2), 470-473.
      Download 5 downloads
      Șilețchi, Mircea. (1973). Modelarea dinamicii sistemelor sociale. Viitorul Social, II(2), 346-356.
      Download 6 downloads
      ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
      Download 8 downloads
      ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
      Download 7 downloads
      ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
      Download 8 downloads
      ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
      Download 10 downloads
      ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
      Download 9 downloads
      Blajovici, Petre. (1973). Probleme actuale ale sistematizării. Viitorul Social, II(1), 5-17.
      Download 19 downloads
      Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
      Download 15 downloads
      Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
      Download 6 downloads
      Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
      Download 5 downloads
      Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
      Download 19 downloads
      Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
      Download 15 downloads
      Constantinescu, Paul. (1973). Model pentru elaborarea variantelor de plan și de actualizare a planului. Viitorul Social, II(1), 61-64.
      Download 14 downloads
      Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
      Download 4 downloads
      Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
      Download 19 downloads
      Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
      Download 14 downloads
      Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
      Download 10 downloads
      Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
      Download 8 downloads
      Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
      Download 13 downloads
      Mahler, Fred. (1973). Formarea etosului socialist și actualitatea sociologiei moralei. Viitorul Social, II(1), 210-218.
      Download 7 downloads
      Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
      Download 7 downloads

       

      ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
      Download 24 downloads
      ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
      Download 28 downloads
      ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
      Download 22 downloads
      ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
      Download 25 downloads
      ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
      Download 26 downloads
      ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
      Download 29 downloads
      ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
      Download 29 downloads
      Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
      Download 30 downloads
      Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
      Download 31 downloads
      Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
      Download 29 downloads
      Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
      Download 28 downloads
      Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
      Download 23 downloads
      Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
      Download 26 downloads
      Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
      Download 29 downloads
      Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
      Download 28 downloads
      Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
      Download 29 downloads
      Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
      Download 31 downloads
      Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
      Download 27 downloads
      Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
      Download 32 downloads
      Roman, Valter. (1972). Știință - politică - viitor. Viitorul Social, 1(4), 1086-1101.
      Download 27 downloads
      ***. (1972). A III-a Conferință mondială de cercetare a viitorului: „Viitorul comun al oamenilor”. Viitorul Social, 1(3), 741-746.
      Download 35 downloads
      ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
      Download 30 downloads
      ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
      Download 33 downloads
      ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
      Download 33 downloads
      ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
      Download 33 downloads
      ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
      Download 31 downloads
      ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
      Download 28 downloads
      Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
      Download 31 downloads
      Bulgaru, Valeriu. (1972). Aspecte sociologice ale problemelor calității în producția de bunuri și servicii. Viitorul Social, 1(3), 753-762.
      Download 27 downloads
      Cazacu, Aculin. (1972). Analiza învățământului ca tip de sistem deschis. Viitorul Social, 1(3), 967-978.
      Download 27 downloads
      Cornea, Paul. (1972). Fundamentarea esteticului în sociologia literaturii lui Lucien Goldmann. Viitorul Social, 1(3), 979-989.
      Download 27 downloads
      Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
      Download 31 downloads
      Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
      Download 29 downloads
      Hoffman, O. (1972). Integrarea și stabilitatea în muncă. Viitorul Social, 1(3), 795-806.
      Download 40 downloads
      Marica, G.Em. (1972). Sociologia națiunii la Alexandru Macioni și Aurel C. Popovici. Viitorul Social, 1(3), 775-783.
      Download 29 downloads
      Merfea, Mihai. (1972). Adaptarea populației agricole la mediul de muncă industrial. Viitorul Social, 1(3), 807-816.
      Download 32 downloads
      Popovici, Elena. (1972). Unitatea dintre sociologia cunoașterii și gnoseologie în gândirea lui Marx. Viitorul Social, 1(3), 763-774.
      Download 36 downloads
      Tudose, Dumitru. (1972). Experiența C.A.P. Stoicănești în creșterea producției și ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Viitorul Social, 1(3), 947-954.
      Download 29 downloads
      Tulea, Gitta. (1972). Curentul critic în sociologia americană. Viitorul Social, 1(3), 990-998.
      Download 29 downloads
      Ungureanu, Al. (1972). Problema zonelor de influență ale orașului Iași. Viitorul Social, 1(3), 815-822.
      Download 31 downloads
      Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
      Download 207 downloads
      Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
      Download 190 downloads
      Cantacuzino, I., Ciulei, L., Cornea, P., Oproiu, E., Pascadi, I., Rotar, M., & Stoian, I. (1972). Discții pe marginea filmului ”Love Story”. Viitorul Social, 2, 621–342.
      Download 194 downloads
      Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
      Download 190 downloads
      Cernea, M. (1972). Sociologia americană azi: „ASA Convention 1971”. Viitorul Social, 2, 658–670.
      Download 203 downloads
      Chelcea, S. (1972). Metoda ”observației directe” în studiul complex al muncii. Viitorul Social, 2, 643–652.
      Download 193 downloads
      Chepeș, G., Popescu, T., Krausz, S., Câmpeanu, P., Larionescu, M., Negrițoiu, V.,Berciu, A., C., S. (1972). Viața Științifică Internă și Internațională. Viitorul Social, 2, 677–694.
      Download 183 downloads
      Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
      Download 178 downloads
      Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
      Download 144 downloads
      Culea, H. (1972). Viața sociologiei în revista „Steaua”. Viitorul Social, 2, 695–698.
      Download 164 downloads
      Damian, L. (1972). Evaluări individuale și institutionale ale timpului. Viitorul Social, 2, 463–469.
      Download 186 downloads
      Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
      Download 187 downloads
      Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
      Download 194 downloads
      Fulea, M., Stănescu, M., Vâlceanu, G., & Stănoiu, A. (1972). Acordul global în cooperativele agricole de producție. Un experiment social. Viitorul Social, 2, 470–479.
      Download 190 downloads
      Furtună, Carmen. (1977). Gheorghe D. Scraba - promotor al sociologiei românești la începutul secolului XX. Viitorul Social, VI(2), 304-307.
      Download 23 downloads
      Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
      Download 183 downloads
      Grigorescu, P., Golu, M., Golu, P., Verza, E., & Voinea, M. (1972). Aspirații profesionale și satisfacții în muncă la tineretul industrial. Viitorul Social, 2, 428–438.
      Download 188 downloads
      Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
      Download 175 downloads
      Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
      Download 154 downloads
      Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
      Download 190 downloads
      Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
      Download 183 downloads
      Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
      Download 229 downloads
      Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
      Download 218 downloads
      Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
      Download 159 downloads
      Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
      Download 181 downloads
      Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
      Download 171 downloads
      Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
      Download 203 downloads
      Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
      Download 177 downloads
      Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
      Download 225 downloads
      Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
      Download 187 downloads
      Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
      Download 173 downloads
      Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
      Download 175 downloads
      Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
      Download 174 downloads
      Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
      Download 170 downloads
      Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
      Download 169 downloads
      Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
      Download 181 downloads
      Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
      Download 167 downloads
      Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
      Download 204 downloads
      Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
      Download 233 downloads
      Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
      Download 187 downloads

      Lasă un răspuns

      Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *