***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
Download 86 downloads
***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
Download 131 downloads
***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
Download 122 downloads
Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
Download 117 downloads
Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
Download 85 downloads
Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
Download 80 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
Download 116 downloads
Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
Download 120 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
Download 81 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 122 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 84 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 108 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 78 downloads
Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
Download 133 downloads
Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
Download 126 downloads
Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
Download 128 downloads
Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
Download 105 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
  Download 122 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
  Download 86 downloads
  Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
  Download 107 downloads
  Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
  Download 118 downloads
  Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
  Download 90 downloads
  Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
  Download 60 downloads
  Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
  Download 127 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
  Download 98 downloads
  Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
  Download 70 downloads
  Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
  Download 103 downloads
  Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
  Download 131 downloads
  Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
  Download 78 downloads
  Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
  Download 80 downloads
  Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
  Download 126 downloads
  Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
  Download 76 downloads
  Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
  Download 80 downloads
  Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
  Download 136 downloads
  Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
  Download 92 downloads
  Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
  Download 143 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
  Download 91 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
  Download 66 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
  Download 101 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
  Download 86 downloads
  Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
  Download 76 downloads
  Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
  Download 76 downloads
  Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
  Download 111 downloads
  Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
  Download 105 downloads
  Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
  Download 61 downloads
  Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
  Download 104 downloads
  Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
  Download 104 downloads
  Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
  Download 104 downloads
  Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
  Download 64 downloads
  Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
  Download 98 downloads
  Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
  Download 74 downloads
  Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
  Download 96 downloads
  Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
  Download 102 downloads
  Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
  Download 115 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
  Download 56 downloads
  Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
  Download 60 downloads
  Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
  Download 110 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
  Download 70 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
  Download 113 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
  Download 109 downloads
  Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
  Download 105 downloads
  Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
  Download 90 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
  Download 123 downloads
  Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
  Download 60 downloads
  Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
  Download 79 downloads
  Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
  Download 114 downloads
  Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
  Download 75 downloads
  Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
  Download 67 downloads
  Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
  Download 118 downloads
  Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
  Download 94 downloads
  Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
  Download 117 downloads
  Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
  Download 114 downloads
  Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
  Download 62 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
  Download 82 downloads
  Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
  Download 120 downloads
  Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
  Download 72 downloads

    

   ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
   Download 70 downloads
   ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
   Download 99 downloads
   ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
   Download 68 downloads
   ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
   Download 71 downloads
   Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
   Download 109 downloads
   Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
   Download 84 downloads
   Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
   Download 123 downloads
   Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
   Download 85 downloads
   Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
   Download 69 downloads
   Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
   Download 70 downloads
   Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
   Download 73 downloads
   Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
   Download 78 downloads
   Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
   Download 72 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
   Download 117 downloads
   Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
   Download 103 downloads
   Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
   Download 71 downloads
   Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
   Download 514 downloads
   Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
   Download 69 downloads
    ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
    Download 107 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
    Download 126 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
    Download 120 downloads
    Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
    Download 95 downloads
    Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
    Download 97 downloads
    Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
    Download 121 downloads
    Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
    Download 101 downloads
    Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
    Download 113 downloads
    Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
    Download 103 downloads
    Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
    Download 126 downloads
    Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
    Download 106 downloads
    Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
    Download 109 downloads
    Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
    Download 103 downloads
    Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
    Download 113 downloads
    Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
    Download 126 downloads
    Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
    Download 96 downloads
    Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
    Download 139 downloads
    Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
    Download 107 downloads
    Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
    Download 110 downloads
    Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
    Download 119 downloads
    ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
    Download 97 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
    Download 129 downloads
    ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
    Download 79 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
    Download 94 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
    Download 69 downloads
    Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
    Download 107 downloads
    Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
    Download 60 downloads
    Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
    Download 84 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
    Download 67 downloads
    Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
    Download 115 downloads
    Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
    Download 74 downloads
    Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
    Download 75 downloads
    Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
    Download 113 downloads
    Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
    Download 110 downloads
    Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
    Download 74 downloads
    Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
    Download 116 downloads
    Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
    Download 73 downloads
    Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
    Download 72 downloads
     ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
     Download 140 downloads
     ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
     Download 132 downloads
     Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
     Download 120 downloads
     Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
     Download 126 downloads
     Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
     Download 109 downloads
     Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
     Download 113 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
     Download 128 downloads
     Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
     Download 132 downloads
     Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
     Download 146 downloads
     Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
     Download 115 downloads
     Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
     Download 116 downloads
     Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
     Download 111 downloads
     Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
     Download 117 downloads
     Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
     Download 108 downloads
     Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
     Download 103 downloads
     Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
     Download 117 downloads
     Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
     Download 111 downloads
     Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
     Download 122 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
     Download 143 downloads
     Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
     Download 106 downloads

      

     Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
     Download 2 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1975). Analiza logică a ipotezelor în cercetarea sociologică empirică. Viitorul Social, IV(1), 98-106.
     Download downloads
     Constantinescu, N.N. (1975). Strategia dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IV(1), 15-26.
     Download 2 downloads
     Dumitru, Florica, Chepeș, Gh., & Lățea, Constantin. (1975). Determinarea grupelor omogene ale populației din Capitală în funcție de caracteristici socio-demografice. Viitorul Social, IV(1), 107-118.
     Download downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1975). Câteva considerații privind cercetarea în științele politice, în „cincinalul revoluției tehnico-științifice”. Viitorul Social, IV(1), 41-45.
     Download 2 downloads
     Grozea, Traian. (1975). Modele contemporane ale relației politică-strategie militară. Viitorul Social, IV(1), 80-88.
     Download downloads
     Hoffman, O. (1975). Valoarea metodologică și gnoseologică a conceptelor operaționale în cercetarea sociologică. Viitorul Social, IV(1), 89-97.
     Download downloads
     Malița, Mircea. (1975). Metoda sistemelor în științele sociale. Viitorul Social, IV(1), 61-70.
     Download 2 downloads
     Petrescu, Mihai M. (1975). Partidul - centrul vital al națiunii noastre socialiste. Viitorul Social, IV(1), 5-14.
     Download 2 downloads
     Roman, Valter. (1975). Corelația societate-natură în condițiile revoluției științifice și tehnice (Revoluția științifică-tehnică și revoluția ecologică). Viitorul Social, IV(1), 46-60.
     Download 2 downloads
     Sârbu, Mariana. (1975). Integrarea tinerilor în noile întreprinderi industriale. Viitorul Social, IV(1), 119-126.
     Download downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1975). Probleme teoretice și metodologice ale dinamicii sistemului nostru politic în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IV(1), 27-40.
     Download 2 downloads

       

      ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
      Download 2 downloads
      ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
      Download 2 downloads
      ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(4), 835-840.
      Download 2 downloads
      ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(4), 827-834.
      Download 2 downloads
      Bărbat, Al. (1974). Elemente ale noului în rural. Viitorul Social, III(4), 729-739.
      Download 81 downloads
      Deliman, E., Mureșan, C., Cozea, I., Todoca, I., & Litschel, I. (1974). Integrarea intelectualității dintr-o zonă a județului Bihor, III(4), 768-778.
      Download 43 downloads
      Drăgan, Ion. (1974). Propaganda politică și rolul ei în condițiile societății socialiste. Viitorul Social, III(4), 708-719.
      Download 88 downloads
      Ene, Haralambie. (1974). Dinamica structurilor în sistemele de acțiune socială. Viitorul Social, III(4), 720-728.
      Download 47 downloads
      Gheorghiu, Mihnea. (1974). Noi și statul. Viitorul Social, III(4), 693-697.
      Download 72 downloads
      Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică (III). Viitorul Social, III(4), 788-798.
      Download 2 downloads
      Mamali, Cătălin. (1974). Relații între cunoașterea științifică și cunoașterea cotidiană în cercetarea participativă. Tehnica situațiilor simetrice. Viitorul Social, III(4), 740-748.
      Download 41 downloads
      Olah, Maria, Marica, G.Em., & Cordoș, Gh. (1974). Aplicarea acordului global în cooperativele agricole de producție. Viitorul Social, III(4), 759-767.
      Download 48 downloads
      Strungariu, Despina. (1974). Participarea cooperatorilor la activitatea de conducere. Viitorul Social, III(4), 749-758.
      Download 78 downloads
      Trăsnea, Ovidiu. (1974). Programul partidului - călăuză pentru întregul popor. Viitorul Social, III(4), 698-707.
      Download 44 downloads
      Velisar, C., & Merfea, M. (1974). Perspective demografice în dezvoltarea urbană a județului Bacău. Viitorul Social, III(4), 779-787.
      Download 77 downloads
       ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
       Download 85 downloads
       ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
       Download 84 downloads
       ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
       Download 83 downloads
       Busuioc, Ioan. (1974). Organele cu dublă natură - de partid și de stat. Viitorul Social, III(3), 508-516.
       Download 46 downloads
       Constantinescu, Miron. (1974). Unele efecte ale revoluției științifice și tehnice contemporane asupra esenței umane. Viitorul Social, III(3), 525-527.
       Download 35 downloads
       Cosma, Doru. (1974). Elaborarea codurilor de deontologie profesională - un imperativ etic actual. Viitorul Social, III(3), 630-634.
       Download 43 downloads
       Costake, Nicolae. (1974). Perfecționarea structurilor organizatorice și a sistemului informațional economico-social. Viitorul Social, III(3), 574-584.
       Download 42 downloads
       Damian, Natalia. (1974). Probleme sociologice ale locuirii în marile ansambluri urbane. Viitorul Social, III(3), 603-611.
       Download 43 downloads
       Grigorescu, Pompiliu. (1974). Evoluție demografică și mobilitate în mediul urban. Viitorul Social, III(3), 547-557.
       Download 82 downloads
       Gulian, C.I. (1974). Dezvoltarea personalității în societatea noastră socialistă. Viitorul Social, III(3), 517-524.
       Download 82 downloads
       Iordăchel, Ion. (1974). Sociologia și practica socială. Viitorul Social, III(3), 537-542.
       Download 78 downloads
       Iosif, Petre. (1974). Reflecții asupra fascismului vechi și actual. Viitorul Social, III(3), 623-629.
       Download 43 downloads
       Lăzărescu, Cezar. (1974). Urbanizarea și implicațiile ei. Viitorul Social, III(3), 543-546.
       Download 42 downloads
       Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică - Cibernetica și bionica. Viitorul Social, III(3), 635-647.
       Download 43 downloads
       Marinescu, Ion. (1974). Dezvoltarea economică și socială a României în anii construcției socialiste. Viitorul Social, III(3), 491-498.
       Download 81 downloads
       Mustăcilă, Constantin. (1974). Consultarea muncitorilor - factor esențial al perfecționării democrației economice. Viitorul Social, III(3), 585-592.
       Download 42 downloads
       Rîmneanțu, P. (1974). Premise contemporane ale creșterii populației. Viitorul Social, III(3), 558-563.
       Download 72 downloads
       Roman, Valter. (1974). Omul - mașina - știința. Viitorul Social, III(3), 528-536.
       Download 42 downloads
       Stănescu, Maria. (1974). Agricultura și factorii sociali. Viitorul Social, III(3), 593-602.
       Download 42 downloads
       Surpat, Gheorghe. (1974). Rolul conducător al clasei muncitoare - factor fundamental al societății noastre socialiste. Viitorul Social, III(3), 499-507.
       Download 42 downloads
       ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
       Download 43 downloads
       ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
       Download 25 downloads
       ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
       Download 82 downloads
       ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
       Download 82 downloads
       Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
       Download 43 downloads
       Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
       Download 45 downloads
       Cazacu, Aculin. (1974). Natura sistemului-macro integrator cercetare-învățământ-producție - o perspectivă sistemică. Viitorul Social, III(2), 405-415.
       Download 83 downloads
       Damian, Liviu, & Dobrescu, E. (1974). Noile ansambluri de locuit și ameliorarea relațiilor umane. Viitorul Social, III(2), 394-404.
       Download 43 downloads
       Federici, Nora. (1974). Demografia. Viitorul Social, III(2), 341-349.
       Download 82 downloads
       Florian, Radu. (1974). Note specifice ale contradicțiilor societății noastre. Viitorul Social, III(2), 289-300.
       Download 43 downloads
       Gáll, Ernő. (1974). Creativitatea intelectuală și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, III(2), 278-288.
       Download 45 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1974). Progresul științelor sociale și politice. Viitorul Social, III(2), 249-266.
       Download 43 downloads
       Grozea, Traian. (1974). Considerații privind încărcătura politică a actului militar contemporan. Viitorul Social, III(2), 301-310.
       Download 43 downloads
       Gulian, C.I. (1974). Kant și problema alienării. Viitorul Social, III(2), 320-326.
       Download 44 downloads
       Iliescu, Ion. (1974). Cursul de sociologie al lui Constantin Dimitrescu Iași. Viitorul Social, III(2), 311-319.
       Download 85 downloads
       Mesaroș, Emil. (1974). Rolul factorilor social-economici și al celor biologici în reproducerea populației. Viitorul Social, III(2), 334-340.
       Download 81 downloads
       Rachieru, Adrian. (1974). Dar sociologul din întreprindere? (II). Viitorul Social, III(2), 423-429.
       Download 42 downloads
       Răduleț, Remus. (1974). Necesitatea unei politici a științei și tehnicii în condițiile revoluției tehnice-științifice contemporane. Viitorul Social, III(2), 267-277.
       Download 43 downloads
       Ristea, N., & Lucuț, Gr. (1974). Probleme ale sistemului indicatorilor sociali. Viitorul Social, III(2), 357-366.
       Download 45 downloads
       Silard, Andrei. (1974). Mutații specific contemporane în procesul de muncă. Viitorul Social, III(2), 416-422.
       Download 79 downloads
       ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
       Download 44 downloads
       ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
       Download 72 downloads
       ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
       Download 84 downloads
       Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
       Download 91 downloads
       Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
       Download 68 downloads
       Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
       Download 82 downloads
       Cernea, Mihail. (1974). Bibliografia sociologiei românești. Viitorul Social, III(1), 210-213.
       Download 76 downloads
       Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1974). Suveranitatea și cooperarea statelor. Viitorul Social, III(1), 24-34.
       Download 85 downloads
       Constantinescu, Miron. (1974). Palmiro Toglatti eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Viitorul Social, III(1), 5-15.
       Download 82 downloads
       Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
       Download 43 downloads
       Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
       Download 44 downloads
       Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
       Download 84 downloads
       Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
       Download 44 downloads
       Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
       Download 43 downloads
       Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
       Download 83 downloads
       Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
       Download 82 downloads
       Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
       Download 82 downloads
       Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
       Download 82 downloads
       Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
       Download 42 downloads
       Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
       Download 44 downloads

        

       ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
       Download 45 downloads
       ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
       Download 68 downloads
       ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
       Download 45 downloads
       ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
       Download 83 downloads
       ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
       Download 82 downloads
       Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
       Download 90 downloads
       Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
       Download 72 downloads
       Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
       Download 45 downloads
       Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
       Download 43 downloads
       Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
       Download 89 downloads
       Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
       Download 44 downloads
       Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
       Download 43 downloads
       Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
       Download 43 downloads
       Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
       Download 83 downloads
       Moldovan, Roman. (1973). Tendințe actuale în conținutul tematic și în metoda științelor sociale. Viitorul Social, II(4), 783-788.
       Download 32 downloads
       Nicolescu, Miron. (1973). Personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, II(4), 773-782.
       Download 39 downloads
       Roth, Andrei. (1973). Individ și societate în „Bazele criticii economiei politice” a lui Marx. Viitorul Social, II(4), 815-824.
       Download 45 downloads
       Sebestién, Gh. (1973). O problemă de prognoză: relația dintre urbanizare și navetism. Viitorul Social, II(4), 916-926.
       Download 45 downloads
       Secăreș, Vasile. (1973). Instituția militară contemporană: realități și perspective organizaționale. Viitorul Social, II(4), 948-958.
       Download 45 downloads
       Tamaș, Sergiu. (1973). O cercetare-pilot în domeniul științei conducerii societății. Viitorul Social, II(4), 838-860.
       Download 84 downloads
       ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
       Download 48 downloads
       ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
       Download 44 downloads
       ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
       Download 86 downloads
       ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
       Download 86 downloads
       Beuran, Nicolae. (1973). Perspectivele urbanizării județului Cluj. Viitorul Social, II(3), 652-662.
       Download 52 downloads
       Brucan, Silviu. (1973). Tendințe în sociologia politică americană. Viitorul Social, II(3), 718-722.
       Download 46 downloads
       Căpitănescu, Vladimir. (1973). Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana. Viitorul Social, II(3), 624-630.
       Download 54 downloads
       Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
       Download 87 downloads
       Chepeș, Gh., Damian, L., Dumitru, Fl., Macavescu, M., & Mihalache, G. (1973). Elemente sociale privind progresul de restaurare urbană a zonei Pantelimon. Viitorul Social, II(3), 611-623.
       Download 48 downloads
       Constantinescu, Mircea. (1973). Circuitul socio-cultural al creației literare. Viitorul Social, II(3), 699-705.
       Download 44 downloads
       Constantinescu, Miron. (1973). Retrospectivă și perspectivă sociologică. Viitorul Social, II(3), 525-529.
       Download 31 downloads
       Copoiu, Nicolae. (1973). Unele aspecte din viața social-economică și politică a României oglindite în revista „Viitorul Social” (1907-1908, 1913-1916). Viitorul Social, II(3), 551-563.
       Download 47 downloads
       Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
       Download 83 downloads
       Demetrescu, M.C. (1973). Conducere și marketing. Viitorul Social, II(3), 572-584.
       Download 86 downloads
       Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
       Download 51 downloads
       Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
       Download 49 downloads
       Hurezeanu, Damian. (1973). 1848 în confruntările de idei din România. Viitorul Social, II(3), 535-550.
       Download 49 downloads
       Maciu, Vasile. (1973). Forțele sociale și politice ale revoluției române de la 1848. Viitorul Social, II(3), 530-534.
       Download 49 downloads
       Mesaroș, Emil. (1973). Politica demografică. Definiție - Conținut - Obiective. Viitorul Social, II(3), 663-674.
       Download 90 downloads
       Mihu, Achim. (1973). Matematica și specificarea conceptelor sociologice. Viitorul Social, II(3), 585-600.
       Download 48 downloads
       ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
       Download 47 downloads
       ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
       Download 35 downloads
       ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
       Download 91 downloads
       ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
       Download 88 downloads
       Bădina, Ovidiu. (1973). Dimitrie Cantemir - precursor al sociologiei românești. Viitorul Social, II(2), 293-299.
       Download 54 downloads
       Botez, Mihai C., & Diaconescu, Gr. (1973). „Amenajarea teritoriului” ca prognoză integrată. Viitorul Social, II(2), 436-444.
       Download 47 downloads
       Chelcea, Septimiu. (1973). Navetismul și adaptarea la munca industrială. Viitorul Social, II(2), 391-402.
       Download 98 downloads
       Clopoțel, Ion. (1973). Sociografie și sociologie. O grupă de probleme din depresiunea carpatică Bran. Viitorul Social, II(2), 429-435.
       Download 47 downloads
       Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
       Download 85 downloads
       Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
       Download 52 downloads
       Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
       Download 48 downloads
       Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
       Download 88 downloads
       Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
       Download 46 downloads
       Georgescu, Ștefan. (1973). Despre politica în domeniul științei. Viitorul Social, II(2), 300-307.
       Download 49 downloads
       Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
       Download 46 downloads
       Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
       Download 48 downloads
       Nicolescu, Ovidiu. (1973). Abordarea multidisciplinară a organizării structurale a unităților industriale. Viitorul Social, II(2), 337-345.
       Download 53 downloads
       Pânzaru, Petru. (1973). Omul în relațiile sociale. Note pe marginea unor discuții. Viitorul Social, II(2), 319-328.
       Download 51 downloads
       Pîrlog, Mihai. (1973). Statutul profesional al sociologiului. Viitorul Social, II(2), 470-473.
       Download 49 downloads
       Șilețchi, Mircea. (1973). Modelarea dinamicii sistemelor sociale. Viitorul Social, II(2), 346-356.
       Download 50 downloads
       ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
       Download 53 downloads
       ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
       Download 86 downloads
       ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
       Download 45 downloads
       ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
       Download 97 downloads
       ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
       Download 93 downloads
       Blajovici, Petre. (1973). Probleme actuale ale sistematizării. Viitorul Social, II(1), 5-17.
       Download 62 downloads
       Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
       Download 58 downloads
       Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
       Download 50 downloads
       Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
       Download 85 downloads
       Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
       Download 103 downloads
       Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
       Download 61 downloads
       Constantinescu, Paul. (1973). Model pentru elaborarea variantelor de plan și de actualizare a planului. Viitorul Social, II(1), 61-64.
       Download 52 downloads
       Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
       Download 94 downloads
       Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
       Download 63 downloads
       Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
       Download 96 downloads
       Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
       Download 101 downloads
       Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
       Download 33 downloads
       Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
       Download 96 downloads
       Mahler, Fred. (1973). Formarea etosului socialist și actualitatea sociologiei moralei. Viitorul Social, II(1), 210-218.
       Download 91 downloads
       Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
       Download 89 downloads

        

       ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
       Download 52 downloads
       ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
       Download 73 downloads
       ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
       Download 99 downloads
       ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
       Download 65 downloads
       ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
       Download 69 downloads
       ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
       Download 71 downloads
       ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
       Download 71 downloads
       Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
       Download 73 downloads
       Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
       Download 65 downloads
       Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
       Download 73 downloads
       Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
       Download 62 downloads
       Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
       Download 112 downloads
       Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
       Download 64 downloads
       Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
       Download 94 downloads
       Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
       Download 106 downloads
       Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
       Download 123 downloads
       Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
       Download 76 downloads
       Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
       Download 100 downloads
       Popescu, Tiberiu. (1972). Contribuții la studiul sociologic al muncii țesătoarelor. Viitorul Social, 1(4), 1181-1186.
       Download 71 downloads
       Roman, Valter. (1972). Știință - politică - viitor. Viitorul Social, 1(4), 1086-1101.
       Download 70 downloads
       ***. (1972). A III-a Conferință mondială de cercetare a viitorului: „Viitorul comun al oamenilor”. Viitorul Social, 1(3), 741-746.
       Download 69 downloads
       ***. (1972). Cercetarea complexă a zonei montane Vrancea. Realități, perspective și optimizarea proceselor sociale. Viitorul Social, 1(3), 825-946.
       Download 73 downloads
       ***. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1(3), 1050-1052.
       Download 73 downloads
       ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(3), 1040-1049.
       Download 76 downloads
       ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(3), 1053-1056.
       Download 69 downloads
       ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(3), 1023-1039.
       Download 73 downloads
       ***. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1(3), 999-1022.
       Download 111 downloads
       Apostol, Pavel. (1972). Stuația actuală a studiilor asupra viitorului. Viitorul Social, 1(3), 955-966.
       Download 78 downloads
       Bulgaru, Valeriu. (1972). Aspecte sociologice ale problemelor calității în producția de bunuri și servicii. Viitorul Social, 1(3), 753-762.
       Download 68 downloads
       Cazacu, Aculin. (1972). Analiza învățământului ca tip de sistem deschis. Viitorul Social, 1(3), 967-978.
       Download 73 downloads
       Cornea, Paul. (1972). Fundamentarea esteticului în sociologia literaturii lui Lucien Goldmann. Viitorul Social, 1(3), 979-989.
       Download 72 downloads
       Ene, Haralambie. (1972). Coordonatele funcționării întreprinderii ca sistem social. Viitorul Social, 1(3), 784-789.
       Download 80 downloads
       Ernő, Gáll. (1972). Cercetarea satelor cu populație mixtă. Viitorul Social, 1(3), 790-794.
       Download 106 downloads
       Hoffman, O. (1972). Integrarea și stabilitatea în muncă. Viitorul Social, 1(3), 795-806.
       Download 84 downloads
       Marica, G.Em. (1972). Sociologia națiunii la Alexandru Macioni și Aurel C. Popovici. Viitorul Social, 1(3), 775-783.
       Download 57 downloads
       Merfea, Mihai. (1972). Adaptarea populației agricole la mediul de muncă industrial. Viitorul Social, 1(3), 807-816.
       Download 72 downloads
       Popovici, Elena. (1972). Unitatea dintre sociologia cunoașterii și gnoseologie în gândirea lui Marx. Viitorul Social, 1(3), 763-774.
       Download 77 downloads
       Tudose, Dumitru. (1972). Experiența C.A.P. Stoicănești în creșterea producției și ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Viitorul Social, 1(3), 947-954.
       Download 56 downloads
       Tulea, Gitta. (1972). Curentul critic în sociologia americană. Viitorul Social, 1(3), 990-998.
       Download 71 downloads
       Ungureanu, Al. (1972). Problema zonelor de influență ale orașului Iași. Viitorul Social, 1(3), 815-822.
       Download 59 downloads
       Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
       Download 237 downloads
       Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
       Download 237 downloads
       Cantacuzino, I., Ciulei, L., Cornea, P., Oproiu, E., Pascadi, I., Rotar, M., & Stoian, I. (1972). Discții pe marginea filmului ”Love Story”. Viitorul Social, 2, 621–342.
       Download 240 downloads
       Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
       Download 239 downloads
       Cernea, M. (1972). Sociologia americană azi: „ASA Convention 1971”. Viitorul Social, 2, 658–670.
       Download 252 downloads
       Chelcea, S. (1972). Metoda ”observației directe” în studiul complex al muncii. Viitorul Social, 2, 643–652.
       Download 274 downloads
       Chepeș, G., Popescu, T., Krausz, S., Câmpeanu, P., Larionescu, M., Negrițoiu, V.,Berciu, A., C., S. (1972). Viața Științifică Internă și Internațională. Viitorul Social, 2, 677–694.
       Download 228 downloads
       Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
       Download 219 downloads
       Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
       Download 180 downloads
       Culea, H. (1972). Viața sociologiei în revista „Steaua”. Viitorul Social, 2, 695–698.
       Download 208 downloads
       Damian, L. (1972). Evaluări individuale și institutionale ale timpului. Viitorul Social, 2, 463–469.
       Download 231 downloads
       Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
       Download 234 downloads
       Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
       Download 238 downloads
       Fulea, M., Stănescu, M., Vâlceanu, G., & Stănoiu, A. (1972). Acordul global în cooperativele agricole de producție. Un experiment social. Viitorul Social, 2, 470–479.
       Download 276 downloads
       Furtună, Carmen. (1977). Gheorghe D. Scraba - promotor al sociologiei românești la începutul secolului XX. Viitorul Social, VI(2), 304-307.
       Download 59 downloads
       Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
       Download 224 downloads
       Grigorescu, P., Golu, M., Golu, P., Verza, E., & Voinea, M. (1972). Aspirații profesionale și satisfacții în muncă la tineretul industrial. Viitorul Social, 2, 428–438.
       Download 268 downloads
       Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
       Download 215 downloads
       Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
       Download 198 downloads
       Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
       Download 238 downloads
       Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
       Download 230 downloads
       Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
       Download 267 downloads
       Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
       Download 259 downloads
       Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
       Download 205 downloads
       Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
       Download 220 downloads
       Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
       Download 199 downloads
       Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
       Download 250 downloads
       Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
       Download 223 downloads
       Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
       Download 272 downloads
       Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
       Download 231 downloads
       Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
       Download 217 downloads
       Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
       Download 206 downloads
       Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
       Download 216 downloads
       Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
       Download 210 downloads
       Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
       Download 208 downloads
       Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
       Download 230 downloads
       Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
       Download 209 downloads
       Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
       Download 284 downloads
       Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
       Download 309 downloads
       Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
       Download 231 downloads