(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
Download 39 downloads
***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
Download 38 downloads
***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
Download 40 downloads
Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
Download 26 downloads
Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
Download 28 downloads
Bărbat, Al. (1980). Un sat de navetiști: Drăguș (Făgăraș). Contribuții la o nouă tipologie a satului românesc. Viitorul Social, IX(4), 705-720.
Download 22 downloads
Bobonete, Vasile. (1980). Politica demografică și prognoza evoluției structurii populației în zona Dolj. Viitorul Social, IX(4), 721-731.
Download 21 downloads
Cazacu, Honorina. (1980). Modalități de abordare a structurii sociale în sociologia iugoslavă. Viitorul Social, IX(4), 732-736.
Download 21 downloads
Duculescu, Victor, & Băiașu, Constantin. (1980). Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind raportul de forțe în epoca contemporană. Viitorul Social, IX(4), 635-636.
Download 22 downloads
Fasolă, Petru. (1980). Adunarea generală a oamenilor muncii - expresie a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(4), 685-688.
Download 21 downloads
Koncz, Alexandru. (1980). Autoconducerea muncitorească în sistemul democrației socialiste. Viitorul Social, IX(4), 679-684.
Download 21 downloads
Păun, Gheorghe. (1980). O teorie de imposibilitate privind agregarea indicatorilor sociali. Viitorul Social, IX(4), 674-678.
Download 22 downloads
Pupeză, Viorel. (1980). Calitatea vieții profesionale și satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, IX(4), 689-692.
Download 21 downloads
Soare, Nicolae. (1980). Procesul de urbanizare și dezvoltare social-economică în județul Ialomița. Viitorul Social, IX(4), 693-697.
Download 25 downloads
Stahl, H.H. (1980). Traian Herseni (1907-1980). O evocare. Viitorul Social, IX(4), 698-704.
Download 26 downloads
Vociulescu, Marin. (1980). Suveranitatea în confruntările ideologice contemporane. Viitorul Social, IX(4), 656-665.
Download 21 downloads
  ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
  Download 36 downloads
  ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
  Download 32 downloads
  ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
  Download 37 downloads
  Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
  Download 26 downloads
  Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
  Download 29 downloads
  Bogdan, Cornelia. (1980). Coexistență și destindere. Viitorul Social, IX(3), 461-468.
  Download 24 downloads
  Cauc, Ion, & Leau, Ilie. (1980). Model socio-informatic pentru planificarea, formarea și utilizarea rațională a forței de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 508-519.
  Download 32 downloads
  Cernescu, Trăilă. (1980). Caracteristici ale organizării rețelei de dotări și servicii în București. Viitorul Social, IX(3), 520-530.
  Download 20 downloads
  Chelcea, Ion. (1980). Vrancea ca „țară” între celelalte (schiță etnosociologică). Viitorul Social, IX(3), 531-537.
  Download 24 downloads
  Ghețău, Vasile. (1980). Evoluții recente și perspective ale populației R.P. Chineze. Viitorul Social, IX(3), 550-557.
  Download 20 downloads
  Mamali, Cătălin, & Păun, Gheorghe. (1980). Clasificare și ierarhizare în câmpuri motivaționale: vectori ai coevoluției. Viitorul Social, IX(3), 538-549.
  Download 19 downloads
  Miftode, Vasile, & Carpinschi, Anton. (1980). Complementaritatea funcțiilor rural-urbane în condițiile dezvoltării socialiste a României. Viitorul Social, IX(3), 482-493.
  Download 29 downloads
  Mitran, Ion. (1980). Perfecționarea conducerii politice și dezvoltarea economico-socială. Viitorul Social, IX(3), 439-449.
  Download 34 downloads
  Mocean, Ion. (1980). Implicațiile schimbărilor din structura socială pentru conducerea politică în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 494-499.
  Download 20 downloads
  Pascu, Ștefan. (1980). 2050 de ani de existență statală la geto-daci, daco-români și români. Viitorul Social, IX(3), 469-481.
  Download 26 downloads
   ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
   Download 41 downloads
   ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
   Download 37 downloads
   ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
   Download 38 downloads
   Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
   Download 35 downloads
   Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
   Download 36 downloads
   Ciotea, Florin, Belciug, Pompei, & Vécsei, Carol. (1980). Analiza proiectivă a stabilizării forței de muncă tânără în agricultură. Viitorul Social, IX(2), 294-302.
   Download 20 downloads
   Costea, Ștefan. (1980). Direcții, obiective și sarcini ale cercetării sociologice românești în lumina documentelor programatice ale partidului. Viitorul Social, IX(2), 286-293.
   Download 36 downloads
   Donea, Valerica. (1980). Estimarea probabilității practicării unor meserii deficitare în Municipiul București. Viitorul Social, IX(2), 334-341.
   Download 21 downloads
   Drăgan, Ion. (1980). Contribuția lui Dimitrie Gusti la crearea unor instituții moderne de învățământ, cercetare și acțiune socială. Viitorul Social, IX(2), 267-273.
   Download 25 downloads
   Focșa, Gh. (1980). Școala sociologică de la București și Muzeul Satului. Viitorul Social, IX(2), 227-239.
   Download 24 downloads
   Giurgiu, Natalia, Vorszak, Magdalena, & Butură, Elena. (1980). Utilizarea forței de muncă feminine la unele întreprinderi din Municipiul Cluj-Napoca. Viitorul Social, IX(2), 328-333.
   Download 23 downloads
   Iordăchel, Ion. (1980). Coordonate teoretice și metodologice ale sistemului sociologic gustian. Viitorul Social, IX(2), 240-259.
   Download 31 downloads
   Mare, Călina. (1980). Ideea de sistem și interdisciplinaritate în opera și activitatea lui D. Gusti. Viitorul Social, IX(2), 260-266.
   Download 27 downloads
   Popescu, Ion-Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1980). Relații între trei categorii de indici ai satisfacției în muncă. Viitorul Social, IX(2), 308-314.
   Download 26 downloads
   Stahl, H.H. (1980). Actualitatea sociologiei lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 215-226.
   Download 30 downloads
   Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.
   Download 25 downloads
   Trebici, Vladimir. (1980). Demografia teritorială a României. Viitorul Social, IX(2), 342-353.
   Download 32 downloads
    ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
    Download 43 downloads
    ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
    Download 44 downloads
    Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
    Download 25 downloads
    Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
    Download 36 downloads
    Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
    Download 23 downloads
    Cauc, Ion, & Bărbulescu, Gheorghe. (1980). Dezvoltarea urbană a localităților rurale și dinamica structurilor socioprofesionale în zonele de influență a acestora. Viitorul Social, IX(1), 88-95.
    Download 40 downloads
    Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
    Download 34 downloads
    Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
    Download 28 downloads
    Cristea, Petre, Mărginean, Ioan, & Mustăcilă, Constantin. (1980). Participarea - trăsătură esențială a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(1), 81-87.
    Download 26 downloads
    Dumitru, Florica, & Păcuraru, I. (1980). Caracteristici și tendințe ale populației potențial active din zona demo-economică Muntenia. Viitorul Social, IX(1), 123-128.
    Download 28 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
    Download 30 downloads
    Ghișe, Dumitru, & Petre, Constantin. (1980). Afirmarea concepției științifice despre lume, dezvoltarea conștiinței socialiste, formarea omului nou - obiective esențiale ale cercetării în științele sociale și umane. Viitorul Social, IX(1), 47-57.
    Download 38 downloads
    Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
    Download 25 downloads
    Malița, Mircea. (1980). Potențialul de învățare a omenirii. Viitorul Social, IX(1), 133-163.
    Download 36 downloads
    Pecican, Eugen. (1980). Un algoritm de măsurare a variabilelor calitative. Viitorul Social, IX(1), 65-69.
    Download 33 downloads
    Petrescu, N. (1980). Variabilitatea ocupației agricole a populației active în România. Viitorul Social, IX(1), 129-132.
    Download 23 downloads
    Popescu, Grigore. (1980). Probleme sociale și juridice ale medicinei. Viitorul Social, IX(1), 156-163.
    Download 29 downloads
    Potorac, Elena, & Itu, Maria. (1980). Proiectele și realizările profesionale într-o colectivitate de tineri. Viitorul Social, IX(1), 105-111.
    Download 25 downloads
    Radu, N., Sterian, S., & Stoian, R. (1980). Probleme ale integrării tinerilor în producție. Viitorul Social, IX(1), 96-104.
    Download 39 downloads
    Roman, Valter. (1980). Limite sau cotitură? Viitorul Social, IX(1), 145-152.
    Download 29 downloads

     

    ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
    Download 51 downloads
    ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
    Download 39 downloads
    ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
    Download 39 downloads
    ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
    Download 39 downloads
    Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
    Download 40 downloads
    Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
    Download 32 downloads
    Ciotea, Florin, & Dobrescu, Vasile. (1979). Din activitatea de cercetare socială a „ASTREI” - 1861-1918. Viitorul Social, VIII(4), 757-761.
    Download 28 downloads
    Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.
    Download 30 downloads
    Drăgan, Ion. (1979). Propaganda - factor de transformare revoluționară a conștiinței sociale. Viitorul Social, VIII(4), 693-703.
    Download 36 downloads
    Larionescu, Maria. (1979). Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică. Viitorul Social, VIII(4), 750-756.
    Download 145 downloads
    Nedelea, Marin. (1979). Autonomie, solidaritate, progres social. Viitorul Social, VIII(4), 669-679.
    Download 27 downloads
    Rădulescu, Sorin M. (1979). Relația dintre ipoteză și problema științifică. Viitorul Social, VIII(4), 731-738.
    Download 30 downloads
    Simionescu, Cristofor. (1979). Știința și tehnica - factori activi în procesul de dezvoltare economico-socială a țării. Viitorul Social, VIII(4), 663-668.
    Download 31 downloads
    Stahovschi, Nadia. (1979). „Strategia familiei” în structura unui model antropologic-sistemic al acesteia. Viitorul Social, VIII(4), 739-749.
    Download 35 downloads
    Țibrea, Clementa, Duda, René, & Dabija, Doina. (1979). Sistemul de asistență socială a populației vârstnice din mediul rural. Viitorul Social, VIII(4), 724-730.
    Download 64 downloads
    Trebici, Vladimir. (1979). Nupțialitatea populației României. Viitorul Social, VIII(4), 762-770.
    Download 34 downloads
    Vlăsceanu, Mihaela. (1979). O modalitate experimentală de cercetare a eficienței propagandei. Viitorul Social, VIII(4), 704-713.
    Download 37 downloads
     ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
     Download 45 downloads
     ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
     Download 42 downloads
     Cioabă, Aristide. (1979). Cu privire la noțiunea de funcție ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală. Viitorul Social, VIII(3), 594-600.
     Download 27 downloads
     Cobianu-Băcanu, Maria. (1979). Calitate și modernizare în prestările de servicii pentru populație. Viitorul Social, VIII(3), 582-586.
     Download 33 downloads
     Dăianu, Daniel. (1979). Autoconducerea și optimizarea funcționării subsistemelor economice. Viitorul Social, VIII(475-484).
     Download 28 downloads
     Doman, Petre. (1979). Implicațiile economico-sociale ale navetismului în activitatea întreprinderilor sociale. Viitorul Social, VIII(3), 493-502.
     Download 31 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1979). Dimensiunea umană a cunoașterii. Viitorul Social, VIII(3).
     Download 28 downloads
     Ioniță, Gheorghe. (1979). 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă organizată și condusă de Partidul Comunist Român. Viitorul Social, VIII(3), 431-442.
     Download 31 downloads
     Jinga, Ioan. (1979). Educație, cultură, viață cotidiană. Viitorul Social, VIII(3), 570-575.
     Download 46 downloads
     Mâciu, Mircea. (1979). Lectura - factor principal în formarea personalității umane. Viitorul Social, VIII(3), 576-581.
     Download 28 downloads
     Miftode, Vasile. (1979). Ghidul de observație sociologică. Viitorul Social, VIII(3), 485-492.
     Download 33 downloads
     Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.
     Download 33 downloads
     Nichita, Ioan, & Daraban, Gheorghe. (1979). Mobilitatea socioocupațională și implicațiile ei asupra dimensiunii familiei. Viitorul Social, VIII(3), 560-569.
     Download 33 downloads
     Pătulea, Vasile. (1979). Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. Viitorul Social, VIII(3), 606-610.
     Download 30 downloads
     Popa, Nicolae. (1979). Responsabilitatea socială și responsabilitatea juridică. Viitorul Social, VIII(3), 601-605.
     Download 30 downloads
     Schifirneț, Constantin. (1979). Motivații și condiții ale alegerii profesiei de către studenți. Viitorul Social, VIII(3), 515-523.
     Download 31 downloads
     Stănoiu, Andrei. (1979). Politica demografică și dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(3), 554-559.
     Download 34 downloads
     Szepessy, Tiberiu. (1979). Cadrul instituțional democratic al participării naționalităților conlocuitoare la activitatea economico-social și politică a țării noastre. Viitorul Social, VIII(3), 503-514.
     Download 35 downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.
     Download 27 downloads
     Tudose, Maria. (1979). Dinamica integrării socioprofesionale a absolvenților școlilor profesionale. Viitorul Social, VIII(3), 524-531.
     Download 35 downloads
     ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
     Download 41 downloads
     ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
     Download 45 downloads
     ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
     Download 38 downloads
     Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
     Download 37 downloads
     Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
     Download 40 downloads
     Drăgan, Ion. (1979). U.N.E.S.C.O. și problemele educației pentru participare și dezvoltare. Viitorul Social, VIII(2), 368-374.
     Download 41 downloads
     Drăguț, Aurel. (1979). Migrația tineretului spre orașe. Viitorul Social, VIII(2), 310-319.
     Download 49 downloads
     Floareș, Alecu Al. (1979). Modificări și tendințe în structura clasei muncitoare din zona Iași sub impactul revoluției științifice și tehnice. Viitorul Social, VIII(2).
     Download 34 downloads
     Golu, Pantelimon. (1979). Social și psihologic în structura modului de viață. Viitorul Social, VIII(2), 361-367.
     Download 31 downloads
     Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1979). Revoluția tehnico-științifică și pregătirea muncitorilor. Viitorul Social, VIII(2), 297-304.
     Download 35 downloads
     Lache, Ștefan. (1979). Demonstrația antifscistă de la 1 Mai 1939 - expresie a hotărârii poporului român de apărare a indenpendenței naționale. Viitorul Social, VIII(2), 252-261.
     Download 33 downloads
     Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1979). Elemente pentru o analiză sociologică a comportamentului cultural-urban. Viitorul Social, VIII(2), 379-383.
     Download 36 downloads
     Novelli, Diego. (1979). Probleme sociale ale dezvoltării marilor orașe. Viitorul Social, VIII(2), 352-355.
     Download 41 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1979). Analiza sociologică a personalului operativ din ramura serviciilor poștale (D.P.M.B.). Viitorul Social, VIII(2), 320-328.
     Download 33 downloads
     Popescu, Grigore. (1979). Unele considerații asupra sociologiei sexualității și comportamentului demografic. Viitorul Social, VIII(2), 375-378.
     Download 29 downloads
     Popescu, Ion-Andrei. (1979). Analiza comparativă două tipuri de scale ordinale. Viitorul Social, VIII(2), 283-287.
     Download 30 downloads
     Popescu, Virgil. (1979). Fundamentarea științifică a dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, VIII(2), 235-245.
     Download 39 downloads
     Stahl, Henri H. (1979). Formațiunile tribale și comunitățile agrare. Viitorul Social, VIII(2), 343-351.
     Download 36 downloads
     Stan, Constantin, & Rența, Dumitru. (1979). Personalitatea și competența maistrului în procesul de producție. Viitorul Social, VIII(2), 305-309.
     Download 33 downloads
     Ștefănescu, Ion Traian. (1979). Relația profesor-elev în perspectiva cultivării și afirmării spiritului creator, revoluționar al tineretului. Viitorul Social, VIII(2), 246-251.
     Download 38 downloads
     ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
     Download 47 downloads
     ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
     Download 44 downloads
     ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
     Download 58 downloads
     Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
     Download 48 downloads
     Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
     Download 37 downloads
     Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
     Download 44 downloads
     Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
     Download 31 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1979). Satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, VIII(1), 91-100.
     Download 30 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1979). Științele sociale și dezvoltarea economică în România. Viitorul Social, VIII(1), 3-11.
     Download 38 downloads
     Ghețău, Vasile. (1979). O proiectare normativă a populației României. Viitorul Social, VIII(1), 138-148.
     Download 36 downloads
     Ghidu, Ion. (1979). Aspecte ale mobilității spațiale a populației rurale din județul Bacău. Viitorul Social, VIII(1), 149-153.
     Download 38 downloads
     Glodeanu, Eugen. (1979). Integrarea socio-culturală a intelectualilor din mediul urban (Cazul orașul Slobozia). Viitorul Social, VIII(1), 122-127.
     Download 38 downloads
     Malița, Mircea. (1979). Comunicarea transdisciplinară: o prioritate a informației științifice. Viitorul Social, VIII(1), 71-78.
     Download 37 downloads
     Mamali, Cătălin. (1979). Nivele ale cercetării coparticipative a tineretului (Democratizarea procesului de cunoaștere - acțiune socială). Viitorul Social, VIII(1), 79-86.
     Download 34 downloads
     Moldovan, Roman. (1979). Relațiile economice externe, ca element de potențare a factorilor interni în dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(1), 12-19.
     Download 32 downloads
     Silard, Andrei. (1979). Elemente fundamentale de știință politică în activitatea teoretico-practică a lui Antonio Gramsci. Viitorul Social, VIII(1), 128-137.
     Download 27 downloads
     Suian, Pavel. (1979). Independență, interdependență, dependență și nevoia restructurării raporturilor internaționale. Viitorul Social, VIII(1), 36-49.
     Download 31 downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1979). Democratizarea relațiilor internaționale în lumina principiilor echității și justiției. Viitorul Social, VIII(1), 20-35.
     Download 35 downloads
     Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1970). Perfecționarea stilului de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, VIII(1), 101-105.
     Download 30 downloads

       

      ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
      Download 142 downloads
      ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
      Download 178 downloads
      ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
      Download 170 downloads
      Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
      Download 170 downloads
      Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
      Download 138 downloads
      Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
      Download 119 downloads
      Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
      Download 155 downloads
      Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
      Download 168 downloads
      Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
      Download 117 downloads
      Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
      Download 170 downloads
      Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
      Download 119 downloads
      Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
      Download 156 downloads
      Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
      Download 120 downloads
      Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
      Download 176 downloads
      Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
      Download 171 downloads
      Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
      Download 171 downloads
      Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
      Download 145 downloads
       ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
       Download 175 downloads
       ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
       Download 137 downloads
       Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
       Download 160 downloads
       Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
       Download 159 downloads
       Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
       Download 140 downloads
       Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
       Download 103 downloads
       Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
       Download 169 downloads
       Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
       Download 139 downloads
       Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
       Download 109 downloads
       Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
       Download 155 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
       Download 172 downloads
       Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
       Download 120 downloads
       Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
       Download 117 downloads
       Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
       Download 172 downloads
       Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
       Download 118 downloads
       Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
       Download 114 downloads
       Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
       Download 180 downloads
       Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
       Download 136 downloads
       Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
       Download 181 downloads
       Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
       Download 139 downloads
       ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
       Download 117 downloads
       ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
       Download 169 downloads
       ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
       Download 134 downloads
       Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
       Download 118 downloads
       Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
       Download 116 downloads
       Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
       Download 158 downloads
       Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
       Download 147 downloads
       Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
       Download 96 downloads
       Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
       Download 152 downloads
       Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
       Download 150 downloads
       Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
       Download 144 downloads
       Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
       Download 101 downloads
       Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
       Download 154 downloads
       Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
       Download 108 downloads
       Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
       Download 139 downloads
       Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
       Download 144 downloads
       Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
       Download 165 downloads
       Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
       Download 105 downloads
       Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
       Download 99 downloads
       Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
       Download 160 downloads
       ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
       Download 120 downloads
       ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
       Download 172 downloads
       ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
       Download 165 downloads
       Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
       Download 142 downloads
       Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
       Download 141 downloads
       Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
       Download 180 downloads
       Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
       Download 101 downloads
       Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
       Download 113 downloads
       Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
       Download 153 downloads
       Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
       Download 123 downloads
       Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
       Download 102 downloads
       Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
       Download 161 downloads
       Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
       Download 131 downloads
       Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
       Download 166 downloads
       Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
       Download 159 downloads
       Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
       Download 103 downloads
       Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
       Download 132 downloads
       Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
       Download 169 downloads
       Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
       Download 112 downloads

         

        ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
        Download 116 downloads
        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
        Download 159 downloads
        ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
        Download 110 downloads
        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
        Download 116 downloads
        Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
        Download 159 downloads
        Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
        Download 134 downloads
        Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
        Download 180 downloads
        Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
        Download 119 downloads
        Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
        Download 112 downloads
        Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
        Download 108 downloads
        Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
        Download 114 downloads
        Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
        Download 118 downloads
        Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
        Download 105 downloads
        Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
        Download 164 downloads
        Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
        Download 144 downloads
        Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
        Download 117 downloads
        Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
        Download 566 downloads
        Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
        Download 110 downloads
         ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
         Download 160 downloads
         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
         Download 172 downloads
         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
         Download 165 downloads
         Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
         Download 142 downloads
         Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
         Download 145 downloads
         Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
         Download 180 downloads
         Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
         Download 137 downloads
         Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
         Download 153 downloads
         Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
         Download 141 downloads
         Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
         Download 162 downloads
         Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
         Download 152 downloads
         Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
         Download 157 downloads
         Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
         Download 144 downloads
         Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
         Download 156 downloads
         Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
         Download 164 downloads
         Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
         Download 132 downloads
         Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
         Download 189 downloads
         Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
         Download 146 downloads
         Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
         Download 143 downloads
         Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
         Download 164 downloads
         ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
         Download 141 downloads
         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
         Download 181 downloads
         ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
         Download 121 downloads
         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
         Download 142 downloads
         Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
         Download 111 downloads
         Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
         Download 157 downloads
         Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
         Download 98 downloads
         Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
         Download 131 downloads
         Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
         Download 99 downloads
         Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
         Download 155 downloads
         Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
         Download 114 downloads
         Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
         Download 116 downloads
         Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
         Download 166 downloads
         Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
         Download 158 downloads
         Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
         Download 108 downloads
         Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
         Download 158 downloads
         Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
         Download 117 downloads
         Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
         Download 116 downloads
          ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
          Download 195 downloads
          ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
          Download 178 downloads
          Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
          Download 156 downloads
          Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
          Download 169 downloads
          Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
          Download 149 downloads
          Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
          Download 159 downloads
          Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
          Download 178 downloads
          Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
          Download 175 downloads
          Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
          Download 192 downloads
          Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
          Download 149 downloads
          Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
          Download 387 downloads
          Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
          Download 154 downloads
          Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
          Download 160 downloads
          Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
          Download 142 downloads
          Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
          Download 158 downloads
          Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
          Download 156 downloads
          Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
          Download 155 downloads
          Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
          Download 170 downloads
          Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
          Download 189 downloads
          Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
          Download 147 downloads

           

          ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(4), 725-730.
          Download 41 downloads
          ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(4), 736-740.
          Download 44 downloads
          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(4), 756-784.
          Download 54 downloads
          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(4), 744-755.
          Download 47 downloads
          Cazacu, H., Mărginean, Ioan, Lățea, C., & Glodeanu, I. (1976). Manifest și latent în mobilitatea interuzinală a forței de muncă. Analiza structurii latente. Viitorul Social, V(4), 690-698.
          Download 39 downloads
          Damian, Liviu, Popescu-Criveanu, Șerban, & Panciu, Luminița. (1976). Aspecte ale imaginii populației despre centrul orașului București. Viitorul Social, V(4), 652-663.
          Download 34 downloads
          Duculescu, Victor. (1976). Suveranitatea și independența națională, cadru fundamental al desfășurării raporturilor dintre state în epoca contemporană. Viitorul Social, V(4), 619-628.
          Download 32 downloads
          Grigoroșcuță, Grigore. (1976). Dimensiunile navetismului în zona Balș. Viitorul Social, V(4), 664-672.
          Download 34 downloads
          Ioniță, Gheorghe I. (1976). România la centenarul independenței sale de stat. Viitorul Social, V(641-651).
          Download 42 downloads
          Marinescu, Ion. (1976). O amplă și complexă investigare socială. Recensământul populației și al locuințelor. Viitorul Social, V(4), 611-618.
          Download 32 downloads
          Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale procesului de modernizare a economiei noastre naționale, în perioada 1976-1980. Viitorul Social, V(4), 605-610.
          Download 37 downloads
          Ozunu, Dumitru, & Pop, Emil. (1976). Factori ai direcționării elevilor spre liceele industriale. Viitorul Social, V(4), 673-682.
          Download 31 downloads
          Popa, Cornel. (1976). Logica cooperării, eficiența acțiunilor și conceptul de eroare practică. Viitorul Social, V(4), 699-707.
          Download 33 downloads
          Stahl, H.H. (1976). Pentru o reanalizare a „Teoriei Gherea”. Viitorul Social, V(4), 708-716.
          Download 46 downloads
          Stoica, Dumitru, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1976). Mobilitate teritorială în zona colinară a județului Vâlcea. Viitorul Social, V(4).
          Download 37 downloads
          Trăsnea, Ovidiu. (1976). Democrația - în optica ideologilor burghezi contemporani. Viitorul Social, V(4), 717-725.
          Download 38 downloads
          Voiculescu, Marin. (1976). Democratizarea relațiilor internaționale - cerință logică a progresului. Viitorul Social, V(4), 629-640.
          Download 26 downloads
           ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(3), 550-555.
           Download 32 downloads
           ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(3), 572-595.
           Download 46 downloads
           ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(3), 556-571.
           Download 47 downloads
           Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
           Download 46 downloads
           Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
           Download 39 downloads
           Drăgan, Ion. (1976). Întărirea spiritului militant și a caracterului aplicativ în cercetarea socială. Viitorul Social, V(3), 407-415.
           Download 39 downloads
           Gheorghiu, Mihnea. (1976). Progres și suveranitate. Viitorul Social, V(3), 442-456.
           Download 31 downloads
           Ghețău, Vasile. (1976). Considerații asupra fertilității după durata căsătoriei în țara noastră. Viitorul Social, V(3), 495-501.
           Download 43 downloads
           Hațegan, Tatiana. (1976). Opinii privind activitatea sociologului într-o intreprindere industrială. Viitorul Social, V(3), 548-549.
           Download 35 downloads
           Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1976). O abordare sociologică a comunicării politice. Viitorul Social, V(3), 502-508.
           Download 31 downloads
           Moldovan, Roman. (1976). Societatea socialistă multilateral dezvoltată, etapă superioară în construirea noii orânduiri. Viitorul Social, V(3), 433-441.
           Download 32 downloads
           Nedelea, Marin. (1976). Independență și interdependență în lumea contemporană. Viitorul Social, V(3), 457-465.
           Download 28 downloads
           Niculescu, Paul. (1976). Politica partidului în domeniul dezvoltării învățământului, educării și formării tinerei generații. Viitorul Social, V(423-432).
           Download 37 downloads
           Oprea, Gheorghe. (1976). Promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă a P.C.R. Viitorul Social, V(3), 416-422.
           Download 37 downloads
           Pandele, Enache. (1976). Acțiunea culturală și cunoașterea științifică. Viitorul Social, V(3), 488-494.
           Download 41 downloads
           Rambaud, Placide. (1976). Un model inovator pentru organizarea muncii agricole. Viitorul Social, V(3), 539-547.
           Download 35 downloads
           Stahl, H.H. (1976). Tipologia modalităților de exploatare a comunităților sătești (II). Viitorul Social, V(3), 466-475.
           Download 39 downloads
           Trăsnea, Ovidiu. (1976). Gândirea politică a „Declarației de independență”. Viitorul Social, V(3), 524-531.
           Download 41 downloads
           Turcu, Liviu. (1976). Grupe de interese și grupe de presiune în sistemul capitalist contemporan (delimitări conceptuale). Viitorul Social, V(3), 532-538.
           Download 33 downloads
           Zamfir, Cătălin. (1976). Indicatori sociali de „stare” și indicatori sociali de satisfacție. Viitorul Social, V(3), 509-515.
           Download 40 downloads
            ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
            Download 43 downloads
            ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
            Download 50 downloads
            ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
            Download 40 downloads
            Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
            Download 41 downloads
            Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
            Download 56 downloads
            Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
            Download 34 downloads
            Fulea, Maria. (1976). Asigurarea Cooperativelor Agricole de Producție cu forță de muncă. Viitorul Social, V(2), 301-309.
            Download 44 downloads
            Gheorghiu, Mihnea. (1976). Reflecții asupra unității dintre teoria și practica social-istorică în construcția noastră socialistă. Viitorul Social, V(2), 224-238.
            Download 44 downloads
            Grozea, Traian. (1976). Corelații între securitatea europeană, dezarmare și dezangajare militară. Viitorul Social, V(1), 267-277.
            Download 33 downloads
            Iordăchel, Ion. (1976). Politica ecologică din perspectiva socialistă. Viitorul Social, V(2), 251-258.
            Download 47 downloads
            Macovescu, George. (1976). Contribuția politicii externe a României socialiste la definirea principiilor unei lumi mai bune și mai drepte. Viitorul Social, V(2), 215-223.
            Download 36 downloads
            Măgureanu, Virgil. (1976). Trăsături specifice ale conceptului de autoritate. Viitorul Social, V(2), 330-341.
            Download 35 downloads
            Radulian, Virgiliu. (1976). Educația tinerei generații în lumina programului ideologic al partidului. Viitorul Social, V(2), 239-250.
            Download 48 downloads
            Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (II). Viitorul Social, V(2), 259-266.
            Download 41 downloads
            Stahl, H.H. (1976). Schema unui „model” de analiză a comunităților sătești. Viitorul Social, V(2), 278-288.
            Download 42 downloads
            Velea, Ion. (1976). Sociologie industrială - obiect și direcții de cercetare. Viitorul Social, V(2), 321-329.
            Download 38 downloads
            Voiculescu, Elena. (1976). Umanismul în gândirea social-politică africană. Viitorul Social, V(2), 342-355.
            Download 37 downloads
             ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
             Download 58 downloads
             ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
             Download 41 downloads
             Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
             Download 49 downloads
             Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
             Download 51 downloads
             Constantinescu, Virgil. (1976). Acordul global în dinamica relației dintre individ și grup. Viitorul Social, V(1), 82-90.
             Download 39 downloads
             Grigorescu, P.A., & Mișu, Marilena. (1976). Funcționalitatea și dinamica procesului de integrare socio-profesională. Viitorul Social, V(1), 73-80.
             Download 44 downloads
             Hoffman, O. (1976). Sistemul conceptual operațional și regulile relațiilor dintre indicatori. Viitorul Social, V(1), 60-66.
             Download 34 downloads
             Iacovișac, Constantin. (1976). Aspecte sociologice ale acțiunii de recuperare socială a minorilor infractori. Viitorul Social, V(1), 113-121.
             Download 38 downloads
             Lăzărescu, Cezar. (1976). Probleme actuale ale sistematizării teritoriului național și așezărilor umane în România. Viitorul Social, V(1), 31-38.
             Download 47 downloads
             Malița, Mircea. (1976). Probleme de redistribuție în noua ordine economică internațională (II). Viitorul Social, V(1), 39-49.
             Download 38 downloads
             Measnicov, Ioan. (1976). Un model matematic al migrației interne în România. Viitorul Social, V(1), 50-59.
             Download 46 downloads
             Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale dezvoltării social-economice reflectate prin prevederile de plan pe anul 1976. Viitorul Social, V(1), 3-10.
             Download 42 downloads
             Okonjo, Onokanma. (1976). „Tribalism” și relații familiale. Viitorul Social, V(1), 139-144.
             Download 45 downloads
             Pîrlog, Mihail. (1976). Un ilustru om de știință și sociolog român. Viitorul Social, V(1), 132-138.
             Download 33 downloads