***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
Download 96 downloads
***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
Download 139 downloads
***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
Download 131 downloads
Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
Download 129 downloads
Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
Download 98 downloads
Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
Download 89 downloads
Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
Download 123 downloads
Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
Download 131 downloads
Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
Download 88 downloads
Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
Download 133 downloads
Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
Download 91 downloads
Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
Download 119 downloads
Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
Download 87 downloads
Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
Download 143 downloads
Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
Download 135 downloads
Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
Download 135 downloads
Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
Download 114 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
  Download 131 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
  Download 97 downloads
  Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
  Download 121 downloads
  Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
  Download 128 downloads
  Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
  Download 98 downloads
  Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
  Download 68 downloads
  Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
  Download 136 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
  Download 107 downloads
  Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
  Download 78 downloads
  Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
  Download 116 downloads
  Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
  Download 140 downloads
  Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
  Download 87 downloads
  Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
  Download 88 downloads
  Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
  Download 134 downloads
  Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
  Download 86 downloads
  Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
  Download 88 downloads
  Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
  Download 147 downloads
  Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
  Download 103 downloads
  Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
  Download 152 downloads
  Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
  Download 104 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
  Download 73 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
  Download 115 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
  Download 95 downloads
  Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
  Download 85 downloads
  Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
  Download 85 downloads
  Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
  Download 120 downloads
  Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
  Download 113 downloads
  Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
  Download 69 downloads
  Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
  Download 114 downloads
  Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
  Download 114 downloads
  Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
  Download 112 downloads
  Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
  Download 71 downloads
  Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
  Download 109 downloads
  Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
  Download 81 downloads
  Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
  Download 103 downloads
  Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
  Download 113 downloads
  Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
  Download 126 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
  Download 65 downloads
  Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
  Download 67 downloads
  Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
  Download 119 downloads
  ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
  Download 77 downloads
  ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
  Download 125 downloads
  ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
  Download 120 downloads
  Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
  Download 113 downloads
  Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
  Download 100 downloads
  Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
  Download 132 downloads
  Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
  Download 67 downloads
  Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
  Download 85 downloads
  Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
  Download 122 downloads
  Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
  Download 85 downloads
  Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
  Download 75 downloads
  Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
  Download 127 downloads
  Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
  Download 103 downloads
  Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
  Download 129 downloads
  Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
  Download 123 downloads
  Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
  Download 71 downloads
  Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
  Download 93 downloads
  Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
  Download 133 downloads
  Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
  Download 81 downloads

    

   ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
   Download 80 downloads
   ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
   Download 113 downloads
   ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
   Download 76 downloads
   ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
   Download 81 downloads
   Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
   Download 121 downloads
   Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
   Download 90 downloads
   Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
   Download 134 downloads
   Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
   Download 92 downloads
   Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
   Download 81 downloads
   Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
   Download 78 downloads
   Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
   Download 80 downloads
   Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
   Download 86 downloads
   Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
   Download 80 downloads
   Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
   Download 126 downloads
   Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
   Download 110 downloads
   Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
   Download 81 downloads
   Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
   Download 523 downloads
   Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
   Download 76 downloads
    ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
    Download 115 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
    Download 135 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
    Download 129 downloads
    Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
    Download 105 downloads
    Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
    Download 108 downloads
    Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
    Download 131 downloads
    Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
    Download 107 downloads
    Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
    Download 120 downloads
    Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
    Download 111 downloads
    Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
    Download 135 downloads
    Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
    Download 117 downloads
    Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
    Download 118 downloads
    Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
    Download 114 downloads
    Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
    Download 122 downloads
    Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
    Download 133 downloads
    Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
    Download 105 downloads
    Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
    Download 150 downloads
    Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
    Download 120 downloads
    Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
    Download 117 downloads
    Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
    Download 130 downloads
    ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
    Download 104 downloads
    ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
    Download 140 downloads
    ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
    Download 86 downloads
    ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
    Download 105 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
    Download 79 downloads
    Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
    Download 115 downloads
    Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
    Download 69 downloads
    Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
    Download 93 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
    Download 73 downloads
    Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
    Download 126 downloads
    Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
    Download 82 downloads
    Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
    Download 84 downloads
    Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
    Download 121 downloads
    Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
    Download 119 downloads
    Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
    Download 81 downloads
    Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
    Download 127 downloads
    Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
    Download 82 downloads
    Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
    Download 81 downloads
     ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
     Download 151 downloads
     ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
     Download 141 downloads
     Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
     Download 128 downloads
     Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
     Download 135 downloads
     Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
     Download 118 downloads
     Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
     Download 124 downloads
     Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
     Download 136 downloads
     Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
     Download 142 downloads
     Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
     Download 154 downloads
     Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
     Download 122 downloads
     Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
     Download 124 downloads
     Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
     Download 120 downloads
     Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
     Download 126 downloads
     Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
     Download 115 downloads
     Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
     Download 114 downloads
     Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
     Download 130 downloads
     Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
     Download 120 downloads
     Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
     Download 132 downloads
     Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
     Download 153 downloads
     Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
     Download 114 downloads

      

      

     Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
     Download 1 downloads
     Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
     Download downloads
     Drăgan, Ion. (1976). Întărirea spiritului militant și a caracterului aplicativ în cercetarea socială. Viitorul Social, V(3), 407-415.
     Download 10 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1976). Progres și suveranitate. Viitorul Social, V(3), 442-456.
     Download 1 downloads
     Ghețău, Vasile. (1976). Considerații asupra fertilității după durata căsătoriei în țara noastră. Viitorul Social, V(3), 495-501.
     Download downloads
     Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1976). O abordare sociologică a comunicării politice. Viitorul Social, V(3), 502-508.
     Download 1 downloads
     Moldovan, Roman. (1976). Societatea socialistă multilateral dezvoltată, etapă superioară în construirea noii orânduiri. Viitorul Social, V(3), 433-441.
     Download downloads
     Nedelea, Marin. (1976). Independență și interdependență în lumea contemporană. Viitorul Social, V(3), 457-465.
     Download downloads
     Niculescu, Paul. (1976). Politica partidului în domeniul dezvoltării învățământului, educării și formării tinerei generații. Viitorul Social, V(423-432).
     Download downloads
     Oprea, Gheorghe. (1976). Promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă a P.C.R. Viitorul Social, V(3), 416-422.
     Download 1 downloads
     Pandele, Enache. (1976). Acțiunea culturală și cunoașterea științifică. Viitorul Social, V(3), 488-494.
     Download 1 downloads
     Stahl, H.H. (1976). Tipologia modalităților de exploatare a comunităților sătești (II). Viitorul Social, V(3), 466-475.
     Download 1 downloads
     Trăsnea, Ovidiu. (1976). Gândirea politică a „Declarației de independență”. Viitorul Social, V(3), 524-531.
     Download downloads
     Turcu, Liviu. (1976). Grupe de interese și grupe de presiune în sistemul capitalist contemporan (delimitări conceptuale). Viitorul Social, V(3), 532-538.
     Download downloads
     Zamfir, Cătălin. (1976). Indicatori sociali de „stare” și indicatori sociali de satisfacție. Viitorul Social, V(3), 509-515.
     Download 1 downloads
      ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
      Download 3 downloads
      ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
      Download 7 downloads
      ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
      Download 7 downloads
      Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
      Download 3 downloads
      Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
      Download 5 downloads
      Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
      Download 4 downloads
      Fulea, Maria. (1976). Asigurarea Cooperativelor Agricole de Producție cu forță de muncă. Viitorul Social, V(2), 301-309.
      Download 5 downloads
      Gheorghiu, Mihnea. (1976). Reflecții asupra unității dintre teoria și practica social-istorică în construcția noastră socialistă. Viitorul Social, V(2), 224-238.
      Download 6 downloads
      Grozea, Traian. (1976). Corelații între securitatea europeană, dezarmare și dezangajare militară. Viitorul Social, V(1), 267-277.
      Download 3 downloads
      Iordăchel, Ion. (1976). Politica ecologică din perspectiva socialistă. Viitorul Social, V(2), 251-258.
      Download 5 downloads
      Macovescu, George. (1976). Contribuția politicii externe a României socialiste la definirea principiilor unei lumi mai bune și mai drepte. Viitorul Social, V(2), 215-223.
      Download 5 downloads
      Măgureanu, Virgil. (1976). Trăsături specifice ale conceptului de autoritate. Viitorul Social, V(2), 330-341.
      Download 2 downloads
      Radulian, Virgiliu. (1976). Educația tinerei generații în lumina programului ideologic al partidului. Viitorul Social, V(2), 239-250.
      Download 5 downloads
      Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (II). Viitorul Social, V(2), 259-266.
      Download 4 downloads
      Stahl, H.H. (1976). Schema unui „model” de analiză a comunităților sătești. Viitorul Social, V(2), 278-288.
      Download 4 downloads
      Velea, Ion. (1976). Sociologie industrială - obiect și direcții de cercetare. Viitorul Social, V(2), 321-329.
      Download 6 downloads
      Voiculescu, Elena. (1976). Umanismul în gândirea social-politică africană. Viitorul Social, V(2), 342-355.
      Download 4 downloads
       ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
       Download 7 downloads
       ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
       Download 5 downloads
       Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
       Download 8 downloads
       Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
       Download 7 downloads
       Constantinescu, Virgil. (1976). Acordul global în dinamica relației dintre individ și grup. Viitorul Social, V(1), 82-90.
       Download 4 downloads
       Grigorescu, P.A., & Mișu, Marilena. (1976). Funcționalitatea și dinamica procesului de integrare socio-profesională. Viitorul Social, V(1), 73-80.
       Download 6 downloads
       Hoffman, O. (1976). Sistemul conceptual operațional și regulile relațiilor dintre indicatori. Viitorul Social, V(1), 60-66.
       Download 6 downloads
       Iacovișac, Constantin. (1976). Aspecte sociologice ale acțiunii de recuperare socială a minorilor infractori. Viitorul Social, V(1), 113-121.
       Download 3 downloads
       Lăzărescu, Cezar. (1976). Probleme actuale ale sistematizării teritoriului național și așezărilor umane în România. Viitorul Social, V(1), 31-38.
       Download 7 downloads
       Malița, Mircea. (1976). Probleme de redistribuție în noua ordine economică internațională (II). Viitorul Social, V(1), 39-49.
       Download 6 downloads
       Measnicov, Ioan. (1976). Un model matematic al migrației interne în România. Viitorul Social, V(1), 50-59.
       Download 6 downloads
       Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale dezvoltării social-economice reflectate prin prevederile de plan pe anul 1976. Viitorul Social, V(1), 3-10.
       Download 7 downloads
       Okonjo, Onokanma. (1976). „Tribalism” și relații familiale. Viitorul Social, V(1), 139-144.
       Download 3 downloads
       Pîrlog, Mihail. (1976). Un ilustru om de știință și sociolog român. Viitorul Social, V(1), 132-138.
       Download 2 downloads
       Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (I). Viitorul Social, V(1), 19-30.
       Download 4 downloads
       Sârbu, Mariana. (1976). Opinia publică și formarea conștiinței moral-politice într-o zonă minieră. Viitorul Social, V(1), 98-112.
       Download 4 downloads
       Trebici, Vladimir. (1976). Creșterea și concentrarea urbană în România. Viitorul Social, V(1), 122-131.
       Download 6 downloads
       Vlăsceanu, Mihaela. (1976). Probleme metodologice ale cercetării empirice și construcției teoretice. Viitorul Social, V(167-72).
       Download 5 downloads

         

        ***. (1975). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IV(4), 768-781.
        Download 8 downloads
        ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(4), 750-767.
        Download 7 downloads
        Cazacu, Honorina. (1975). Industrializare socialistă și mobilitatea forței de muncă. Viitorul Social, IV(4), 689-698.
        Download 5 downloads
        Dobre, Gh. (1975). Din avatarurile elaborării monografiei lui Ion Ionescu de la Brad. Agricultura română în județul Mehedinți - 1868. Viitorul Social, IV(4), 740-743.
        Download 5 downloads
        Dobrin, Tamara. (1975). Aspecte ale integrării femeii în viața social-economică contemporană. Viitorul Social, IV(4), 634-641.
        Download 5 downloads
        Ioanid, Virgil. (1975). Elemente metodologice pentru prognoza noilor centre populate cu profil urban. Viitorul Social, IV(4), 672-682.
        Download 7 downloads
        Ion, Ghidu. (1975). Implicațiile navestismului aupra calității procesului de instrucție, asistenței sanitare și producției agricole. Viitorul Social, IV(4), 711-715.
        Download 3 downloads
        Ionescu, Elena, Țenovici, Dinu, & Borcea, Armand. (1975). Reinserția socio-profesională a deficienților psihici. Viitorul Social, IV(4), 725-732.
        Download 4 downloads
        Ioniță, Gh.I. (1975). Un moment memorabil: patru decenii de la încheierea acordului de la Țebea. Viitorul Social, IV(4), 733-739.
        Download 3 downloads
        Jinga, Ioan. (1975). Conducerea științifică în domeniul activității cultural-educative de masă. Viitorul Social, IV(4), 642-653.
        Download 7 downloads
        Malița, Mircea. (1975). Probleme de redistribuție în noua ordine economică și politică mondială (I). Viitorul Social, IV(4), 614-623.
        Download 5 downloads
        Mamali, Cătălin. (1975). Precizări conceptuale și ipoteze de lucru în studiul fluctuației și satisfacției în muncă a tinerilor din industrie. Viitorul Social, IV(4), 663-671.
        Download 3 downloads
        Mărginean, Ioan. (1975). Factori comuni și variabile relevante ale stabilității forței de muncă feminine dintr-o unitate industrială. Viitorul Social, IV(4), 699-710.
        Download 5 downloads
        Marian, Silviu. (1975). Exigențele edificării unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa. Viitorul Social, IV(4), 607-613.
        Download 7 downloads
        Mesaroș, Emil. (1975). Considerații socio-demografice asupra familiei românești contemporane. Viitorul Social, IV(4), 683-688.
        Download 5 downloads
        Popescu-Puțuri, Ion. (1975). Un luptător hotărât pentru cauza socialismului în România: Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954). Viitorul Social, IV(4), 624-633.
        Download 5 downloads
        Tănase, Al. (1975). Rolul muncii în geneza și dezvoltarea existenței sociale (Georg Lukács, Ontologia existenței sociale, București, Ed. politică, 1975). Viitorul Social, IV(4), 744-749.
        Download 7 downloads
        Trăsnea, Ovidiu. (1975). Procesul revoluționar mondial. Viitorul Social, IV(4), 654-662.
        Download 2 downloads
        Turcu, Liviu. (1975). Particularități ale activității contractuale desfășurate în cadrul procesului de integrare la Universitatea București. Viitorul Social, IV(4), 716-724.
        Download 7 downloads
         ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(3), 586-590.
         Download 6 downloads
         ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(3), 568-585.
         Download 7 downloads
         ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(3), 556-567.
         Download 5 downloads
         Abraham, Dorel. (1975). Suburbanul - zonă de tranziție a ruralului spre urban. Viitorul Social, IV(3), 510-516.
         Download 6 downloads
         Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
         Download 9 downloads
         Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1975). Tendințe în evoluția populației din județul Iași. Viitorul Social, IV(3), 500-509.
         Download 7 downloads
         Bucur, Dumitru. (1975). Aspecte psihosociale ale conducerii microgrupurilor formale. Viitorul Social, 4(3), 455-467.
         Download 19 downloads
         Damian, Natalia, Chelcea, Septimiu, Constantinescu, I., Popescu, I., & Ștefănescu, Ștefan. (1975). Cerințe sociale ale culturii de masă. Viitorul Social, IV(3), 527-538.
         Download 5 downloads
         Ecobescu, Nicolae, & Duculescu, Victor. (1975). Considerații privind conceptul noii ordini economice și politice mondiale (II). Viitorul Social, IV(3), 403-416.
         Download 11 downloads
         Ene, Haralambie, & Leca, Vasile. (1975). Participarea maselor la decizie - componentă esențială a conducerii politice. Viitorul Social, IV(3), 447-454.
         Download 12 downloads
         Hristache, Ilie, & Trebici, Vladimir. (1975). Urbanizare și demografie diferențială în România. Viitorul Social, IV(3), 489-499.
         Download 9 downloads
         Ionescu, Vasile G. (1975). Cinci decenii de la constituirea Blocului muncitoresc-țărănesc. Viitorul Social, IV(3), 550-555.
         Download 8 downloads
         Pietraru, Ion. (1975). Dimensiunea axiologică a normativității politice. Viitorul Social, IV(3), 417-426.
         Download 11 downloads
         Popescu, Tiberiu. (1975). Imaginea despre viitor a tineretului școlar. Viitorul Social, IV(3), 539-547
         Download 7 downloads
         Sandu, Dumitru. (1975). O tehnică pentru măsurarea percepției situațiilor sociale ierarhice. Viitorul Social, IV(3), 478-488.
         Download 11 downloads
         Secăreș, Vasile. (1975). Tendințe contemporane în studiul războiului și păcii. Viitorul Social, IV(3), 427-437.
         Download 7 downloads
         Viederman, Stephen. (1975). Învățămintele unor conferințe. Viitorul Social, IV(3), 548-549.
         Download 4 downloads
         Vlăsceanu, Mihaela. (1975). Potențialul cultural-educativ și artistic pentru promovarea principiilor etice și echității socialiste. Viitorul Social, IV(3), 517-526.
         Download 5 downloads
         Zamfir, Cătălin, Zară, Ion, & Sitaru, Cornel. (1975). Stilul de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, IV(3), 468-477.
         Download 8 downloads
          ***. (1975). Comentarii - Dezbateri. Viitorul Social, IV(2), 341-360.
          Download 9 downloads
          ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(2), 386-394.
          Download 9 downloads
          ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(2), 372-385.
          Download 12 downloads
          ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(2), 367-371.
          Download 9 downloads
          Banciu, Dan, Filipescu, Iancu, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1975). Transformări economice și sociale în trei localități rurale aflate în perimetrul unei platforme industriale. Viitorul Social, IV(2), 311-321.
          Download 9 downloads
          Ceterchi, Ioan. (1975). Perfecționarea cadrului legislativ al conducerii vieții economico-sociale. Viitorul Social, IV(2), 206-215.
          Download 11 downloads
          Coman, Ion. (1975). Retrospectivă asupra unui eveniment memorabil: victoria de la 9 mai 1945. Viitorul Social, IV(2), 260-266.
          Download 7 downloads
          Constantinescu, Virgil. (1975). Sociologia ca domeniu al acțiunii sociale în gîndirea lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social, IV(2), 361-366.
          Download 7 downloads
          Cristea, Petru. (1975). Cercetarea zonală și optimizarea proceselor de conducere locală. Viitorul Social, IV(2), 267-276.
          Download 11 downloads
          Drăgan, Ion. (1975). Sociologia - o știință și o profesie. Viitorul Social, IV(2), 239-249.
          Download 10 downloads
          Ecobescu, Nicolae, & Duculescu, Victor. (1975). Considerații privind conceptul noii ordini economice și politice mondiale (I). Viitorul Social, IV(2), 250-259.
          Download 9 downloads
          Krausz, Septimiu, Simionescu, Aurelian, & Noaghi, Traian. (1975). Modelarea matematică a calității vieții în centrul muncitoresc. Viitorul Social, IV(2), 282-291.
          Download 12 downloads
          Lörincz, Ladislau. (1975). Puterea de stat și sistemul politic instituționalizat. Viitorul Social, IV(2), 228-238.
          Download 12 downloads
          Mogey, John, Black, Harbey, & Gitter, Goerge. (1975). Tipologia familiei. Deciziile și trebuințele personalității. Viitorul Social, IV(2), 292-301.
          Download 8 downloads
          Moldovan, Roman. (1975). Populația, factor activ al creșterii economice. Viitorul Social, IV(2), 216-227.
          Download 8 downloads
          Popescu, Grigore, Profeta, Alfons, Rădulescu, Sorin, Popescu, Aurel, & Mihăilescu, Dan. (1975). Elemente pentru un studiu prospectiv al modelului de îngrijire medicală. Viitorul Social, IV(2), 331-340.
          Download 10 downloads
          Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1975). Interferențe ale eticului, politicului și juridicului la nivelul conștiinței individuale. Viitorul Social, IV(2), 322-330.
          Download 8 downloads
          Racoveanu, N. (1975). Teoria reglajului și unele aplicații posibile în științele sociale. Viitorul Social, IV(2), 277-281.
          Download 6 downloads
          Ungureanu, Ion. (1975). Matematica în sociologia lui Vilfredo Pareto. Viitorul Social, IV(2), 302-310.
          Download 8 downloads
           ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(1), 184-194.
           Download 11 downloads
           ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(1), 173-183.
           Download 11 downloads
           Brucan, Silviu. (1975). Concepte și instrumente ale conducerii politice. Viitorul Social, IV(1), 71-79.
           Download 15 downloads
           Burloiu, Petre. (1975). Nivelul cultural - factor important în procesul reproducerii populației. Viitorul Social, IV(1), 137-145.
           Download 9 downloads
           Chelcea, Septimiu. (1975). Analiza logică a ipotezelor în cercetarea sociologică empirică. Viitorul Social, IV(1), 98-106.
           Download 13 downloads
           Constantinescu, N.N. (1975). Strategia dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IV(1), 15-26.
           Download 11 downloads
           Damian, Natalia. (1975). Locuirea în mediul urban - indicator al calității vieții. Viitorul Social, IV(1), 146-153.
           Download 14 downloads
           Dumitru, Florica, Chepeș, Gh., & Lățea, Constantin. (1975). Determinarea grupelor omogene ale populației din Capitală în funcție de caracteristici socio-demografice. Viitorul Social, IV(1), 107-118.
           Download 11 downloads
           Gheorghiu, Mihnea. (1975). Câteva considerații privind cercetarea în științele politice, în „cincinalul revoluției tehnico-științifice”. Viitorul Social, IV(1), 41-45.
           Download 11 downloads
           Grozea, Traian. (1975). Modele contemporane ale relației politică-strategie militară. Viitorul Social, IV(1), 80-88.
           Download 10 downloads
           Hoffman, O. (1975). Valoarea metodologică și gnoseologică a conceptelor operaționale în cercetarea sociologică. Viitorul Social, IV(1), 89-97.
           Download 14 downloads
           Iacovișac, Constantin. (1975). Rolul școlii în acțiunea de prevenire a comportamentelor antisociale la copii. Viitorul Social, IV(1), 154-161.
           Download 9 downloads
           Malacopol, T. (1975). Revoluția științifică și tehnică (IV). Viitorul Social, IV(1), 162-172.
           Download 9 downloads
           Malița, Mircea. (1975). Metoda sistemelor în științele sociale. Viitorul Social, IV(1), 61-70.
           Download 8 downloads
           Petrescu, Mihai M. (1975). Partidul - centrul vital al națiunii noastre socialiste. Viitorul Social, IV(1), 5-14.
           Download 11 downloads
           Roman, Valter. (1975). Corelația societate-natură în condițiile revoluției științifice și tehnice (Revoluția științifică-tehnică și revoluția ecologică). Viitorul Social, IV(1), 46-60.
           Download 10 downloads
           Sârbu, Mariana. (1975). Integrarea tinerilor în noile întreprinderi industriale. Viitorul Social, IV(1), 119-126.
           Download 12 downloads
           Stănescu, Ileana. (1975). Resursele de muncă din agricultură în zona Ialomița. Viitorul Social, IV(1), 127-136.
           Download 10 downloads
           Trăsnea, Ovidiu. (1975). Probleme teoretice și metodologice ale dinamicii sistemului nostru politic în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IV(1), 27-40.
           Download 9 downloads

             

            ***. (1974). Interviuri și declarații. Viitorul Social, III(4), 799-809.
            Download 9 downloads
            ***. (1974). Manifestări științifice interne și internaționale. Viitorul Social, III(4), 810-827.
            Download 7 downloads
            ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(4), 835-840.
            Download 11 downloads
            ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(4), 827-834.
            Download 10 downloads
            Bărbat, Al. (1974). Elemente ale noului în rural. Viitorul Social, III(4), 729-739.
            Download 92 downloads
            Deliman, E., Mureșan, C., Cozea, I., Todoca, I., & Litschel, I. (1974). Integrarea intelectualității dintr-o zonă a județului Bihor, III(4), 768-778.
            Download 51 downloads
            Drăgan, Ion. (1974). Propaganda politică și rolul ei în condițiile societății socialiste. Viitorul Social, III(4), 708-719.
            Download 97 downloads
            Ene, Haralambie. (1974). Dinamica structurilor în sistemele de acțiune socială. Viitorul Social, III(4), 720-728.
            Download 55 downloads
            Gheorghiu, Mihnea. (1974). Noi și statul. Viitorul Social, III(4), 693-697.
            Download 84 downloads
            Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică (III). Viitorul Social, III(4), 788-798.
            Download 11 downloads
            Mamali, Cătălin. (1974). Relații între cunoașterea științifică și cunoașterea cotidiană în cercetarea participativă. Tehnica situațiilor simetrice. Viitorul Social, III(4), 740-748.
            Download 49 downloads
            Olah, Maria, Marica, G.Em., & Cordoș, Gh. (1974). Aplicarea acordului global în cooperativele agricole de producție. Viitorul Social, III(4), 759-767.
            Download 55 downloads
            Strungariu, Despina. (1974). Participarea cooperatorilor la activitatea de conducere. Viitorul Social, III(4), 749-758.
            Download 86 downloads
            Trăsnea, Ovidiu. (1974). Programul partidului - călăuză pentru întregul popor. Viitorul Social, III(4), 698-707.
            Download 50 downloads
            Velisar, C., & Merfea, M. (1974). Perspective demografice în dezvoltarea urbană a județului Bacău. Viitorul Social, III(4), 779-787.
            Download 88 downloads
             ***. (1974). Note de lectură. Viitorul Social, III(3), 672-680.
             Download 93 downloads
             ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(3), 660-671.
             Download 94 downloads
             ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(3), 648-659.
             Download 91 downloads
             Busuioc, Ioan. (1974). Organele cu dublă natură - de partid și de stat. Viitorul Social, III(3), 508-516.
             Download 60 downloads
             Constantinescu, Miron. (1974). Unele efecte ale revoluției științifice și tehnice contemporane asupra esenței umane. Viitorul Social, III(3), 525-527.
             Download 41 downloads
             Cosma, Doru. (1974). Elaborarea codurilor de deontologie profesională - un imperativ etic actual. Viitorul Social, III(3), 630-634.
             Download 53 downloads
             Costake, Nicolae. (1974). Perfecționarea structurilor organizatorice și a sistemului informațional economico-social. Viitorul Social, III(3), 574-584.
             Download 48 downloads
             Damian, Natalia. (1974). Probleme sociologice ale locuirii în marile ansambluri urbane. Viitorul Social, III(3), 603-611.
             Download 52 downloads
             Grigorescu, Pompiliu. (1974). Evoluție demografică și mobilitate în mediul urban. Viitorul Social, III(3), 547-557.
             Download 91 downloads
             Gulian, C.I. (1974). Dezvoltarea personalității în societatea noastră socialistă. Viitorul Social, III(3), 517-524.
             Download 90 downloads
             Iordăchel, Ion. (1974). Sociologia și practica socială. Viitorul Social, III(3), 537-542.
             Download 86 downloads
             Iosif, Petre. (1974). Reflecții asupra fascismului vechi și actual. Viitorul Social, III(3), 623-629.
             Download 49 downloads
             Lăzărescu, Cezar. (1974). Urbanizarea și implicațiile ei. Viitorul Social, III(3), 543-546.
             Download 50 downloads
             Malacopol, T. (1974). Revoluția științifică și tehnică - Cibernetica și bionica. Viitorul Social, III(3), 635-647.
             Download 48 downloads
             Marinescu, Ion. (1974). Dezvoltarea economică și socială a României în anii construcției socialiste. Viitorul Social, III(3), 491-498.
             Download 89 downloads
             Mustăcilă, Constantin. (1974). Consultarea muncitorilor - factor esențial al perfecționării democrației economice. Viitorul Social, III(3), 585-592.
             Download 51 downloads
             Rîmneanțu, P. (1974). Premise contemporane ale creșterii populației. Viitorul Social, III(3), 558-563.
             Download 81 downloads
             Roman, Valter. (1974). Omul - mașina - știința. Viitorul Social, III(3), 528-536.
             Download 48 downloads
             Stănescu, Maria. (1974). Agricultura și factorii sociali. Viitorul Social, III(3), 593-602.
             Download 50 downloads
             Surpat, Gheorghe. (1974). Rolul conducător al clasei muncitoare - factor fundamental al societății noastre socialiste. Viitorul Social, III(3), 499-507.
             Download 47 downloads
             ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(2), 430-452.
             Download 50 downloads
             ***. (1974). Paginile cititorilor. Viitorul Social, III(2), 480-481.
             Download 33 downloads
             ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(2), 466-479.
             Download 94 downloads
             ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(2), 453-465.
             Download 92 downloads
             Adumitrăcesei, I., & Moscovici, I. (1974). Criterii de determinare a localităților semiurbane. Viitorul Social, III(2), 386-393.
             Download 50 downloads
             Boboc, Alexandru. (1974). Kant și gândirea contemporană. Viitorul Social, III(2), 327-333.
             Download 54 downloads
             Cazacu, Aculin. (1974). Natura sistemului-macro integrator cercetare-învățământ-producție - o perspectivă sistemică. Viitorul Social, III(2), 405-415.
             Download 93 downloads
             Damian, Liviu, & Dobrescu, E. (1974). Noile ansambluri de locuit și ameliorarea relațiilor umane. Viitorul Social, III(2), 394-404.
             Download 51 downloads
             Federici, Nora. (1974). Demografia. Viitorul Social, III(2), 341-349.
             Download 91 downloads
             Florian, Radu. (1974). Note specifice ale contradicțiilor societății noastre. Viitorul Social, III(2), 289-300.
             Download 48 downloads
             Gáll, Ernő. (1974). Creativitatea intelectuală și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, III(2), 278-288.
             Download 52 downloads
             Gheorghiu, Mihnea. (1974). Progresul științelor sociale și politice. Viitorul Social, III(2), 249-266.
             Download 50 downloads
             Grozea, Traian. (1974). Considerații privind încărcătura politică a actului militar contemporan. Viitorul Social, III(2), 301-310.
             Download 48 downloads
             Gulian, C.I. (1974). Kant și problema alienării. Viitorul Social, III(2), 320-326.
             Download 50 downloads
             Iliescu, Ion. (1974). Cursul de sociologie al lui Constantin Dimitrescu Iași. Viitorul Social, III(2), 311-319.
             Download 94 downloads
             Mesaroș, Emil. (1974). Rolul factorilor social-economici și al celor biologici în reproducerea populației. Viitorul Social, III(2), 334-340.
             Download 89 downloads
             Rachieru, Adrian. (1974). Dar sociologul din întreprindere? (II). Viitorul Social, III(2), 423-429.
             Download 48 downloads
             Răduleț, Remus. (1974). Necesitatea unei politici a științei și tehnicii în condițiile revoluției tehnice-științifice contemporane. Viitorul Social, III(2), 267-277.
             Download 50 downloads
             Ristea, N., & Lucuț, Gr. (1974). Probleme ale sistemului indicatorilor sociali. Viitorul Social, III(2), 357-366.
             Download 53 downloads
             Silard, Andrei. (1974). Mutații specific contemporane în procesul de muncă. Viitorul Social, III(2), 416-422.
             Download 85 downloads
             ***. (1974). Dezbateri. Viitorul Social, III(1), 176-203.
             Download 52 downloads
             ***. (1974). Recenzii. Viitorul Social, III(1), 229-235.
             Download 83 downloads
             ***. (1974). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, III(1), 214-228.
             Download 95 downloads
             Apostol, Pavel. (1974). Probleme actuale de prognoză socială: indicatorii sociali și „calitatea vieții”. Viitorul Social, III(1), 98-105.
             Download 103 downloads
             Baron, Petre. (1974). Barometrul tele și radiorecepției - o metodă de cercetare periodică a audienței. Viitorul Social, III(1), 128-135.
             Download 81 downloads
             Bazac, Dumitru, & Mahler, Fred. (1974). Idealul profesional și cercetarea sociologică a orientării profesionale a tineretului. Viitorul Social, III(1), 158-168.
             Download 94 downloads
             Cernea, Mihail. (1974). Bibliografia sociologiei românești. Viitorul Social, III(1), 210-213.
             Download 86 downloads
             Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1974). Suveranitatea și cooperarea statelor. Viitorul Social, III(1), 24-34.
             Download 95 downloads
             Constantinescu, Miron. (1974). Palmiro Toglatti eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Viitorul Social, III(1), 5-15.
             Download 86 downloads
             Culea, Haralamb. (1974). Cunoașterea sociologică: problema obiectivității ei. Viitorul Social, III(1), 48-57.
             Download 49 downloads
             Dumitriu, Vladimir, & Macavescu, Mihai. (1974). Analiza multifactorială cu ajutorul calculatorului electronic. Viitorul Social, III(1), 116-127.
             Download 49 downloads
             Ene, Haralambie. (1974). Activitatea de conducere științifică ca proces de cunoaștere (un algoritm al conducerii). Viitorul Social, III(1), 90-97.
             Download 93 downloads
             Gheran-Mewes, Elena. (1974). Probleme sociologice în scrierile lui Eugeniu Speranția. Viitorul Social, III(1), 70-80.
             Download 55 downloads
             Hoffman, O. (1974). Mobilitate și stabilitate profesională. Viitorul Social, III(1), 136-145.
             Download 51 downloads
             Ioanid, Virgil. (1974). Elementele metodologice ale prognozei rețelei de localități. Viitorul Social, III(1), 106-115.
             Download 93 downloads
             Malița, Mircea. (1974). Mutații și inovații în metodologia și demersul gîndirii științifice. Viitorul Social, III(1), 16-23.
             Download 92 downloads
             Preda, Mircea, & Vida, Ioan. (1974). Cerințe actuale ale perfecționării formelor de conducere colectivă în unitățile economice de stat. Viitorul Social, III(1), 146-157.
             Download 95 downloads
             Sauvy, Alfred, & Trebici, Vl. (1974). Demografia contemporană și problemele sale. Viitorul Social, III(1), 169-175.
             Download 89 downloads
             Trandafiropol, Rozalia. (1974). Ștefan Zeletin despre determinismul social. Viitorul Social, III(1), 81-89.
             Download 50 downloads
             Trăsnea, Ovidiu. (1974). Considerații pe marginea unei „Perspective filozofice” asupra politicului. Viitorul Social, III(1), 204-209.
             Download 48 downloads

              

             ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(4), 978-982.
             Download 55 downloads
             ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(4), 1024-1077.
             Download 76 downloads
             ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(4), 1028-1029.
             Download 52 downloads
             ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(4), 1001-1023.
             Download 92 downloads
             ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(4), 983-1000.
             Download 94 downloads
             Bărbat, Al. (1973). Ce devine ruralul? Viitorul Social, II(4), 789-803.
             Download 98 downloads
             Brucan, Silviu. (1973). Sistem politic, sistem internațional și Europa. Viitorul Social, II(4), 804-814.
             Download 82 downloads
             Ciobanu, C. (1973). „Prețul” vieții umane în analiza consecințelor social-economice. Viitorul Social, II(4), 927-937.
             Download 53 downloads
             Clătici, O., Ghimeș, Gh., & Steinberg, I. (1973). Aspecte ale participării muncitorilor la procesul decizional al grupului industrial de petrochimie Ploiești. Viitorul Social, II(4), 871-881.
             Download 52 downloads
             Costea, Ștefan, & Űrményi, Francisc. (1973). Un sociolog pasionat - Anton Golopenția (1909-1951). Viitorul Social, II(4), 825-837.
             Download 96 downloads
             Krausz, Septimiu. (1973). Diviziunea muncii și specializarea în cercetarea științifică. Viitorul Social, II(4), 882-891.
             Download 54 downloads
             Mahler, Fred. (1973). Dimensiunea axiologică a sociologiei aspirațiilor. Viitorul Social, II(4), 938-947.
             Download 50 downloads
             Mamali, Cătălin. (1973). Tehnica autochestionării în studiul maturizării sociale a tinerilor. Viitorul Social, II(4), 861-870.
             Download 49 downloads
             Mihuleac, Emil. (1973). Metode moderne de conducere a activității social-economice. Viitorul Social, II(4), 968-977.
             Download 92 downloads
             Moldovan, Roman. (1973). Tendințe actuale în conținutul tematic și în metoda științelor sociale. Viitorul Social, II(4), 783-788.
             Download 39 downloads
             Nicolescu, Miron. (1973). Personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, II(4), 773-782.
             Download 48 downloads
             Roth, Andrei. (1973). Individ și societate în „Bazele criticii economiei politice” a lui Marx. Viitorul Social, II(4), 815-824.
             Download 52 downloads
             Sebestién, Gh. (1973). O problemă de prognoză: relația dintre urbanizare și navetism. Viitorul Social, II(4), 916-926.
             Download 52 downloads
             Secăreș, Vasile. (1973). Instituția militară contemporană: realități și perspective organizaționale. Viitorul Social, II(4), 948-958.
             Download 53 downloads
             Tamaș, Sergiu. (1973). O cercetare-pilot în domeniul științei conducerii societății. Viitorul Social, II(4), 838-860.
             Download 94 downloads
             ***. (1973). Interviuri. Viitorul Social, II(3), 729-734.
             Download 55 downloads
             ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(3), 761-762.
             Download 51 downloads
             ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(3), 745-759.
             Download 96 downloads
             ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(3), 735-744.
             Download 98 downloads
             Beuran, Nicolae. (1973). Perspectivele urbanizării județului Cluj. Viitorul Social, II(3), 652-662.
             Download 60 downloads
             Brucan, Silviu. (1973). Tendințe în sociologia politică americană. Viitorul Social, II(3), 718-722.
             Download 56 downloads
             Căpitănescu, Vladimir. (1973). Fluctuația personalului la uzina de anvelope Danubiana. Viitorul Social, II(3), 624-630.
             Download 62 downloads
             Cernea, Mihail. (1973). Organizația cooperatistă și gospodăria familială a cooperatorilor. Viitorul Social, II(4), 903-915.
             Download 96 downloads
             Chepeș, Gh., Damian, L., Dumitru, Fl., Macavescu, M., & Mihalache, G. (1973). Elemente sociale privind progresul de restaurare urbană a zonei Pantelimon. Viitorul Social, II(3), 611-623.
             Download 55 downloads
             Constantinescu, Mircea. (1973). Circuitul socio-cultural al creației literare. Viitorul Social, II(3), 699-705.
             Download 52 downloads
             Constantinescu, Miron. (1973). Retrospectivă și perspectivă sociologică. Viitorul Social, II(3), 525-529.
             Download 40 downloads
             Copoiu, Nicolae. (1973). Unele aspecte din viața social-economică și politică a României oglindite în revista „Viitorul Social” (1907-1908, 1913-1916). Viitorul Social, II(3), 551-563.
             Download 56 downloads
             Culea, H. (1973). Dimensiunea cultural-educativă a cărții de ateism științific. Viitorul Social, II(3), 723-728.
             Download 90 downloads
             Demetrescu, M.C. (1973). Conducere și marketing. Viitorul Social, II(3), 572-584.
             Download 91 downloads
             Fulea, Marin. (1973). Aspecte ale mobilității populației locale. Viitorul Social, II(3), 631-639.
             Download 60 downloads
             Hoffman, O. (1973). Concepte și indicatori în analiza operațională a forței de muncă. Viitorul Social, II(3), 601-610.
             Download 58 downloads
             Hurezeanu, Damian. (1973). 1848 în confruntările de idei din România. Viitorul Social, II(3), 535-550.
             Download 54 downloads
             Maciu, Vasile. (1973). Forțele sociale și politice ale revoluției române de la 1848. Viitorul Social, II(3), 530-534.
             Download 57 downloads
             Mesaroș, Emil. (1973). Politica demografică. Definiție - Conținut - Obiective. Viitorul Social, II(3), 663-674.
             Download 97 downloads
             Mihu, Achim. (1973). Matematica și specificarea conceptelor sociologice. Viitorul Social, II(3), 585-600.
             Download 55 downloads
             ***. (1973). Note de călătorie. Viitorul Social, II(2), 508-511.
             Download 54 downloads
             ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(2), 512-514.
             Download 41 downloads
             ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(2), 493-507.
             Download 100 downloads
             ***. (1973). Viața științifică. Viitorul Social, II(2), 474-492.
             Download 99 downloads
             Bădina, Ovidiu. (1973). Dimitrie Cantemir - precursor al sociologiei românești. Viitorul Social, II(2), 293-299.
             Download 62 downloads
             Botez, Mihai C., & Diaconescu, Gr. (1973). „Amenajarea teritoriului” ca prognoză integrată. Viitorul Social, II(2), 436-444.
             Download 54 downloads
             Chelcea, Septimiu. (1973). Navetismul și adaptarea la munca industrială. Viitorul Social, II(2), 391-402.
             Download 105 downloads
             Clopoțel, Ion. (1973). Sociografie și sociologie. O grupă de probleme din depresiunea carpatică Bran. Viitorul Social, II(2), 429-435.
             Download 55 downloads
             Culea, Haralamb. (1973). Personalitate, stil de muncă, stil de viață. Viitorul Social, II(2), 453-463.
             Download 95 downloads
             Damian, Liviu. (1973). Aplicații ale analizei de conținut. Viitorul Social, II(2), 357-366.
             Download 57 downloads
             Damian, Natalia. (1973). Efectele sociale ale locuirii în noile blocuri. Viitorul Social, II(2), 403-410.
             Download 56 downloads
             Drăgan, Ion, Constantinescu, Ion, & Ghiță, Maria. (1973). Cercetarea sociologică și eficiența activității de informare și educare socialistă a maselor. Viitorul Social, II(2), 367-381.
             Download 96 downloads
             Dumitru, Florica. (1973). Înregistrare selectivă a populației în orașul București. Viitorul Social, II(2), 420-428.
             Download 52 downloads
             Georgescu, Ștefan. (1973). Despre politica în domeniul științei. Viitorul Social, II(2), 300-307.
             Download 61 downloads
             Iosifescu, Silvian. (1973). Sociologie și teorie literară. Relații de metodă. Viitorul Social, II(2), 464-469.
             Download 53 downloads
             Jurcău, N., & Latiș, I. (1973). Motivarea alegerii meseriei. Viitorul Social, II(2), 411-419.
             Download 55 downloads
             Nicolescu, Ovidiu. (1973). Abordarea multidisciplinară a organizării structurale a unităților industriale. Viitorul Social, II(2), 337-345.
             Download 59 downloads
             Pânzaru, Petru. (1973). Omul în relațiile sociale. Note pe marginea unor discuții. Viitorul Social, II(2), 319-328.
             Download 59 downloads
             Pîrlog, Mihai. (1973). Statutul profesional al sociologiului. Viitorul Social, II(2), 470-473.
             Download 58 downloads
             Șilețchi, Mircea. (1973). Modelarea dinamicii sistemelor sociale. Viitorul Social, II(2), 346-356.
             Download 59 downloads
             ***. (1973). Interviuri și declarații. Viitorul Social, II(1), 219-223.
             Download 61 downloads
             ***. (1973). Note de lectură. Viitorul Social, II(1), 258-265.
             Download 95 downloads
             ***. (1973). Paginile cititorilor. Viitorul Social, II(1), 266-267.
             Download 51 downloads
             ***. (1973). Recenzii. Viitorul Social, II(1), 241-257.
             Download 106 downloads
             ***. (1973). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, II(1), 224-240.
             Download 105 downloads
             Blajovici, Petre. (1973). Probleme actuale ale sistematizării. Viitorul Social, II(1), 5-17.
             Download 69 downloads
             Botez, M.C., Diaconescu, Gr.L., Dimitriu, P., & Ionescu-Sisești, I. (1973). Marketing și prospectivă. Viitorul Social, II(1), 155-160.
             Download 64 downloads
             Brucan, Silviu. (1973). Conservatorismul ideologic contemporan. Viitorul Social, II(1), 161-170.
             Download 56 downloads
             Burloiu, Petre. (1973). Integrarea învățământului superior economic cu cercetarea și producția. Viitorul Social, II(1), 177-187.
             Download 96 downloads
             Cauc, Ion. (1973). Principii metodologice de elaborare a unui model pentru prelucrarea automată a informațiilor rezultate din anchetele sociologice. Viitorul Social, II(1), 78-84.
             Download 114 downloads
             Cernea, Mihail. (1973). Organizația și individul. Despre raționalitatea economică a țăranilor cooperatori. Viitorul Social, II(1), 104-116.
             Download 69 downloads
             Constantinescu, Paul. (1973). Model pentru elaborarea variantelor de plan și de actualizare a planului. Viitorul Social, II(1), 61-64.
             Download 59 downloads
             Culea, Haralamb. (1973). Implicații ale analizei sociologice a fenomenului religiozității - pornind de la o investigație concretă. Viitorul Social, II(1), 198-209.
             Download 103 downloads
             Doagă, Radu. (1973). Perfecționarea organizării - o problemă de permanentă actualitate. Viitorul Social, II(1), 53-60.
             Download 70 downloads
             Duma, Mario. (1973). Cu privire la poziția socială a științei în socialism. Viitorul Social, II(2), 18-30.
             Download 103 downloads
             Iacovișac, Constantin. (1973). Mediul familial și delicvența juvenilă. Viitorul Social, II(1), 135-143.
             Download 109 downloads
             Jinga, Ioan. (1973). Experimentarea unui program cultural complex în unități pilot. Viitorul Social, II(1), 188-197.
             Download 42 downloads
             Macavescu, Mihai. (1973). Un experiment de cunoaștere interumană în procesul de muncă. Viitorul Social, II(1), 85-93.
             Download 102 downloads
             Mahler, Fred. (1973). Formarea etosului socialist și actualitatea sociologiei moralei. Viitorul Social, II(1), 210-218.
             Download 98 downloads
             Matei, Ioan I. (1973). Locul familiei în dezvoltarea multilaterală a societății. Viitorul Social, II(1), 171-176.
             Download 98 downloads

              

             ***. (1972). Concluzii și propuneri rezultate din desfășurarea simpozionului „Probleme ale stabilității forței de muncă”. Viitorul Social, 1(4), 1164-1167.
             Download 60 downloads
             ***. (1972). Interviuri și declarații. Viitorul Social, 1(4), 1275-1297.
             Download 79 downloads
             ***. (1972). Note de lectură. Viitorul Social, 1(4), 1344-1349.
             Download 108 downloads
             ***. (1972). Paginile cititorilor. Viitorul Social, 1(4), 1350-1352.
             Download 70 downloads
             ***. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1(4), 1315-1343.
             Download 78 downloads
             ***. (1972). Un moment deosebit de imprtant în activitatea de cercetare a viitorului: a III-a conferință mondială de cercetare a viitorului. Viitorul Social, 1(4), 1071-1085.
             Download 80 downloads
             ***. (1972). Viața științifică și internțională. Viitorul Social, 1(4), 1298-1314.
             Download 81 downloads
             Bergier, Jean-Francois. (1972). Câteva observații asupra industrializării Elveției (1800-1850). Viitorul Social, 1(4), 1118-1130.
             Download 84 downloads
             Bucur, Dumitru. (1972). Aspecte specifice ale relațiilor socioafective din colectivitățile de condamnați. Viitorul Social, 1(4), 1142-1153.
             Download 75 downloads
             Chelcea, Septimiu. (1972). Dominanța intereselor profesionale la elevii liceelor teoretice. Viitorul Social, 1(4), 1221-1226.
             Download 82 downloads
             Culea, H. (1972). Statutul enunțurilor banale în sociologie. Viitorul Social, 1(4), 1265-1274.
             Download 71 downloads
             Demetrescu, M.C. (1972). Perspectivele dezvoltării cercetărilor de marketing. Viitorul Social, 1(4), 1194-1203.
             Download 118 downloads
             Fulea, Maria, & Stănescu, Maria. (1972). Modelul bugetului de venituri și cheltuieli al cooperatorilor agricoli. Viitorul Social, 1(4), 1187-1193.
             Download 73 downloads
             Herșcovici, Simon. (1972). Mijloace de comunicare în masă. Efecte în sfera culturii. Viitorul Social, 1(4), 1227-1234.
             Download 102 downloads
             Ioanid, Virgil. (1972). Elemente metodologice pentru elaborarea prognozelor teritoriale. Viitorul Social, 1(4), 1154-1163.
             Download 117 downloads
             Mesaroș, Emil. (1972). Baza social-economică a comportamentului demografic și a planificării familiei. Viitorul Social, 1(4), 1245-1255.
             Download 129 downloads
             Natanson, I. (1972). Structura grupelor de ocupații ale populației orașelor României socialiste. Viitorul Social, 1(4), 1214-1220.
             Download 83 downloads
             Negru, Radu. (1972). Considerente cu privire la creșterea potențialului de cercetare-dezvoltare în viitor. Viitorul Social, 1(4), 1204-1213.
             Download 111 downloads