Viitorul Social

Botez, C. M. (1972). Cercetarea viitorului în perspectivă operațională. Viitorul Social, 2, 548–555.
Download 107 downloads
Brucan, S. (1972). Prospectarea lumii viitorului. Viitorul Social, 2, 567–576.
Download 96 downloads
Cantacuzino, I., Ciulei, L., Cornea, P., Oproiu, E., Pascadi, I., Rotar, M., & Stoian, I. (1972). Discții pe marginea filmului ”Love Story”. Viitorul Social, 2, 621–342.
Download 97 downloads
Cernea, M. (1972). Elemente pentru o sociologie a cooperativei agricole. Viitorul Social, 2, 379–393.
Download 94 downloads
Cernea, M. (1972). Sociologia americană azi: „ASA Convention 1971”. Viitorul Social, 2, 658–670.
Download 94 downloads
Chelcea, S. (1972). Metoda ”observației directe” în studiul complex al muncii. Viitorul Social, 2, 643–652.
Download 96 downloads
Chepeș, G., Popescu, T., Krausz, S., Câmpeanu, P., Larionescu, M., Negrițoiu, V.,Berciu, A., C., S. (1972). Viața Științifică Internă și Internațională. Viitorul Social, 2, 677–694.
Download 75 downloads
Constantinescu, M. (1972). Probleme economice și sociologice ale unei comune de munte. Viitorul Sociali, 2, 500–516.
Download 83 downloads
Costea, Ștefan. (1972). Problematica eficienței acțiunii educaționale. Viitorul Social, 2, 577–583.
Download 45 downloads
Culea, H. (1972). Viața sociologiei în revista „Steaua”. Viitorul Social, 2, 695–698.
Download 90 downloads
Damian, L. (1972). Evaluări individuale și institutionale ale timpului. Viitorul Social, 2, 463–469.
Download 91 downloads
Dumitru, F. (1972). Populația potențial mobilizabilă din municipiul București. Viitorul Social, 2, 529–537.
Download 88 downloads
Dumitru, N. S. (1972). Sociologia retrospectivelor. Viitorul Social, 2, 350–366.
Download 94 downloads
Fulea, M., Stănescu, M., Vâlceanu, G., & Stănoiu, A. (1972). Acordul global în cooperativele agricole de producție. Un experiment social. Viitorul Social, 2, 470–479.
Download 84 downloads
Goliat, I. (1972). Reflecții asupra unor dezbateri și lucrări de scientică. Viitorul Social, 2, 367–378.
Download 93 downloads
Grigorescu, P., Golu, M., Golu, P., Verza, E., & Voinea, M. (1972). Aspirații profesionale și satisfacții în muncă la tineretul industrial. Viitorul Social, 2, 428–438.
Download 93 downloads
Grindea, D. (1972). Schiță istorică a dezvoltării invățământului ca formă a practicii sociale. Viitorul Social, 2, 584–593.
Download 81 downloads
Interviuri acordate revistei „Viitorul Social” de: Ivan Tihonovici Levîkin și Igor Evghenevici Kokariov (U.R.S.S.); S.M.Miller (S.U.A.); Susane Ferge (R.P. Ungară). (1972). Viitorul Social, (2), 671–676.
Download 74 downloads
Jinga, I. (1972). Cercetare și acțiune în activitatea cultural-educativă de masă. Viitorul Social, 2, 594–602.
Download 92 downloads
Krausz, S., & Krausz, S. (1972). Realități și deziderate în exercitarea funcției inginerești. Viitorul Social, 2, 451–462.
Download 76 downloads
Bărbat, Alexandru. (1972). Cercetarea sociologică zonală. Viitorul Social, (1), 46-53.
Download 93 downloads
Cazacu, H. (1972). Mobilitate intergenerații. Viitorul Social, 1, 108–119.
Download 114 downloads
Chepeș, G. (1972). Satisfacția în viața profesională și performanțele de muncă. Viitorul Social, 1, 97–107.
Download 104 downloads
Cobianu, M., Ene, P., Ciotea, F., Botez, G., Merfea, M., Sima, A., Costea, Șt., Botez, M.C., Șerbănescu, I., Stroe, M., Cazacu, H., Stati, S. (1972). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, 1, 233–251.
Download 69 downloads
Constantinescu, M. (1972). Interviul acordat de prof. univ. Janusz Ziolkowski. Viitorul Social, 1, 230–232.
Download 89 downloads
Constantinescu, M. (1972). Previziunea în concepția sociologică a lui A.D. Xenopol. Viitorul Social, 1, 173–175.
Download 83 downloads
Constantinescu, Miron. (1972). Cuvânt înainte. Viitorul Social, (1), 7-13.
Download 117 downloads
Constantinescu, Virgil. (1972). Precizări prelimiare la studiul sistemului sociologie al lui Dumitru Drăghicescu. Viitorul Social. (1). 65-76.
Download 80 downloads
Cornea, P. (1972). Tendințe actuale în sociologia literaturii. Viitorul Social, 1, 214–217.
Download 123 downloads
Cristea, P. (1972). Implicații socioprofesionale ale automatizării producției. Viitorul Social, 1, 120–129.
Download 90 downloads
Culea, H., Georgian, L., Niri, A., Porumbescu, V. V., Cauc, I., Tulea, G., … Velea, I. (1972). Recenzii. Viitorul Social, 1, 263–277.
Download 76 downloads
Culea, Haralamb. (1972). Formalismul concepției sociologie gurvitchiene asupra cunoașterii. Viitorul Social, (1), 77-86.
Download 92 downloads
Dumitru, N. S., Brucan, S., & Cazacu, A. (1972). Note de călătorie. Viitorul Social, 1, 278–282.
Download 87 downloads
Dumitru, Nicolae. S. (1972). Nu terapie, ci structurarea și restructurarea realității. Viitorul Social, (1), 54-64.
Download 82 downloads
Fulea, M. (1972). Motivații sociale și economice ale migrațiunii forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, 1, 154–162.
Download 79 downloads
Hoffman, O. (1972). Integrarea în muncă a muncitorilor nou angajați. Viitorul Social, 1, 130–136.
Download 92 downloads
Larionescu, M. (1972). Aspecte sociologice ale circuitului informațional în C.A.P. Viitorul Social, 1, 163–172.
Download 82 downloads
Mănescu, Manea. (1972). Prognoza dezvoltării economice și sociale a României socialiste. Viitorul Social, (1), 15-21.
Download 99 downloads
Marica, G. E., & Aluaș, I. (1972). Fenomentul migrațional și efectele lui în satul românesc contemporan. Viitorul Social, 1, 146–153.
Download 82 downloads
Markiewicz, W. (1972). Școli sociologice peste hotare. Viitorul Social, 1, 220–229.
Download 96 downloads

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *