(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

Mitran, Ion. (1980). Perfecționarea conducerii politice și dezvoltarea economico-socială. Viitorul Social, IX(3), 439-449.
Download 6 downloads
  ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
  Download 2 downloads
  ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
  Download 5 downloads
  ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
  Download 5 downloads
  Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
  Download 4 downloads
  Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
  Download 2 downloads
  Ciotea, Florin, Belciug, Pompei, & Vécsei, Carol. (1980). Analiza proiectivă a stabilizării forței de muncă tânără în agricultură. Viitorul Social, IX(2), 294-302.
  Download 2 downloads
  Costea, Ștefan. (1980). Direcții, obiective și sarcini ale cercetării sociologice românești în lumina documentelor programatice ale partidului. Viitorul Social, IX(2), 286-293.
  Download 3 downloads
  Donea, Valerica. (1980). Estimarea probabilității practicării unor meserii deficitare în Municipiul București. Viitorul Social, IX(2), 334-341.
  Download 2 downloads
  Drăgan, Ion. (1980). Contribuția lui Dimitrie Gusti la crearea unor instituții moderne de învățământ, cercetare și acțiune socială. Viitorul Social, IX(2), 267-273.
  Download 3 downloads
  Focșa, Gh. (1980). Școala sociologică de la București și Muzeul Satului. Viitorul Social, IX(2), 227-239.
  Download 2 downloads
  Giurgiu, Natalia, Vorszak, Magdalena, & Butură, Elena. (1980). Utilizarea forței de muncă feminine la unele întreprinderi din Municipiul Cluj-Napoca. Viitorul Social, IX(2), 328-333.
  Download 2 downloads
  Iordăchel, Ion. (1980). Coordonate teoretice și metodologice ale sistemului sociologic gustian. Viitorul Social, IX(2), 240-259.
  Download 2 downloads
  Mare, Călina. (1980). Ideea de sistem și interdisciplinaritate în opera și activitatea lui D. Gusti. Viitorul Social, IX(2), 260-266.
  Download 2 downloads
  Popescu, Ion-Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1980). Relații între trei categorii de indici ai satisfacției în muncă. Viitorul Social, IX(2), 308-314.
  Download 4 downloads
  Stahl, H.H. (1980). Actualitatea sociologiei lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 215-226.
  Download 2 downloads
  Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.
  Download 5 downloads
  Trebici, Vladimir. (1980). Demografia teritorială a României. Viitorul Social, IX(2), 342-353.
  Download downloads
   ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
   Download 5 downloads
   ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
   Download 5 downloads
   Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
   Download 3 downloads
   Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
   Download 6 downloads
   Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
   Download 3 downloads
   Cauc, Ion, & Bărbulescu, Gheorghe. (1980). Dezvoltarea urbană a localităților rurale și dinamica structurilor socioprofesionale în zonele de influență a acestora. Viitorul Social, IX(1), 88-95.
   Download 8 downloads
   Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
   Download 10 downloads
   Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
   Download 8 downloads
   Cristea, Petre, Mărginean, Ioan, & Mustăcilă, Constantin. (1980). Participarea - trăsătură esențială a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(1), 81-87.
   Download 4 downloads
   Dumitru, Florica, & Păcuraru, I. (1980). Caracteristici și tendințe ale populației potențial active din zona demo-economică Muntenia. Viitorul Social, IX(1), 123-128.
   Download 5 downloads
   Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
   Download 6 downloads
   Ghișe, Dumitru, & Petre, Constantin. (1980). Afirmarea concepției științifice despre lume, dezvoltarea conștiinței socialiste, formarea omului nou - obiective esențiale ale cercetării în științele sociale și umane. Viitorul Social, IX(1), 47-57.
   Download 6 downloads
   Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
   Download 5 downloads
   Malița, Mircea. (1980). Potențialul de învățare a omenirii. Viitorul Social, IX(1), 133-163.
   Download 4 downloads
   Pecican, Eugen. (1980). Un algoritm de măsurare a variabilelor calitative. Viitorul Social, IX(1), 65-69.
   Download 6 downloads
   Petrescu, N. (1980). Variabilitatea ocupației agricole a populației active în România. Viitorul Social, IX(1), 129-132.
   Download 3 downloads
   Popescu, Grigore. (1980). Probleme sociale și juridice ale medicinei. Viitorul Social, IX(1), 156-163.
   Download 5 downloads
   Potorac, Elena, & Itu, Maria. (1980). Proiectele și realizările profesionale într-o colectivitate de tineri. Viitorul Social, IX(1), 105-111.
   Download 4 downloads
   Radu, N., Sterian, S., & Stoian, R. (1980). Probleme ale integrării tinerilor în producție. Viitorul Social, IX(1), 96-104.
   Download 9 downloads
   Roman, Valter. (1980). Limite sau cotitură? Viitorul Social, IX(1), 145-152.
   Download 5 downloads

    

   ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
   Download 10 downloads
   ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
   Download 11 downloads
   ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
   Download 12 downloads
   ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
   Download 10 downloads
   Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
   Download 8 downloads
   Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
   Download 9 downloads
   Ciotea, Florin, & Dobrescu, Vasile. (1979). Din activitatea de cercetare socială a „ASTREI” - 1861-1918. Viitorul Social, VIII(4), 757-761.
   Download 7 downloads
   Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.
   Download 12 downloads
   Drăgan, Ion. (1979). Propaganda - factor de transformare revoluționară a conștiinței sociale. Viitorul Social, VIII(4), 693-703.
   Download 9 downloads
   Larionescu, Maria. (1979). Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică. Viitorul Social, VIII(4), 750-756.
   Download 12 downloads
   Nedelea, Marin. (1979). Autonomie, solidaritate, progres social. Viitorul Social, VIII(4), 669-679.
   Download 6 downloads
   Rădulescu, Sorin M. (1979). Relația dintre ipoteză și problema științifică. Viitorul Social, VIII(4), 731-738.
   Download 7 downloads
   Simionescu, Cristofor. (1979). Știința și tehnica - factori activi în procesul de dezvoltare economico-socială a țării. Viitorul Social, VIII(4), 663-668.
   Download 9 downloads
   Stahovschi, Nadia. (1979). „Strategia familiei” în structura unui model antropologic-sistemic al acesteia. Viitorul Social, VIII(4), 739-749.
   Download 12 downloads
   Țibrea, Clementa, Duda, René, & Dabija, Doina. (1979). Sistemul de asistență socială a populației vârstnice din mediul rural. Viitorul Social, VIII(4), 724-730.
   Download 24 downloads
   Trebici, Vladimir. (1979). Nupțialitatea populației României. Viitorul Social, VIII(4), 762-770.
   Download 8 downloads
   Vlăsceanu, Mihaela. (1979). O modalitate experimentală de cercetare a eficienței propagandei. Viitorul Social, VIII(4), 704-713.
   Download 10 downloads
    ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
    Download 16 downloads
    ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
    Download 11 downloads
    Cioabă, Aristide. (1979). Cu privire la noțiunea de funcție ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală. Viitorul Social, VIII(3), 594-600.
    Download 7 downloads
    Cobianu-Băcanu, Maria. (1979). Calitate și modernizare în prestările de servicii pentru populație. Viitorul Social, VIII(3), 582-586.
    Download 9 downloads
    Dăianu, Daniel. (1979). Autoconducerea și optimizarea funcționării subsistemelor economice. Viitorul Social, VIII(475-484).
    Download 10 downloads
    Doman, Petre. (1979). Implicațiile economico-sociale ale navetismului în activitatea întreprinderilor sociale. Viitorul Social, VIII(3), 493-502.
    Download 8 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1979). Dimensiunea umană a cunoașterii. Viitorul Social, VIII(3).
    Download 7 downloads
    Ioniță, Gheorghe. (1979). 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă organizată și condusă de Partidul Comunist Român. Viitorul Social, VIII(3), 431-442.
    Download 9 downloads
    Jinga, Ioan. (1979). Educație, cultură, viață cotidiană. Viitorul Social, VIII(3), 570-575.
    Download 11 downloads
    Mâciu, Mircea. (1979). Lectura - factor principal în formarea personalității umane. Viitorul Social, VIII(3), 576-581.
    Download 8 downloads
    Miftode, Vasile. (1979). Ghidul de observație sociologică. Viitorul Social, VIII(3), 485-492.
    Download 7 downloads
    Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.
    Download 9 downloads
    Nichita, Ioan, & Daraban, Gheorghe. (1979). Mobilitatea socioocupațională și implicațiile ei asupra dimensiunii familiei. Viitorul Social, VIII(3), 560-569.
    Download 11 downloads
    Pătulea, Vasile. (1979). Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. Viitorul Social, VIII(3), 606-610.
    Download 8 downloads
    Popa, Nicolae. (1979). Responsabilitatea socială și responsabilitatea juridică. Viitorul Social, VIII(3), 601-605.
    Download 8 downloads
    Schifirneț, Constantin. (1979). Motivații și condiții ale alegerii profesiei de către studenți. Viitorul Social, VIII(3), 515-523.
    Download 8 downloads
    Stănoiu, Andrei. (1979). Politica demografică și dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(3), 554-559.
    Download 11 downloads
    Szepessy, Tiberiu. (1979). Cadrul instituțional democratic al participării naționalităților conlocuitoare la activitatea economico-social și politică a țării noastre. Viitorul Social, VIII(3), 503-514.
    Download 12 downloads
    Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.
    Download 10 downloads
    Tudose, Maria. (1979). Dinamica integrării socioprofesionale a absolvenților școlilor profesionale. Viitorul Social, VIII(3), 524-531.
    Download 11 downloads
    ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
    Download 11 downloads
    ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
    Download 14 downloads
    ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
    Download 12 downloads
    Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
    Download 13 downloads
    Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
    Download 11 downloads
    Drăgan, Ion. (1979). U.N.E.S.C.O. și problemele educației pentru participare și dezvoltare. Viitorul Social, VIII(2), 368-374.
    Download 12 downloads
    Drăguț, Aurel. (1979). Migrația tineretului spre orașe. Viitorul Social, VIII(2), 310-319.
    Download 16 downloads
    Floareș, Alecu Al. (1979). Modificări și tendințe în structura clasei muncitoare din zona Iași sub impactul revoluției științifice și tehnice. Viitorul Social, VIII(2).
    Download 12 downloads
    Golu, Pantelimon. (1979). Social și psihologic în structura modului de viață. Viitorul Social, VIII(2), 361-367.
    Download 7 downloads
    Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1979). Revoluția tehnico-științifică și pregătirea muncitorilor. Viitorul Social, VIII(2), 297-304.
    Download 10 downloads
    Lache, Ștefan. (1979). Demonstrația antifscistă de la 1 Mai 1939 - expresie a hotărârii poporului român de apărare a indenpendenței naționale. Viitorul Social, VIII(2), 252-261.
    Download 9 downloads
    Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1979). Elemente pentru o analiză sociologică a comportamentului cultural-urban. Viitorul Social, VIII(2), 379-383.
    Download 12 downloads
    Novelli, Diego. (1979). Probleme sociale ale dezvoltării marilor orașe. Viitorul Social, VIII(2), 352-355.
    Download 13 downloads
    Popa-Micșan, Florian. (1979). Analiza sociologică a personalului operativ din ramura serviciilor poștale (D.P.M.B.). Viitorul Social, VIII(2), 320-328.
    Download 8 downloads
    Popescu, Grigore. (1979). Unele considerații asupra sociologiei sexualității și comportamentului demografic. Viitorul Social, VIII(2), 375-378.
    Download 10 downloads
    Popescu, Ion-Andrei. (1979). Analiza comparativă două tipuri de scale ordinale. Viitorul Social, VIII(2), 283-287.
    Download 11 downloads
    Popescu, Virgil. (1979). Fundamentarea științifică a dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, VIII(2), 235-245.
    Download 15 downloads
    Stahl, Henri H. (1979). Formațiunile tribale și comunitățile agrare. Viitorul Social, VIII(2), 343-351.
    Download 8 downloads
    Stan, Constantin, & Rența, Dumitru. (1979). Personalitatea și competența maistrului în procesul de producție. Viitorul Social, VIII(2), 305-309.
    Download 9 downloads
    Ștefănescu, Ion Traian. (1979). Relația profesor-elev în perspectiva cultivării și afirmării spiritului creator, revoluționar al tineretului. Viitorul Social, VIII(2), 246-251.
    Download 13 downloads
    ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
    Download 15 downloads
    ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
    Download 17 downloads
    ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
    Download 19 downloads
    Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
    Download 18 downloads
    Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
    Download 16 downloads
    Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
    Download 16 downloads
    Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
    Download 12 downloads
    Chelcea, Septimiu. (1979). Satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, VIII(1), 91-100.
    Download 12 downloads
    Gheorghiu, Mihnea. (1979). Științele sociale și dezvoltarea economică în România. Viitorul Social, VIII(1), 3-11.
    Download 18 downloads
    Ghețău, Vasile. (1979). O proiectare normativă a populației României. Viitorul Social, VIII(1), 138-148.
    Download 15 downloads
    Ghidu, Ion. (1979). Aspecte ale mobilității spațiale a populației rurale din județul Bacău. Viitorul Social, VIII(1), 149-153.
    Download 15 downloads
    Glodeanu, Eugen. (1979). Integrarea socio-culturală a intelectualilor din mediul urban (Cazul orașul Slobozia). Viitorul Social, VIII(1), 122-127.
    Download 16 downloads
    Malița, Mircea. (1979). Comunicarea transdisciplinară: o prioritate a informației științifice. Viitorul Social, VIII(1), 71-78.
    Download 10 downloads
    Mamali, Cătălin. (1979). Nivele ale cercetării coparticipative a tineretului (Democratizarea procesului de cunoaștere - acțiune socială). Viitorul Social, VIII(1), 79-86.
    Download 15 downloads
    Moldovan, Roman. (1979). Relațiile economice externe, ca element de potențare a factorilor interni în dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(1), 12-19.
    Download 14 downloads
    Silard, Andrei. (1979). Elemente fundamentale de știință politică în activitatea teoretico-practică a lui Antonio Gramsci. Viitorul Social, VIII(1), 128-137.
    Download 10 downloads
    Suian, Pavel. (1979). Independență, interdependență, dependență și nevoia restructurării raporturilor internaționale. Viitorul Social, VIII(1), 36-49.
    Download 10 downloads
    Trăsnea, Ovidiu. (1979). Democratizarea relațiilor internaționale în lumina principiilor echității și justiției. Viitorul Social, VIII(1), 20-35.
    Download 10 downloads
    Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1970). Perfecționarea stilului de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, VIII(1), 101-105.
    Download 10 downloads

      

     ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
     Download 104 downloads
     ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
     Download 148 downloads
     ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
     Download 142 downloads
     Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
     Download 144 downloads
     Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
     Download 114 downloads
     Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
     Download 96 downloads
     Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
     Download 134 downloads
     Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
     Download 145 downloads
     Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
     Download 95 downloads
     Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
     Download 147 downloads
     Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
     Download 99 downloads
     Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
     Download 137 downloads
     Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
     Download 97 downloads
     Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
     Download 155 downloads
     Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
     Download 145 downloads
     Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
     Download 148 downloads
     Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
     Download 122 downloads
      ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
      Download 142 downloads
      ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
      Download 108 downloads
      Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
      Download 134 downloads
      Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
      Download 135 downloads
      Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
      Download 107 downloads
      Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
      Download 78 downloads
      Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
      Download 146 downloads
      Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
      Download 117 downloads
      Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
      Download 87 downloads
      Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
      Download 133 downloads
      Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
      Download 152 downloads
      Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
      Download 99 downloads
      Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
      Download 97 downloads
      Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
      Download 150 downloads
      Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
      Download 95 downloads
      Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
      Download 95 downloads
      Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
      Download 160 downloads
      Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
      Download 116 downloads
      Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
      Download 161 downloads
      Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
      Download 115 downloads
      ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
      Download 82 downloads
      ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
      Download 133 downloads
      ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
      Download 103 downloads
      Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
      Download 93 downloads
      Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
      Download 92 downloads
      Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
      Download 135 downloads
      Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
      Download 121 downloads
      Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
      Download 79 downloads
      Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
      Download 131 downloads
      Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
      Download 126 downloads
      Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
      Download 126 downloads
      Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
      Download 78 downloads
      Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
      Download 123 downloads
      Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
      Download 88 downloads
      Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
      Download 116 downloads
      Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
      Download 124 downloads
      Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
      Download 140 downloads
      Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
      Download 79 downloads
      Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
      Download 77 downloads
      Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
      Download 132 downloads
      ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
      Download 87 downloads
      ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
      Download 140 downloads
      ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
      Download 132 downloads
      Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
      Download 119 downloads
      Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
      Download 115 downloads
      Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
      Download 153 downloads
      Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
      Download 76 downloads
      Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
      Download 92 downloads
      Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
      Download 133 downloads
      Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
      Download 94 downloads
      Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
      Download 81 downloads
      Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
      Download 134 downloads
      Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
      Download 111 downloads
      Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
      Download 144 downloads
      Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
      Download 135 downloads
      Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
      Download 78 downloads
      Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
      Download 105 downloads
      Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
      Download 146 downloads
      Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
      Download 88 downloads

        

       ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
       Download 89 downloads
       ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
       Download 125 downloads
       ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
       Download 84 downloads
       ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
       Download 91 downloads
       Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
       Download 136 downloads
       Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
       Download 107 downloads
       Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
       Download 148 downloads
       Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
       Download 99 downloads
       Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
       Download 88 downloads
       Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
       Download 84 downloads
       Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
       Download 89 downloads
       Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
       Download 95 downloads
       Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
       Download 86 downloads
       Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
       Download 137 downloads
       Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
       Download 122 downloads
       Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
       Download 94 downloads
       Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
       Download 536 downloads
       Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
       Download 86 downloads
        ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
        Download 123 downloads
        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
        Download 143 downloads
        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
        Download 141 downloads
        Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
        Download 121 downloads
        Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
        Download 120 downloads
        Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
        Download 146 downloads
        Bărbat, Al. (1977). Ancheta statistică din 1906 asupra stării țărănimii române. Viitorul Social, VI(3), 517-523.
        Download 114 downloads
        Cazacu, Honorina, & Glodeanu, Ion. (1977). Asigurarea forței de muncă în meserii deficitare. Viitorul Social, VI(3), 462-469.
        Download 131 downloads
        Cioabă, Aristide, Moise, Aurelian, & Fonta, Ilie. (1977). Ecologia în dezbaterea ideologică actuală. Viitorul Social, VI(1977), 546-552.
        Download 121 downloads
        Constantinescu, Virgil. (1977). Utilizarea grafului în analiza sistemică a cooperativei agricole de producție. Viitorul Social, VI(3), 498-505.
        Download 141 downloads
        Dinculescu, Constantin. (1977). Procese sociodemografice în județul Vîlcea. Viitorul Social, VI(3), 540-545.
        Download 127 downloads
        Drăgan, Ion. (1977). Un sistem nou de control social și integrare socială specifice societății socialiste. Viitorul Social, VI(3), 432-447.
        Download 132 downloads
        Fulea, Maria, & Alexandrescu, Petruș. (1977). Prognoza populației agricole - Un model de optim al necesarului forței de muncă din C.A.P. Viitorul Social, VI(3), 491-497.
        Download 124 downloads
        Mărginean, Ioan. (1977). Tehnici de scalare în cercetarea socială. Viitorul Social, VI(3), 483-490.
        Download 132 downloads
        Milea, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1977). Dileme ale „sociologiei critice”. Viitorul Social, VI(3), 533-539.
        Download 140 downloads
        Popa-Micșan, Florian. (1977). „Informație-participare” și „responsabilitate-decizie” în activitatea Consiliilor oamenilor muncii. Viitorul Social, VI(3), 448-456.
        Download 114 downloads
        Popescu, Ion-Andrei. (1977). Aspirații educaționale și opțiuni profesionale. Viitorul Social, VI(3), 476-482.
        Download 166 downloads
        Rădulescu, Sorin M. (1977). Elemente pentru un studiu sociologic al contextului cultural-urban. Viitorul Social, VI(3), 470-475.
        Download 130 downloads
        Savu, Al. Gh. (1977). Insurecția din august 1944 - eveniment crucial în lupta poporului român pentru libertate și independență. Viitorul Social, VI(3), 415-420.
        Download 125 downloads
        Silard, Andrei. (1977). Actualitatea gândirii politice a lui Antonio Gramsci. Analiza fenomenului fascist. Viitorul Social, VI(3), 524-532.
        Download 143 downloads
        ***. (1977). Comentarii. Viitorul Social, VI(2), 340-351.
        Download 113 downloads
        ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(2), 373-389.
        Download 152 downloads
        ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(2), 390-400.
        Download 95 downloads
        ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(2), 352-372.
        Download 116 downloads
        Ardeleanu, Ion. (1977). Mișcarea muncitorească, socialistă din România în lupta pentru cucerirea și consolidarea independenței de stat. Viitorul Social, VI(2), 237-244.
        Download 90 downloads
        Banciu, Dan. (1977). Alexandru V. Gîdei și cercetarea monografică rurală. Viitorul Social, VI(2), 308-311.
        Download 130 downloads
        Ciotea, Florin. (1977). Participarea la munca agricolă a persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(2), 276-282.
        Download 78 downloads
        Cuciuc, C. (1977). Originea teoriei sistemelor politice. Viitorul Social, VI(2), 312-318.
        Download 105 downloads
        Gheorghiu, Mihnea. (1977). O abordare polemologică. Viitorul Social, VI(2), 245-261.
        Download 81 downloads
        Ghidu, Ion. (1977). Urbanizarea și integrarea forței de muncă în zona periurbană a orașelor Vaslui și Bîrlad. Viitorul Social, VI(2), 283-288.
        Download 134 downloads
        Giurgiu, Natalia. (1977). Aspecte ale mișcării naturale a populației Țării Oașului între anii 1896-1975. Viitorul Social, VI(2), 335-339.
        Download 96 downloads
        Hoffman, O., Firuță, Argentina, Rașeev, Simona, & Efimov, V. (1977). Procesul de creștere a clasei muncitoare din România. Viitorul Social, VI(262-268).
        Download 90 downloads
        Larionescu, Maria. (1977). Democrația cooperatistă și dezvotarea personalității. Viitorul Social, VI(2), 269-275.
        Download 137 downloads
        Neagu, Marin. (1977). Ideologii tehnocrației și democrația. Viitorul Social, VI(2), 319-324.
        Download 135 downloads
        Săceanu, Amza. (1977). Dimensiuni sociologice ale raportului teatru-public. Viitorul Social, VI(2), 289-296.
        Download 90 downloads
        Sandu, Dumitru. (1977). Comunitatea locală - cadru de analiză și determinare a mobilității rezidențiale. Viitorul Social, VI(2), 297-303.
        Download 136 downloads
        Trebici, Vl., & Hristache, Ilie. (1977). Populația României la orizontul 1990. Viitorul Social, VI(2), 325-334.
        Download 91 downloads
        Verdeț, Ilie. (1977). Lupta de veacuri a țărănimii pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul, unitatea națională și neatârnarea patriei noastre, participarea activă, alături de clasa muncitoare, la victoria revoluției și construcției socialiste în România. Viitorul Social, VI(2), 224-236.
        Download 91 downloads
         ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(1), 185-212.
         Download 162 downloads
         ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(1), 174-184.
         Download 153 downloads
         Banciu, Dan. (1977). Contribuția sociologiei dreptului la perfecționarea normelor juridice. Viitorul Social, VI(1), 125-129.
         Download 135 downloads
         Brucan, Silviu. (1977). Confruntarea ideologică verticală. Viitorul Social, VI(1), 100-106.
         Download 143 downloads
         Cauc, Ion, & Leau, Ion. (1977). Socio-informatica (un model posibil de cooperare). Viitorul Social, VI(1), 82-87.
         Download 126 downloads
         Cernescu, Trăilă. (1997). Aspecte urbanistice și sociologice ale centrului orașului. Viitorul Social, VI(1), 144-151.
         Download 134 downloads
         Chelcea, Septimiu. (1977). Puncte de vedere în sociologia marxistă. Viitorul Social, VI(1), 120-124.
         Download 149 downloads
         Cole, John W., Sampson, Steven, Kideckel, David A., Mcathur, Marylin, & Randall, Steven G. (1977). Schimbare și integrare socială - în zona Brașov. Viitorul Social, VI(1), 155-166.
         Download 151 downloads
         Constantinescu, Virgil. (1977). Problematica profesionalizării școlii rurale și a integrării ei cu producția. Viitorul Social, VI(1), 130-136.
         Download 166 downloads
         Copoiu, Nicolae. (1977). Locul și însemnătatea răscoalei din 1907 în istoria modernă a României. Viitorul Social, VI(1), 17-28.
         Download 130 downloads
         Cristea, Dumitru. (1977). Cercetarea operațională în științele sociale. Viitorul Social, VI(1), 88-95.
         Download 133 downloads
         Fătu, Mihai. (1977). Trăsături ale politicii de alianțe a P.C.R. până în august 1944. Viitorul Social, VI(1), 48-55.
         Download 130 downloads
         Gheorghe, Nicolae. (1977). Perspectiva dialectică în ecologia culturală. Interviu cu profesorul John W. Cole (S.U.A.). Viitorul Social, VI(1), 167-171.
         Download 139 downloads
         Iovanelli, M. (1977). Specificul procesului de constituire și afirmare a națiunii pe continentul african. Viitorul Social, VI(1), 31-41.
         Download 122 downloads
         Malița, Mircea. (1977). Cultura și viața popoarelor. Viitorul Social, VI(1), 3-16.
         Download 128 downloads
         Mamali, Cătălin. (1977). Motivație în muncă și mobilitate socio-profesională. Viitorul Social, VI(1), 75-81.
         Download 138 downloads
         Matei, Ioan, & Matei, Mioara. (1977). Aportul sociologiei la sistematizarea teritorială. Viitorul Social, VI(1), 56-60.
         Download 132 downloads
         Mesaroș, Emil. (1977). Condițiile dimensiunilor familiei în actuala etapă de dezvoltare a României. Viitorul Social, VI(1), 96-100.
         Download 145 downloads
         Popa-Micșan, Florian. (1997). Sociologul - specialist și participant la activitatea instituției. Viitorul Social, VI(1), 152-154.
         Download 166 downloads
         Rădulescu, Sorin M. (1977). Surse de sporire și de utilizare mai eficientă a timpului liber. Viitorul Social, VI(1), 61-68.
         Download 123 downloads

          

         ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(4), 725-730.
         Download 13 downloads
         ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(4), 736-740.
         Download 12 downloads
         ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(4), 756-784.
         Download 21 downloads
         ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(4), 744-755.
         Download 18 downloads
         Cazacu, H., Mărginean, Ioan, Lățea, C., & Glodeanu, I. (1976). Manifest și latent în mobilitatea interuzinală a forței de muncă. Analiza structurii latente. Viitorul Social, V(4), 690-698.
         Download 18 downloads
         Damian, Liviu, Popescu-Criveanu, Șerban, & Panciu, Luminița. (1976). Aspecte ale imaginii populației despre centrul orașului București. Viitorul Social, V(4), 652-663.
         Download 14 downloads
         Duculescu, Victor. (1976). Suveranitatea și independența națională, cadru fundamental al desfășurării raporturilor dintre state în epoca contemporană. Viitorul Social, V(4), 619-628.
         Download 13 downloads
         Grigoroșcuță, Grigore. (1976). Dimensiunile navetismului în zona Balș. Viitorul Social, V(4), 664-672.
         Download 14 downloads
         Ioniță, Gheorghe I. (1976). România la centenarul independenței sale de stat. Viitorul Social, V(641-651).
         Download 17 downloads
         Marinescu, Ion. (1976). O amplă și complexă investigare socială. Recensământul populației și al locuințelor. Viitorul Social, V(4), 611-618.
         Download 15 downloads
         Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale procesului de modernizare a economiei noastre naționale, în perioada 1976-1980. Viitorul Social, V(4), 605-610.
         Download 16 downloads
         Ozunu, Dumitru, & Pop, Emil. (1976). Factori ai direcționării elevilor spre liceele industriale. Viitorul Social, V(4), 673-682.
         Download 11 downloads
         Popa, Cornel. (1976). Logica cooperării, eficiența acțiunilor și conceptul de eroare practică. Viitorul Social, V(4), 699-707.
         Download 13 downloads
         Stahl, H.H. (1976). Pentru o reanalizare a „Teoriei Gherea”. Viitorul Social, V(4), 708-716.
         Download 18 downloads
         Stoica, Dumitru, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1976). Mobilitate teritorială în zona colinară a județului Vâlcea. Viitorul Social, V(4).
         Download 12 downloads
         Trăsnea, Ovidiu. (1976). Democrația - în optica ideologilor burghezi contemporani. Viitorul Social, V(4), 717-725.
         Download 16 downloads
         Voiculescu, Marin. (1976). Democratizarea relațiilor internaționale - cerință logică a progresului. Viitorul Social, V(4), 629-640.
         Download 10 downloads
          ***. (1976). Interviuri. Viitorul Social, V(3), 550-555.
          Download 12 downloads
          ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(3), 572-595.
          Download 21 downloads
          ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(3), 556-571.
          Download 18 downloads
          Abraham, Dorel. (1976). Analiza-diagnoză a dezvoltării social-economice a localităților. Viitorul Social, V(3), 516-523.
          Download 23 downloads
          Bădescu, Ilie. (1976). Factori sociali ai zonării producției agricole. Viitorul Social, V(3), 476-487.
          Download 12 downloads
          Drăgan, Ion. (1976). Întărirea spiritului militant și a caracterului aplicativ în cercetarea socială. Viitorul Social, V(3), 407-415.
          Download 22 downloads
          Gheorghiu, Mihnea. (1976). Progres și suveranitate. Viitorul Social, V(3), 442-456.
          Download 12 downloads
          Ghețău, Vasile. (1976). Considerații asupra fertilității după durata căsătoriei în țara noastră. Viitorul Social, V(3), 495-501.
          Download 18 downloads
          Hațegan, Tatiana. (1976). Opinii privind activitatea sociologului într-o intreprindere industrială. Viitorul Social, V(3), 548-549.
          Download 10 downloads
          Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1976). O abordare sociologică a comunicării politice. Viitorul Social, V(3), 502-508.
          Download 10 downloads
          Moldovan, Roman. (1976). Societatea socialistă multilateral dezvoltată, etapă superioară în construirea noii orânduiri. Viitorul Social, V(3), 433-441.
          Download 12 downloads
          Nedelea, Marin. (1976). Independență și interdependență în lumea contemporană. Viitorul Social, V(3), 457-465.
          Download 11 downloads
          Niculescu, Paul. (1976). Politica partidului în domeniul dezvoltării învățământului, educării și formării tinerei generații. Viitorul Social, V(423-432).
          Download 18 downloads
          Oprea, Gheorghe. (1976). Promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă a P.C.R. Viitorul Social, V(3), 416-422.
          Download 18 downloads
          Pandele, Enache. (1976). Acțiunea culturală și cunoașterea științifică. Viitorul Social, V(3), 488-494.
          Download 17 downloads
          Rambaud, Placide. (1976). Un model inovator pentru organizarea muncii agricole. Viitorul Social, V(3), 539-547.
          Download 13 downloads
          Stahl, H.H. (1976). Tipologia modalităților de exploatare a comunităților sătești (II). Viitorul Social, V(3), 466-475.
          Download 17 downloads
          Trăsnea, Ovidiu. (1976). Gândirea politică a „Declarației de independență”. Viitorul Social, V(3), 524-531.
          Download 19 downloads
          Turcu, Liviu. (1976). Grupe de interese și grupe de presiune în sistemul capitalist contemporan (delimitări conceptuale). Viitorul Social, V(3), 532-538.
          Download 14 downloads
          Zamfir, Cătălin. (1976). Indicatori sociali de „stare” și indicatori sociali de satisfacție. Viitorul Social, V(3), 509-515.
          Download 15 downloads
           ***. (1976). Comentarii. Viitorul Social, V(2), 356-358.
           Download 17 downloads
           ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(2), 372-397.
           Download 22 downloads
           ***. (1976). Viața științifică. Viitorul Social, V(2), 361-371.
           Download 18 downloads
           Ardeleanu, Ion. (1976). 55 de ani de la transformarea Partidului Socialist din România în Partidul Comunist Român. Viitorul Social, V(2), 205-214.
           Download 16 downloads
           Bărbat, Al. (1976). Premise și ipoteze privind dezvoltarea zonelor rurale. Viitorul Social, V(2289-302).
           Download 25 downloads
           Cazacu, Honorina, Mărginean, Ioan, & Glodeanu, Ion. (1976). Fluctuația forței de muncă în întreprinderile unei centrale industriale. Viitorul Social, V(2), 310-320.
           Download 14 downloads
           Fulea, Maria. (1976). Asigurarea Cooperativelor Agricole de Producție cu forță de muncă. Viitorul Social, V(2), 301-309.
           Download 22 downloads
           Gheorghiu, Mihnea. (1976). Reflecții asupra unității dintre teoria și practica social-istorică în construcția noastră socialistă. Viitorul Social, V(2), 224-238.
           Download 20 downloads
           Grozea, Traian. (1976). Corelații între securitatea europeană, dezarmare și dezangajare militară. Viitorul Social, V(1), 267-277.
           Download 13 downloads
           Iordăchel, Ion. (1976). Politica ecologică din perspectiva socialistă. Viitorul Social, V(2), 251-258.
           Download 22 downloads
           Macovescu, George. (1976). Contribuția politicii externe a României socialiste la definirea principiilor unei lumi mai bune și mai drepte. Viitorul Social, V(2), 215-223.
           Download 18 downloads
           Măgureanu, Virgil. (1976). Trăsături specifice ale conceptului de autoritate. Viitorul Social, V(2), 330-341.
           Download 12 downloads
           Radulian, Virgiliu. (1976). Educația tinerei generații în lumina programului ideologic al partidului. Viitorul Social, V(2), 239-250.
           Download 22 downloads
           Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (II). Viitorul Social, V(2), 259-266.
           Download 23 downloads
           Stahl, H.H. (1976). Schema unui „model” de analiză a comunităților sătești. Viitorul Social, V(2), 278-288.
           Download 16 downloads
           Velea, Ion. (1976). Sociologie industrială - obiect și direcții de cercetare. Viitorul Social, V(2), 321-329.
           Download 20 downloads
           Voiculescu, Elena. (1976). Umanismul în gândirea social-politică africană. Viitorul Social, V(2), 342-355.
           Download 18 downloads
            ***. (1976). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, V(1), 182-196.
            Download 25 downloads
            ***. (1976). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, V(1), 145-181.
            Download 21 downloads
            Ceterchi, Ioan. (1976). Consiliile populare - organe de conducere democratică a județelor și localităților țării. Viitorul Social, V(1), 11-18.
            Download 26 downloads
            Cobianu, Maria. (1976). Aspecte ale perfecționării raporturilor organizaționale în agricultura socialistă. Viitorul Social, V(1), 91-97.
            Download 27 downloads
            Constantinescu, Virgil. (1976). Acordul global în dinamica relației dintre individ și grup. Viitorul Social, V(1), 82-90.
            Download 12 downloads
            Grigorescu, P.A., & Mișu, Marilena. (1976). Funcționalitatea și dinamica procesului de integrare socio-profesională. Viitorul Social, V(1), 73-80.
            Download 21 downloads
            Hoffman, O. (1976). Sistemul conceptual operațional și regulile relațiilor dintre indicatori. Viitorul Social, V(1), 60-66.
            Download 15 downloads
            Iacovișac, Constantin. (1976). Aspecte sociologice ale acțiunii de recuperare socială a minorilor infractori. Viitorul Social, V(1), 113-121.
            Download 15 downloads
            Lăzărescu, Cezar. (1976). Probleme actuale ale sistematizării teritoriului național și așezărilor umane în România. Viitorul Social, V(1), 31-38.
            Download 19 downloads
            Malița, Mircea. (1976). Probleme de redistribuție în noua ordine economică internațională (II). Viitorul Social, V(1), 39-49.
            Download 16 downloads
            Measnicov, Ioan. (1976). Un model matematic al migrației interne în România. Viitorul Social, V(1), 50-59.
            Download 24 downloads
            Moldovan, Roman. (1976). Trăsături caracteristice ale dezvoltării social-economice reflectate prin prevederile de plan pe anul 1976. Viitorul Social, V(1), 3-10.
            Download 24 downloads
            Okonjo, Onokanma. (1976). „Tribalism” și relații familiale. Viitorul Social, V(1), 139-144.
            Download 24 downloads
            Pîrlog, Mihail. (1976). Un ilustru om de știință și sociolog român. Viitorul Social, V(1), 132-138.
            Download 13 downloads
            Roman, Valter. (1976). Baza tehnico-materială a societății și legitățile dezvoltării ei în condițiile revoluției științifice și tehnice (I). Viitorul Social, V(1), 19-30.
            Download 15 downloads
            Sârbu, Mariana. (1976). Opinia publică și formarea conștiinței moral-politice într-o zonă minieră. Viitorul Social, V(1), 98-112.
            Download 16 downloads
            Trebici, Vladimir. (1976). Creșterea și concentrarea urbană în România. Viitorul Social, V(1), 122-131.
            Download 25 downloads
            Vlăsceanu, Mihaela. (1976). Probleme metodologice ale cercetării empirice și construcției teoretice. Viitorul Social, V(167-72).
            Download 20 downloads

              

             ***. (1975). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IV(4), 768-781.
             Download 25 downloads
             ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(4), 750-767.
             Download 21 downloads
             Cazacu, Honorina. (1975). Industrializare socialistă și mobilitatea forței de muncă. Viitorul Social, IV(4), 689-698.
             Download 17 downloads
             Dobre, Gh. (1975). Din avatarurile elaborării monografiei lui Ion Ionescu de la Brad. Agricultura română în județul Mehedinți - 1868. Viitorul Social, IV(4), 740-743.
             Download 14 downloads
             Dobrin, Tamara. (1975). Aspecte ale integrării femeii în viața social-economică contemporană. Viitorul Social, IV(4), 634-641.
             Download 23 downloads
             Ioanid, Virgil. (1975). Elemente metodologice pentru prognoza noilor centre populate cu profil urban. Viitorul Social, IV(4), 672-682.
             Download 24 downloads
             Ion, Ghidu. (1975). Implicațiile navestismului aupra calității procesului de instrucție, asistenței sanitare și producției agricole. Viitorul Social, IV(4), 711-715.
             Download 14 downloads
             Ionescu, Elena, Țenovici, Dinu, & Borcea, Armand. (1975). Reinserția socio-profesională a deficienților psihici. Viitorul Social, IV(4), 725-732.
             Download 12 downloads
             Ioniță, Gh.I. (1975). Un moment memorabil: patru decenii de la încheierea acordului de la Țebea. Viitorul Social, IV(4), 733-739.
             Download 13 downloads
             Jinga, Ioan. (1975). Conducerea științifică în domeniul activității cultural-educative de masă. Viitorul Social, IV(4), 642-653.
             Download 27 downloads
             Malița, Mircea. (1975). Probleme de redistribuție în noua ordine economică și politică mondială (I). Viitorul Social, IV(4), 614-623.
             Download 13 downloads
             Mamali, Cătălin. (1975). Precizări conceptuale și ipoteze de lucru în studiul fluctuației și satisfacției în muncă a tinerilor din industrie. Viitorul Social, IV(4), 663-671.
             Download 18 downloads
             Mărginean, Ioan. (1975). Factori comuni și variabile relevante ale stabilității forței de muncă feminine dintr-o unitate industrială. Viitorul Social, IV(4), 699-710.
             Download 15 downloads
             Marian, Silviu. (1975). Exigențele edificării unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa. Viitorul Social, IV(4), 607-613.
             Download 21 downloads
             Mesaroș, Emil. (1975). Considerații socio-demografice asupra familiei românești contemporane. Viitorul Social, IV(4), 683-688.
             Download 27 downloads
             Popescu-Puțuri, Ion. (1975). Un luptător hotărât pentru cauza socialismului în România: Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954). Viitorul Social, IV(4), 624-633.
             Download 24 downloads
             Tănase, Al. (1975). Rolul muncii în geneza și dezvoltarea existenței sociale (Georg Lukács, Ontologia existenței sociale, București, Ed. politică, 1975). Viitorul Social, IV(4), 744-749.
             Download 25 downloads
             Trăsnea, Ovidiu. (1975). Procesul revoluționar mondial. Viitorul Social, IV(4), 654-662.
             Download 12 downloads
             Turcu, Liviu. (1975). Particularități ale activității contractuale desfășurate în cadrul procesului de integrare la Universitatea București. Viitorul Social, IV(4), 716-724.
             Download 18 downloads
              ***. (1975). Note de lectură. Viitorul Social, IV(3), 586-590.
              Download 23 downloads
              ***. (1975). Recenzii. Viitorul Social, IV(3), 568-585.
              Download 25 downloads
              ***. (1975). Viața științifică internă și internațională. Viitorul Social, IV(3), 556-567.
              Download 19 downloads
              Abraham, Dorel. (1975). Suburbanul - zonă de tranziție a ruralului spre urban. Viitorul Social, IV(3), 510-516.
              Download 25 downloads
              Achim, Mihu. (1975). Constantin Dobrogeanu-Gherea contemporanul nostru. Viitorul Social, IV(3), 438-446.
              Download 17 downloads
              Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1975). Tendințe în evoluția populației din județul Iași. Viitorul Social, IV(3), 500-509.
              Download 25 downloads