(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

***. (1989). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXII(5), 482-493.
Download 19 downloads
***. (1989). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXII(5), 494-499.
Download 14 downloads
Datculescu, Petre. (1989). Model de analiză a cauzelor schimbării valorilor și aplicarea sa în studiul personalității. Viitorul Social, LXXXII(5), 442-448.
Download 13 downloads
Mageriu, Florin. (1989). Model de diagnoză a potențialității de integrare socio-profesională a absolvenților de liceu. Viitorul Social, LXXXII(5), 455-474.
Download 13 downloads
Mitulescu, Sorin. (1989). Evoluții în structura socială și criza societății românești la sfârșitul deceniului 9. Viitorul Social, LXXXII(5), 449-454.
Download 12 downloads
Sandu, Dumitru. (1989). Dinamica socială a locuirii urbane. Viitorul Social, LXXXII(5), 425-433.
Download 19 downloads
Sorin M., Rădulescu. (1989). Paradigme în studiul sociologic al stabilității familiei. Viitorul Social, LXXXII(5), 434-441.
Download 19 downloads
Stanciu, Lucian. (1989). Spiritul mioritic al revoluției române. Viitorul Social, LXXXII(5), 422-424.
Download 15 downloads
Tănăsescu, Frorin. (1989). Revoluția din decembrie: o privire socio-istorică. Viitorul Social, LXXXII(5), 403-421.
Download 17 downloads
Vasile, Gheţău. (1989). Noi abordări ale raportului dintre creșterea demografică și dezvoltarea economică. Viitorul Social, LXXXII(5), 475-481.
Download 15 downloads
  ***. (1989). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXII(4), 393-396.
  Download 15 downloads
  ***. (1989). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXII(4), 379-388.
  Download 23 downloads
  ***. (1989). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXII(4), 389-392.
  Download 15 downloads
  Abraham, Dorel. (1989). Urbanizarea în țările socialiste în dezbaterile sociologice contemporane. Viitorul Social, LXXXII(4), 363-371.
  Download 20 downloads
  Berindei, Dan. (1989). "Declarația drepturilor omului şi cetățeanului" din 1789 și procesul de constituire a României moderne. Viitorul Social, LXXXII(4), 341-348.
  Download 15 downloads
  Chiru, Gica. (1989). Integrarea socioprofesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXII(4), 331-340.
  Download 18 downloads
  Sandu, Dumitru. (1989). Tranziție şi diferențiere demografică în mediul rural. Viitorul Social, LXXXII(4), 349-362.
  Download 22 downloads
  Surdu, Emil. (1989). Modalități de consum cultural. Implicații psihosociologice. Viitorul Social, LXXXII(4), 372-378.
  Download 18 downloads
  Tănăsescu, Florian. (1989). Caracter național și social al demersului revoluționar declanșat în august 1944. Viitorul Social, LXXXII(4), 315-330.
  Download 14 downloads
   ***. (1989). Cronica vieţii științifice. Viitorul Social, LXXXII(3), 307-308.
   Download 15 downloads
   ***. (1989). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXII(3), 289-299.
   Download 18 downloads
   ***. (1989). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXII(3), 301-306.
   Download 16 downloads
   Bădescu, Ilie. (1989). Sociologia politică și sociologia statului în concepția lui M. Eminescu. Viitorul Social, LXXXII(3), 240-246.
   Download 22 downloads
   Botezatu, Doina, & Boda, Stela. (1989). Noi tendințe ale interacțiunii familiale. Viitorul Social, LXXXII(3), 284-288.
   Download 18 downloads
   Fulea, Maria. (1989). Mobilitatea educațională intergenerațională. Viitorul Social, LXXXII(3), 247-257.
   Download 22 downloads
   Iosipescu, Sergiu. (1989). Constantin Brâncoveanu - istoria la timpul prezent. Viitorul Social, LXXXII(3), 268-280.
   Download 18 downloads
   Mezei, Smaranda. (1989). Un model empiric al ciclului de viață familială. Viitorul Social, LXXXII(3), 258-267.
   Download 21 downloads
   Schifirneţ, Constantin. (1989). Gândirea eminesciană despre evoluția societății românești moderne. Viitorul Social, LXXXII(3), 227-239.
   Download 20 downloads
   Tănăsescu, Florian. (1989). Centenar Eminescu. Viitorul Social, LXXXII(3), 205-226.
   Download 16 downloads
   Vasile, Gheţău. (1989). Supramortalitatea masculină: rezultat al factorilor biologici sau al celor sociali? Viitorul Social, LXXXII(3), 281-283.
   Download 19 downloads
    ***. (1989). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXXII(2), 194-196.
    Download 15 downloads
    ***. (1989). Recenzii şi note de lactură. Viitorul Social, LXXXII(2), 174-188.
    Download 19 downloads
    ***. (1989). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXII(2), 189-193.
    Download 15 downloads
    Banciu, Angela. (1989). Unificarea politico-juridică şi administrativă a României Mari reflectată în dezbaterile Institutului Social Român (1922-1923). Viitorul Social, LXXXII(2), 143-150.
    Download 19 downloads
    Brezeanu, Ana-Rodica Lisievici. (1989). Măsurarea migraţiilor între provinciile istorice ale României. Viitorul Social, LXXXII(2), 151-160.
    Download 15 downloads
    Gânju, Marinela. (1989). Modul de locuire specific unei comunităţi săteşti contemporane. Viitorul Social, LXXXII(2), 105-115.
    Download 19 downloads
    Gheorghe, Georgeta, & Puşcaşu, Doina. (1989). Meşteşugurile şi tehnicile tradiţionale în cotextul dezvoltării industriei mici locale. Viitorul Social, LXXXII(2), 116-120.
    Download 19 downloads
    Holban, Ion. (1989). Fundamentul cultural al creativităţii. Viitorul Social, LXXXII(2), 95-104.
    Download 20 downloads
    Kivu, Mircea. (1989). Locuirea ca relaţie socială. Viitorul Social, LXXXII(2), 121-129.
    Download 16 downloads
    Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1989). Analiza normativităţii şi răspunderii penale din perspectivă sociologică. Viitorul Social, LXXXII(2), 161-165.
    Download 18 downloads
    Rusu, Daniela. (1989). Perspectiva generativă şi structurală în studiul inovaţiei ştiinţifice şi tehnologice. Viitorul Social, LXXXII(2), 169-173.
    Download 16 downloads
    Todea, Dorel. (1989). Factori de stabilitate a raporturilor de familie. Viitorul Social, LXXXII(1), 130-142.
    Download 17 downloads
    Vasile, Gheţău. (1989). Populaţia centenară şi longevitatea speciei umane. Viitorul Social, LXXXII(2), 166-168.
    Download 18 downloads
     ***. (1989). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXXII(1), 85-88.
     Download 15 downloads
     ***. (1989). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXXII(1), 66-76.
     Download 19 downloads
     ***. (1989). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXII(1), 77-84.
     Download 17 downloads
     Banciu, Dan, & Rădulescu, Sorin M. (1989). Exigențe funcționale ale procesului de resocializare a minorilor cu comportament deviant. Viitorul Social, LXXXII(1), 29-36.
     Download 19 downloads
     Mărginean, Ioan. (1989). Analiza sociologică a structurii sociale. Viitorul Social, LXXXII(1), 55-65.
     Download 18 downloads
     Neculau, Viorica. (1989). Rolul determinat al științei și învățământului în procesul economico-social al României. Viitorul Social, LXXXII(1), 3-10.
     Download 18 downloads
     Popescu, Livia. (1989). Semnificația și consecințele reformei lui Cuza în gândirea sociologică de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Viitorul Social, LXXXII(1), 37-44.
     Download 14 downloads
     Stănoiu, Andrei. (1989). Familia în procesul transformărilor din structura socială a societății românești. Viitorul Social, LXXXII(1), 20-28.
     Download 17 downloads
     Trebici, Vladimir. (1989). Demografia între istorie și sociologie. Viitorul Social, LXXXII(1), 45-54.
     Download 21 downloads
     Zărnescu, Vasile I. (1989). Mobilitatea forței de muncă și exigențele conducerii socio-economice contemporane. Viitorul Social, LXXXII(1), 11-19.
     Download 18 downloads

       

      ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
      Download 64 downloads
      ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
      Download 59 downloads
      ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
      Download 55 downloads
      Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
      Download 47 downloads
      Datculescu, Petre. (1988). Caracteristici ale evoluției personalității tinerilor în societatea românească contemporană. Viitorul Social, LXXXI(4), 421-429.
      Download 54 downloads
      Florescu, Mihail. (1988). Natura omului. Viitorul Social, LXXXI(4), 435-442.
      Download 50 downloads
      Ghețău, Vasile. (1988). Încotro se îndreaptă populația Europei? Viitorul Social, LXXXI(4), 451-454.
      Download 47 downloads
      Mitulescu, Sorin, & Petre, Ioana. (1988). Dezvoltarea învățământului superior și problematica mobilității sociale. Viitorul Social, LXXXI(4), 413-420.
      Download 56 downloads
      Preda, Dumitru. (1988). 1 Decembrie 1918 - piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român. Viitorul Social, LXXXI(4), 387-400.
      Download 43 downloads
      Șerbescu, Franc. (1988). Ipostaza creației valorilor umane din perspectiva interdisciplinarității. Viitorul Social, LXXXI(4), 430-434.
      Download 51 downloads
      Tănăsescu, Florin. (1988). Forțele sociale ale Marii Uniri din anul 1918 - analiză socio-politică. Viitorul Social, LXXXI(4), 401-412.
      Download 52 downloads
      Trebici, Vladimir. (1988). Vîrsta și activitatea profesională. Viitorul Social, LXXXI(4), 455-458.
      Download 45 downloads
       ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
       Download 49 downloads
       ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
       Download 52 downloads
       Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
       Download 55 downloads
       Heljoni, Dionisie. (1988). Orientarea și integrarea socio-profesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXI(3), 217-230.
       Download 56 downloads
       Mărginean, Ioan. (1988). Strategii explicative în sociologie. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-258.
       Download 49 downloads
       Rusu, Dorina N. (1988). Epoca modernă și revoluția democratică română din 1848. Viitorul Social, LXXXI(3), 207-216.
       Download 45 downloads
       Sandu, Dumitru. (1988). Alternative și opțiuni ale analizei statistice în sociologia contemporană. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-253.
       Download 50 downloads
        ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
        Download 60 downloads
        ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
        Download 56 downloads
        ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
        Download 53 downloads
        Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
        Download 53 downloads
        Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
        Download 59 downloads
        Ghețău, Vasile. (1988). Valențele scenariului demografic (I). Viitorul Social, LXXXI(2), 147-156.
        Download 43 downloads
        Neagu, Florea. (1988). Energetica la sfârșit de secol. Viitorul Social, LXXXI(2), 135-146.
        Download 43 downloads
        Nedelea, Marin. (1988). Făurirea Partidului Muncitoresc Unic prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat. Viitorul Social, LXXXI(2), 115-125.
        Download 47 downloads
        Pintilie, Constantin, & Pintilie, Andrei. (1988). Paradigma conducerii și dezvoltării intensive a țării noastre în etapa actuală. Viitorul Social, LXXXI(2), 164-180.
        Download 49 downloads
         ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
         Download 53 downloads
         ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
         Download 54 downloads
         ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
         Download 56 downloads
         ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
         Download 50 downloads
         Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(1), 43-50.
         Download 61 downloads
         Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
         Download 110 downloads
         Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
         Download 50 downloads
         Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
         Download 66 downloads
         Florian, Alexandru R. (1988). Dimensiuni ale dezvoltării socio-economice a ruralului și modul de locuire. Viitorul Social, LXXXI(1), 51-63.
         Download 56 downloads
         Furtună, Carmen, & Jelea-Vancea, Gabriela. (1988). Etapele evoluției culturale a unui sat din Cîmpia Bărăganului. Viitorul Social, LXXXI(1), 64-67.
         Download 51 downloads
         Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.
         Download 47 downloads
         Trebici, Vladimir. (1988). Demografia între știință și acțiune socială. Viitorul Social, LXXXI(1), 69-74.
         Download 59 downloads

           

          ***. (1987). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXX(6), 567-571.
          Download 37 downloads
          ***. (1987). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXX(6), 572-578.
          Download 38 downloads
          ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(6), 579-583.
          Download 38 downloads
          Dăianu, Daniel. (1987). Echilibrul şi performanţa sistemului social-economic - unele consideraţii. Viitorul Social, LXXX(6), 557-566.
          Download 52 downloads
          Gheţău, Vasile. (1987). Fertilitatea unor generaţii feminine în România. Viitorul Social, LXXX(6), 548-556.
          Download 65 downloads
          Ionescu, Constantin, & Bădescu, Ilie. (1987). Dimensiuni sociologice ale activităţii ştiinţifice a lui Virgil Madgearu. Viitorul Social, LXXX(6), 540-547.
          Download 30 downloads
          Lache, Ştefan. (1987). O evoluţie social-politică de patru decenii. Viitorul Social, LXXX(6), 509-519.
          Download 33 downloads
          Mihăilescu, Ioan. (1987). Consolidarea coeziunii familiale şi rata divorţialităţii. Viitorul Social, LXXX(6), 520-528.
          Download 38 downloads
          Stanciu, Lucian. (1987). Modelul socio-cultural românesc şi programul revoluţionar al lui Ioan Heliade Rădulescu. Viitorul Social, LXXX(6), 529-539.
          Download 37 downloads
           ***. (1981). Viaţa ştiinţifică. Viitorul Social, X(5), 950-955.
           Download 44 downloads
           ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(5), 473-496.
           Download 47 downloads
           ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(5), 497-500.
           Download 46 downloads
           Brașoveanu, N. (1987). Coordonate social-economice ale ruralului montan. Viitorul Social, LXXX(5), 423-431.
           Download 47 downloads
           Ciotea, Florin. (1987). Proiectul de viață și modurile de adaptare socială a tineretului. Viitorul Social, LXXX(5), 432-441.
           Download 49 downloads
           Diaconu, Ion. (1987). Dezarmarea în contextul securității europene. Viitorul Social, LXXX(5), 417-422.
           Download 58 downloads
           Geană, Gheorghiță. (1987). Testări paremiologice în trei sate din Vrancea. Viitorul Social, LXXX(5), 442-451.
           Download 43 downloads
           Moldovan, Roman. (1987). Fenomene și procese caracteristice lumii contemporane. Viitorul Social, LXXX(5), 460-464.
           Download 39 downloads
           Munteanu, Costea. (1987). François Perroux și științele sociale. Viitorul Social, LXXX(5), 457-459.
           Download 44 downloads
           Radu, Caliopia. (1987). Mass-media și difuzarea cunoștințelor culturale, științifice și tehnice. Viitorul Social, LXXX(5), 452-456.
           Download 48 downloads
           Radu, Nicolae, & Radu, Mircea. (1987). Computerul și școala peste hotare. Viitorul Social, LXXX(5), 465-472.
           Download 40 downloads
            ***. (1987). Comentarii. Viitorul Social, LXXX(4), 363-380.
            Download 45 downloads
            ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(4), 388-401.
            Download 53 downloads
            ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(4), 402-407.
            Download 41 downloads
            Abraham, Dorel. (1987). Dinamica orașelor României - o tipologie multicriterială a dezvoltării urbane. Viitorul Social, LXXX(4), 325-336.
            Download 53 downloads
            Cazacu, Honorina. (1987). Mobilitatea socială: procese și tendințe. Viitorul Social, LXXX(4), 313-324.
            Download 60 downloads
            Mitran, Ion. (1987). Dialectica raportului național-internațional în dezvoltarea istorică. Viitorul Social, LXXX(4), 305-312.
            Download 43 downloads
            Popescu, Grigore. (1987). Dimensiuni social-economice ale profesiei medicale. Viitorul Social, LXXX(4), 337-346.
            Download 46 downloads
            Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Familia în tranziție. „Criza familiei” în dezbaterile sociologice contemporane. Viitorul Social, LXXX(4), 355-362.
            Download 53 downloads
            Voicana, Mircea. (1987). I.D. Ștefănescu - istoric, filosof și sociolog al artei și culturii. Viitorul Social, LXXX(4), 347-354.
            Download 50 downloads
             ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(3), 268-286.
             Download 57 downloads
             ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(3), 287-296.
             Download 62 downloads
             Bălașa, Ana. (1987). Particularități ale procesului de secularizare în societatea socialistă. Viitorul Social, LXXX(3), 221-240.
             Download 52 downloads
             Bușe, Constantin. (1987). Gîndirea social-politică a lui Simon Bolivar și Europa. Viitorul Social, LXXX(3), 249-254.
             Download 50 downloads
             Chelcea, Septimiu. (1987). Priorități actuale în cercetarea sociologică din R.D. Germană. Viitorul Social, LXXX(3), 255-263.
             Download 48 downloads
             Cotigaru, B., Stanciu, C., Căldăraru, Fl., & Petrescu, V. (1987). Produsul „antropic” - între necesitate și responsabilitate. Viitorul Social, LXXX(3), 264-267.
             Download 51 downloads
             Gheorghiu, Mihnea. (1987). O artă a deschiderii. Viitorul Social, LXXX(3), 206-210.
             Download 44 downloads
             Holban, Ion. (1987). Fundamentul democratic al educației moderne. Viitorul Social, LXXX(3), 197-205.
             Download 54 downloads
             Jucovschi, Vl., Ghenciu, Gh., Balaci, M., & Popescu, C. (1987). Gerontologia socială și demografia vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(3), 211-220.
             Download 47 downloads
             Rotariu, Traian. (1987). Influența fertilității asupra evoluției demografice a României. Viitorul Social, LXXX(3), 241-248.
             Download 49 downloads
              ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(2), 157-166.
              Download 111 downloads
              ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(2), 167-181.
              Download 62 downloads
              ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(2), 182-187.
              Download 77 downloads
              Berindei, Dan. (1987). Cucerirea independenței României, moment decisiv al istoriei naționale. Viitorul Social, LXXX(2), 91-99.
              Download 51 downloads
              Cernescu, Trăilă, Gânju, Marilena, & Turcu, Dorina. (1987). Aspecte sociologice ale locuirii în satul românesc. Viitorul Social, LXXX(2), 108-116.
              Download 49 downloads
              Chițimia, I.C. (1987). Spătarul Nicolae Milescu, enciclopedist și personalitate de valoare universală. Viitorul Social, LXXX(2), 117-121.
              Download 43 downloads
              Ioniță, Gheorghe I. (1987). Independența României - istorie și contemporaneitate. Viitorul Social, LXXX(2), 100-107.
              Download 46 downloads
              Mezei, Smaranda. (1987). Ciclul de viață familială: probleme sociologice și demografice. Viitorul Social, LXXX(2), 138-142.
              Download 65 downloads
              Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Cercetarea sociologică în R.P. Bulgaria. Viitorul Social, LXXX(2), 154-156.
              Download 146 downloads
              Șandor, Dorel. (1987). Abordarea comparativă a sistemelor politice din țările socialiste. Viitorul Social, LXXX(2), 143-151.
              Download 101 downloads
              Sandu, Dumitru. (1987). Profilul epistemologic al noțiunii de fenomen în demografie și în sociologie. Viitorul Social, LXXX(2), 128-137.
              Download 44 downloads
              Stanciu, Lucian. (1987). Nicolae Milescu - un mare european. Viitorul Social, LXXX(2), 122-127.
              Download 50 downloads
              Ungureanu, Ion. (1987). Sociologia în R.S. Cehoslovacia - preocupări actuale. Viitorul Social, LXXX(2), 152-154.
              Download 111 downloads
               ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(1), 59-61.
               Download 115 downloads
               ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(1), 62-75.
               Download 66 downloads
               ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(1), 76-82.
               Download 50 downloads
               Badea-Dincă, N., & Țibuleac, D. (1987). Programul de cercetare și proiectare asistate pe calculator - un proiect interdisciplinar. Viitorul Social, LXXX(1), 53-58.
               Download 118 downloads
               Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1987). Aspecte sociologice ale vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(1), 20-27.
               Download 61 downloads
               Cobianu-Băcanu, Maria. (1987). Poiana Mărului - o comunitate de muncă și de viață. Viitorul Social, LXXX(1), 13-19.
               Download 59 downloads
               Costea, Ștefan. (1987). Un congres care nu a mai avut loc. Viitorul Social, LXXX(1), 28-35.
               Download 48 downloads
               Florescu, Mihail. (1987). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică și socială a țării. Viitorul Social, LXXX(1), 3-12.
               Download 47 downloads
               Otovescu, Dumitru. (1987). C. Rădulescu-Motru despre rolul și funcțiile culturii în viața socială. Viitorul Social, LXXX(1), 36-43.
               Download 56 downloads
               Trebici, Vladimir. (1987). Demografie și etnografie: pentru o abordare multidisciplinară a populației. Viitorul Social, LXXX(1), 44-52.
               Download 48 downloads

                 

                ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(6), 573-576.
                Download 37 downloads
                ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(6), 577-586.
                Download 33 downloads
                ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(6), 587-592.
                Download 38 downloads
                Bogdan, Corneliu. (1986). Responsabilitatea umană în făurirea societăţii. Viitorul Social, LXXIX(6), 561-567.
                Download 69 downloads
                Cârţină, Corneliu. (1986). Aspecte psiho-sociale ale integrării forţei de muncă din construcţii. Viitorul Social, LXXIX(6), 526-532.
                Download 33 downloads
                Dobrescu, Vasile. (1986). "ASTRA" în viaţa socio-economică a românilor. Viitorul Social, LXXIX(6), 539-546.
                Download 31 downloads
                Duculescu, Victor. (1986). Anul internaţional al păcii - contribuţie prestigioasă la cauza încrederii şi colaborării între popoare. Viitorul Social, LXXIX(6), 519-525.
                Download 37 downloads
                Filipescu, Iancu, & Chelcea, Septimiu. (1986). Ion C. Clopoţel - sociolog şi publicist patriot. Viitorul Social, LXXIX(6), 556-560.
                Download 32 downloads
                Sandi, Ana-Maria. (1986). Etape în dezvoltarea teoriei sistemelor. Viitorul Social, LXXIX(6), 568-572.
                Download 33 downloads
                Talabă, Ion. (1986). Cercetări privind resursele turistice ale Carpaţilor Orientali. Viitorul Social, LXXIX(6), 533-538.
                Download 32 downloads
                Vasile, Gheţău. (1986). Conjunctura demografică în ţările europene. Viitorul Social, LXXIX(6), 547-555.
                Download 33 downloads
                 ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(5), 482-489.
                 Download 38 downloads
                 ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(5), 490-504.
                 Download 46 downloads
                 ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(5), 505-509.
                 Download 39 downloads
                 Bălaşa, Ana. (1986). Marginalizarea sistemelor axiologice şi normative religioase. Viitorul Social, LXXIX(5), 441-447.
                 Download 42 downloads
                 Ciotea, Florin. (1986). Formarea şi educarea comportamentului familial şi socio-demografic. Viitorul Social, LXXIX(5), 448-457.
                 Download 42 downloads
                 Constantiniu, Florin. (1986). Mircea cel Mare, personalitate strălucită a istoriei poporului român. Viitorul Social, LXXIX(5), 429-435.
                 Download 43 downloads
                 Drăgan, Ion, & Ungureanu, Ion. (1986). Realizări şi perspective ale sociologiei româneşti. Viitorul Social, LXXIX(5), 421-428.
                 Download 43 downloads
                 Gheorghiu, Mihai Dinu. (1986). Introducere în economia bunurilor simbolice. Viitorul Social, LXXIX(5), 477-481.
                 Download 39 downloads
                 Nedelcu, Mihai, Mardare, Mariana, & Mîrşu, Coralia. (1986). Locul unor factori psiho-sociali în patologia medicală. Viitorul Social, LXXIX(5), 458-466.
                 Download 32 downloads
                 Popescu, Ioan Iovuţ. (1986). Perfecţionarea învăţământului superior în condiţiile actualei revoluţii tehnico-ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(5), 415-420.
                 Download 41 downloads
                 Trăsnea, Ovidiu. (1986). Concepţia politică a lui Dimitrie Cantemir. Viitorul Social, LXXIX(5), 436-440.
                 Download 42 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1986). Familia, stabilitatea şi divorţurile. Viitorul Social, LXXIX(5), 467-476.
                 Download 36 downloads
                  ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(4), 386-393.
                  Download 45 downloads
                  ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(4), 394-400.
                  Download 53 downloads
                  ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(4), 401-406.
                  Download 43 downloads
                  Abraham, Dorel. (1986). Sociologia americană azi. Viitorul Social, LXXIX(4), 378-382.
                  Download 41 downloads
                  Bulgaru, Mircea. (1986). Explozie şi implozie demografică - optimul resurselor umane. Viitorul Social, LXXIX(4), 358-371.
                  Download 35 downloads
                  Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1986). Aspecte sociologice privind vârsta a treia. Viitorul Social, LXXIX(4), 372-377.
                  Download 39 downloads
                  Iordăchel, Ion. (1986). Teoria sociologică şi strategia dezvoltării sociale. Viitorul Social, LXXIX(4), 313-322.
                  Download 41 downloads
                  Mărginean, Ioan. (1986). Tradiţional şi modern în structurarea preferinţelor culturale ale populaţiei. Viitorul Social, LXXIX(4), 323-330.
                  Download 39 downloads
                  Neculau, Viorica. (1986). Exigenţe în domeniul formării şi perfecţionării forţei de muncă. Viitorul Social, LXXIX(4), 301-304.
                  Download 42 downloads
                  Petrescu, G., Ţibuleac, D., & Vlad, L. (1986). Informatica în ştiinţă şi tehnologie. Viitorul Social, LXXIX(4), 305-312.
                  Download 36 downloads
                  Popa-Micşan, Florin. (1986). Calitatea unor servicii pentru populaţie. Viitorul Social, LXXIX(4), 338-346.
                  Download 35 downloads
                  Spiridon, Monica. (1986). Mircea Eliade: vocaţia sintezei. Viitorul Social, LXXIX(4), 347-357.
                  Download 82 downloads
                  Stanca, Iustin. (1986). Prevenirea delincvenţei juvenile. Viitorul Social, LXXIX(4), 331-337.
                  Download 35 downloads
                  Tănăsescu, Florian. (1986). Locul muzeelor etnografice în cultura contemporană. Viitorul Social, LXXIX(4), 383-385.
                  Download 47 downloads
                   ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(3), 262-277.
                   Download 44 downloads
                   ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(3), 278-283.
                   Download 44 downloads
                   ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(3), 284-291.
                   Download 36 downloads
                   Bondrea, Aurelian. (1986). Politica culturală a partidului şi conţinutul valoric al spiritualităţii socialiste. Viitorul Social, LXXIX(3), 203-207.
                   Download 49 downloads
                   Duculescu, Victor, & Popescu, Mircea Dan. (1986). Politica, dreptul şi calitatea vieţii în concepţia Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXIX(3), 198-202.
                   Download 41 downloads
                   Gheţău, Vasile. (1986). Durata căsătoriei și fertilitatea. Viitorul Social, LXXIX(3), 249-256.
                   Download 37 downloads
                   Hoffman, O. (1986). Implicații sociale și umane ale tehnologiilor de vârf. Viitorul Social, LXXIX(3), 257-261.
                   Download 38 downloads
                   Iordăchel, Ion. (1986). Normele şi valorile umanismului în sistemul educaţiei şi acţiunii practice de edificare a societăţii socialiste şi comuniste. Viitorul Social, LXXIX(3), 208-212.
                   Download 47 downloads
                   Isăroiu, Angela. (1986). Factori instituţionali de socializare a tineretului. Viitorul Social, LXXIX(3), 213-222.
                   Download 42 downloads
                   Mitulescu, Sorin, & Ștefănescu, Poliana. (1986). Dimensiuni ale diferenţierii şi omogenizării sociale. Viitorul Social, LXXIX(3), 223-231.
                   Download 35 downloads
                   Muntean, George. (1986). Mioriţa - expresie a spiritualităţii româneşti. Viitorul Social, LXXIX(3), 232-238.
                   Download 38 downloads
                   Roman, Ileana. (1986). Considerații asupra operației de tipologizare. Viitorul Social, LXXIX(3), 245-248.
                   Download 36 downloads
                   Ungureanu, Ion. (1986). Raționalitarea acțiunii sociale în sociologia contemporană și contribuțiile sociologiei românești. Viitorul Social, LXXIX(3), 239-244.
                   Download 48 downloads
                    ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(2), 159-165.
                    Download 37 downloads
                    ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(2), 166-178.
                    Download 41 downloads
                    ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(2), 179-184.
                    Download 39 downloads
                    Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1986). Dinamica motivaţiei comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXIX(2), 153-158.
                    Download 53 downloads
                    Ciotea, Florin. (1986). Acțiunea culturală și integrarea socială în mediul rural. Viitorul Social, LXXIX(2), 115-124.
                    Download 46 downloads
                    Larionescu, Maria. (1986). Problema ţărănească: opţiuni sociologice în gândirea social-politică românească din perioada 1821-1918. Viitorul Social, LXXIX(2), 140-149.
                    Download 44 downloads
                    Mamali, Cătălin. (1986). Relevanţa personală şi societală a etapelor de dezvoltare şi a ciclurilor de viaţă. Viitorul Social, LXXIX(2), 125-131.
                    Download 39 downloads
                    Miftode, Vasile. (1986). Perspectivă sociologică asupra zonei alpine. Viitorul Social, LXXIX(2), 106-114.
                    Download 35 downloads
                    Mitran, Ion. (1986). Partidul Comunist Român - centrul vital al societăţii socialiste româneşti. Viitorul Social, LXXIX(2), 95-105.
                    Download 42 downloads
                    Pecican, Eugen. (1986). Aplicarea unei metode de grupare a datelor numerice bazate pe analiza dispersională. Viitorul Social, LXXIX(2), 150-152.
                    Download 38 downloads
                    Radu, Nicolae, Furtună, Carmen, & Grămadă, Carmen. (1986). Modernizarea tranziţiei şi apariţia unor structuri culturale noi. Viitorul Social, LXXIX(1), 47-54.
                    Download 15 downloads
                    Sandu, Dumitru. (1986). O topologie demografică a judeţelor României. Viitorul Social, LXXIX(2), 132-139.
                    Download 45 downloads
                    Trebici, Vladimir. (1986). Nupţialitatea şi modelul cultural. Viitorul Social, LXXIX(1), 39-46.
                    Download 19 downloads
                     ***. (1986). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXIX(1), 55-66.
                     Download 17 downloads
                     ***. (1986). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXIX(1), 67-79.
                     Download 19 downloads
                     ***. (1986). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXIX(1), 80-86.
                     Download 21 downloads
                     Constantinescu, N.N. (1986). Structura relaţiei de proprietate socialistă şi autoconducerea muncitorească. Viitorul Social, LXXIX(1), 18-21.
                     Download 16 downloads
                     Gheorghiu, Alex. (1986). Evaluarea impactului social al dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei. Viitorul Social, LXXIX(1), 22-28.
                     Download 15 downloads
                     Holtier, Senino, & Macavescu, Mihai. (1986). Analiza Q aplicată în cercetări sociale. Viitorul Social, LXXIX(1), 29-33.
                     Download 13 downloads
                     Petrescu, Barbu Gh. (1986). Modernizarea structurilor economiei şi dezvoltarea socială în strategia de dezvoltare intensiv-calitativă a României. Viitorul Social, LXXIX(1), 12-17.
                     Download 18 downloads
                     Rădulescu, Sorin, & Banciu, Dan. (1986). Implicaţii metodologice ale evaluării şi predicţiei fenomenului de delincvenţa juvenilă. Viitorul Social, LXXIX(1), 34-38.
                     Download 19 downloads
                     Solomonescu, Olimpia. (1986). Locul şi rolul femeii în construcţia socialismului în România. Viitorul Social, LXXIX(1), 7-11.
                     Download 22 downloads

                       

                      ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(6), 558-571.
                      Download 42 downloads
                      ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(6), 572-576.
                      Download 39 downloads
                      Alexandrescu, Petruş, & Tudor, Cornel. (1985). Analize de dependenţă în studiul fenomenului cultural în condiţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice. Viitorul Social, LXXVIII(6), 545-549.
                      Download 41 downloads
                      Cazacu, Honorina. (1985). Prestigiul ocupaţional în perspectivă comparativă internaţională. Viitorul Social, LXXVIII(6), 525-534.
                      Download 89 downloads
                      Dunăre, Nicolae. (1985). Științele etnologice și antropologice la Universitatea din Lodz (Polonia). Viitorul Social, LXXVIII(6), 556-557.
                      Download 35 downloads
                      Ene, Haralambie. (1985). Specificitatea proceselor entropice în sistemele sociale. Viitorul Social, LXXVIII(6), 550-555.
                      Download 39 downloads
                      Gheţău, Vasile. (1985). Procesul de îmbătrânire demografică în ţările europene. Viitorul Social, LXXVIII(6), 535-544.
                      Download 43 downloads
                      Ploştinaru, Iulian. (1985). Autoconducerea muncitorească şi autogestiunea - puternice instrumente pentru înfăptuirea planului în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVIII(6), 501-505.
                      Download 41 downloads
                      Stahl, Henri H. (1985). P.S. Aurelian şi ştiinţele social-politice româneşti. Viitorul Social, LXXVIII(6), 514-524.
                      Download 54 downloads
                      Trăsnea, Ovidiu. (1985). Statul şi interacţiunea sa cu societatea naţională şi internaţională - Confruntări de idei la al VIII-lea Congres mondial al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţă Politică. Viitorul Social, LXXVIII(6), 506-513.
                      Download 40 downloads
                       ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 465-478.
                       Download 38 downloads
                       ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(5), 479-487.
                       Download 43 downloads
                       ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(5), 488-492.
                       Download 42 downloads
                       Abraham, Dorel. (1985). Indicatori ai dezvoltării social-economice în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVII(4), 332-338.
                       Download 45 downloads
                       Ciotea, Florin, Pepelea, Petru, & Rus, Ioan. (1985). Metode şi tehnici de analiză a stilului de conducere. Viitorul Social, LXXVIII(5), 426-434.
                       Download 41 downloads
                       Giosan, Nicolae. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la creşterea rolului statului în conducerea întregii activităţi economico-sociale, la perfecţionarea continuă a democraţiei muncitoreşti revoluţionare după Congresul al IX-lea al P.C.R. Viitorul Social, LXXVIII(5), 403-406.
                       Download 40 downloads
                       Luca, Ilie. (1985). Conducere politică şi creativitate. Viitorul Social, LXXVIII(5), 415-419.
                       Download 47 downloads
                       Măgureanu, Virgil. (1985). Putere şi autoritate. Viitorul Social, LXXVIII(5), 461-464.
                       Download 37 downloads
                       Rotariu, Traian. (1985). Concepţia acţionalistă a lui Raymond Boudon. Viitorul Social, LXXVIII(5), 445-457.
                       Download 52 downloads
                       Samochiș, B., Plăiaș, I., & Lazăr, I. (1985). Resursele funciare, agricole din ecosistemul zonei Munților Apuseni. Viitorul Social, LXXVIII(5), 435-444.
                       Download 39 downloads
                       Sandu, Dumitru. (1985). Prognoza locuirii urbane în ţara noastră. Viitorul Social, LXXVIII(5), 420-425.
                       Download 55 downloads
                       Trebici, Vladimir. (1985). Demografie - azi, al XX-lea Congres al Uniunii Internaţionale pentru Studiul Ştiinţific al Populaţiei - Florenţa, 1985. Viitorul Social, LXXVIII(5), 458-460.
                       Download 38 downloads
                       Văduva, Ilie. (1985). Concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar şi creşterea eficienţei economice. Viitorul Social, LXXVIII(5), 407-414.
                       Download 48 downloads
                        ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 368-373.
                        Download 43 downloads
                        ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 374-387.
                        Download 42 downloads
                        ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 388-394.
                        Download 45 downloads
                        Carazo, Rodrigo. (1985). Progresul uman, noi viziuni asupra păcii. Viitorul Social, LXXVII(4), 321-323.
                        Download 39 downloads
                        Cordoş, Gheorghe. (1985). Cercetarea socială concretă în concepţia lui Karl Marx. Viitorul Social, LXXVII(4), 339-344.
                        Download 43 downloads
                        Drăgan, Ioan. (1985). Orientări şi rezultate ale cercetării sociologice în perioada istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXVII(4), 305-313.
                        Download 47 downloads
                        Florescu, Mihail. (1985). Concepţia României, a Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, privind viitorul, ştiinţa şi pacea. Viitorul Social, LXXVII(4), 314-320.
                        Download 37 downloads
                        Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1985). „Declinul urban” ca simptom al tranziției de la orașul de tip industrial la orașul postindustrial. Viitorul Social, LXXVII(4), 365-367.
                        Download 39 downloads
                        Gheţău, Vasile. (1985). Raportul dintre structură şi fluxurile de evenimente demografice. Viitorul Social, LXXVII(4), 360-364.
                        Download 46 downloads
                        Isăroiu, Angela. (1985). Tineretul şi dezvoltarea socială. Viitorul Social, LXXVII(4), 324-331.
                        Download 98 downloads
                        Trăsnea, Ovidiu. (1985). Critica fascismului în lucrările lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Viitorul Social, LXXVII(4), 345-351.
                        Download 39 downloads
                        Ungureanu, Ion. (1985). Instituţionalizarea crizei sociologiei occidentale şi adaptarea ei funcţională. Viitorul Social, LXXVII(4), 352-359.
                        Download 50 downloads
                         ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(3), 276-287.
                         Download 22 downloads
                         ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(3), 188-195.
                         Download 25 downloads
                         Gheorghiu, Mihai Dinu. (1985). Însemnări cu privire la începuturile sociologiei româneşti. Viitorul Social, LXXVIII(3), 256-262.
                         Download 30 downloads
                         Holban, Ion. (1985). Sistemul integrat învățământ-cercetare-producție. Viitorul Social, LXXVIII(3), 234-242.
                         Download 31 downloads
                         Kallós, Nicolae. (1985). Contribuţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu la fundamentarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată. Viitorul Social, LXXVIII(3), 211-218.
                         Download 32 downloads
                         Mărginean, Ioan. (1985). Tendinţe ale evoluţiei structurii sociale din România. Viitorul Social, LXXVIII(3), 151-155.
                         Download 31 downloads
                         Nichita, Vasile, & Rădulescu, Ilie. (1985). Elemente noi în dezvoltarea statului socialist român în lumina Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. Viitorul Social, LXXVIII(3), 219-227.
                         Download 20 downloads
                         Papainopol, Ioan. (1985). Autoconducerea şi responsabilitatea socială-dimensiuni ale democraţiei socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(3), 228-233.
                         Download 28 downloads
                         Pecican, Eugen. (1985). Generaţiile anilor cu natalitate sporită şi aportul lor la dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, LXXVIII(3), 266-271.
                         Download 22 downloads
                         Petre, Ioana, & Ștefănescu, Șt. (1985). Tineretul urban în procesele de mobilitate socială. Viitorul Social, LXXVIII(3), 243-250.
                         Download 34 downloads
                         Răduică, Ion. (1985). Dezvoltarea regională: imperativul unor noi politici pentru anii '80. Viitorul Social, LXXVIII(3), 272-275.
                         Download 21 downloads
                         Rădulescu, Sorin M., Banciu, Dan, & Voicu, Marin. (1985). Direcţii şi orientări metodologice în cercetarea delincvenţei juvenile. Viitorul Social, LXXVIII(3), 263-265.
                         Download 25 downloads
                          ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(2), 180-181.
                          Download 27 downloads
                          ***. (1985). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(2), 182-193.
                          Download 25 downloads
                          ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(2), 194-202.
                          Download 27 downloads
                          Ardeleanu, Ion. (1985). Două decenii, o epocă de progres. Viitorul Social, LXXVIII(2), 111-116.
                          Download 29 downloads
                          Dordea, Liviu. (1985). Structuri ale asimilării normelor şi valorilor proprii societăţii socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(2), 134-141.
                          Download 24 downloads
                          Duculescu, Victor. (1985). Democraţia muncitorească revoluţionară-expresie a superiorităţii orînduirii socialiste. Viitorul Social, LXXVIII(2), 117-123.
                          Download 21 downloads
                          Geană, Gheorghiţă. (1985). Modernizare şi deschidere demografică în zona Vrancei. Viitorul Social, LXXVIII(2), 149-156.
                          Download 22 downloads
                          Marcus, Solomon. (1985). Matematică, societate, cultură. Viitorul Social, LXXVIII(2), 173-179.
                          Download 38 downloads
                          Mihai, Vasile. (1985). Stabilitate şi consens în ancheta Delphi. Viitorul Social, LXXVIII(2), 163-167.
                          Download 31 downloads
                          Savu, Al. Gh. (1985). Contribuţia poporului român la marea victorie din mai 1945. Viitorul Social, LXXVIII(2), 124-133.
                          Download 20 downloads
                          Ştefănescu, Ştefan. (1985). Prelucrarea automată a datelor: cerințe ale abordării informatice. Viitorul Social, LXXVIII(2), 157-162.
                          Download 24 downloads
                          Trebici, Vladimir. (1985). Anton Galopenția (1909-1951) - eminent statistician și demograf. Viitorul Social, LXXVIII(2), 168-172.
                          Download 33 downloads
                           ***. (1985). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVIII(1), 80-86.
                           Download 25 downloads
                           ***. (1985). Noi direcţii în cercetarea social-politică. Viitorul Social, LXXVIII(1), 3-8.
                           Download 26 downloads
                           ***. (1985). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVIII(1), 87-98.
                           Download 29 downloads
                           ***. (1985). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVIII(1), 99-102.
                           Download 26 downloads
                           Atanasescu-Ţugui, Rodica. (1985). Determinări sociologice ale comportamentului cultural. Viitorul Social, LXXVIII(1), 64-68.
                           Download 31 downloads
                           Caliopia, Radu. (1985). Comportamentul profesional al ţăranilor-muncitori. Viitorul Social, LXXVIII(2), 142-148.
                           Download 22 downloads
                           Cobianu-Băcanu, Maria. (1985). Mutaţii în structura socioprofesională a întreprinderilor cu profil de cercetare-producţie. Viitorul Social, LXXVIII(1), 35-43.
                           Download 34 downloads
                           Creţoiu, Gheorghe. (1985). Perfecţionarea relaţiilor de producţie şi sociale în consens cu cerinţele dezvoltării multilaterale a ţării. Viitorul Social, LXXVIII(1), 18-26.
                           Download 21 downloads
                           Iordăchel, Ion. (1985). Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind noua calitate a muncii şi a vieţii în societatea socialistă şi comunistă. Viitorul Social, LXXVIII(1), 9-17.
                           Download 24 downloads
                           Micşan, Florin-Popa. (1985). Conducerea colectivă în unităţiile economico-sociale. Viitorul Social, LXXVIII(1), 27-34.
                           Download 22 downloads
                           Rădulescu, Gheorghe. (1985). Profesorul Virgil N. Madgearu. Viitorul Social, LXXVIII(1), 54-63.
                           Download 27 downloads
                           Raşeev, Simona. (1985). Intelectualitate. Valori şi practici sociale. Viitorul Social, LXXVIII(1), 69-72.
                           Download 32 downloads
                           Sorin M., Rădulescu. (1985). Declarația asupra populației și dezvoltării, adoptată de conferința internațională asupra populației, Mexic, 14 august 2014. Viitorul Social, LXXVIII(1), 77-79.
                           Download 23 downloads
                           Trebici, Vladimir. (1985). Conferința internațională asupra populației, Mexic, 6-14 august 1984. Viitorul Social, LXXVIII(1), 73-79.
                           Download 31 downloads
                           Vasilescu, Adrian, & Popescu, Ion Andrei. (1985). Implicaţiile sociale ale dezvoltării tehnologiilor bazate pe utilizarea surselor regenerabile de energie. Viitorul Social, LXXVIII(1), 44-53.
                           Download 39 downloads

                             

                            ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(5), 467-470.
                            Download 49 downloads
                            ***. (1984). Mobilitate şi dezvoltare socială în România contemporană. Viitorul Social, LXXVII(5), 449-456.
                            Download 55 downloads
                            ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(5), 471-482.
                            Download 50 downloads
                            ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(5), 483-489.
                            Download 44 downloads
                            Cosmaţchi, Aurelian, & Vinţanu, Nicolae. (1984). Învăţământul românesc în anii socialismului. Viitorul Social, LXXVII(5), 457-462.
                            Download 41 downloads
                            Costea, Ştefan. (1984). Ştiinţele sociale şi progresul multilateral al societăţii româneşti contemporane. Viitorul Social, LXXVII(5), 408-412.
                            Download 41 downloads
                            Firuţă, Argentina. (1984). Cultura politică şi socializare politică. Aspecte privind autoconducerea muncitorească. Viitorul Social, LXXVII(5), 413-419.
                            Download 39 downloads
                            Larionescu, Maria. (1984). Nicolae Petrescu: sociologie comparată. Viitorul Social, LXXVII(5), 428-436.
                            Download 44 downloads
                            Mihăilescu, Vintilă. (1984). Migraţie şi co-adaptare - observaţii de "psihologia populaţiilor" în zona Rovinari. Viitorul Social, LXXVII(5), 420-427.
                            Download 50 downloads
                            Popescu, Viorel. (1984). Revoluţie socialistă şi proces revoluţionar. Viitorul Social, LXXVII(5), 399-407.
                            Download 48 downloads
                            Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1984). Fenomenul de devianţă în contextul teoriilor contemporane ale "problemelor sociale". Viitorul Social, LXXVII(5), 463-466.
                            Download 56 downloads
                            Trebici, Vladimir. (1984). Populaţia ca resursă limitată. Viitorul Social, LXXVII(5), 442-448.
                            Download 40 downloads
                            Ungureanu, Ion. (1984). Ştefan Odobleja, cibernetică generală - psihologie consonantistă. Viitorul Social, LXXVII(5), 437-441.
                            Download 40 downloads
                             ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(4), 358-368.
                             Download 42 downloads
                             ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(4), 369-383.
                             Download 63 downloads
                             ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(4), 384-389.
                             Download 43 downloads
                             Dunăre, Nicolae. (1984). O determinare interdisciplinară a vetrelor etnoculturale. Viitorul Social, LXXVII(4), 353-357.
                             Download 45 downloads
                             Gheţău, Vasile. (1984). Populaţia în vârstă de muncă la orizontul anului 2000. Viitorul Social, LXXVII(4), 342-347.
                             Download 43 downloads
                             Mitulescu, Sorin. (1984). Comun şi specific în procesul participării oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor. Viitorul Social, LXXVII(4), 330-337.
                             Download 44 downloads
                             Neculau, Adrian. (1984). Schimbare socioumană şi educaţie permanentă. Viitorul Social, LXXVII(4), 347-352.
                             Download 47 downloads
                             Nichita, Vasile. (1984). Semnificaţiile revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă pentru înaintarea României pe calea făuriri vieţii noi, socialiste. Viitorul Social, LXXVII(4), 312-321.
                             Download 43 downloads
                             Rădulescu, Gheorghe. (1984). Cerinţe esenţiale ale confirmării progresului nostru economic şi social. Viitorul Social, LXXVII(4), 305-311.
                             Download 45 downloads
                             Sandi, Ana Maria, & Ionescu-Siseşti, Ileana. (1984). Progres ştiinţific şi tehnologic - dezvoltare socială. Viitorul Social, LXXVII(4), 322-329.
                             Download 38 downloads
                             Tiţa, Ion Călin. (1984). Policalificarea - o soluţie de optimizare a diviziunii muncii în industrie. Viitorul Social, LXXVII(4), 338-341.
                             Download 39 downloads
                              ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(3), 272-276.
                              Download 35 downloads
                              ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(3), 277-288.
                              Download 35 downloads
                              ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(3), 289-296.
                              Download 35 downloads
                              Abraham, Dorel. (1984). Prognoza socială a aspiraţiilor de locuire. Viitorul Social, LXXVII(3), 225-231.
                              Download 36 downloads
                              Buciuman, Eugen. (1984). „Hrană pentru șase miliarde”. Viitorul Social, LXXVII(3), 256-265.
                              Download 38 downloads
                              Edroiu, Nicolae. (1984). Semnificaţia internă şi europeană a răscoalei lui Horea (1784). Viitorul Social, LXXVII(3), 207-212.
                              Download 29 downloads
                              Gáll, Ernö. (1984). „Cîmpul intelectual” în era informaticii. Viitorul Social, LXXVII(3), 266-271.
                              Download 26 downloads
                              Iordăchel, Ion. (1984). Populaţie şi dezvoltare. Interviu cu Mohammed Mazouz, Directorul Centrului demografic ONU-România (CEDOR). Viitorul Social, LXXVII(3), 249-255.
                              Download 31 downloads
                              Ţenovici, Dinu. (1984). Stiluri de viaţă alternative şi comportamente personale. Viitorul Social, LXXVII(3), 213-219.
                              Download 30 downloads
                              Teodorescu, Alin. (1984). Analiza structurilor latente: algoritm şi aplicaţie în cazul dihotomic. Viitorul Social, LXXVII(3), 232-240.
                              Download 28 downloads
                              Trăsnea, Ovidiu. (1984). Probleme teoretico-ideologice ale analizei sistemului politic al capitalismului contemporan. Viitorul Social, LXXVII(3), 241-248.
                              Download 29 downloads
                              Voicu, Victor. (1984). Relaţiile interpersonale şi stabilitatea forţei de muncă. Viitorul Social, LXXVII(3), 220-224.
                              Download 28 downloads
                               ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(2), 171-175.
                               Download 36 downloads
                               ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(2), 176-189.
                               Download 31 downloads
                               ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(2), 190-197.
                               Download 32 downloads
                               Brucan, Silviu. (1984). Putere şi forţă. Viitorul Social, LXXVII(2), 131-138.
                               Download 32 downloads
                               Călina, Nicolae. (1984). Mişcarea ţărilor nealiniate în sistemul relaţiilor internaţionale contemporane. Viitorul Social, LXXVII(2), 139-146.
                               Download 27 downloads
                               Iliescu, Ion. (1984). Ecologie şi dezvoltare: utilizarea raţională a resurselor hidrologice. Viitorul Social, LXXVII(2), 117-122.
                               Download 36 downloads
                               Moraru, Ion. (1984). Aptitudine, aspiraţie şi stil de conducere. Viitorul Social, LXXVII(2), 153-159.
                               Download 32 downloads
                               Sandu, Dumitru. (1984). Populaţie şi cadrul construit. Viitorul Social, LXXVII(2), 160-163.
                               Download 28 downloads
                               Schifirneţ, Constantin. (1984). Vârsta şi cultura. Viitorul Social, LXXVII(2), 164-170.
                               Download 32 downloads
                               Solomonescu, Olimpia. (1984). Tendinţe recente şi de perspectivă în evoluţia populaţiei României. Viitorul Social, LXXVII(2), 109-116.
                               Download 37 downloads
                               Vlad, Constantin. (1984). O relaţie organică: dezarmare - dezvoltare. Viitorul Social, LXXVII(2), 123-130.
                               Download 27 downloads
                               Zară, Ion. (1984). Cunoaştere şi conducere ştiinţifică. Viitorul Social, LXXVII(2), 147-152.
                               Download 26 downloads
                                ***. (1984). Comentarii. Viitorul Social, LXXVII(1), 58-73.
                                Download 42 downloads
                                ***. (1984). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVII(1), 74-79.
                                Download 43 downloads
                                ***. (1984). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVII(1), 80-93.
                                Download 45 downloads
                                ***. (1984). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVII(1), 94-99.
                                Download 43 downloads
                                Dolgu, Gheorghe, Ecobescu, Nicolae, Popescu, Maria, & Paşcu, Ioan. (1984). O zonă denuclearizată în Balcani, contribuţie la o Europă paşnică. Viitorul Social, LXXVII(1), 9-20.
                                Download 39 downloads
                                Tiţa, Ion Călin. (1984). Aspecte disfuncţionale ale integrării socioprofesionale - absenteismul în muncă. Viitorul Social, LXXVII(1), 30-38.
                                Download 41 downloads
                                Trebici, Vladimir. (1984). Model demografic naţional şi submodele regionale. Viitorul Social, LXXVII(1), 49-57.
                                Download 39 downloads
                                Verona, Sergiu. (1984). Tehnologia în slujba înarmărilor. Viitorul Social, LXXVII(1), 21-29.
                                Download 93 downloads
                                Vlăsceanu, Mihaela. (1984). Valori şi valorizare în raporturile interumane. Viitorul Social, LXXVII(1), 39-48.
                                Download 37 downloads
                                Zub, Alexandru. (1984). Conştiinţa unităţii româneşti. Viitorul Social, LXXVII(1), 3-8.
                                Download 81 downloads

                                  

                                 ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(6), 561-563.
                                 Download 23 downloads
                                 ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(6), 564-576.
                                 Download 20 downloads
                                 ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(6), 577-581.
                                 Download 22 downloads
                                 Archer, Margaret S. (1983). Curente tradiţionale şi moderne în sociologia educaţiei. Viitorul Social, LXXVI(6), 507-514.
                                 Download 33 downloads
                                 Bădescu, Ilie. (1983). Ecouri americane ale Şcolii sociologice de la Bucureşti. Viitorul Social, LXXVI(6), 541-547.
                                 Download 17 downloads
                                 Firuţă, Argentina. (1983). Conştientizare şi participare în sistemul autoconducerii muncitoreşti. Viitorul Social, LXXVI(6), 528-535.
                                 Download 17 downloads
                                 Larionescu, Maria. (1983). Contribuţii ale sociologiei româneşti la dezvoltarea sociologiei ştiinţei. Viitorul Social, LXXVI(6), 536-540.
                                 Download 21 downloads
                                 Mahler, Fred. (1983). Ipoteza unui model al sociologiei educaţiei. Viitorul Social, LXXVI(6), 500-506.
                                 Download 24 downloads
                                 Marinescu, Dumitru, & Duculescu, Victor. (1983). Permanenţa suveranităţii şi independenţei naţionale. Viitorul Social, LXXVI(6), 553-557.
                                 Download 17 downloads
                                 Meier, Artur. (1983). Sociologia educaţiei. Viitorul Social, LXXVI(6), 515-521.
                                 Download 21 downloads
                                 Mureşan, Camil. (1983). Unirea din 1918 şi semnificaţiile sale în dezvoltarea României moderne. Viitorul Social, LXXVI(6), 495-499.
                                 Download 19 downloads
                                 Popescu, Mircea-Dan. (1983). Dinamica democraţiei româneşti. Viitorul Social, LXXVI(6), 522-527.
                                 Download 16 downloads
                                 Urquidi, Victor L. (1983). Independența economică globală și schimbarea socială. Viitorul Social, LXXVI(6), 558-560.
                                 Download 19 downloads
                                 Vasile, Gheţău. (1983). Evoluţii recente ale duratei medii de viaţă în România. Viitorul Social, LXXVI(6), 547-552.
                                 Download 18 downloads
                                  ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 465-468.
                                  Download 46 downloads
                                  ***. (1983). Dezbateri. Viitorul Social, LXXVI(5), 453-459.
                                  Download 45 downloads
                                  ***. (1983). Dialog cu cititorii. Viitorul Social, LXXVI(5), 460-464.
                                  Download 49 downloads
                                  ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(5), 469-480.
                                  Download 53 downloads
                                  ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(5), 481-486.
                                  Download 38 downloads
                                  Cernescu, Trăilă. (1983). Familia tânără și serviciile sociale specifice. Viitorul Social, LXXVI(5), 416-423.
                                  Download 53 downloads
                                  Drăgan, Ion, Cazacu, Honorina, Fulea, Maria, & Hoffman, Oscar. (1983). Concepţia şi strategia P.C.R. privind dinamica structurii sociale şi de clasă în România socialistă. Viitorul Social, LXXVI(5), 397-405.
                                  Download 44 downloads
                                  Maier, Aurel, & Rotariu, Traian. (1983). Schimbări sociodemocrafice în profil zonal. Viitorul Social, LXXVI(5), 406-415.
                                  Download 41 downloads
                                  Mureşan, Valentin. (1983). Analiza eficienței educației politice din perspectiva praxiologiei. Viitorul Social, LXXVI(5), 429-434.
                                  Download 51 downloads
                                  Otovescu, Dumitru. (1983). Preocupări sociologice în opera lui C. Rădulescu-Motru. Viitorul Social, LXXVI(5), 435-441.
                                  Download 38 downloads
                                  Rădulescu, Sorin M., Banciu, Dan, & Voicu, Marin. (1983). Etiologia manifestărilor antisociale în rândul tineretului. Cercetare şi prevenire. Viitorul Social, LXXVI(5), 442-447.
                                  Download 45 downloads
                                  Roman, Ileana. (1983). Abordarea sistemică în cunoaşterea socială. Viitorul Social, LXXVI(5), 424-428.
                                  Download 42 downloads
                                  Văcar, Lucreţia. (1983). Surse obiective ale tendinţei de radicalizare a intelectualităţii din ţările capitaliste dezvoltate. Viitorul Social, LXXVI(5), 448-452.
                                  Download 48 downloads
                                   ***. (1983). Fișier bibliografic. Viitorul Social, LXXVI(4), 382-386.
                                   Download 35 downloads
                                   ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(4), 364-377.
                                   Download 35 downloads
                                   ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(4), 378-381.
                                   Download 48 downloads
                                   Atanasescu-Țugui, Rodica. (1983). Spre o conștiință critică a culturii. Viitorul Social, LXXVI(4), 346-351.
                                   Download 35 downloads
                                   Furtună, Carmen. (1983). Mediul comunitar şi expresia sa culturală. Viitorul Social, LXXVI(4), 304-310.
                                   Download 40 downloads
                                   Mamali, Cătălin. (1983). Justiţia socială: o perspectivă psihosocială. Viitorul Social, LXXVI(4), 338-345.
                                   Download 30 downloads
                                   Mihai, Vasile. (1983). Metoda impactului încrucişat şi aplicarea ei în studiul factorilor socioculturali. Viitorul Social, LXXVI(4), 331-337.
                                   Download 32 downloads
                                   Negru, Andrei. (1983). Revista „Societatea de mâine" şi cultura românească. Viitorul Social, LXXVI(4), 322-330.
                                   Download 35 downloads
                                   Parciu, Elena. (1983). Orientări în studiul sociologic și antropologic comparativ al culturilor. Viitorul Social, LXXVI(4), 352-357.
                                   Download 33 downloads
                                   Radu, Nicolae. (1983). Progresul tehnic şi participarea culturală. Viitorul Social, LXXVI(4), 295-303.
                                   Download 32 downloads
                                   Stănciulescu, Traian Dinorel. (1983). Valorile culturale în arhitectura satului românesc. Viitorul Social, LXXVI(4), 311-321.
                                   Download 29 downloads
                                   Ştefănescu, Ion T. (1983). Dimensiuni ale politicii culturale în etapa actuală. Viitorul Social, LXXVI(4), 289-294.
                                   Download 33 downloads
                                   Stoichițoiu, Adriana. (1983). Limbajul juridic-administrativ și cercetarea interdisciplinară. Viitorul Social, LXXVI(4), 358-363.
                                   Download 32 downloads
                                    ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(3), 254-259.
                                    Download 44 downloads
                                    ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(3), 260-271.
                                    Download 51 downloads
                                    ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(3), 272-275.
                                    Download 47 downloads
                                    Gheorghiu, Mihnea. (1983). Marx şi România. Viitorul Social, LXXVI(3), 208-213.
                                    Download 40 downloads
                                    Ionescu, Constantin, & Matei, Ioan. (1983). Dezvoltarea sistematizată rural-urban şi creşterea avuţiei naţionale. Viitorul Social, LXXVI(3), 214-221.
                                    Download 46 downloads
                                    Iordăchel, Ion, & Gheorghe, Nicolae. (1983). Interviu - Viitorul oraşelor americane în societatea "post-urbană". Viitorul Social, LXXVI(3), 250-253.
                                    Download 39 downloads
                                    Marian, Felicia. (1983). Socialitatea artei în gândirea estetică interbelică. Viitorul Social, LXXVI(3), 239-244.
                                    Download 40 downloads
                                    Mihăilescu, Ioan. (1983). Satul românesc şi sociologia rurală. Viitorul Social, LXXVI(3), 230-238.
                                    Download 39 downloads
                                    Rădulescu, Gheorghe. (1983). Socialismul şi teoria puterii. Viitorul Social, LXXVI(3), 201-207.
                                    Download 42 downloads
                                    Sandu, Dumitru. (1983). Procese de modernizare a comunităţilor rurale româneşti. Viitorul Social, LXXVI(3), 222-229.
                                    Download 40 downloads
                                    Velea, Ioan. (1983). Locul femeilor în diviziunea socială a muncii - problemă mondială majoră. Viitorul Social, LXXVI(3), 245-249.
                                    Download 40 downloads
                                     ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(2), 164-168.
                                     Download 40 downloads
                                     ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(2), 169-181.
                                     Download 47 downloads
                                     ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(2), 182-187.
                                     Download 41 downloads
                                     Ardeleanu, Ion. (1983). Făurirea partidului politic unic al clasei muncitoare din România. Viitorul Social, LXXVI(2), 111-116.
                                     Download 42 downloads
                                     Chelcea, Septimiu, & Filipescu, Iancu. (1983). Interviu - Ion Clopoţel la 90 de ani. Viitorul Social, LXXVI(2), 156-163.
                                     Download 41 downloads
                                     Clim, Mihail. (1982). Structura socioprofesională şi balanţa forţei de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, LXXVI(2), 145-150.
                                     Download 47 downloads
                                     Hoffman, O. (1983). Cultură şi schimbare socială în ţările în curs de dezvoltare. Viitorul Social, LXXVI(2), 151-155.
                                     Download 49 downloads
                                     Holban, Ion. (1983). Metode de calificare profesională - conţinut şi funcţii. Viitorul Social, LXXVI(2), 126-134.
                                     Download 46 downloads
                                     Iosif, Gh. (1983). Formarea şi calificarea profesională în condiţiile producţiei automatizate. Viitorul Social, LXXVI(2), 135-137.
                                     Download 44 downloads
                                     Păcuraru, Paul, & Ciuntu, Emil. (1983). Calificarea forţei de muncă - factor esenţial al productivităţii muncii. Viitorul Social, LXXVI(2), 138-144.
                                     Download 38 downloads
                                     Vlad, Constantin, & Nica, Constantin. (1983). Marx şi problemele puterii politice şi democraţiei. Viitorul Social, LXXVI(2), 117-125.
                                     Download 34 downloads
                                      ***. (1983). Cronica vieţii ştiinţifice. Viitorul Social, LXXVI(1), 75-88.
                                      Download 21 downloads
                                      ***. (1983). Recenzii şi note de lectură. Viitorul Social, LXXVI(1), 89-96.
                                      Download 24 downloads
                                      ***. (1983). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXVI(1), 97-102.
                                      Download 27 downloads
                                      Abraham, Dorel, & Milca, Mihai. (1983). Dimensiuni sociologice ale modului de viaţă şi politica urbană. Viitorul Social, LXXVI(1), 57-65.
                                      Download 31 downloads
                                      Cioculescu, Şerban. (1983). Vocaţia păcii în literatura nostră. Viitorul Social, LXXVI(1), 36-41.
                                      Download 27 downloads