Calitatea Vieții

Revista Calitatea Vieţii a fost fondată în anul 1990 şi se doreşte a fi un forum ştiinţific de înalt nivel, ce dezbate problemele sociale contemporane. Având patru apariţii pe an, revista se adresează cercetătorilor, profesorilor, studenţilor în ştiinţe sociale, precum şi decidenţilor în domeniul politicilor sociale şi publicului larg. 

Calitatea vieţii găzduieşte articole – empirice, teoretice, metodologice – în domeniile calităţii vieţii şi politicilor sociale, precum şi în arii de cercetare conexe. Subiectele tratate includ: standardul de viaţă, modelele de consum, ocuparea, sănătatea, locuirea, mediul politic, mediul înconjurător, educaţia, serviciile sociale, familia şi relaţiile interpersonale, timpul liber, stilurile de viaţă, bunăstarea subiectivă etc. O parte importantă a materialelor publicate este destinată analizei şi evaluării politicilor sociale şi are în vedere identificarea sferelor ce necesită intervenţie socială, făcând propuneri şi recomandări în acest sens. 

Calitatea vieţii publică articole în limbile română şi engleză şi respectă convenţiile editoriale internaţionale. Toate articolele sunt atent evaluate şi parcurg procesul anonim de peer-review.

2003

2003, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/2003

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIEŢII: INCLUZIUNEA SOCIALĂ
Simona ILIE - Sărăcie şi excluziune socială. Incluziunea socială ca obiectiv al sistemului de protecţie socială
Iuliana PRECUPEŢU - Participare socială, capital social şi sărăcie
Gabriela NEAGU, Laura STOICA, Laura SURDU - Accesul la educaţie în societatea românească actuală
Raluca POPESCU - Promovarea incluziunii sociale a copiilor în societatea românească
Marian PREDA, Daniel ARPINTE - Serviciile de asistenţă socială: de la excluziune, spre reformă şi spre o abordare incluzivă
Cristina DOBOŞ - Accesul populaţiei la serviciile publice de sănătate
Adrian DAN - Accesul la locuire în România, astăzi

PROGRAM DE CERCETARE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII VIEŢII
Ioan Mărginean - Cercetarea şi monitorizarea calităţii vieţii în ţările UE şi în ţările candidate

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Mihnea PREOTESI - Sociologul în spaţiul public. Consideraţii pe marginea Congresului Sociologilor şi Asistenţilor Sociali - Oradea, septembrie 2003
2003, nr. 2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 2/2003

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

POLITICI SOCIALE
Ioan MĂRGINEAN - Coordonarea deschisă a politicilor sociale în Uniunea Europeană. Puncte de reper pentru România
Mariana STANCIU - Demografie, ocupare şi consum în spaţiul european
Dan Constantin RĂDULESCU - Învăţământul public din România în secolul al XIX-lea - evoluţie şi consecinţe sociale
Laura SURDU, Mihai SURDU - Un model de cercetare centrat pe încrederea în şcoală - probleme ale unor şcoli din mediul rural

CALITATEA VIEŢII
Gheorghe SOCOL - Cadrul de viaţă şi calitatea vieţii ţărănimii în perioada comunistă
Dumitru CHIRIAC, Cristina HUMĂ, Sorin CACE - Aspecte privind ecologizarea localităţilor din România şi implicaţiile acesteia asupra calităţii vieţii
Vladimir Gh. GUŢU, Larisa STĂNILĂ - Situaţia demografică în Republica Moldova (anii 1990-2001)
Sergiu BĂLŢĂTESCU - Abordări psihosociale ale satisfacţiei şi fericirii

PROIECTE INTERNAŢIONALE
Ana Maria PREOTEASA - Prezentarea unei cercetări internaţionale, cu privire la starea rromilor în Europa Centrală şi de Est

MISCELLANEA
Laureana URSE - Cercetătorul ştiinţific în faţa unor noi provocări

RECENZII

Tanzi Vito, Schuknecht Ludger, Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective, Cambridge University Press, 2000 (Adrian-Nicolae Dan); Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N., Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York, Russell Sage Foundation, 1999 (Sergiu Bălţătescu); Dan Luca, România văzută de la Bruxelles. 6 ani de corespondenţe europene pentru presa clujeană, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2003 (Simona Vonica Răduţiu)

2003, nr. 1

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1/2003

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIEŢII

Ioan MĂRGINEAN, Ana Maria PREOTEASA, Iuliana PRECUPEŢU, Raluca POPESCU - Evaluarea serviciilor sociale Holt în România
Victor GROZA, Amy CONLEY, Flaviu Bercea - A study of Romanian foster families in Bistriţa judeţ
Raluca POPESCU - Familia tânără în societatea românească
Monica JANOWSKI, Ana BLEAHU - Factors affecting household-level involvement in rural non-farm economic activities, in two communities in Dolj and Braşov judeţe, Romania
Cristina HUMĂ, Dumitru CHIRIAC - Aspecte globale ale ecologizării urbane şi implicaţii asupra calităţii vieţii

POLITICI SOCIALE
Ana BĂLAŞA - Protecţia socială a persoanelor vârstnice în România
Mariana STANCIU - Premise actuale de excluziune, în domeniul asistenţei medicale
Gabriela NEAGU - Identificarea problemelor sociale în presa scriscă

RODA
Adrian DUŞA, Dana NIŢULESCU, Mariana DAN, Cristina BĂJENARU - RODA: De la date disparate la o arhivă naţională de date sociale

RECENZII
Dumitru CHIRIAC, Maria MOLDOVEANU, Cristina HUMĂ, Cristina TUDOR - Impactul socio- economic al fenomenelor naturale dezastruoase - inundaţii, alunecări de teren, secete, Bucharest, CIDE, 2002 (Adina Mihăilescu); Lazăr VLĂSCEANU (coordonator principal) - Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Iaşi, Editura Polirom, 2002 (Gabriela Neagu)

2002

2002, nr. 1-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1-4/2002

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

SEMINAR ROMÂNO-GERMAN: INDICATORI ŞI RAPOARTE SOCIALE
Sergiu BĂLŢĂTESCU - Seminar româno-german: "Euromodulul". Bucureşti, 16-17 mai, 2002

Sergiu BĂLŢĂTESCU - "Sunt optimist în privinţa şanselor ţărilor din est de a-şi armoniza sistemele statului bunăstării cu cele ale Europei Occidentale". Interviu cu prof. dr. Wolfgang Zapf
Wolfgang ZAPF - Social reporting in the 1970s and in the 1980s
Jan DELHEY - The prospects of catching up for new EU members

POLITICI SOCIALE
Mariana STANCIU - Familia în Europa între 1960 şi 2000
Adina MIHĂILESCU - Metodologia de calcul al minimului de trai decent şi de subzistenţă pentru o familie de agricultori
Ioan MĂRGINEAN, Adina MIHĂILESCU, Mihai DUMITRU - Despăgubiri datorate familiei în cazul accidentelor mortale de muncă
Mălina VOICU - Egalitate, inegalitate şi roluri tradiţionale. O analiză comparativă a valorilor implicate în legitimarea politicilor de suport pentru femei în ţările europene
Laureana URSE - Preocupările de timp liber ale românilor în comparaţii internaţionale

METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIALE
Mălina VOICU, Bogdan VOICU - Proiectul de cercetare internaţională privind studiul valorilor europene

RECENZII
Luana Miruna POP (coordonator) – Dicţionar de politici sociale, Bucureşti, Editura Expert, 2002 (Cristina Doboş); Mihaela JIGĂU, Mihai SURDU (coordonatori), Participarea la educaţie a copiilor romi: probleme, soluţii, actori, Bucureşti, Editura MarLink, 2002 (Adina Mihăilescu); G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley, Capitalism fără capitalişti. Noua elită conducătoare din Europa de Est, Bucureşti, Editura Omega, 2001 (Ioana Daniela Popa); *** Romania  Local Social Services Delivery Study, Banca Mondială, 2002 (Cristina Băjenaru)

2001

2001, nr. 1-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1-4/2001

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

POLITICI SOCIALE
Ioan MĂRGINEAN, Daniel ARPINTE, Laura BĂLĂNESCU, Ciprian BĂDESCU, Cristina DOBOŞ, Adina MIHĂILESCU, Simona PREDA, Mihnea PREOTESI, Cristina RAICU, Mariana STANCIU, Mihaela TEODORESCU - Analiza comparativă a finanţării politicilor sociale din România, alte ţări în tranziţie şi ţările UE
Laureana URSE - Reflecţii pe marginea unei sesiuni ştiinţifice: "Este nevoie de o politică demografică în România?"
Jan HAIBACH, Bianca RUSU, Szabo BELA, Tove SAMZELIUS, Simona VONICA - Globalisation and the Future of Welfare States - Germany, Romania and Sweden

CALITATEA VIEŢII
Adina MIHĂILESCU - Metodologia de calcul a minimului de trai decent şi de subzistenţă
Mariana STANCIU - Dezechilibre în structurile consumului populaţiei
Dumitru CHIRIAC, Cristina HUMĂ, Cristina TUDOR - Impactul socioeconomic al apei asupra calităţii vieţii populaţiei din România
Dan Constantin RĂDULESCU - Aspecte istorice privind indicatorii demografici specifici comunităţilor etnice din România

PORTRET: PROFESORUL CĂTĂLIN ZAMFIR LA 60 DE ANI DE VIAŢĂ
Gheorghe SOCOL - Cătălin Zamfir: Reflecţii privind începutul biografiei ştiinţifice

RECENZII
Mona SIMU - Sociologie, etică şi politică socială. Volum omagial Cătălin Zamfir
Gheorghe SOCOL - Sindicate şi sindicalişti. O analiză sociologică a reconstrucţiei sindicalismului în România
Adina MIHĂILESCU - Structuri moderne ale consumului european
Gabriela NEAGU - Liceeni ardeleni în tranziţie
Daniela POPA - Crize - abordarea psihologică clinică
Raluca POPESCU - Familia contemporană. Tendinţe globale şi configuraţii locale
Gârlan MICTAT - Identitate, alteritate, multiculturalitate. Lucrările simpozionului interdisciplinar, Arad, 26-27 aprilie 2001

2000

2000, nr. 1-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1-4/2000

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

POLITICI SOCIALE
Ioan MĂRGINEAN - Oportunitatea politicilor demografice în România
Florin LAZĂR - Statul bunăstării din România, în căutarea identităţii
Bogdan VOICU - Sustenabilitatea descentralizării şi marketizării învăţământului românesc

METODOLOGIE
Simona ILIE - Aspecte metodologice privind analiza distribuţiei veniturilor populaţiei
Dana Cornelia NIŢULESCU - Indicatori comunitari ai dezvoltării urbane

CALITATEA VIEŢII
Ana BĂLAŞA - Diagnoza calităţii vieţii populaţiei vârstnice
Adela POPA - Percepţia socială asupra vârstnicilor între obiectivitate şi distorsiune. Studiu exploratoriu
Adina MIHĂILESCU - Aspecte ale standardului de viaţă în România ultimilor zece ani
Dumitru CHIRIAC, Manuela Sofia STĂNCULESCU, Cristina HUMĂ - Dezvoltarea comunitară rurală a zonei metropolitane Bucureşti
Cristina CIUPERCĂ - Viitorul familiei: perspective şi ipoteze
Elena URSA - Conştientizarea drepturilor copiilor ca metodă de prevenire a abuzului
Dumitru BATÂR - Socializarea copiilor - mod de exercitare a rolurilor parentale
Daniela Tatiana GÎRLEANU - Consilierea în asistenţa socială
Gabriela NEAGU - Reflectarea problemelor sociale în presa scrisă

RECENZII
Cristina Manuela TUDOR - Practici pozitive în comunităţile de romi

1999

1999, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1999

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIEŢII

Sergiu BĂLŢĂTESCU - Modele ale percepţiei calităţii vieţii
Marcel DORU, Dumitru CHIRIAC - Modelarea culturală a spaţiului urban

POLITICI SOCIALE
Marian PREDA - Modalităţi de informare ale jurnaliştilor români din domeniul social
Violeta FLORIAN, Marin POPESCU, Marioara RUSU, Carmen ŞTEFĂNESCU, Filon TODEROIU - Instituţiile dezvoltării rurale. Studiu de caz
Mariana STANCIU - Costurile sociale ale tranziţiei din anii '90

PROBLEME SOCIALE
Victor GROZA - Adopţia copiilor în România. Continuare a unui studiu de caz asupra familiilor care au adoptat copii români
Daniela IRIMIA - Identitate etnică şi dinamică relaţională în cartierul Zăbrăuţi-Bucureşti
Petra ŞTEFAN - Mortalitatea maternă în contextul social european

RECENZII
Mariana MÂNĂSTIREANU - Evoluţie, involuţie şi tranziţie în agricultura României
Cristina ION - Managing Complex Networks - Strategies for the Public Sector, Walter J.M. Kickert, Erik-Hans Klijn, Joop F.M. Koppenjan (eds.), Sage Publications, London, 1997 

1999, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1999

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

PROBLEME ŞI POLITICI SOCIALE

Georgeta GHEBREA - Factori ce afectează stabilitatea cuplului marital
Gheorghe BARBU, Adina MIHĂILESCU, Cornelia PRISĂCARU - Caracteristici ale defavorizării la vârsta a III-a. Anchetă la nivelul Capitalei
Mariana STANCIU - Probleme actuale ale ocupării forţei de muncă din România
Carmen MUREANU - Societatea civilă şi participarea politică în perioada de tranziţie
Victor GROZA - Copiii străzii din Bucureşti: o abordare nouă pentru studierea unei probleme perpetue
Manuela Sofia STĂNCULESCU - Albota - O comunitate orientată spre comerţ. Studiu de comunitate
Iuliana PRECUPEŢU - Dimensiuni ale dezvoltării comunitare în spaţiul socio-cultural românesc
Ştefan ŞTEFĂNESCU - O metodă de stabilire a volumului optim pentru un eşantion

RECENZII
Mariana STANCIU - O carte la finalul deceniului: Politici sociale în România: 1990-1998
Cristina HUMĂ - Enciclopedia geografică a României

1998

1998, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1998

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

POLITICI SOCIALE
Ana BĂLAŞA, Ioan MĂRGINEAN, Octav MARCOVICI, Irina MOROIANU-ZLĂTESCU, Ştefan CONSTANTINESCU - Statul şi societatea civilă
Luana POP, Adrian DAN, Mariana CÂMPEANU, Simona STROIE, Cristian VLĂDESCU - Rolul statului în menţinerea bunăstării sociale în perioada de tranziţie
Bogdan Mihail JUNCU - Caracteristici ale politicii sociale româneşti

CALITATEA VIEŢII
Sergiu BĂLŢĂTESCU - Influenţa factorilor subiectivi asupra percepţiei calităţii vieţii
Kerstin KOLAM - Planificarea în centrele publice de sănătate: iadul amănuntelor
Poliana ŞTEFĂNESCU - Tehnologia informaţiei în sprijinul serviciilor sociale şi al învăţământului de asistenţă socială
Sabina LUCA GIURCĂ - Stima de sine la adolescenţii delincvenţi
Gârlan MICTAT - Valori, atitudini şi relaţii etnice la români. Studiu de caz - Dobrogea

MISCELLANEA
Marciana POPESCU - Între dezvoltare comunitară şi consiliere

RECENZII
Cristina ION - Politica socială modernă

1998, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1998

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIEŢII
Gheorghe BARBU - Copiii din familiile sărace - segment al populaţiei puternic afectat de situaţia actuală
Adina MIHĂILESCU - Costurile sociale în evoluţia României spre economia de piaţa
Maria Paula IGNA, Cosima RUGHINIŞ - Organizaţii, elite şi mediu. Studiu de caz - Zlatna
Manuela STĂNCULESCU, Marcel DORU, Dumitru CHIRIAC - Impactul socioeconomic al amenajărilor hidroenergetice. Studiu de caz - zona Lotru
Petru PÂNZARU - Moduri şi stiluri de viaţă în România. Evoluţii şi tendinţe actuale sub impactul mass-media
Mariana STANCIU - Factori de influenţă asupra echilibrului în consumul alimentar
Laureana URSE - Evoluţia modalităţilor de petrecere a timpului liber şi factori determinanţi (1993-1997)

POLITICI SOCIALE
Cristian VLĂDESCU - Politici de sănătate: evaluarea nevoilor şi planificarea serviciilor de sănătate
Gheorghe SOCOL - Asigurarea socială şi pensiile ţăranilor. Trecut, prezent, perspective
Georgeta GHEBREA - Profiluri atitudinale şi aşteptări legate de politica socială pentru tineret
Mihai SURDU - Condiţionarea alocaţiei pentru copii de prezenţa şcolară şi efectele sale asupra educaţiei copiilor romi

RECENZII
Sorin CACE - "Comparing Welfare States: Britain in international context" - reper de lectură în domeniul politicilor sociale comparate
Dana Cornelia NIŢULESCU - Revista "Psihosociologia"

1997

1997, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1997

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

POLITICI SOCIALE
Ioan MARGINEAN, Vasilica CIUCA, Mitica LAZAR, Maria MOLDOVEANU, Carmen MUNTEANU, Raluca NICA, Andrei NOVAC, Iuliana PRECUPETU, Marian PREDA, Corneliu PRISACARU, Mariana STANCIU, Lacramioara VOINEA - Eficienta guvernarii in sustinerea dezvoltarii umane
Sorin CACE - Politici sociale în domeniul somajului in tarile Europei Centrale si de Est
Laura SURDU - O analiza instrumentala a sectorului non-profit în domeniul politicilor sociale
 
DEZBATERI ÎN ACTUALITATE
Malina FRUNZA, Bogdan VOICU - Saracia - problema a României contemporane    
 
CALITATEA VIETII
Doru BUZDUCEA - Calitatea vietii imigrantilor în România               
Gheorghe SOCOL - Ferma familiala - pilonul agriculturii românesti moderne             
Mariana STANCIU - Tendinte sociale mondiale în ultimul deceniu  
 
PROBLEME SOCIALE
Sabina Adina GIURCA - Familia de origine si delincventa juvenila în perioada de tranzitie      
Floare CHIPEA - Copiii strazii - studiu de caz în Municipiul Oradea  
 
RECENZII
Malina FRUNZA, Bogdan VOICU - Raport asupra dezvoltarii umane: ROMÂNIA 1997   
1997, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1997

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIEŢII
Cătălin ZAMFIR - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii: filosofie şi strategie
Ioan MĂRGINEAN - Semnificaţia cercetării în domeniul calităţii vieţii
Petru PÂNZARU - Dialectica încredere-neîncredere în evoluţia raporturilor sociale

RELAŢII INTERETNICE
Ana BĂLAŞA - Minorităţile naţionale şi democratizarea societăţii româneşti
Dan Constantin RĂDULESCU - Relaţii interetnice în România din perspectivă istorică
Liviu MĂRGHITAN - Minorităţi din Crişana şi Maramureş

STUDII ASUPRA SĂRĂCIEI
Gheorghe BARBU - Condiţii de viaţă ale familiilor sărace cu copii
Sorin CACE - Aspiraţii limitate - una din caracteristicile familiilor sărace
Mihaela TEODORESCU - Fenomenul abandonului şcolar în familiile sărace

POLITICI SOCIALE
Marcel DORU - Sistemul asigurărilor sociale din România comparativ cu cel din alte ţări europene
Adrian-Nicolae DAN - Dimensiuni ale calităţii locuirii în mediul rural
Radu REY - Politici de dezvoltare durabilă în Carpaţii României
Doru BUZDUCEA - Modele de politici sociale în domeniul HIV/SIDA

CALITATEA VIEŢII DE MUNCĂ
Mariana STANCIU - Trenduri mondiale pe pieţele muncii şi modele de angajare actuale
Cornelia PRISĂCARU - Aspecte actuale privind evoluţia şomajului în România

NOTE DE LECTURĂ

1996

1996, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1996

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

TRANZITIA SI CALITATEA VIETII
Marcel DORU - Paradoxurile tranzitiei      
Victor GROZE, Daniela ILEANA - Situatia copiilor români adoptati în Statele Unite   
Gheorghe BARBU - Inegalitati disfunctionale în fata escaladarii preturilor  
Nicolae Adrian DAN - Aspecte ale politicii locuirii în România si în alte tari foste socialiste   
Cristiana GLAVCE, Irina POPESCU - Influenta tranzitiei asupra unor aspecte demografice     
 
POLITICI SOCIALE
Dan Constantin RADULESCU - Politicile sociale românesti 1848-1989          
Catalin RIZEA - Politici salariale în România în perioada 1947-1996              
Daniela RADU - Desenul - element al terapiei prin joc la copiii bolnavi de cancer     
 
DEZBATERI ÎN ACTUALITATE
Mariana STANCIU - O perspectiva moderna asupra conceptului de cultura a dependentei    
Mihaela SÂRBU CZOBOR - Calitativ si cantitativ în conceptul de dreptate sociala     
Emilian POPESCU - Viata teatrala bucuresteana   
 
VIATA STIINTIFICA
1996, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1996

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

ASIGURARILE SOCIALE ÎN ROMÂNIA
Dezbatere - Proiectul Legii privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale          
Gheorghe SOCOL - Observatii si sugestii la un proiect de lege a asigurarilor sociale               
Corneliu PRISACARU - Pensionarii în perioada 1990-1995
 
STUDII
Petru PÂNZARU - Informatii si imagini în mass-media româneasca               
Cornelia COSTIN - Politicile culturale si implicatiile lor asupra calitatii vietii               
Maria MOLDOVEANU - Garantarea libertatilor publice în România               
Ana BALASA - Fenomenul etnic - obiect al cercetarii sociale actuale             
Elena BALAN, Vladimir GUTU - Cresterea constiintei nationale si evolutia relatiilor interetnice          
Gheorghe BARBU - Saracia si impactul sau asupra generatiilor tinere          
Laureana URSE - Timpul liber al tinerilor  
Manuela STANCULESCU, Minerva OCOLISAN - Schimbari de decor si comportament în culisele unui spatiu public      
Slobodanka MARKOV, Fuada STANCOVIC - Femeia manager si întreprinzator în Iugoslavia  
 
POLITICI SOCIALE ÎN LUME
Mariana STANCIU - Despre sistemul de securitate sociala britanic
Silvia IFTIME - Venitul minim garantat. Experiente internationale  
Adina MIHAILESCU - Costurile sociale ale tranzitiei în Polonia         
 
NOTE DE LECTURA
 
VIATA STIINTIFICA

1995

1995, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1995

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

TRANZITIA ÎN MEDIUL RURAL
Mircea BULGARU - Satul românesc, o lume uitata
Gheorghe SOCOL - Satul românesc actual ca asezare         
Melinda CÂNDEA, George ERDELI - Satul românesc si populatia rurala în a doua jumatate a secolului al XX-lea   
Gheorghe IONASCU - Satul si dezvoltarea rurala  
Ion IORDAN - Satele mici din România     
Dumitru CHIRIAC - Aspecte actuale privind locuinta rurala româneasca      
Melinda CÂNDEA - Rolul habitatului rural carpatic în valorificarea resurselor si conservarea peisajului Radu REY - Calitatea vietii în zona montana           
Liliana DUMITRACHE, Gabriela VINTILA - Un model de evaluare a dinamicii asezarilor rurale în perspectiva dezvoltarii durabile  
Violeta FLORIAN, Aurelia SÂRBU - Un model posibil al dezvoltarii rurale durabile     
Gheorghe IONESEI - Riscul în agricultura
Dinu GAVRILESCU - Sansa fermei familiale în România      
Cristian-Romeo HOTEA - Forme de organizare a producatorilor agricoli privati si viabilitatea lor       
Krisztina-Melinda DOBAY - Cooperatia - încotro ?               
Marcel DORU, Dumitru CHIRIAC - Turismul - sansa a dezvoltarii comunitatilor rurale din Delta Dunarii Denisa GHIZARU - Agricultura particulara - resurse umane si materiale       
Stefan AMARITEI - Impactul economic al calitatii mediului în agricultura    
 
NOTE DE LECTURA
 
VIATA STIINTIFICA
1995, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1995

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

MULTIDISCIPLINARITATE ÎN STUDIUL FAMILIEI
Vladimir TREBICI - Familia între demografie si sociologie  
Georgeta MITREA - Structuri psihice ca elemente ale stilului de viata familial           
Antonella MATEI - Familia tânara în societatea noastra 
Georgeta GHEBREA, Simona STROIE - Politici sociale de sustinere a familiilor           
Iolanda MITROFAN - Calitatea vietii familiale. Estimari, predictii si solutii    
Elena RADU - Tendinte psihonevrotice la populatia feminina din România   
Cristiana GLAVCE, Richard RUS - Influenta conditiilor socio-economice actuale din România asupra calitatii biologice a nou-nascutului  
Eleonora LUCA - Despre asemanarea dintre parinti si copii prin caractere metrice   
Elena COBZAC - Natura somajului la tineri               
 
COMENTARII
Petre PÂNZARU - Mass-media în tranzitie                
Mariana STANCIU - Perspective actuale si politici economice mondiale       
 
METODOLOGII DE CERCETARE SI EVALUARE
Gabriel MATAUAN - Metode de evaluare a programelor sociale     
Gabriel SEBE - Contributii privind masurile Hofstatter          
 
VIATA STIINTIFICA

1994

1994, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1994

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Ioan MARGINEAN - Probleme si solutii posibile pentru reforma sistemului de protectie sociala si de servicii sociale   
 
CALITATEA VIETII 1993
Ana BALASA - Cum îsi percep oamenii viata la patru ani dupa Revolutia româna ? Nevoia de alternative Ioan MARGINEAN, Narcisa TAMBREA, Ion VOINEA - Evolutii în domeniul surselor standardului de viata al populatiei       
Dumitru CHIRIAC, Laura Lacramioara PASCAL, Madalina TATU - Calitatea mediului înconjurator în România si perceptia populatiei  
Madalina TATU - Consumul si cheltuielile               
Thomas J. KEIL, Jeanne M. FENN - Perceptii ale securitatii vecinatatii în România post-revolutionara 1990-1992          
Georgeta MITREA - Structura psihica si specific familial     
Adina MIHAILESCU - Resursele macroeconomice ale nivelului de trai în România 1989-1993             
 
IDEI ÎN ACTUALITATE
Ana BALASA - Calitatea vietii - numitor comun al problemelor globale         
Nicolae LOTREANU - Religia - o valoare substitut ?            
Mihaela CZOBOR - Încercare de diagnoza a modernitatii  
 
CALITATEA VIETII DE MUNCA
Ion BOBOC - Atitudinea fata de munca între realitate si deziderat
Maria MOLDOVEANU - Munca între rutina si creativitate  
 
NOTE DE LECTURA
 
VIATA STIINTIFICA 
1994, nr. 2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 2/1994

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

POLITICI SOCIALE ÎN ROMÂNIA
Ana BALASA - Atitudini, perceptii si orientari valorice privind reforma economica    
Gheorghe BARBU - Saracia - domeniul de exercitare a politicilor sociale     
Dumitru CHIRIAC, Ilie SANDU, Gheorghe SOCOL - Delta Dunarii - probleme sociale în perioada de tranzitie              
Dan Constantin RADULESCU - Impactul saraciei asupra societatii românesti - 1848-1989     
Georgeta GHEBREA - Politici familiale în lume si în România           
Elena BECA - Adolescenta - cautarea identitatii    
Maria MOLDOVEANU - Despre creativitate în activitatea stiintifica              
Laura Lacramioara PASCAL, Madalina TATU - Poluarea mediului - un risc al societatii moderne         
 
POLITICI SOCIALE ÎN LUME
Emilian POPESCU - Politica sociala de tranzitie în Estul Europei - între schimbare programata si improvizatie conjuncturala           
Mariana STANCIU - Perspective ale dezvoltarii serviciilor medicale în Europa           
Didona PAPUC - Diminuarea fenomenului saraciei în Canada   
1994, nr. 1

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1/1994

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

 
MENTALITATILE SI TRANZITIA ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA
Marcel DORU - Mentalitatile în perioada de tranzitie         
Mariana STANCIU - Mentalitati si modele de consum în perioada de tranzitie la economia de piata Georgeta GHEBREA - Tinerele cupluri si coabitarea intergenerationala       
Andrei NOVAK - Perceptia fenomenului coruptiei în institutiile publice         
Maria MOLDOVEANU - Reforma învatamântului si asteptarile personalului didactic              
Margareta FLESNER - Familia si delincventa juvenila          
Narcisa FORNEA - Copiii strazii    
Mihaela CZOBOR - Crestinismul ortodox si ideologia totalitara      
Elena BECA - Calitatea experientei subiective        
Hildegard PUWAK - Despre creativitate - întrebari si raspunsuri      
Camelia GHEORGHE - Influenta evolutiilor demografice asupra cheltuielilor de securitate sociala în România (1992-2025)     
Georgeta MITREA - Valente ale instrumentului focus groups           
 
NOTE DE LECTURA
Gheorghe SOCOL - Un sociolog despre revolutiile anticomuniste din Europa centrala si de est           
 
VIATA STIINTIFICA
Mariana STANCIU - Sesiunea stiintifica anuala a Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii   

1993

1993, nr. 4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 4/1993

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Carte alba. Sistemul de asistenta sociala în România. Comentarii  
 
CALITATEA VIETII DE MUNCA
Ion BOBOC - Calitatea vietii de munca - concept si indicatori          
Catalin ZAMFIR - Sistemul de salarizare pentru perioada de tranzitie la economia de piata; experienta României            
Livius MANEA - Readaptarea profesionala a persoanelor handicapate        
 
CALITATEA VIETII DE MUNCA ÎN LUME
Maria NEDER - Probleme ale calificarii fortei de munca     
 
MISCELLANEA
Ion BOBOC - Doua interviuri pe tema somajului    
Gheorghe SOCOL - Calitatea vietii în satul românesc interbelic       
 
NOTE DE LECTURA
Petru PÂNZARU - Cunoasterea împotriva prejudecatilor    
Mariana STANCIU - "Schimbarea Puterii"               
Hildegard PUWAK - Calitatea vietii în lume. România în context international          
 
VIATA STIINTIFICA
Mariana STANCIU - A doua sesiune internationala de la Praga "Transformarile Social-Economice din Tarile Central si Est-Europene"
1993, nr. 2-3

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 2-3/1993

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

DIMENSIUNEA SOCIALA A TRANZITIEI ÎN ROMÂNIA
Ioan MARGINEAN - Reforma sociala în România postcomunista 
Vladimir TREBICI - Tranzitia demografica în România: tendinte noi               
Gheorghe BARBU - Nivelul de trai sub presiunea schimbarilor          
Ana BALASA - Schimbare si conflict social                
Georgeta GHEBREA - Familia si tranzitia la economia de piata. Modalitati de abordare         
Georgeta MITREA - Functiile familiei ieri si astazi 
Livius MANEA - Persoanele handicapate si perioada de tranzitie     
Andrei NOVAK - Învatamântul românesc în fata tranzitiei   
Maria MOLDOVEANU - Cultura, o grila si un proiect            
Cornelia COSTIN - Consideratii asupra dimensiunii culturale a tranzitiei        
Andrei NOVAK - Diagnoza si perspectivele asistentei medicale din România în perioada de tranzitie Mariana STANCIU - Comportamentul economic al consumatorilor               
Vladimir GUTU - Tineretul si societatea în Republica Moldova         
Nicolae LOTREANU, Carmen RAICU - Fenomenul coruptiei: o explorare preliminara              
 
DIMENSIUNEA SOCIALA A TRANZITIEI ÎN ALTE TARI
Emilian POPESCU - Cunoastere, actiune si politica sociala în Estul Europei 
 
CALITATEA VIETII DE MUNCA
Mirela DÂMBEAN-CRETA, Mara Ileana GALAT, Mihaela CODIN - Somerii - o categorie omogena? 
 
MISCELLANEA
Vasilica GHIMPAU - Alocatia pentru copii - element al politicilor sociale în domeniul familial 
Ioan MARGINEAN - Politica sociala în Marea Britanie 
Laureana URSE - Cercetarea calitatii vietii în mesajele publicului catre mass-media                
Emilian POPESCU - Sportul - însemn de calitate a mediului social si a vietii individului             
 
NOTE DE LECTURA
Hildegard PUWAK - Capitalul uman - o abordare economica            
Ilie SANDU - Economia mixta 
Elena BECA - Atlasul social al României 1991-1992              
 
VIATA STIINTIFICA
1993, nr. 1

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1/1993

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIETII SI SERVICIILE SOCIALE
Petre PANZARU - Limbaj, comunicare - calitatea vietii       
Maria MOLDOVEANU - Creativitatea în spatiul unor servicii educationale  
Andrei NOVAK - Perceptia calitatii unor servicii sociale      
Gheorghe BARBU, Vasilica GHIMPAU - Aspecte actuale ale raportului venituri - nivel minim de trai în România             
Cornelia COSTIN - Dimensiuni ale politicii culturale în perioada de tranzitie               
Livius MANEA - Costurile sociale si calitatea vietii               
Elena BECA - Teatrul spontaneitatii           
Mariana STANCIU - Reflectii dupa o vizita la un camin spital           
 
SERVICIILE SOCIALE ÎN LUME
Hildegard PUWAK - Unele aspecte privind conditiile de viata ale copiilor în S.U.A.   
Georgeta GHEBREA - Serviciile în mileniul al III-lea             
 
CALITATEA VIETII DE MUNCA
Mihaela CODIN - Efectele starii de somaj asupra individului            
Mirela DÂMBEAN-CRETA - Aspecte privind structura veniturilor în familiile de someri           
Maria NEDER - Somajul feminin, statutul casnicei si drepturile copilului      
Ion BOBOC, Livius MANEA - Masurile active ale politicii pietei muncii si relatia sindicate - patronat în Suedia  
 
MISCELLANEA
Mihaela CZOBOR - Teorii si dezbateri contemporane         
 
VIATA STIINTIFICA

1992

1992, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1992

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIETII
Catalin ZAMFIR - Determinanti ai calitatii vietii      
Ana BALASA, Ioan MARGINEAN, Ilie SANDU, Gheorghe SOCOL - Calitatea vietii în România                
 
SARACIA ÎN ROMÂNIA
Gheorghe BARBU - Nivelul minim de trai - concept si instrument operational în realitatea româneasca
Hildegard PUWAK - Dimensiunea saraciei în România         

Viorel GHEORGHE - Dimensiuni subiective ale fenomenului saraciei în România        
Vasilica GHIMPAU - Scurta analiza privind saracia pe grupe de vârsta, în mediul urban           
Mirela ZEGHERIU - Somaj - saracie: o relatie cauza - efect ?            
Dan Constantin RADULESCU - Saracie si statistica în România - 1848-1989                
 
SARACIA ÎN LUME
Rudolf ANDORKA - Saracie si politici sociale           
Janos KORNAI - Manifest vehement împotriva saraciei       
Camelia GHEORGHE - Impactul cheltuielilor de securitate sociala asupra saraciei în Europa                
 
CALITATEA VIETII DE MUNCA
Johannes Henrich KIRCHNER - Evaluarea conditiilor de munca. Aspecte metodologice          
Ion BOBOC, Livius MANEA - Politica pietei muncii în Suedia              
Mihaela CODIN - Managementul resurselor umane             
 
MISCELLANEA
Didona PAPUC - Alternative conceptuale privind procesul de perceptie a calitatii produselor               
Maria NEDER - Concluzii ce se pot desprinde din studiul experientei internationale în domeniul politicii sociale anti-somaj            
 
VIATA STIINTIFICA
1992, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN: 
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1992

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIEŢII

Petru PÂNZARU - Calitatea vieţii - o abordare psihosociologică
Ioan MĂRGINEAN - Strategii de cercetare a calităţii vieţii
Vladislav MISIAK - Calitatea vieţii muncitorilor şi clasei mijlocii din Polonia
Wanda PATRZALEK - Procesele de pauperizare, rezultat al modificărilor de sistem în perioada de tranziţie
Cornelia COSTIN - Cultura şi transformare socială
Andrei NOVAK - Accesibilitatea serviciilor de învăţământ şi asistenţă medicală - dimensiune a calităţii vieţii
Gheorghe BARBU - Dinamica productivităţii muncii în raport cu salariul mediu - condiţie obligatorie pentru îmbunătăţirea nivelului de trai
Elena BECA - Sinuciderea

MOD ŞI STILURI DE VIAŢĂ
Marcel DORU - O componentă a stilurilor de viaţă. Orientări în viaţa socială
Cătălin ZAMFIR - Surse ale atitudinilor politice în România postrevoluţionară
Laureana URSE - Opinii, atitudini şi comportamente politice în cadrul stilurilor de viaţă
Thomas J. KEIL - Atitudini politice ale studenţilor români
Camelia GHEORGHE, Hildegard PUWAK, Mariana STANCIU - Elemente ale modului şi stilului de viaţă a populaţiei vârstnice sub impactul tranziţiei la economia de piaţă în România
Margareta FLESNER - Aspecte ale calităţii vieţii de familie şi devianţa copiilor
Elena BECA - Ideea de calitate a vieţii în principiul psihodramei

MOD ŞI STILURI DE VIAŢĂ ÎN LUME
Marcel DORU - Socio Styles-System
Mariana STANCIU - Stiluri de viaţă alternative în societatea americană contemporană
Nicolae FRIGIOIU - Poziţii şi stiluri de viaţă ale studenţilor americani între 1966-1986
Maria NEDER - Experienţa franceză a cercetării stilurilor de viaţă
Didona PAPUC - Nouă stiluri de viaţă americane
Camelia GHEORGHE - Sistemul naţional de pensii în Israel
Livius MANEA - Alocaţii acordate persoanelor handicapate în Belgia

CALITATEA UMANĂ A MUNCII
Mihai GHEORGHIU - Sindicatele - organizaţii fără caracter politic cu rol determinant în influenţarea calităţii vieţii de muncă
Ion BOBOC - "Jocuri" şi tipologii comportamentale în conflictele colective de muncă
Hildegard PUWAK - Prestaţii sociale pe piaţa muncii în Germania

MISCELLANEA
Livius MANEA - Evaluare în cercetarea socială
Emilian M. DOBRESCU - Comunitatea Europeană şi drepturile omului
Emilian POPESCU - Ocrotirea sănătăţii în U.R.S.S. - spre servicii medicale cu plată?

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

1991

1991, nr. 3-4

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 3-4/1991

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

CALITATEA VIETII ÎN ROMÂNIA
Ioan MARGINEAN - Schita de indicatori ai calitatii vietii   
      
NIVEL DE TRAI
Gheorghe BARBU - Probleme referitoare la evolutia nevoilor de consum ale populatiei din România   
Ovidiu DÎMBEAN-CRETA - Nivelul de trai între calitatea vietii si resurse   
Viorel GHEORGHE - Conceptul de saracie, caracteristici si praguri ale saraciei în diferite tari   
Doina CALIN, Mirela ZEGHERIU - Pragul saraciei într-o abordare structurala   
Ovidiu DÎMBEAN-CRETA - Structura veniturilor si dinamica veniturilor populatiei   
Bogdan IATAN - Salariul minim - instrument al politicii sociale   
Camelia GHEORGHE - Modele de consum ale familiilor atipice determinate prin metoda bugetelor de familie   
Marius LEFTER - Costul vietii si protectia sociala. Experiente si consideratii   
Mihaela CZOBOR - Nivelul de trai si stilurile de viata   
      
PERCEPTIA CALITATII VIETII
Ioan MARGINEAN, Gheorghe SOCOL - Cadrul metodologic al cercetarii   
Silvia IFTIMEI, Ilie SANDU, Gheorghe SOCOL - Perceptia standardului economic de viata   
Ilie SANDU - Calitatea umana a muncii   
Gheorghe SOCOL - Caracteristicile mediului social   
Georgeta MITREA - Viata de familie   
Elena BECA - Dimensiunea subiectiva a calitatii vietii   
Ioan MARGINEAN - Analiza comparativa a calitatii vietii   
Hildegard PUWAK, Liviu BEGU - Aspecte ale calitatii vietii în modelarea macroeconomica   
      
ASPECTE ALE NIVELULUI DE TRAI ÎN LUME
Doina CALIN - Scurta retrospectiva a realizarilor organismelor specializate ale O.N.U. în studiul si cercetarea nivelului de trai   
Didona PAPUC - Consideratii asupra conditiilor de trai ale metropolelor lumii   
Mariana STANCIU - Serviciile personale si cele de asistenta sociala - în centrul atentiei specialistilor americani   
Iuliana GHINDA - Venitul minim garantat   
Emilian POPESCU - Locuinta - un bun social sau obiect al relatiilor de piata ?   
      
CALITATEA VIETII DE MUNCA
Ion ZARA - Piata muncii în anii '90: sfidari si sanse   
Mirela ZEGHERIU - Flexibilitatea si munca   
Hildegard PUWAK - Prestatii sociale pe piata muncii in Germania   
      
MISCELLANEA
Ovidiu DÎMBEAN-CRETA - Pluralismul bunastarii: în cautarea dimensiunilor etice ale previziunii bunastarii în Europa   
Emilian POPESCU - Cultura în cotidian   
Elena BECA - Politica sociala - ca sansa acordata biologicului   
      
VIATA STIINTIFICA
1991, nr. 1-2

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1-2/1991

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

CALITATEA VIETII DIN PERSPECTIVA POLITICULUI
Cornel ALECSE - Polaritatile culturale ale câmpului politic   
Mihaela CZOBOR - Participare si libertate politica   
Livius MANEA - Sisteme de valori si participare politica   
Cornelia COSTIN - Calitatea mediului participativ   
      
FENOMENUL POLITIC ROMÂNESC IN PERIOADA PRE-ELECTORALA
Ioan MARGINEAN - Preliminarii la ancheta pe tema perceptiei si participarii politice   
Cornel ALECSE - Cautiunile de adevar ale anchetei sociologice în domeniul politic   
Marius BORANESCU, Gabriel MATAUAN, Radu VRANCEANU - Calitatea perceputa a vietii sociale si politice   
Ioan MARGINEAN - Dimensiuni ale participarii politice   
Cornel ALECSE - Substratul reprezentarii politicului si prezumtiile de autoritate în gândirea colectiva   
      
CALITATEA UMANA A MUNCII
Mihaela GRADU - Noi forme ale democratiei în munca   
Hildegard PUWAK - Formarea profesionala în dezbaterea forurilor europene   
Doina BOTEZATU - Somajul în atitudinile opiniei publice   
      
POLITICI SOCIALE ÎN LUME
Emilian POPESCU - Insertia persoanelor handicapate în societate   
Doina CALIN - Relatia om-mediu în politica sociala a Comunitatii Economice Europene   
Maria NEDER - Protectia sociala a vârstnicilor în Suedia   
Doina MIRON - Clubul de cartier pentru vârstnici   
      
MISCELLANEA
Doua puncte de vedere despre reforma economica în România:

Ovidiu DIMBEAN - Legea echilibrului general stabil

Bogdan IATAN - Alternativa sufocarii economice

Ilie SANDU - Psihosociologia cooperarii si întrajutorarii umane   
Gheorghe SOCOL - Învatamântul privat în Japonia   
Mircea KIVU - Cercetari în domeniul calitatii vietii în America de Nord   
Maria NEDER - Din experienta internationala în cercetarea calitatii vietii   
Mariana STANCIU - Dimensiunea grupului critic   
Elena BECA - Despre motivatia actiunilor caritabile   
Elena BECA - Între corectitudine si sacrificiul de sine   
Georgeta MITREA - Opinii despre o ancheta sociologica   
Ion ZARA - Sunteti multumiti de viata voastra?   
Margareta BALAS - Aspecte ale fenomenelor sociale patologice în lume   
      
VIATA STIINTIFICA

1990

1990, nr. 1

Revistă dedicată calităţii vieţii şi politicilor sociale

Director: Prof. dr. Cătălin Zamfir
Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mărginean
ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta electronică: 1844-5292
Editura Academiei Române

Numărul: 1/1990

Varianta electronică a acestui număr poate fi descărcată dând click aici.

Dacă doriţi să consultaţi doar anumite articole puteţi folosi linkurile de mai jos:

POLITICI ALE CALITATII VIETII
Catalin ZAMFIR - Calitatea vietii ca obiectiv politic    
Gabriel MATAUAN, Radu VRANCEANU - Calitatea vietii - element fundamental în protectia noii societati    
Nicolae FRIGIOIU - Statul bunastarii sociale si calitatea vietii    
Vladimir PASTI - Fundamentul social al economiei de piata    
Gheorghe BARBU - Implicatii ale privatizarii asupra calitatii vietii    
Hildegard PUWAK - Strategia economica si politica consumului    
Mircea KIVU - Problema locuintelor si unele sugestii privind rezolvarea ei    
     
POLITICI SOCIALE ÎN LUME
Marius BORANESCU, Doina CALIN - Politica sociala a Comunitatii Economice Europene la orizontul anului 1992    
Emilian POPESCU - Probleme sociale si solutii în tarile Europei rasaritene    
Ioan MARGINEAN - Bunastarea sociala în Marea Britanie    
Mihaela GRADU - Politica sociala a Suediei un ideal ?    
Ioan MARGINEAN - Nivelul de trai si inegalitatea în tarile nordice    
Nicolae FRIGIOIU - Studii si cercetari privind tineretul    
Viorel GHEORGHE - Saracia o notiune ce presupune o abordare interdisciplinara    
Mihaela CODIN - Somajul în Europa - dimensiuni si solutii    
     
ÎMBOGATIREA MUNCII, PRODUCTIVITATEA SI CALITATEA VIETII
Mihaela GRADU - Noi tipuri de organizare a muncii - cerinte ale noii tehnologii    
Mihaela CODIN - Un punct de vedere asupra limitelor reformei muncii în S.U.A.    
Emilian M. POPESCU - Din experienta internationala a reglementarii conditiilor de munca - domeniul hoteluri si restaurante    
Emilian DOBRESCU - Sanatatea si securitatea muncii în Comunitatea Europeana    
     
MISCELLANEA
Andreea-Ileana DANIELESCU - Ce s-o fi întâmplat cu explozia demografica    
Maria NEDER - Stil de viata si loisir în orasele americane    
Emilian DOBRESCU - Fundatia Europeana pentru ameliorarea conditiilor de viata si de munca    
     
VIATA STIINTIFICA