(1972-1989) Revistă lunară de doctrină, cultură și politică socialistă.

Editori: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România; Comitetul Național de Sociologie; Asociația Română de Științe Politice; Academia de Partid pentru Învățămîntul Social-Politic (Romania).

Editura Academiei Republicii Socialiste România

 

***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(4), 472-481.
Download 14 downloads
***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(4), 459-467.
Download 9 downloads
***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(4), 468-471.
Download 8 downloads
Chelcea, Septimiu. (1988). Ferdinand Tönnies și sociologia românească. Viitorul Social, LXXXI(4), 443-449.
Download 11 downloads
Datculescu, Petre. (1988). Caracteristici ale evoluției personalității tinerilor în societatea românească contemporană. Viitorul Social, LXXXI(4), 421-429.
Download 12 downloads
Florescu, Mihail. (1988). Natura omului. Viitorul Social, LXXXI(4), 435-442.
Download 8 downloads
Ghețău, Vasile. (1988). Încotro se îndreaptă populația Europei? Viitorul Social, LXXXI(4), 451-454.
Download 8 downloads
Mitulescu, Sorin, & Petre, Ioana. (1918). Dezvoltarea învățământului superior și problematica mobilității sociale. Viitorul Social, LXXXI(413-420).
Download 7 downloads
Preda, Dumitru. (1988). 1 Decembrie 1918 - piatră de hotar în devenirea istorică a poporului român. Viitorul Social, LXXXI(4), 387-400.
Download 8 downloads
Șerbescu, Franc. (1988). Ipostaza creației valorilor umane din perspectiva interdisciplinarității. Viitorul Social, LXXXI(4), 430-434.
Download 12 downloads
Tănăsescu, Florin. (1988). Forțele sociale ale Marii Uniri din anul 1918 - analiză socio-politică. Viitorul Social, LXXXI(4), 401-412.
Download 8 downloads
Trebici, Vladimir. (1988). Vîrsta și activitatea profesională. Viitorul Social, LXXXI(4), 455-458.
Download 8 downloads
  ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(3), 259-262.
  Download 8 downloads
  ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(3), 263-275.
  Download 8 downloads
  Carioca, J.O.B., Selvan, P.V. Pannir, Arora, H.L., & DaSilva, E.J. (1988). Energia biomasei. Viitorul Social, LXXXI(3), 231-243.
  Download 10 downloads
  Heljoni, Dionisie. (1988). Orientarea și integrarea socio-profesională a tineretului. Viitorul Social, LXXXI(3), 217-230.
  Download 15 downloads
  Mărginean, Ioan. (1988). Strategii explicative în sociologie. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-258.
  Download 8 downloads
  Rusu, Dorina N. (1988). Epoca modernă și revoluția democratică română din 1848. Viitorul Social, LXXXI(3), 207-216.
  Download 10 downloads
  Sandu, Dumitru. (1988). Alternative și opțiuni ale analizei statistice în sociologia contemporană. Viitorul Social, LXXXI(3), 245-253.
  Download 10 downloads
   ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(2), 181-185.
   Download 11 downloads
   ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(2), 187-196.
   Download 10 downloads
   ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(2), 197-201.
   Download 9 downloads
   Andrei, Vasilica. (1988). Gîndirea neoliberală românească. Viitorul Social, LXXXI(2), 157-163.
   Download 12 downloads
   Cernescu, Trăilă. (1988). Locul gospodăriei țărănești în agricultura cooperatistă. Viitorul Social, LXXXI(2), 127-134.
   Download 14 downloads
   Ghețău, Vasile. (1988). Valențele scenariului demografic (I). Viitorul Social, LXXXI(2), 147-156.
   Download 10 downloads
   Neagu, Florea. (1988). Energetica la sfârșit de secol. Viitorul Social, LXXXI(2), 135-146.
   Download 10 downloads
   Nedelea, Marin. (1988). Făurirea Partidului Muncitoresc Unic prin unirea Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat. Viitorul Social, LXXXI(2), 115-125.
   Download 10 downloads
   Pintilie, Constantin, & Pintilie, Andrei. (1988). Paradigma conducerii și dezvoltării intensive a țării noastre în etapa actuală. Viitorul Social, LXXXI(2), 164-180.
   Download 8 downloads
    ***. (1988). Comentarii. Viitorul Social, LXXXI(1), 75-78.
    Download 13 downloads
    ***. (1988). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXXI(1), 79-82.
    Download 11 downloads
    ***. (1988). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXXI(1), 83-99.
    Download 12 downloads
    ***. (1988). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXXI(1), 100-106.
    Download 10 downloads
    Ciotea, Florin. (1988). Comunicare culturală și personalitate. Viitorul Social, LXXXI(43-50).
    Download 12 downloads
    Coman, Ion. (1988). Calitățile politico-morale și rolul lor în formarea conduitei înaintate a cadrelor militare și a ostașilor. Viitorul Social, LXXXI(1), 31-42.
    Download 9 downloads
    Cornescu, Viorel, & Mihăilescu, Ioan. (1988). Modernizarea organizării și conducerii producției în condițiile promovării democrației socialiste și autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, LXXXI(1), 21-29.
    Download 8 downloads
    Cosmațchi, Aurelian, & Vințanu, Nicolae. (1988). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind implicațiile revoluției științifico-tehnice asupra universului politic al omului contemporan. Viitorul Social, LXXXI(1), 14-20.
    Download 11 downloads
    Florian, Alexandru R. (1988). Dimensiuni ale dezvoltării socio-economice a ruralului și modul de locuire. Viitorul Social, LXXXI(1), 51-63.
    Download 17 downloads
    Furtună, Carmen, & Jelea-Vancea, Gabriela. (1988). Etapele evoluției culturale a unui sat din Cîmpia Bărăganului. Viitorul Social, LXXXI(1), 64-67.
    Download 10 downloads
    Păun, Bratu, & Manolache, Gheorghe. (1988). Personalitatea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - strălucită expresie a gîndirii teoretice originale și activității practice, pentru edificarea societății socialiste și comuniste. Viitorul Social, LXXXI(1), 3-13.
    Download 9 downloads
    Trebici, Vladimir. (1988). Demografia între știință și acțiune socială. Viitorul Social, LXXXI(1), 69-74.
    Download 10 downloads

      

     ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(5), 473-496.
     Download 2 downloads
     ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(5), 497-500.
     Download 3 downloads
     Brașoveanu, N. (1987). Coordonate social-economice ale ruralului montan. Viitorul Social, LXXX(5), 423-431.
     Download 3 downloads
     Ciotea, Florin. (1987). Proiectul de viață și modurile de adaptare socială a tineretului. Viitorul Social, LXXX(5), 432-441.
     Download 1 downloads
     Diaconu, Ion. (1987). Dezarmarea în contextul securității europene. Viitorul Social, LXXX(5), 417-422.
     Download 3 downloads
     Geană, Gheorghiță. (1987). Testări paremiologice în trei sate din Vrancea. Viitorul Social, LXXX(5), 442-451.
     Download 1 downloads
     Moldovan, Roman. (1987). Fenomene și procese caracteristice lumii contemporane. Viitorul Social, LXXX(5), 460-464.
     Download 2 downloads
     Munteanu, Costea. (1987). François Perroux și științele sociale. Viitorul Social, LXXX(457-459).
     Download 1 downloads
     Radu, Caliopia. (1987). Mass-media și difuzarea cunoștințelor culturale, științifice și tehnice. Viitorul Social, LXXX(5), 452-456.
     Download 1 downloads
     Radu, Nicolae, & Radu, Mircea. (1987). Computerul și școala peste hotare. Viitorul Social, LXXX(5), 465-472.
     Download 1 downloads
      ***. (1987). Comentarii. Viitorul Social, LXXX(4), 363-380.
      Download 1 downloads
      ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(4), 388-401.
      Download 3 downloads
      ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(4), 402-407.
      Download 3 downloads
      Abraham, Dorel. (1987). Dinamica orașelor României - o tipologie multicriterială a dezvoltării urbane. Viitorul Social, LXXX(4), 325-336.
      Download 1 downloads
      Cazacu, Honorina. (1987). Mobilitatea socială: procese și tendințe. Viitorul Social, LXXX(4), 313-324.
      Download 2 downloads
      Mitran, Ion. (1987). Dialectica raportului național-internațional în dezvoltarea istorică. Viitorul Social, LXXX(4), 305-312.
      Download 2 downloads
      Popescu, Grigore. (1987). Dimensiuni social-economice ale profesiei medicale. Viitorul Social, LXXX(4), 337-346.
      Download 1 downloads
      Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Familia în tranziție. „Criza familiei” în dezbaterile sociologice contemporane. Viitorul Social, LXXX(4), 355-362.
      Download 1 downloads
      Voicana, Mircea. (1987). I.D. Ștefănescu - istoric, filosof și sociolog al artei și culturii. Viitorul Social, LXXX(347-354).
      Download 1 downloads
       ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(3), 268-286.
       Download 10 downloads
       ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(3), 287-296.
       Download 17 downloads
       Bălașa, Ana. (1987). Particularități ale procesului de secularizare în societatea socialistă. Viitorul Social, LXXX(3), 221-240.
       Download 9 downloads
       Bușe, Constantin. (1987). Gîndirea social-politică a lui Simon Bolivar și Europa. Viitorul Social, LXXX(3), 249-254.
       Download 8 downloads
       Chelcea, Septimiu. (1987). Priorități actuale în cercetarea sociologică din R.D. Germană. Viitorul Social, LXXX(3), 255-263.
       Download 7 downloads
       Cotigaru, B., Stanciu, C., Căldăraru, Fl., & Petrescu, V. (1987). Produsul „antropic” - între necesitate și responsabilitate. Viitorul Social, LXXX(3), 264-267.
       Download 6 downloads
       Gheorghiu, Mihnea. (1987). O artă a deschiderii. Viitorul Social, LXXX(3), 206-210.
       Download 7 downloads
       Holban, Ion. (1987). Fundamentul democratic al educației moderne. Viitorul Social, LXXX(3), 197-205.
       Download 9 downloads
       Jucovschi, Vl., Ghenciu, Gh., Balaci, M., & Popescu, C. (1987). Gerontologia socială și demografia vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(3), 211-220.
       Download 9 downloads
       Rotariu, Traian. (1987). Influența fertilității asupra evoluției demografice a României. Viitorul Social, LXXX(3), 241-248.
       Download 10 downloads
        ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(2), 157-166.
        Download 9 downloads
        ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(2), 167-181.
        Download 12 downloads
        ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(2), 182-187.
        Download 8 downloads
        Berindei, Dan. (1987). Cucerirea independenței României, moment decisiv al istoriei naționale. Viitorul Social, LXXX(2), 91-99.
        Download 6 downloads
        Cernescu, Trăilă, Gânju, Marilena, & Turcu, Dorina. (1987). Aspecte sociologice ale locuirii în satul românesc. Viitorul Social, LXXX(2), 108-116.
        Download 10 downloads
        Chițimia, I.C. (1987). Spătarul Nicolae Milescu, enciclopedist și personalitate de valoare universală. Viitorul Social, LXXX(2), 117-121.
        Download 8 downloads
        Ioniță, Gheorghe I. (1987). Independența României - istorie și contemporaneitate. Viitorul Social, LXXX(2), 100-107.
        Download 7 downloads
        Mezei, Smaranda. (1987). Ciclul de viață familială: probleme sociologice și demografice. Viitorul Social, LXXX(2), 138-142.
        Download 16 downloads
        Rădulescu, Sorin M., & Banciu, Dan. (1987). Cercetarea sociologică în R.P. Bulgaria. Viitorul Social, LXXX(154-156).
        Download 7 downloads
        Șandor, Dorel. (1987). Abordarea comparativă a sistemelor politice din țările socialiste. Viitorul Social, LXXX(2), 143-151.
        Download 8 downloads
        Sandu, Dumitru. (1987). Profilul epistemologic al noțiunii de fenomen în demografie și în sociologie. Viitorul Social, LXXX(2), 128-137.
        Download 7 downloads
        Stanciu, Lucian. (1987). Nicolae Milescu - un mare european. Viitorul Social, LXXX(2), 122-127.
        Download 9 downloads
        Ungureanu, Ion. (1987). Sociologia în R.S. Cehoslovacia - preocupări actuale. Viitorul Social, LXXX(2), 152-154.
        Download 7 downloads
         ***. (1987). Cronica vieții științifice. Viitorul Social, LXXX(1), 59-61.
         Download 8 downloads
         ***. (1987). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, LXXX(1), 62-75.
         Download 11 downloads
         ***. (1987). Revista revistelor. Viitorul Social, LXXX(1), 76-82.
         Download 10 downloads
         Badea-Dincă, N., & Țibuleac, D. (1987). Programul de cercetare și proiectare asistate pe calculator - un proiect interdisciplinar. Viitorul Social, LXXX(1), 53-58.
         Download 16 downloads
         Cernescu, Trăilă, & Gânju, Marilena. (1987). Aspecte sociologice ale vîrstei a treia. Viitorul Social, LXXX(1), 20-27.
         Download 12 downloads
         Cobianu-Băcanu, Maria. (1987). Poiana Mărului - o comunitate de muncă și de viață. Viitorul Social, LXXX(1), 13-19.
         Download 9 downloads
         Costea, Ștefan. (1987). Un congres care nu a mai avut loc. Viitorul Social, LXXX(1), 28-35.
         Download 7 downloads
         Florescu, Mihail. (1987). Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul științei și tehnologiei în dezvoltarea economică și socială a țării. Viitorul Social, LXXX(1), 3-12.
         Download 8 downloads
         Otovescu, Dumitru. (1987). C. Rădulescu-Motru despre rolul și funcțiile culturii în viața socială. Viitorul Social, LXXX(1), 36-43.
         Download 16 downloads
         Trebici, Vladimir. (1987). Demografie și etnografie: pentru o abordare multidisciplinară a populației. Viitorul Social, LXXX(1), 44-52.
         Download 8 downloads

           

          ***. (1981). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, X(3), 529-561.
          Download 14 downloads
          ***. (1981). Revista revistelor. Viitorul Social, X(3), 562-572.
          Download 8 downloads
          ***. (1981). Viața științifică. Viitorul Social, X(3), 513-527.
          Download 12 downloads
          Abraham, Dorel. (1981). Dinamica relației muncă-rezidență în dezvoltarea mediului urban. Viitorul Social, X(3), 460-469.
          Download 11 downloads
          Bordei, Adrian. (1981). Integrarea învățământului superior cu cercetarea și producția. Viitorul Social, X(3), 470-474.
          Download 14 downloads
          Burloiu, Petre. (1981). Probleme actuale și de perspectivă ale perfecționări resurselor umane în procesul dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, X(3), 419-428.
          Download 14 downloads
          Doman, Petre. (1981). Integrarea socioprofesională a muncitorilor navetiști din Municipiul București. Viitorul Social, X(3), 443-453.
          Download 10 downloads
          Florescu, Mihail. (1981). Cerințe și exigențe noi în domeniul integrării învățământului cu cercetarea și practica economico-socială. Viitorul Social, X(3), 412-416.
          Download 11 downloads
          Gheorghiu, Mihnea. (1981). Domensiunea psihosocială a omului nou. Viitorul Social, X(3), 397-401.
          Download 11 downloads
          Grigorescu, Constantin. (1981). Modul de viață și consumul în România. Probleme teoretice și metodologice. Viitorul Social, X(3), 487-495.
          Download 13 downloads
          Lăzărescu, Cezar. (1981). Educație și urbanizare. Viitorul Social, X(3), 417-418.
          Download 18 downloads
          Mărginean, Ioan. (1981). Cunoaștere și participare în procesul autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, X(3), 429-442.
          Download 8 downloads
          Mihoc, Gheorghe. (1981). Revoluția științifico-tehnică și învățământul matematicii. Viitorul Social, X(3), 408-411.
          Download 12 downloads
          Pelinescu, Costin. (1981). Relația dintre balanța forței de muncă și rețeaua învățământului liceal și profesional. Viitorul Social, X(3), 475-477.
          Download 8 downloads
          Pencea, Grigore. (1981). Stabilitatea forței de muncă și structura economico-socială a marilor unități industriale. Viitorul Social, X(3), 454-459.
          Download 10 downloads
          Popescu-Puțuri, Ion. (1981). Importanța istorică a făuririi Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea luptei revoluționare a maselor muncitorești din România. Viitorul Social, X(3), 391-395.
          Download 11 downloads
          Sandu, Dumitru. (1981). Evaluarea caracterului problematic al problemelor sociale. Viitorul Social, X(3), 496-504.
          Download 25 downloads
          Sion, Ion Gr. (1981). Internaționalizarea unei noi valori: „educația relativă la mediu”. Viitorul Social, X(3), 505-511.
          Download 11 downloads
          Spornic, Aneta. (1981). Educație și dezvoltare în etapa actuală a țării noastre. Viitorul Social, X(3), 402-407.
          Download 12 downloads
          Velea, Ioan. (1981). Procese sociodemografice în România contemporană. Viitorul Social, X(3), 479-486.
          Download 10 downloads

            

           ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(4).
           Download 80 downloads
           ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(4), 779-801.
           Download 66 downloads
           ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(4), 765-778.
           Download 59 downloads
           Abraham, Dorel. (1980). Variabile metodologice și social-politice ale cercetării procesului de urbanizare. Viitorul Social, IX(4), 666-673.
           Download 39 downloads
           Ardeleanu, Ion. (1980). Semnificația social-politică al celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice. Viitorul Social, IX(4), 646-655.
           Download 43 downloads
           Bărbat, Al. (1980). Un sat de navetiști: Drăguș (Făgăraș). Contribuții la o nouă tipologie a satului românesc. Viitorul Social, IX(4), 705-720.
           Download 40 downloads
           Bobonete, Vasile. (1980). Politica demografică și prognoza evoluției structurii populației în zona Dolj. Viitorul Social, IX(4), 721-731.
           Download 37 downloads
           Cazacu, Honorina. (1980). Modalități de abordare a structurii sociale în sociologia iugoslavă. Viitorul Social, IX(4), 732-736.
           Download 35 downloads
           Duculescu, Victor, & Băiașu, Constantin. (1980). Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind raportul de forțe în epoca contemporană. Viitorul Social, IX(4), 635-636.
           Download 39 downloads
           Fasolă, Petru. (1980). Adunarea generală a oamenilor muncii - expresie a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(4), 685-688.
           Download 36 downloads
           Koncz, Alexandru. (1980). Autoconducerea muncitorească în sistemul democrației socialiste. Viitorul Social, IX(4), 679-684.
           Download 34 downloads
           Păun, Gheorghe. (1980). O teorie de imposibilitate privind agregarea indicatorilor sociali. Viitorul Social, IX(4), 674-678.
           Download 37 downloads
           Pupeză, Viorel. (1980). Calitatea vieții profesionale și satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, IX(4), 689-692.
           Download 46 downloads
           Soare, Nicolae. (1980). Procesul de urbanizare și dezvoltare social-economică în județul Ialomița. Viitorul Social, IX(4), 693-697.
           Download 48 downloads
           Stahl, H.H. (1980). Traian Herseni (1907-1980). O evocare. Viitorul Social, IX(4), 698-704.
           Download 43 downloads
           Vociulescu, Marin. (1980). Suveranitatea în confruntările ideologice contemporane. Viitorul Social, IX(4), 656-665.
           Download 42 downloads
            ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(3), 558-584.
            Download 69 downloads
            ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(3), 599-622.
            Download 62 downloads
            ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(3), 585-598.
            Download 54 downloads
            Acostioaei, Constantin, & Mihail, Gheorghe. (1980). Participarea deputaților la conducere activității Consiliilor Populare. Viitorul Social, IX(3), 500-507.
            Download 33 downloads
            Androne, Nae, & Bolintineanu, Alexandru. (1980). Afirmarea plenară a drepturilor și libertăților cetățenești în Republica Socialistă România. Viitorul Social, IX(3), 450-460.
            Download 41 downloads
            Bogdan, Cornelia. (1980). Coexistență și destindere. Viitorul Social, IX(3), 461-468.
            Download 40 downloads
            Cauc, Ion, & Leau, Ilie. (1980). Model socio-informatic pentru planificarea, formarea și utilizarea rațională a forței de muncă în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 508-519.
            Download 45 downloads
            Cernescu, Trăilă. (1980). Caracteristici ale organizării rețelei de dotări și servicii în București. Viitorul Social, IX(3), 520-530.
            Download 36 downloads
            Chelcea, Ion. (1980). Vrancea ca „țară” între celelalte (schiță etnosociologică). Viitorul Social, IX(3), 531-537.
            Download 42 downloads
            Ghețău, Vasile. (1980). Evoluții recente și perspective ale populației R.P. Chineze. Viitorul Social, IX(3), 550-557.
            Download 36 downloads
            Mamali, Cătălin, & Păun, Gheorghe. (1980). Clasificare și ierarhizare în câmpuri motivaționale: vectori ai coevoluției. Viitorul Social, IX(3), 538-549.
            Download 37 downloads
            Miftode, Vasile, & Carpinschi, Anton. (1980). Complementaritatea funcțiilor rural-urbane în condițiile dezvoltării socialiste a României. Viitorul Social, IX(3), 482-493.
            Download 55 downloads
            Mitran, Ion. (1980). Perfecționarea conducerii politice și dezvoltarea economico-socială. Viitorul Social, IX(3), 439-449.
            Download 48 downloads
            Mocean, Ion. (1980). Implicațiile schimbărilor din structura socială pentru conducerea politică în profil teritorial. Viitorul Social, IX(3), 494-499.
            Download 35 downloads
            Pascu, Ștefan. (1980). 2050 de ani de existență statală la geto-daci, daco-români și români. Viitorul Social, IX(3), 469-481.
            Download 39 downloads
             ***. (1980). Comentarii. Viitorul Social, IX(2), 354-398.
             Download 57 downloads
             ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(2).
             Download 57 downloads
             ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(2), 399-404.
             Download 47 downloads
             Alexandrescu, Petruș, & Tudor, Cornel. (1980). Probleme metodologice ale modelelor culturale. Viitorul Social, IX(2), 303-307.
             Download 43 downloads
             Bădina, Ovidiu. (1980). Sociologia relațiilor internaționale în concepția lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 274-285.
             Download 48 downloads
             Ciotea, Florin, Belciug, Pompei, & Vécsei, Carol. (1980). Analiza proiectivă a stabilizării forței de muncă tânără în agricultură. Viitorul Social, IX(2), 294-302.
             Download 34 downloads
             Costea, Ștefan. (1980). Direcții, obiective și sarcini ale cercetării sociologice românești în lumina documentelor programatice ale partidului. Viitorul Social, IX(2), 286-293.
             Download 53 downloads
             Donea, Valerica. (1980). Estimarea probabilității practicării unor meserii deficitare în Municipiul București. Viitorul Social, IX(2), 334-341.
             Download 35 downloads
             Drăgan, Ion. (1980). Contribuția lui Dimitrie Gusti la crearea unor instituții moderne de învățământ, cercetare și acțiune socială. Viitorul Social, IX(2), 267-273.
             Download 42 downloads
             Focșa, Gh. (1980). Școala sociologică de la București și Muzeul Satului. Viitorul Social, IX(2), 227-239.
             Download 38 downloads
             Giurgiu, Natalia, Vorszak, Magdalena, & Butură, Elena. (1980). Utilizarea forței de muncă feminine la unele întreprinderi din Municipiul Cluj-Napoca. Viitorul Social, IX(2), 328-333.
             Download 40 downloads
             Iordăchel, Ion. (1980). Coordonate teoretice și metodologice ale sistemului sociologic gustian. Viitorul Social, IX(2), 240-259.
             Download 44 downloads
             Mare, Călina. (1980). Ideea de sistem și interdisciplinaritate în opera și activitatea lui D. Gusti. Viitorul Social, IX(2), 260-266.
             Download 42 downloads
             Popescu, Ion-Andrei, & Ștefănescu, Ștefan. (1980). Relații între trei categorii de indici ai satisfacției în muncă. Viitorul Social, IX(2), 308-314.
             Download 39 downloads
             Stahl, H.H. (1980). Actualitatea sociologiei lui Dimitrie Gusti. Viitorul Social, IX(2), 215-226.
             Download 45 downloads
             Tamaș, Georgeta, & Fulea, Maria. (1980). Mobilitatea populației și structura socială din comunitățile rurale. Viitorul Social, IX(2), 315-327.
             Download 42 downloads
             Trebici, Vladimir. (1980). Demografia teritorială a României. Viitorul Social, IX(2), 342-353.
             Download 52 downloads
              ***. (1980). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, IX(1), 177-202.
              Download 53 downloads
              ***. (1980). Viața științifică. Viitorul Social, IX(1), 164-176.
              Download 57 downloads
              Bădescu, Ilie. (1980). Considerații critice asupra genezei civilizației moderne românești. Viitorul Social, IX(1), 112-118.
              Download 37 downloads
              Bălașa, Ana. (1980). Dimensiuni actuale ale procesului de secularizare. Viitorul Social, IX(1), 152-156.
              Download 45 downloads
              Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1980). Dionisie Pop Marțian - promotor al statisticii și sociologiei în țara noastră. Viitorul Social, IX(1), 119-122.
              Download 35 downloads
              Cauc, Ion, & Bărbulescu, Gheorghe. (1980). Dezvoltarea urbană a localităților rurale și dinamica structurilor socioprofesionale în zonele de influență a acestora. Viitorul Social, IX(1), 88-95.
              Download 69 downloads
              Ceterchi, Ioan, & Roman, Valter. (1980). Creșterea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației socialiste și autoconducerii muncitorești - probleme prioritare ale cercetării politice și juridice românești contemporane. Viitorul Social, IX(1), 35-41.
              Download 49 downloads
              Constantinescu, Nicolae N., & Postolache, Tudorel. (1980). Contribuția cercetării economice la aprofundarea cunoașterii legităților dezvoltării economico-sociale. Viitorul Social, IX(1).
              Download 42 downloads
              Cristea, Petre, Mărginean, Ioan, & Mustăcilă, Constantin. (1980). Participarea - trăsătură esențială a autoconducerii muncitorești. Viitorul Social, IX(1), 81-87.
              Download 42 downloads
              Dumitru, Florica, & Păcuraru, I. (1980). Caracteristici și tendințe ale populației potențial active din zona demo-economică Muntenia. Viitorul Social, IX(1), 123-128.
              Download 44 downloads
              Gheorghiu, Mihnea. (1980). Prezențe și perspective noi în științele sociale și politice. Viitorul Social, IX(1), 30-35.
              Download 45 downloads
              Ghișe, Dumitru, & Petre, Constantin. (1980). Afirmarea concepției științifice despre lume, dezvoltarea conștiinței socialiste, formarea omului nou - obiective esențiale ale cercetării în științele sociale și umane. Viitorul Social, IX(1), 47-57.
              Download 63 downloads
              Lache, Ștefan. (1980). Instaurarea puterii revoluționar-democratice la 6 martie 1945, rezultat al luptelor maselor populare sub conducere Partidului Comunist Român. Viitorul Social, IX(1), 20-29.
              Download 45 downloads
              Malița, Mircea. (1980). Potențialul de învățare a omenirii. Viitorul Social, IX(1), 133-163.
              Download 59 downloads
              Pecican, Eugen. (1980). Un algoritm de măsurare a variabilelor calitative. Viitorul Social, IX(1), 65-69.
              Download 48 downloads
              Petrescu, N. (1980). Variabilitatea ocupației agricole a populației active în România. Viitorul Social, IX(1), 129-132.
              Download 45 downloads
              Popescu, Grigore. (1980). Probleme sociale și juridice ale medicinei. Viitorul Social, IX(1), 156-163.
              Download 39 downloads
              Potorac, Elena, & Itu, Maria. (1980). Proiectele și realizările profesionale într-o colectivitate de tineri. Viitorul Social, IX(1), 105-111.
              Download 41 downloads
              Radu, N., Sterian, S., & Stoian, R. (1980). Probleme ale integrării tinerilor în producție. Viitorul Social, IX(1), 96-104.
              Download 56 downloads
              Roman, Valter. (1980). Limite sau cotitură? Viitorul Social, IX(1), 145-152.
              Download 44 downloads

               

              ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(4), 776-812.
              Download 83 downloads
              ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(4), 771-775.
              Download 52 downloads
              ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(4), 825-844.
              Download 53 downloads
              ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(4), 813-824.
              Download 54 downloads
              Abraham, Dorel. (1979). Indicatorii dezvoltării social-economice a județelor: o analiză tipologică. Viitorul Social, VIII(4), 680-692.
              Download 49 downloads
              Adumitrăcesei, I.D., & Moscovici, L. (1979). Tendințe în evoluția fondului de locuințe din județul Iași. Viitorul Social, VIII(4), 714-723.
              Download 41 downloads
              Ciotea, Florin, & Dobrescu, Vasile. (1979). Din activitatea de cercetare socială a „ASTREI” - 1861-1918. Viitorul Social, VIII(4), 757-761.
              Download 39 downloads
              Dăscălescu, Constantin. (1979). Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a revoluției și construcției socialiste. Viitorul Social, VIII(4), 657-662.
              Download 44 downloads
              Drăgan, Ion. (1979). Propaganda - factor de transformare revoluționară a conștiinței sociale. Viitorul Social, VIII(4), 693-703.
              Download 52 downloads
              Larionescu, Maria. (1979). Fundamentarea teoretică a cercetării sociologice în perioada interbelică. Viitorul Social, VIII(4), 750-756.
              Download 158 downloads
              Nedelea, Marin. (1979). Autonomie, solidaritate, progres social. Viitorul Social, VIII(4), 669-679.
              Download 39 downloads
              Rădulescu, Sorin M. (1979). Relația dintre ipoteză și problema științifică. Viitorul Social, VIII(4), 731-738.
              Download 45 downloads
              Simionescu, Cristofor. (1979). Știința și tehnica - factori activi în procesul de dezvoltare economico-socială a țării. Viitorul Social, VIII(4), 663-668.
              Download 45 downloads
              Stahovschi, Nadia. (1979). „Strategia familiei” în structura unui model antropologic-sistemic al acesteia. Viitorul Social, VIII(4), 739-749.
              Download 51 downloads
              Țibrea, Clementa, Duda, René, & Dabija, Doina. (1979). Sistemul de asistență socială a populației vârstnice din mediul rural. Viitorul Social, VIII(4), 724-730.
              Download 118 downloads
              Trebici, Vladimir. (1979). Nupțialitatea populației României. Viitorul Social, VIII(4), 762-770.
              Download 49 downloads
              Vlăsceanu, Mihaela. (1979). O modalitate experimentală de cercetare a eficienței propagandei. Viitorul Social, VIII(4), 704-713.
              Download 53 downloads
               ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(3), 625-643.
               Download 67 downloads
               ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(3), 611-624.
               Download 61 downloads
               Cioabă, Aristide. (1979). Cu privire la noțiunea de funcție ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală. Viitorul Social, VIII(3), 594-600.
               Download 43 downloads
               Cobianu-Băcanu, Maria. (1979). Calitate și modernizare în prestările de servicii pentru populație. Viitorul Social, VIII(3), 582-586.
               Download 49 downloads
               Dăianu, Daniel. (1979). Autoconducerea și optimizarea funcționării subsistemelor economice. Viitorul Social, VIII(475-484).
               Download 44 downloads
               Doman, Petre. (1979). Implicațiile economico-sociale ale navetismului în activitatea întreprinderilor sociale. Viitorul Social, VIII(3), 493-502.
               Download 47 downloads
               Gheorghiu, Mihnea. (1979). Dimensiunea umană a cunoașterii. Viitorul Social, VIII(3).
               Download 61 downloads
               Ioniță, Gheorghe. (1979). 35 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă organizată și condusă de Partidul Comunist Român. Viitorul Social, VIII(3), 431-442.
               Download 60 downloads
               Jinga, Ioan. (1979). Educație, cultură, viață cotidiană. Viitorul Social, VIII(3), 570-575.
               Download 62 downloads
               Mâciu, Mircea. (1979). Lectura - factor principal în formarea personalității umane. Viitorul Social, VIII(3), 576-581.
               Download 43 downloads
               Miftode, Vasile. (1979). Ghidul de observație sociologică. Viitorul Social, VIII(3), 485-492.
               Download 47 downloads
               Nica, Constantin. (1979). Teoria socialismului științific despre determinările complexe ale sistemelor partidiste. Viitorul Social, VIII(3), 587-593.
               Download 46 downloads
               Nichita, Ioan, & Daraban, Gheorghe. (1979). Mobilitatea socioocupațională și implicațiile ei asupra dimensiunii familiei. Viitorul Social, VIII(3), 560-569.
               Download 44 downloads
               Pătulea, Vasile. (1979). Responsabilitatea juridică și acțiunea socială. Viitorul Social, VIII(3), 606-610.
               Download 42 downloads
               Popa, Nicolae. (1979). Responsabilitatea socială și responsabilitatea juridică. Viitorul Social, VIII(3), 601-605.
               Download 44 downloads
               Schifirneț, Constantin. (1979). Motivații și condiții ale alegerii profesiei de către studenți. Viitorul Social, VIII(3), 515-523.
               Download 45 downloads
               Stănoiu, Andrei. (1979). Politica demografică și dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(3), 554-559.
               Download 56 downloads
               Szepessy, Tiberiu. (1979). Cadrul instituțional democratic al participării naționalităților conlocuitoare la activitatea economico-social și politică a țării noastre. Viitorul Social, VIII(3), 503-514.
               Download 57 downloads
               Trăsnea, Ovidiu. (1979). Unitatea dialectică dintre socialism și democrație. Viitorul Social, VIII(3), 463-474.
               Download 59 downloads
               Tudose, Maria. (1979). Dinamica integrării socioprofesionale a absolvenților școlilor profesionale. Viitorul Social, VIII(3), 524-531.
               Download 48 downloads
               ***. (1979). Interviuri. Viitorul Social, VIII(2), 388-393.
               Download 56 downloads
               ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(2), 403-420.
               Download 54 downloads
               ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(2), 394-402.
               Download 48 downloads
               Ardeleanu, Ion. (1979). Semnificația istorică a făuririi Frontului Unic Muncitoresc. Viitorul Social, VIII(2), 262-274.
               Download 44 downloads
               Bălașa, Ana. (1979). Aspecte sociologice ale fenomenului religios contemporan. Viitorul Social, VIII(2), 384-387.
               Download 50 downloads
               Drăgan, Ion. (1979). U.N.E.S.C.O. și problemele educației pentru participare și dezvoltare. Viitorul Social, VIII(2), 368-374.
               Download 59 downloads
               Drăguț, Aurel. (1979). Migrația tineretului spre orașe. Viitorul Social, VIII(2), 310-319.
               Download 67 downloads
               Floareș, Alecu Al. (1979). Modificări și tendințe în structura clasei muncitoare din zona Iași sub impactul revoluției științifice și tehnice. Viitorul Social, VIII(2).
               Download 46 downloads
               Golu, Pantelimon. (1979). Social și psihologic în structura modului de viață. Viitorul Social, VIII(2), 361-367.
               Download 52 downloads
               Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1979). Revoluția tehnico-științifică și pregătirea muncitorilor. Viitorul Social, VIII(2), 297-304.
               Download 47 downloads
               Lache, Ștefan. (1979). Demonstrația antifscistă de la 1 Mai 1939 - expresie a hotărârii poporului român de apărare a indenpendenței naționale. Viitorul Social, VIII(2), 252-261.
               Download 48 downloads
               Milca, Mihai, & Tismăneanu, Vladimir. (1979). Elemente pentru o analiză sociologică a comportamentului cultural-urban. Viitorul Social, VIII(2), 379-383.
               Download 57 downloads
               Novelli, Diego. (1979). Probleme sociale ale dezvoltării marilor orașe. Viitorul Social, VIII(2), 352-355.
               Download 57 downloads
               Popa-Micșan, Florian. (1979). Analiza sociologică a personalului operativ din ramura serviciilor poștale (D.P.M.B.). Viitorul Social, VIII(2), 320-328.
               Download 47 downloads
               Popescu, Grigore. (1979). Unele considerații asupra sociologiei sexualității și comportamentului demografic. Viitorul Social, VIII(2), 375-378.
               Download 43 downloads
               Popescu, Ion-Andrei. (1979). Analiza comparativă două tipuri de scale ordinale. Viitorul Social, VIII(2), 283-287.
               Download 45 downloads
               Popescu, Virgil. (1979). Fundamentarea științifică a dezvoltării economico-sociale a României. Viitorul Social, VIII(2), 235-245.
               Download 50 downloads
               Stahl, Henri H. (1979). Formațiunile tribale și comunitățile agrare. Viitorul Social, VIII(2), 343-351.
               Download 48 downloads
               Stan, Constantin, & Rența, Dumitru. (1979). Personalitatea și competența maistrului în procesul de producție. Viitorul Social, VIII(2), 305-309.
               Download 44 downloads
               Ștefănescu, Ion Traian. (1979). Relația profesor-elev în perspectiva cultivării și afirmării spiritului creator, revoluționar al tineretului. Viitorul Social, VIII(2), 246-251.
               Download 53 downloads
               ***. (1979). Comentarii. Viitorul Social, VIII(1), 154-176.
               Download 57 downloads
               ***. (1979). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VIII(1), 204-224.
               Download 54 downloads
               ***. (1979). Viața științifică. Viitorul Social, VIII(1), 177-203.
               Download 90 downloads
               Bazac, Dumitru. (1979). Influența continuării pregătirii școlare și profesionale asupra activității tinerilor din industrie. Viitorul Social, VIII(1), 115-121.
               Download 59 downloads
               Berar, Petru, & Boda, Rodica. (1979). Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România. Viitorul Social, VIII(1), 50-60.
               Download 47 downloads
               Cauc, Ion. (1979). Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan. Viitorul Social, VIII(1), 61-70.
               Download 52 downloads
               Cazacu, Dan, Ghica, Al., & Sacaleros, Gh. (1979). O abordare multidisciplinară a diagnozei criminologice în activitatea recuperativă. Viitorul Social, VIII(1), 87-90.
               Download 40 downloads
               Chelcea, Septimiu. (1979). Satisfacția muncii industriale. Viitorul Social, VIII(1), 91-100.
               Download 43 downloads
               Gheorghiu, Mihnea. (1979). Științele sociale și dezvoltarea economică în România. Viitorul Social, VIII(1), 3-11.
               Download 55 downloads
               Ghețău, Vasile. (1979). O proiectare normativă a populației României. Viitorul Social, VIII(1), 138-148.
               Download 53 downloads
               Ghidu, Ion. (1979). Aspecte ale mobilității spațiale a populației rurale din județul Bacău. Viitorul Social, VIII(1), 149-153.
               Download 52 downloads
               Glodeanu, Eugen. (1979). Integrarea socio-culturală a intelectualilor din mediul urban (Cazul orașul Slobozia). Viitorul Social, VIII(1), 122-127.
               Download 52 downloads
               Malița, Mircea. (1979). Comunicarea transdisciplinară: o prioritate a informației științifice. Viitorul Social, VIII(1), 71-78.
               Download 50 downloads
               Mamali, Cătălin. (1979). Nivele ale cercetării coparticipative a tineretului (Democratizarea procesului de cunoaștere - acțiune socială). Viitorul Social, VIII(1), 79-86.
               Download 45 downloads
               Moldovan, Roman. (1979). Relațiile economice externe, ca element de potențare a factorilor interni în dezvoltarea social-economică. Viitorul Social, VIII(1), 12-19.
               Download 44 downloads
               Silard, Andrei. (1979). Elemente fundamentale de știință politică în activitatea teoretico-practică a lui Antonio Gramsci. Viitorul Social, VIII(1), 128-137.
               Download 40 downloads
               Suian, Pavel. (1979). Independență, interdependență, dependență și nevoia restructurării raporturilor internaționale. Viitorul Social, VIII(1), 36-49.
               Download 44 downloads
               Trăsnea, Ovidiu. (1979). Democratizarea relațiilor internaționale în lumina principiilor echității și justiției. Viitorul Social, VIII(1), 20-35.
               Download 47 downloads
               Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1970). Perfecționarea stilului de conducere și factorii săi determinanți. Viitorul Social, VIII(1), 101-105.
               Download 43 downloads

                 

                ***. (1978). Interviuri. Viitorul Social, VII(4), 742-747.
                Download 162 downloads
                ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(4), 757-775.
                Download 189 downloads
                ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, 4(747-755).
                Download 182 downloads
                Ardeleanu, Ion. (1978). Lupta maselor populare pentru formarea statului național unitar român. Viitorul Social, VII(631-644).
                Download 183 downloads
                Bădescu, Ilie. (1978). Nivele de relevanță a teoriei sociologice și orientarea funcționalistă. Viitorul Social, VII(4), 716-722.
                Download 147 downloads
                Dinculescu, Constantin. (1978). Mobilitate și dinamism în structura socială a județului Vîlcea. Viitorul Social, VII(4), 688-695.
                Download 135 downloads
                Duculescu, Victor. (1978). Abolirea politicii de dominație și reîmpărțire a zonelor de influență - cerință a promovării noilor relații internaționale. Viitorul Social, VII(4), 662-670.
                Download 170 downloads
                Georgescu, Titu. (1978). 1 Decembrie 1918 - corolar al luptei pentru unitatea deplină a statului național român. Viitorul Social, VII(4), 645-654.
                Download 184 downloads
                Gheorghiu, Mihnea. (1978). Despre drepturile democratice în gîndirea social-politică românească contemporană. Viitorul Social, VII(4), 655-661.
                Download 132 downloads
                Hoffman, O. (1978). Evaluări privind construcția teoriei sociologice. Viitorul Social, VII(4), 722-728.
                Download 185 downloads
                Iordăchel, Ion, & Costea, Ștefan. (1978). Căile dezvoltării sociale: confruntări de idei la cel de-al IX-lea Congres de sociologie. Viitorul Social, VII(4), 671-682.
                Download 135 downloads
                Measnicov, Ioan. (1978). Unele caracteristici ale structurii și evoluției populației urbane din România. Viitorul Social, VII(4), 710-715.
                Download 173 downloads
                Moldoveanu, Valeriu. (1978). Informare și documentare în epoca contemporană. Considerații privind noua ordine informațională. Viitorul Social, VII(4), 734-741.
                Download 136 downloads
                Panțîru, P., & Panțîru, Aneta. (1978). Mutații în structura forței de muncă din mediul rural. Viitorul Social, VII(4), 696-701.
                Download 190 downloads
                Popescu, Aurelian, & Rădulescu, Sorin M. (1978). O abordare a relației dintre sănătate, dezvoltare și planificare socială. Viitorul Social, VII(4), 728-733.
                Download 190 downloads
                Sandu, Dumitru. (1978). Comunitatea locală - unitatea de diferențiere a migrației. Viitorul Social, VII(4), 702-709.
                Download 188 downloads
                Szekereș, Alexandru. (1978). Rolul activ al moralei comuniste în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Viitorul Social, VII(4), 683-687.
                Download 160 downloads
                 ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(3), 609-622.
                 Download 187 downloads
                 ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(3), 596-608.
                 Download 154 downloads
                 Abraham, Dorel. (1978). Dimensiuni ale cercetării zonale a localităților. Viitorul Social, VII(3), 511-518.
                 Download 172 downloads
                 Achim, Mihu. (1978). Necesitate și libertate în dezvoltarea României socialiste. Viitorul Social, VII(3), 445-449.
                 Download 170 downloads
                 Adumitrăcesei, Ioan D., & Belinche, Mișu. (1978). Transformarea unui centru comunal în centru urban microzonal. Viitorul Social, VII(3), 466-473.
                 Download 155 downloads
                 Alexandrescu, Petruș, & Mateescu, Dan. (1978). Un program de validare a datelor recoltate prin chestionarul sociologic. Viitorul Social, VII(3), 531-533.
                 Download 118 downloads
                 Brânzan, Nicolae, Banciu, Dan, Furtună, Carmen, & Dragomirescu, Doina. (1978). Probleme economice și sociologice ale zonelor necoperativizate. Viitorul Social, VII(3), 505-510.
                 Download 180 downloads
                 Drăguț, Aurel. (1978). Promovare profesională și satisfacție în muncă. Viitorul Social, VII(3), 490-494.
                 Download 164 downloads
                 Florea, Ion. (1978). „Noua filozofie” sau metafizica puterii. Viitorul Social, VII(3), 548-553.
                 Download 124 downloads
                 Fulea, Maria, Băcănaru, Maria, & Furtună, Carmen. (1978). Metodologia evaluării principalilor factori care influențează creșterea eficienței muncii în unitățile I.A.S. și S.M.A., din județul Vaslui. Viitorul Social, VII(3), 527-530.
                 Download 171 downloads
                 Gheorghiu, Mihnea. (1978). Pentru o conștiință socială în sfera noii ordini economice și politice internaționale. Viitorul Social, VII(3), 431-437.
                 Download 188 downloads
                 Giurgiu, Natalia. (1978). Implicații economice ale schimbării structurii pe vîrste a populației. Viitorul Social, VII(3), 564-566.
                 Download 131 downloads
                 Ionescu, C., Hoffman, O., Firuță, A., Rașeev, S., & Efimov, V. (1978). Raportul dintre structura de clasă și revoluția tehnico-științifică. Viitorul Social, VII(3).
                 Download 133 downloads
                 Malița, Mircea, & Sandi, Ana Maria. (1978). Noua ordine economică internațională și procesele de învățare ale societății. Viitorul Social, VII(3), 438-444.
                 Download 193 downloads
                 Mamali, Cătălin. (1978). Studiul comportamentului social în condiții naturale. Viitorul Social, VII(3), 592-595.
                 Download 134 downloads
                 Mărginean, Ioan. (1978). Experimente în industria suedeză. Viitorul Social, VII(3), 585-591.
                 Download 132 downloads
                 Neagu, Marin. (1978). Conducerea directă a societății de către clasa muncitoare. Viitorul Social, VII(3), 450-459.
                 Download 196 downloads
                 Nica, Constantin. (1978). Considerații metodologice privind tipologia sistemelor partidiste vest-europene. Viitorul Social, VII(3), 578-584.
                 Download 154 downloads
                 Nicola, Tiberiu, Novac, Nicolae, Bărbăcioru, C., & Roșca, Constantin. (1978). Evaluări privind necesarul de forță de muncă din zona Balș. Viitorul Social, VII(3), 460-465.
                 Download 197 downloads
                 Popa-Micșan, Florian. (1978). Activitatea practică a sociologului în organizațiile economico-sociale. Viitorul Social, VII(3), 573-577.
                 Download 152 downloads
                 ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(2), 345-369.
                 Download 131 downloads
                 ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(2), 392-415.
                 Download 182 downloads
                 ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(2), 370-391.
                 Download 150 downloads
                 Băcănaru, Maria, Petre, Ioana, & Băcănaru, Ion. (1978). Caracteristici, dimensiuni și tendințe ale navetismului în județul Buzău. Viitorul Social, VII(2), 289-295.
                 Download 129 downloads
                 Berar, Petru. (1978). Caracterul revoluționar al umanismului marxist. Viitorul Social, VII(2), 258-268.
                 Download 128 downloads
                 Ceterchi, Ioan, & Suian, Pavel. (1978). Funcțiile externe ale statului socialist român. Viitorul Social, VII(2), 235-251.
                 Download 172 downloads
                 Chioreanu, Mihai. (1978). Contribuții ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea creatoare a socialismului științific. Viitorul Social, VII(2), 209-215.
                 Download 158 downloads
                 Cioabă, Aristide. (1978). Conceptul de program politic. Viitorul Social, VII(2), 319-325.
                 Download 112 downloads
                 Costea, Ștefan. (1978). Fundamentarea teoretică a dezvoltării în condițiile României socialiste contemporane. Viitorul Social, VII(2), 222-234.
                 Download 171 downloads
                 Cristea, Petru. (1978). Metodologia studiului fluctuației forței de muncă. Viitorul Social, VII(2), 301-306.
                 Download 164 downloads
                 Dolgu, Gheorghe. (1978). Strategia creării și dezvoltării complexului economic național unic. Viitorul Social, VII(2), 216-221.
                 Download 158 downloads
                 Drăgănescu, Mihai. (1978). Ștefan Odobleja - raportul dintre om și mașină. Viitorul Social, VII(2), 328-334.
                 Download 115 downloads
                 Gheorghe, Georgeta, & Gheorghe, Nicolae. (1978). Gruparea satelor mici și a gospodăriilor dispersate. Analiză de caz. Viitorul Social, VII(2), 276-282.
                 Download 176 downloads
                 Hațegan, Tatiana. (1978). Stabilitatea și fluctuația forței de muncă în întreprinderea industrială. Viitorul Social, VII(2), 283-288.
                 Download 124 downloads
                 Iacovișac, Constantin. (1978). Reeducarea prin muncă în fața unor noi coordonate și exigențe sociale. Viitorul Social, VII(2), 296-300.
                 Download 152 downloads
                 Ianovici, Virgil. (1978). Protejarea mediului înconjurător în strategia dezvoltării economico-sociale în R.S. România. Viitorul Social, VII(2), 252-257.
                 Download 159 downloads
                 Miftode, Vasile. (1978). Urbanizarea și migrațiile intraurbane. Viitorul Social, VII(2), 269-275.
                 Download 182 downloads
                 Stahl, H.H. (1978). Notă despre un sociolog uitat: Cicerone Protopopescu. Viitorul Social, VII(2), 326-327.
                 Download 120 downloads
                 Trăsnea, Ovidiu. (1978). Gîndirea social-politică a lui Jean Jacques Rousseau. Viitorul Social, VII(2), 312-318.
                 Download 116 downloads
                 Trebici, Vladimir. (1978). Tranziția demografică în România. Viitorul Social, VII(2), 335-344.
                 Download 189 downloads
                 ***. (1978). Comentarii. Viitorul Social, VII(1), 153-162.
                 Download 132 downloads
                 ***. (1978). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VII(1), 185-195.
                 Download 183 downloads
                 ***. (1978). Viața științifică. Viitorul Social, VII(1), 163-184.
                 Download 181 downloads
                 Câmpeanu, Pavel. (1978). Evaluarea informației de actualitate. Viitorul Social, VII(1), 95-101.
                 Download 159 downloads
                 Ceaușescu, Nicolae. (1978). Cuvîntare cu ocazia conferirii titlului de doctor în științe politice și titlului de doctor în economie. Viitorul Social, VII(1), 3-15.
                 Download 160 downloads
                 Drăguț, Aurel. (1978). Teorii despre migrație. Viitorul Social, VII(1), 134-141.
                 Download 199 downloads
                 Duculescu, Victor. (1978). Preocupări recente în domeniul dreptului internațional și al relațiilor internaționale. Viitorul Social, VII(1), 122-125.
                 Download 123 downloads
                 Firuță, Argentina. (1978). Schimbări în modul de viață al clasei muncitoare. Viitorul Social, VII(1), 72-78.
                 Download 128 downloads
                 Ghețău, Vasile. (1978). Speranța de viață a populației din România. Viitorul Social, VII(1), 142-152.
                 Download 168 downloads
                 Grigorescu, Pompiliu, & Constantinescu, Virgil. (1978). Mutații în comportamentul cuplurilor maritale din menajele persoanelor cu ocupații mixte. Viitorul Social, VII(1), 79-86.
                 Download 141 downloads
                 Ioanid, Mircea. (1978). Locul științelor sociale în revoluția științifică-tehnică contemporană și explozia informațională. Viitorul Social, VII(1), 126-133.
                 Download 117 downloads
                 Iordăchel, Ion. (1978). Dinamica structurilor sociale în etapa actuală de dezvoltare a României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 52-64.
                 Download 176 downloads
                 Moldoveanu, Maria, & Pătrașcu, George. (1978). Aspirații culturale specifice în noile cartiere urbane. Viitorul Social, VII(1), 87-94.
                 Download 149 downloads
                 Nedelea, Marin. (1978). Rolul Partidului Comunist în revoluția și construcția socialistă în confruntările de idei din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Viitorul Social, VII(1), 39-43.
                 Download 180 downloads
                 Petrescu, Mihai M. (1978). Partidul Comunist în sistemul politic al României socialiste. Viitorul Social, VII(1), 44-51.
                 Download 174 downloads
                 Radu, Simon. (1978). Elemente pentru o tipologie a publicului de televiziune. Viitorul Social, VII(1), 108-112.
                 Download 120 downloads
                 Stahl, H.H. (1978). Teoria fazării tipologice și problema orînduirii tributale. Viitorul Social, VII(1), 113-121.
                 Download 145 downloads
                 Stanca, Constantin. (1978). Opinia publică în sistemul democrației din Republica Socialistă România. Viitorul Social, VII(1), 65-71.
                 Download 184 downloads
                 Voitec, Ștefan. (1978). Importanța creării Frontului Unic Muncitoresc. Frontul Unic Muncitoresc - temelie a clasei muncitoare pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției democrat-populare. Viitorul Social, VII(1), 30-38.
                 Download 127 downloads

                   

                  ***. (1977). Dezbatere: navetismul și implicațiile lui socio-economice. Viitorul Social, VI(4), 730-737.
                  Download 128 downloads
                  ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(4), 748-779.
                  Download 175 downloads
                  ***. (1977). Revista revistelor. Viitorul Social, VI(4), 780-784.
                  Download 123 downloads
                  ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(4), 738-748.
                  Download 127 downloads
                  Bălașa, Ana. (1977). Cercetarea și proiectarea uzinală din perspectiva analizei sociologice. Viitorul Social, VI(4), 664-671.
                  Download 171 downloads
                  Banciu, Angela, & Banciu, Dan. (1977). Cercetarea sociologică a manifestărilor deviante în rândul minorilor și tinerilor. Viitorul Social, VI(4), 677-682.
                  Download 156 downloads
                  Ceterchi, Ioan. (1977). Statul socialist român - trei decenii de existență. Viitorul Social, VI(4), 611-621.
                  Download 197 downloads
                  Cristea, D. (1977). Optimizarea structurii microgrupurilor industriale. Viitorul Social, VI(4), 691-701.
                  Download 133 downloads
                  Ioanid, Radu. (1977). Aspecte ale urbanizării în America Latină. Viitorul Social, VI(4), 725-729.
                  Download 128 downloads
                  Macovescu, George. (1977). România - factor activ în rezolvarea problemelor lumii contemporane. Viitorul Social, VI(4), 622-632.
                  Download 128 downloads
                  Nedelea, Marin. (1977). Libertate și responsabilitate socială. Viitorul Social, VI(4), 646-654.
                  Download 132 downloads
                  Stahl, Henri H. (1977). Comentarii la problema „orînduirii tributale românești”. Viitorul Social, VI(4), 702-710.
                  Download 132 downloads
                  Stoiciu, Gina. (1977). Analiza sistemică și sistemul comunicării de masă. Viitorul Social, VI(4), 719-729.
                  Download 119 downloads
                  Trăsnea, Ovidiu. (1977). Cultură politică și dezvoltare politică. Viitorul Social, VI(4), 633-645.
                  Download 180 downloads
                  Vécsei, Carol. (1977). Migrația temporară și stabilitatea persoanelor cu status socio-ocupațional dublu. Viitorul Social, VI(672-676).
                  Download 160 downloads
                  Voiculescu, Marin. (1977). Instituționalizarea politică africană - continuitate și discontinuitate. Viitorul Social, VI(4), 711-718.
                  Download 130 downloads
                  Zamfir, Cătălin, & Ștefănescu, Ștefan. (1977). Structura stilului de conducere. Viitorul Social, VI(4), 683-690.
                  Download 580 downloads
                  Zlate, Mielu, & Roșca, Lucian. (1977). Întreprinderea socială ca sistem cibernetic. Viitorul Social, VI(4), 655-663.
                  Download 124 downloads
                   ***. (1977). Dezbateri. Viitorul Social, VI(3), 553-564.
                   Download 180 downloads
                   ***. (1977). Recenzii și note de lectură. Viitorul Social, VI(3), 577-602.
                   Download 183 downloads
                   ***. (1977). Viața științifică. Viitorul Social, VI(3), 565-576.
                   Download 184 downloads
                   Abraham, Dorel. (1977). O tipologie a integrării industriale și măsuri specifice de optimizare. Viitorul Social, VI(3), 506-512.
                   Download 153 downloads
                   Adumitrăcesei, Ioan D. (1977). Mobilitatea socioprofesională în județul Iași. Viitorul Social, VI(3), 457-461.
                   Download 157 downloads
                   Androne, Nae, & Duculescu, Victor. (1977). Drepturile omului și colaborarea internațională. Viitorul Social, VI(3), 421-431.
                   Download 201 downloads