Cărți

Bonea, Georgiana V. (2017). Succintă analiză a legislaţiei româneşti cu privire la prevenirea şi combaterea abuzului asupra minorului. București: Sigma.
Download 48 downloads
Zamfir, C. (Ed.), Cace, S., Zamfir, E., Deliu, A., Tudor, E., Anghel, I. M., Țoc., S., Bădoi, D., Mihăilescu, A., Glăvan, E. (2017). Raport social al ICCV 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. București: ICCV.
Download 10 downloads
  Bonea, Georgiana V. (2016). Violenţa între partenerii cuplului heterosexual: teoria ciclicităţii violenţei. București: Sigma.
  Download 25 downloads
  Buzărnescu, Ștefan. (2016). Modelul chinezesc de dezvoltare sustenabilă - un experiment social reușit. (manuscris nepublicat).
  Download 150 downloads
  Buzărnescu, Ștefan, Buzărnescu, Ana, & Galaton, Mihaela. (2016). Interculturalitatea - sursă de coeziune socială. Timișoara: Mihai Duțescu.
  Download 86 downloads
  Scârneci-Domnișoru, Florentina. (2016). Datele vizuale în cercetarea socială. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
  Download 56 downloads
  Zamfir, Cătălin, & Cace, Sorin. (Eds.). (2016). O strategie a relansării calității vieții în perspectiva 2035: Direcții. Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități. Priorități. ICCV. Academia Română. București.
  Download 175 downloads
  Zamfir, Cătălin, Cace, Sorin, Precupețu, Iuliana, Preoteasa, Ana Maria, Stănculescu, Manuela, & Zamfir, Elena. (2016). Calitatea vieții: România. Direcții și priorități. In I.-V. Vlad (Ed.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Vol. II, pp. 284-314). București: Editura Academiei Române.
  Download 309 downloads
   Bonea, Georgiana V. (Ed.) (2015). Devianţa: viziuni contemporane. București: Sigma.
   Download 45 downloads
   Croitoru, Alin. (2015). Antreprenoriatul în migrația românească. Sibiu: Editura Universtății „Lucian Blaga” din Sibiu.
   Download 132 downloads
   Krausz, Septimiu și Stegar, Irinel. (2015). Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată. București: Matrix Rom.
   Download 341 downloads
   Stănescu, Iulian & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (2015). România la răscruce. Opțiuni pentru viitor. București: Pro Universitaria
   Download 152 downloads
   Voicu, Bogdan, Rusu, Horațiu M., & Popa, Adela Elena. (Eds.) (2015). Este România altfel? Societatea și sociologia … încotro?. Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
   Download 57 downloads
   Zamfir, Cătălin (Ed.). (2015). Eficienţa energetică – prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie. București: ICCV, INSOC
   Download 115 downloads
   Zamfir, Cătălin, Filipescu, Iancu, Zamfir, Elena, Ilie, Simona, Stănescu, Simona Maria, & Iordache, Maria. (2015). Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială (C. Zamfir & I. Filipescu Eds.). Cluj-Napoca: Eikon
   Download 366 downloads
   Zamfir, Elena, Stănescu, Simona Maria, & Arpinte, Daniel. (Eds.) (2015). Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției. Texte selectate. Cluj-Napoca: Eikon.
   Download 410 downloads
    Bonea, Georgiana V. (2014). Atacul de panică și anxietatea: afecțiuni ale individului lumii contemporane. Întrebări și răspunsuri. București: Sigma.
    Download 22 downloads
    Gotea, Mihaela. (2014). Rețeaua socială și conflictul marital. Constrângeri și oportunități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
    Download 161 downloads
    Mihăilescu, Vintilă. (2014). Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai unui antropolog. București: Trei.
    Download 41 downloads
    Mihăilescu, Vintilă, & Matei, Petre. (Eds.) (2014). Condiţia romă şi schimbarea discursului. Iași: Polirom.
    Download 41 downloads
    Stănescu, Iulian. (2014). Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism. București: Pro Universitaria.
    Download 421 downloads
    Stegar, Irinel. (2014). Dezastrul programat al Văii Jiului. Petroșani: Focus.
    Download 292 downloads
    Zamfir, Cătălin. (2014). Raport social: 2014 Evaluarea capacității Agenției Naționale pentru Romi. București: ICCV
    Download 134 downloads
     Bonea, Georgiana V. (2013). Aspecte teoretice introductive privind conflictul şi negocierea la locul de muncă. București: Sigma.
     Download 21 downloads
     Bonea, Georgiana V. (2013). Elemente introductive legislative româneşti privind agresorul familial. București: Sigma.
     Download 17 downloads
     Lambru, Mihaela. (2013). Organizațiile de ajutor reciproc. Iași: Polirom.
     Download 118 downloads
     Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Cooperativele din România: actori ai dezvoltării socio-economice. Iași: Polirom.
     Download 108 downloads
     Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Economia socială în contextul dezvoltării locale. Iași: Polirom.
     Download 119 downloads
     Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere: profil, evoluție, tendințe. Iași: Polirom.
     Download 99 downloads
     Stănescu, S. M. (Ed.), Alexandrescu, A. M., Ernu, S., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele de etnie romă. București: ADD Media Communication.
     Download 2 downloads
     Stănescu, S. M. (Ed.), Asiminei, R., & Vîrjan, D. (2013). Raport de recomandări al economiei sociale. România 2013. București: ADD Media Communication.
     Download 0 downloads
     Stănescu, S. M. (Ed.), Bojincă, M., Alexandrescu, A. M., Ernu, S., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. București: ADD Media Communication.
     Download 2 downloads
     Stănescu, S. M. (Ed.), Ernu, S., Alexandrescu, A.-M., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. București: ADD Media Communication.
     Download 0 downloads
     Stănescu, S. M. (Ed.), Rădulescu, L., Alexandrescu, A., Bojincă, M., & Ernu, S. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat. București: ADD Media Communication.
     Download 0 downloads
      Anemțoaicei, Ovidiu, & Liapi, Maria. (Eds.) (2012). Abordarea integratoare de gen: un ghid pentru economia socială. București: Expert.
      Download 24 downloads
      Bonea, Georgiana V. (2012). Violenţa în relaţia de cuplu: victime şi agresori. București: Sigma.
      Download 35 downloads
      Cace, Corina, Nicolăescu, Victor, Katsikaris, Loukas, & Parcharidis, Ioannis. (Eds.) (2012). Managementul resurselor umane implicate în economia socială. Manual de intervenție. București: Expert.
      Download 52 downloads
      Cace, Corina, Sfetcu, Lucian, Koumalasou, Eleftheria, & Nicolaescu, Victor. (Eds.) (2012). Incluziunea femeilor și grupurilor roma excluse sociale paradigma „de jos în sus”. Bune practici ale economiei sociale. București: Expert.
      Download 23 downloads
      Mihăilescu, Adina. (2012). Coșul de consum al populației României. București: Expert.
      Download 93 downloads
      Mocanu, Victor, Blajco, Vladimir, Călcâi, Gheorghe, Sali, Nicolae, Dumbrăveanu, Andrei, Cobzac, Iosif, . . . Rojco, Anatol. (2012). Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe. Chișinău: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice.
      Download 495 downloads
      Nicolăescu, Victor, Cace, Corina, & Hatzantonis, Dimitris. (Eds.) (2012). Finanțarea activităților de economie socială. Bcurești: Expert.
      Download 25 downloads
      Stanciu, Mariana (Ed.). (2012). România în austeritate. Criza globală a consumismului pe credit. Brașov: Omnia UNI S.A.S.T.
      Download 65 downloads
      Stănescu, S. (Ed.), Asiminei, R., Rusu, O., & Vîrjan, D. (2012). Profit pentru oameni. Raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.
      Download 1 downloads
      Stănescu, Simona Maria, & Neguț, Diana Maria (Eds.). (2012). De la idee la profit: Cum să înființezi o întreprindere socială în România? Manual de intervenție). București: Expert.
      Download 101 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2012). Ce fel de tranziție vrem? Analiza critică a tranziției II Raport Social. București: ICCV
      Download 95 downloads
      Zamfir, Elena & Burtea, Vasile (Eds.). (2012). Prezent și perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor și oamenilor de succes romi. CNCR Romano KHER.
      Download 72 downloads
      Ziomas, Dimitris, Arpinte, Daniel, Briciu, Cosmin, & Popescu, Raluca. (Eds.) (2012). Intervențiile economiei sociale în cadrul diferitelor activități economice. Manual de intervenție. București: Expert.
      Download 24 downloads
       Alexandrescu, Filip, & Mihalache, Flavius. (2011). Economia socială și cooperativele. Manual de intervenție. București: Expert.
       Download 70 downloads
       Filipescu, Iancu, & Ștefan, Bruno. (2011). Teoreticieni ai organizaţiilor şi managementului: dicţionar şi crestomaţie. București: Politehnica Press.
       Download 56 downloads
       Gârlan, Mictat. (2011). Metodologia cercetării etnopsihologice. Iași: Lumen.
       Download 90 downloads
       Mărginean, Ioan, Vasile, Marian, Mihalache, Flavius, & Neagu, Gabriela. (2011). Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma şi turcă din judeţul Constanţa. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
       Download 342 downloads
       Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Preoteasa, Ana-Maria. (Eds.) (2011). Îmbunătățirea incluziunii sociale prin economia socială. Identificarea celor mai bune practici şi inovații sociale. București: Expert.
       Download 37 downloads
       Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2011). Economia socială. Analiză comparativă în opt state membre ale Uniunii Europene. București: Expert.
       Download 29 downloads
       Stanciu, Mariana, & Mihăilescu, Adina. (2011). Starea sărăciei în România în context european (Vol. 4). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
       Download 897 downloads
       Stănescu, Simona Maria, Cace, Sorin, & Alexandrescu, Filip (Eds.). (2011). Între oportunități și riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
       Download 81 downloads
       Stănescu, Simona Maria, & Cace, Sorin (Eds.). (2011). Un alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
       Download 87 downloads
       Zamfir, Cătălin. (2011). Raport social al ICCV 2011. România: răspunsuri la criză. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
       Download 1087 downloads
       Zamfir, Cătălin. (Ed.) (2011). Romania: answers to the crisis. Social Report. Bucharest: IQLR.
       Download 55 downloads
        Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Ed.) (2010). Calitatea vieții în România 2010. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
        Download 825 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2010). Raportul ICCV: Analiza politicii salariale în domeniul cercetării ştiinţifice academice. București: ICCV
        Download 96 downloads
        Zamfir, Cătălin, Ilie, Simona, & Stănescu, Iulian. (2010). Raportul social al ICCV. După 20 de ani: opţiuni pentru România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
        Download 944 downloads
         Arpinte, D., Cace, S., Preotesi, M., & Tomescu, C. (2009). Cornul și laptele - percepții, atitudini și eficiență. București: Expert.
         Download 0 downloads
         Scârneci, Florentina. (2009). Introducere în sociologia identității. Brașov: Universității Transilvania din Brașov.
         Download 596 downloads
         Ștefan, Bruno. (2009). New Europe, Old Jails. The European Integration of Romanian Penitentiary Culture and Civilization. Indianapolis: InterAcademic Press/CreateSpace.
         Download 19 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2009). O istorie subiectivă în sociologia românească. Din 1946 până în prezent. Iași: Polirom
         Download 148 downloads
          Agabrian, Mircea. (2008). Strategii de comunicare eficientă. Iași: Institutul European.
          Download 1 downloads
          Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.) (2008). Calitatea vieții și dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale. București: Expert.
          Download 551 downloads
          Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Condiții de viață ale familiilor cu copii din România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 405 downloads
          Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri și servicii. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 337 downloads
           Cace, Sorin. (Ed.) (2007). Accesul romilor pe piața muncii - aspirații, factori și strategii de reușită. București: Expert.
           Download 454 downloads
           Krausz, Septimiu, & Stegar, Irinel. (2007). Metodologia și metodica sociologiei. București: Matrix Rom.
           Download 337 downloads
           Scârneci, Florentina. (Ed.) (2007). Cercetări calitative în asistența socială. Încercări studențești (Vol. I). Brașov: Universității Transilvania Brașov.
           Download 572 downloads
           Urse, Laureana. (2007). Populația feminină din România. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
           Download 334 downloads
           Zamfir, Cătălin, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2007). Enciclopedia dezvoltării sociale. Iași: Polirom.
           Download 178 downloads
           Zamfir, Cătălin, Stoica, Laura, & Stănculescu, Manuela Sofia. (Eds.) (2007). Dezvoltarea socială. Capacitatea instituțiilor - ghid de evaluare. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
           Download 544 downloads
            Agabrian, Mircea. (2006). Analiza de conținut. Iași: Polirom.
            Download 7 downloads
            Agabrian, Mircea. (2006). Şcoala, familia, comunitatea: manual. Iași: Institutul European.
            Download 4 downloads
            Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare în Europa Centrală și de Est. București: Expert.
            Download 350 downloads
            Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Employment Policies for Roma (M. Ionescu & S. Cace Eds.). Bucharest: Expert.
            Download 212 downloads
            Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare pentru romi. București: Expert.
            Download 375 downloads
            Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici publice pentru romi. Evoluții și perspective. București: Expert.
            Download 417 downloads
            Mărginean, Ioan, & Cojocaru, Ștefan. (Eds.) (2006). Services to children and families. lmpact of HOLT programs in Romania. Documentation of outcomes. Bucharest: Expert Projects.
            Download 15 downloads
            Mărginean, Ioan. (Ed.) (2006). First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
            Download 370 downloads
            Pasti, Vladimir. (2006). Noul capitalism românesc. Iași: Polirom.
            Download 432 downloads
            Scârneci, Florentina. (2006). Îndrumar de cercetare calitativă în științele socio-umane. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
            Download 656 downloads
            Socol, Gheorghe, & Rădulescu, Dan Constantin. (2006). Civilizația rurală din România în perspectiva integrării în UE (Vol. I). București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
            Download 626 downloads
            Stanciu, Mariana. (Ed.) (2006). Accesul populației la serviciile publice. București: Centrul de Informare și Documentare Publică.
            Download 259 downloads
            Ștefan, Bruno. (2006). Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală. Iași: Institutul European.
            Download 35 downloads
            Zamfir, Cătălin, & Stoica, Laura. (Eds.) (2006). O nouă provocare: dezvoltarea socială. Iași: Polirom.
            Download 161 downloads
             Agabrian, M., & Millea, V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz. Iași: Institutul European.
             Download 1 downloads
             Mărginean, Ioan. (2005). Condițiile de viață din mediul rural. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
             Download 555 downloads
             Mărginean, Ioan, & Bălașa, Ana. (Eds.) (2005). Calitatea vieții în România. București: Expert.
             Download 1209 downloads
             Moldoveanu, Maria, Mucică, Delia, Vasile, Valentina, Ioan-Franc, Valeriu, & Nițulescu, Virgil. (2005). Cultură, culte, industrii culturale. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
             Download 356 downloads
             Ștefan, Ion. (2005). Introducere în sociologia educației fizice și sportului. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
             Download 370 downloads
             Zamfir, Cătălin. (2005). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Iași: Polirom.
             Download 161 downloads
              Cace, Sorin. (2004). Statul bunăstării. Evoluții și tendințe. București: Expert.
              Download 736 downloads
              Agabrian, Mircea. (2004). Cercetarea calitativă a socialului. Design şi performare. Iași: Institutul European.
              Download 1 downloads
              Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). Starea de sănătate a populației roma și accesul la serviciile de sănătate (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). București: Expert.
              Download 496 downloads
              Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). The Health Status of Rroma Population and their Access to Health Care Services (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). Bucharest: Expert.
              Download 320 downloads
              Mărginean, Ioan. (2004). Politica socială. Studii 1990-2004. București: Expert.
              Download 1028 downloads
              Mărginean, Ioan. (2004). Quality of Life in Romania. Bucharest: Expert.
              Download 679 downloads
              Pasti, Vladimir. (2004). Sociologie politică. București: Ziua.
              Download 617 downloads
              Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Impactul social diferențiat al creșterii costurilor utilităților publice asupra consumului populației. București: Centrul de Documentare și Informare Economică.
              Download 302 downloads
              Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Instituția protecției consumatorilor din România. București: ICCV.
              Download 301 downloads
              Stănculescu, Manuela Sofia, & Berevoescu, Ionica. (Eds.) (2004). Sărac lipit, caut altă viață! Fenomenul sărăciei extreme și al zonelor sărace în România 2001. București: Nemira.
              Download 49 downloads
              Vonica Răduțiu, Simona. (Ed.) (2004). Aderarea României la Uniunea Europeană: impactul asupra statului bunăstării românesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
              Download 330 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2004). A Critical Analysis of Transition. What it will be after?
              Download 94 downloads
              Zamfir, Cătălin. (2004). O analiză critică a tranziției: ce va fi „după”? Iași: Polirom.
              Download 815 downloads
               Agabrian, Mircea. (2003). Sociologie generală. Iași: Institutul European.
               Download 1 downloads
               Pasti, Vladimir. (2003). Ultima inegalitate. Relațiile de gen din România. Iași: Polirom.
               Download 807 downloads
                Berevoescu, Ionica, Cace, Sorin, Costin, Dana Sima, Ilie, Simona, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian Nicolae, . . . Zamfir, Cătălin. (2002). Indicatori privind comunitățile de romi din România. București: Expert.
                Download 605 downloads
                Pop, Luana Miruna. (Ed.) (2002) Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                Download 3243 downloads
                Zamfir, Cătălin, & Preda, Marian. (Eds.) (2002). Romii în România. București: Expert.
                Download 611 downloads
                 Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Cercetări cu privire la minoritatea roma. București: Expert.
                 Download 562 downloads
                 Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Research on the Roma. București: Expert.
                 Download 439 downloads
                 Ștefan, Bruno. (Ed.) (2001). Dimensiunile urii interetnice în secuime. București: BCS.
                 Download 20 downloads
                 Zamfir, Cătălin, Postill, Kyoko, & Stan, Ruxandra. (Eds.) (2001). Situația sărăciei în România. București: ICCV, UNDP.
                 Download 523 downloads
                  Agabrian, Mircea. (2000). Militarii și politica. O sociologie politică a corpului ofițerilor. Cluj Napoca: Napoca Star.
                  Download 0 downloads
                  Bulgaru, Maria, & Dilion, Marcela. (2000). Asistența socială în perioada de tranziție: probleme și modalități de soluționare. Chișinău: USM.
                  Download 96 downloads
                  Mărginean, Ioan. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom.
                  Download 81 downloads
                  Zamfir, Elena, Bădescu, Ilie, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (2000). Starea societății românești după 10 ani de tranziție. București: Expert.
                  Download 746 downloads
                  Zamfir, Elena, & Preda, Marian. (Eds.) (2000). Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. București: Expert.
                  Download 1028 downloads
                  Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2000). Situația femeii in România. București: Expert.
                  Download 586 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1999). Politica socială: România 1990-1998. București: Expert.
                   Download 1060 downloads
                   Zamfir, Cătălin. (1999). Sistemul de titluri universitare. București: Expert.
                   Download 330 downloads
                    Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metode și tehnici de evaluare a sărăciei. București: PNUD.
                    Download 52 downloads
                    Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metohods and instruments for poverty measurement. Bucharest: ICCV.
                    Download 13 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Pentru o societate centrată pe copil. București: ICCV.
                     Download 45 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Toward a Child-Centered Society. Bucharest: ICCV.
                     Download 24 downloads
                      Pasti, Vladimir. (1995). România în tranziție. Căderea în viitor. București: Nemira.
                      Download 643 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1994). Dimensiuni ale sărăciei. București: Expert.
                       Download 737 downloads
                       Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). Romania '89-'93 Dynamics of Welfare and Social Protection (Vol. 1). Bucharest: Institute for Quality of Life Research, International Centre for Child Development.
                       Download 30 downloads
                        Zamfir, Cătălin. (1993). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese
                        Download 145 downloads
                        Zamfir, Cătălin, & Vlăsceanu, Lazăr. (Eds.). (1993) Dicționar de sociologie. București: Babel.
                        Download 217 downloads
                        Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1993). Țiganii între ignorare și îngrijorare. București: Alternative.
                        Download 862 downloads
                         Postolache, Tudorel. (1990). Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România. București: ICCV.
                         Download 169 downloads
                         Zamfir, Cătălin. (1990). Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică. București: Editura Științifică.
                         Download 1651 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1984). Indicatori și surse de variație a calității vieții. București: Editura Academiei RSR.
                          Download 315 downloads
                           Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1982). Modul de viață și calitatea vieții. București: Editura Politică.
                           Download 487 downloads
                           Zamfir, Cătălin, & Filipescu, Iancu. (1982). Sociologie industrială. Curs și exerciții pentru seminar.
                           Download 663 downloads
                            Zamfir, Cătălin. (1980). Un sociolog despre: muncă și statisfacție. București: Editura Politică.
                            Download 678 downloads
                             Zamfir, Cătălin. (1977). Strategii ale dezvoltării sociale. București: Editura Politică.
                             Download 595 downloads
                              Zamfir, Cătălin. (1974). Psihosociologia organizării și a conducerii. București: Politică.
                              Download 1007 downloads
                               Zamfir, Cătălin. (1972). Metoda normativă în psiho-sociologia organizării. București: Editura Științifică.
                               Download 747 downloads

                                Lasă un răspuns

                                Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *