Bibliteca Virtuală de Sociologie publică aproximativ două sute de cărți din sociologia românească…

Filipescu, Iancu. (2019). Mărturii și mărturisiri.
Download 54 downloads
Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2019). Enciclopedia calității vieții în România. București: Editura Academiei Române.
Download 194 downloads
Zamfir, Cătălin. (2019). 55 eseuri despre starea socială actuală a României: 2015-2019
Download 752 downloads
Zamfir, Cătălin. (2019). Istoria socială a României (2 ed.). București: Editura Academiei Române.
Download 1013 downloads
Zamfir, Cătălin. (2019). The Social History of Romania (2nd ed.). Bucharest: Publishing House of the Romanian Academy.
Download 31 downloads
  Krausz, Septimiu. (2018). O antologie a sociologiei în minerit 1968-2018. București: Matrix Rom.
  Download 313 downloads
  Petrescu, Claudia, (Ed.), Achimescu, Vlad, Glăvan, Eugen, Neagu, Gabriela, Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel, & Vladu, Cristina. (2018). Evaluare intermediară a modelului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” (LRPS-2016-9125555) Octombrie 2014 - decembrie 2016. București: UNICEF.
  Download 235 downloads
  Petrescu, Claudia, (Ed.), Achimescu, Vlad, Glăvan, Eugen, Neagu, Gabriela, Neguț, Adriana, Stănilă, Gabriel, & Vladu, Cristina. (2018). Mid-Term Review of the ‘Social Inclusion through the Provision of Integrated Services at Community Level’ Model (LRPS-2016-9125555) October 2014 – December 2016. Bucharest: UNICEF.
  Download 154 downloads
  Precupeţu, Iuliana, Mihalache, Flavius, Petrescu, Claudia, Pop, Cosmina Elena, Tufă, Laura, & Vasile, Marian. (2018). Calitatea vieţii în România în context european. Raport de cercetare. București: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.
  Download 299 downloads
  Stănescu, Iulian. (2018). Calitatea vieţii în România 1918-2018. Working Paper. Institutul de Cercetare a Calității Vieții. București.
  Download 416 downloads
  Stegar, Irinel. (2018). Cultura nemuncii și șomajul versus educație. Petroșani: Focus.
  Download 222 downloads
  Țoc, Sebastian. (2018). Clasă şi educaţie: inegalitate şi reproducere socială în învăţământul românesc. București: Pro Universitaria.
  Download 44 downloads
  Zamfir, Cătălin. (2018). Istoria socială a României. București: Editura Academiei Române.
  Download 269 downloads
  Zamfir, Elena, & Precupețu, Iuliana. (Eds.). (2018). Calitatea vieții. Un proiect pentru România. București: Editura Academiei Române.
  Download 609 downloads
   Bonea, Georgiana V. (2017). Succintă analiză a legislaţiei româneşti cu privire la prevenirea şi combaterea abuzului asupra minorului. București: Sigma.
   Download 631 downloads
   Chelcea, Septimiu. (2017). Așa a fost? Așa îmi aduc aminte 1945-2015 (2nd ed.). Iași: Editura Universității „Al.I. Cuza”.
   Download 218 downloads
   Otovescu, Dumitru. (2017). Sociologia culturii românești. Structuri teoretice și realizări publicistice. Craiova: Scrisul Românesc.
   Download 258 downloads
   Zamfir, C. (Ed.), Cace, S., Zamfir, E., Deliu, A., Tudor, E., Anghel, I. M., Țoc., S., Bădoi, D., Mihăilescu, A., Glăvan, E. (2017). Raport social al ICCV 2017. Starea socială a României. Calitatea vieții: situația actuală și perspective pentru 2038. București: ICCV.
   Download 836 downloads
   Zamfir, Cătălin (Ed.), Cace, Sorin, Zamfir, Elena, Deliu, Alexandra, Tudor, Elena, Anghel, Ionuț Marian, Bădoi, Delia, Țoc, Sebastian, Glăvan, Eugen. (2017). IQLR Social Report - 2017. Social Conditions in Romania. Quality of Life: Current Situation and Perspectives for 2038. Bucharest: ICCV.
   Download 243 downloads
    Bălțătescu, Sergiu & Bacter, Claudia. (2016). Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internaţional "Lumea copiilor" (ISCWeB). Oradea, Cluj-Napoca: Editura Universității din Oradea, Editura Presa Universitară Clujeană.
    Download 29 downloads
    Bonea, Georgiana V. (2016). Violenţa între partenerii cuplului heterosexual: teoria ciclicităţii violenţei. București: Sigma.
    Download 614 downloads
    Buzărnescu, Ștefan. (2016). Modelul chinezesc de dezvoltare sustenabilă - un experiment social reușit. (manuscris nepublicat).
    Download 601 downloads
    Buzărnescu, Ștefan, Buzărnescu, Ana, & Galanton, Mihaela. (2016). Interculturalitatea - sursă de coeziune socială. Craiova: M. Duțescu.
    Download 481 downloads
    Otovescu, Dumitru. (2016). Sociologi români de azi. Generații, instituții și personalități. București: Editura Academiei Române.
    Download 229 downloads
    Scârneci-Domnișoru, Florentina. (2016). Datele vizuale în cercetarea socială. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
    Download 584 downloads
    Schifirneț, Constantin. (2016). Modernitatea tendențială. Reflecții despre evoluția modernă a societății. București: Tritonic.
    Download 421 downloads
    Tönnies, Ferdinand. ([1887] 2016). Comunitate și societate. Tratat despre comunism și socialism ca forme empirice de cultură. Craiova: Beladi.
    Download 281 downloads
    Zamfir, Cătălin, & Cace, Sorin. (Eds.). (2016). O strategie a relansării calității vieții în perspectiva 2035: Direcții. Obiective. Ținte. Restricții. Oportunități. Priorități. ICCV. Academia Română. București.
    Download 616 downloads
    Zamfir, Cătălin, Cace, Sorin, Precupețu, Iuliana, Preoteasa, Ana Maria, Stănculescu, Manuela, & Zamfir, Elena. (2016). Calitatea vieții: România. Direcții și priorități. In I.-V. Vlad (Ed.), Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (Vol. II, pp. 284-314). București: Editura Academiei Române.
    Download 1045 downloads
     Bonea, Georgiana V. (Ed.) (2015). Devianţa: viziuni contemporane. București: Sigma.
     Download 622 downloads
     Bulgaru, Maria, & Chistruga, Inga. (2015). Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chișinău: CEP USM.
     Download 90 downloads
     Croitoru, Alin. (2015). Antreprenoriatul în migrația românească. Sibiu: Editura Universtății „Lucian Blaga” din Sibiu.
     Download 727 downloads
     Krausz, Septimiu și Stegar, Irinel. (2015). Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată. București: Matrix Rom.
     Download 766 downloads
     Mărginean, Ioan, & Vasile, Marian. (Eds.). (2015) Dicționar de calitatea vieții. București: Editura Academiei.
     Download 443 downloads
     Stănescu, Iulian & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (2015). România la răscruce. Opțiuni pentru viitor. București: Pro Universitaria
     Download 690 downloads
     Stănescu, Simona Maria. (2015). Social protection in the European Union: a comparative analysis. București: Pro Universitaria.
     Download 10 downloads
     Teșliuc, Emil, Grigoraș, Vlad, Stănculescu, Manuela, (Eds.). (2015). Studiu de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020. București: World Bank Group.
     Download 16 downloads
     Voicu, Bogdan, Rusu, Horațiu M., & Popa, Adela Elena. (Eds.) (2015). Este România altfel? Societatea și sociologia … încotro?. Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
     Download 496 downloads
     Zamfir, Cătălin (Ed.). (2015). Eficienţa energetică – prioritate naţională pentru reducerea sărăciei energetice, creşterea calităţii vieţii şi siguranţa consumatorilor de energie. București: ICCV, INSOC
     Download 473 downloads
     Zamfir, Cătălin, Filipescu, Iancu, Zamfir, Elena, Ilie, Simona, Stănescu, Simona Maria, & Iordache, Maria. (2015). Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială (C. Zamfir & I. Filipescu Eds.). Cluj-Napoca: Eikon
     Download 896 downloads
     Zamfir, Elena, Stănescu, Simona Maria, & Arpinte, Daniel. (Eds.) (2015). Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției. Texte selectate. Cluj-Napoca: Eikon.
     Download 1192 downloads
      Bonea, Georgiana V. (2014). Atacul de panică și anxietatea: afecțiuni ale individului lumii contemporane. Întrebări și răspunsuri. București: Sigma.
      Download 613 downloads
      Bulgaru, Maria, & Bulgaru, Oleg. (2014). Etica în asistența socială. Chișinău: CEP USM.
      Download 66 downloads
      Gotea, Mihaela. (2014). Rețeaua socială și conflictul marital. Constrângeri și oportunități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
      Download 622 downloads
      Mihăilescu, Vintilă. (2014). Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai unui antropolog. București: Trei.
      Download 492 downloads
      Mihăilescu, Vintilă, & Matei, Petre. (Eds.) (2014). Condiţia romă şi schimbarea discursului. Iași: Polirom.
      Download 449 downloads
      Schifirneț, Constantin. (2014). Mass-media, modernitate tendențială și europenizare în era Internetului. București: Tritonic.
      Download 359 downloads
      Stănescu, Iulian. (2014). Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism. București: Pro Universitaria.
      Download 923 downloads
      Stegar, Irinel. (2014). Dezastrul programat al Văii Jiului. Petroșani: Focus.
      Download 644 downloads
      Zamfir, Cătălin. (2014). Raport social: 2014 Evaluarea capacității Agenției Naționale pentru Romi. București: ICCV
      Download 474 downloads
       Bonea, Georgiana V. (2013). Aspecte teoretice introductive privind conflictul şi negocierea la locul de muncă. București: Sigma.
       Download 580 downloads
       Bonea, Georgiana V. (2013). Elemente introductive legislative româneşti privind agresorul familial. București: Sigma.
       Download 486 downloads
       Lambru, Mihaela. (2013). Organizațiile de ajutor reciproc. Iași: Polirom.
       Download 512 downloads
       Mărginean, Ioan. (Ed.). (2013). Profiluri teritoriale ale calității vieții în România. București: Editura Academiei Române.
       Download 208 downloads
       Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Cooperativele din România: actori ai dezvoltării socio-economice. Iași: Polirom.
       Download 524 downloads
       Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Economia socială în contextul dezvoltării locale. Iași: Polirom.
       Download 491 downloads
       Petrescu, Claudia (Ed.). (2013). Organizațiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole și forestiere: profil, evoluție, tendințe. Iași: Polirom.
       Download 442 downloads
       Precupețu, Iuliana, & Precupețu, Marius. (2013). Inequality in Romania: dimensions and trends. București: Editura Academiei Române.
       Download 8 downloads
       Schifirneţ, Constantin. (2013). Românii, cum au fost şi cum sunt. București: Tritonic.
       Download 303 downloads
       Stănescu, S. M. (Ed.), Alexandrescu, A. M., Ernu, S., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele de etnie romă. București: ADD Media Communication.
       Download 336 downloads
       Stănescu, S. M. (Ed.), Asiminei, R., & Vîrjan, D. (2013). Raport de recomandări al economiei sociale. România 2013. București: ADD Media Communication.
       Download 338 downloads
       Stănescu, S. M. (Ed.), Bojincă, M., Alexandrescu, A. M., Ernu, S., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. București: ADD Media Communication.
       Download 369 downloads
       Stănescu, S. M. (Ed.), Ernu, S., Alexandrescu, A.-M., Bojincă, M., & Rădulescu, L. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilităţi. București: ADD Media Communication.
       Download 393 downloads
       Stănescu, S. M. (Ed.), Rădulescu, L., Alexandrescu, A., Bojincă, M., & Ernu, S. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat. București: ADD Media Communication.
       Download 338 downloads
       Stănescu, Simona Maria. (2013). Statul bunăstării între supraviețuire, reformă și integrare europeană. București: Pro Universitaria.
       Download 4 downloads
       Zamfir, Cătălin (Ed.), Alexandrescu, Filip, Arpinte, Daniel, Bădescu, Ciprian, Briciu, Cosmin, Ficeac, Bogdan, . . . Zamfir, Elena. (2013). Strategie politici sociale: România 2013-2020. București: ICCV.
       Download 32 downloads
        Anemțoaicei, Ovidiu, & Liapi, Maria. (Eds.) (2012). Abordarea integratoare de gen: un ghid pentru economia socială. București: Expert.
        Download 348 downloads
        Bonea, Georgiana V. (2012). Violenţa în relaţia de cuplu: victime şi agresori. București: Sigma.
        Download 811 downloads
        Bulgaru, Maria. (2012). Asistența socială în contextul globalizării. Chișinău: CEP USM.
        Download 74 downloads
        Bulgaru, Maria, & Oceretnîi, Anastasia. (2012). Tineretul studios: dimensiuni ale identităţii sociale. Chișinău: CEP USM.
        Download 34 downloads
        Cace, Corina, Nicolăescu, Victor, Katsikaris, Loukas, & Parcharidis, Ioannis. (Eds.) (2012). Managementul resurselor umane implicate în economia socială. Manual de intervenție. București: Expert.
        Download 500 downloads
        Cace, Corina, Sfetcu, Lucian, Koumalasou, Eleftheria, & Nicolaescu, Victor. (Eds.) (2012). Incluziunea femeilor și grupurilor roma excluse sociale paradigma „de jos în sus”. Bune practici ale economiei sociale. București: Expert.
        Download 362 downloads
        Mihăilescu, Adina. (2012). Coșul de consum al populației României. București: Expert.
        Download 431 downloads
        Mocanu, Victor, Blajco, Vladimir, Călcâi, Gheorghe, Sali, Nicolae, Dumbrăveanu, Andrei, Cobzac, Iosif, . . . Rojco, Anatol. (2012). Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe. Chișinău: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice.
        Download 802 downloads
        Nicolăescu, Victor, Cace, Corina, & Hatzantonis, Dimitris. (Eds.) (2012). Finanțarea activităților de economie socială. Bcurești: Expert.
        Download 329 downloads
        Schifirneț, Constantin. (2012). Filosofie românească în spațiul public. București: Tritonic.
        Download 307 downloads
        Stanciu, Mariana (Ed.). (2012). România în austeritate. Criza globală a consumismului pe credit. Brașov: Omnia UNI S.A.S.T.
        Download 389 downloads
        Stănescu, S. (Ed.), Asiminei, R., Rusu, O., & Vîrjan, D. (2012). Profit pentru oameni. Raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.
        Download 314 downloads
        Stănescu, Simona Maria, & Neguț, Diana Maria (Eds.). (2012). De la idee la profit: Cum să înființezi o întreprindere socială în România? Manual de intervenție). București: Expert.
        Download 416 downloads
        Stegar, Irinel. (2012). Ghidul cercetării sociologice. Petroșani: Focus.
        Download 420 downloads
        Zamfir, Cătălin. (2012). Ce fel de tranziție vrem? Analiza critică a tranziției II Raport Social. București: ICCV
        Download 457 downloads
        Zamfir, Elena & Burtea, Vasile (Eds.). (2012). Prezent și perspective în cultura romă în viziunea intelectualilor, liderilor și oamenilor de succes romi. CNCR Romano KHER.
        Download 401 downloads
        Ziomas, Dimitris, Arpinte, Daniel, Briciu, Cosmin, & Popescu, Raluca. (Eds.) (2012). Intervențiile economiei sociale în cadrul diferitelor activități economice. Manual de intervenție. București: Expert.
        Download 325 downloads
         Alexandrescu, Filip, & Mihalache, Flavius. (2011). Economia socială și cooperativele. Manual de intervenție. București: Expert.
         Download 399 downloads
         Filipescu, Iancu, & Ștefan, Bruno. (2011). Teoreticieni ai organizaţiilor şi managementului: dicţionar şi crestomaţie. București: Politehnica Press.
         Download 552 downloads
         Gârlan, Mictat. (2011). Metodologia cercetării etnopsihologice. Iași: Lumen.
         Download 467 downloads
         Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (2011). Paradigma calității vieții. București: Editura Academiei Române.
         Download 197 downloads
         Mărginean, Ioan, Vasile, Marian, Mihalache, Flavius, & Neagu, Gabriela. (2011). Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma şi turcă din judeţul Constanţa. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
         Download 621 downloads
         Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Preoteasa, Ana-Maria. (Eds.) (2011). Îmbunătățirea incluziunii sociale prin economia socială. Identificarea celor mai bune practici şi inovații sociale. București: Expert.
         Download 361 downloads
         Nicolăescu, Victor, Cace, Sorin, Koumalatsou, Eleftheria, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2011). Economia socială. Analiză comparativă în opt state membre ale Uniunii Europene. București: Expert.
         Download 331 downloads
         Schifirneț, Constantin (Ed.), Boțan, Mădălina, Cârlan, Alexandru, Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu, Stavre, Ion, & Suciu, Arthur. (2011). Europenizarea societății românești și mass-media. București: Comunicare. ro.
         Download 251 downloads
         Stanciu, Mariana, & Mihăilescu, Adina. (2011). Starea sărăciei în România în context european (Vol. 4). București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
         Download 1300 downloads
         Stănescu, Simona Maria, Cace, Sorin, & Alexandrescu, Filip (Eds.). (2011). Între oportunități și riscuri: oferta de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
         Download 383 downloads
         Stănescu, Simona Maria, & Cace, Sorin (Eds.). (2011). Un alt fel de ocupare: cererea de economie socială în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est. București: Expert.
         Download 374 downloads
         Zamfir, Cătălin. (2011). Raport social al ICCV 2011. România: răspunsuri la criză. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
         Download 1389 downloads
         Zamfir, Cătălin. (Ed.) (2011). Romania: answers to the crisis. Social Report. Bucharest: IQLR.
         Download 367 downloads
          Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Ed.) (2010). Calitatea vieții în România 2010. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 1190 downloads
          Oancea, Mircea. (Ed.). (2010). Comunicare și comportament organizațional. București: Printech.
          Download 324 downloads
          Zamfir, Cătălin. (2010). Raportul ICCV: Analiza politicii salariale în domeniul cercetării ştiinţifice academice. București: ICCV
          Download 341 downloads
          Zamfir, Cătălin, Ilie, Simona, & Stănescu, Iulian. (2010). Raportul social al ICCV. După 20 de ani: opţiuni pentru România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
          Download 1249 downloads
          Zamfir, Cătălin, Stănescu, Simona, & Briciu, Cosmin. (Eds.). (2010). Politici de incluziune socială în perioada de criză economică. București: Expert.
          Download 314 downloads
           Arpinte, D., Cace, S., Preotesi, M., & Tomescu, C. (2009). Cornul și laptele - percepții, atitudini și eficiență. București: Expert.
           Download 279 downloads
           Bălţătescu, Sergiu. (2009). Bunăstarea subiectivă a elevilor de liceu şi studenţilor. Studiu folosind "Personal Wellbeing Index". Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţ” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VII, 147-157.
           Download 18 downloads
           Matei, Sorin Adam, & Momescu, Mona. (Eds.). (2009). Idolii forului. De ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei” intelectualilor publici. Indianapolis: InterAcademic Press.
           Download 267 downloads
           Scârneci, Florentina. (2009). Introducere în sociologia identității. Brașov: Universității Transilvania din Brașov.
           Download 951 downloads
           Ștefan, Bruno. (2009). New Europe, Old Jails. The European Integration of Romanian Penitentiary Culture and Civilization. Indianapolis: InterAcademic Press/CreateSpace.
           Download 268 downloads
           Ștefan, Bruno. (2009). Secuii și românii. Evoluția unei neînțelegeri. Indianapolis: InterAcademic Press.
           Download 288 downloads
           Zamfir, Cătălin. (2009). O istorie subiectivă în sociologia românească. Din 1946 până în prezent. Iași: Polirom
           Download 492 downloads
            Agabrian, Mircea. (2008). Strategii de comunicare eficientă. Iași: Institutul European.
            Download 561 downloads
            Mărginean, Ioan, & Precupețu, Iuliana. (Eds.) (2008). Calitatea vieții și dezvoltarea durabilă. Politici de întărire a coeziunii sociale. București: Expert.
            Download 945 downloads
            Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Condiții de viață ale familiilor cu copii din România. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
            Download 763 downloads
            Stanciu, Mariana. (Ed.) (2008). Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri și servicii. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
            Download 610 downloads
             Cace, Sorin. (Ed.) (2007). Accesul romilor pe piața muncii - aspirații, factori și strategii de reușită. București: Expert.
             Download 746 downloads
             Krausz, Septimiu, & Stegar, Irinel. (2007). Metodologia și metodica sociologiei. București: Matrix Rom.
             Download 1225 downloads
             Larionescu, Maria, Mărginean, Ioan, & Neagu, Gabriela. (Eds.) (2007). Constituirea clasei mijlocii în România (2 ed.). București: Editura Economică.
             Download 294 downloads
             Scârneci, Florentina. (Ed.) (2007). Cercetări calitative în asistența socială. Încercări studențești (Vol. I). Brașov: Universității Transilvania Brașov.
             Download 1019 downloads
             Schifirneț, Constantin. (2007). Formele fără fond: un brand românesc. București: comunicare.ro.
             Download 278 downloads
             Stegar, Irinel. (2007). Valea Jiului - probleme și politici sociale. Petroșani: Focus.
             Download 319 downloads
             Urse, Laureana. (2007). Populația feminină din România. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
             Download 584 downloads
             Zamfir, Cătălin, & Stănescu, Simona. (Eds.) (2007). Enciclopedia dezvoltării sociale. Iași: Polirom.
             Download 781 downloads
             Zamfir, Cătălin, Stoica, Laura, & Stănculescu, Manuela Sofia. (Eds.) (2007). Dezvoltarea socială. Capacitatea instituțiilor - ghid de evaluare. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
             Download 838 downloads
              Agabrian, Mircea. (2006). Analiza de conținut. Iași: Polirom.
              Download 677 downloads
              Agabrian, Mircea. (2006). Şcoala, familia, comunitatea: manual. Iași: Institutul European.
              Download 618 downloads
              Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare în Europa Centrală și de Est. București: Expert.
              Download 580 downloads
              Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (Eds.). (2006). Employment Policies for Roma. Bucharest: Expert.
              Download 423 downloads
              Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici de ocupare pentru romi. București: Expert.
              Download 611 downloads
              Ionescu, Mariea, & Cace, Sorin. (2006). Politici publice pentru romi. Evoluții și perspective. București: Expert.
              Download 767 downloads
              Mărginean, Ioan, & Cojocaru, Ștefan. (Eds.) (2006). Services to children and families. lmpact of HOLT programs in Romania. Documentation of outcomes. Bucharest: Expert Projects.
              Download 275 downloads
              Mărginean, Ioan. (Ed.) (2006). First European Quality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
              Download 614 downloads
              Pasti, Vladimir. (2006). Noul capitalism românesc. Iași: Polirom.
              Download 759 downloads
              Scârneci, Florentina. (2006). Îndrumar de cercetare calitativă în științele socio-umane. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
              Download 1089 downloads
              Socol, Gheorghe, & Rădulescu, Dan Constantin. (2006). Civilizația rurală din România în perspectiva integrării în UE (Vol. I). București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
              Download 865 downloads
              Stanciu, Mariana. (Ed.) (2006). Accesul populației la serviciile publice. București: Centrul de Informare și Documentare Publică.
              Download 502 downloads
              Ștefan, Bruno. (2006). Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală. Iași: Institutul European.
              Download 404 downloads
              Voicu, Mălina, & Voicu, Bogdan. (Eds.). (2006). Satul românesc pe drumul către Europa. Iași: Polirom.
              Download 131 downloads
              Zamfir, Cătălin, & Stoica, Laura. (Eds.) (2006). O nouă provocare: dezvoltarea socială. Iași: Polirom.
              Download 614 downloads
               Agabrian, M., & Millea, V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Studiu de caz. Iași: Institutul European.
               Download 488 downloads
               Mărginean, Ioan. (2005). Condițiile de viață din mediul rural. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
               Download 831 downloads
               Mărginean, Ioan, & Bălașa, Ana. (Eds.) (2005). Calitatea vieții în România. București: Expert.
               Download 1610 downloads
               Moldoveanu, Maria, Mucică, Delia, Vasile, Valentina, Ioan-Franc, Valeriu, & Nițulescu, Virgil. (2005). Cultură, culte, industrii culturale. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
               Download 604 downloads
               Ștefan, Ion. (2005). Introducere în sociologia educației fizice și sportului. Brașov: Universității Transilvania Brașov.
               Download 651 downloads
               Voicu, Bogdan. (2005). Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Resursele (Vol. 2). Iași: Expert Projects.
               Download 149 downloads
               Voicu, Bogdan. (2005). Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Schimbarea socială și acțiunile indivizilor (Vol. 1). Iași: Expert Projects.
               Download 149 downloads
               Zamfir, Cătălin. (2005). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Iași: Polirom.
               Download 601 downloads
                Cace, Sorin. (2004). Statul bunăstării. Evoluții și tendințe. București: Expert.
                Download 2439 downloads
                Agabrian, Mircea. (2004). Cercetarea calitativă a socialului. Design şi performare. Iași: Institutul European.
                Download 404 downloads
                Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). Starea de sănătate a populației roma și accesul la serviciile de sănătate (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). București: Expert.
                Download 735 downloads
                Cace, Sorin, & Vlădescu, Cristian. (2004). The Health Status of Rroma Population and their Access to Health Care Services (S. Cace & C. Vlădescu Eds.). Bucharest: Expert.
                Download 528 downloads
                Krausz, Septimiu. (2004). Sociologia conducerii. Petroșani: Universitas.
                Download 342 downloads
                Lambru, Mihaela, & Mărginean, Ioan. (Eds.). (2004). Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale. București: Ziua.
                Download 23 downloads
                Mărginean, Ioan. (2004). Politica socială. Studii 1990-2004. București: Expert.
                Download 1380 downloads
                Mărginean, Ioan. (2004). Quality of Life in Romania. Bucharest: Expert.
                Download 931 downloads
                Pasti, Vladimir. (2004). Sociologie politică. București: Ziua.
                Download 1008 downloads
                Schifirneț, Constantin. (2004). Sociologie (III ed.). București: comunicare.ro.
                Download 316 downloads
                Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Impactul social diferențiat al creșterii costurilor utilităților publice asupra consumului populației. București: Centrul de Documentare și Informare Economică.
                Download 516 downloads
                Stanciu, Mariana. (Ed.) (2004). Instituția protecției consumatorilor din România. București: ICCV.
                Download 523 downloads
                Stănculescu, Manuela Sofia, & Berevoescu, Ionica. (Eds.) (2004). Sărac lipit, caut altă viață! Fenomenul sărăciei extreme și al zonelor sărace în România 2001. București: Nemira.
                Download 562 downloads
                Vonica Răduțiu, Simona. (Ed.) (2004). Aderarea României la Uniunea Europeană: impactul asupra statului bunăstării românesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                Download 557 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2004). A Critical Analysis of Transition. What it will be after?
                Download 320 downloads
                Zamfir, Cătălin. (2004). O analiză critică a tranziției: ce va fi „după”? Iași: Polirom.
                Download 1223 downloads
                 Agabrian, Mircea. (2003). Introducere în știința politică. Cluj-Napoca: Napoca Star.
                 Download 279 downloads
                 Agabrian, Mircea. (2003). Sociologie generală. Iași: Institutul European.
                 Download 555 downloads
                 Krausz, Septimiu. (2003). Etica și deontologia profesiei de sociolog. Petroșani: Edyro Press.
                 Download 257 downloads
                 Pasti, Vladimir. (2003). Ultima inegalitate. Relațiile de gen din România. Iași: Polirom.
                 Download 1125 downloads
                 Schifirneț, Constantin. (2003). Sociologie. București: comunicare.ro.
                 Download 351 downloads
                  Berevoescu, Ionica, Cace, Sorin, Costin, Dana Sima, Ilie, Simona, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian Nicolae, . . . Zamfir, Cătălin. (2002). Indicatori privind comunitățile de romi din România. București: Expert.
                  Download 850 downloads
                  Comisia Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale. (2002). Planul național anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale. București: Guvernul României.
                  Download 13 downloads
                  Pop, Luana Miruna. (Ed.) (2002) Dicționar de politici sociale. București: Expert.
                  Download 4854 downloads
                  Schifirneț, Constantin. (2002). Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale. In A. P. Iliescu (Ed.), Mentalităţi şi instituţii (pp. 121-139). București: Ars Docendi.
                  Download 236 downloads
                  Zamfir, Cătălin, & Preda, Marian. (Eds.) (2002). Romii în România. București: Expert.
                  Download 951 downloads
                   Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Cercetări cu privire la minoritatea roma. București: Expert.
                   Download 803 downloads
                   Mărginean, Ioan, Preoteasa, Ana Maria, Precupețu, Iuliana, & Cace, Sorin. (2001). Research on the Roma. București: Expert.
                   Download 655 downloads
                   Ștefan, Bruno. (Ed.) (2001). Dimensiunile urii interetnice în secuime. București: BCS.
                   Download 301 downloads
                   Ștefan, Bruno, Liță, Corneliu Ștefan, & Mihalcea, Andreea. (2001). Organizațiile sindicale și dilemele tranziției. Studii de psihosociologie organizațională. București: BCS.
                   Download 250 downloads
                   Ștefan, Bruno, Neveanu, Pavel Popescu, & Ghiuruțan, Maria Manuela. (2001). Atitudini și valori în administrația publică locală. București: BCS.
                   Download 190 downloads
                   Zamfir, Cătălin, Mărginean, Ioan, Dan, Adrian-Nicolae, Ilie, Simona, Pop, Luana, Pop, Lucian, Pop, Preda, Marian, Socol, Gheorghe, Stanciu, Mariana, Teodorescu, Mihaela, Voicu, Bogdan. (2001). Poverty in Romania: causes, anti-poverty policies, recommendations for action. Bucharest: RIQL, UNDP.
                   Download 138 downloads
                   Zamfir, Cătălin, Postill, Kyoko, & Stan, Ruxandra. (Eds.) (2001). Situația sărăciei în România. București: ICCV, UNDP.
                   Download 933 downloads
                    Agabrian, Mircea. (2000). Militarii și politica. O sociologie politică a corpului ofițerilor. Cluj Napoca: Napoca Star.
                    Download 272 downloads
                    Bulgaru, Maria, & Dilion, Marcela. (2000). Asistența socială în perioada de tranziție: probleme și modalități de soluționare. Chișinău: USM.
                    Download 516 downloads
                    Mărginean, Ioan. (2000). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom.
                    Download 2983 downloads
                    Moldoveanu, Maria, (Ed.), Ioan-Franc, Valeriu, & Antonescu, Romulus. (2000). Managementul culturii. Universul rural. București: Expert.
                    Download 19 downloads
                    Zamfir, Elena, Bădescu, Ilie, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (2000). Starea societății românești după 10 ani de tranziție. București: Expert.
                    Download 1117 downloads
                    Zamfir, Elena, & Preda, Marian. (Eds.) (2000). Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz. București: Expert.
                    Download 1522 downloads
                    Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (2000). Situația femeii in România. București: Expert.
                    Download 2773 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1999). Politica socială: România 1990-1998. București: Expert.
                     Download 1958 downloads
                     Zamfir, Cătălin. (1999). Sistemul de titluri universitare. București: Expert.
                     Download 560 downloads
                      Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metode și tehnici de evaluare a sărăciei. București: PNUD.
                      Download 466 downloads
                      Wagner, Paul, Chirca, Constantin, Zamfir, Cătălin, Molnar, Maria, & Pârciog, Speranța. (Eds.) (1998). Metohods and instruments for poverty measurement. Bucharest: ICCV.
                      Download 213 downloads
                      Zamfir, Cătălin, Șandor, Dorel, Pasti, Vladimir, & Crowther, Warren. (1998). Strategia națională de prevenire și combatere a sărăciei. Recomandări și soluții alternative. București: PNUD.
                      Download 17 downloads
                      Zamfir, Cătălin, & Vlăsceanu, Lazăr. (Eds.). (1998) Dicționar de sociologie. București: Babel.
                      Download 1372 downloads
                       Schifirneț, Constantin. (1997). Educația adulților în schimbare. București: Fiat Lux.
                       Download 317 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Pentru o societate centrată pe copil. București: ICCV.
                       Download 472 downloads
                       Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1997). Toward a Child-Centered Society. Bucharest: ICCV.
                       Download 236 downloads
                        Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (1996). Social Policy. Romania in the European Context. Bucharest: Alternative.
                        Download 258 downloads
                         Pasti, Vladimir. (1995). România în tranziție. Căderea în viitor. București: Nemira.
                         Download 934 downloads
                         Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.). (1995). Politici sociale. România în context european. București: Alternative.
                         Download 72 downloads
                          Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1994). Dimensiuni ale sărăciei. București: Expert.
                          Download 1990 downloads
                          Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). România '89-'93 dinamica bunăstării și protecția socială. București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Centrul Național de Dezvoltare a Copilului.
                          Download 12 downloads
                          Zamfir, Cătălin, Pop, Marius Augustin, & Zamfir, Elena. (1994). Romania '89-'93 Dynamics of Welfare and Social Protection (Vol. 1). Bucharest: Institute for Quality of Life Research, International Centre for Child Development.
                          Download 247 downloads
                           Zamfir, Cătălin. (1993). Spre o paradigmă a gândirii sociologice. Texte alese
                           Download 431 downloads
                           Zamfir, Elena, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1993). Țiganii între ignorare și îngrijorare. București: Alternative.
                           Download 1217 downloads
                            Zamfir, Cătălin, Doru, Marcel & Socol, Gh. (Eds.) Bălașa, Ana, Costin, Cornelia, Kivu, Mircea, Lefter, Marius, Urse, Laureana, & Nicolau, Florina. (1992). Atitudini, valori și condiții de viață în mediul studențesc. București: Centrul de Informare și Documentare Economică.
                            Download 29 downloads
                             Schifirneț, Constantin. (1991). Lectura și biblioteca publică. Raport de cercetare. București: Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”.
                             Download 197 downloads
                              Postolache, Tudorel. (1990). Schiță privind strategia înfăptuirii economiei de piață în România. București: ICCV.
                              Download 448 downloads
                              Zamfir, Cătălin. (1990). Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică. București: Editura Științifică.
                              Download 1959 downloads
                               Schifirneț, Constantin. (1989). Youth as a New Element in the Evolution of Society. In Y. C. Simhadri (Ed.), Development Of Emerging World Youth. Delhi: Mittal Publications.
                               Download 156 downloads
                                Schifirneț, Constantin. (1987). Instituțiile culturale și cerințele publicului tânăr, Îndrumar metodic nr. 3. București.
                                Download 236 downloads
                                Schifirneț, Constantin. (1987). Tineretul între permanență și înnoire. București: Editura Politică.
                                Download 193 downloads
                                 Schifirneț, Constantin. (1985). Generație și cultură. București: Albatros.
                                 Download 182 downloads
                                  Zamfir, Cătălin. (Ed.) (1984). Indicatori și surse de variație a calității vieții. București: Editura Academiei RSR.
                                  Download 655 downloads
                                   Rebedeu, Ion, & Zamfir, Cătălin. (Eds.) (1982). Modul de viață și calitatea vieții. București: Editura Politică.
                                   Download 763 downloads
                                   Zamfir, Cătălin, & Filipescu, Iancu. (1982). Sociologie industrială. Curs și exerciții pentru seminar.
                                   Download 893 downloads
                                    Zamfir, Cătălin. (1981). Filozofia istoriei. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
                                    Download 397 downloads
                                     Zamfir, Cătălin. (1980). Un sociolog despre: muncă și statisfacție. București: Editura Politică.
                                     Download 1115 downloads
                                      Zamfir, Cătălin. (1977). Strategii ale dezvoltării sociale. București: Editura Politică.
                                      Download 953 downloads
                                       Schifirneţ, Constantin. (1974). Adolescenții și teatrul. In C. Schifirneţ & D. Bazac (Eds.), Adolescentii şi cultura: optiuni pentru teatru şi lectură (pp. 11-96). București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
                                       Download 107 downloads
                                       Zamfir, Cătălin. (1974). Psihosociologia organizării și a conducerii. București: Politică.
                                       Download 1379 downloads
                                        Zamfir, Cătălin. (1972). Metoda normativă în psiho-sociologia organizării. București: Editura Științifică.
                                        Download 979 downloads
                                         Herseni, Traian, (Ed.) et al. (1970). Industrializare și urbanizare. Cercetări de psihosociologie concretă la Boldești. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
                                         Download 70 downloads